Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 55Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-1701017201-17010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T3844
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 30 May 2020 23:31:42 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-31 01:31:50.279686 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-31 01:31:50.279737 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:31:50.279761 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-31 01:31:50.279778 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:31:50.279788 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-31 01:31:50.279796 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-31 01:31:50.279809 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-31 01:31:50.279818 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:31:50.279824 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:31:50.279834 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:31:50.279843 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:31:50.279855 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:31:50.279861 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:31:50.279865 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:31:50.279870 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:31:50.279874 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-31 01:31:50.279885 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:31:50.279912 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:31:50.279920 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:31:50.279926 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-31 01:31:50.279932 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-31 01:31:50.279940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:31:50.279949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:31:50.286538 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:31:50.286553 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:31:50.286564 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-31 01:31:50.286571 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:31:50.286576 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:31:50.286580 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:31:50.286584 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-31 01:31:50.286616 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-31 01:31:50.306060 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-31 01:31:50.306077 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-31 01:31:50.306083 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:31:50.306089 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:31:50.306094 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:31:50.306099 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:31:50.306105 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:31:50.306111 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:31:50.306116 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:31:50.306121 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:31:42 GMT 2020-05-31 01:31:50.306126 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:31:50.306131 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-31 01:31:50.306137 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:31:50.306146 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-31 01:31:50.306170 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-31 01:31:50.306192 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-31 01:31:50.312571 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:31:50.312597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.312610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.312641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.312658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.312684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.319255 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:31:50.319354 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:31:50.319386 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-31 01:31:50.319439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.319501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.319723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.326109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326365 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:31:50.326414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.326528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.326905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.332914 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:31:50.332987 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:31:50.333017 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.333043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.333605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.333631 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.333683 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-31 01:31:50.333707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.333793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.333983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.334021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.334067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.334082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.334118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:31:50.339631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:31:50.339803 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:31:50.339904 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:31:50.339950 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-05-31 01:31:50.340031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:31:50.340096 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-31 01:31:50.340114 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:31:50.340123 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-31 01:31:50.340172 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-31 01:31:50.340213 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:31:50.340229 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:31:50.340236 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:31:50.340255 wsdl: got WSDL URL 2020-05-31 01:31:50.340260 wsdl: Parse WSDL 2020-05-31 01:31:50.340442 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-31 01:31:50.340458 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-31 01:31:50.340509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-31 01:31:50.340540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340577 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.340586 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340601 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:31:50.340622 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.340630 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340640 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:31:50.340660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.340701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.340717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340724 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.340742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340770 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.340777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-31 01:31:50.340801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.340842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:31:50.340860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-31 01:31:50.340881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340908 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.340915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340925 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:31:50.340943 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.340949 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340959 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:31:50.340976 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.340983 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.340993 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:31:50.341006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.341040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.341056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-31 01:31:50.341090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341117 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.341124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-31 01:31:50.341147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.341173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-31 01:31:50.341188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-31 01:31:50.341208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.341249 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341260 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:31:50.341279 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.341285 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341295 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:31:50.341313 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.341319 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341329 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:31:50.341346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.341353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.341376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.341427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.341444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.341516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341578 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.341677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.341695 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341707 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.341717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-31 01:31:50.341730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.341754 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:31:50.341770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341776 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-31 01:31:50.341795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341821 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.341829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341838 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:31:50.341851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.341877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.341892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341898 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.341912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.341972 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.342081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.342112 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.342152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-31 01:31:50.342174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.342201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:31:50.342218 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-31 01:31:50.342244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342270 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.342278 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342288 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:31:50.342306 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.342313 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342322 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:31:50.342339 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.342346 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342356 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:31:50.342373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.342380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.342402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.342488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.342518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342530 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.342562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342592 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.342599 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-31 01:31:50.342627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.342692 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:31:50.342721 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342732 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-31 01:31:50.342758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.342816 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342832 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:31:50.342854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.342888 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.342905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.342926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342957 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.342965 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.342975 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-31 01:31:50.342988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.343014 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:31:50.343029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343035 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-31 01:31:50.343081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.343138 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.343174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.343215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.343243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343254 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.343279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343332 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.343344 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343361 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-31 01:31:50.343386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.343444 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-31 01:31:50.343473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343484 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-31 01:31:50.343511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.343571 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343590 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:31:50.343623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.343635 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.343678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.343730 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-31 01:31:50.343759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343771 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.343798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343844 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.343853 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343863 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-31 01:31:50.343877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.343908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-31 01:31:50.343924 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343930 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-31 01:31:50.343944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343969 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.343976 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.343986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:31:50.344003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.344010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.344032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344062 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-31 01:31:50.344076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344082 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.344096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.344127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-31 01:31:50.344149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344175 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-31 01:31:50.344189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344195 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-31 01:31:50.344209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.344240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344250 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.344263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344288 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-31 01:31:50.344303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344308 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.344322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344346 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.344353 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-31 01:31:50.344376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-31 01:31:50.344416 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344429 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-31 01:31:50.344444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.344477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344487 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.344500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344526 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.344542 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344549 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.344569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344596 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.344603 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344613 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-31 01:31:50.344626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344652 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:31:50.344667 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344673 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-31 01:31:50.344686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344711 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.344718 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344727 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:31:50.344740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.344780 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344786 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.344799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344824 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.344831 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-31 01:31:50.344854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.344879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:31:50.344893 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344900 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-31 01:31:50.344913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344938 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.344945 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344963 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:31:50.344976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.344991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345001 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.345015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345022 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.345035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345060 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.345067 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-31 01:31:50.345089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345114 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:31:50.345128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345135 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-31 01:31:50.345148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345173 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.345179 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345189 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-31 01:31:50.345208 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.345216 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345226 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-31 01:31:50.345239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345268 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.345283 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345289 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.345303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345328 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.345335 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345344 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-31 01:31:50.345357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345382 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:31:50.345398 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345404 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:31:50.345418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.345506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.345551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345593 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.345621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345630 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.345650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345687 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.345696 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:31:50.345730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345767 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.345788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345797 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:31:50.345816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345853 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:31:50.345862 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345876 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:31:50.345895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.345932 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.345961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.345969 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.345988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346032 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.346113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.346138 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.346168 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-31 01:31:50.346187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.346224 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:31:50.346244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346253 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-31 01:31:50.346272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346308 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:31:50.346318 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346332 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:31:50.346350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.346387 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.346408 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346417 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.346444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346478 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346487 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.346569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.346618 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346638 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.346655 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-31 01:31:50.346674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.346710 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:31:50.346732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:31:50.346760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346796 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:31:50.346807 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346821 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:31:50.346840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.346878 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.346898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346907 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.346926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346965 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346974 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.346993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.347055 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.347079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347094 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.347109 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-31 01:31:50.347128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.347164 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:31:50.347185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347194 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-31 01:31:50.347213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.347258 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-31 01:31:50.347319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.347334 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-31 01:31:50.347389 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.347401 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347415 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:31:50.347441 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.347449 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347459 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:31:50.347482 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.347489 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347499 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:31:50.347516 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.347523 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347561 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-31 01:31:50.347588 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.347596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.347619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.347671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.347687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347693 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.347707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347733 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.347740 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-31 01:31:50.347763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.347818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:31:50.347847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-31 01:31:50.347881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347921 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.347934 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.347952 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:31:50.347993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.348035 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348042 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348052 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:31:50.348069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.348119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.348141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348165 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348172 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-31 01:31:50.348195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:31:50.348235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348242 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:31:50.348257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.348311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.348352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.348373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348398 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:31:50.348434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.348476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348482 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-31 01:31:50.348496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.348559 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.348567 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348578 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-31 01:31:50.348596 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.348603 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348613 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-31 01:31:50.348631 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.348637 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348647 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-31 01:31:50.348664 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.348671 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348680 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-31 01:31:50.348693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.348750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348757 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.348770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348795 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348802 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-31 01:31:50.348824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.348849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:31:50.348864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:31:50.348884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348909 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348916 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348925 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:31:50.348943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348950 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.348976 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.348983 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.348992 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:31:50.349005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.349037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.349052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.349073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349098 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.349105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:31:50.349128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.349153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.349168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.349187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349213 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.349220 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349230 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:31:50.349247 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.349254 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349263 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:31:50.349281 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.349287 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349297 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:31:50.349315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.349322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:31:50.349349 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.349356 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349365 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:31:50.349415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.349497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.349526 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.349564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.349810 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.349855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.349882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.349898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.349920 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.349975 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.349987 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350029 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.350082 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.350142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.350195 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.350208 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350228 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-31 01:31:50.350257 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.350265 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350276 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-31 01:31:50.350294 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.350301 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350315 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:31:50.350333 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.350340 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350350 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-31 01:31:50.350368 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:31:50.350375 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350384 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-31 01:31:50.350401 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350409 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350419 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.350444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.350484 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350491 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350501 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-31 01:31:50.350520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350526 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350536 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:31:50.350557 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350566 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350576 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:31:50.350589 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.350672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.350695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350721 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.350728 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:31:50.350756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350763 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350772 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:31:50.350790 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.350796 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350806 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:31:50.350823 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.350831 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350840 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:31:50.350853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.350892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.350928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.350961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350970 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.350983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.350999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.351009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.351022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.351168 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351216 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.351230 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351246 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:31:50.351267 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351274 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351284 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:31:50.351305 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.351312 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351322 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:31:50.351340 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.351347 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351357 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:31:50.351374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.351381 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:31:50.351408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.351416 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:31:50.351452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.351486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351492 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351502 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:31:50.351519 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351526 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351535 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:31:50.351557 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351564 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351575 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:31:50.351593 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351599 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351609 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:31:50.351622 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.351676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.351693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.351715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351765 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351779 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351798 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:31:50.351832 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.351844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.351891 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.351899 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351909 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:31:50.351927 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.351934 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351948 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.351965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.351993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.352004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.352026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.352066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.352114 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.352145 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.352171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.352197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.352217 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.352240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352284 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352311 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.352386 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352450 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.352463 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352484 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:31:50.352518 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352530 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352549 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:31:50.352584 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.352595 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352608 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:31:50.352627 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.352634 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352644 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:31:50.352667 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.352674 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:31:50.352702 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.352708 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:31:50.352736 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.352770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352776 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352785 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:31:50.352803 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352809 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352819 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:31:50.352836 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.352843 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352852 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-31 01:31:50.352869 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352876 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352886 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:31:50.352903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.352909 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352919 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:31:50.352932 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.352991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.353007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353035 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353043 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353053 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.353122 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353165 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.353176 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353194 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-31 01:31:50.353221 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.353229 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353240 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-31 01:31:50.353257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.353264 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353274 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:31:50.353291 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.353298 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353308 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-31 01:31:50.353325 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.353332 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353597 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-31 01:31:50.353628 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353635 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353646 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:31:50.353664 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.353671 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353680 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-31 01:31:50.353697 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353704 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353714 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-31 01:31:50.353731 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353738 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353748 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-31 01:31:50.353765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353772 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:31:50.353798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:31:50.353832 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.353838 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353849 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-31 01:31:50.353866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.353873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353882 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.353900 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.353907 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.353916 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-31 01:31:50.353929 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.354001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-31 01:31:50.354043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354069 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.354076 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354085 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:31:50.354099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354124 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.354139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354146 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.354160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354185 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.354192 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354202 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-31 01:31:50.354215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354240 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:31:50.354255 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354261 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-31 01:31:50.354276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.354308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.354335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.354342 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354351 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:31:50.354368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.354375 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354385 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:31:50.354402 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.354409 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354418 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:31:50.354437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354475 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-31 01:31:50.354490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354496 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.354512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354537 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.354544 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354558 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-31 01:31:50.354572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.354588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354598 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-31 01:31:50.354612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.354639 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354647 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.354663 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.354692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.354706 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354732 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.354739 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354748 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-31 01:31:50.354766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.354773 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354782 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-31 01:31:50.354799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.354806 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354816 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-31 01:31:50.354833 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:31:50.354839 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354849 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:31:50.354866 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.354873 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354882 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-31 01:31:50.354899 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.354906 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354916 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-31 01:31:50.354934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.354940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354949 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:31:50.354973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.354979 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.354988 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-31 01:31:50.355006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.355012 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.355045 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-31 01:31:50.355082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.355095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.355112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.355137 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-31 01:31:50.355223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.355258 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355270 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-31 01:31:50.355301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355349 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.355363 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.355406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.355490 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.355521 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.355560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355602 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355614 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355626 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-31 01:31:50.355639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.355666 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:31:50.355680 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355707 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.355723 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355733 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-31 01:31:50.355750 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:31:50.355757 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355767 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-31 01:31:50.355784 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.355791 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355800 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-31 01:31:50.355813 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-31 01:31:50.355837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.355852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355859 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.355873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.355905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.355933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.355940 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355950 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:31:50.355967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.355974 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.355983 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:31:50.355996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.356034 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356049 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356055 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.356071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356104 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356121 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.356134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.356159 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.356172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356200 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356207 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356217 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.356260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356287 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356294 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356303 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-31 01:31:50.356322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356328 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-31 01:31:50.356355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.356362 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356371 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:31:50.356389 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356395 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-31 01:31:50.356428 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.356436 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356446 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:31:50.356464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356471 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356481 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-31 01:31:50.356498 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.356505 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356514 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-31 01:31:50.356531 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356538 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356548 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:31:50.356571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356588 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:31:50.356601 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.356648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.356672 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356679 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-31 01:31:50.356696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356721 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356728 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356738 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:31:50.356755 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.356762 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356771 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:31:50.356788 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.356798 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356808 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:31:50.356825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356832 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:31:50.356858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.356888 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.356910 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:31:50.356952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.357027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.357055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357065 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.357092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357155 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.357275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.357309 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357330 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.357348 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-31 01:31:50.357368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:31:50.357419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:31:50.357455 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.357467 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-31 01:31:50.358131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358182 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.358201 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358221 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-31 01:31:50.358247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358291 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.358308 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358315 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.358330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358357 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:31:50.358364 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358374 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-31 01:31:50.358387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358413 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-31 01:31:50.358434 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358441 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-31 01:31:50.358457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.358491 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358501 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:31:50.358519 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.358525 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358535 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:31:50.358555 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.358565 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358575 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-31 01:31:50.358589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358624 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.358639 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358646 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.358666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358691 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.358699 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358708 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-31 01:31:50.358722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358748 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:31:50.358762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358769 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-31 01:31:50.358783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358808 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.358815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.358837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.358877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358883 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.358897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358922 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.358929 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358939 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-31 01:31:50.358952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.358971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.358981 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:31:50.358995 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359022 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359029 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359038 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359051 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.359087 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359112 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359119 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359129 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-31 01:31:50.359146 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359153 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359163 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-31 01:31:50.359180 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359187 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359196 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-31 01:31:50.359213 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359220 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359253 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-31 01:31:50.359291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359304 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359322 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-31 01:31:50.359356 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:31:50.359369 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359388 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-31 01:31:50.359419 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:31:50.359433 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359445 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-31 01:31:50.359464 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:31:50.359474 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359485 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-31 01:31:50.359503 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.359509 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359519 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-31 01:31:50.359536 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359543 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359555 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-31 01:31:50.359575 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359582 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359593 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-31 01:31:50.359611 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359617 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359627 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-31 01:31:50.359644 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359658 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359667 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-31 01:31:50.359680 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.359776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.359810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.359821 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-31 01:31:50.359901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.359931 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.359938 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.359952 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.359971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.359978 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.359988 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.360001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.360032 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.360047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360053 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.360068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360094 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360101 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360110 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-31 01:31:50.360124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.360149 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-31 01:31:50.360163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360190 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360197 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.360250 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360276 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.360283 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360293 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-31 01:31:50.360310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.360317 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360327 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:31:50.360344 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.360351 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360360 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-31 01:31:50.360378 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:31:50.360385 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360394 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-31 01:31:50.360411 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.360418 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360451 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-31 01:31:50.360473 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:31:50.360480 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360490 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-31 01:31:50.360508 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.360514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.360565 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.360655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360665 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-31 01:31:50.360681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360706 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.360713 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360751 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.360786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.360800 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360820 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.360839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.360870 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.360890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360897 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-31 01:31:50.360913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360939 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.360946 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360965 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-31 01:31:50.360978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.360994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361004 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-31 01:31:50.361023 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361034 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-31 01:31:50.361058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361106 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.361116 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361128 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.361147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.361154 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361163 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.361176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361206 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.361221 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361228 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.361242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361267 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.361275 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361284 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-31 01:31:50.361298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361323 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:31:50.361338 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361365 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.361395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361451 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.361464 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361477 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:31:50.361501 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.361512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361537 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:31:50.361564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361598 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.361615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361621 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.361636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361662 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361669 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361679 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.361692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.361707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361717 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.361736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361766 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361773 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361783 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361826 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.361859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.361886 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:31:50.361893 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361902 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:31:50.361916 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.361935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.361949 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:31:50.361977 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-31 01:31:50.361984 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:31:50.361993 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-31 01:31:50.362006 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:31:50.362022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362036 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-31 01:31:50.362062 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362069 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-31 01:31:50.362099 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:31:50.362144 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362157 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-31 01:31:50.362177 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:31:50.362203 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-31 01:31:50.362225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362243 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362250 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-31 01:31:50.362270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362296 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.362303 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362313 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-31 01:31:50.362326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362351 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.362366 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362372 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.362386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362411 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362418 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362433 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-31 01:31:50.362447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362472 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:31:50.362488 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362494 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.362509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362533 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.362540 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362551 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-31 01:31:50.362575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362582 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362592 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:31:50.362609 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362616 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362625 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:31:50.362643 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.362649 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:31:50.362671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362709 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362724 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362731 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.362745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362769 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362776 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362786 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-31 01:31:50.362799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.362814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362824 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.362837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362865 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362872 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362881 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.362924 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362960 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.362970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:31:50.362987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.362993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:31:50.363020 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363027 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363037 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-31 01:31:50.363054 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.363061 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363070 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:31:50.363087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:31:50.363122 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363133 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363150 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:31:50.363185 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:31:50.363216 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363236 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-31 01:31:50.363258 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.363322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.363353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363363 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-31 01:31:50.363390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363444 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.363457 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363474 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-31 01:31:50.363506 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363517 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363534 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-31 01:31:50.363566 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363578 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363595 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-31 01:31:50.363626 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.363638 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363655 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-31 01:31:50.363687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363698 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363722 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-31 01:31:50.363753 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363765 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363782 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-31 01:31:50.363813 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363824 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363841 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:31:50.363872 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.363887 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:31:50.363930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.363999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.364019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.364047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364058 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-31 01:31:50.364088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.364143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-31 01:31:50.364186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.364231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:31:50.364261 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:31:50.364272 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-31 01:31:50.364292 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-31 01:31:50.364323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364351 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-31 01:31:50.364381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.364473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:31:50.364513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.364532 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:31:50.364551 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-31 01:31:50.364584 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.364596 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-31 01:31:50.364616 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-31 01:31:50.364644 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:31:50.364654 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-31 01:31:50.364672 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-31 01:31:50.364703 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.364715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.364733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.364763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.364774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.364791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.364821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.364832 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.364849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.364879 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.364890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-31 01:31:50.364908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.364942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.364954 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-31 01:31:50.364974 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.365007 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:31:50.365019 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-31 01:31:50.365038 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-31 01:31:50.365238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.365253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.365275 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.365313 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:31:50.365325 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-31 01:31:50.365343 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-31 01:31:50.365374 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.365385 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-31 01:31:50.365403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.365441 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.365452 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-31 01:31:50.365471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.365500 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:31:50.365511 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-31 01:31:50.365529 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-31 01:31:50.365559 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.365579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.365598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.365629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.365640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:31:50.365658 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.365681 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-31 01:31:50.365744 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.365798 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:31:50.365848 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.365898 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-31 01:31:50.365953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.366012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:31:50.366067 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.366121 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:31:50.366180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.366226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:31:50.366278 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.366328 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:31:50.366379 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.366439 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-31 01:31:50.366490 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-31 01:31:50.366540 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-31 01:31:50.366591 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-31 01:31:50.366640 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-31 01:31:50.366691 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-31 01:31:50.366741 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-31 01:31:50.366803 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.366995 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:31:50.367076 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.367133 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:31:50.367184 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.367242 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:31:50.367291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.367341 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:31:50.367390 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.367448 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.367499 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.367550 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:31:50.367602 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.367901 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:31:50.367969 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.368023 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:31:50.368073 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.368122 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:31:50.368171 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.368220 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:31:50.368270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.368319 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.368371 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.368420 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:31:50.368480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.368531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:31:50.368588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.368686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.368748 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.368807 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.368865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.368928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.368984 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.369040 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:31:50.369095 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-31 01:31:50.369151 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-31 01:31:50.369205 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.369256 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:31:50.369311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.369366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.369418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.369470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:31:50.369538 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.369649 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-31 01:31:50.369697 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.369726 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:31:50.369753 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.369781 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:31:50.369807 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.369833 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-31 01:31:50.369859 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.369885 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-31 01:31:50.369911 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.369938 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:31:50.369964 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.369990 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.370017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.370043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:31:50.370070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.370096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:31:50.370121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.370147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:31:50.370174 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370192 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370218 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.370245 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370262 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370279 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370305 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.370331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.370431 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370457 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.370483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.370595 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370621 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370647 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370672 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370697 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370714 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370739 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370765 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370782 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370807 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370833 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370858 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370884 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.370937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.370963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.370989 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371014 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.371040 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371082 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.371108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371134 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371160 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371186 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.371211 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371237 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.371263 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371288 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.371314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371468 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371535 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371562 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371596 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371622 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371639 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371656 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371673 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371689 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371715 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371775 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.371828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.371926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.371951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.372121 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.372223 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372249 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.372275 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372293 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372326 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.372377 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:31:50.372429 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.372513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.372638 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372664 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:31:50.372690 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372707 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372724 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372749 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.372775 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372801 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.372826 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372843 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372869 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.372896 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372913 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372939 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.372965 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.372982 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373007 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:31:50.373033 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373050 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373076 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.373101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.373153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.373254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:31:50.373420 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373437 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373463 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.373488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373506 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373522 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373554 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.373579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.373681 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373707 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.373733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.373835 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373861 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.373887 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373912 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.373939 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373956 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.373981 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.374007 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374023 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374048 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.374074 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374099 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.374125 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374150 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.374176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374202 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.374227 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374254 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.374280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:31:50.374347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374372 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.374398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374424 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.374449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374475 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.374500 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.374557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.374708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.374793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374819 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.374845 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374863 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374880 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374896 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374913 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374938 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.374964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.374997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.375049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:31:50.375169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.375271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.375373 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375399 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:31:50.375424 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375441 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375458 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375474 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375499 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:31:50.375525 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375556 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:31:50.375583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.375667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:31:50.375785 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375810 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:31:50.375836 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375853 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375869 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375895 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:31:50.375921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375947 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:31:50.375973 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.375990 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376015 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.376041 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376058 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376083 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:31:50.376109 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376126 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376151 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:31:50.376177 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376194 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376220 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:31:50.376246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376271 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:31:50.376297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.376397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:31:50.376543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:31:50.376577 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.376635 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.376686 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.376735 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.376784 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.376833 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.376880 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.376930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.376977 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.377026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.377074 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.377121 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.377169 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.377215 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.377263 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.377312 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.377360 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.377408 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.377455 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.377502 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.377557 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.377606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.377653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.377702 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.377751 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.377806 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.377859 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.377906 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.377952 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.377998 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.378045 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.378094 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.378143 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.378193 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.378246 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.378293 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.378339 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.378387 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.378436 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.378484 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.378538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.378596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.378644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.378691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.378740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.378788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.378836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.378883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.378930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.378979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.379028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.379077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.379124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.379172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.379218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.379265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.379313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.379364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.379414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.379460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.379510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.379565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.379613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.379660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.379709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.379758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.379810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.379864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.379910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.379959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.380006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.380053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.380103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.380151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.380201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.380254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.380301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.380348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.380396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.380446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.380493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.380547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.380604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.380652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.380701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.380751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.380799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.380849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.380896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.380944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.381063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.381112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.381160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.381207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.381255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.381303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.381351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.381399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.381448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.381497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.381550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.381600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.381657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.381706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.381754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.381803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.381851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.381904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.381956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.382003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.382050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.382096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.382144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.382192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.382243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.382293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.382345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.382392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.382438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.382486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.382541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.382589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.382638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.382696 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:31:50.382723 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.382785 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.382841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.382894 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.382947 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.383000 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.383054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.383108 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.383161 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.383215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.383268 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.383321 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.383374 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.383427 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.383482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.383851 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.383905 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.383959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.384013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.384066 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.384119 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.384175 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.384228 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.384281 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.384335 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.384388 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.384441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.384495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.384556 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.384610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.384664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.384717 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.384770 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.384824 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.384878 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.384931 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.384984 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.385038 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.385091 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.385144 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.385198 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.385261 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:31:50.385284 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.385339 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.385394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.385448 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.385502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.385561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.385615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.385668 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.385723 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.385777 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.385831 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.385884 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.385937 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.385990 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.386044 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.386099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.386153 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.386207 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.386262 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.386315 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.386368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.386421 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.386476 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.386534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.386589 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.386643 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.386705 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.386759 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.386812 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.386866 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.386921 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.386974 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.387028 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.387081 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.387135 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.387189 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.387242 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.387297 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.387350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.387404 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.387457 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.387520 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-31 01:31:50.387549 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.387600 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.387648 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.387697 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.387745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.387793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.387841 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.387889 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.387938 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.387986 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.388034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.388083 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.388133 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.388181 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.388229 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.388278 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.388325 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.388373 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.388421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.388468 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.388518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.388575 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.388623 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.388676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.388724 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.388772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.388819 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.388868 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.388916 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.388964 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.389013 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.389061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.389111 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.389159 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.389207 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.389255 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.389304 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.389352 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.389408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.389456 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.389505 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.389566 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-31 01:31:50.389589 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.389641 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.389692 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.389742 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.389793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.389844 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.389894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.389945 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:31:50.389996 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:31:50.390046 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:31:50.390097 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.390148 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.390197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.390247 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.390299 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.390350 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.390401 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.390452 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.390502 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.390558 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.390609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.390660 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.390710 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.390760 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.390811 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.390860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.390912 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.390962 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:31:50.391011 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.391061 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.391111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.391162 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.391229 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.391280 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.391331 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.391381 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.391431 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.391481 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.391536 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.391587 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.391637 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.391691 wsdl: current service: Service1 2020-05-31 01:31:50.391708 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-31 01:31:50.391740 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-31 01:31:50.391768 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-31 01:31:50.391795 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-31 01:31:50.391820 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-31 01:31:50.391842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.391861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.391872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.391887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.391897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.391908 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.391917 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.391926 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:31:50.391937 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:31:50.391947 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:31:50.391956 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.391965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.391975 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.391985 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.391995 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392005 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392015 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.392025 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.392043 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.392052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392063 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.392072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392081 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.392099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.392108 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.392117 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:31:50.392126 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.392135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.392144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.392153 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.392162 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.392172 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.392182 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.392192 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.392201 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.392211 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392220 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.392229 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.392238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.392248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.392259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.392268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.392276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.392286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.392294 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.392302 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.392311 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:31:50.392319 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:31:50.392327 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:31:50.392335 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.392344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.392352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.392361 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.392373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392383 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392391 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.392399 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.392415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.392423 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392431 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.392439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392448 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392458 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.392466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.392474 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.392482 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:31:50.392491 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.392499 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.392508 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.392517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.392525 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.392539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.392547 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.392555 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.392563 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.392572 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.392587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.392595 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.392603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.392615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.392623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.392632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.392641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.392649 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.392657 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.392665 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:31:50.392673 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:31:50.392681 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:31:50.392689 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.392698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.392708 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.392715 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.392723 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392731 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392738 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.392746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.392753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.392760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.392767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392775 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.392782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.392789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.392809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.392818 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.392825 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:31:50.392833 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.392840 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.392847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.392855 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.392864 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.392872 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.392880 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.392888 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.392895 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.392903 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.392911 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.392918 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.392925 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.392933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:31:50.392942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:31:50.392950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:31:50.392959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:31:50.392967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.392975 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:31:50.392982 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:31:50.392989 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:31:50.392996 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:31:50.393004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:31:50.393011 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:31:50.393019 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:31:50.393028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:31:50.393035 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:31:50.393044 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.393051 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.393058 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:31:50.393066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:31:50.393073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:31:50.393081 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:31:50.393088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.393096 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:31:50.393103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:31:50.393111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.393118 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:31:50.393125 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:31:50.393132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:31:50.393139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:31:50.393146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:31:50.393153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:31:50.393161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:31:50.393168 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:31:50.393175 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:31:50.393184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:31:50.393191 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:31:50.393202 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:31:50.393210 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:31:50.393218 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:31:50.393225 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:31:50.393232 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:31:50.393240 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:31:50.393544 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-31 01:31:50.393554 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:31:50.393559 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:31:50.393565 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:31:50.393572 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-31 01:31:50.393576 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:31:50.393581 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:31:50.393590 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-31 01:31:50.393599 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:31:50.393642 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393649 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:31:50.393665 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:31:50.393688 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-31 01:31:50.393694 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-31 01:31:50.393699 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-31 01:31:50.393703 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-31 01:31:50.393708 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:31:50.393720 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393727 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393732 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393743 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393753 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:31:50.393759 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-31 01:31:50.393787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.393798 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:31:50.393803 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.393831 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:31:50.393836 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-31 01:31:50.393841 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-31 01:31:50.393845 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-31 01:31:50.393849 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-31 01:31:50.393853 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-31 01:31:50.393857 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-31 01:31:50.393862 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:31:50.393866 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-31 01:31:50.393872 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "209015" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:31:50.393883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393891 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393895 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:31:50.393901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393907 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:31:50.393911 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:31:50.393939 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:31:50.393946 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393950 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393957 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393961 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:31:50.393972 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:31:50.393980 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.393985 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:31:50.393989 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:31:50.393996 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "209015" 2020-05-31 01:31:50.394003 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394008 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:31:50.394013 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394020 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394025 wsdl: in serializeType: returning: 209015 2020-05-31 01:31:50.394031 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:31:50.394038 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394042 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:31:50.394046 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:31:50.394052 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-31 01:31:50.394059 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394064 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:31:50.394074 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394078 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:31:50.394083 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-31 01:31:50.394088 wsdl: in serializeType: returning: 209015PLN 2020-05-31 01:31:50.394093 wsdl: serializeRPCParameters returning: 209015PLN 2020-05-31 01:31:50.394114 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=209015PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-31 01:31:50.394118 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-31 01:31:50.394125 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1674"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-31 01:31:50.394139 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-31 01:31:50.394145 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=209015PLN 2020-05-31 01:31:50.394158 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-31 01:31:50.394243 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-31 01:31:50.394171 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:31:50.394183 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:31:50.394188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:31:50.394193 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:31:50.394197 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:31:50.394203 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:31:50.394213 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:31:50.394230 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:31:50.394236 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:31:50.394249 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-31 01:31:50.394258 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:31:50.394266 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:31:50.400796 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:31:50.400843 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:31:50.400862 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-31 01:31:50.400871 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-31 01:31:50.400880 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:31:50.400889 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:31:50.400897 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:31:50.401483 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:31:50.401501 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-31 01:31:50.401537 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-31 01:31:50.410205 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-31 01:31:50.410229 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-31 01:31:50.410235 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:31:50.410240 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:31:50.410246 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:31:50.410252 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:31:50.410257 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:31:50.410263 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:31:50.410268 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:31:50.410274 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:31:42 GMT 2020-05-31 01:31:50.410281 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:31:50.410286 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-31 01:31:50.410291 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:31:50.410301 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-31 01:31:50.410329 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-31 01:31:50.410340 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-31 01:31:50.410350 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:31:50.410354 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-31 01:31:50.410360 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-31 01:31:50.410400 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:31:50.410412 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:31:50.410427 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:31:50.410461 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:31:50.410468 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 30 May 2020 23:31:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-31 01:31:50.410504 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-31 01:31:50.410515 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-31 01:31:50.410540 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-31 01:31:50.410546 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-31 01:31:50.410691 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-31 01:31:50.410857 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-31 01:31:50.410868 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-31 01:31:50.410883 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-31 01:31:50.410902 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:31:50.410948 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-31 01:31:50.411040 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-31 01:31:50.411081 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:31:50.411105 nusoap_client: got fault 2020-05-31 01:31:50.411118 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-31 01:31:50.411126 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-31 01:31:50.411140 nusoap_client: detail =