Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 55Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-1701017201-17010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T3844
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:02:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:02:55.813081 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:02:55.813140 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:02:55.813155 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:02:55.813172 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:02:55.813183 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:02:55.813192 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:02:55.813208 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:02:55.813217 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:02:55.813224 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:02:55.813234 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:02:55.813243 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:02:55.813255 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:02:55.813261 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:02:55.813266 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:02:55.813270 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:02:55.813274 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:02:55.813287 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:02:55.813303 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:02:55.813312 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:02:55.813318 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:02:55.813324 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:02:55.813333 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:02:55.813342 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:02:55.820682 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:02:55.820718 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:02:55.820749 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:02:55.820758 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:02:55.820764 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:02:55.820769 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:02:55.820774 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:02:55.820806 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:02:55.837350 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:02:55.837403 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:02:55.837411 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:02:55.837418 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:02:55.837424 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:02:55.837429 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:02:55.837436 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:02:55.837442 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:02:55.837448 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:02:55.837454 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:02:54 GMT 2019-02-20 06:02:55.837460 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:02:55.837466 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:02:55.837472 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:02:55.837487 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:02:55.837521 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:02:55.844498 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:02:55.844649 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:02:55.845107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:02:55.851558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.851976 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.852257 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.852818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.853042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.858827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.858939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.859127 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.859706 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.860277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.860519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.860546 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:02:55.861085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.861098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:02:55.861449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.861467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.861937 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:02:55.865997 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:02:55.866264 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:02:55.866740 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.867336 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.867913 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:02:55.868481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.868499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:02:55.868817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:02:55.869061 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:02:55.869349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:02:55.869722 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-20 06:02:55.869744 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:02:55.869750 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:02:55.869806 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:02:55.869861 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:02:55.869879 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:02:55.869887 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:02:55.869908 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:02:55.869913 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:02:55.870101 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:02:55.870117 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:02:55.870172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:02:55.870201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870233 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870242 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870257 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:02:55.870299 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870308 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870320 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:02:55.870336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.870381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.870398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.870422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870451 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.870459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:02:55.870484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.870512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:02:55.870528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870535 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:02:55.870549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870575 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870582 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870593 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:02:55.870611 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870618 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870628 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:02:55.870646 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870653 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870663 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:02:55.870676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.870711 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.870726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:02:55.870748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870773 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.870780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:02:55.870804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.870831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:02:55.870846 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:02:55.870866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870891 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870898 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870908 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:02:55.870927 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870933 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870944 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:02:55.870961 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.870968 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.870978 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:02:55.870996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.871003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871013 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.871026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.871081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.871104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871179 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.871201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.871218 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871230 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:02:55.871240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:02:55.871252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:02:55.871287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:02:55.871304 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871310 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:02:55.871325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871350 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.871358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:02:55.871381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871407 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.871422 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871429 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.871443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871468 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.871476 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871486 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:02:55.871499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871525 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:02:55.871540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871546 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:02:55.871560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.871592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871602 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.871616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.871656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871662 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.871676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871701 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.871709 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:02:55.871732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871817 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:02:55.871836 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871842 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:02:55.871857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871882 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.871890 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871900 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:02:55.871918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.871925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.871948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.871968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.871978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:02:55.871993 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872000 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.872014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872039 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.872047 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872057 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:02:55.872070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872095 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:02:55.872111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872117 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:02:55.872131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872156 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.872163 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872173 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:02:55.872192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.872199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.872233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872262 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:02:55.872284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872292 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.872307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872332 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.872339 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872349 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:02:55.872362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872387 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:02:55.872403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872409 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:02:55.872423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.872454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.872478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872503 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:02:55.872518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872524 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.872538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872564 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.872571 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:02:55.872595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872621 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:02:55.872636 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872642 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:02:55.872656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.872687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872697 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.872711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872735 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.872751 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872757 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.872772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.872804 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872814 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:02:55.872827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872852 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:02:55.872868 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872874 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:02:55.872888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872913 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.872920 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872930 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:02:55.872943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.872968 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.872983 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.872989 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.873005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873030 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.873037 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873047 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:02:55.873060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873085 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:02:55.873100 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873107 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:02:55.873121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873145 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.873152 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873162 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:02:55.873175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.873216 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873223 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.873237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873262 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.873269 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873285 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:02:55.873300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873326 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:02:55.873342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873349 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:02:55.873364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873389 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.873397 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873407 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:02:55.873425 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.873432 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873443 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:02:55.873457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873486 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.873502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873508 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.873523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873549 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.873556 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873566 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:02:55.873580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873605 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:02:55.873620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873626 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:02:55.873641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873666 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.873673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.873696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873721 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.873736 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873743 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.873756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873781 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.873789 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873799 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:02:55.873812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873838 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.873853 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873859 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:02:55.873873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873898 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:02:55.873906 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873916 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:02:55.873930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.873955 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.873970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.873976 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.873990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874014 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874021 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.874084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.874102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:02:55.874123 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:02:55.874136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:02:55.874162 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:02:55.874177 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874183 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:02:55.874200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874227 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:02:55.874234 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874244 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:02:55.874258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.874291 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.874307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874313 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.874327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874351 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874357 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.874416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.874433 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874444 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:02:55.874454 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:02:55.874467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:02:55.874491 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:02:55.874506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:02:55.874528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.874562 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874573 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:02:55.874591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.874598 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:02:55.874627 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.874634 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874645 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:02:55.874663 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.874669 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874680 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:02:55.874698 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.874705 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874714 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:02:55.874732 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.874738 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874749 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:02:55.874767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.874773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874783 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.874797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.874846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.874862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874869 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.874885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874911 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.874918 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:02:55.874941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.874968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:02:55.874983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.874990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:02:55.875004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875030 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875037 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875047 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:02:55.875065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.875100 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875108 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875118 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:02:55.875131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.875179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875186 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.875200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:02:55.875258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:02:55.875308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875314 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:02:55.875328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.875385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.875426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875432 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.875447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875479 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:02:55.875503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.875543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875549 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:02:55.875564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875589 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875596 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875606 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:02:55.875624 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.875660 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875667 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875677 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:02:55.875690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.875738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.875759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875792 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:02:55.875816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.875841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.875856 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875862 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.875877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875902 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.875910 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875920 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:02:55.875938 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875945 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875955 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:02:55.875973 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.875980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.875990 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:02:55.876007 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876014 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876024 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:02:55.876042 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876049 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876059 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:02:55.876073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.876114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.876130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.876150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876176 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876184 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:02:55.876207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.876233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.876249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876286 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876294 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.876351 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.876384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.876412 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.876419 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876429 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:02:55.876447 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.876454 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876464 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:02:55.876482 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.876488 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876498 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:02:55.876516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.876522 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876533 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:02:55.876550 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:02:55.876557 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876567 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:02:55.876585 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876591 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876601 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.876619 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876635 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.876653 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876660 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876670 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:02:55.876687 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876694 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876704 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:02:55.876717 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.876767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.876785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.876809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876834 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.876841 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876851 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:02:55.876869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876875 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876885 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:02:55.876903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.876910 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:02:55.876937 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.876944 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876954 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:02:55.876967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.876994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.877005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877027 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.877041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877066 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877084 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:02:55.877097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.877123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.877137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877164 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877172 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877182 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.877225 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877252 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.877259 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877269 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:02:55.877294 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877301 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:02:55.877331 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.877338 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877348 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:02:55.877365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.877372 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877382 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:02:55.877400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.877406 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877416 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:02:55.877434 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.877441 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877451 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:02:55.877469 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.877503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877510 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877520 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:02:55.877537 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877544 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877554 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:02:55.877571 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877578 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877587 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:02:55.877605 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877612 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877622 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:02:55.877635 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.877690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.877708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877715 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.877731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877756 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877763 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877773 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:02:55.877791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.877798 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.877825 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.877832 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877842 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:02:55.877859 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.877866 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877877 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.877890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.877927 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.877943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877949 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.877966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.877992 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.877999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.878009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:02:55.878023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.878038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.878049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.878063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878093 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.878154 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878180 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878187 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878198 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:02:55.878216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878223 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878233 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:02:55.878256 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878263 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878283 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:02:55.878304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878311 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878321 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:02:55.878339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.878346 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:02:55.878373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.878380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878390 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:02:55.878407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.878449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878458 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878468 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:02:55.878485 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878502 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:02:55.878520 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878527 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878537 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:02:55.878554 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878561 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878571 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:02:55.878588 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878595 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878605 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:02:55.878618 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.878677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.878693 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878721 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878728 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878751 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.878782 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878809 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878816 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878826 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:02:55.878844 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878851 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878861 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:02:55.878878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.878885 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878895 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:02:55.878913 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878920 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878930 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:02:55.878947 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.878954 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878964 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:02:55.878982 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.878989 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.878998 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:02:55.879016 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.879022 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879033 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:02:55.879050 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.879057 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879067 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:02:55.879085 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.879092 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879102 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:02:55.879120 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.879126 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879136 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:02:55.879153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.879160 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879170 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:02:55.879188 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.879194 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879204 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:02:55.879222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.879229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.879255 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.879262 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879277 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:02:55.879292 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.879379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:02:55.879406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879440 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.879448 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879458 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:02:55.879471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.879497 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879513 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879520 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.879534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879559 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.879567 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879577 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:02:55.879590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.879615 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:02:55.879631 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879637 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:02:55.879651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.879685 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879695 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.879713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.879720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879730 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:02:55.879747 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.879754 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879764 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:02:55.879788 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.879794 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879805 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:02:55.879818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.879857 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:02:55.879872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879879 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.879893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879919 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.879926 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879936 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:02:55.879950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.879965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.879975 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:02:55.879988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.880016 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880023 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.880033 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.880063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.880077 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880104 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.880111 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880121 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:02:55.880140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.880146 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880157 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:02:55.880174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.880181 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880191 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:02:55.880209 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:02:55.880216 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880226 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:02:55.880243 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.880250 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880260 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:02:55.880284 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.880291 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:02:55.880320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.880327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880338 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:02:55.880355 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.880362 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880372 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:02:55.880390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.880397 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880407 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:02:55.880425 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.880432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.880458 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:02:55.880508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.880526 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:02:55.880550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.880583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.880606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.880631 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.880647 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.880667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880693 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880700 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880710 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:02:55.880724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.880749 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:02:55.880762 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880798 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.880805 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880815 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:02:55.880833 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:02:55.880840 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880850 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:02:55.880868 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.880874 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880884 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:02:55.880898 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:02:55.880922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.880938 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880945 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.880959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.880985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.880992 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.881021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881027 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881038 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:02:55.881055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881062 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881072 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:02:55.881085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.881119 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881135 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881141 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.881155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881180 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881187 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881197 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:02:55.881211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.881236 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.881250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881284 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881291 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881302 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.881347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881374 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881381 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881391 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:02:55.881409 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881416 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881426 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:02:55.881447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.881453 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881464 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:02:55.881481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881488 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881498 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:02:55.881516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.881523 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881533 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:02:55.881550 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881557 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881567 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:02:55.881585 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.881591 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881601 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:02:55.881618 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881625 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881635 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:02:55.881653 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881660 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881670 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:02:55.881684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.881729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.881748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:02:55.881778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881803 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881810 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881821 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:02:55.881840 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.881846 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881857 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:02:55.881874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.881881 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881891 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:02:55.881908 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881914 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881924 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:02:55.881942 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.881949 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.881959 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:02:55.881972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882014 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.882030 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882036 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.882053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882083 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882122 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.882143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.882160 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882171 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:02:55.882182 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:02:55.882195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:02:55.882219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:02:55.882234 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882240 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:02:55.882256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882287 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.882295 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882305 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:02:55.882319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882345 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.882360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882367 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.882381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882406 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:02:55.882413 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882423 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:02:55.882444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:02:55.882484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:02:55.882504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.882536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.882560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882584 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.882600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882606 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.882620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882646 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882663 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:02:55.882676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.882691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882701 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:02:55.882715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882742 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882749 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882760 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.882810 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882836 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.882844 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882855 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:02:55.882873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.882879 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882889 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:02:55.882907 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.882914 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882924 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:02:55.882941 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.882948 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882958 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:02:55.882975 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.882982 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.882992 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:02:55.883010 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:02:55.883016 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883026 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:02:55.883043 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:02:55.883050 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883060 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:02:55.883078 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:02:55.883085 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883095 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:02:55.883112 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.883119 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883129 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:02:55.883146 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883153 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883163 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:02:55.883181 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883187 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883197 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:02:55.883215 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883222 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883232 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:02:55.883249 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883256 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883266 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:02:55.883285 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.883348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.883368 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883375 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:02:55.883392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883417 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883424 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883434 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:02:55.883448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.883473 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.883489 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883495 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.883510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883535 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.883542 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883552 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:02:55.883565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.883590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:02:55.883606 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.883626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883650 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883657 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883667 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:02:55.883685 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.883692 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883702 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:02:55.883720 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.883727 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:02:55.883754 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.883761 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883771 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:02:55.883784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.883822 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.883838 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883845 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.883859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883892 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.883899 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883909 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:02:55.883923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.883938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.883948 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.883961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.883998 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884006 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884029 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.884060 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.884094 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884104 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:02:55.884122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.884129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:02:55.884157 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884164 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884174 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:02:55.884191 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.884198 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884208 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:02:55.884225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:02:55.884259 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884266 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884281 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:02:55.884300 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:02:55.884307 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884318 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:02:55.884331 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.884370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.884388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884395 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:02:55.884410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884434 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.884441 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884452 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:02:55.884470 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884477 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884486 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:02:55.884504 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884511 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884521 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:02:55.884539 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.884546 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884556 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:02:55.884573 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884580 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884590 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:02:55.884607 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884614 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884624 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:02:55.884641 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884648 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884658 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:02:55.884675 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.884682 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884692 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:02:55.884705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.884758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.884774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884781 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:02:55.884795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884821 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.884828 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884838 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:02:55.884851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.884877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:02:55.884894 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:02:55.884901 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:02:55.884914 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:02:55.884931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884937 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:02:55.884951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.884975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.884995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:02:55.885012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.885023 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:02:55.885033 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:02:55.885050 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.885056 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:02:55.885067 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:02:55.885084 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:02:55.885091 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:02:55.885102 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:02:55.885119 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.885126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.885136 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.885153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.885160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.885170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.885187 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.885195 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.885204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.885221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.885228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:02:55.885238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.885255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.885261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:02:55.885271 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.885295 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:02:55.885302 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:02:55.885312 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:02:55.885329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.885336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.885346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.885363 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:02:55.885369 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:02:55.885379 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:02:55.885396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.885402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:02:55.885413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.885430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.885436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:02:55.885446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.885463 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:02:55.885469 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:02:55.885479 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:02:55.885495 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:02:55.885534 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.885564 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:02:55.885592 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.885620 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:02:55.885648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.885675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:02:55.885702 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.885729 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:02:55.885756 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.885782 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:02:55.885809 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:02:55.885836 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:02:55.885862 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:02:55.885888 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:02:55.885917 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:02:55.885944 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:02:55.885971 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.885999 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:02:55.886025 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.886052 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:02:55.886079 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.886105 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:02:55.886132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.886217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:02:55.886244 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.886271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.886308 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.886336 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:02:55.886363 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.886389 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:02:55.886416 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.886444 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:02:55.886471 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.886498 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:02:55.886526 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.886554 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.886582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.886608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:02:55.886636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.886663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.886690 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.886716 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.886743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.886777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.886804 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.886830 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:02:55.886857 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:02:55.886883 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:02:55.886910 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.886936 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:02:55.886963 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.886990 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.887017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.887043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:02:55.887069 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.887096 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:02:55.887123 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.887150 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:02:55.887177 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.887203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:02:55.887230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.887257 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:02:55.887289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.887318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:02:55.887354 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887373 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887400 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.887426 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887443 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887460 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887487 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.887513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.887617 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887643 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.887670 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887697 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.887723 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887740 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.887800 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887817 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887844 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.887871 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887898 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.887924 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.887951 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.887978 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888004 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.888031 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888057 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.888089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.888160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.888213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888240 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.888266 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888299 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.888326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.888484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888545 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.888572 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.888625 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888643 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.888712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.888839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.888943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.888995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.889048 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889075 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.889101 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889153 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.889210 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889237 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:02:55.889263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889304 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.889364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.889486 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889513 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:02:55.889539 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889565 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.889592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.889645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.889750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:02:55.889936 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889954 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.889980 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.890007 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890024 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890042 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890068 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.890095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.890198 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890224 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890251 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890282 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890311 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890334 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890360 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890387 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890405 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890432 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890459 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890486 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890592 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890621 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.890654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890682 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890709 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:02:55.890762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:02:55.890840 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.890893 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.890946 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.890973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.890999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.891156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.891244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891277 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.891306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.891393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:02:55.891515 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.891621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891638 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.891725 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891752 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:02:55.891786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891821 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891867 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:02:55.891894 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891921 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:02:55.891947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.891984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.892038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:02:55.892159 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892186 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:02:55.892212 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892238 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:02:55.892265 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:02:55.892324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892383 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.892437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:02:55.892585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:02:55.892615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.892680 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.892732 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.892782 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.892830 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.892878 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.892926 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.892975 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.893030 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.893080 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.893129 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.893178 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.893226 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.893287 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.893344 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.893391 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.893439 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.893489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.893539 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.893588 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.893639 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.893696 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.893752 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.893805 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.893852 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.893900 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.893947 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.893997 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.894046 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.894101 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.894148 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.894198 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.894256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.894314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.894371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.894419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.894467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.894515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.894566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.894615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.894726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.894776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.894824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.894872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.894926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.894975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.895023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.895072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.895121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.895170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.895218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.895269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.895325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.895379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.895431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.895478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.895527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.895575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.895622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.895672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.895721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.895774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.895821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.895871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.895929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.895983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.896031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.896079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.896126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.896175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.896233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.896287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.896336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.896384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.896433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.896480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.896527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.896576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.896625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.896672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.896720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.896769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.896817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.896867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.896917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.896969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.897021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.897069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.897116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.897163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.897210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.897259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.897315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.897372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.897420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.897470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.897529 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:02:55.897558 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.897621 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.897677 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.897732 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.897788 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.897842 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.897896 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.897951 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.898005 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.898059 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.898112 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.898167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.898221 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.898283 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.898339 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.898392 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.898446 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.898500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.898556 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.898611 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.898665 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.898718 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.898772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.898825 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.898879 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.898934 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.898997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.899053 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.899108 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.899162 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.899216 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.899270 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.899348 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:02:55.899373 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.899428 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.899484 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.899540 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.899595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.899650 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.899705 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.899760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.899822 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.899876 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.900003 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.900059 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.900113 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.900168 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.900223 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.900284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.900344 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.900400 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.900454 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.900510 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.900565 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.900620 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.900674 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.900729 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.900783 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.900839 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.900893 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.900948 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.901003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.901057 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.901112 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.901166 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.901233 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:02:55.901257 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.901324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.901375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.901424 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.901474 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.901523 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.901572 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.901620 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.901669 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.901718 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.901766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.901822 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.901871 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.901922 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.901970 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.902019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.902068 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.902118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.902167 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.902217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.902265 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.902333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.902384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.902432 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.902482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.902531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.902579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.902628 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.902677 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.902726 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.902782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.902832 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.902893 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:02:55.902916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.902968 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.903020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.903071 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.903122 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.903173 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:02:55.903224 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:02:55.903283 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:02:55.903338 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.903389 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.903441 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.903492 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.903543 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.903595 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.903645 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.903696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.903747 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.903800 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.903851 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.903902 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.903954 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.904006 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.904057 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.904108 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:02:55.904159 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.904210 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.904262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.904332 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.904385 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.904436 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.904488 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.904539 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.904595 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:02:55.904615 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:02:55.904647 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:02:55.904676 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:02:55.904703 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:02:55.904735 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:02:55.904759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.904780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.904791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.904801 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.904812 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.904822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:02:55.904832 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:02:55.904842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:02:55.904851 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.904860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.904869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.904879 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.904889 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.904899 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.904908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.904918 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.904928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.904937 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.904947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.904957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.904966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.904975 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.904983 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.904993 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:02:55.905001 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.905009 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.905018 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.905027 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.905036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.905045 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.905053 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.905061 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.905070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.905081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.905089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.905099 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.905107 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.905116 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:02:55.905126 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:02:55.905135 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:02:55.905143 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.905151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.905159 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.905168 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.905176 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905185 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905194 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.905211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.905219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.905243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.905251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.905259 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.905268 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:02:55.905302 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.905311 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.905320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.905328 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.905336 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.905345 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.905353 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.905362 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.905371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.905382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.905392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.905400 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.905408 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.905416 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:02:55.905424 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:02:55.905433 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:02:55.905440 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.905448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.905455 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.905463 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.905470 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905477 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905485 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905492 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.905500 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.905507 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905514 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.905530 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.905537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.905545 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.905553 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:02:55.905562 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.905569 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.905576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.905583 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.905590 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.905598 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.905605 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.905612 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.905620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:02:55.905629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.905636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:02:55.905645 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:02:55.905653 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:02:55.905661 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:02:55.905669 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:02:55.905676 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:02:55.905684 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:02:55.905691 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:02:55.905698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:02:55.905706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:02:55.905714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905723 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905738 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:02:55.905745 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:02:55.905752 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:02:55.905760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:02:55.905774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:02:55.905849 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:02:55.905857 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:02:55.905864 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:02:55.905872 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:02:55.905879 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:02:55.905886 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:02:55.905894 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:02:55.905901 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:02:55.905908 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:02:55.905915 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:02:55.905923 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:02:55.905930 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:02:55.906018 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:02:55.906030 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:02:55.906036 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:02:55.906041 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:02:55.906049 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:02:55.906054 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:02:55.906058 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:02:55.906069 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:02:55.906080 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:02:55.906127 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906135 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:02:55.906150 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:02:55.906172 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:02:55.906179 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:02:55.906184 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:02:55.906188 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:02:55.906194 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:02:55.906207 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906215 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906220 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906234 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906244 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:02:55.906250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:02:55.906282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.906300 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:02:55.906305 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.906329 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:02:55.906335 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:02:55.906339 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:02:55.906343 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:02:55.906347 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:02:55.906351 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:02:55.906356 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:02:55.906360 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:02:55.906367 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:02:55.906378 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906385 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906389 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:02:55.906395 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906401 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:02:55.906405 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:02:55.906429 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:02:55.906436 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906441 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906447 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906452 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:02:55.906464 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:02:55.906472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:02:55.906477 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:02:55.906481 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:02:55.906488 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "209015" 2019-02-20 06:02:55.906495 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:02:55.906499 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:02:55.906504 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:02:55.906511 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:02:55.906516 wsdl: in serializeType: returning: 209015 2019-02-20 06:02:55.906523 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:02:55.906529 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:02:55.906534 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:02:55.906537 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:02:55.906542 wsdl: in serializeType: returning: 209015 2019-02-20 06:02:55.906548 wsdl: serializeRPCParameters returning: 209015 2019-02-20 06:02:55.906561 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=209015 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:02:55.906566 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:02:55.906572 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7827"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:02:55.906587 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:02:55.906594 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=209015 2019-02-20 06:02:55.906607 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:02:55.906690 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:02:55.906621 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:02:55.906635 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:02:55.906641 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:02:55.906646 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:02:55.906650 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:02:55.906657 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:02:55.906668 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:02:55.906678 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:02:55.906683 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:02:55.906697 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:02:55.906709 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:02:55.906717 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:02:55.914036 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:02:55.914082 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:02:55.914101 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:02:55.914108 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:02:55.914115 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:02:55.914121 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:02:55.914126 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:02:55.914131 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:02:55.914137 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:02:55.914167 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:02:55.979184 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:02:55.979233 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:02:55.979241 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:02:55.979247 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:02:55.979253 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:02:55.979258 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:02:55.979265 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:02:55.979271 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:02:55.979284 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:02:55.979291 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:02:54 GMT 2019-02-20 06:02:55.979298 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:02:55.979304 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:02:55.979309 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:02:55.979321 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:02:55.979351 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:02:55.979362 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:02:55.979381 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:02:55.979386 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:02:55.979391 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:02:55.979433 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:02:55.979446 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:02:55.979454 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:02:55.979480 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:02:55.979487 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:02:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:02:55.979526 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:02:55.979537 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:02:55.979563 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:02:55.979570 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:02:55.979703 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:02:55.979806 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:02:55.979812 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:02:55.979822 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:02:55.979834 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:02:55.979858 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:02:55.979915 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:02:55.979938 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:02:55.979950 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:02:55.979958 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:02:55.979963 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:02:55.979969 nusoap_client: detail =