Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 59.9

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49134-00020114400-3530 Model: TFO8
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3806
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 02:25:50 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 04:25:56.349715 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 04:25:56.349774 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:25:56.349791 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 04:25:56.349808 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:25:56.349818 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 04:25:56.349827 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 04:25:56.349842 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 04:25:56.349850 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:25:56.349858 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:25:56.349868 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:25:56.349877 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:25:56.349888 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:25:56.349894 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:25:56.349898 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:25:56.349903 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:25:56.349907 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 04:25:56.349919 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:25:56.349934 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:25:56.349944 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:25:56.349949 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 04:25:56.349955 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 04:25:56.349965 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:25:56.349974 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:25:56.357663 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:25:56.357701 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:25:56.357717 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 04:25:56.357725 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:25:56.357731 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:25:56.357736 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:25:56.357741 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 04:25:56.357778 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 04:25:56.373061 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 04:25:56.373106 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 04:25:56.373129 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:25:56.373141 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:25:56.373153 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:25:56.373163 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:25:56.373174 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:25:56.373186 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:25:56.373196 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:25:56.373207 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:25:50 GMT 2021-05-09 04:25:56.373217 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:25:56.373226 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 04:25:56.373236 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:25:56.373252 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 04:25:56.373296 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 04:25:56.373326 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 04:25:56.380507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.380647 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.380740 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.387748 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.387964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.388192 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:25:56.388304 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2021-05-09 04:25:56.388362 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.395075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.395164 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.395256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.395481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.395563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.395585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.395686 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.395767 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.395898 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.395978 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.396000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.396066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.396187 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:25:56.402654 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.402822 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.402886 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.402979 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.403037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.403202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.403248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.403410 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:25:56.403488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.403522 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.403628 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2021-05-09 04:25:56.403675 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.403765 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.403855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.403876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:25:56.403978 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:25:56.409978 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.410363 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.410410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.410597 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:25:56.410622 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2021-05-09 04:25:56.410713 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:25:56.410735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.410838 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:25:56.410876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.411009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.411073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.411135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:25:56.411176 soap_transport_http: read buffer of 971 bytes 2021-05-09 04:25:56.411194 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:25:56.411205 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 04:25:56.411271 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 04:25:56.411323 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:25:56.411347 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:25:56.411359 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:25:56.411393 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 04:25:56.411402 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 04:25:56.411667 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 04:25:56.411691 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 04:25:56.411767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.411781 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 04:25:56.411812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.411862 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.411876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.411900 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:25:56.411932 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.411943 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.411960 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:25:56.411983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.412046 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.412069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.412102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412143 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.412154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 04:25:56.412191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.412232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:25:56.412255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 04:25:56.412289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412330 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412356 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:25:56.412384 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412394 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:25:56.412443 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412454 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412470 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:25:56.412491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.412547 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.412572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 04:25:56.412604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412644 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.412655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 04:25:56.412691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.412730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 04:25:56.412752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 04:25:56.412788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412827 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412838 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412854 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:25:56.412881 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412891 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412907 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:25:56.412934 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.412943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.412959 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:25:56.412987 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.412997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.413032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.413090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.413113 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.413146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.413288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.413315 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413333 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.413349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 04:25:56.413367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.413404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:25:56.413432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413444 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 04:25:56.413467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413505 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.413516 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413531 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:25:56.413551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.413590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.413613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413622 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.413643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413691 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.413777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.413803 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413819 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.413834 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 04:25:56.413853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.413889 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:25:56.413912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413921 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 04:25:56.413944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.413982 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.413992 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414006 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:25:56.414033 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.414042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:25:56.414083 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.414093 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414108 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:25:56.414134 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.414144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.414179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.414234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.414257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.414288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414327 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.414336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 04:25:56.414372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.414411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:25:56.414439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414449 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 04:25:56.414480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.414529 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:25:56.414565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.414604 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.414627 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414636 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.414658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414698 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.414708 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414723 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 04:25:56.414743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.414782 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:25:56.414804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414813 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 04:25:56.414833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.414880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.414915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.414952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.414974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.414984 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.415006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.415054 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415069 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 04:25:56.415090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.415128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 04:25:56.415150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415159 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 04:25:56.415180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415217 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.415228 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415243 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:25:56.415269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.415278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415294 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.415314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.415357 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 04:25:56.415379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415388 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.415408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.415465 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415480 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 04:25:56.415500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.415537 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 04:25:56.415739 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415750 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 04:25:56.415773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415811 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.415821 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415837 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:25:56.415871 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.415882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.415917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.415960 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 04:25:56.415983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.415992 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.416014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416051 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.416061 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416076 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 04:25:56.416096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.416134 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 04:25:56.416157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416165 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 04:25:56.416187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.416234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.416269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.416307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 04:25:56.416329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416338 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.416360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416398 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.416408 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416430 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 04:25:56.416451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.416529 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 04:25:56.416559 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416569 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 04:25:56.416592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.416642 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.416678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.416716 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.416746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416755 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.416777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416823 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.416833 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416849 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 04:25:56.416869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.416907 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:25:56.416929 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416938 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 04:25:56.416960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.416999 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.417009 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417025 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:25:56.417045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.417083 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.417107 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417116 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.417137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417175 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.417185 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 04:25:56.417220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.417259 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:25:56.417281 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417291 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 04:25:56.417311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417350 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.417360 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417375 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:25:56.417397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.417442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.417466 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417474 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.417496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417534 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.417544 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 04:25:56.417581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.417619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:25:56.417642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417651 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 04:25:56.417672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417710 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.417720 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417735 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 04:25:56.417765 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.417775 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417791 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 04:25:56.417810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.417853 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.417876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417885 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.417907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417945 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.417955 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.417970 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 04:25:56.417990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.418027 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:25:56.418050 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418059 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:25:56.418080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.418130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.418166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.418204 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.418227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418236 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.418258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418297 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.418307 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418321 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:25:56.418341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.418418 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.418450 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418459 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:25:56.418481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.418533 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418548 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:25:56.418571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.418608 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.418631 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418641 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.418661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418706 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.418862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.418895 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.418929 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 04:25:56.418948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.418969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.418986 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:25:56.419008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419017 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 04:25:56.419039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419079 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.419090 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419105 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:25:56.419125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.419161 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.419184 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419193 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.419216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419261 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.419349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.419376 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.419407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 04:25:56.419433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.419472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:25:56.419494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419503 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 04:25:56.419527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419567 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.419577 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419593 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:25:56.419613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.419650 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.419672 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419684 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.419705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419750 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.419837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.419863 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419879 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.419894 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 04:25:56.419914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.419950 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:25:56.419972 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.419982 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:25:56.420004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420042 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.420053 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420068 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:25:56.420089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.420126 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.420148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420157 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.420178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420224 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.420312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.420338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420353 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.420369 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 04:25:56.420387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.420430 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:25:56.420455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 04:25:56.420487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.420536 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 04:25:56.420580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.420591 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 04:25:56.420634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.420644 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420659 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:25:56.420686 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.420696 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420711 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:25:56.420737 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.420747 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420762 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:25:56.420788 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.420797 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420812 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 04:25:56.420839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.420849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.420884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.420962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.420986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.420995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.421017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421055 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 04:25:56.421101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.421139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:25:56.421161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 04:25:56.421193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421232 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421243 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421258 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:25:56.421285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421295 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.421337 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421346 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:25:56.421380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.421437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.421461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421470 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.421493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421531 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 04:25:56.421578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.421617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:25:56.421639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421648 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:25:56.421669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.421753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.421790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.421813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.421845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.421893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:25:56.421929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.421951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.421967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.421990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422000 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 04:25:56.422022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.422111 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.422121 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422136 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 04:25:56.422162 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.422171 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422186 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 04:25:56.422212 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.422222 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422237 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 04:25:56.422263 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.422273 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422287 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 04:25:56.422307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.422369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.422392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422401 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.422428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422469 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422481 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 04:25:56.422518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.422557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:25:56.422581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422590 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:25:56.422612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422650 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422662 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422678 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:25:56.422705 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.422757 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422766 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422781 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:25:56.422802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.422852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.422875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422883 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.422905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.422953 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.422968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:25:56.422988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.423025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.423048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.423079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423116 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.423127 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:25:56.423168 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.423178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423193 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:25:56.423219 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.423229 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423243 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:25:56.423270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.423280 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:25:56.423323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.423333 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423348 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:25:56.423368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.423437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.423461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423471 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.423493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423532 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423558 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.423579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.423601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.423617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.423638 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423693 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423705 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.423785 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.423834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.423877 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.423887 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423902 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 04:25:56.423928 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.423938 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.423953 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 04:25:56.423979 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.423989 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424005 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:25:56.424031 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.424041 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424056 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 04:25:56.424082 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.424092 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424107 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 04:25:56.424134 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424144 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424159 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.424186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424197 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424214 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.424240 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424250 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424265 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 04:25:56.424291 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424316 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:25:56.424341 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424351 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424366 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:25:56.424386 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.424504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.424536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424576 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.424587 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424602 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:25:56.424628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424638 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424653 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:25:56.424679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.424689 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424704 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:25:56.424731 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.424740 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424755 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:25:56.424775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.424832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424864 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.424886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.424934 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.424970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.424992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.425008 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.425028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425072 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425083 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.425164 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425202 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.425213 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425228 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:25:56.425254 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425264 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425278 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:25:56.425304 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.425313 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425329 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:25:56.425356 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.425366 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425380 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:25:56.425407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.425417 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425446 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:25:56.425475 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.425485 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425500 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:25:56.425526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.425579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425590 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425604 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:25:56.425631 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425642 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425658 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:25:56.425684 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425694 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425708 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:25:56.425734 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425744 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425759 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:25:56.425780 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.425858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.425886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.425896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.425922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.425962 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.425975 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.425991 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:25:56.426019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.426029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.426072 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.426082 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426098 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:25:56.426124 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.426134 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426150 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.426172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.426229 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.426287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426326 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.426375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.426398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.426415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.426442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426489 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.426586 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426627 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.426637 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426651 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:25:56.426679 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.426690 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426708 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:25:56.426735 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.426745 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426761 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:25:56.426789 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.426800 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426816 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:25:56.426843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.426853 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426868 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:25:56.426896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.426907 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426922 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:25:56.426949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.426958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.426972 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.426999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427009 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427024 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:25:56.427051 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427061 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427076 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:25:56.427103 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427113 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427128 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 04:25:56.427155 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427165 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:25:56.427207 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427231 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:25:56.427252 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.427335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.427363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427407 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427418 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427440 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.427511 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427555 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.427566 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427581 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 04:25:56.427609 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.427618 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427633 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 04:25:56.427660 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.427671 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427686 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:25:56.427713 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427723 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427739 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 04:25:56.427765 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427775 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427789 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 04:25:56.427816 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.427826 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:25:56.427867 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.427877 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427891 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 04:25:56.427918 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.427928 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427943 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 04:25:56.427970 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.427979 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.427995 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 04:25:56.428023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.428033 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428049 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:25:56.428076 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.428086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428102 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:25:56.428129 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.428139 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428154 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 04:25:56.428181 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.428191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428207 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.428236 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.428248 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428265 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 04:25:56.428286 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.428415 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428431 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 04:25:56.428460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428502 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.428514 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428530 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:25:56.428553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.428595 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428631 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.428655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428697 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.428708 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428723 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 04:25:56.428746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.428786 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:25:56.428811 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428821 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 04:25:56.428843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.428896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.428942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.428953 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.428968 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:25:56.428997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.429008 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429023 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:25:56.429052 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.429062 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429077 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:25:56.429100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.429160 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 04:25:56.429184 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429195 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.429221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429263 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.429275 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429291 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 04:25:56.429313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.429337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.429357 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 04:25:56.429381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.429435 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429449 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.429468 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.429519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.429544 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429588 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.429600 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429617 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 04:25:56.429644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.429655 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429672 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 04:25:56.429706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.429719 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429738 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 04:25:56.429772 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:25:56.429784 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429803 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:25:56.429836 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.429848 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429866 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 04:25:56.429898 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.429909 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429926 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 04:25:56.429958 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.429970 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.429988 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:25:56.430020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.430031 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.430049 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 04:25:56.430082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.430093 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.430111 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 04:25:56.430142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.430154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.430171 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.430195 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 04:25:56.430275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.430307 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430318 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 04:25:56.430345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.430401 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430419 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.430451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.430496 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.430523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.430560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430605 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:25:56.430618 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430636 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 04:25:56.430659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.430684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.430703 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:25:56.430727 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 04:25:56.430774 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.430787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:25:56.430839 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 04:25:56.430878 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:25:56.430890 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 04:25:56.430914 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 04:25:56.430946 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.430958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:25:56.430977 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 04:25:56.431000 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 04:25:56.431044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.431076 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.431114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.431178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.431228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.431240 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431257 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:25:56.431288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.431321 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431341 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:25:56.431365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.431441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431482 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.431508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431573 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431603 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.431628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.431653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.431673 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.431697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431751 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431764 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.431860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431907 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.431920 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431938 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 04:25:56.431968 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.431980 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.431997 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 04:25:56.432028 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.432039 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432057 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:25:56.432089 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432101 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432119 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 04:25:56.432151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.432162 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432180 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:25:56.432211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432222 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432240 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 04:25:56.432272 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.432284 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432301 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 04:25:56.432332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432343 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432361 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:25:56.432393 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432404 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432428 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:25:56.432454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.432530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.432563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 04:25:56.432602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432647 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432659 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432677 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:25:56.432709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.432722 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:25:56.432772 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.432784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432801 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:25:56.432834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432846 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432864 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:25:56.432895 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.432907 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432924 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:25:56.432948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.432997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.433019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.433046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.433083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.433247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.433279 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.433316 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 04:25:56.433338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:25:56.433382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:25:56.433407 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433419 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 04:25:56.433457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433503 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.433515 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433533 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 04:25:56.433557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.433601 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.433627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433638 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.433663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433708 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:25:56.433720 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433738 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 04:25:56.433761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.433805 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 04:25:56.433830 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433841 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 04:25:56.433866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.433923 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.433941 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:25:56.433975 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.433988 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434006 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:25:56.434039 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.434052 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434071 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 04:25:56.434096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.434157 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.434185 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434197 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.434226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434275 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.434288 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434307 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 04:25:56.434333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.434379 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:25:56.434407 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434419 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 04:25:56.434453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.434514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.434559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.434606 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.434633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434645 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.434671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434720 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434732 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434751 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 04:25:56.434776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.434803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.434823 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:25:56.434850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434901 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434915 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434933 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434959 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.434987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.435015 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435066 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435079 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435097 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 04:25:56.435130 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435157 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435178 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 04:25:56.435212 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435225 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435244 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 04:25:56.435278 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435292 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435311 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 04:25:56.435344 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435356 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435376 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 04:25:56.435409 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:25:56.435428 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435449 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 04:25:56.435483 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:25:56.435496 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435514 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 04:25:56.435547 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:25:56.435560 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435577 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 04:25:56.435611 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.435624 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435644 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 04:25:56.435678 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435691 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435709 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 04:25:56.435743 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435755 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435774 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 04:25:56.435807 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435819 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435838 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 04:25:56.435871 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.435884 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.435903 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 04:25:56.435928 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.436030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.436068 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436079 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 04:25:56.436109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436157 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.436171 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436189 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.436224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.436237 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436255 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.436281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.436336 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.436364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436376 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.436405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436460 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436473 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436492 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 04:25:56.436517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.436545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.436566 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 04:25:56.436593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436643 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436656 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436675 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.436755 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436804 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.436817 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436835 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 04:25:56.436869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.436881 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436899 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:25:56.436933 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.436946 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.436964 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 04:25:56.436997 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:25:56.437009 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.437028 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 04:25:56.437061 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.437073 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.437091 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 04:25:56.437124 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:25:56.437137 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.437156 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 04:25:56.437189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.437202 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.437222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.437248 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 04:25:56.437314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.437349 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437361 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 04:25:56.437488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.437552 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437572 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.437609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.437622 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437642 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:25:56.437675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.437687 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437705 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:25:56.437730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.437792 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.437820 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437833 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.437862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437913 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.437926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 04:25:56.437972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.437998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.438020 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:25:56.438046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.438097 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 04:25:56.438111 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.438130 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 04:25:56.438156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.438184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.438211 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 04:25:56.438274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.438288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 04:25:56.438307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.438342 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.438355 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 04:25:56.438375 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 04:25:56.438401 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 04:25:56.438440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.438474 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438485 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 04:25:56.438512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438565 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.438578 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438597 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.438632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.438645 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438664 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:25:56.438698 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.438711 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438731 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:25:56.438757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.438818 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.438845 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438857 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.438885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438932 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.438946 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.438964 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 04:25:56.438989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.439036 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:25:56.439064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439076 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 04:25:56.439103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439151 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.439165 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439183 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.439216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.439228 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439249 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.439274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.439325 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.439352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439363 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 04:25:56.439392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439447 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.439460 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439479 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 04:25:56.439504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.439551 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 04:25:56.439579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439591 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 04:25:56.439617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439664 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.439679 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439697 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.439731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.439743 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439761 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.439786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.439838 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.439865 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439877 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.439904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439952 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.439965 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.439984 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 04:25:56.440009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.440056 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:25:56.440084 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440095 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.440122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440168 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.440181 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440199 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:25:56.440234 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.440247 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440265 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:25:56.440290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.440344 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.440372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440383 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.440411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440479 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440499 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.440524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.440550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.440570 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.440595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440662 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440680 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.440762 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.440824 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440842 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.440876 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:25:56.440889 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440910 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:25:56.440935 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.440967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.440995 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:25:56.441045 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441059 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:25:56.441077 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:25:56.441129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.441156 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441207 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.441220 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441238 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:25:56.441273 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.441285 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441305 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:25:56.441330 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 04:25:56.441362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.441393 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441404 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 04:25:56.441437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.441500 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 04:25:56.441543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.441590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.441620 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441632 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.441658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441705 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.441719 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441738 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 04:25:56.441762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.441809 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:25:56.441837 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441848 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.441874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441921 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.441934 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.441952 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 04:25:56.441985 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.441997 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:25:56.442049 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.442061 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442079 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:25:56.442113 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.442125 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:25:56.442250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.442318 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442346 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442358 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.442386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442441 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442455 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442474 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 04:25:56.442499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.442524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.442545 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.442570 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442621 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442635 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442654 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.442734 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.442795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:25:56.442847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.442859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:25:56.442911 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.442924 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.442943 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 04:25:56.442976 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.442989 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.443010 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:25:56.443044 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.443076 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:25:56.443110 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443123 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.443142 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:25:56.443177 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:25:56.443190 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.443208 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 04:25:56.443234 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.443300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.443334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443347 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 04:25:56.443377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443431 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.443444 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443464 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 04:25:56.443499 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443511 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443529 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 04:25:56.443561 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443572 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443588 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 04:25:56.443614 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.443624 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443638 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 04:25:56.443666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443676 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443690 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 04:25:56.443717 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443728 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443743 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 04:25:56.443771 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443781 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443796 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:25:56.443822 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.443832 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443847 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:25:56.443866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.443951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.443974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.443986 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 04:25:56.444011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444051 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.444062 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 04:25:56.444096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.444133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:25:56.444160 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:25:56.444170 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 04:25:56.444186 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 04:25:56.444209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444217 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 04:25:56.444239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.444308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:25:56.444335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.444351 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:25:56.444367 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 04:25:56.444436 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.444449 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 04:25:56.444469 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 04:25:56.444494 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:25:56.444504 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 04:25:56.444520 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 04:25:56.444548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.444559 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.444575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.444601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.444611 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.444628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.444653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.444663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.444678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.444703 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.444713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 04:25:56.444728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.444753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.444762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 04:25:56.444778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.444803 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:25:56.444813 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 04:25:56.444828 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 04:25:56.444854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.444864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.444880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.444906 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:25:56.444918 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 04:25:56.444933 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 04:25:56.444959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.444969 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 04:25:56.444985 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.445010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.445021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 04:25:56.445037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.445064 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.445074 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 04:25:56.445090 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.445114 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:25:56.445124 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 04:25:56.445140 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 04:25:56.445166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.445175 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.445191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.445217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.445227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:25:56.445243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.445265 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 04:25:56.445324 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.445369 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:25:56.445412 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.445460 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 04:25:56.445502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.445544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:25:56.445589 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.445630 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:25:56.445673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.445714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:25:56.445755 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.445796 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:25:56.445838 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.445878 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 04:25:56.445920 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 04:25:56.445959 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 04:25:56.445998 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 04:25:56.446039 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 04:25:56.446077 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 04:25:56.446116 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 04:25:56.446155 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.446193 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:25:56.446231 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.446270 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:25:56.446308 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.446347 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:25:56.446387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.446432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:25:56.446473 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.446512 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.446552 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.446594 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:25:56.446634 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.446673 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:25:56.446711 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.446749 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:25:56.446788 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.446827 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:25:56.446867 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.446908 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:25:56.446947 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.446985 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:25:56.447025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.447065 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.447105 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.447145 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:25:56.447184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.447222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:25:56.447263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.447302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.447341 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.447379 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.447418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.447464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.447502 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.447540 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:25:56.447582 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 04:25:56.447621 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 04:25:56.447660 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.447698 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:25:56.447738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.447778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.447817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.447858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:25:56.447898 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.447937 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 04:25:56.447975 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.448013 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:25:56.448051 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.448090 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:25:56.448131 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.448169 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 04:25:56.448208 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.448246 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:25:56.448285 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.448324 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:25:56.448362 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.448400 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 04:25:56.448446 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.448487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:25:56.448526 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.448568 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.448608 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.448647 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:25:56.448686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.448725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:25:56.448764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.448803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:25:56.448842 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.448868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.448905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.448945 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.448972 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.448997 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449037 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.449077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.449248 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449288 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.449329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.449492 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449531 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.449573 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449613 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.449650 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449675 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449712 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.449749 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449773 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449811 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.449850 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449887 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.449925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.449963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.450001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450038 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.450076 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450114 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.450152 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.450299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.450382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450421 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.450480 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450523 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.450563 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450632 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.450675 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450813 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.450854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.450987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.451115 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.451260 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.451349 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451378 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451406 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451442 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451471 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451514 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.451559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.451702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.451900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451927 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.451983 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.452074 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452138 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.452263 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452309 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.452353 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452380 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452414 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452457 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.452566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452619 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:25:56.452672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.452835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.452961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.453061 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453110 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:25:56.453158 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453189 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453219 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453267 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.453315 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453365 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.453412 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453452 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453501 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.453550 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453581 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453612 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453660 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.453708 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453741 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453773 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453821 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.453870 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453901 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.453947 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.453994 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454027 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454074 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:25:56.454124 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454154 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454203 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.454337 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454388 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.454447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.454638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:25:56.454952 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.454984 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455032 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.455080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455112 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455144 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455193 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.455243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.455444 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455495 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.455544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.455739 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455790 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.455837 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455886 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.455935 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.455967 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456016 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.456065 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456097 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456146 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.456194 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456243 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.456293 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456341 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.456389 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456446 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.456495 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456544 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.456593 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.456721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456771 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.456822 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456871 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.456920 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.456972 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.457023 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457075 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.457127 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457180 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.457232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.457558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.457732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457786 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.457837 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457871 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457906 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457940 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.457973 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458026 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.458080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.458254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:25:56.458519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.458727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.458933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.458986 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:25:56.459038 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459072 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459107 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459140 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459191 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:25:56.459243 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:25:56.459358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.459546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:25:56.459789 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459841 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:25:56.459894 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459929 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.459963 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460017 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:25:56.460068 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460123 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:25:56.460176 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460211 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460265 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.460317 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460352 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460386 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460447 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:25:56.460501 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460536 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460571 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460623 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:25:56.460684 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460719 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460772 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:25:56.460825 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460860 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.460915 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:25:56.460976 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461012 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461065 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:25:56.461118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:25:56.461221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.461435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:25:56.461727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:25:56.461783 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.461895 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.461992 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.462088 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.462185 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.462280 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.462372 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.462476 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.462571 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.462666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.462759 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.462850 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.462945 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.463039 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.463129 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.463225 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.463321 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.463415 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.463518 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.463610 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.463704 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.463799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.463896 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.463987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.464080 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.464176 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.464284 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.464386 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.464486 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.464578 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.464670 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.464766 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.464864 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.464959 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.465055 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.465157 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.465249 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.465343 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.465446 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.465539 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.465637 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.465736 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.465829 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.465927 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.466041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.466128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.466203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.466283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.466357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.466443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.466519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.466595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.466671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.466746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.466822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.467015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.467092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.467166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.467241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.467317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.467395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.467478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.467557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.467634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.467711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.467788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.467866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.467938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.468016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.468094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.468179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.468263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.468337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.468410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.468494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.468565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.468638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.468711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.468789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.468866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.468935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.469005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.469076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.469144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.469214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.469286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.469356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.469436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.469522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.469595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.469668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.469750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.469824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.469896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.469965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.470038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.470109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.470181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.470253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.470323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.470392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.470469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.470539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.470995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.471071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.471146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.471218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.471291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.471366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.471451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.471528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.471605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.471682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.471761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.471846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.471926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.471996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.472064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.472134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.472202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.472280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.472351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.472428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.472508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.472578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.472649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.472719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.472788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.472856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.472927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.472996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.473070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.473158 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:25:56.473208 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.473323 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.473413 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.473507 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.473596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.473685 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.473775 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.473864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.473953 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.474042 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.474131 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.474221 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.474310 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.474404 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.474502 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.474595 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.474686 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.474782 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.474872 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.474955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.475044 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.475134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.475227 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.475326 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.475417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.475514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.475603 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.475695 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.475788 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.475883 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.475977 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.476067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.476160 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.476255 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.476345 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.476446 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.476536 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.476629 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.476723 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.476813 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.476908 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.477004 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.477096 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.477188 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.477294 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:25:56.477334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.477432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.477534 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.477625 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.477717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.477815 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.477907 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.477997 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.478091 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.478185 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.478279 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.478372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.478474 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.478568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.478660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.478752 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.478844 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.478937 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.479032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.479125 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.479217 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.479307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.479399 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.479505 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.479606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.479707 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.479817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.479915 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.480017 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.480119 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.480217 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.480317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.480410 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.480522 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.480613 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.480707 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.480800 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.480894 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.480987 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.481083 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.481180 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.481270 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.481363 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.481464 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.481578 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 04:25:56.481617 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.481702 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.481783 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.481868 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.481955 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.482039 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.482120 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.482202 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.482283 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.482437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.482532 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.482623 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.482715 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.482802 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.482889 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.483099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.483194 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.483292 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.483377 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.483474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.483564 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.483648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.483734 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.483819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.483904 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.483990 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.484074 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.484157 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.484242 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.484325 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.484410 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.484506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.484595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.484686 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.484784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.484874 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.484966 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.485061 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.485151 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.485244 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.485337 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.485429 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.485514 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.485600 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.485700 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 04:25:56.485739 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.485827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.485916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.486003 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.486094 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.486183 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.486274 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.486364 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:25:56.486462 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:25:56.486553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:25:56.486719 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.486805 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.486896 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.486985 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.487074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.487164 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.487255 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.487345 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.487446 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.487542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.487638 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.487733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.487828 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.487922 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.488015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.488104 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.488191 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.488275 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.488362 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:25:56.488456 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.488547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.488659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.488766 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.488874 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.488974 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.489068 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.489161 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.489253 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.489343 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.489440 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.489531 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.489623 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.490060 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.490153 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.490253 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 04:25:56.490287 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 04:25:56.490345 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 04:25:56.490396 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 04:25:56.490451 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 04:25:56.490498 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 04:25:56.490532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.490571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.490591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.490610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.490627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.490644 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.490662 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.490677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:25:56.490695 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:25:56.490712 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:25:56.490729 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.490745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.490762 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.490780 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.490799 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.490817 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.490836 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.490853 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.490926 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.490946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.490964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.490981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.490998 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.491014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.491032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.491051 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.491066 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.491083 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.491099 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:25:56.491116 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.491131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.491148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.491166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.491184 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.491201 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.491219 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.491237 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.491254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.491271 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.491288 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.491308 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.491325 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.491342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.491359 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.491377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.491407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.491565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.491585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.491602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.491640 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.491659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.491674 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:25:56.491689 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:25:56.491704 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:25:56.491720 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.491734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.491750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.491765 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.491780 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.491796 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.491811 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.491826 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.491841 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.491856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.491872 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.491886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.491902 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.491917 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.491932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.491948 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.491963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.491978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.491994 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:25:56.492009 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.492025 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.492040 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.492056 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.492071 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.492089 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.492104 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.492118 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.492133 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.492149 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.492165 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.492181 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.492198 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.492215 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.492231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.492250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.492275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.492291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.492308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.492325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.492342 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.492358 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.492373 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:25:56.492389 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:25:56.492412 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:25:56.492444 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.492461 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.492478 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.492494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.492511 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.492528 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.492544 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.492560 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.492577 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.492592 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.492608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.492622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.492637 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.492650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.492664 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.492679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.492693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.492706 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.492721 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:25:56.492735 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.492748 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.492761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.492775 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.492788 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.492811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.492825 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.492839 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.492852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.492873 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.492888 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.492901 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.492914 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.492928 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.492948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.492963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:25:56.492980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:25:56.492993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:25:56.493008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:25:56.493022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.493035 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:25:56.493048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:25:56.493061 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:25:56.493074 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:25:56.493087 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:25:56.493100 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:25:56.493114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:25:56.493127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:25:56.493141 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:25:56.493155 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.493168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.493187 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:25:56.493200 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:25:56.493213 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:25:56.493231 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:25:56.493245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:25:56.493257 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.493270 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:25:56.493283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:25:56.493296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.493308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:25:56.493321 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:25:56.493334 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:25:56.493347 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:25:56.493363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:25:56.493376 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:25:56.493388 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:25:56.493402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:25:56.493414 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:25:56.493436 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:25:56.493451 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:25:56.493464 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:25:56.493476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:25:56.493490 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:25:56.493502 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:25:56.493525 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:25:56.493538 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:25:56.493550 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:25:56.493564 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:25:56.494038 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 04:25:56.494058 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:25:56.494068 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:25:56.494075 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:25:56.494091 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 04:25:56.494100 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:25:56.494107 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:25:56.494124 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 04:25:56.494138 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:25:56.494210 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494224 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:25:56.494249 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:25:56.494285 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 04:25:56.494296 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 04:25:56.494303 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 04:25:56.494311 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 04:25:56.494320 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:25:56.494346 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494358 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494367 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494402 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:25:56.494411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 04:25:56.494473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.494497 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:25:56.494505 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.494559 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:25:56.494570 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 04:25:56.494577 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 04:25:56.494584 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 04:25:56.494599 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 04:25:56.494605 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 04:25:56.494611 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 04:25:56.494619 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:25:56.494626 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 04:25:56.494636 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205577" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:25:56.494654 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494666 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494673 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:25:56.494684 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494694 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:25:56.494701 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:25:56.494746 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:25:56.494758 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494765 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494776 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494784 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:25:56.494801 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:25:56.494815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:25:56.494832 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:25:56.494843 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205577" 2021-05-09 04:25:56.494856 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494864 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:25:56.494873 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494893 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494907 wsdl: in serializeType: returning: 205577 2021-05-09 04:25:56.494917 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:25:56.494930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494938 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:25:56.494944 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:25:56.494954 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 04:25:56.494967 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494974 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:25:56.494988 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.494996 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:25:56.495003 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 04:25:56.495012 wsdl: in serializeType: returning: 205577PLN 2021-05-09 04:25:56.495020 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205577PLN 2021-05-09 04:25:56.495052 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205577PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 04:25:56.495061 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 04:25:56.495071 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9850"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 04:25:56.495094 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 04:25:56.495105 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205577PLN 2021-05-09 04:25:56.495124 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 04:25:56.495254 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 04:25:56.495145 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:25:56.495165 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:25:56.495174 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:25:56.495182 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:25:56.495189 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:25:56.495200 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:25:56.495217 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:25:56.495233 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:25:56.495243 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:25:56.495266 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 04:25:56.495282 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:25:56.495293 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:25:56.502994 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:25:56.503038 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:25:56.503061 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 04:25:56.503072 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 04:25:56.503082 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:25:56.503090 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:25:56.503097 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:25:56.503104 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:25:56.503112 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 04:25:56.503150 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 04:25:56.512178 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 04:25:56.512231 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 04:25:56.512242 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:25:56.512250 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:25:56.512258 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:25:56.512268 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:25:56.512276 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:25:56.512285 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:25:56.512293 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:25:56.512301 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:25:50 GMT 2021-05-09 04:25:56.512312 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:25:56.512320 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 04:25:56.512329 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:25:56.512345 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 04:25:56.512384 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 04:25:56.512399 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 04:25:56.512414 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:25:56.512421 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 04:25:56.512440 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 04:25:56.512491 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:25:56.512509 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:25:56.512518 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:25:56.512560 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:25:56.512572 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 02:25:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 04:25:56.512614 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 04:25:56.512629 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 04:25:56.512663 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 04:25:56.512673 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 04:25:56.512840 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 04:25:56.512992 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 04:25:56.513002 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 04:25:56.513015 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 04:25:56.513040 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:25:56.513075 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 04:25:56.513170 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 04:25:56.513225 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:25:56.513250 nusoap_client: got fault 2021-05-09 04:25:56.513263 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 04:25:56.513460 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 04:25:56.513468 nusoap_client: detail =