Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 54Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
166076 Model turbiny: S2E
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2169
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:15 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:14:27.046192 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:14:27.046271 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:27.046295 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:14:27.046325 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:27.046342 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:14:27.046355 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:14:27.046375 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:14:27.046390 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:27.046402 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:27.046418 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:27.046433 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:27.046452 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:27.046461 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:27.046468 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:27.046476 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:27.046482 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:14:27.046502 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:27.046523 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:27.046533 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:27.046539 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:14:27.046545 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:14:27.046565 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:27.046574 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:27.054458 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:27.054487 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:27.054500 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:14:27.054508 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:27.054514 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:27.054518 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:27.054523 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:14:27.054558 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:14:27.081099 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:14:27.081203 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:14:27.081221 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:27.081232 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:27.081242 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:27.081251 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:27.081260 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:27.081270 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:27.081285 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:27.081295 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:15 GMT 2019-08-18 23:14:27.081304 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:27.081312 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:14:27.081322 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:27.081341 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:14:27.081390 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:14:27.081425 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:14:27.089025 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:27.089172 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:14:27.097003 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:27.097076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:27.097108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.097168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.097347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.105132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.105170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.105221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.105259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105609 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.105641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.105880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113365 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.113459 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:14:27.113488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.113630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.113975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.114054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114256 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:14:27.114284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114357 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:27.114391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.114469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:27.114532 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:27.120989 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:14:27.121019 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:27.121025 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:14:27.121060 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:27.121100 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:27.121117 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:27.121125 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:27.121145 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:14:27.121150 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:14:27.121334 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:14:27.121350 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:14:27.121402 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:14:27.121431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121463 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.121472 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121488 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:27.121508 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.121516 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121526 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:27.121542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.121593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.121610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121616 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.121634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121662 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.121670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:14:27.121694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.121725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:27.121741 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:14:27.121761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121786 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.121793 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121803 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:27.121822 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.121829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121839 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:27.121856 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.121863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121873 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:27.121887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.121921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.121937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:14:27.121958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.121983 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.121990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:14:27.122013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.122039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:27.122054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:14:27.122074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122098 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122105 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122115 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:27.122133 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122139 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122149 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:27.122166 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122173 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122183 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:27.122200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.122207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.122229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.122267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.122283 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.122310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122381 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.122402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.122419 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.122441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:14:27.122453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:27.122478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:27.122493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:14:27.122514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122539 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122546 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122556 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:27.122589 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122597 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122607 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:27.122626 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122632 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122642 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:27.122660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.122666 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.122689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.122725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.122741 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.122762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122787 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.122795 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:14:27.122818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.122843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:27.122858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122864 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:14:27.122879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122913 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.122919 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122929 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:27.122943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.122968 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.122983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.122989 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.123003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123027 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.123034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123044 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:14:27.123057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123082 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:27.123097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123103 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:14:27.123121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.123177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123202 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.123217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123223 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.123236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123261 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.123268 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123278 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:14:27.123292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123316 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:27.123331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123337 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:14:27.123351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123385 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123394 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:27.123413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.123442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123471 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:14:27.123486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123492 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.123505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123530 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.123537 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123546 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:14:27.123560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:27.123606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123612 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:14:27.123625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123658 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123668 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:27.123686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.123716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123744 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:14:27.123760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123766 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.123779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123804 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.123811 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123821 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:14:27.123834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123859 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:14:27.123874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123880 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:14:27.123894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.123926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.123950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.123975 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:14:27.123990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.123996 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.124009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124034 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124041 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:14:27.124064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124089 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:27.124104 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124110 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:14:27.124124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.124156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.124179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124203 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.124218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124224 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.124238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124263 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.124270 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124280 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:14:27.124293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124318 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:27.124333 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124339 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:14:27.124352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124378 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124385 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124395 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:27.124409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124433 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.124449 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124455 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.124468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124492 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124499 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124509 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:14:27.124522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:27.124562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124568 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:14:27.124587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124612 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124621 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124630 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:27.124644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124669 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.124684 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124690 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.124703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124728 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124735 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124745 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:14:27.124758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124783 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:27.124798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124804 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:14:27.124818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124843 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.124850 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124860 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:14:27.124878 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.124892 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124902 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:14:27.124915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.124944 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.124959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.124965 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.124978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125003 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.125010 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125020 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:14:27.125033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.125058 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:27.125073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125080 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:27.125093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.125125 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125135 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.125148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.125173 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.125188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125194 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.125208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125235 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.125242 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125252 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:27.125265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.125319 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.125336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125344 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:27.125358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125384 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:27.125391 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125401 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:27.125414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.125440 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.125455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125461 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.125475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125505 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.125562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.125585 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125596 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.125606 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:27.125619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:27.125644 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:27.125659 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125666 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:14:27.125680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125705 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:27.125713 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125723 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:27.125736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.125761 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.125776 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125782 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.125796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125819 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125825 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.125882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.125905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125915 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.125925 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:14:27.125938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:27.125962 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:27.125977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.125984 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:27.125998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126023 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:27.126030 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126040 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:27.126053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.126077 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.126094 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126104 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.126126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126254 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126296 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.126322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.126339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126351 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.126361 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:27.126374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:27.126398 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:27.126445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:14:27.126471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.126505 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:14:27.126537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.126545 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:14:27.126578 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.126586 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126597 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:27.126615 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.126622 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126632 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:27.126649 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.126656 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126666 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:27.126685 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.126695 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126711 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:14:27.126732 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.126739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126749 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.126762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.126813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.126831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.126853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126877 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.126885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:14:27.126908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.126933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:27.126948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:14:27.126969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.126994 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127001 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127010 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:27.127029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127045 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.127062 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127069 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127078 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:27.127091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.127136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.127164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127175 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.127199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127228 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127235 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:14:27.127259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.127298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:27.127328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127339 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:27.127361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127387 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.127432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.127478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.127497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.127519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127563 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127583 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:27.127616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.127643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.127660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127670 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:27.127694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127742 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127753 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127765 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:27.127784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127807 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.127839 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.127852 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:27.127886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.127920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.127937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.127944 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.127967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.128026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:27.128052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.128079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.128095 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128101 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.128115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128140 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.128147 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128156 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:27.128174 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.128181 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128191 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:27.128208 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.128214 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128224 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:27.128241 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.128248 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128257 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:27.128275 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.128281 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128290 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:27.128304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.128344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.128360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.128380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128422 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:14:27.128436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.128451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.128461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.128475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128503 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128511 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.128563 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.128611 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.128638 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.128645 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128655 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:14:27.128672 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.128679 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128724 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:14:27.128786 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.128796 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128808 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:27.128828 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.128835 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128844 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:14:27.128886 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:27.128903 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128913 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:14:27.128931 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.128938 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128948 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.128966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.128972 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.128982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.128999 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129006 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129018 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:14:27.129037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:27.129071 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129078 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129087 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:27.129100 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.129174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.129195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.129227 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:27.129272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129293 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129304 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:27.129324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129377 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129391 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:27.129412 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.129419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129428 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:27.129442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.129484 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.129522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129547 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:14:27.129584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.129600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.129610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.129625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129653 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129660 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129670 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.129713 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.129746 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129756 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:27.129774 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129781 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129790 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:27.129808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.129815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:27.129841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.129848 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129857 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:27.129875 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.129881 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129897 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:27.129918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.129926 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:27.129953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.129970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.129987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.129994 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.130003 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:27.130021 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130028 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.130037 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:27.130055 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130061 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.130071 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:27.130088 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130095 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.130104 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:27.130118 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.130171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.130189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.130210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130242 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:27.130269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.130276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.130303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130320 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:27.130337 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.130344 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130353 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.130366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.130404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.130440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:14:27.130495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.130510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.130519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.130533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130560 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130567 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130583 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.130628 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.130661 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130671 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:27.130689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130695 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130705 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:27.130723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.130729 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130739 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:27.130756 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.130763 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130772 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:27.130790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.130797 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130806 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:27.130824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.130831 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130840 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:27.130857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.130891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130897 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130911 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:27.130928 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.130936 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130945 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:27.130963 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.130970 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.130979 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:14:27.130997 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131004 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.131013 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:27.131031 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.131047 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:27.131060 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.131118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.131134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131162 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131169 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131179 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131192 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.131223 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131247 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.131255 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131265 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:14:27.131282 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.131289 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131298 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:14:27.131316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.131322 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131331 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:27.131349 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131356 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131365 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:14:27.131382 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131389 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131398 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:14:27.131416 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131425 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131442 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:27.131476 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131489 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131507 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:14:27.131542 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131555 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131581 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:14:27.131606 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131614 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131624 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:14:27.131642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131649 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:27.131676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131683 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:27.131710 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.131717 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131726 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:14:27.131744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.131751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131760 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.131777 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.131784 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131793 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:14:27.131807 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.131872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.131891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.131898 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:27.131913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.131957 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.131970 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.131991 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:27.132019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.132067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.132085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132091 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.132106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132132 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.132139 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132182 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:14:27.132201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.132259 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:27.132276 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132282 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:14:27.132297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.132334 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.132362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.132369 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132379 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:27.132397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.132403 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132446 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:27.132470 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.132478 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132488 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:27.132502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.132542 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:14:27.132559 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132565 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.132585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132612 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.132619 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132629 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:14:27.132643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.132709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.132725 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:27.132741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.132771 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132778 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.132788 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.132823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.132838 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132864 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.132871 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132881 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:14:27.132899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.132905 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132915 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:14:27.132953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.132960 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.132970 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:14:27.132988 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:27.132995 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133004 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:27.133022 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.133028 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133038 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:14:27.133055 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.133062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133071 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:14:27.133089 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.133095 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133105 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:27.133122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.133129 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133138 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:14:27.133155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.133162 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133171 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:14:27.133189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.133195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133205 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.133218 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:27.133267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133284 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:14:27.133305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.133337 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.133360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133385 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.133401 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133407 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.133421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133446 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133453 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133462 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:14:27.133476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133500 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:27.133514 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133540 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.133547 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133557 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:14:27.133580 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:27.133588 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133598 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:14:27.133616 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.133624 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133633 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:14:27.133647 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:27.133670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133686 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.133707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.133738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.133765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.133773 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133783 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:27.133800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.133807 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133816 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:27.133830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133863 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.133878 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133884 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.133899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133924 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.133931 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133940 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:14:27.133954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.133969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.133979 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.133993 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134020 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134027 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134036 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134050 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.134080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134105 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134112 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134122 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:14:27.134139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134146 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134155 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:14:27.134213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.134222 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134234 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:27.134255 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134262 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134271 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:14:27.134289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.134296 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134309 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:14:27.134327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134334 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:14:27.134361 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.134368 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134377 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:14:27.134394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134401 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134454 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:27.134476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134494 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:27.134507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.134556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.134580 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134586 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:14:27.134602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134627 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134634 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134644 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:27.134662 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.134669 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134678 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:27.134696 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.134702 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134711 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:27.134729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134746 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:27.134763 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.134770 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134779 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:27.134792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.134832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.134847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134854 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.134868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134898 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.134957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.134974 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.134984 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.134994 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:14:27.135007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:27.135031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:27.135047 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135053 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:14:27.135067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135091 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.135098 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135108 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:14:27.135121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.135146 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.135161 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135167 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.135181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135206 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:27.135213 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135223 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:14:27.135236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.135261 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:27.135276 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135282 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:14:27.135296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.135328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.135351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.135375 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.135390 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135397 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.135410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135435 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135442 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135452 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:14:27.135465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.135480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.135490 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:27.135504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135531 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135548 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.135598 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135624 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135631 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135641 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:14:27.135659 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135666 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135675 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:14:27.135692 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135699 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135708 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:14:27.135726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135733 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135742 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:14:27.135760 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135767 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135776 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:14:27.135794 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:27.135800 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135810 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:14:27.135828 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:27.135834 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135844 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:14:27.135861 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:27.135868 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135877 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:14:27.135895 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.135902 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135912 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:14:27.135930 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135937 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135946 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:14:27.135964 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.135970 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.135980 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:14:27.135997 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136004 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.136013 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:14:27.136031 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136037 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.136047 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:14:27.136060 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.136121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136139 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136146 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:14:27.136160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136192 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136201 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:14:27.136215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136241 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.136256 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136262 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.136276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136300 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.136307 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136317 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:14:27.136330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136355 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:27.136370 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.136390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136415 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136422 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136432 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:14:27.136449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.136456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136466 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:27.136483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.136490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136500 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:27.136517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136524 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:27.136547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136589 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136605 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136611 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.136625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136650 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136657 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136667 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:14:27.136681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.136696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.136720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136747 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136754 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136777 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.136807 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.136839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136849 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:27.136866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.136873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:27.136900 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136907 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136916 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:14:27.136933 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.136940 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136949 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:27.136967 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.136974 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.136983 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:27.137001 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137007 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.137017 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:14:27.137034 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:27.137041 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.137050 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:14:27.137063 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.137101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.137118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137124 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:14:27.137176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137201 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.137208 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137217 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:14:27.137235 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137242 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137252 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:14:27.137269 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137276 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137286 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:14:27.137304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.137310 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137320 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:14:27.137337 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137344 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137354 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:14:27.137371 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137378 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137387 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:14:27.137405 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137411 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137421 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:27.137438 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137445 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137455 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:27.137468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.137519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.137535 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137542 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:27.137556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.137594 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:14:27.137618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.137643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:27.137660 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:27.137667 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:14:27.137678 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:14:27.137693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137699 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:14:27.137713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.137756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:27.137773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.137784 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:27.137794 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:14:27.137811 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.137818 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:14:27.137828 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:14:27.137844 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:27.137850 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:14:27.137860 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:14:27.137877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.137884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.137893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.137910 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.137917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.137926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.137943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.137950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.137960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.137976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.137983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:27.137992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.138010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.138016 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:14:27.138026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.138043 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:27.138049 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:14:27.138058 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:14:27.138075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.138081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.138091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.138108 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:27.138114 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:14:27.138124 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:14:27.138141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.138148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:14:27.138157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.138174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.138180 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:27.138190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.138206 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:27.138212 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:14:27.138222 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:14:27.138235 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:14:27.138267 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.138297 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:27.138324 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.138352 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:27.138379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.138406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:27.138433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.138460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:27.138487 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.138514 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:27.138541 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.138567 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:27.138599 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:14:27.138626 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:27.138653 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:14:27.138680 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:14:27.138707 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:14:27.138733 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:27.138760 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.138786 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:27.138814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.138840 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:27.138866 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.138894 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:27.138920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.138946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:27.138973 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.139000 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.139027 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.139053 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:27.139080 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.139107 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:27.139135 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.139161 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:27.139188 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.139215 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:27.139241 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.139267 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:27.139294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.139321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.139348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.139375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:27.139402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.139429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.139456 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.139482 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.139509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.139535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.139562 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.139594 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:27.139646 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:14:27.139674 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:27.139700 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.139726 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:27.139753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.139780 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.139806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.139833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:27.139860 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.139886 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:27.139913 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.139939 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:27.139967 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.139995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:27.140022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.140050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:27.140076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.140104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:27.140131 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140149 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140176 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.140202 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140219 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140262 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.140288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.140390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.140493 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140519 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.140545 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140572 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.140604 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140622 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140648 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.140675 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140692 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140887 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.140956 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.140986 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.141012 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141038 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.141065 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.141126 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141153 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.141179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.141249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.141301 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141328 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.141354 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141381 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.141407 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.141460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.141619 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.141705 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141731 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.141758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141775 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141792 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141818 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.141844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.141963 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141980 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.141996 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142015 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.142068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.142171 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142198 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.142224 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142241 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142258 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142274 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142300 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.142326 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142352 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:27.142379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142438 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.142464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.142591 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142618 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:27.142645 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142672 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.142698 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142724 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.142750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.142853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.142997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:27.143023 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143040 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143065 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.143092 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143151 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.143222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.143331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.143486 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143514 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.143540 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143571 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.143604 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143622 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143649 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.143768 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143798 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143849 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.143894 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.143989 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.144039 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144078 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.144107 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.144217 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144245 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:27.144274 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144318 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:27.144345 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144372 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.144398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144424 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.144452 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144478 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.144504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144531 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.144557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.144773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.144858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144884 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.144911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.144971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.144997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:27.145117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145194 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.145220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.145324 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145350 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:27.145377 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145394 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145410 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145427 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145454 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:27.145561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:27.145626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.145713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:27.145832 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145859 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:27.145886 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145912 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:27.145938 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.145965 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:27.145991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.146094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:27.146237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:27.146267 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.146324 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.146374 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.146423 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.146472 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.146519 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.146567 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.146622 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.146670 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.146718 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.146766 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.146814 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.146863 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.146910 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.146959 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.147007 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.147056 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.147103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.147150 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.147198 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.147247 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.147294 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.147343 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.147398 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.147450 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.147498 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.147545 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.147597 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.147644 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.147693 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.147749 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.147801 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.147848 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.147897 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.147954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.148002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.148050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.148098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.148146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.148192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.148240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.148288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.148336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.148384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.148432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.148479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.148526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.148573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.148627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.148675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.148723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.148770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.148818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.148866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.148915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.148964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.149012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.149064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.149116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.149163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.149210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.149257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.149304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.149353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.149402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.149454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.149500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.149549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.149611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.149697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.149748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.149801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.149850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.149896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.149944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.149993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.150040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.150088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.150135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.150183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.150230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.150277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.150324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.150372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.150421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.150470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.150517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.150565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.150620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.150671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.150720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.150772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.150873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.150921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.150967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.151014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.151060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.151108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.151158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.151210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.151256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.151305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.151360 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:27.151387 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.151449 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.151504 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.151559 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.151620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.151675 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.151729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.151783 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.151837 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.151915 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.151972 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.152027 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.152081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.152135 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.152189 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.152242 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.152296 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.152355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.152411 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.152495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.152555 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.152617 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.152671 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.152725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.152779 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.152833 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.152887 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.152975 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.153031 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.153089 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.153143 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.153197 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.153252 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.153307 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.153370 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:27.153394 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.153449 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.153504 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.153558 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.153623 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.153678 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.153732 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.153786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.153841 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.153894 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.153948 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.154002 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.154057 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.154111 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.154165 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.154220 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.154273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.154327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.154382 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.154437 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.154493 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.154547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.154609 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.154664 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.154719 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.154774 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.154828 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.154905 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.154966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.155024 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.155079 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.155134 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.155219 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.155280 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.155342 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:27.155365 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.155415 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.155464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.155513 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.155561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.155618 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.155667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.155717 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.155765 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.155813 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.155862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.155910 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.155958 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.156007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.156055 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.156103 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.156151 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.156200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.156248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.156297 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.156345 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.156393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.156441 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.156539 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.156595 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.156643 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.156693 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.156742 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.156789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.156837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.156885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.156933 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.156981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.157030 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.157086 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:27.157107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.157159 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.157210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.157261 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.157312 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.157362 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.157413 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:27.157463 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:27.157513 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:27.157564 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.157625 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.157676 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.157727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.157778 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.157829 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.157879 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.157930 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.157980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.158031 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.158120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.158209 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.158262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.158313 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.158364 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.158415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.158466 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:27.158516 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.158566 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.158626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.158677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.158728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.158778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.158829 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.158923 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.159039 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:14:27.159075 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:14:27.159110 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:14:27.159145 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:27.159175 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:27.159202 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:14:27.159224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.159246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.159256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.159316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.159325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.159334 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.159344 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:27.159353 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:27.159362 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:27.159371 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.159380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.159389 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.159397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.159406 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159416 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.159424 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.159443 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.159451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.159460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.159469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.159494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.159503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.159511 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.159543 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:27.159554 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.159562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.159571 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.159586 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.159596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.159604 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.159612 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.159621 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.159630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.159642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.159650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.159659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.159667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.159675 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.159683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:27.159691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:27.159699 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:27.159707 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.159714 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.159723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.159731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.159738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159746 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.159754 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.159762 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.159769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.159777 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.159785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.159801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.159809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.159817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.159824 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.159832 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:27.159840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.159847 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.159855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.159863 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.159871 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.159879 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.159888 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.159895 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.159904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.159915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.159922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.159931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.159938 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.159946 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.159953 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:27.159960 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:27.159968 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:27.159975 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.159983 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.159991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.159998 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.160005 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160012 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.160019 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.160027 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.160034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.160041 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.160047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.160071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.160078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.160085 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.160092 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:27.160100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.160107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.160114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.160122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.160129 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.160136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.160143 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.160150 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.160157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:27.160167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:27.160182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:27.160190 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:27.160197 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:27.160204 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:27.160212 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:27.160220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:27.160227 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:27.160235 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:27.160242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:27.160249 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:27.160257 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160264 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.160271 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:27.160278 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:27.160285 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:27.160292 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:27.160299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160307 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:27.160314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:27.160322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:27.160329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:27.160336 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:27.160343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:27.160350 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:27.160357 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:27.160363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:27.160371 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:27.160379 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:27.160386 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:27.160393 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:27.160399 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:27.160477 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:14:27.160487 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:27.160492 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:27.160497 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:27.160503 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:14:27.160508 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:27.160512 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:27.160522 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:14:27.160531 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:27.160571 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160584 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:27.160598 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:27.160620 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:14:27.160627 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:14:27.160632 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:14:27.160636 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:14:27.160641 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:27.160652 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160659 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160664 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160676 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:27.160691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:14:27.160715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.160724 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:27.160729 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.160752 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:27.160757 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:14:27.160762 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:14:27.160765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:14:27.160770 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:14:27.160774 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:14:27.160778 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:27.160783 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:14:27.160789 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:27.160799 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160806 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160810 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:27.160817 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160822 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:27.160826 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:27.160849 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:27.160856 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160860 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160866 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160870 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:27.160881 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:27.160888 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:27.160893 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:27.160898 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:27.160905 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179187" 2019-08-18 23:14:27.160912 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:27.160916 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:27.160921 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:27.160928 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:27.160932 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-08-18 23:14:27.160939 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:27.160946 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:27.160950 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:27.160954 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:27.160959 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-08-18 23:14:27.160964 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179187 2019-08-18 23:14:27.160980 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179187 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:14:27.160984 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:14:27.160990 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8823"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:14:27.161005 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:14:27.161010 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179187 2019-08-18 23:14:27.161020 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:14:27.161096 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:14:27.161033 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:27.161044 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:27.161050 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:27.161054 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:27.161058 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:27.161065 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:27.161075 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:27.161083 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:27.161089 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:27.161103 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:14:27.161113 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:27.161120 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:27.168885 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:27.168912 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:27.168927 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:27.168934 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:14:27.168944 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:27.168949 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:27.168954 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:27.168958 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:27.168964 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:27.168991 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:14:27.227001 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:14:27.227059 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:14:27.227071 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:27.227081 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:27.227091 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:27.227101 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:27.227112 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:27.227123 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:27.227133 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:27.227144 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:15 GMT 2019-08-18 23:14:27.227156 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:27.227167 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:14:27.227177 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:27.227195 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:14:27.227242 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:14:27.227270 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:14:27.227286 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:27.227295 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:14:27.227304 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:27.227354 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:27.227371 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:27.227382 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:27.227418 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:27.227429 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:14:15 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:14:27.227478 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:14:27.227493 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:14:27.227527 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:14:27.227538 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:14:27.227708 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:14:27.227875 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:14:27.227886 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:14:27.227900 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:14:27.227917 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:27.227954 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:14:27.228050 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:14:27.228085 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:27.228104 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:14:27.228117 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:14:27.228125 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:14:27.228133 nusoap_client: detail =