Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 55Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-1701017201-17010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T3844
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:11:21.906776 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:11:21.906830 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:11:21.906846 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:11:21.906864 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:11:21.906875 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:11:21.906884 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:11:21.906899 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:11:21.906908 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:11:21.906914 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:11:21.906937 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:11:21.906947 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:11:21.906958 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:11:21.906964 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:11:21.906968 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:11:21.906973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:11:21.906977 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:11:21.906988 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:11:21.907003 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:11:21.907012 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:11:21.907017 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:11:21.907022 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:11:21.907031 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:11:21.907040 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:11:21.915010 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:11:21.915055 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:11:21.915072 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:11:21.915081 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:11:21.915087 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:11:21.915091 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:11:21.915096 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:11:21.915132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:11:22.168970 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:11:22.169032 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:11:22.169040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:11:22.169066 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:11:22.169074 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:11:22.169080 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:11:22.169086 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:11:22.169093 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:11:22.169098 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:11:22.169104 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:10 GMT 2019-08-18 23:11:22.169110 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:11:22.169115 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:11:22.169121 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:11:22.169136 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:11:22.169182 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:11:22.169210 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:11:22.176860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.176940 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:11:22.176966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.176988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.177013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.177037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.185317 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:11:22.185449 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:11:22.185490 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-18 23:11:22.193730 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:11:22.193860 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:11:22.193898 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-08-18 23:11:22.193941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:11:22.193993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:11:22.194031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.194360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:11:22.201599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.201985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202547 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-18 23:11:22.202623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:11:22.202652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:11:22.202867 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:11:22.202885 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:11:22.202896 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:11:22.202940 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:11:22.203008 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:11:22.203029 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:11:22.203040 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:11:22.203071 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:11:22.203081 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:11:22.203336 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:11:22.203360 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:11:22.203435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:11:22.203487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203546 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.203563 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203590 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:11:22.203618 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.203631 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203651 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:11:22.203682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.203770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.203802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.203831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203879 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.203894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:11:22.203941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.203970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.203994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:11:22.204017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:11:22.204052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204101 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204115 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204135 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:11:22.204166 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204174 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204185 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:11:22.204203 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204214 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204232 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:11:22.204258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.204323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.204352 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:11:22.204391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204429 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.204438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204453 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:11:22.204479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.204528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:11:22.204555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:11:22.204583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204621 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204634 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204653 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:11:22.204689 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204711 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:11:22.204748 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.204759 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204778 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:11:22.204812 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.204825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.204870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.204940 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.204960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.204971 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.205005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.205181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.205206 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.205247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:11:22.205272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:11:22.205308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:11:22.205336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:11:22.205375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205422 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.205435 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205454 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:11:22.205489 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.205502 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205521 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:11:22.205555 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.205567 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205582 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:11:22.205613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.205626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.205675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.205757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.205786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.205826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205863 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.205876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:11:22.205931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.205959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.205980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:11:22.205999 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206009 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:11:22.206035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.206098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206114 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:11:22.206130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.206178 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.206207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206218 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.206245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206294 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.206307 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206326 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:11:22.206348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.206386 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:11:22.206415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206426 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:11:22.206460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.206522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206541 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.206566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.206613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.206641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206652 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.206680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206726 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.206740 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206758 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:11:22.206785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.206832 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:11:22.206860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206872 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:11:22.206897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.206951 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.206969 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:11:22.207003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.207016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.207061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.207115 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:11:22.207135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207146 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.207173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207222 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.207234 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207252 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:11:22.207278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.207319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:11:22.207343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207353 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:11:22.207380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207427 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.207440 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207459 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:11:22.207490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.207498 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.207540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.207595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:11:22.207624 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207636 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.207662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207717 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.207731 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207750 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:11:22.207777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.207822 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:11:22.207839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207846 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:11:22.207861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.207901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.207943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.207968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.207990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:11:22.208014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208021 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.208036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208062 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.208070 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208083 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:11:22.208097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208123 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:11:22.208139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208145 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:11:22.208159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.208192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.208221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208269 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.208296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.208319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208346 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.208353 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208367 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:11:22.208381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208407 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:11:22.208426 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208436 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:11:22.208462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208506 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.208515 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208525 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:11:22.208539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.208590 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208597 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.208611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208636 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.208643 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208653 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:11:22.208667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208692 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:11:22.208714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208721 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:11:22.208735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.208768 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208778 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:11:22.208792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.208832 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208839 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.208853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.208885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:11:22.208908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.208933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:11:22.208948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:11:22.208968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.208993 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.209000 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209010 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:11:22.209028 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.209034 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209044 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:11:22.209057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209086 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.209101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209108 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.209122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209147 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.209154 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:11:22.209177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:11:22.209218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209224 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:11:22.209238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.209269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.209292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209317 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.209333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209339 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.209352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209380 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.209387 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209397 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:11:22.209411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209438 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.209453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209460 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:11:22.209474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209499 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:11:22.209506 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209516 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:11:22.209529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.209571 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209579 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.209596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209620 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209627 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.209687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.209709 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209721 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.209732 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:11:22.209745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:11:22.209770 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:11:22.209786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209792 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:11:22.209808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209834 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:11:22.209841 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209851 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:11:22.209865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.209890 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.209905 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209911 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.209925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209948 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209955 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.209978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.210049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.210068 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210086 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.210107 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:11:22.210123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:11:22.210148 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:11:22.210165 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210172 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:11:22.210187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210218 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:11:22.210225 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210237 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:11:22.210261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.210298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.210315 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210321 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.210335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210359 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210366 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.210435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.210467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210487 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.210505 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:11:22.210528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:11:22.210555 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:11:22.210579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:11:22.210615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.210675 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:11:22.210739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.210752 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:11:22.210800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.210811 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210829 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:11:22.210863 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.210875 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210892 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:11:22.210926 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.210940 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.210959 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:11:22.210985 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.210993 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211003 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:11:22.211021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.211027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.211050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.211120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.211141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211173 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:11:22.211196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:11:22.211237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211244 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:11:22.211259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211283 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211291 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211300 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:11:22.211318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.211352 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211359 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211371 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:11:22.211396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.211448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.211469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211502 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:11:22.211525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:11:22.211566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211572 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:11:22.211591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211616 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.211647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.211688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.211715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:11:22.211772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.211813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:11:22.211833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211860 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211867 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211877 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:11:22.211895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211911 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.211928 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.211935 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211944 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:11:22.211957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.211981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.211991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.212006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212012 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.212028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.212083 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:11:22.212126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.212168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.212194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212205 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.212231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212279 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.212293 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:11:22.212343 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.212351 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:11:22.212381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.212388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:11:22.212415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.212422 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212432 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:11:22.212450 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.212457 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212467 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:11:22.212480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.212522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.212538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212545 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.212559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212589 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212596 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212607 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:11:22.212621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.212636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.212646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.212662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212694 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212707 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212732 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.212763 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.212795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.212823 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.212830 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212840 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:11:22.212857 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.212864 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212874 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:11:22.212891 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.212898 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212907 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:11:22.212924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.212931 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212940 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:11:22.212957 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:11:22.212964 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.212975 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:11:22.212992 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.212999 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213008 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.213026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213042 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.213059 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213067 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213084 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:11:22.213112 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213122 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213137 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:11:22.213165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213175 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:11:22.213215 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.213339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213350 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.213376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213422 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.213434 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213449 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:11:22.213479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213490 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213505 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:11:22.213535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.213546 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213563 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:11:22.213593 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.213604 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213620 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:11:22.213642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.213710 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.213771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213811 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213837 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:11:22.213858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.213882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.213900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.213924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213970 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213981 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.213993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.214052 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214094 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.214107 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214124 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:11:22.214155 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214166 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214180 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:11:22.214208 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.214219 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214236 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:11:22.214265 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.214277 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214294 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:11:22.214326 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.214337 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214354 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:11:22.214391 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.214403 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214422 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:11:22.214454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214467 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.214515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214526 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214545 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:11:22.214580 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214592 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214623 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:11:22.214656 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214668 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214685 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:11:22.214724 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214753 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:11:22.214777 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.214869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.214897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.214908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.214935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.214979 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.214990 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215006 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:11:22.215048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.215059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.215105 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.215116 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215131 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:11:22.215159 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.215170 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215185 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.215206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.215267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.215326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215367 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215394 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:11:22.215416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.215440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.215456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.215478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215522 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215534 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215576 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.215640 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215686 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.215705 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215723 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:11:22.215756 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.215767 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215785 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:11:22.215816 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.215827 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215844 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:11:22.215874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.215885 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215901 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:11:22.215932 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.215944 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.215960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:11:22.215990 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.216001 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216017 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:11:22.216059 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.216114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216124 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216140 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:11:22.216170 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216181 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216197 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:11:22.216227 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216237 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216253 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:11:22.216281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216292 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216307 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:11:22.216336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216347 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216362 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:11:22.216385 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.216478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.216505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216551 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216562 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216579 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.216669 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216720 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.216732 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216749 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:11:22.216782 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.216793 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216809 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:11:22.216840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.216851 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216868 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:11:22.216897 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216908 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216924 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:11:22.216954 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.216965 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.216982 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:11:22.217012 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217023 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217051 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:11:22.217079 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.217090 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217106 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:11:22.217136 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217147 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217165 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:11:22.217198 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217210 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217227 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:11:22.217261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217272 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217289 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:11:22.217320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217331 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217348 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:11:22.217377 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.217389 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217405 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:11:22.217434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.217445 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.217490 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.217501 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217517 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:11:22.217540 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.217697 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217716 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:11:22.217745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217791 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.217803 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:11:22.217844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.217889 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.217915 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217926 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.217949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.217994 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.218006 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218023 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:11:22.218048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.218092 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:11:22.218117 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218128 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:11:22.218152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.218207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.218255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.218267 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:11:22.218315 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.218326 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:11:22.218374 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.218385 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218402 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:11:22.218425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.218488 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:11:22.218514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218525 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.218549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218594 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.218606 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218623 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:11:22.218647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.218673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.218691 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:11:22.218722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.218772 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:11:22.218784 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.218801 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:11:22.218825 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.218853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.218878 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.218922 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.218934 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.218950 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:11:22.218981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.218992 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219009 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:11:22.219040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.219051 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219067 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:11:22.219098 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:11:22.219110 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219127 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:11:22.219157 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.219168 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219185 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:11:22.219212 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.219223 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219238 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:11:22.219265 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.219276 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:11:22.219320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.219331 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219348 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:11:22.219378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.219389 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219405 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:11:22.219435 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.219446 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219462 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.219485 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:11:22.219571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.219604 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219615 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:11:22.219641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.219695 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.219742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.219785 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.219811 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219821 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.219844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219886 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:11:22.219897 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219914 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:11:22.219937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.219962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.219979 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:11:22.220002 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:11:22.220045 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.220056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:11:22.220071 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:11:22.220102 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:11:22.220114 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:11:22.220131 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:11:22.220164 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.220177 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:11:22.220194 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:11:22.220209 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:11:22.220233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.220251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220257 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.220272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.220305 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.220333 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220341 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220350 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:11:22.220367 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220374 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220384 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:11:22.220397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.220431 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220452 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.220467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220492 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220499 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220509 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:11:22.220524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.220548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.220565 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.220583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220613 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220631 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.220676 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220708 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220716 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220726 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:11:22.220744 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220751 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220760 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:11:22.220778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.220785 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220794 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:11:22.220812 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220819 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220829 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:11:22.220846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.220853 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220862 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:11:22.220880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220887 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220896 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:11:22.220913 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.220920 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220929 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:11:22.220947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220953 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:11:22.220980 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.220987 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.220997 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:11:22.221011 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.221056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.221074 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:11:22.221097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221122 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.221129 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:11:22.221157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.221163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221173 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:11:22.221191 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.221197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221206 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:11:22.221224 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.221230 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:11:22.221257 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.221264 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221273 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:11:22.221287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.221327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.221343 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221349 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.221364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.221454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.221470 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221481 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.221491 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:11:22.221504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:11:22.221528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:11:22.221544 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221550 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:11:22.221565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221594 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.221602 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221611 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:11:22.221625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.221650 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.221665 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221672 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.221685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221716 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:11:22.221724 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221734 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:11:22.221747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.221773 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:11:22.221788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:11:22.221808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.221839 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.221862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.221887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.221902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221909 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.221922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221959 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.221970 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.221988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:11:22.222011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.222034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.222053 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:11:22.222077 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222119 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222129 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.222217 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222259 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222270 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222286 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:11:22.222319 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222333 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222347 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:11:22.222367 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222374 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222384 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:11:22.222402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222408 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222418 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:11:22.222436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222442 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222452 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:11:22.222469 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:11:22.222476 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222486 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:11:22.222503 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:11:22.222510 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222519 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:11:22.222547 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:11:22.222558 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222575 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:11:22.222608 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.222620 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222638 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:11:22.222668 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222679 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222697 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:11:22.222736 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222744 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222756 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:11:22.222786 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222797 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222814 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:11:22.222844 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.222853 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222864 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:11:22.222878 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.222941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.222961 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.222968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:11:22.222983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.223015 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:11:22.223038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.223065 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.223080 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223086 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.223100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223124 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.223131 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223141 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:11:22.223154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.223179 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:11:22.223204 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223214 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.223240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223281 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.223292 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223307 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:11:22.223337 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.223349 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223365 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:11:22.223399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.223411 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223429 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:11:22.223462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.223474 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223492 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:11:22.223517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.223586 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223614 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223625 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.223653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223707 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223720 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223738 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:11:22.223762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.223788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.223807 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.223834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223886 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223899 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223918 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.223970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.223996 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.224053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:11:22.224100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.224112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:11:22.224161 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224172 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224188 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:11:22.224217 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.224227 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224242 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:11:22.224269 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:11:22.224325 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224336 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224351 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:11:22.224379 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:11:22.224390 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224406 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:11:22.224427 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.224491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.224522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224533 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:11:22.224557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224601 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.224613 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224685 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:11:22.224727 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224739 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224755 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:11:22.224785 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224796 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224812 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:11:22.224842 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.224855 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224873 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:11:22.224908 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224919 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224937 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:11:22.224967 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.224977 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.224994 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:11:22.225024 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.225035 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225052 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:11:22.225082 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.225093 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225109 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:11:22.225132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.225220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.225250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225261 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:11:22.225295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225348 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.225365 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:11:22.225410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.225459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:11:22.225492 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:11:22.225505 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:11:22.225526 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:11:22.225556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225566 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:11:22.225593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225639 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.225680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:11:22.225723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.225745 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:11:22.225763 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:11:22.225793 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.225803 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:11:22.225819 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:11:22.225844 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:11:22.225853 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:11:22.225868 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:11:22.225895 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.225904 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.225919 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.225945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.225954 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.225969 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.225994 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.226004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.226018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.226044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.226054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:11:22.226068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.226094 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.226104 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:11:22.226119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.226145 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:11:22.226154 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:11:22.226169 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:11:22.226195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.226205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.226222 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.226251 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:11:22.226262 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:11:22.226277 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:11:22.226304 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.226316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:11:22.226332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.226359 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.226369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:11:22.226384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.226409 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:11:22.226419 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:11:22.226439 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:11:22.226463 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:11:22.226519 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.226566 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:11:22.226612 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.226657 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:11:22.226706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.226751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:11:22.226793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.226837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:11:22.226879 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.226921 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:11:22.226978 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.227041 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:11:22.227087 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:11:22.227134 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:11:22.227182 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:11:22.227228 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:11:22.227275 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:11:22.227320 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:11:22.227369 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.227416 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:11:22.227464 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.227509 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:11:22.227555 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.227603 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:11:22.227651 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.227704 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:11:22.227754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.227801 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.227848 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.227895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:11:22.227941 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.227995 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:11:22.228044 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.228089 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:11:22.228135 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.228181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:11:22.228226 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.228272 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:11:22.228318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.228365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.228411 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.228460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:11:22.228506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.228552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.228600 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.228648 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.228695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.228749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.228801 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.228848 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:11:22.228893 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:11:22.228938 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:11:22.228984 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.229031 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:11:22.229076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.229123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.229168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.229213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:11:22.229260 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.229305 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:11:22.229351 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.229396 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:11:22.229441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.229490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:11:22.229536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.229584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:11:22.229632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.229680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:11:22.229736 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.229768 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.229815 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.229860 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.229890 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.229918 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.229964 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.230009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.230183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.230359 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230405 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.230450 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230496 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.230542 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230618 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.230665 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230693 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230747 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.230795 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230844 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.230901 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.230947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.230994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231039 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.231084 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.231176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231205 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.231296 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.231391 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231437 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.231483 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231531 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.231578 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231628 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.231675 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.231943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.231973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232002 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.232092 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.232184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232241 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.232333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.232538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.232727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.232906 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.232951 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.232996 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233025 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233052 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233080 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233125 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.233178 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233244 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:11:22.233291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.233439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.233645 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233690 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:11:22.233746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233792 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.233837 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233883 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.233929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.233986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.234107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:11:22.234396 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234424 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234470 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.234515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234544 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234571 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234618 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.234664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.234849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.234979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.235024 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235069 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235114 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235160 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235205 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235233 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235280 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235324 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235353 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235399 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235444 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235489 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235534 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235580 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.235631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235735 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235782 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:11:22.235827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:11:22.235946 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.235992 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.236037 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236082 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.236128 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236174 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.236218 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236263 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.236310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236424 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.236574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236633 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.236751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236797 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.236842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.236945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.236991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:11:22.237199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.237393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.237568 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:11:22.237660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237695 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237732 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237810 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:11:22.237853 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.237897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:11:22.237940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238084 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.238173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:11:22.238376 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238420 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:11:22.238465 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238510 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:11:22.238555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238601 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:11:22.238646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.238826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.238989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.239016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:11:22.239059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:11:22.239114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.239216 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.239303 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.239387 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.239472 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.239554 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.239638 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.239730 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.239814 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.239898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.239977 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.240059 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.240143 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.240222 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.240306 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.240389 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.240473 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.240555 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.240641 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.240731 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.240814 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.240898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.240983 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.241080 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.241175 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.241257 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.241339 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.241420 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.241503 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.241588 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.241674 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.241775 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.241857 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.241942 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.242043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.242126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.242209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.242292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.242376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.242457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.242539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.242624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.242716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.242804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.242891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.242977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.243057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.243138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.243223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.243307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.243393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.243474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.243559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.243644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.243736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.243820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.243906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.244001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.244093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.244171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.244252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.244332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.244414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.244499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.244589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.244690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.244790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.244899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.245000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.245076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.245150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.245227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.245301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.245374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.245447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.245523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.245600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.245676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.245762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.245840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.245924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.246001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.246077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.246155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.246232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.246313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.246390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.246467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.246545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.246644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.246731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.246822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.246933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.247022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.247109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.247298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.247382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.247469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.247556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.247651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.247743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.247830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.247932 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:11:22.247980 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.248088 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.248185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.248290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.248389 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.248484 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.248579 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.248675 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.248777 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.248874 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.248969 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.249069 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.249166 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.249262 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.249358 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.249456 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.249553 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.249663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.249771 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.249878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.249973 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.250071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.250167 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.250263 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.250359 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.250457 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.250569 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.250673 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.250778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.250876 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.250971 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.251069 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.251166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.251274 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.251394 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:11:22.251437 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.251551 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.251645 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.251759 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.251858 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.251958 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.252056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.252156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.252255 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.252354 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.252453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.252549 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.252649 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.252767 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.252868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.252969 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.253075 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.253176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.253274 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.253373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.253471 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.253571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.253681 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.253791 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.253890 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.253989 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.254096 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.254194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.254300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.254407 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.254510 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.254619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.254727 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.254831 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.254961 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:11:22.255000 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.255094 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.255185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.255277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.255370 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.255464 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.255554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.255655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.255757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.255811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.255859 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.255907 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.255955 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.256003 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.256058 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.256105 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.256153 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.256203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.256251 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.256300 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.256348 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.256397 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.256444 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.256493 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.256541 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.256598 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.256650 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.256772 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.256822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.256870 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.256922 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.256970 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.257018 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.257067 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.257128 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:11:22.257150 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.257204 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.257255 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.257307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.257357 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.257408 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.257460 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:11:22.257510 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:11:22.257561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:11:22.257645 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.257705 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.257764 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.257816 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.257867 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.257918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.257968 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.258018 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.258069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.258120 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.258173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.258224 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.258274 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.258325 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.258376 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.258426 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.258477 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:11:22.258527 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.258580 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.258645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.258696 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.258754 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.258805 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.258856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.258915 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.258972 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:11:22.258992 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:11:22.259025 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:11:22.259055 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:11:22.259083 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:11:22.259110 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:11:22.259135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.259155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.259166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.259177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.259187 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.259196 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.259277 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:11:22.259287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:11:22.259297 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:11:22.259306 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.259316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.259325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.259334 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.259343 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259352 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259361 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.259371 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259380 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.259389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.259398 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.259426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.259435 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.259444 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.259453 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:11:22.259462 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.259470 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.259479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.259488 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.259497 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.259506 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.259514 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.259523 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.259532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.259544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.259553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.259561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.259571 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.259584 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.259601 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:11:22.259610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:11:22.259619 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:11:22.259628 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.259636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.259644 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.259653 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.259661 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259677 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.259685 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259693 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.259707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.259715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259724 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.259740 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.259749 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.259757 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.259765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:11:22.259773 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.259781 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.259789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.259797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.259806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.259814 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.259822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.259831 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.259841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.259852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.259860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.259869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.259877 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.259885 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.259892 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:11:22.259900 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:11:22.259914 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:11:22.259921 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.259929 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.259937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.259944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.259952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.259959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259967 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.259974 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.259981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.259989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.259996 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.260005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.260013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.260021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.260028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.260036 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.260044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:11:22.260051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.260058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.260065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.260072 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.260080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.260087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.260094 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.260102 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.260109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:11:22.260120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:11:22.260136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:11:22.260144 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:11:22.260151 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:11:22.260158 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:11:22.260166 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:11:22.260176 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:11:22.260183 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:11:22.260191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:11:22.260199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:11:22.260207 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:11:22.260215 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.260222 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.260230 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:11:22.260237 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:11:22.260245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:11:22.260252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:11:22.260260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.260268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:11:22.260275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:11:22.260282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:11:22.260290 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:11:22.260297 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:11:22.260304 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:11:22.260312 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:11:22.260319 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:11:22.260327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:11:22.260335 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:11:22.260344 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:11:22.260352 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:11:22.260359 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:11:22.260366 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:11:22.260469 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:11:22.260483 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:11:22.260489 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:11:22.260494 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:11:22.260502 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:11:22.260507 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:11:22.260511 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:11:22.260522 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:11:22.260532 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:11:22.260593 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260602 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:11:22.260618 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:11:22.260641 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:11:22.260648 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:11:22.260653 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:11:22.260657 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:11:22.260662 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:11:22.260675 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260682 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260687 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260705 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260717 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:11:22.260723 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:11:22.260748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.260763 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:11:22.260770 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.260807 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:11:22.260817 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:11:22.260824 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:11:22.260830 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:11:22.260837 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:11:22.260844 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:11:22.260851 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:11:22.260859 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:11:22.260869 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:11:22.260881 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260889 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260893 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:11:22.260903 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260914 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:11:22.260921 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:11:22.260959 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:11:22.260968 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260973 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260980 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260984 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:11:22.260996 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:11:22.261005 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:11:22.261010 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:11:22.261021 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:11:22.261028 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "209015" 2019-08-18 23:11:22.261036 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:11:22.261040 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:11:22.261045 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:11:22.261052 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:11:22.261057 wsdl: in serializeType: returning: 209015 2019-08-18 23:11:22.261063 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:11:22.261070 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:11:22.261075 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:11:22.261079 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:11:22.261084 wsdl: in serializeType: returning: 209015 2019-08-18 23:11:22.261088 wsdl: serializeRPCParameters returning: 209015 2019-08-18 23:11:22.261103 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=209015 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:11:22.261109 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:11:22.261119 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9196"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:11:22.261143 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:11:22.261154 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=209015 2019-08-18 23:11:22.261172 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:11:22.261278 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:11:22.261193 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:11:22.261215 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:11:22.261224 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:11:22.261230 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:11:22.261234 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:11:22.261242 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:11:22.261254 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:11:22.261265 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:11:22.261271 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:11:22.261286 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:11:22.261297 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:11:22.261305 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:11:22.269239 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:11:22.269284 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:11:22.269305 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:11:22.269312 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:11:22.269319 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:11:22.269325 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:11:22.269329 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:11:22.269333 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:11:22.269339 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:11:22.269368 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:11:22.281459 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:11:22.281510 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:11:22.281517 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:11:22.281524 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:11:22.281529 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:11:22.281535 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:11:22.281542 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:11:22.281547 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:11:22.281553 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:11:22.281558 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:10 GMT 2019-08-18 23:11:22.281564 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:11:22.281569 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:11:22.281594 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:11:22.281608 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:11:22.281640 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:11:22.281653 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:11:22.281664 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:11:22.281669 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:11:22.281675 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:11:22.281711 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:11:22.281725 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:11:22.281732 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:11:22.281759 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:11:22.281766 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:11:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:11:22.281806 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:11:22.281816 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:11:22.281843 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:11:22.281849 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:11:22.281971 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:11:22.282086 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:11:22.282092 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:11:22.282101 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:11:22.282114 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:11:22.282137 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:11:22.282192 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:11:22.282214 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:11:22.282225 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:11:22.282233 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:11:22.282237 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:11:22.282243 nusoap_client: detail =