Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




talerzyk: 54



Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
166076 Model turbiny: S2E
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2169
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:56:44.121018 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:56:44.121075 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:44.121088 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:56:44.121103 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:44.121112 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:56:44.121119 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:56:44.121132 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:56:44.121140 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:44.121145 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:44.121154 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:44.121162 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:56:44.121173 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:56:44.121178 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:56:44.121183 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:56:44.121186 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:56:44.121190 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:56:44.121202 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:44.121216 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:44.121225 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:56:44.121230 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:56:44.121236 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:56:44.121245 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:56:44.121253 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:56:44.129119 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:56:44.129137 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:56:44.129152 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:56:44.129162 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:44.129171 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:44.129179 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:56:44.129191 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:56:44.129229 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:56:44.156848 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:56:44.156872 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:56:44.156897 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:44.156908 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:56:44.156918 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:56:44.156929 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:56:44.156939 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:56:44.156950 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:56:44.156960 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:56:44.156970 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:31 GMT 2019-04-25 03:56:44.156980 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:56:44.156990 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:56:44.157001 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:56:44.157016 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:56:44.157054 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:56:44.157084 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 03:56:44.165287 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:44.165328 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 03:56:44.172639 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:44.172675 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:44.172704 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 03:56:44.180084 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.180374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.180449 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:44.180510 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 03:56:44.180555 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.180599 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:56:44.180639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:56:44.180677 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:56:44.187788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188068 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.188099 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.188179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188447 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.188472 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188512 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.188551 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:44.188575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:56:44.188652 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:56:44.188693 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 03:56:44.188735 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 03:56:44.188754 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:56:44.188763 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:56:44.188799 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:56:44.188845 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:56:44.188867 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:56:44.188879 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:56:44.188903 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:56:44.188912 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:56:44.189133 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:56:44.189155 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:56:44.189239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:56:44.189279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189350 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.189367 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189393 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:44.189447 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.189461 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189482 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:44.189512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.189595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.189625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189648 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.189676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189730 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.189742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:56:44.189785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.189832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:56:44.189860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:56:44.189896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189943 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.189956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.189974 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:44.190007 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.190019 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:44.190068 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.190080 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:56:44.190121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.190179 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.190203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:56:44.190234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190290 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.190299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:56:44.190348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.190406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:56:44.190444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190456 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:56:44.190483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190533 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.190546 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:44.190602 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.190626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190645 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:44.190690 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.190702 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190723 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:56:44.190757 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.190769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.190810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.190876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.190904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.190941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.190996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.191121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.191154 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:44.191194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:56:44.191219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:44.191266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:56:44.191292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191314 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:56:44.191340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191391 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.191412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:44.191466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.191515 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.191544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191556 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.191582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191631 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.191644 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191662 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:56:44.191687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.191735 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:56:44.191763 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191774 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:56:44.191799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.191857 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.191902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.191953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.191983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.191994 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.192022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.192088 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192107 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:56:44.192133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.192182 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:56:44.192211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192222 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:56:44.192249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192307 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.192321 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192339 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:44.192373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.192386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192413 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.192440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.192499 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:56:44.192530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192542 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.192581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192640 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.192653 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192671 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:56:44.192695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.192745 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:56:44.192771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192794 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:56:44.192818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192860 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.192868 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192882 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:44.192912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.192924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.192949 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.192977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.193033 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:56:44.193062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193075 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.193105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.193168 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193198 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:56:44.193223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.193271 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:56:44.193313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193324 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:56:44.193352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.193429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.193475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.193525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:56:44.193554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193579 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.193605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193664 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.193676 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:56:44.193718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.193764 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:56:44.193791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:56:44.193835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.193891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.193933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.193957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.193977 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.194005 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194015 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.194040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194085 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.194098 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:56:44.194144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.194189 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:56:44.194217 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194227 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:56:44.194251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194316 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.194329 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194360 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:56:44.194386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.194444 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.194473 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194485 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.194512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194558 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.194583 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:56:44.194644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.194685 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:56:44.194717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194728 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:56:44.194753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194798 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.194811 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194828 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:56:44.194851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.194896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.194923 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.194935 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.194960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195003 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.195015 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195032 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:56:44.195055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.195099 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:56:44.195124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195134 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:56:44.195157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195200 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.195211 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195228 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:56:44.195261 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.195273 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195302 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:56:44.195328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.195397 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.195435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195447 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.195474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195525 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.195538 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195558 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:56:44.195596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.195655 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:56:44.195682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195693 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:44.195719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.195777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.195819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.195864 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.195891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195902 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.195927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.195972 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.195984 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196001 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:44.196026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.196072 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.196100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196110 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:56:44.196135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196180 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:44.196192 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196209 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:56:44.196234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.196286 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.196351 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196365 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.196394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196431 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196438 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.196505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.196523 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196537 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:44.196548 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:56:44.196561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:44.196587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:44.196603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196610 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:56:44.196624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196664 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:44.196672 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196682 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:56:44.196695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.196728 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.196743 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196750 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.196763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196786 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196793 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.196849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.196865 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196876 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:44.196885 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:56:44.196897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:44.196920 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:44.196934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:56:44.196954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.196987 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.196996 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:56:44.197014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197021 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:56:44.197048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197055 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197065 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:44.197082 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.197088 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197097 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:44.197115 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.197122 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197131 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:56:44.197148 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.197154 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197163 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:56:44.197180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.197187 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.197208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.197272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197278 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.197292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197341 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:56:44.197372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:56:44.197413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:56:44.197435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197460 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197467 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197477 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:56:44.197495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.197529 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197535 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197545 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:44.197558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.197619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197625 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.197639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197662 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197670 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:56:44.197692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:56:44.197740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197746 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:44.197759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197799 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.197811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.197850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197856 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.197870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.197900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:44.197923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.197947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.197961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.197968 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:44.197981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198005 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198012 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198021 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:56:44.198038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.198072 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198079 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198089 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:44.198101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.198132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.198147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198153 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.198167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:44.198220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.198244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.198258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.198281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198349 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.198358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198369 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:44.198387 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198394 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198404 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:44.198423 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198430 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198439 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:44.198457 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.198464 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198473 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:44.198491 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.198498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198507 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:44.198520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.198561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.198577 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.198597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198622 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198642 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:56:44.198664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.198679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.198688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.198710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198740 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198747 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198757 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.198800 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.198831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.198858 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.198864 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198873 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:56:44.198891 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.198897 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198906 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:56:44.198924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.198930 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198939 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:56:44.198957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.198963 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.198972 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:56:44.198989 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:44.198996 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199005 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:56:44.199022 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199029 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199038 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.199055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.199088 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199104 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:44.199121 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:44.199148 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.199214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199220 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.199234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199258 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.199265 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199274 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:44.199310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199318 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199329 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:44.199347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199354 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199364 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:44.199381 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.199388 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199397 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:56:44.199410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.199447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.199483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199508 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:56:44.199539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.199554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.199564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.199578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.199675 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199700 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.199707 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199719 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:44.199736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199742 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199752 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:56:44.199769 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.199776 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199784 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:44.199801 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.199808 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199817 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:56:44.199834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.199841 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199850 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:44.199867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.199873 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199882 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:44.199899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.199931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199938 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199947 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:56:44.199964 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.199970 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.199979 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:56:44.199996 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.200012 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:44.200029 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200035 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.200044 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:44.200056 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.200108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.200125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.200145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200169 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200176 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200185 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:44.200202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.200209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.200236 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200242 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200251 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:44.200268 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.200275 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200284 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.200315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.200354 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.200390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200420 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:56:44.200450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.200465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.200474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.200488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200517 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200524 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200534 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.200577 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200624 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.200631 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200640 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:44.200658 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200664 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200673 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:56:44.200694 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.200709 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200718 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:44.200736 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.200742 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200752 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:56:44.200769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.200775 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200784 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:44.200802 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.200808 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200818 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:44.200835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.200868 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200875 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200884 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:56:44.200902 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200908 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200918 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:56:44.200935 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.200941 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200951 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:56:44.200968 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.200974 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.200983 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:44.201000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.201007 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.201016 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:44.201028 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.201084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.201099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201127 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201134 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201144 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.201186 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201210 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.201217 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201227 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:56:44.201244 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.201251 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201260 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:56:44.201277 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.201283 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201311 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:56:44.201331 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.201338 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201348 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:56:44.201366 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.201373 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201382 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:56:44.201400 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201407 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201417 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:44.201434 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.201441 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201451 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:56:44.201468 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201475 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201485 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:56:44.201502 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201509 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201519 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:56:44.201536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201543 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:44.201570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201577 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201599 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:44.201616 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.201623 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201632 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:56:44.201649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.201656 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.201682 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.201689 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201698 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:56:44.201715 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.201795 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:56:44.201816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201841 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.201848 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201857 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:44.201870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.201894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201909 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201915 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.201929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201953 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.201961 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201970 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:56:44.201982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.201997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.202007 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:56:44.202021 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202027 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:56:44.202041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.202072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.202099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202106 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202115 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:44.202132 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202138 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202147 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:44.202165 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.202171 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202180 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:56:44.202192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.202228 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:56:44.202243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202249 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.202263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202288 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.202320 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202332 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:56:44.202345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.202370 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:56:44.202385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.202421 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202428 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.202438 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.202467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.202481 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202508 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.202515 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202525 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:56:44.202543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202550 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202559 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:56:44.202577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202584 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202615 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:56:44.202633 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:44.202639 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202649 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:56:44.202666 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202672 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202682 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:56:44.202699 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.202711 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202720 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:56:44.202737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.202744 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:44.202770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.202777 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202786 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:56:44.202803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.202810 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202819 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:56:44.202836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.202843 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202852 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.202864 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:44.202911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.202928 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:56:44.202950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.202981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.202991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.203003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203027 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.203042 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.203061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203085 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203092 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203101 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:56:44.203114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203138 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:56:44.203151 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203178 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.203185 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203194 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:56:44.203211 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:44.203218 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203227 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:56:44.203244 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.203250 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203259 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:56:44.203272 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:44.203312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.203352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203378 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.203385 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.203412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203419 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203437 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:44.203455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203462 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203471 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:44.203484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203517 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203532 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203538 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.203553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203578 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203608 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:56:44.203621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.203635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.203658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203685 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203692 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.203743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203767 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203774 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203784 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:56:44.203801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203807 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:56:44.203834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.203840 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203850 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:56:44.203866 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203873 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203882 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:56:44.203899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.203906 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203915 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:56:44.203932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.203938 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203947 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:56:44.203965 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.203971 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.203981 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:56:44.203998 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.204004 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.204014 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:44.204030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.204037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.204046 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:44.204059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.204102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.204119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:56:44.204140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204163 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.204170 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204180 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:44.204198 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.204205 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204214 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:44.204231 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.204238 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:44.204279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.204285 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204300 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:44.204319 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.204326 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204336 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:44.204349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.204390 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.204405 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.204432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204462 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.204521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.204538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:44.204559 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:56:44.204571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:44.204607 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:56:44.204622 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204628 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:56:44.204641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204665 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.204672 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204682 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:56:44.204694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.204718 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.204732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204739 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.204753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204776 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:44.204783 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204793 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:56:44.204805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.204829 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:56:44.204844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:56:44.204864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.204894 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.204916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.204940 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.204954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204960 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.204974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.204998 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205005 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:56:44.205026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.205050 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:56:44.205063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205091 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205098 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205108 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.205149 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205174 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205181 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205191 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:56:44.205208 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205214 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205223 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:56:44.205240 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205247 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205256 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:56:44.205272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205279 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205288 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:56:44.205332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205340 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205350 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:56:44.205367 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:44.205374 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205384 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:56:44.205402 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:44.205409 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205427 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:56:44.205445 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:44.205451 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205461 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:56:44.205479 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.205486 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205496 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:56:44.205514 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205521 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205531 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:56:44.205548 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205555 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205564 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:56:44.205582 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205589 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205617 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:56:44.205634 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205641 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205651 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:56:44.205663 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.205721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.205739 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205746 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:56:44.205760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205784 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.205791 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205801 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:56:44.205813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.205837 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.205852 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205858 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.205873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205896 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.205903 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:56:44.205925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.205949 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:56:44.205964 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.205970 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.205983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206007 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206013 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206023 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:56:44.206040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206046 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:44.206073 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:44.206105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206112 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206121 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:44.206134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.206168 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206183 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206189 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.206203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206227 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206234 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:56:44.206256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.206279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.206293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206341 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206349 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206359 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.206403 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:44.206473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:44.206506 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206514 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206523 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:56:44.206541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.206548 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206558 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:56:44.206576 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206582 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:44.206623 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206630 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206639 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:56:44.206656 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:44.206663 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206672 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:56:44.206685 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.206729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.206745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206751 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:56:44.206765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206789 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206796 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206805 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:56:44.206822 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206829 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206838 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:56:44.206855 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206862 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206871 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:56:44.206888 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.206894 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206904 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:56:44.206920 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206927 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206936 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:56:44.206953 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206959 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.206969 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:56:44.206986 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.206992 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207001 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:56:44.207018 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.207025 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207034 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:56:44.207047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.207096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.207111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207117 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:56:44.207134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207157 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.207164 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:56:44.207200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.207225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:56:44.207242 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:44.207249 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:56:44.207261 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:56:44.207278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207284 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:56:44.207311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.207356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:44.207373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.207384 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:44.207393 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:56:44.207411 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.207418 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:56:44.207428 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:56:44.207445 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:44.207452 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:56:44.207462 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:56:44.207480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.207487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.207496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.207514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.207521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.207531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.207548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.207555 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.207565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.207582 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.207588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:56:44.207613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.207629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.207636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:56:44.207645 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.207662 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:44.207668 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:56:44.207677 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:56:44.207694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.207700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.207710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.207726 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:44.207732 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:56:44.207742 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:56:44.207758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.207765 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:56:44.207774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.207790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.207797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:44.207806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.207822 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:44.207828 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:56:44.207837 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:56:44.207849 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:56:44.207882 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.207911 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:56:44.207937 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.207964 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:56:44.207990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.208016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:56:44.208042 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.208068 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:56:44.208094 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.208120 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:56:44.208146 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:56:44.208171 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:56:44.208197 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:56:44.208222 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:56:44.208249 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:56:44.208275 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:56:44.208307 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.208334 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:56:44.208360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.208386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:56:44.208411 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.208437 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:56:44.208463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.208489 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:56:44.208515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.208541 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.208566 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.208592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:44.208617 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.208643 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:44.208669 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.208695 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:56:44.208721 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.208746 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:56:44.208773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.208801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.208828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.208854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:44.208880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.208906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.208932 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.208959 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.208984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.209010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.209037 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.209062 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:56:44.209088 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:56:44.209113 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:56:44.209139 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.209165 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:56:44.209190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.209216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.209242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.209267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:56:44.209297 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.209325 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:56:44.209352 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.209378 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:56:44.209405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.209431 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:56:44.209457 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.209483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:44.209509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.209536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:56:44.209563 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209581 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209607 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.209633 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209650 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209666 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209692 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.209717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.209818 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209843 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.209869 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209939 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.209965 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.209981 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210007 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.210033 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210049 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210075 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.210101 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210126 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.210152 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210178 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.210203 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.210254 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210280 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.210315 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.210383 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.210433 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210459 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.210485 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210510 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.210535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.210687 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210704 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210720 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210759 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.210786 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.210839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210899 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.210926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.210994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.211047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.211160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.211261 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211286 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.211317 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211352 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211368 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.211420 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211446 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:44.211471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.211555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.211672 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211697 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:56:44.211722 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211748 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.211773 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211799 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.211824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.211925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.211992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:56:44.212092 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212109 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212134 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.212159 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212176 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212192 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212217 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.212243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.212347 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212372 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212397 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212422 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212448 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212465 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212490 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212515 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212532 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212557 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212582 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212608 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212634 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212659 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.212684 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212775 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:44.212802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212819 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:44.212872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.212924 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.212950 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.212976 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213002 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.213029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.213207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213241 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.213298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213327 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.213354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.213440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:44.213571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.213670 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.213769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:44.213820 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213837 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213854 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:44.213922 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213947 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:44.213972 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.213989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214031 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.214056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:44.214172 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214198 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:56:44.214223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:44.214274 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214305 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:44.214331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.214432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:44.214571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:56:44.214596 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.214651 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.214700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.214747 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.214793 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.214840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.214886 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.214932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.214983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.215029 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.215076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.215121 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.215167 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.215214 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.215261 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.215312 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.215359 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.215405 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.215453 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.215500 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.215548 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.215602 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.215664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.215710 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.215756 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.215801 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.215847 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.215895 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.215942 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.215995 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.216041 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.216088 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.216143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.216190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.216236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.216283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.216333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.216381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.216429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.216475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.216536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.216583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.216683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.216731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.216779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.216840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.216887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.216933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.216980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.217026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.217073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.217119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.217166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.217217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.217268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.217318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.217365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.217410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.217455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.217503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.217550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.217600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.217649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.217697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.217751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.217799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.217845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.217892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.217937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.217983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.218029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.218076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.218122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.218167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.218215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.218260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.218310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.218358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.218404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.218449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.218508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.218558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.218606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.218656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.218705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.218758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.218810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.218870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.218929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.218976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.219023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.219072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.219121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.219176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.219223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.219284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.219343 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:56:44.219369 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.219428 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.219482 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.219536 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.219589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.219642 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.219694 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.219746 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.219798 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.219851 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.219903 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.219956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.220008 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.220061 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.220113 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.220166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.220218 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.220271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.220329 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.220383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.220435 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.220488 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.220540 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.220593 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.220648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.220700 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.220761 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.220814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.220867 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.220919 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.220972 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.221024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.221085 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:56:44.221108 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.221162 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.221216 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.221268 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.221327 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.221380 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.221433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.221486 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.221539 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.221593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.221645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.221698 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.221802 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.221855 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.221908 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.221961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.222013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.222067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.222120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.222186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.222242 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.222306 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.222362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.222417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.222472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.222527 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.222583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.222646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.222701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.222769 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.222822 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.222874 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.222934 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:56:44.222956 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.223005 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.223053 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.223101 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.223150 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.223197 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.223245 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.223292 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.223362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.223412 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.223461 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.223511 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.223561 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.223623 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.223672 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.223719 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.223767 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.223815 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.223863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.223911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.223959 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.224007 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.224055 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.224102 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.224150 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.224198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.224245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.224310 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.224361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.224411 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.224460 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.224511 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.224568 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:56:44.224590 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.224642 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.224694 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.224745 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.224797 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.224862 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:44.224925 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:44.224977 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:44.225030 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.225082 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.225134 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.225185 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.225236 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.225322 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.225374 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.225426 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.225478 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.225530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.225583 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.225653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.225703 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.225753 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.225803 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.225853 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:44.225902 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.225951 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.226001 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.226053 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.226102 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.226151 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.226200 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.226250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.226329 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:56:44.226346 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:56:44.226375 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:56:44.226404 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:56:44.226431 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:56:44.226456 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:56:44.226474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.226488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.226497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.226505 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.226514 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.226522 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:44.226530 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:44.226538 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:44.226546 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.226553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.226561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.226568 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.226576 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226584 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.226604 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.226612 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.226619 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.226626 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226633 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226641 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.226648 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.226655 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.226662 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.226670 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:44.226677 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.226684 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.226691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.226698 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.226705 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.226712 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.226720 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.226727 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.226735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.226743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.226750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.226758 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.226766 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.226773 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:44.226781 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:44.226789 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:44.226796 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.226803 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.226810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.226817 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.226825 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.226839 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.226847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.226854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.226861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.226875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.226883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.226890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.226897 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.226904 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:44.226911 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.226918 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.226925 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.226932 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.226939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.226946 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.226954 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.226961 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.226968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.226977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.226984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.226991 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.226997 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.227004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:44.227010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:44.227017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:44.227023 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.227030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.227036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.227042 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.227048 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227055 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.227061 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.227067 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.227074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.227080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.227099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.227105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.227112 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.227118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:44.227125 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.227131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.227137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.227144 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.227150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.227156 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.227162 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.227169 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.227175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:44.227182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:44.227196 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:44.227202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:44.227209 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:44.227215 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:44.227222 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:44.227228 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:44.227234 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:44.227240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:44.227247 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:44.227253 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.227267 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:44.227273 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:44.227279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:44.227286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:44.227328 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:44.227335 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:44.227342 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:44.227349 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:44.227355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:44.227362 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:44.227368 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:44.227375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:44.227382 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:44.227388 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:44.227395 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:44.227402 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:44.227408 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:44.227487 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:56:44.227496 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:44.227500 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:44.227505 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:44.227511 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:56:44.227515 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:56:44.227520 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:56:44.227528 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:56:44.227536 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:56:44.227569 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227575 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:44.227588 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:56:44.227622 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:56:44.227628 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:56:44.227632 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:56:44.227636 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:56:44.227640 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:44.227649 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227655 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227660 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227675 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:44.227680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:56:44.227700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.227708 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:44.227713 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.227735 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:56:44.227740 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:56:44.227744 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:56:44.227748 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:56:44.227752 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:56:44.227755 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:56:44.227760 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:44.227764 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:56:44.227769 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:44.227779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227785 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227789 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:44.227795 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227800 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:44.227804 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:44.227826 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:56:44.227833 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227850 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227856 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227860 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:44.227869 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:56:44.227877 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:44.227882 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:44.227886 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:56:44.227892 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179187" 2019-04-25 03:56:44.227900 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:44.227904 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:44.227909 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:44.227915 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:44.227920 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-04-25 03:56:44.227926 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:56:44.227933 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:44.227937 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:44.227941 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:56:44.227945 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-04-25 03:56:44.227950 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179187 2019-04-25 03:56:44.228010 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179187 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:56:44.228015 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:56:44.228021 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5430"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:56:44.228035 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:56:44.228040 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179187 2019-04-25 03:56:44.228049 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:56:44.228117 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:56:44.228059 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:56:44.228069 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:56:44.228074 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:56:44.228078 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:56:44.228082 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:56:44.228090 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:44.228098 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:44.228106 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:56:44.228111 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:56:44.228124 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:56:44.228132 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:56:44.228140 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:56:44.235947 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:56:44.235962 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:56:44.235971 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:56:44.235977 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:56:44.235982 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:44.235987 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:44.235991 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:56:44.235995 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:56:44.235999 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:56:44.236028 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:56:44.245771 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:56:44.245786 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:56:44.245792 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:44.245797 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:56:44.245802 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:56:44.245807 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:56:44.245812 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:56:44.245817 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:56:44.245822 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:56:44.245827 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:31 GMT 2019-04-25 03:56:44.245832 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:56:44.245837 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:56:44.245842 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:56:44.245848 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:56:44.245868 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:56:44.245875 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:56:44.245883 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:56:44.245887 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:56:44.245892 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:56:44.245922 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:56:44.245932 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:56:44.245937 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:56:44.245950 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:44.245956 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:56:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:56:44.245978 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:56:44.245987 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:56:44.246002 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:56:44.246008 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:56:44.246081 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:56:44.246165 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:56:44.246172 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:56:44.246179 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:56:44.246188 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:56:44.246210 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:56:44.246263 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:56:44.246280 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:56:44.246306 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:56:44.246314 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:56:44.246318 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:56:44.246323 nusoap_client: detail =