Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 54Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
166076 Model turbiny: S2E
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2169
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:50:03.661744 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:50:03.661810 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:03.661834 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:50:03.661860 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:03.661877 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:50:03.661892 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:50:03.661914 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:50:03.661929 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:03.661940 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:03.661954 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:03.661969 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:50:03.661989 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:50:03.661998 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:50:03.662005 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:50:03.662013 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:50:03.662019 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:50:03.662040 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:03.662063 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:03.662078 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:50:03.662088 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:50:03.662098 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:50:03.662112 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:50:03.662126 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:50:03.669872 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:50:03.669933 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:50:03.669964 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:50:03.669979 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:03.669990 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:03.670000 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:50:03.670009 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:50:03.670110 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:50:03.686518 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:50:03.686580 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:50:03.686595 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:03.686615 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:50:03.686626 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:50:03.686637 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:50:03.686648 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:50:03.686661 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:50:03.686673 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:50:03.686684 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:46 GMT 2019-02-19 19:50:03.686696 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:50:03.686706 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:50:03.686719 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:50:03.686742 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:50:03.686800 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:50:03.694174 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:50:03.694596 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:50:03.701801 soap_transport_http: read buffer of 4912 bytes 2019-02-19 19:50:03.701879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.702185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.702212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.702515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.702744 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.702983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.703008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.703343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.709127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.709327 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:50:03.709361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.709747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.709859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.709984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.710143 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.710194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.710690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.710818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.711054 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.711351 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.711380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.711793 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.711848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.712357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.712385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.716511 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:50:03.716803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.716845 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.717367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.717391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.717764 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.717794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.718215 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.718243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.718709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.718740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:03.719231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.719411 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:03.719445 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 19:50:03.732972 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:50:03.733049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:03.733319 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:50:03.733341 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:50:03.733352 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:50:03.733414 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:50:03.733494 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:50:03.733522 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:50:03.733537 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:50:03.733572 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:50:03.733581 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:50:03.733865 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:50:03.733891 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:50:03.733986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:50:03.734042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734106 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.734125 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734154 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:03.734195 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.734209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:03.734258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.734338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.734366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.734405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.734475 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:50:03.734519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.734567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:50:03.734594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:50:03.734630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734682 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.734695 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734716 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:03.734749 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.734761 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734778 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:03.734810 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.734821 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734839 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:50:03.734863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.734926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.734953 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.734964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:50:03.734989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735033 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.735046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:50:03.735087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.735132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:50:03.735157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:50:03.735193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.735253 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735270 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:03.735303 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.735314 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735332 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:03.735365 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.735377 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735395 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:50:03.735428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.735440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.735490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.735559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.735586 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.735623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.735790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.735821 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735840 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:03.735858 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:50:03.735881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:03.735928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:50:03.735955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.735966 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:50:03.735989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.736042 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736059 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:03.736083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.736122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.736145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736155 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.736175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736220 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.736231 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736246 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:50:03.736266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.736304 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:50:03.736327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736337 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:50:03.736359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.736406 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.736441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.736486 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.736509 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736519 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.736539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.736589 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736603 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:50:03.736624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.736662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:50:03.736684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736693 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:50:03.736712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736749 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.736760 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736776 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:03.736804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.736815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736830 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.736851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.736896 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:50:03.736918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736927 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.736948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.736985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.736995 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737011 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:50:03.737032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.737070 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:50:03.737093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737102 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:50:03.737130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737168 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.737179 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737194 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:03.737221 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.737231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737246 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.737267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.737312 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:50:03.737336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737346 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.737369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.737417 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737431 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:50:03.737457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.737494 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:50:03.737518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737527 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:50:03.737547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.737596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.737631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.737675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:50:03.737698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737707 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.737729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737772 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.737784 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737801 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:50:03.737824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.737868 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:50:03.737893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737902 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:50:03.737925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737966 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.737977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.737993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.738014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738054 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.738077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738087 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.738110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738150 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.738160 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738177 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:50:03.738199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738244 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:50:03.738283 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738294 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:50:03.738312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738340 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.738351 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738370 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:50:03.738396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738428 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.738445 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738457 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.738473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738500 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.738507 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:50:03.738531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:50:03.738581 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738591 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:50:03.738614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738655 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.738666 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738683 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:50:03.738711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738751 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.738777 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738788 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.738816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738862 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.738874 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:50:03.738921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.738947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.738966 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:50:03.738994 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739005 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:50:03.739031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739076 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.739089 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739107 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:50:03.739140 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.739152 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739171 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:50:03.739197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.739249 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.739276 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739287 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.739314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739361 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.739374 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739393 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:50:03.739418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.739470 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:50:03.739499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739510 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:03.739536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.739595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.739644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.739689 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.739716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739727 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.739753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739800 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.739812 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:03.739856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.739900 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.739927 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.739938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:50:03.739962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740009 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:03.740021 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740041 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:50:03.740067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.740111 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.740138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740149 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.740174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740218 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740229 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.740349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.740382 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740401 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:03.740420 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:50:03.740445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:03.740500 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:03.740527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740538 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:50:03.740567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740623 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:03.740635 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740655 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:50:03.740688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.740734 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.740761 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740772 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.740798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740853 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.740922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.740960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.740994 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741013 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:03.741032 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:50:03.741056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:03.741099 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:03.741127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:50:03.741167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.741233 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:50:03.741285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.741300 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:50:03.741361 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.741374 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741393 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:03.741426 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.741438 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741466 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:03.741504 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.741517 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741535 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:50:03.741567 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.741579 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741597 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:50:03.741637 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.741649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.741692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.741778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.741807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.741845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741891 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.741903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:50:03.741947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.741972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.741992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:50:03.742019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742031 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:50:03.742057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742104 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742116 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742135 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:50:03.742169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742181 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.742230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742243 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742261 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:03.742288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.742345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.742372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742383 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.742409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742476 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:50:03.742521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.742567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:50:03.742595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:03.742632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.742732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.742775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.742803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742814 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.742841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742888 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.742900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:03.742944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.742969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.742989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.743016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:03.743054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743102 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743114 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743132 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:50:03.743165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.743229 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743242 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743260 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:03.743287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.743344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.743372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743383 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.743409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743462 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:03.743521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.743564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.743592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.743630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.743688 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743707 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:03.743740 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743752 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743770 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:03.743802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.743814 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743832 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:03.743865 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.743878 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743896 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:03.743928 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.743941 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.743959 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:03.743984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.744035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.744056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.744084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.744095 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.744120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.744168 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.744207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:50:03.744231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.744256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.744275 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.744301 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744365 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744379 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.744486 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.744546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744565 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.744597 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.744609 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744626 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:50:03.744659 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.744671 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744689 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:50:03.744719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.744731 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744750 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:50:03.744781 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.744793 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744812 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:50:03.744842 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:03.744854 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744873 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:50:03.744906 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.744918 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744935 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.744966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.744978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.744995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.745028 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.745040 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745059 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:03.745089 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.745101 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:03.745144 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.745262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745273 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.745301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.745359 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745377 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:03.745412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.745424 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745442 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:03.745482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.745494 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745513 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:03.745545 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.745558 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745575 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:50:03.745599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.745664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.745727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745773 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745787 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:50:03.745830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.745855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.745875 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.745900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745949 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745962 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.745981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.746059 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746104 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.746117 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746136 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:03.746168 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746180 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746199 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:50:03.746231 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.746243 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746261 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:03.746292 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.746305 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746322 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:50:03.746356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.746368 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746386 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:03.746419 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.746431 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746449 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:03.746490 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.746553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746564 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746582 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:50:03.746623 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746635 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746654 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:50:03.746685 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746697 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746715 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:03.746747 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.746759 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746777 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:03.746810 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.746900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.746935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.746946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.746977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.747035 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747053 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:03.747086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.747098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.747149 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.747161 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747179 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:03.747212 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.747224 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747241 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.747267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.747331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.747400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747467 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747487 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:50:03.747513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.747540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.747559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.747583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.747745 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747793 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.747806 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747823 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:03.747857 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.747869 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747886 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:50:03.747924 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.747937 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.747956 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:03.747988 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.748000 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748018 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:50:03.748050 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.748062 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748080 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:03.748113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.748125 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748143 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:03.748177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.748189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.748241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.748254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748273 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:50:03.748304 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.748316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748335 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:50:03.748367 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748379 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748399 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:50:03.748432 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.748445 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748471 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:03.748504 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.748517 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748535 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:03.748559 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.748658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.748689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748739 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748751 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748770 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.748848 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748895 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.748908 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748925 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:50:03.748965 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.748978 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.748996 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:50:03.749028 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.749039 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749057 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:50:03.749091 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.749103 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749122 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:50:03.749153 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.749166 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749184 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:50:03.749217 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749229 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749247 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:03.749278 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.749290 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749308 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:50:03.749349 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749361 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749380 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:50:03.749411 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749423 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749442 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:50:03.749482 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749495 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749513 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:03.749545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749556 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749575 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:03.749608 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.749623 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749642 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:50:03.749675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.749687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.749736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.749748 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749767 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:50:03.749792 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.749895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.749932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.749944 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:50:03.749973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750020 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.750033 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750052 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:03.750076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.750122 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.750150 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750161 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.750186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750233 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.750246 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:50:03.750288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.750340 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:50:03.750369 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750380 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:50:03.750405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.750468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.750521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.750534 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750553 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:03.750586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.750598 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750625 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:03.750658 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.750670 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750689 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:50:03.750715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.750786 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:50:03.750817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750830 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.750858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750904 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.750916 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750934 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:50:03.750959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.750987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.751012 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:50:03.751044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.751109 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751122 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.751146 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.751209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.751240 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751292 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.751306 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751334 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:50:03.751374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.751390 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751413 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:50:03.751461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.751475 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751498 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:50:03.751538 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:03.751551 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751571 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:50:03.751605 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.751626 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751645 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:50:03.751678 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.751691 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751709 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:50:03.751742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.751755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:03.751806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.751818 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751835 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:50:03.751873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.751885 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751904 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:50:03.751937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.751949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.751968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.751994 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:03.752081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.752116 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752128 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:50:03.752155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.752216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.752262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.752310 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.752346 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752358 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.752385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752435 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752449 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752476 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:50:03.752503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.752550 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:50:03.752577 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752635 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.752648 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752667 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:50:03.752702 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:03.752714 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752733 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:50:03.752766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.752779 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752798 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:50:03.752823 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:03.752866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.752898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752909 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.752937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.752986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.753000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.753053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.753066 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753085 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:03.753120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.753132 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753151 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:03.753177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.753238 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753267 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753278 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.753305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753360 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753374 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753393 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:50:03.753419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.753446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.753477 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.753505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753560 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753575 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.753694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753749 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.753762 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753782 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:50:03.753818 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.753832 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753852 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:50:03.753887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.753902 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753923 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:50:03.753960 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.753975 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.753995 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:50:03.754033 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.754047 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754068 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:50:03.754105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754119 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754140 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:50:03.754179 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.754193 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754214 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:50:03.754252 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754266 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754288 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:03.754333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754349 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754371 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:03.754400 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.754493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.754535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754548 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:50:03.754580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754640 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754675 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:03.754716 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.754730 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:03.754790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.754803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754825 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:03.754862 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754876 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754898 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:03.754936 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.754949 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.754971 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:03.755000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.755085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.755117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.755159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755219 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.755347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.755383 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755403 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:03.755424 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:50:03.755458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:03.755510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:50:03.755541 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755552 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:50:03.755581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755641 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.755655 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755676 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:50:03.755706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.755758 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.755789 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755803 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.755832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755884 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:03.755898 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:50:03.755945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.755971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.755992 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:50:03.756022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756035 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:50:03.756065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.756130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.756176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.756224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.756253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756265 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.756293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756345 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756359 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:50:03.756406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.756433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.756462 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:50:03.756492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756549 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756563 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756585 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.756674 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756733 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.756750 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756772 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:50:03.756810 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.756824 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756847 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:50:03.756884 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.756899 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756920 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:50:03.756957 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.756970 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.756992 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:50:03.757029 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757043 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757065 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:50:03.757103 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:03.757117 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757138 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:50:03.757176 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:03.757190 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757211 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:50:03.757249 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:03.757263 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757285 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:50:03.757324 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.757337 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757360 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:50:03.757399 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757412 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757434 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:50:03.757481 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757497 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757519 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:50:03.757557 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757571 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757593 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:50:03.757631 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757645 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757667 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:50:03.757696 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.757802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.757839 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.757851 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:50:03.757883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.757931 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.757945 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.757963 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:50:03.757989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.758035 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.758063 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758074 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.758102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758149 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.758163 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:50:03.758208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.758255 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:50:03.758284 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758296 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.758322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758371 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.758384 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758403 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:50:03.758437 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.758456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758485 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:03.758518 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.758531 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758549 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:03.758582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.758594 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758612 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:03.758638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.758706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.758733 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758744 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.758771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758819 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.758832 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758852 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:50:03.758877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.758902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.758922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.758948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759001 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759014 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759032 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.759114 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.759174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:03.759225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.759236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:03.759292 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.759308 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759330 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:50:03.759372 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.759387 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759410 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:50:03.759445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.759464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759484 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:03.759518 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.759533 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759555 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:50:03.759594 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:03.759608 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759629 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:50:03.759660 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.759729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.759766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.759780 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:50:03.759807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.759851 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.759864 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.759882 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:50:03.759914 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.759926 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.759944 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:50:03.759976 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.759988 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760006 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:50:03.760037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.760049 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760067 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:50:03.760098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.760110 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760128 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:50:03.760159 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.760171 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760189 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:50:03.760219 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.760231 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760249 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:50:03.760280 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.760292 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760310 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:50:03.760334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.760425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.760457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760469 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:50:03.760496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760542 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.760554 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:50:03.760595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.760640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:50:03.760669 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:03.760681 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:50:03.760700 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:50:03.760728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760739 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:50:03.760763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.760843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:03.760874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.760892 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:03.760911 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:50:03.760941 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.760952 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:50:03.760969 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:50:03.760998 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:03.761011 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:50:03.761029 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:50:03.761058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.761070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.761088 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.761118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.761129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.761147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.761183 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.761197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.761218 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.761253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.761266 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:50:03.761287 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.761322 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.761335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:50:03.761357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.761391 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:03.761404 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:50:03.761425 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:50:03.761469 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.761484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.761507 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.761543 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:03.761556 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:50:03.761577 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:50:03.761612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.761626 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:50:03.761647 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.761683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.761696 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:03.761717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.761751 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:03.761763 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:50:03.761783 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:50:03.761814 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:50:03.761888 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.761951 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:50:03.762010 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.762069 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:50:03.762128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.762188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:50:03.762248 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.762310 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:50:03.762370 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.762430 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:50:03.762498 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:50:03.762556 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:50:03.762616 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:50:03.762674 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:50:03.762737 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:50:03.762796 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:50:03.762948 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.763007 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:50:03.763064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.763122 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:50:03.763180 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.763236 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:50:03.763295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.763355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:50:03.763413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.763481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.763540 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.763599 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:03.763660 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.763721 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:03.763781 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.763844 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:50:03.763905 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.763965 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:50:03.764026 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.764090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.764152 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.764211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:03.764271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.764332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.764392 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.764460 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.764522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.764581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.764640 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.764701 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:50:03.764761 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:50:03.764821 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:50:03.764882 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.764941 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:50:03.765001 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.765062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.765122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.765185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:50:03.765243 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.765299 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:50:03.765361 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.765412 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:50:03.765469 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.765521 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:50:03.765572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.765624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:03.765675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.765727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:50:03.765782 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.765817 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.765866 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.765915 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.765948 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.765980 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766031 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.766080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.766273 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.766373 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766423 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.766480 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766512 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766563 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.766612 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766644 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766694 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.766744 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766795 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.766846 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766896 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.766945 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.766994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.767044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767094 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.767143 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767174 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.767273 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767324 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.767375 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767424 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.767482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.767582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.767874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.767953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.768081 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768144 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.768210 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.768408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.768908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.768985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.769012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769046 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769089 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.769115 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769141 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.769167 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769185 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769202 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769219 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.769276 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769302 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:03.769328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.769425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.769544 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769571 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:50:03.769597 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769623 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.769655 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769681 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.769707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769724 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.769809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.769956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:50:03.769985 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770002 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770028 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.770054 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770071 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770088 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.770141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.770244 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770269 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770295 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770321 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770352 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770371 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770397 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770423 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770440 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770466 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770492 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770518 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770547 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770573 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.770599 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770626 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770660 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770686 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:03.770713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:03.770783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770809 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.770836 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770862 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.770888 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770914 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.770940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.770990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.771092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.771178 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.771233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.771324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:03.771449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.771551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.771661 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771688 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:03.771714 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771767 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771793 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:03.771818 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:03.771870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.771958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.771992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:03.772078 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772104 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:50:03.772130 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772156 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:03.772182 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772208 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:03.772234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.772337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:03.772489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:50:03.772523 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.772590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.772644 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.772693 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.772742 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.772790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.772837 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.772885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.772948 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.772997 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.773045 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.773093 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.773141 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.773189 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.773238 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.773285 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.773333 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.773388 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.773438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.773486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.773537 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.773593 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.773649 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.773696 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.773743 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.773790 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.773837 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.773886 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.774013 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.774067 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.774114 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.774163 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.774219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.774268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.774317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.774372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.774419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.774467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.774516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.774564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.774612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.774660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.774708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.774755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.774802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.774854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.774902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.774950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.774999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.775048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.775096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.775145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.775194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.775246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.775299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.775350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.775403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.775449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.775496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.775545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.775593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.775650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.775697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.775746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.775803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.775852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.775900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.775948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.775995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.776043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.776090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.776139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.776186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.776233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.776284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.776331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.776395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.776444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.776492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.776538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.776586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.776639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.776688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.776739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.776789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.776841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.776893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.776939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.776986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.777038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.777093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.777141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.777191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.777248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.777295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.777344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.777412 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:50:03.777442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.777506 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.777562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.777616 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.777672 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.777726 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.777780 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.777834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.777887 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.777941 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.777994 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.778050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.778103 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.778157 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.778211 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.778264 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.778317 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.778377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.778433 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.778487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.778541 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.778593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.778646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.778699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.778752 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.778808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.778873 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.778928 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.778982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.779118 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.779172 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.779225 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.779293 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:50:03.779318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.779378 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.779433 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.779487 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.779541 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.779594 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.779648 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.779703 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.779756 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.779809 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.779864 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.779918 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.779971 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.780024 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.780079 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.780133 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.780186 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.780241 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.780295 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.780354 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.780409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.780463 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.780516 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.780571 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.780624 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.780678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.780732 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.780786 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.780840 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.780894 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.780948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.781001 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.781063 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:50:03.781086 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.781137 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.781186 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.781234 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.781284 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.781332 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.781385 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.781434 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.781482 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.781530 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.781578 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.781627 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.781675 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.781725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.781773 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.781821 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.781870 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.781920 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.781968 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.782017 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.782065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.782114 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.782163 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.782211 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.782259 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.782307 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.782360 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.782409 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.782457 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.782505 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.782553 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.782602 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.782662 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:50:03.782684 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.782735 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.782786 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.782836 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.782886 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.782936 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:03.782986 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:03.783036 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:03.783088 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.783139 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.783189 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.783240 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.783290 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.783339 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.783394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.783445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.783495 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.783548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.783598 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.783648 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.783701 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.783752 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.783802 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.783852 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:03.783902 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.783953 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.784004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.784054 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.784105 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.784155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.784206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.784256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.784313 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:50:03.784333 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:50:03.784369 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:50:03.784399 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:50:03.784427 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:50:03.784454 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:50:03.784482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.784506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.784518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.784530 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.784542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.784554 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:03.784566 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:03.784577 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:03.784587 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.784597 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.784608 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.784619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.784629 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.784639 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.784648 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.784658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.784667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.784678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.784688 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.784698 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.784708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.784718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.784728 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.784738 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:03.784749 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.784759 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.784768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.784779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.784789 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.784799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.784810 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.784820 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.784831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.784843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.784852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.784863 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.784872 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.784881 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:03.784891 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:03.784901 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:03.784910 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.784919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.784928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.784936 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.784945 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.784953 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.784961 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.784969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.784977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.784985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.784994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.785011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.785020 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.785029 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.785038 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:03.785046 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.785055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.785063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.785071 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.785080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.785089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.785097 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.785106 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.785115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.785126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.785137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.785147 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.785155 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.785165 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:03.785173 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:03.785183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:03.785191 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.785199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.785207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.785216 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.785224 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785233 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.785241 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.785248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.785255 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.785263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785270 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.785286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.785294 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.785302 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.785312 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:03.785321 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.785330 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.785338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.785351 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.785360 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.785369 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.785377 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.785386 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.785395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:03.785405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.785414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:03.785422 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:03.785430 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:03.785439 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:03.785446 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:03.785454 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:03.785462 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:03.785470 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:03.785478 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:03.785485 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:03.785493 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785502 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.785511 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:03.785519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:03.785528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:03.785535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:03.785551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:03.785559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:03.785566 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:03.785574 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:03.785581 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:03.785588 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:03.785595 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:03.785603 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:03.785611 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:03.785619 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:03.785627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:03.785635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:03.785642 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:03.785759 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:50:03.785770 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:03.785776 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:03.785782 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:03.785789 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:50:03.785794 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:50:03.785799 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:50:03.785810 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:50:03.785820 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:50:03.785871 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.785879 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:03.785895 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:50:03.785917 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:50:03.785924 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:50:03.785929 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:50:03.785933 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:50:03.785939 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:03.785951 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.785959 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.785965 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.785980 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.785991 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:03.785996 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:50:03.786021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.786031 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:03.786036 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.786059 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:50:03.786066 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:50:03.786070 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:50:03.786074 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:50:03.786079 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:50:03.786083 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:50:03.786088 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:03.786092 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:50:03.786099 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179187" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:03.786109 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.786117 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.786121 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:03.786127 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.786133 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:03.786137 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:03.786162 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:50:03.786169 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.786174 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.786181 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.786185 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:03.786198 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:50:03.786207 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:03.786212 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:03.786217 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:50:03.786224 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179187" 2019-02-19 19:50:03.786231 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:03.786235 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:03.786240 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:03.786247 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:03.786253 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-02-19 19:50:03.786259 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:50:03.786265 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:03.786270 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:03.786273 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:50:03.786278 wsdl: in serializeType: returning: 179187 2019-02-19 19:50:03.786283 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179187 2019-02-19 19:50:03.786296 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179187 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:50:03.786301 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:50:03.786307 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3462"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:50:03.786321 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:50:03.786328 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179187 2019-02-19 19:50:03.786340 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:50:03.786429 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:50:03.786361 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:50:03.786374 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:50:03.786380 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:50:03.786385 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:50:03.786389 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:50:03.786396 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:03.786407 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:03.786416 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:50:03.786422 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:50:03.786436 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:50:03.786448 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:50:03.786456 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:50:03.794060 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:50:03.794107 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:50:03.794129 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:50:03.794136 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:50:03.794144 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:03.794150 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:03.794155 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:50:03.794159 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:50:03.794165 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:50:03.794236 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:50:03.856875 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:50:03.856933 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:50:03.856940 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:03.856946 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:50:03.856952 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:50:03.856957 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:50:03.856965 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:50:03.856971 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:50:03.856976 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:50:03.856983 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:46 GMT 2019-02-19 19:50:03.856990 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:50:03.856996 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:50:03.857002 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:50:03.857016 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:50:03.857052 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:50:03.857066 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:50:03.857078 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:50:03.857083 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:50:03.857088 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:50:03.857153 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:50:03.857169 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:50:03.857176 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:50:03.857309 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:03.857317 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:49:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:50:03.857368 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:50:03.857379 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:50:03.857413 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:50:03.857420 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:50:03.857551 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:50:03.857662 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:50:03.857668 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:50:03.857678 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:50:03.857692 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:50:03.857717 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:50:03.857775 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:50:03.857802 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:50:03.857814 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:50:03.857823 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:50:03.857827 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:50:03.857834 nusoap_client: detail =