Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 59.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
13900-58J30 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4583
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:08:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:08:40.569326 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:08:40.569403 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:08:40.569428 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220912" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:08:40.569456 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:08:40.569474 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:08:40.569487 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:08:40.569509 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:08:40.569524 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:08:40.569544 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:08:40.569560 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:08:40.569575 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:08:40.569595 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:08:40.569604 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:08:40.569612 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:08:40.569619 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:08:40.569626 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:08:40.569648 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:08:40.569672 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:08:40.569687 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:08:40.569697 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:08:40.569707 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:08:40.569722 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:08:40.569736 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:08:40.577316 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:08:40.577345 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:08:40.577367 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:08:40.577378 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:08:40.577387 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:08:40.577395 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:08:40.577402 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:08:40.577464 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:08:40.594032 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:08:40.594085 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:08:40.594098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:08:40.594107 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:08:40.594117 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:08:40.594126 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:08:40.594135 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:08:40.594146 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:08:40.594155 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:08:40.594165 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:08:40 GMT 2019-02-22 09:08:40.594174 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:08:40.594182 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:08:40.594193 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:08:40.594214 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:08:40.594264 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:08:40.594310 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-22 09:08:40.601645 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.601697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.601984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.602017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.609155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.609213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.609585 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.609614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.610121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.610380 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.610419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.616626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.616675 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.617027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.617171 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.617198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.617499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.617643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.617880 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.618239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.618330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.618474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.618505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.618833 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.618861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.619327 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:08:40.619738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.619886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.623943 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:08:40.624256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.624578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.624739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.624773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.625204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.625235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.625671 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:08:40.625704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.626141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.626383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.626600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:08:40.626723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.626986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.627018 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-22 09:08:40.627397 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.627429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:08:40.627840 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-22 09:08:40.627862 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:08:40.627870 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:08:40.628026 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:08:40.628099 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:08:40.628126 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:08:40.628139 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:08:40.628172 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:08:40.628181 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:08:40.628447 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:08:40.628473 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:08:40.628568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628584 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:08:40.628624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628680 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.628696 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628722 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:08:40.628761 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.628773 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:08:40.628820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.628893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.628920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.628933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.628961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629009 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.629022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:08:40.629065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.629112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:08:40.629138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:08:40.629176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629224 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629237 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629256 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:08:40.629297 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629309 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629328 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:08:40.629360 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629372 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629389 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:08:40.629413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.629475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.629504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:08:40.629541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629585 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.629598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:08:40.629640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.629684 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:08:40.629711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:08:40.629746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629789 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629819 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:08:40.629852 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629863 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629881 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:08:40.629913 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.629924 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.629942 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:08:40.629974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.629985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.630026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.630096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.630124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.630163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630216 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.630341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.630372 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630391 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:08:40.630410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:08:40.630432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:08:40.630478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:08:40.630504 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630514 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:08:40.630540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630585 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.630597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630614 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:08:40.630637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.630681 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.630709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630721 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.630753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630798 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.630810 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630828 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:08:40.630850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.630894 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:08:40.630921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630932 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:08:40.630957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.630999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.631011 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.631052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.631122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631133 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.631157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631201 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.631214 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:08:40.631256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631309 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:08:40.631368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631378 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:08:40.631398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631429 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.631438 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631450 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:08:40.631470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.631478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.631501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631535 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:08:40.631551 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631558 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.631572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631599 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.631606 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631616 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:08:40.631630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631656 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:08:40.631671 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631678 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:08:40.631697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.631732 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631742 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:08:40.631762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.631769 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.631792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631821 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:08:40.631837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631844 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.631858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631882 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.631890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:08:40.631913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.631939 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:08:40.631954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631960 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:08:40.631973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.631997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.632004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.632027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632052 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:08:40.632067 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632073 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.632086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632111 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632118 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:08:40.632141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632166 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:08:40.632181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632188 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:08:40.632201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.632233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.632255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632280 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.632295 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632301 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.632324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632350 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.632357 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632367 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:08:40.632380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632406 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:08:40.632421 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632427 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:08:40.632441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632465 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632473 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632483 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:08:40.632495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632520 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.632535 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632541 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.632555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632579 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632587 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:08:40.632609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:08:40.632649 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632655 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:08:40.632670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632694 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632701 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632711 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:08:40.632723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632748 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.632763 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632769 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.632783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632807 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632814 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:08:40.632837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.632863 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:08:40.632878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632884 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:08:40.632898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632922 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.632929 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632939 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:08:40.632956 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.632963 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.632972 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:08:40.632985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633014 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.633029 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633035 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.633049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633074 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.633081 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633091 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:08:40.633104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633129 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:08:40.633143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633150 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:08:40.633164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.633195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.633217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633242 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.633257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633263 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.633277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633301 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.633315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633325 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:08:40.633338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.633379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633385 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:08:40.633399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633424 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:08:40.633431 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633440 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:08:40.633453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633478 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.633493 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633499 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.633514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633543 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.633604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.633620 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633631 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:08:40.633642 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:08:40.633654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:08:40.633678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:08:40.633693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633699 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:08:40.633713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633740 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:08:40.633747 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633757 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:08:40.633770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.633796 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.633811 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633817 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.633831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.633919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.633935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633946 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:08:40.633956 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:08:40.633968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.633982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:08:40.633991 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:08:40.634006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:08:40.634027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634059 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:08:40.634087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634094 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:08:40.634122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634129 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:08:40.634157 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.634165 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:08:40.634192 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.634199 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634209 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:08:40.634226 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.634233 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634242 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:08:40.634259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.634266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.634288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.634347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.634363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634370 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.634384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634409 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:08:40.634438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.634464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:08:40.634479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:08:40.634499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634523 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634531 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634540 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:08:40.634558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634575 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.634592 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634600 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634609 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:08:40.634622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.634655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.634670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.634690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634714 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634723 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:08:40.634746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.634772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:08:40.634788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634794 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:08:40.634808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634832 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634839 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.634862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.634887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.634902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634908 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.634922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634947 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.634954 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:08:40.634977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.634992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635002 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.635017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:08:40.635037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635061 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635069 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635079 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:08:40.635097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.635133 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635140 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635149 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:08:40.635162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.635210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635216 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.635230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635256 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635263 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:08:40.635286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.635333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.635353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635378 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.635386 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635395 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:08:40.635413 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635430 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:08:40.635447 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:08:40.635481 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.635487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:08:40.635515 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.635522 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:08:40.635544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.635601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.635622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635654 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:08:40.635677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.635692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.635717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635750 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635758 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635768 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.635813 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.635845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.635873 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.635880 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635890 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:08:40.635907 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.635914 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635924 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:08:40.635941 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.635948 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635958 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:08:40.635975 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.635982 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.635992 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:08:40.636009 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:08:40.636016 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636026 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:08:40.636043 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636050 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636060 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.636077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.636111 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636118 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636128 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:08:40.636145 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636152 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636162 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:08:40.636174 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.636245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.636266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.636299 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:08:40.636333 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636339 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636349 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:08:40.636367 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636374 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636384 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:08:40.636402 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.636409 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636418 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:08:40.636431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.636469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.636505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636530 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636547 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:08:40.636560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.636575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.636585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.636598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.636686 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636711 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.636718 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636728 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:08:40.636746 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636753 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636763 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:08:40.636781 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.636788 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636797 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:08:40.636815 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.636821 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636831 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:08:40.636849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.636856 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636865 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:08:40.636883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.636889 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636899 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:08:40.636917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.636950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636957 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.636966 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:08:40.636983 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.636990 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.637000 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:08:40.637017 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637023 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.637033 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:08:40.637050 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637057 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.637067 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:08:40.637080 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.637135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.637153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637159 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.637174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637198 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637205 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637215 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:08:40.637233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.637240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.637267 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637274 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637284 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:08:40.637301 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.637313 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637324 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.637337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.637374 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637396 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.637411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637436 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:08:40.637466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.637481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.637491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.637505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637533 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637563 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.637594 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637620 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.637627 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637637 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:08:40.637655 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637662 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637672 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:08:40.637694 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.637702 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637712 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:08:40.637730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.637737 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637747 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:08:40.637764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.637771 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:08:40.637799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.637806 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637815 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:08:40.637833 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637839 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.637866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637875 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637885 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:08:40.637902 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637909 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637919 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:08:40.637937 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.637943 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637953 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:08:40.637971 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.637978 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.637988 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:08:40.638005 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.638012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.638022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:08:40.638035 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.638095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.638112 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638140 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638147 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638158 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.638201 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638226 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.638234 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638244 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:08:40.638262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.638269 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638279 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:08:40.638297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.638308 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638319 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:08:40.638338 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.638345 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638354 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:08:40.638372 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.638379 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638389 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:08:40.638406 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638413 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638423 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:08:40.638440 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.638447 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638456 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:08:40.638474 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638481 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638491 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:08:40.638508 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638515 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638525 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:08:40.638542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638549 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:08:40.638576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638583 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638592 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:08:40.638609 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.638616 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638626 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:08:40.638644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.638651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638660 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.638678 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.638685 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638694 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:08:40.638707 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.638793 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638800 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:08:40.638824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638851 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.638858 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638868 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:08:40.638881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.638907 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638929 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.638947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638973 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.638981 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.638991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:08:40.639004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.639029 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:08:40.639044 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639050 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:08:40.639064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.639096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.639124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639131 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639140 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:08:40.639157 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639164 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639174 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:08:40.639191 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.639198 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639207 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:08:40.639220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.639259 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:08:40.639274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639280 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.639298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639330 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.639338 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639348 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:08:40.639360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.639386 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:08:40.639399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.639427 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639434 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.639444 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.639472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.639487 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639517 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.639524 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639534 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:08:40.639552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639559 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639569 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:08:40.639587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639594 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639603 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:08:40.639621 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:08:40.639628 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639638 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:08:40.639656 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639663 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639672 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:08:40.639690 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.639697 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639706 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:08:40.639724 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.639731 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639741 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:08:40.639758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.639765 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639775 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:08:40.639793 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.639800 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639810 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:08:40.639827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.639834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.639861 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:08:40.639912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.639930 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639937 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:08:40.639951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.639983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.639997 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.640011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640036 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.640051 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640058 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.640071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640096 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640103 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640113 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:08:40.640126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:08:40.640165 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640192 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.640199 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640209 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:08:40.640227 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:08:40.640233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640243 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:08:40.640260 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.640267 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640277 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:08:40.640290 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:08:40.640321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640338 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640345 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.640363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640389 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.640401 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.640448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640457 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640469 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:08:40.640488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640495 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640504 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:08:40.640517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640552 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640567 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.640593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640618 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640636 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:08:40.640648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.640664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.640687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640715 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640722 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640732 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.640775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640801 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640808 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640818 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:08:40.640836 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640843 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640853 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:08:40.640870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.640877 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640891 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:08:40.640910 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640917 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640927 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:08:40.640944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.640951 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640961 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:08:40.640978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.640984 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.640994 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:08:40.641012 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.641019 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.641029 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:08:40.641046 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.641053 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.641062 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:08:40.641080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.641088 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.641098 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:08:40.641110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.641158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.641177 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641184 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:08:40.641203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641228 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.641235 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:08:40.641264 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.641271 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641281 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:08:40.641298 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.641312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641323 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:08:40.641341 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.641348 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641358 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:08:40.641375 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.641382 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641392 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:08:40.641404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.641448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.641463 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641469 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.641488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641512 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641519 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.641578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.641595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:08:40.641616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:08:40.641628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:08:40.641652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:08:40.641667 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641673 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:08:40.641691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641716 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.641723 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641733 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:08:40.641746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.641771 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.641786 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641793 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.641806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:08:40.641838 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641848 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:08:40.641861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.641886 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:08:40.641901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641907 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:08:40.641921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.641957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.641980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.641996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.642005 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.642021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642027 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.642041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642065 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642083 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:08:40.642095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.642121 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:08:40.642134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642161 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642169 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642178 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.642222 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642254 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642263 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642273 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:08:40.642291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642298 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642313 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:08:40.642332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642339 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642349 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:08:40.642366 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642373 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:08:40.642400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642407 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642417 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:08:40.642434 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:08:40.642441 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642451 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:08:40.642468 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:08:40.642475 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642485 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:08:40.642502 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:08:40.642509 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642519 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:08:40.642537 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.642544 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642554 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:08:40.642571 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642577 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642587 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:08:40.642605 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642612 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642625 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:08:40.642643 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642650 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642660 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:08:40.642677 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642684 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642694 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:08:40.642706 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.642770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.642789 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642796 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:08:40.642815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642840 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.642848 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642858 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:08:40.642870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.642895 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.642910 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.642930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642955 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.642962 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.642972 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:08:40.642985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.643010 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:08:40.643025 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643031 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.643049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643074 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643081 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643091 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:08:40.643109 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643125 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:08:40.643143 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643150 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643159 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:08:40.643177 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643184 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643194 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:08:40.643206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.643244 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643259 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643265 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.643283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643314 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643322 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643333 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:08:40.643346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.643372 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.643385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643413 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643421 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643431 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643444 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.643475 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643508 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643517 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:08:40.643535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:08:40.643568 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643575 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643585 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:08:40.643603 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.643610 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643624 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:08:40.643642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:08:40.643677 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643684 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643694 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:08:40.643711 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:08:40.643718 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643728 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:08:40.643740 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.643781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.643798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643805 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:08:40.643823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643848 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643855 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643866 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:08:40.643883 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643890 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643900 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:08:40.643917 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643924 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643934 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:08:40.643952 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.643958 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.643968 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:08:40.643985 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.643992 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644001 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:08:40.644018 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.644025 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644035 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:08:40.644052 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.644059 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644069 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:08:40.644086 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.644092 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644102 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:08:40.644115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.644167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.644182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644189 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:08:40.644208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.644240 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:08:40.644263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.644288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:08:40.644310 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:08:40.644318 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:08:40.644334 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:08:40.644351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644357 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:08:40.644371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.644415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:08:40.644432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.644443 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:08:40.644453 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:08:40.644470 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.644477 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:08:40.644487 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:08:40.644503 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:08:40.644517 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:08:40.644528 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:08:40.644546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.644553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.644562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.644580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.644586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.644596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.644613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.644620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.644629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.644646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.644653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:08:40.644662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.644679 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.644686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:08:40.644695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.644712 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:08:40.644719 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:08:40.644729 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:08:40.644745 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.644752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.644766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.644783 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:08:40.644790 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:08:40.644799 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:08:40.644816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.644823 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:08:40.644832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.644849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.644856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:08:40.644866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.644882 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:08:40.644888 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:08:40.644898 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:08:40.644914 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:08:40.644955 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.644985 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:08:40.645013 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.645040 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:08:40.645066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.645093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:08:40.645120 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.645146 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:08:40.645172 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.645198 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:08:40.645224 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:08:40.645250 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:08:40.645276 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:08:40.645301 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:08:40.645350 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:08:40.645542 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:08:40.645570 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.645596 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:08:40.645623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.645648 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:08:40.645675 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.645701 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:08:40.645726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.645752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:08:40.645778 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.645805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.645830 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.645856 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:08:40.645883 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.645908 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:08:40.645934 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.645961 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:08:40.645987 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.646013 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:08:40.646039 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.646068 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.646094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.646120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:08:40.646146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.646174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.646200 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.646230 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.646256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.646281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.646313 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.646340 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:08:40.646366 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:08:40.646392 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:08:40.646418 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.646444 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:08:40.646470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.646495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.646521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.646548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:08:40.646574 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.646600 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:08:40.646626 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.646653 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:08:40.646679 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.646704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:08:40.646730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.646757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:08:40.646783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.646810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:08:40.646839 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.646857 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.646883 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.646909 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.646926 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.646947 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.646973 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.646998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647048 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.647099 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647125 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647151 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647177 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647202 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647219 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647246 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647272 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647290 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647321 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647347 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647374 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647399 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647425 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.647451 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647477 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647503 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647528 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.647554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647571 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.647622 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647648 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.647674 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647704 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.647730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647756 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.647782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.647935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.647994 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.648020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648046 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.648073 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.648158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.648277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648319 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.648389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.648490 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648516 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.648542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648577 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648594 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.648648 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648674 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:08:40.648699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648758 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.648784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.648902 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648933 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:08:40.648958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.648984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.649010 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.649061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.649164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:08:40.649343 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649360 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649386 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.649411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649445 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649471 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.649497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.649603 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649628 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649654 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649679 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649705 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649722 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649747 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649772 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649789 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649814 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649840 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649867 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649893 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649920 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.649945 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.649971 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.649997 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650022 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:08:40.650049 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:08:40.650117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650143 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.650169 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650195 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.650220 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650246 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.650272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.650435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650494 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.650520 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.650573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.650658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:08:40.650776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650809 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.650877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.650958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.650984 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651010 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:08:40.651036 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651054 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651071 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651088 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:08:40.651139 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:08:40.651191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651251 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.651277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:08:40.651402 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651427 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:08:40.651453 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651478 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:08:40.651504 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651530 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:08:40.651556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.651663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:08:40.651806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:08:40.651835 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.651896 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.651945 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.651993 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.652039 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.652087 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.652135 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.652182 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.652249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.652297 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.652351 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.652399 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.652445 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.652493 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.652541 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.652587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.652634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.652681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.652733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.652782 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.652845 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.652900 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.652963 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.653010 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.653056 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.653102 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.653359 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.653408 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.653456 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.653508 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.653555 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.653603 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.653658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.653706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.653753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.653801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.653847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.653895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.653943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.653994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.654042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.654088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.654135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.654181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.654232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.654280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.654334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.654387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.654435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.654483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.654531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.654579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.654627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.654679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.654730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.654777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.654824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.654870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.654916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.654964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.655011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.655062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.655109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.655157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.655212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.655260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.655312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.655361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.655407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.655454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.655501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.655552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.655600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.655646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.655693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.655744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.655790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.655838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.655885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.655932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.655978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.656025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.656073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.656120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.656168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.656219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.656270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.656322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.656368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.656414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.656461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.656508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.656556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.656610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.656656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.656704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.656760 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:08:40.656790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.656852 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.656906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.656959 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.657017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.657071 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.657124 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.657176 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.657229 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.657282 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.657341 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.657396 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.657449 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.657502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.657554 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.657607 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.657660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.657713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.657767 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.657821 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.657874 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.657926 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.657979 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.658032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.658084 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.658151 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.658236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.658493 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.658548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.658601 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.658653 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.658706 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.658769 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:08:40.658793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.658847 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.658901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.658953 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.659006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.659058 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.659111 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.659164 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.659217 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.659270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.659329 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.659382 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.659434 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.659488 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.659541 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.659598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.659651 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.659705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.659758 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.659811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.659864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.659918 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.659971 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.660023 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.660076 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.660129 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.660182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.660235 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.660289 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.660347 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.660401 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.660454 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.660515 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:08:40.660538 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.660588 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.660635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.660682 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.660741 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.660789 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.660836 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.660883 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.660930 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.660977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.661024 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.661072 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.661120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.661169 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.661216 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.661269 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.661322 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.661370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.661418 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.661466 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.661514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.661561 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.661610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.661658 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.661705 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.661757 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.661804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.661852 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.661899 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.661946 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.661994 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.662042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.662097 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:08:40.662119 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.662169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.662219 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.662268 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.662322 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.662372 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:08:40.662421 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:08:40.662471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:08:40.662521 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.662571 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.662621 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.662670 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.662719 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.662769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.662823 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.662873 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.662922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.662973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.663022 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.663072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.663122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.663171 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.663221 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.663270 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:08:40.663325 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.663376 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.663426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.663476 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.663526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.663576 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.663625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.663675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.663729 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:08:40.663746 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:08:40.663776 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:08:40.663809 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:08:40.663836 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:08:40.663862 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:08:40.663887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.663908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.663918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.663929 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.663939 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.663949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:08:40.663959 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:08:40.663969 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:08:40.663978 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.663988 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.663996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.664006 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.664016 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664045 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.664061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.664076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664089 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664099 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.664108 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.664116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.664125 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.664133 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:08:40.664142 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.664151 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.664160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.664169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.664177 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.664186 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.664194 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.664202 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.664211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.664221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.664229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.664238 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.664246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.664254 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:08:40.664263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:08:40.664272 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:08:40.664280 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.664288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.664296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.664309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.664318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664327 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664335 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.664351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.664358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.664387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.664395 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.664402 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.664410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:08:40.664418 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.664425 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.664433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.664441 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.664448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.664456 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.664463 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.664471 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.664479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.664490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.664499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.664508 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.664515 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.664523 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:08:40.664531 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:08:40.664538 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:08:40.664545 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.664553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.664560 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.664567 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.664574 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664582 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664589 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664597 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.664604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.664611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664626 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.664633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.664641 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.664648 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.664655 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:08:40.664664 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.664671 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.664678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.664685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.664692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.664699 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.664706 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.664713 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.664721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:08:40.664730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.664737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:08:40.664745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:08:40.664753 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:08:40.664764 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:08:40.664772 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:08:40.664780 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:08:40.664788 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:08:40.664795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:08:40.664802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:08:40.664809 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:08:40.664816 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664838 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664848 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:08:40.664855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:08:40.664863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:08:40.664870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:08:40.664884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:08:40.664892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:08:40.664898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:08:40.664905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:08:40.664911 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:08:40.664918 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:08:40.664925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:08:40.664931 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:08:40.664938 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:08:40.664945 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:08:40.664952 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:08:40.664959 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:08:40.664965 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:08:40.665210 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:08:40.665222 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:08:40.665228 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:08:40.665233 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:08:40.665240 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:08:40.665245 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:08:40.665250 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:08:40.665261 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:08:40.665272 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:08:40.665330 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665338 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220912" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:08:40.665358 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:08:40.665380 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:08:40.665387 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:08:40.665392 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:08:40.665396 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:08:40.665403 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220912" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:08:40.665414 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665422 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665427 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665442 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665452 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:08:40.665457 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:08:40.665482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.665491 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:08:40.665496 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.665523 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:08:40.665529 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:08:40.665534 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:08:40.665538 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:08:40.665543 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:08:40.665547 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:08:40.665552 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:08:40.665556 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:08:40.665563 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220912" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:08:40.665577 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665585 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665589 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:08:40.665595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665601 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:08:40.665605 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:08:40.665629 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:08:40.665636 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665641 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665647 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665652 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:08:40.665665 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:08:40.665676 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:08:40.665681 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:08:40.665686 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:08:40.665693 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220912" 2019-02-22 09:08:40.665700 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:08:40.665704 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:08:40.665710 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:08:40.665716 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:08:40.665722 wsdl: in serializeType: returning: 220912 2019-02-22 09:08:40.665728 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:08:40.665735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:08:40.665739 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:08:40.665743 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:08:40.665748 wsdl: in serializeType: returning: 220912 2019-02-22 09:08:40.665753 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220912 2019-02-22 09:08:40.666041 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220912 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:08:40.666047 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:08:40.666055 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5292"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:08:40.666070 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:08:40.666076 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220912 2019-02-22 09:08:40.666089 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:08:40.666175 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:08:40.666106 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:08:40.666118 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:08:40.666124 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:08:40.666129 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:08:40.666133 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:08:40.666141 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:08:40.666153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:08:40.666162 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:08:40.666168 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:08:40.666182 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:08:40.666194 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:08:40.666202 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:08:40.673635 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:08:40.673665 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:08:40.673681 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:08:40.673688 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:08:40.673694 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:08:40.673700 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:08:40.673704 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:08:40.673709 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:08:40.673714 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:08:40.673754 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:08:40.682909 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:08:40.682941 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:08:40.682948 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:08:40.682953 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:08:40.682959 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:08:40.682964 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:08:40.682971 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:08:40.682977 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:08:40.682982 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:08:40.682988 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:08:40 GMT 2019-02-22 09:08:40.682995 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:08:40.683001 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:08:40.683006 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:08:40.683019 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:08:40.683051 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:08:40.683071 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:08:40.683082 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:08:40.683087 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:08:40.683092 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:08:40.683146 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:08:40.683160 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:08:40.683167 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:08:40.683204 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:08:40.683212 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:08:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:08:40.683255 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:08:40.683267 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:08:40.683298 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:08:40.683316 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:08:40.683446 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:08:40.683560 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:08:40.683566 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:08:40.683577 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:08:40.683589 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:08:40.683614 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:08:40.683670 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:08:40.683703 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:08:40.683715 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:08:40.683724 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:08:40.683729 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:08:40.683733 nusoap_client: detail =