Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 54Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
166076 Model turbiny: S2E
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2169
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:55:27.824234 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:55:27.824292 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:27.824309 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:55:27.824326 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:27.824337 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:55:27.824347 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:55:27.824361 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:55:27.824370 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:27.824376 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:27.824386 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:27.824395 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:55:27.824407 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:55:27.824413 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:55:27.824418 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:55:27.824422 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:55:27.824426 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:55:27.824440 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:27.824456 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:27.824466 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:55:27.824471 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:55:27.824477 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:55:27.824487 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:55:27.824495 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:55:27.830679 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:55:27.830696 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:55:27.830709 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:55:27.830715 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:27.830721 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:27.830725 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:55:27.830737 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:55:27.830771 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:55:27.870437 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:55:27.870504 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:55:27.870516 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:27.870526 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:55:27.870536 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:55:27.870545 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:55:27.870561 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:55:27.870578 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:55:27.870589 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:55:27.870599 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:11 GMT 2019-10-14 19:55:27.870608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:55:27.870617 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:55:27.870627 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:55:27.870645 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:55:27.870691 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:55:27.870723 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:55:27.876547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.876679 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:55:27.876770 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.882976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.883034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.883084 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.883157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.883190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.883215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.883259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.883287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.883310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.883339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.889488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.889603 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:55:27.889646 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.889670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.889722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.889753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.889790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.889805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.889858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.889913 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.889984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.890023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.890037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.890120 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.890153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.890177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.895700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.895795 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.895841 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.895893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.895940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.895968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896027 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896131 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:55:27.896174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:27.896610 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:27.896656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:27.896714 soap_transport_http: read buffer of 3479 bytes 2019-10-14 19:55:27.896728 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:55:27.896733 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:55:27.896767 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:55:27.896820 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:55:27.896837 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:55:27.896844 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:55:27.896864 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:55:27.896869 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:55:27.897060 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:55:27.897076 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:55:27.897126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:55:27.897156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897196 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897210 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:27.897231 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897239 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897249 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:27.897265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.897306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.897322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.897344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897371 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.897378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:55:27.897402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.897429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:55:27.897444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:55:27.897467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897493 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897500 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897510 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:27.897528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897534 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897544 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:27.897561 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897567 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897583 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:27.897597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.897632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.897647 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:55:27.897668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897693 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.897701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897711 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:55:27.897724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.897749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:55:27.897764 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897770 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:55:27.897784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897809 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897816 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897826 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:27.897843 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897850 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897859 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:27.897877 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.897884 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897893 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:27.897910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.897925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.897948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.897976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.897987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.898002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.898023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.898115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.898132 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.898153 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:55:27.898165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:27.898190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:55:27.898205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:55:27.898227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898252 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.898259 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898269 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:27.898286 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.898292 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898302 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:27.898319 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.898326 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898335 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:27.898353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.898359 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.898381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.898418 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.898433 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.898453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898478 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.898485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:55:27.898507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.898532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:55:27.898547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898553 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:55:27.898567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.898605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898615 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:27.898628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.898653 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.898668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898674 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.898688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898713 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.898720 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898730 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:55:27.898742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.898767 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:55:27.898782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898788 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:55:27.898802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.898834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.898856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.898881 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.898895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898901 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.898926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898952 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.898959 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898968 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:55:27.898981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.898997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:55:27.899021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899027 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:55:27.899041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899066 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.899073 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899083 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:27.899101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.899107 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.899130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899158 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:55:27.899173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899179 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.899192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899216 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.899224 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899233 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:55:27.899246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899271 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:55:27.899286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899291 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:55:27.899304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.899335 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899344 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:27.899362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.899368 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.899390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899419 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:55:27.899433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899439 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.899453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899477 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.899483 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899493 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:55:27.899506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899530 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:55:27.899545 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899550 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:55:27.899564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.899600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.899623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:55:27.899663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899669 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.899682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899706 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.899712 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:55:27.899735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.899838 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:55:27.899858 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.899864 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:55:27.899878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.900144 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.900200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900248 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.900274 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900284 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.900309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900361 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.900373 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900391 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:55:27.900414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:55:27.900487 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900497 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:55:27.900519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900556 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.900563 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900579 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:55:27.900594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900621 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.900637 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900643 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.900656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900681 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.900688 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900698 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:55:27.900711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900736 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:55:27.900751 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900757 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:55:27.900771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900795 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.900802 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900811 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:55:27.900824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900849 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.900864 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900870 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.900883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900907 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.900914 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:55:27.900937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.900962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:55:27.900977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.900983 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:55:27.900996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901020 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.901027 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901037 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:55:27.901054 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.901061 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901071 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:55:27.901083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901113 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.901127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901133 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.901147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901176 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.901183 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901193 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:55:27.901206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901231 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:55:27.901246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901252 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:27.901265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.901296 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.901319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901344 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.901358 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901364 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.901378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901405 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.901412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901422 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:27.901435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901461 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.901476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901483 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:55:27.901496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901521 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:27.901528 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901537 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:55:27.901550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901580 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.901596 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901602 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.901616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.901703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.901720 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901730 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.901740 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:55:27.901753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:27.901777 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:27.901792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901798 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:55:27.901811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901836 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:27.901843 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901852 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:27.901865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.901890 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.901904 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901911 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.901932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901955 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901961 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.901998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.902017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.902034 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902044 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.902054 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:55:27.902066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:27.902090 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:55:27.902104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902111 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:55:27.902124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902149 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:27.902156 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902166 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:55:27.902179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.902203 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.902218 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902224 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.902237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902266 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.902322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.902338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.902359 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:55:27.902371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:27.902395 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:27.902409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:55:27.902429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.902461 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:55:27.902488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.902495 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:55:27.902521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.902528 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:27.902555 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.902561 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902571 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:27.902655 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.902668 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902685 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:55:27.902715 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.902727 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902746 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:55:27.902792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.902801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.902826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.902878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.902895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902901 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.902916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.902953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.902962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:55:27.902975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:55:27.903025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903031 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:55:27.903044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903068 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903075 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903085 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:55:27.903102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.903135 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903142 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903151 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:27.903164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.903211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.903231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903255 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903262 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:55:27.903285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:55:27.903325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:27.903344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.903398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.903437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903443 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.903457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903481 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903488 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:27.903511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.903550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903556 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:27.903570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903602 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903609 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903619 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:55:27.903636 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903643 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.903670 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903676 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903686 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:27.903699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.903755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903761 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.903776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903801 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:27.903831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.903856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.903871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903877 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.903891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903914 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.903921 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903931 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:27.903948 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903954 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903964 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:27.903981 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.903987 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.903997 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:27.904042 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904064 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:27.904083 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904108 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:27.904135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.904178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.904194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.904214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904239 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904246 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:55:27.904269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.904294 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.904309 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904338 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904345 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.904398 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.904430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.904457 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.904464 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904473 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:55:27.904490 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.904497 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904506 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:55:27.904523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.904530 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904539 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:55:27.904555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.904562 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904571 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:55:27.904595 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:27.904602 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904612 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:55:27.904630 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904636 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.904663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.904695 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904704 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904717 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:55:27.904735 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904741 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904750 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:27.904768 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904774 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:27.904796 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.904852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.904870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.904891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904915 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.904922 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904932 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:27.904949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904956 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904965 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:27.904982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.904988 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.904998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:27.905015 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.905021 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905031 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:55:27.905044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.905081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.905117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905142 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:55:27.905171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.905197 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.905210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905237 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.905297 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905321 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.905328 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905342 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:27.905359 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905366 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905375 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:55:27.905392 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.905398 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905408 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:27.905425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.905431 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905441 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:55:27.905458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.905464 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905473 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:27.905492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.905499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905509 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:27.905526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.905560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905566 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905581 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:55:27.905599 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905605 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905615 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:55:27.905633 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905639 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905648 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:27.905665 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905672 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905681 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:27.905694 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.905754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.905776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.905796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905822 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905829 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905839 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:27.905856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.905862 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.905889 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.905895 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905904 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:27.905921 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.905928 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905937 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.905950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.905977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.905988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.906009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.906023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.906047 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.906063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:55:27.906076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.906091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.906165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.906180 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906208 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.906274 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906299 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906306 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906316 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:27.906333 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906340 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906349 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:55:27.906366 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906372 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906381 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:27.906398 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906405 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906414 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:55:27.906431 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.906437 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906447 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:27.906464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.906471 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:27.906521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906541 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.906559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906566 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906580 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:55:27.906599 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906605 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906615 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:55:27.906632 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906639 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906648 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:55:27.906665 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906681 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:27.906698 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.906708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906719 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:27.906732 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.906791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.906807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906834 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906841 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906851 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.906895 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906919 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906926 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906936 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:55:27.906954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906961 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.906970 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:55:27.906988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.906994 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907004 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:55:27.907021 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.907027 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907069 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:55:27.907109 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.907121 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907139 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:55:27.907166 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907184 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:27.907208 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.907218 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907232 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:55:27.907259 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907269 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907285 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:55:27.907313 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907324 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907340 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:55:27.907369 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907395 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:27.907423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907434 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907450 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:27.907479 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.907490 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907507 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:55:27.907599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.907650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.907740 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.907781 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.907800 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:55:27.907853 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.908047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.908115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908127 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:55:27.908183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908264 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.908303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908325 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:27.908379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.908457 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.908516 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908555 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.908615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908735 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.908778 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908800 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:55:27.908860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.908953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.909020 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:55:27.909052 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909064 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:55:27.909091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.909167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.909227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.909238 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909251 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:27.909270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.909277 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909287 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:27.909304 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.909311 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909321 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:27.909334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.909373 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:55:27.909389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909395 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.909412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909438 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.909445 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909455 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:55:27.909468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.909484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.909494 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:55:27.909542 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.909605 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909619 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.909635 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.909686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.909715 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909766 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.909780 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909798 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:55:27.909833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.909845 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909863 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:55:27.909896 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.909912 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909925 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:55:27.909944 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:27.909951 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.909961 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:27.909983 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.909990 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910000 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:55:27.910017 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.910024 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910060 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:55:27.910080 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.910087 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910096 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:27.910113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.910120 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910129 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:55:27.910146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.910152 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910162 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:55:27.910179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.910186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.910208 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:27.910260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.910278 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910285 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:55:27.910300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.910332 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.910355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.910381 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.910398 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910410 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.910436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910487 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910501 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910520 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:55:27.910547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.910605 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:55:27.910632 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910688 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.910702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910750 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:55:27.910795 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:27.910808 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910825 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:55:27.910854 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.910862 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910872 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:55:27.910886 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:27.910911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.910927 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910934 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.910950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910981 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.910988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.910998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.911015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911023 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911033 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:27.911050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911056 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911066 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:27.911079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.911113 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911127 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911133 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.911147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911172 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911179 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911188 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:55:27.911202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.911227 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.911240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911267 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911274 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911284 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.911326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911351 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911358 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911368 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:55:27.911385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911392 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911401 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:55:27.911418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.911425 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911434 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:55:27.911451 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911457 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911467 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:55:27.911484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.911491 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911500 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:55:27.911517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911523 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911533 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:55:27.911550 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.911556 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911566 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:55:27.911589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911596 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911606 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:27.911623 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911629 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911639 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:27.911652 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.911699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.911722 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:55:27.911744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911769 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911776 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911785 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:27.911803 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.911809 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911819 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:27.911836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.911842 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:27.911869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911884 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:27.911901 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.911908 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911918 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:27.911930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.911978 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.911993 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.911999 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.912013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912037 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912043 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.912102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.912119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.912140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:55:27.912152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:27.912177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:55:27.912192 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912198 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:55:27.912211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912236 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.912242 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912252 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:55:27.912265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.912290 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.912305 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912311 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.912325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912349 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:27.912356 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912366 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:55:27.912379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.912404 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:55:27.912418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912424 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:55:27.912437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.912468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.912490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.912515 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.912529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912535 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.912549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912578 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912586 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912596 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:55:27.912610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.912625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.912635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:55:27.912649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912676 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912683 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912710 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.912741 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912767 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.912774 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912783 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:55:27.912801 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.912807 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912817 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:55:27.912834 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.912840 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912850 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:55:27.912866 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.912873 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912882 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:55:27.912899 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.912906 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912915 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:55:27.912932 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:27.912938 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912948 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:55:27.912974 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:27.912981 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.912990 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:55:27.913007 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:27.913013 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913023 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:55:27.913040 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.913046 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913056 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:55:27.913073 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913079 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913089 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:55:27.913106 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913112 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913122 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:55:27.913139 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913145 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913154 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:55:27.913171 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913178 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913187 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:55:27.913200 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.913263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913281 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913288 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:55:27.913303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913327 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913334 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913344 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:55:27.913357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913382 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.913397 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913403 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.913417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913441 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.913448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913458 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:55:27.913470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913495 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:55:27.913510 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913516 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.913531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913555 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913562 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913571 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:55:27.913595 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.913602 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913611 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:27.913628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.913642 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:27.913668 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.913674 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913684 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:27.913696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913740 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913756 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913762 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.913776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913801 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913808 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913817 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:55:27.913830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.913845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913855 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.913869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913895 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913902 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913912 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913925 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.913955 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.913985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.913992 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:27.914019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.914025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:27.914052 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914058 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914067 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:55:27.914084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.914091 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914100 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:55:27.914117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:27.914151 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914157 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914166 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:55:27.914183 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:27.914190 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914199 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:55:27.914212 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.914251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.914267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914273 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:55:27.914288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914311 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.914318 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914327 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:55:27.914345 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914351 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914360 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:55:27.914377 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914383 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914392 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:55:27.914409 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.914416 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914426 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:55:27.914443 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914449 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914458 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:55:27.914475 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914482 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914492 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:55:27.914508 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914515 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914524 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:55:27.914541 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.914547 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914557 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:55:27.914569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.914629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.914644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914651 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:55:27.914665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914690 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.914697 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:55:27.914725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.914750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:55:27.914766 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:27.914773 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:55:27.914784 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:55:27.914871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914879 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:55:27.914896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.914944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:27.914962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.914973 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:27.914983 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:55:27.915001 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.915007 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:55:27.915017 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:55:27.915033 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:27.915040 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:55:27.915050 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:55:27.915066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.915073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.915082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.915099 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.915105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.915115 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.915131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.915137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.915147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.915164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.915170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:55:27.915180 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.915196 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.915203 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:55:27.915212 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.915229 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:27.915235 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:55:27.915244 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:55:27.915260 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.915267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.915276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.915292 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:27.915299 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:55:27.915308 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:55:27.915324 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.915332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:55:27.915341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.915358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.915364 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:27.915374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.915390 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:27.915396 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:55:27.915406 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:55:27.915421 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:55:27.915456 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.915485 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:55:27.915511 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.915537 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:55:27.915564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.915596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:55:27.915623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.915658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:55:27.915684 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.915716 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:55:27.915743 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.915768 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:55:27.915794 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:55:27.915819 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:55:27.915845 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:55:27.915870 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:55:27.915896 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:55:27.915922 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:55:27.915947 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.915973 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:55:27.916000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.916027 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:55:27.916053 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.916078 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:55:27.916104 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.916176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:55:27.916202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.916228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.916254 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.916280 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:27.916305 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.916332 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:55:27.916359 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.916390 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:27.916416 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.916441 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:55:27.916467 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.916492 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:55:27.916518 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.916545 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.916571 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.916605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:27.916631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.916657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.916683 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.916713 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.916739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.916765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.916790 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.916816 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:55:27.916841 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:55:27.916867 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:55:27.916893 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.916918 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:55:27.916943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.916974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.916999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.917025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:55:27.917051 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.917076 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:55:27.917102 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.917127 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:55:27.917153 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.917181 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:55:27.917207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.917233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:27.917259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.917284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:55:27.917310 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917328 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917353 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.917379 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917436 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.917461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.917560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.917670 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917696 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.917727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917753 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.917779 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917796 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917821 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.917846 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917863 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917888 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.917913 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917939 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.917964 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.917991 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.918016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.918068 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918093 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.918118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918159 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.918184 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918209 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.918235 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918260 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.918285 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918311 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.918336 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918362 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.918388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.918535 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918551 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.918624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.918682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.918771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.918888 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918904 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918921 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918938 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.918964 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.918994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919028 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.919097 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.919147 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919164 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919221 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.919246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:27.919303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.919444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.919562 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919594 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:55:27.919621 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.919672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919698 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.919730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.919830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.919970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:55:27.919995 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920011 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920036 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.920061 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920078 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920094 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.920144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.920243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.920341 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920374 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920400 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920425 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920450 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920466 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920492 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920592 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920610 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920635 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920665 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920691 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920721 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920747 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.920773 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920824 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920849 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:27.920875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:27.920947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.920972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.920998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921024 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.921049 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921075 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.921100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921133 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.921160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.921307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921323 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.921390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921415 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.921441 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921473 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.921524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:27.921654 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921670 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.921761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.921861 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921886 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:27.921911 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921928 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921944 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921961 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.921985 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:27.922011 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922036 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:27.922061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.922144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:27.922259 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922286 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:55:27.922311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922336 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:27.922361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922386 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:27.922412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.922511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:27.922660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:55:27.922690 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.922755 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.922805 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.922902 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.922962 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.923009 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.923057 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.923104 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.923151 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.923198 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.923244 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.923291 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.923390 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.923438 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.923486 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.923532 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.923626 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.923702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.923753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.923800 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.923848 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.923895 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.923943 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.923998 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.924049 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.924095 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.924141 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.924219 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.924272 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.924321 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.924368 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.924420 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.924466 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.924535 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.924652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.924760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.924857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.924932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.925003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.925082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.925155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.925203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.925251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.925299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.925345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.925393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.925439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.925529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.925612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.925668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.925762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.925838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.925928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.926032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.926129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.926217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.926326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.926384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.926435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.926481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.926527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.926578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.926634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.926683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.926734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.926786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.926832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.926880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.926935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.926983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.927030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.927078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.927125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.927170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.927217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.927263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.927310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.927357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.927403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.927451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.927498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.927544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.927597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.927645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.927692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.927741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.927789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.927836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.927884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.927932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.927984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.928035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.928085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.928131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.928177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.928223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.928268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.928317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.928365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.928416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.928462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.928510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.928567 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:55:27.928606 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.928667 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.928722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.928776 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.928830 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.928883 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.928941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.928993 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.929046 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.929099 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.929152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.929206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.929259 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.929313 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.929366 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.929418 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.929471 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.929567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.929674 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.929734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.929805 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.929919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.930084 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.930143 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.930196 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.930250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.930304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.930356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.930416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.930468 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.930550 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.930636 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.930696 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.930752 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.930814 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:55:27.930837 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.930891 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.930944 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.930998 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.931051 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.931105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.931158 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.931259 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.931355 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.931412 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.931466 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.931519 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.931578 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.931643 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.931697 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.931758 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.931812 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.931865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.931921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.931975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.932028 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.932082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.932136 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.932255 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.932309 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.932362 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.932417 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.932470 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.932524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.932583 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.932639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.932692 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.932751 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.932807 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.932868 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:55:27.932891 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.932940 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.932989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.933037 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.933086 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.933135 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.933182 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.933230 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.933279 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.933327 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.933375 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.933423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.933470 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.933518 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.933566 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.933653 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.933715 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.933766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.933814 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.933861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.933909 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.933958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.934005 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.934082 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.934179 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.934279 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.934375 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.934438 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.934532 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.934638 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.934721 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.934800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.934886 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.934984 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.935072 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:55:27.935125 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.935312 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.935414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.935466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.935521 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.935572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.935680 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:27.935749 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:27.935801 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:27.935852 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.935909 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.935960 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.936010 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.936060 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.936110 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.936161 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.936211 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.936261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.936311 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.936362 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.936413 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.936463 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.936514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.936564 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.936620 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.936670 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:27.936727 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.936777 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.936829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.936879 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.936934 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.936983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.937034 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.937084 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.937139 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:55:27.937156 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:55:27.937187 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:55:27.937214 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:55:27.937240 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:55:27.937267 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:55:27.937288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.937305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.937315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.937325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.937334 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.937343 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.937351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:27.937360 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:27.937369 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:27.937377 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.937386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.937395 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.937403 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.937412 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937422 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.937431 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.937440 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.937448 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.937456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.937464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.937490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.937498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.937506 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.937514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:27.937523 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.937531 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.937540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.937549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.937558 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.937566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.937580 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.937596 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.937605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.937616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.937624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.937632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.937641 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.937649 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.937656 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:27.937664 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:27.937672 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:27.937680 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.937687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.937695 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.937706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.937717 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937725 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.937732 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.937740 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.937748 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.937755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.937763 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937770 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937778 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.937785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.937793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.937800 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.937807 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:27.937815 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.937822 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.937830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.937838 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.937845 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.937853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.937860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.937868 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.937883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.937893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.937900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.937908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.937916 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.937923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.937930 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:27.937937 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:27.937945 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:27.937952 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.937959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.937967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.937974 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.937981 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.937987 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.937994 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.938001 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.938008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.938016 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.938023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.938030 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.938039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.938046 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.938053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.938060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.938067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:27.938074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.938080 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.938087 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.938094 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.938100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.938107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.938114 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.938120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.938128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:27.938137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:27.938152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:27.938159 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:27.938166 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:27.938173 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:27.938180 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:27.938189 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:27.938196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:27.938203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:27.938210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:27.938217 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:27.938224 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.938231 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.938238 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:27.938246 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:27.938253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:27.938260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:27.938266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.938273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:27.938281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:27.938288 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:27.938295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:27.938302 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:27.938309 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:27.938315 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:27.938322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:27.938329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:27.938337 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:27.938344 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:27.938350 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:27.938358 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:27.938365 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:27.938444 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:55:27.938453 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:27.938467 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:27.938472 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:27.938479 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:55:27.938483 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:55:27.938487 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:55:27.938496 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:55:27.938505 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:55:27.938546 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938553 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:27.938566 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:55:27.938593 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:55:27.938600 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:55:27.938605 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:55:27.938608 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:55:27.938614 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:27.938624 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938631 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938636 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938648 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938657 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:27.938662 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:55:27.938686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.938695 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:27.938700 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.938728 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:55:27.938734 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:55:27.938739 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:55:27.938742 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:55:27.938746 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:55:27.938750 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:55:27.938755 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:27.938759 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:55:27.938765 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:27.938775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938782 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938786 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:27.938792 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938798 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:27.938802 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:27.938826 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:55:27.938832 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938837 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938843 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938847 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:27.938858 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:55:27.938865 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:27.938870 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:27.938880 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:55:27.938887 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179187" 2019-10-14 19:55:27.938894 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:27.938898 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:27.938903 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:27.938910 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:27.938915 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-10-14 19:55:27.938921 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:55:27.938928 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:27.938932 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:27.938936 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:55:27.938941 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-10-14 19:55:27.938946 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179187 2019-10-14 19:55:27.938959 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179187 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:55:27.938964 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:55:27.938969 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7277"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:55:27.939013 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:55:27.939020 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179187 2019-10-14 19:55:27.939031 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:55:27.939159 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:55:27.939071 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:55:27.939083 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:55:27.939089 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:55:27.939117 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:55:27.939122 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:55:27.939129 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:27.939139 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:27.939148 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:55:27.939153 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:55:27.939166 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:55:27.939208 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:55:27.939219 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:55:27.945526 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:55:27.945541 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:55:27.945551 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:55:27.945557 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:55:27.945562 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:27.945567 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:27.945571 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:55:27.945581 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:55:27.945586 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:55:27.945621 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:55:27.953689 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:55:27.953743 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:55:27.953751 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:27.953756 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:55:27.953762 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:55:27.953767 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:55:27.953773 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:55:27.953779 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:55:27.953805 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:55:27.953816 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:11 GMT 2019-10-14 19:55:27.953824 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:55:27.953829 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:55:27.953835 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:55:27.953845 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:55:27.953894 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:55:27.953906 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:55:27.953941 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:55:27.953946 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:55:27.953951 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:55:27.953996 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:55:27.954010 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:55:27.954016 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:55:27.954063 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:27.954072 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:55:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:55:27.954124 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:55:27.954136 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:55:27.954162 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:55:27.954186 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:55:27.954352 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:55:27.954460 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:55:27.954467 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:55:27.954475 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:55:27.954488 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:55:27.954513 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:55:27.954569 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:55:27.954599 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:55:27.954612 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:55:27.954620 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:55:27.954625 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:55:27.954631 nusoap_client: detail =