Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 54.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700020R2S B2 Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3809
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:34:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:34:26.403884 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:34:26.403942 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:34:26.403956 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:34:26.403972 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:34:26.403981 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:34:26.403988 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:34:26.404001 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:34:26.404010 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:34:26.404022 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:34:26.404031 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:34:26.404040 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:34:26.404051 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:34:26.404056 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:34:26.404060 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:34:26.404065 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:34:26.404069 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:34:26.404082 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:34:26.404096 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:34:26.404105 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:34:26.404111 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:34:26.404117 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:34:26.404126 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:34:26.404135 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:34:26.412018 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:34:26.412056 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:34:26.412076 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:34:26.412085 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:34:26.412091 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:34:26.412096 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:34:26.412100 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:34:26.412133 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:34:26.430170 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:34:26.430229 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:34:26.430244 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:34:26.430255 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:34:26.430267 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:34:26.430288 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:34:26.430300 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:34:26.430311 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:34:26.430318 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:34:26.430324 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:34:18 GMT 2019-02-24 06:34:26.430330 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:34:26.430350 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:34:26.430394 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:34:26.430408 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:34:26.430457 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:34:26.437416 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:34:26.437520 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:34:26.438057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.444612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.444737 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.445293 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.445852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.445869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.446076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.446091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.452050 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.452476 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.453069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.453116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.453660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.453892 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.454346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.454371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:34:26.454722 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:34:26.455191 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:34:26.459555 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.459976 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:34:26.460450 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:34:26.461011 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:34:26.461469 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:34:26.461934 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:34:26.462283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.462490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.462725 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:34:26.474210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.474258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:34:26.474511 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:34:26.474524 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:34:26.474530 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:34:26.474564 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:34:26.474604 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:34:26.474619 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:34:26.474627 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:34:26.474645 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:34:26.474650 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:34:26.474819 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:34:26.474835 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:34:26.474886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.474895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:34:26.474915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.474947 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.474956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.474971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:34:26.474993 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475011 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:34:26.475027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.475069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.475085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475092 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.475109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475138 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.475145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:34:26.475169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.475196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:34:26.475213 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:34:26.475233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475258 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475265 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475275 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:34:26.475300 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475307 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475318 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:34:26.475337 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475344 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475354 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:34:26.475368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.475402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.475418 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:34:26.475441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475466 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.475474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:34:26.475497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.475523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:34:26.475538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475545 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:34:26.475558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475583 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475590 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475600 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:34:26.475618 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475624 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475635 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:34:26.475653 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.475659 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475669 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:34:26.475687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.475693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.475716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.475755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.475770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.475791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.475884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.475901 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475912 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:34:26.475922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:34:26.475934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:34:26.475959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:34:26.475974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.475980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:34:26.475994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476018 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476025 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476035 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:34:26.476048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476073 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.476088 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476094 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.476108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476133 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.476140 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476150 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:34:26.476163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476188 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:34:26.476204 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476210 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:34:26.476225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.476279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476310 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.476326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476332 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.476345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476370 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.476377 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:34:26.476400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476425 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:34:26.476440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476446 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:34:26.476459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476501 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:34:26.476519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476525 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.476548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476577 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:34:26.476592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476598 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.476612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476636 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.476643 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476653 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:34:26.476666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476691 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:34:26.476705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476712 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:34:26.476725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476749 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476756 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476766 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:34:26.476785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.476792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.476819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476849 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:34:26.476864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476871 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.476885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.476916 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476926 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:34:26.476939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.476964 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:34:26.476979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.476985 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:34:26.476998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.477029 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477039 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.477052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477076 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:34:26.477091 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477097 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.477111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477135 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477142 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477152 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:34:26.477165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477190 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:34:26.477205 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477211 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:34:26.477224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.477254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.477277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477310 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.477325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477331 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.477345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477370 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.477377 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477386 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:34:26.477399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477424 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:34:26.477439 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477445 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:34:26.477458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477483 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477490 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477499 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:34:26.477513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477537 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.477552 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477558 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.477572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477596 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477603 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:34:26.477626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477651 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:34:26.477666 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477672 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:34:26.477685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477709 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477715 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477725 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:34:26.477738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477763 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.477778 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477785 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.477798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477822 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477829 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:34:26.477852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.477877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:34:26.477892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477898 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:34:26.477913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477952 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.477960 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.477970 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:34:26.477989 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.477995 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478005 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:34:26.478018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478048 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.478063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478069 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.478082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478108 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.478115 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478125 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:34:26.478138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478163 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:34:26.478178 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478184 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:34:26.478197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.478229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.478252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478277 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.478292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478304 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.478319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478344 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.478351 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478361 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:34:26.478374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478400 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.478415 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478421 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:34:26.478435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478459 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:34:26.478466 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478476 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:34:26.478489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478515 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.478529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478535 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.478548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478578 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.478638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.478655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:34:26.478676 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:34:26.478689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:34:26.478713 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:34:26.478728 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478734 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:34:26.478748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478773 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:34:26.478780 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478790 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:34:26.478803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.478829 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.478844 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478850 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.478863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478886 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478893 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.478949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.478965 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.478976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:34:26.478986 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:34:26.478998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:34:26.479022 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:34:26.479037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:34:26.479056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479088 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:34:26.479116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479123 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:34:26.479151 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479158 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479168 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:34:26.479186 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.479192 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479202 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:34:26.479220 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.479227 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479237 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:34:26.479254 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.479261 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479270 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:34:26.479288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.479300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.479323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.479374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.479390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.479410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479435 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479442 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:34:26.479465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.479490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:34:26.479505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479511 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:34:26.479525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479549 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479556 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479566 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:34:26.479584 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479590 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.479624 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479634 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479651 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:34:26.479677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.479735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.479764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479774 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.479790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:34:26.479848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.479874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:34:26.479890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479896 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:34:26.479910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.479941 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479951 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.479964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.479979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.479989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.480004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.480024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480048 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480055 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:34:26.480078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.480118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:34:26.480138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480162 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480169 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480179 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:34:26.480197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.480231 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480238 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480248 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:34:26.480261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.480316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.480336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480366 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:34:26.480396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.480436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480442 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.480456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480480 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.480487 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480497 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:34:26.480515 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480521 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480531 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:34:26.480549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480555 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480565 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:34:26.480583 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.480590 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480599 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:34:26.480617 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.480633 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480643 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:34:26.480656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480697 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.480712 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480719 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.480733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480759 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:34:26.480789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.480805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480814 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.480829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480858 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480865 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.480919 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480944 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.480951 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.480979 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.480986 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.480996 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:34:26.481014 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.481021 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481030 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:34:26.481048 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.481055 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481064 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:34:26.481083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.481089 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481099 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:34:26.481117 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:34:26.481123 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481133 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:34:26.481151 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481157 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.481185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481201 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.481218 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:34:26.481252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481259 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481268 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:34:26.481281 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.481361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.481383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.481414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:34:26.481442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481448 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481458 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:34:26.481476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481482 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:34:26.481510 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.481516 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481526 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:34:26.481539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.481576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.481611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481640 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481647 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:34:26.481670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.481685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.481695 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.481709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481736 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.481795 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481821 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.481828 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481837 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:34:26.481855 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.481862 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481872 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:34:26.481890 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.481897 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481906 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:34:26.481924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.481930 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:34:26.481958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.481964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.481974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:34:26.481992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.481998 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:34:26.482026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482042 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.482059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482066 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482075 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:34:26.482093 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482099 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482109 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:34:26.482127 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482143 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:34:26.482161 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482167 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482177 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:34:26.482190 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.482244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.482261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.482281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:34:26.482347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.482354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482363 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.482381 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482388 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482397 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:34:26.482415 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.482422 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482432 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.482445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.482481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.482517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482541 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:34:26.482572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.482587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.482597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.482610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482647 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.482707 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.482739 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482749 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:34:26.482767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482774 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:34:26.482805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.482812 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:34:26.482840 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.482847 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482856 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:34:26.482874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.482881 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:34:26.482909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.482915 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482925 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:34:26.482942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.482976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.482983 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.482993 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:34:26.483011 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483017 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.483027 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:34:26.483045 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483051 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.483061 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:34:26.483078 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483085 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.483095 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:34:26.483112 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483119 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.483128 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:34:26.483141 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.483201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.483216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483244 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483251 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.483310 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483336 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.483350 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483360 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:34:26.483378 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.483385 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483394 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:34:26.483412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.483418 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483428 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:34:26.483445 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483452 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483462 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:34:26.483480 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483486 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483496 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:34:26.483514 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483521 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483530 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:34:26.483548 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483554 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483564 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:34:26.483582 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483589 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483599 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:34:26.483617 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483623 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483640 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:34:26.483658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483665 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:34:26.483692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483699 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483708 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:34:26.483726 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.483732 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483742 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:34:26.483760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.483766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483775 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.483793 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.483799 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483809 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:34:26.483822 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.483888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.483906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.483912 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:34:26.483926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.483952 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.483959 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.483969 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:34:26.483982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.483997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.484007 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.484022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484028 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.484041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484066 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.484073 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:34:26.484096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.484121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:34:26.484136 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484142 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:34:26.484155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.484187 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.484215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484221 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484231 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:34:26.484248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484255 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484264 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:34:26.484282 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.484288 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484303 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:34:26.484317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.484358 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:34:26.484373 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484380 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.484393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484418 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.484425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484435 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:34:26.484448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.484463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.484473 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:34:26.484486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.484513 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484520 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.484530 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484543 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.484559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.484573 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484598 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.484605 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484614 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:34:26.484641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484647 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484657 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:34:26.484675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484681 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484691 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:34:26.484708 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:34:26.484715 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484725 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:34:26.484742 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484749 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484759 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:34:26.484776 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.484783 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484793 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:34:26.484810 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.484817 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484827 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:34:26.484844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.484851 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484860 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:34:26.484878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.484884 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484894 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:34:26.484912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.484918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484928 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.484941 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:34:26.484991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485008 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485015 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:34:26.485030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.485062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.485085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485110 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.485125 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485131 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.485145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485169 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485176 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485186 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:34:26.485199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:34:26.485237 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485264 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.485270 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485280 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:34:26.485304 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:34:26.485311 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485321 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:34:26.485348 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.485354 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485364 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:34:26.485377 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:34:26.485402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.485438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.485470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.485498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.485504 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485514 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:34:26.485532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.485538 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485548 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:34:26.485561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485594 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485609 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485615 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.485635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485660 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485667 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485676 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:34:26.485689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.485705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485715 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.485728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485755 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485762 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485772 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.485816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485842 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.485849 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485859 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:34:26.485876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.485883 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485893 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:34:26.485911 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.485918 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485927 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:34:26.485945 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.485952 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485962 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:34:26.485979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.485985 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.485995 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:34:26.486012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486019 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.486029 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:34:26.486046 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.486053 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.486062 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:34:26.486080 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.486097 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:34:26.486114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.486131 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:34:26.486144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.486190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.486207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486214 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:34:26.486230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486254 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486261 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486271 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:34:26.486290 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.486302 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:34:26.486331 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.486338 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486348 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:34:26.486365 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486372 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486382 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:34:26.486399 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.486406 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486415 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:34:26.486428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.486470 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.486485 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.486506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486529 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.486592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.486609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:34:26.486630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:34:26.486642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:34:26.486666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:34:26.486681 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486687 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:34:26.486700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486724 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.486731 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486741 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:34:26.486755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.486779 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.486794 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486800 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.486814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486838 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:34:26.486845 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486855 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:34:26.486868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.486893 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:34:26.486908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486914 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:34:26.486928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.486959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.486982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.486997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.487007 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.487022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487028 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.487041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487066 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487083 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:34:26.487096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.487121 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:34:26.487135 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487161 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487177 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487190 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.487220 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487246 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487254 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487264 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:34:26.487282 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487288 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487304 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:34:26.487323 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487330 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487348 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:34:26.487366 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487373 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487382 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:34:26.487400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487407 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487416 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:34:26.487434 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:34:26.487441 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487451 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:34:26.487468 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:34:26.487475 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487485 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:34:26.487503 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:34:26.487509 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487519 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:34:26.487537 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.487543 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487553 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:34:26.487571 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487577 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487587 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:34:26.487605 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487611 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487621 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:34:26.487640 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487647 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487656 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:34:26.487674 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487680 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487690 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:34:26.487709 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.487800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.487825 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487831 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:34:26.487846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487871 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.487878 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487888 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:34:26.487901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.487926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.487941 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487947 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.487962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.487986 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.487993 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488003 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:34:26.488016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.488041 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:34:26.488055 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488061 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.488075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488100 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488107 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488116 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:34:26.488134 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.488140 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488150 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:34:26.488168 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.488175 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488190 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:34:26.488208 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488215 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488224 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:34:26.488237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.488274 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488289 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488302 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.488319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488344 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488351 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488361 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:34:26.488374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.488400 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.488413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488449 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488457 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.488510 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.488543 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488553 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:34:26.488571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.488577 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:34:26.488605 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488611 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488621 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:34:26.488639 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.488645 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488655 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:34:26.488685 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488701 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:34:26.488718 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488725 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488742 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:34:26.488759 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:34:26.488765 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488775 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:34:26.488787 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.488825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.488841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488847 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:34:26.488873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488898 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.488905 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488915 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:34:26.488933 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488940 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488950 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:34:26.488968 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.488974 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.488984 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:34:26.489002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.489008 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489018 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:34:26.489035 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.489042 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489051 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:34:26.489069 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.489076 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489085 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:34:26.489103 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.489117 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489127 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:34:26.489145 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.489151 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489161 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:34:26.489174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.489226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.489241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489248 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:34:26.489262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489287 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.489301 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:34:26.489326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.489352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:34:26.489368 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:34:26.489375 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:34:26.489386 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:34:26.489403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489408 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:34:26.489422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.489465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:34:26.489482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.489493 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:34:26.489503 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:34:26.489520 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.489526 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:34:26.489537 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:34:26.489553 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:34:26.489578 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:34:26.489588 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:34:26.489606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.489613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.489623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.489640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.489646 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.489656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.489673 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.489680 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.489690 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.489707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.489714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:34:26.489724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.489741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.489747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:34:26.489756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.489774 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:34:26.489780 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:34:26.489790 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:34:26.489818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.489829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.489842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.489861 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:34:26.489868 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:34:26.489878 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:34:26.489895 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.489902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:34:26.489912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.489929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.489935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:34:26.489945 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.489961 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:34:26.489967 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:34:26.489977 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:34:26.489990 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:34:26.490025 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.490054 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:34:26.490081 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.490108 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:34:26.490134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.490161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:34:26.490187 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.490214 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:34:26.490240 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.490266 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:34:26.490299 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:34:26.490327 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:34:26.490354 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:34:26.490380 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:34:26.490408 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:34:26.490442 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:34:26.490469 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.490496 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:34:26.490522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.490549 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:34:26.490579 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.490605 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:34:26.490632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.490699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:34:26.490733 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.490759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.490785 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.490812 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:34:26.490838 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.490865 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:34:26.490891 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.490918 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:34:26.490945 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.490972 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:34:26.490998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.491027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.491054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.491080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:34:26.491107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.491134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.491161 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.491187 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.491214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.491240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.491266 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.491328 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:34:26.491382 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:34:26.491429 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:34:26.491461 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.491487 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:34:26.491514 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.491540 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.491567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.491596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:34:26.491622 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.491648 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:34:26.491676 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.491702 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:34:26.491735 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.491761 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:34:26.491787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.491827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:34:26.491852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.491879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:34:26.491907 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.491924 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.491950 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.491974 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.491991 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492007 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492032 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.492071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.492174 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492200 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492226 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492252 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492278 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492303 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492331 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492357 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492375 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492401 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492428 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492462 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492488 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492514 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.492540 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492598 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492624 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.492650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.492720 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.492781 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492820 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.492845 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492870 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.492908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.492994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.493064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493081 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.493150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.493203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.493306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.493429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.493533 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493612 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.493637 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493675 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.493702 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493719 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493740 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493756 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.493809 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493834 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:34:26.493860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.493943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.493992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.494059 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494084 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:34:26.494109 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494134 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.494159 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494185 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.494210 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.494334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:34:26.494508 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494525 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494551 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.494577 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494593 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494624 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494650 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.494675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.494776 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494801 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.494826 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494851 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.494876 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494893 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494917 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.494942 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494959 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.494984 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.495009 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495034 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.495059 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495085 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.495110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.495160 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495185 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:34:26.495210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:34:26.495290 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495324 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.495350 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495376 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.495402 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495428 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.495454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495554 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.495607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.495702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495728 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.495753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.495835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:34:26.495950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.495998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496023 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.496048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.496147 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496172 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:34:26.496197 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496230 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496247 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496287 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:34:26.496320 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496347 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:34:26.496373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496407 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.496459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:34:26.496586 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496625 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:34:26.496650 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496675 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:34:26.496700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496725 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:34:26.496750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496782 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.496848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.496962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:34:26.497002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:34:26.497028 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.497085 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.497136 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.497185 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.497232 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.497283 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.497341 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.497397 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.497451 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.497500 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.497551 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.497604 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.497651 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.497700 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.497748 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.497794 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.497842 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.497891 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.497940 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.497989 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.498038 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.498094 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.498158 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.498206 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.498253 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.498315 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.498369 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.498420 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.498469 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.498529 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.498583 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.498637 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.498695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.498743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.498791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.498839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.498886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.498934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.498984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.499032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.499125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.499174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.499222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.499269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.499323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.499372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.499421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.499469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.499517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.499565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.499614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.499671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.499720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.499773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.499825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.499872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.499919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.499966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.500012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.500061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.500109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.500161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.500208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.500258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.500321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.500371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.500418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.500467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.500513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.500561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.500609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.500656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.500704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.500751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.500800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.500847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.500894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.500942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.500991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.501037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.501085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.501133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.501182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.501230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.501279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.501346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.501398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.501445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.501508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.501557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.501603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.501656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.501705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.501759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.501806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.501855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.501911 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:34:26.501937 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.501999 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.502055 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.502109 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.502163 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.502217 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.502271 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.502333 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.502393 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.502447 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.502501 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.502556 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.502611 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.502668 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.502721 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.502775 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.502843 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.502952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.503010 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.503065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.503120 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.503174 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.503228 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.503281 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.503344 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.503399 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.503460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.503515 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.503570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.503624 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.503678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.503731 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.503803 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:34:26.503827 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.503882 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.503938 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.503993 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.504047 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.504101 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.504155 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.504210 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.504264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.504386 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.504442 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.504498 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.504553 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.504608 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.504663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.504716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.504771 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.504826 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.504880 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.504935 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.504989 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.505044 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.505098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.505152 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.505206 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.505261 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.505324 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.505379 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.505433 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.505488 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.505555 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.505608 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.505667 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:34:26.505688 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.505736 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.505785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.505831 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.505879 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.505925 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.505972 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.506018 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.506065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.506112 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.506158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.506206 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.506253 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.506323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.506375 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.506423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.506471 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.506520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.506583 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.506630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.506676 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.506723 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.506771 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.506818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.506864 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.506912 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.506958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.507005 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.507051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.507097 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.507144 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.507192 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.507245 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:34:26.507281 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.507343 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.507394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.507444 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.507495 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.507557 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:34:26.507607 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:34:26.507655 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:34:26.507703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.507767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.507818 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.507868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.507919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.507969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.508020 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.508071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.508122 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.508173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.508224 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.508275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.508333 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.508393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.508443 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.508494 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:34:26.508544 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.508595 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.508658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.508721 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.508781 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.508831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.508882 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.508933 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.508987 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:34:26.509004 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:34:26.509033 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:34:26.509061 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:34:26.509088 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:34:26.509114 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:34:26.509134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.509147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.509156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.509164 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.509173 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.509181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:34:26.509190 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:34:26.509198 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:34:26.509206 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.509214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.509222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.509229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.509237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509245 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509253 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509261 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.509269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.509277 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.509309 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.509317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.509325 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.509333 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:34:26.509347 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.509355 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.509363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.509370 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.509378 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.509385 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.509393 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.509401 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.509409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.509418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.509425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.509434 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.509442 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.509450 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:34:26.509458 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:34:26.509466 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:34:26.509473 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.509481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.509488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.509496 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.509503 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.509533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.509540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509548 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.509563 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.509570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.509577 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.509585 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:34:26.509592 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.509599 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.509606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.509614 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.509621 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.509628 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.509635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.509643 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.509650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.509659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.509667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.509675 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.509681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.509688 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:34:26.509695 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:34:26.509702 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:34:26.509709 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.509715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.509722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.509729 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.509736 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509743 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.509763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.509770 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509796 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.509803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.509809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.509815 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.509822 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:34:26.509829 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.509836 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.509843 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.509850 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.509856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.509863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.509870 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.509876 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.509883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:34:26.509890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.509897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:34:26.509904 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:34:26.509910 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:34:26.509917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:34:26.509923 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:34:26.509929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:34:26.509936 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:34:26.509942 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:34:26.509949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:34:26.509955 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:34:26.509962 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.509969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509977 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:34:26.509997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:34:26.510004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:34:26.510010 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.510017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:34:26.510071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:34:26.510078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:34:26.510085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:34:26.510092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:34:26.510098 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:34:26.510105 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:34:26.510111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:34:26.510117 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:34:26.510124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:34:26.510131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:34:26.510137 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:34:26.510144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:34:26.510150 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:34:26.510457 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:34:26.510468 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:34:26.510473 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:34:26.510478 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:34:26.510485 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:34:26.510489 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:34:26.510493 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:34:26.510502 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:34:26.510510 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:34:26.510547 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510561 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:34:26.510575 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:34:26.510596 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:34:26.510603 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:34:26.510607 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:34:26.510611 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:34:26.510617 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:34:26.510627 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510634 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510638 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510650 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510659 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:34:26.510664 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:34:26.510688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.510697 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:34:26.510702 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.510725 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:34:26.510730 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:34:26.510734 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:34:26.510738 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:34:26.510742 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:34:26.510746 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:34:26.510751 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:34:26.510755 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:34:26.510761 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:34:26.510771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510777 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510781 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:34:26.510787 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510793 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:34:26.510797 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:34:26.510820 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:34:26.510827 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510831 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510837 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510841 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:34:26.510851 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:34:26.510859 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:34:26.510863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:34:26.510868 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:34:26.510874 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205585" 2019-02-24 06:34:26.510881 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:34:26.510885 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:34:26.510890 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:34:26.510896 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:34:26.510901 wsdl: in serializeType: returning: 205585 2019-02-24 06:34:26.510907 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:34:26.510914 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:34:26.510918 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:34:26.510922 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:34:26.510927 wsdl: in serializeType: returning: 205585 2019-02-24 06:34:26.510931 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205585 2019-02-24 06:34:26.510952 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205585 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:34:26.510956 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:34:26.510963 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1346"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:34:26.510976 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:34:26.510982 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205585 2019-02-24 06:34:26.510992 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:34:26.511076 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:34:26.511003 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:34:26.511014 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:34:26.511019 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:34:26.511023 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:34:26.511027 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:34:26.511034 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:34:26.511056 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:34:26.511065 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:34:26.511070 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:34:26.511082 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:34:26.511092 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:34:26.511099 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:34:26.518468 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:34:26.518483 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:34:26.518493 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:34:26.518498 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:34:26.518503 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:34:26.518508 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:34:26.518513 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:34:26.518517 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:34:26.518522 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:34:26.518551 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:34:26.528195 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:34:26.528215 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:34:26.528222 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:34:26.528227 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:34:26.528232 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:34:26.528237 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:34:26.528243 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:34:26.528248 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:34:26.528257 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:34:26.528263 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:34:18 GMT 2019-02-24 06:34:26.528270 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:34:26.528282 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:34:26.528289 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:34:26.528299 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:34:26.528323 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:34:26.528333 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:34:26.528351 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:34:26.528355 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:34:26.528360 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:34:26.528393 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:34:26.528416 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:34:26.528423 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:34:26.528448 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:34:26.528455 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:34:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:34:26.528488 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:34:26.528498 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:34:26.528519 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:34:26.528525 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:34:26.528641 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:34:26.528748 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:34:26.528754 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:34:26.528763 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:34:26.528773 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:34:26.528796 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:34:26.528851 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:34:26.528876 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:34:26.528890 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:34:26.528897 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:34:26.528902 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:34:26.528907 nusoap_client: detail =