Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 59.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49134-00020114400-3530 Model turbiny: TFO8
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:06:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:06:26.920715 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:06:26.920760 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:06:26.920774 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:06:26.920790 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:06:26.920799 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:06:26.920807 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:06:26.920819 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:06:26.920827 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:06:26.920834 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:06:26.920843 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:06:26.920851 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:06:26.920862 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:06:26.920867 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:06:26.920872 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:06:26.920876 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:06:26.920880 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:06:26.920891 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:06:26.920904 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:06:26.920913 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:06:26.920918 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:06:26.920924 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:06:26.920933 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:06:26.920941 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:06:26.928273 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:06:26.928288 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:06:26.928299 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:06:26.928305 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:06:26.928310 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:06:26.928322 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:06:26.928327 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:06:26.928361 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:06:26.945085 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:06:26.945101 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:06:26.945108 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:06:26.945113 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:06:26.945119 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:06:26.945124 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:06:26.945129 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:06:26.945135 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:06:26.945140 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:06:26.945145 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:06:19 GMT 2019-02-24 07:06:26.945150 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:06:26.945155 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:06:26.945161 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:06:26.945169 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:06:26.945192 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:06:26.952476 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:06:26.952932 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:06:26.959631 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 07:06:26.959741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.959762 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:06:26.960404 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:06:26.960658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.960889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.960904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.966974 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:06:26.967249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:06:26.967400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.967428 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:06:26.968016 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:06:26.968471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.968677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.968717 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.969185 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:06:26.969646 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:06:26.970090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:06:26.970205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.970222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:06:26.974156 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:06:26.974467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.974485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.974953 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:06:26.975534 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:06:26.976111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.976326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.976342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:06:26.976708 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:06:26.977106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.977245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.977280 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 07:06:26.977540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.977778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:06:26.977793 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 07:06:26.977808 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:06:26.977813 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:06:26.977840 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:06:26.977872 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:06:26.977885 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:06:26.977890 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:06:26.977902 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:06:26.977907 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:06:26.978057 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:06:26.978070 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:06:26.978118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:06:26.978146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978185 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978195 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978209 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:06:26.978230 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978238 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978250 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:06:26.978266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.978301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:06:26.978326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978333 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.978350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978387 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.978395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:06:26.978419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.978446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:06:26.978462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:06:26.978482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978508 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978515 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978526 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:06:26.978544 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978550 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978560 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:06:26.978578 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978584 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978596 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:06:26.978610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.978644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:06:26.978659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978666 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:06:26.978680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978705 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.978713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978723 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:06:26.978736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.978761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:06:26.978776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:06:26.978796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978821 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978828 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978838 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:06:26.978863 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978869 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978879 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:06:26.978896 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.978903 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978913 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:06:26.978930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.978937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.978959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.978987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.978997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:26.979013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.979033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979105 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.979126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.979143 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:06:26.979165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:06:26.979177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:06:26.979202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:06:26.979217 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979223 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:06:26.979237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979262 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.979269 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979279 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:06:26.979292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:26.979341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979348 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.979362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979387 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.979395 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979405 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:06:26.979417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979442 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:06:26.979458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979464 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:06:26.979483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.979516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.979539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979564 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:06:26.979584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979590 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.979604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979629 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.979636 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:06:26.979659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:06:26.979698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979704 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:06:26.979718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.979751 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979760 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:06:26.979778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.979785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.979808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979837 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:06:26.979851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979858 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.979872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979896 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.979903 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979913 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:06:26.979926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.979951 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:06:26.979966 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.979972 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:06:26.979987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980016 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.980023 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980034 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:06:26.980053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.980060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.980082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980111 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:06:26.980126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980132 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.980146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980171 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.980178 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980187 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:06:26.980200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980225 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:06:26.980240 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980246 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:06:26.980259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.980290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.980313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980345 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:06:26.980361 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980367 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.980381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980406 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.980413 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980423 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:06:26.980436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980461 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:06:26.980476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:06:26.980495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.980527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.980549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980574 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:26.980588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980594 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.980608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980632 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.980640 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980650 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:06:26.980662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980687 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:06:26.980702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980708 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:06:26.980721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980746 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.980753 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980763 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:06:26.980775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980800 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:26.980815 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980821 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.980834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980859 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.980866 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980876 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:06:26.980889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.980913 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:06:26.980928 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980934 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:06:26.980949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980973 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.980980 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.980990 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:06:26.981003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981027 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:26.981042 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981048 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.981062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981086 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.981093 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:06:26.981116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981141 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:06:26.981156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981162 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:06:26.981176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981200 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.981207 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981217 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:06:26.981235 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.981242 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981251 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:06:26.981264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981293 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:26.981308 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981319 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.981334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981359 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.981367 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981377 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:06:26.981390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981415 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:06:26.981430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981437 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:06:26.981450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.981481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.981504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981529 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.981544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981550 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.981563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981588 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.981595 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981605 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:06:26.981618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981643 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.981658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981664 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:06:26.981677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981701 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:06:26.981709 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981719 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:06:26.981732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.981756 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:26.981771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981777 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.981790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981814 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981821 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.981881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.981898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:06:26.981918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:06:26.981931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:06:26.981955 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:06:26.981969 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.981976 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:06:26.981989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982015 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:06:26.982022 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982032 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:06:26.982045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.982070 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:26.982085 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982091 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.982105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982128 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982135 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.982192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.982209 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982219 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:06:26.982229 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:06:26.982241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:06:26.982265 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:06:26.982280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:06:26.982300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982339 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:06:26.982368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982375 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:06:26.982403 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982410 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982419 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:06:26.982437 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.982444 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982454 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:06:26.982471 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.982478 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982488 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:06:26.982505 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.982512 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982521 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:06:26.982539 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.982545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982555 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.982568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.982616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:26.982632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982638 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.982652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:06:26.982708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.982733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:06:26.982747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:06:26.982768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982792 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982799 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982809 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:06:26.982827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982844 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.982861 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982868 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982878 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:06:26.982890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.982923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:06:26.982938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982944 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.982957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.982982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.982990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:06:26.983013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:06:26.983053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983059 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:06:26.983072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983104 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.983127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.983167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983173 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.983186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983211 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:06:26.983241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.983281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983287 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:06:26.983300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983331 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983338 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983348 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:06:26.983366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.983402 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983409 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983419 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:06:26.983431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.983478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.983499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:06:26.983555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.983594 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983601 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.983614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983639 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.983646 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983656 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:06:26.983673 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983680 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983690 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:06:26.983708 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.983714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983724 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:06:26.983741 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.983748 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:06:26.983775 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.983782 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983792 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:06:26.983805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983845 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:26.983860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.983880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983905 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.983913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983923 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:06:26.983936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.983951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.983960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.983974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984003 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984011 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984021 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.984064 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.984096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.984124 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.984131 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984141 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:06:26.984158 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.984165 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984175 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:06:26.984192 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.984199 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984209 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:06:26.984226 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.984233 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984242 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:06:26.984260 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:06:26.984267 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984277 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:06:26.984295 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984301 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984311 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.984335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.984369 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984376 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984386 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:06:26.984404 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984410 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984420 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:06:26.984433 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.984501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984508 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.984522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984546 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.984553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984564 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:06:26.984581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984588 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984597 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:06:26.984615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984622 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984631 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:06:26.984649 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.984656 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984665 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:06:26.984678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.984714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984736 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.984750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:06:26.984805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.984820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.984830 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.984844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984870 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984877 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.984930 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.984962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.984972 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:06:26.984990 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.984996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985007 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:06:26.985024 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985040 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:06:26.985058 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985064 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985077 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:06:26.985095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.985101 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985111 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:06:26.985128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.985135 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:06:26.985162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.985195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985202 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985211 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:06:26.985228 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985235 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985245 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:06:26.985262 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985269 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985278 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:06:26.985295 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985302 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985312 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:06:26.985330 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.985384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.985402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.985423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985448 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985455 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:06:26.985482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.985524 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985531 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985541 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:06:26.985558 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.985565 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985575 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:26.985588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.985624 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.985659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:06:26.985714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.985729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.985739 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.985752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985780 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985787 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.985840 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985866 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985873 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985883 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:06:26.985900 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.985908 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985917 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:06:26.985938 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985945 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985955 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:06:26.985973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.985980 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.985989 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:06:26.986006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986013 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:06:26.986040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986047 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986056 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:06:26.986073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.986107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986115 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986124 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:06:26.986142 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986149 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986158 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:06:26.986176 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986182 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986192 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:06:26.986210 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986226 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:06:26.986244 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986250 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986260 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:06:26.986273 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.986336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.986353 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986381 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986388 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986399 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.986442 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986467 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.986474 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986484 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:06:26.986502 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.986509 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986519 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:06:26.986536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.986542 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986552 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:06:26.986569 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986576 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986586 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:06:26.986603 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986610 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986620 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:06:26.986637 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986644 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986653 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:06:26.986671 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986677 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986687 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:06:26.986704 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986712 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986721 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:06:26.986739 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986745 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986755 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:06:26.986773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986779 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:06:26.986806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986813 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:06:26.986840 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.986847 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986857 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:06:26.986874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.986881 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.986908 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.986915 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.986924 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:06:26.986937 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.987001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987026 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:06:26.987041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987066 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.987073 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987083 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:06:26.987097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987122 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:26.987137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987143 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.987157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987182 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.987189 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987199 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:06:26.987213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987237 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:06:26.987252 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987258 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:06:26.987272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.987305 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987320 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.987339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.987346 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987356 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:06:26.987374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.987380 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987390 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:06:26.987408 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.987414 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987424 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:06:26.987436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987474 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:06:26.987489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987495 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.987509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987534 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.987541 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987552 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:06:26.987565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.987579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987589 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:06:26.987603 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.987630 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987637 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.987647 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.987676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.987690 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987715 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.987722 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987732 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:06:26.987750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.987757 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987767 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:06:26.987784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.987791 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987801 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:06:26.987818 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:06:26.987825 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987835 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:06:26.987852 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.987859 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987869 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:06:26.987886 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.987893 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987903 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:06:26.987921 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.987928 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987937 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:06:26.987955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.987962 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.987971 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:06:26.987989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.987996 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.988006 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:06:26.988023 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.988030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.988039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.988052 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:06:26.988101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988118 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988125 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:06:26.988139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.988171 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.988195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988219 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:26.988234 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988241 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.988255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988280 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988287 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988297 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:06:26.988310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988341 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:06:26.988355 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988382 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.988389 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988399 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:06:26.988417 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:06:26.988424 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988434 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:06:26.988451 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.988458 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988467 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:06:26.988480 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:06:26.988504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988526 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.988546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.988579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.988607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.988614 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988624 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:06:26.988641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.988648 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988658 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:06:26.988671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988703 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988724 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.988739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988764 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988771 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988782 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:06:26.988795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.988810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.988834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988861 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988878 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.988921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988955 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.988962 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.988972 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:06:26.988990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989003 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989013 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:06:26.989031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.989038 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989047 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:06:26.989065 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989072 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989082 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:06:26.989099 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.989106 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989115 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:06:26.989133 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989140 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:06:26.989167 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.989174 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989183 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:06:26.989201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989207 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989217 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:06:26.989234 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989241 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989252 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:06:26.989265 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.989310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.989332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:06:26.989354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989378 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989385 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989401 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:06:26.989419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.989426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:06:26.989453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.989460 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989470 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:06:26.989487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989493 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:06:26.989520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.989527 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989537 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:06:26.989549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.989590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:26.989606 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989612 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.989626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989657 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.989715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.989732 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989743 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:06:26.989753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:06:26.989765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:06:26.989789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:06:26.989804 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989810 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:06:26.989825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989849 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.989857 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989866 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:06:26.989879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.989904 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:06:26.989919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989925 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.989940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989964 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:06:26.989972 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.989982 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:06:26.989994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.990019 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:06:26.990034 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990040 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:06:26.990053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.990085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.990108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.990133 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:26.990147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990154 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.990167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990192 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990200 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990210 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:06:26.990223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.990248 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:06:26.990261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990289 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990296 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990306 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990325 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.990356 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990381 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990390 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990400 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:06:26.990418 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990425 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990434 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:06:26.990452 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990459 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990469 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:06:26.990486 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990493 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990502 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:06:26.990520 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990527 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990536 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:06:26.990554 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:06:26.990560 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990570 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:06:26.990588 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:06:26.990595 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990605 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:06:26.990622 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:06:26.990629 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990638 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:06:26.990656 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.990662 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990672 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:06:26.990690 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990696 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990707 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:06:26.990724 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990731 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990740 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:06:26.990758 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990765 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990775 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:06:26.990792 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990799 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990808 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:06:26.990821 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.990882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.990900 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990906 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:06:26.990922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990947 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.990954 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990964 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:06:26.990977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.990992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991002 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:26.991017 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991023 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.991036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991061 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991068 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991079 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:06:26.991092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991116 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:06:26.991131 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991137 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.991151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991176 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991183 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991193 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:06:26.991210 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991217 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991227 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:06:26.991245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991262 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:06:26.991279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:06:26.991308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991366 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991373 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.991388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991413 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991420 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991431 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:06:26.991444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991468 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.991482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991510 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991517 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991528 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991571 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:06:26.991631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:06:26.991665 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991672 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991682 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:06:26.991699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.991706 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991716 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:06:26.991733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991740 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:06:26.991767 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991774 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991784 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:06:26.991802 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:06:26.991808 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991818 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:06:26.991831 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.991869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.991885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991892 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:06:26.991908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991932 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.991939 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991950 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:06:26.991967 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.991974 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.991984 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:06:26.992001 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992008 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992018 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:06:26.992035 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.992042 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992052 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:06:26.992069 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992075 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992085 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:06:26.992102 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992109 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992119 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:06:26.992136 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992143 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992153 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:06:26.992170 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992177 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992186 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:06:26.992199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.992250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:26.992265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992272 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:06:26.992288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992313 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.992326 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:06:26.992350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:26.992375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:06:26.992391 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:06:26.992398 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:06:26.992409 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:06:26.992425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992431 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:06:26.992445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.992489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:06:26.992506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:06:26.992516 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:06:26.992527 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:06:26.992544 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.992550 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:06:26.992561 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:06:26.992577 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:06:26.992585 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:06:26.992594 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:06:26.992612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.992618 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.992628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.992645 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.992652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.992661 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.992678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.992685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.992695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.992712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.992719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:06:26.992728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.992745 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.992752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:06:26.992761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.992778 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:06:26.992784 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:06:26.992794 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:06:26.992811 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.992817 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.992827 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.992844 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:06:26.992851 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:06:26.992861 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:06:26.992877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.992884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:06:26.992894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.992911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.992917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:06:26.992927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.992943 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:06:26.992949 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:06:26.992958 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:06:26.992970 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:06:26.993002 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:06:26.993032 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:06:26.993060 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:06:26.993087 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:06:26.993114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:26.993141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:06:26.993167 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:26.993195 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:06:26.993222 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:06:26.993249 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:06:26.993275 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:06:26.993303 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:06:26.993335 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:06:26.993363 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:06:26.993391 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:06:26.993418 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:06:26.993446 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:26.993472 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:06:26.993499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:26.993525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:06:26.993591 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:26.993618 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:06:26.993644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:26.993672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:06:26.993698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.993726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.993752 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:26.993780 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:06:26.993806 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:26.993833 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:06:26.993860 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:26.993888 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:06:26.993914 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:06:26.993941 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:06:26.993968 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.993996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.994023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:26.994050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:06:26.994077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:26.994104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.994131 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.994158 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.994184 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.994211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.994238 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:26.994264 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:06:26.994291 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:06:26.994322 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:06:26.994350 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:26.994377 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:06:26.994404 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.994430 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.994457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:26.994484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:06:26.994511 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:06:26.994537 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:06:26.994564 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:26.994590 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:06:26.994616 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:26.994643 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:06:26.994670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.994697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:06:26.994723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:26.994752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:06:26.994780 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994798 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994824 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.994850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994884 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994911 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.994936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.994987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.995040 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995066 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995092 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995119 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995145 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995162 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995188 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995215 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995232 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995259 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995285 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995312 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995344 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995371 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.995397 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995423 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995450 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995476 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.995502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995546 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.995572 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.995625 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995651 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.995678 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995704 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.995730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.995887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.995947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.995974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.996027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.996114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.996234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996311 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.996342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.996446 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.996499 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996517 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996534 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996551 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.996606 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:06:26.996658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.996745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.996865 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996892 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:06:26.996918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.996971 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.996997 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.997023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.997127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:06:26.997302 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997324 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997351 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.997378 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997395 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997412 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997438 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.997464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.997567 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997593 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997619 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997645 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997671 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997688 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997714 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997741 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997758 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997784 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997810 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997836 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997863 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997889 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.997916 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.997968 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.997995 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:06:26.998021 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:06:26.998090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.998144 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998171 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.998197 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998224 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.998250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.998411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.998497 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998524 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.998550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998567 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.998637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:06:26.998757 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:26.998860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:26.998963 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.998990 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:06:26.999016 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999033 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999050 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999068 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999094 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:06:26.999120 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999146 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:06:26.999172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:26.999260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:06:26.999388 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999414 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:06:26.999441 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999468 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:06:26.999494 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999520 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:06:26.999547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:26.999651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:06:26.999797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:06:26.999823 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:26.999880 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:26.999931 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:26.999981 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.000029 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.000078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.000127 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.000175 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.000228 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.000277 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.000331 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.000380 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.000428 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.000477 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.000526 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.000572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.000620 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.000668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.000718 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.000767 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.000818 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.000873 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.000928 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.000976 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.001023 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.001070 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.001117 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.001166 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.001215 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.001270 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.001322 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.001372 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.001430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.001478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.001527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.001621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.001668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.001716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.001765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.001813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.001861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.001909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.001956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.002004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.002052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.002100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.002148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.002197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.002245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.002293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.002348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.002397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.002446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.002499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.002551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.002598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.002646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.002693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.002740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.002789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.002838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.002890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.002937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.002985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.003042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.003091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.003139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.003187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.003234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.003282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.003335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.003384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.003431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.003479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.003527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.003575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.003622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.003670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.003718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.003765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.003813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.003861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.003909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.003958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.004008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.004060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.004112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.004159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.004206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.004254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.004301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.004356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.004405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.004459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.004507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.004555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.004611 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:06:27.004637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.004698 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.004753 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.004808 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.004863 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.004917 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.004971 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.005024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.005078 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.005132 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.005186 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.005240 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.005293 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.005353 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.005407 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.005461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.005515 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.005568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.005622 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.005677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.005731 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.005785 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.005839 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.005893 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.005947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.006002 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.006062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.006117 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.006171 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.006224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.006279 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.006338 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.006401 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:06:27.006425 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.006480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.006535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.006588 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.006690 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.006744 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.006799 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.006853 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.006907 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.006961 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.007015 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.007069 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.007123 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.007178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.007232 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.007286 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.007345 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.007401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.007455 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.007509 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.007563 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.007617 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.007672 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.007726 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.007780 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.007835 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.007889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.007943 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.007998 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.008052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.008106 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.008160 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.008221 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:06:27.008244 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.008293 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.008347 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.008396 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.008445 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.008493 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.008542 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.008590 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.008639 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.008687 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.008735 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.008784 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.008833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.008882 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.008931 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.008980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.009028 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.009078 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.009126 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.009175 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.009223 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.009272 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.009327 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.009376 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.009424 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.009473 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.009522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.009571 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.009619 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.009667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.009716 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.009765 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.009821 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:06:27.009843 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.009893 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.009943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.009994 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.010044 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.010094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:06:27.010144 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:06:27.010195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:06:27.010246 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.010296 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.010352 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.010403 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.010453 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.010504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.010554 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.010604 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.010655 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.010707 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.010757 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.010808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.010858 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.010909 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.010959 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.011009 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:06:27.011060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.011110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.011161 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.011212 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.011263 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.011313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.011370 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.011421 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.011474 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:06:27.011491 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:06:27.011521 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:06:27.011549 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:06:27.011576 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:06:27.011601 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:06:27.011619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.011633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.011642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.011651 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.011659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.011668 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:06:27.011676 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:06:27.011684 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:06:27.011692 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.011700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.011708 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.011715 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.011723 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.011731 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.011739 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.011747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.011755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.011762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.011770 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.011778 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.011785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.011793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.011800 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.011808 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:06:27.011815 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.011823 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.011830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.011838 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.011845 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.011852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.011860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.011868 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.011875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.011884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.011891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.011901 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.011908 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.011917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:06:27.011924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:06:27.011932 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:06:27.011940 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.011947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.011955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.011963 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.011970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.011977 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.011985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.011993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.012000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.012008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012023 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.012030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.012038 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.012045 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.012052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:06:27.012059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.012066 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.012074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.012081 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.012088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.012096 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.012103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.012111 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.012118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.012127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.012134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.012142 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.012149 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.012156 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:06:27.012163 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:06:27.012170 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:06:27.012177 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.012183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.012190 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.012197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.012204 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012210 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.012217 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.012224 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.012230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.012237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.012257 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.012264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.012270 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.012278 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:06:27.012285 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.012292 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.012298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.012305 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.012312 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.012324 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.012331 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.012338 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.012345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:06:27.012352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.012359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:06:27.012366 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:06:27.012373 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:06:27.012380 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:06:27.012387 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:06:27.012393 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:06:27.012400 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:06:27.012407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:06:27.012413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:06:27.012420 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:06:27.012426 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012434 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.012442 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:06:27.012496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:06:27.012503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:06:27.012509 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:06:27.012523 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:06:27.012529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:06:27.012536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:06:27.012543 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:06:27.012549 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:06:27.012556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:06:27.012562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:06:27.012568 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:06:27.012575 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:06:27.012581 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:06:27.012588 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:06:27.012594 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:06:27.012601 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:06:27.012674 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:06:27.012683 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:06:27.012688 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:06:27.012692 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:06:27.012699 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:06:27.012703 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:06:27.012707 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:06:27.012716 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:06:27.012725 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:06:27.012757 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.012765 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:06:27.012777 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:06:27.012798 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:06:27.012804 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:06:27.012809 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:06:27.012813 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:06:27.012818 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:06:27.012828 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012834 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012839 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012848 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.012856 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:06:27.012861 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:06:27.012884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:27.012892 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:06:27.012896 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:27.012919 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:06:27.012924 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:06:27.012928 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:06:27.012932 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:06:27.012936 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:06:27.012939 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:06:27.012944 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:06:27.012948 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:06:27.012954 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:06:27.012964 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012970 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012974 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:06:27.012980 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.012986 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:06:27.012990 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:06:27.013012 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:06:27.013019 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.013024 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.013030 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.013034 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:06:27.013043 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:06:27.013051 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:06:27.013055 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:06:27.013060 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:06:27.013066 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205577" 2019-02-24 07:06:27.013073 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:06:27.013077 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:06:27.013082 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:06:27.013088 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:06:27.013093 wsdl: in serializeType: returning: 205577 2019-02-24 07:06:27.013099 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:06:27.013106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:06:27.013110 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:06:27.013114 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:06:27.013119 wsdl: in serializeType: returning: 205577 2019-02-24 07:06:27.013123 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205577 2019-02-24 07:06:27.013138 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205577 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:06:27.013143 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:06:27.013148 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9116"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:06:27.013162 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:06:27.013168 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205577 2019-02-24 07:06:27.013177 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:06:27.013246 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:06:27.013188 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:06:27.013198 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:06:27.013203 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:06:27.013208 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:06:27.013212 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:06:27.013218 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:06:27.013227 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:06:27.013235 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:06:27.013240 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:06:27.013253 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:06:27.013261 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:06:27.013268 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:06:27.020639 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:06:27.020650 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:06:27.020658 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:06:27.020663 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:06:27.020668 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:06:27.020672 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:06:27.020676 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:06:27.020680 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:06:27.020685 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:06:27.020711 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:06:27.029878 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:06:27.029889 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:06:27.029895 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:06:27.029901 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:06:27.029906 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:06:27.029911 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:06:27.029917 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:06:27.029922 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:06:27.029928 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:06:27.029933 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:06:19 GMT 2019-02-24 07:06:27.029939 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:06:27.029944 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:06:27.029950 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:06:27.029957 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:06:27.029977 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:06:27.029986 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:06:27.029995 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:06:27.030000 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:06:27.030004 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:06:27.030035 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:06:27.030046 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:06:27.030051 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:06:27.030065 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:06:27.030071 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:06:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:06:27.030093 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:06:27.030100 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:06:27.030117 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:06:27.030123 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:06:27.030206 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:06:27.030296 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:06:27.030303 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:06:27.030311 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:06:27.030329 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:06:27.030352 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:06:27.030406 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:06:27.030428 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:06:27.030438 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:06:27.030445 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:06:27.030450 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:06:27.030455 nusoap_client: detail =