Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 53.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700020R2S B2 Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3809
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:34:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:34:59.637607 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:34:59.637656 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:34:59.637670 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:34:59.637686 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:34:59.637696 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:34:59.637704 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:34:59.637717 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:34:59.637725 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:34:59.637731 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:34:59.637740 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:34:59.637749 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:34:59.637760 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:34:59.637765 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:34:59.637769 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:34:59.637774 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:34:59.637778 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:34:59.637789 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:34:59.637804 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:34:59.637812 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:34:59.637818 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:34:59.637824 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:34:59.637833 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:34:59.637841 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:34:59.645454 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:34:59.645477 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:34:59.645488 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:34:59.645495 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:34:59.645500 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:34:59.645504 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:34:59.645509 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:34:59.645543 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:34:59.665010 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:34:59.665048 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:34:59.665056 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:34:59.665062 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:34:59.665068 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:34:59.665074 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:34:59.665080 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:34:59.665086 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:34:59.665091 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:34:59.665097 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:34:41 GMT 2019-02-19 20:34:59.665103 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:34:59.665108 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:34:59.665114 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:34:59.665127 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:34:59.665160 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:34:59.672507 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:34:59.672928 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:34:59.680237 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 20:34:59.680713 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:34:59.681256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:34:59.681349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:34:59.681499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.681521 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.687784 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:34:59.688232 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:34:59.688807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.689014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.689042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.689488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:34:59.689582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:34:59.689724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.689951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.690193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.690225 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.690787 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.695164 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:34:59.695444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:34:59.695602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.695620 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.696180 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.696394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:34:59.696414 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.697002 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:34:59.697491 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:34:59.698043 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.698430 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:34:59.698731 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:34:59.699903 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:34:59.700330 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:34:59.700350 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:34:59.700356 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:34:59.700467 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:34:59.700513 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:34:59.700530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:34:59.700536 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:34:59.700555 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:34:59.700560 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:34:59.700737 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:34:59.700753 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:34:59.700801 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.700810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:34:59.700830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.700861 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.700870 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.700884 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:34:59.700906 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.700913 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.700925 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:34:59.700940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.700970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.700982 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.700998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.701022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701049 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.701057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:34:59.701081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.701108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:34:59.701124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:34:59.701144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701169 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701176 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701186 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:34:59.701205 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701211 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701221 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:34:59.701239 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701246 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701256 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:34:59.701269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.701303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.701319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:34:59.701340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701364 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.701372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:34:59.701395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.701421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:34:59.701436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701442 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:34:59.701456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701488 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701495 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701505 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:34:59.701523 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701530 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:34:59.701558 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701565 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701575 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:34:59.701592 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.701599 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701608 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.701621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.701660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.701675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.701701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.701792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.701809 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701820 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:34:59.701830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:34:59.701843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:34:59.701867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:34:59.701882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701888 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:34:59.701901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701925 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.701932 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701942 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:34:59.701955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.701970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.701979 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.701994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702001 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.702015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702040 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.702047 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702056 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:34:59.702069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702094 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:34:59.702110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702116 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:34:59.702134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702159 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702166 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702176 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.702189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.702229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702235 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.702249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.702280 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:34:59.702303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702328 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:34:59.702343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702350 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:34:59.702363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702387 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702393 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702403 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:34:59.702421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.702450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702486 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:34:59.702501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702507 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.702522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702546 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.702553 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702563 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:34:59.702576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702601 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:34:59.702616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702622 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:34:59.702636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702659 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702666 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702680 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:34:59.702700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702707 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.702730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702759 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:34:59.702774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702780 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.702794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702818 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.702824 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702834 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:34:59.702847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702872 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:34:59.702887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702893 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:34:59.702906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.702937 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702946 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.702959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.702975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.702984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:34:59.702999 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703005 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.703018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703043 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703050 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:34:59.703073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703098 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:34:59.703112 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703118 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:34:59.703132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.703162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.703185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.703224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703230 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.703243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.703274 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703284 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:34:59.703297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703322 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:34:59.703337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:34:59.703356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703387 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703396 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:34:59.703409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703434 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.703449 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703455 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.703474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703499 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703507 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:34:59.703530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:34:59.703570 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703576 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:34:59.703590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703614 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703621 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703631 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:34:59.703644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.703683 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703689 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.703703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:34:59.703756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:34:59.703796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703802 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:34:59.703815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703839 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.703845 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703855 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:34:59.703873 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.703880 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703889 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:34:59.703902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.703931 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.703946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703952 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.703966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.703990 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.703997 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704007 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:34:59.704020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.704045 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:34:59.704060 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704066 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:34:59.704080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.704111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.704133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.704158 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.704173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704179 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.704193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704216 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.704223 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704233 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:34:59.704246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.704271 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.704286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704292 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:34:59.704306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704338 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:34:59.704345 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704355 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:34:59.704368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.704392 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.704407 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704413 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.704427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704451 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704458 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.704525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.704542 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704553 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:34:59.704563 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:34:59.704575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:34:59.704600 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:34:59.704615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704621 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:34:59.704635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704659 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:34:59.704666 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704676 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:34:59.704697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.704722 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.704737 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704743 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.704756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704779 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704786 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.704842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.704859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:34:59.704880 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:34:59.704892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:34:59.704916 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:34:59.704931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704937 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:34:59.704950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.704982 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.704992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:34:59.705010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705017 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:34:59.705045 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705052 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:34:59.705079 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.705086 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705096 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:34:59.705114 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.705120 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705130 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:34:59.705147 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.705154 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705163 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:34:59.705181 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.705187 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.705210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.705275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705281 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.705296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:34:59.705350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:34:59.705391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705397 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:34:59.705411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705436 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705443 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705453 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:34:59.705477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.705512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:34:59.705541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.705590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.705610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:34:59.705664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:34:59.705705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705711 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:34:59.705725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.705779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.705819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.705839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705863 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705870 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:34:59.705894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.705919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.705934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:34:59.705954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705978 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.705985 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.705995 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:34:59.706012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706019 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.706047 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706054 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706064 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:34:59.706077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.706110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.706125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.706145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706170 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706177 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:34:59.706199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.706224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.706239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.706258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706282 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.706289 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706299 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:34:59.706317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706324 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706341 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:34:59.706358 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706365 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706374 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:34:59.706392 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.706399 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:34:59.706427 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.706433 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706443 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:34:59.706456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.706504 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.706520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.706540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706564 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706582 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:34:59.706595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.706610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.706620 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.706634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706662 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706669 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.706723 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.706755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.706782 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.706789 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706798 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:34:59.706816 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.706822 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706832 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:34:59.706850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.706856 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706866 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:34:59.706883 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.706890 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706900 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:34:59.706917 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:34:59.706924 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706933 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:34:59.706951 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.706958 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.706968 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.706985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.706992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.707019 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707025 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707035 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:34:59.707053 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707059 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707069 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:34:59.707082 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.707150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.707170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707195 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.707202 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:34:59.707230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707236 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707246 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:34:59.707264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707270 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707280 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:34:59.707298 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.707304 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707314 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:34:59.707327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.707364 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707385 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.707399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707423 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707440 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:34:59.707453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.707473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.707484 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.707498 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707525 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707532 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707542 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707555 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.707587 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707611 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.707618 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707628 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:34:59.707645 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707652 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707661 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:34:59.707679 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.707685 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707695 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:34:59.707712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.707719 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707729 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:34:59.707746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.707753 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707763 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:34:59.707780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.707787 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707797 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:34:59.707814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.707848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707854 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707864 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:34:59.707881 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707887 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707897 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:34:59.707915 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707921 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:34:59.707948 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.707955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.707964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:34:59.707977 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.708031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.708048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.708068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708092 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708099 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708109 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:34:59.708127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.708134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.708161 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708168 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708177 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:34:59.708195 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.708202 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708211 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.708224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.708261 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.708297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708322 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708329 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:34:59.708353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.708368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.708378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.708391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.708485 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708511 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.708518 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708528 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:34:59.708546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708554 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708563 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:34:59.708585 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.708592 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708602 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:34:59.708620 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.708627 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708636 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:34:59.708654 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.708660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:34:59.708688 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.708694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708704 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:34:59.708721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708738 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.708755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708762 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708771 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:34:59.708789 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708795 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708806 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:34:59.708823 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.708830 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708839 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:34:59.708857 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708863 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708873 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:34:59.708891 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.708897 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708907 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:34:59.708919 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.708978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.708994 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709021 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709028 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709038 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709051 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.709081 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709106 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709113 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709123 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:34:59.709141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709147 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709157 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:34:59.709174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709181 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709191 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:34:59.709209 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.709215 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709225 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:34:59.709243 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.709249 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709259 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:34:59.709276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709283 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709293 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:34:59.709310 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.709317 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709327 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:34:59.709344 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709351 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709360 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:34:59.709378 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709384 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709394 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:34:59.709412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709418 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709428 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:34:59.709445 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709451 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:34:59.709485 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.709491 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709501 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:34:59.709519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.709525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.709552 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709559 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709569 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:34:59.709582 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.709665 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709671 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:34:59.709691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709717 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709724 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709733 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:34:59.709747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.709772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709794 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.709808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709832 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.709839 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709854 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:34:59.709868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.709894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:34:59.709909 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709915 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:34:59.709928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.709959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.709969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.709987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.709993 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710003 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:34:59.710020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.710027 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710037 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:34:59.710054 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.710061 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710070 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:34:59.710083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.710119 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:34:59.710134 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710140 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.710158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710183 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.710190 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710200 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:34:59.710213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.710238 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:34:59.710251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.710278 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710285 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.710295 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.710324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.710338 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710363 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.710370 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710380 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:34:59.710398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.710404 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710418 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:34:59.710436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.710443 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710453 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:34:59.710476 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:34:59.710483 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710494 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:34:59.710512 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.710519 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710528 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:34:59.710546 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.710552 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710562 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:34:59.710580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.710586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:34:59.710614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.710620 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710630 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:34:59.710647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.710654 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710664 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:34:59.710681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.710688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710697 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.710710 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:34:59.710760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.710778 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710784 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:34:59.710802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.710836 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.710859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.710885 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.710900 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710906 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.710924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710949 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:34:59.710955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710965 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:34:59.710978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.710994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711003 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:34:59.711017 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:34:59.711042 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.711049 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:34:59.711059 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:34:59.711077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:34:59.711083 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:34:59.711093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:34:59.711111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.711118 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:34:59.711127 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:34:59.711140 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:34:59.711164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.711203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.711236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.711263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711270 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:34:59.711297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711304 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711314 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:34:59.711326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711359 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711381 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.711394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711418 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711425 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711440 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:34:59.711453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.711499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711525 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711542 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711555 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711610 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711617 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711626 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:34:59.711644 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711651 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711660 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:34:59.711678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.711685 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711694 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:34:59.711712 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711718 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711728 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:34:59.711745 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.711752 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711766 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:34:59.711784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711791 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711802 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:34:59.711819 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.711826 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711836 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:34:59.711853 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711859 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711869 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:34:59.711887 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.711893 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711903 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:34:59.711916 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.711963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.711980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.711986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:34:59.712004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712029 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.712036 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712046 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:34:59.712064 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.712070 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712080 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:34:59.712098 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.712104 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712114 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:34:59.712131 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.712138 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712148 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:34:59.712165 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.712172 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712181 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:34:59.712194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.712235 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.712250 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712256 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.712273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712304 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.712362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.712378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:34:59.712399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:34:59.712411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:34:59.712435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:34:59.712451 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712457 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:34:59.712476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712500 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.712507 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712521 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:34:59.712535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.712560 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.712576 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712582 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.712595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712620 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:34:59.712627 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712636 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:34:59.712649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.712674 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:34:59.712689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712695 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:34:59.712708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.712739 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.712761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.712786 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.712802 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.712826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712851 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712858 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712868 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:34:59.712881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.712897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.712907 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:34:59.712921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712947 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712954 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712964 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.712993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.713007 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713032 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713039 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713048 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:34:59.713066 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713073 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713083 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:34:59.713100 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713107 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713121 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:34:59.713139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713146 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713156 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:34:59.713173 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713180 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713190 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:34:59.713207 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:34:59.713214 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713223 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:34:59.713241 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:34:59.713248 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713258 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:34:59.713275 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:34:59.713282 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713291 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:34:59.713309 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.713316 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713326 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:34:59.713343 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713350 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713359 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:34:59.713377 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713383 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713393 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:34:59.713410 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713417 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713426 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:34:59.713444 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713450 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713464 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:34:59.713478 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.713559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.713591 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713598 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:34:59.713622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.713664 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713674 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:34:59.713687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.713731 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.713757 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713768 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.713792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713838 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.713851 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713870 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:34:59.713892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.713938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:34:59.713964 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.713975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.713999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714042 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.714055 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714080 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:34:59.714116 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.714129 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714148 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:34:59.714183 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.714196 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714211 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:34:59.714234 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.714242 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:34:59.714284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.714332 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714349 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714355 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.714372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714429 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714447 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:34:59.714472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.714498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.714519 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.714543 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714592 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714611 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714629 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.714713 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.714770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:34:59.714821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.714834 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:34:59.714884 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.714896 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714914 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:34:59.714947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.714959 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.714976 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:34:59.715008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.715039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:34:59.715072 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715083 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.715101 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:34:59.715133 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:34:59.715145 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.715163 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:34:59.715188 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.715263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.715295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715306 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:34:59.715341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715387 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.715399 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715418 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:34:59.715450 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715469 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715488 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:34:59.715520 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715531 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715549 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:34:59.715580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.715591 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715616 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:34:59.715647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715660 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715677 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:34:59.715709 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715721 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715739 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:34:59.715770 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715782 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715799 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:34:59.715831 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.715842 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715859 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:34:59.715883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.715975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.715997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.716025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716036 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:34:59.716062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.716119 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:34:59.716161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.716212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:34:59.716254 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:34:59.716266 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:34:59.716286 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:34:59.716315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716325 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:34:59.716351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.716431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:34:59.716468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.716492 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:34:59.716512 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:34:59.716543 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.716554 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:34:59.716763 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:34:59.716796 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:34:59.716808 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:34:59.716825 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:34:59.716856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.716866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.716885 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.716916 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.716927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.716945 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.716976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.716988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.717005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.717035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.717046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:34:59.717064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.717095 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.717106 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:34:59.717123 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.717154 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:34:59.717166 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:34:59.717183 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:34:59.717213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.717224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.717241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.717271 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:34:59.717283 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:34:59.717300 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:34:59.717338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.717350 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:34:59.717379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.717411 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.717423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:34:59.717440 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.717475 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:34:59.717487 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:34:59.717505 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:34:59.717527 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:34:59.717584 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.717642 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:34:59.717692 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.717741 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:34:59.717790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.717839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:34:59.717889 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.717939 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:34:59.717989 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.718038 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:34:59.718088 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:34:59.718137 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:34:59.718187 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:34:59.718236 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:34:59.718285 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:34:59.718342 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:34:59.718395 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.718444 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:34:59.718500 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.718546 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:34:59.718592 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.718649 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:34:59.718707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.718757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:34:59.718798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.718829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.718865 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.718916 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:34:59.718967 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.719015 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:34:59.719066 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.719116 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:34:59.719168 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.719220 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:34:59.719270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.719328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.719365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.719392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:34:59.719418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.719445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.719478 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.719505 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.719531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.719557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.719583 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.719609 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:34:59.719635 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:34:59.719661 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:34:59.719692 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.719719 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:34:59.719744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.719770 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.719797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.719823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:34:59.719849 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.719875 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:34:59.719901 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.719926 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:34:59.719953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.719978 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:34:59.720004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.720031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:34:59.720057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.720084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:34:59.720112 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720130 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720156 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.720182 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720199 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720216 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720242 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.720267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.720385 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720411 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720438 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720468 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720495 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720512 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720537 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720563 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720580 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720613 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720639 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720665 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720691 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720717 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.720742 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720769 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720794 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720820 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.720846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720889 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.720914 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.720965 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.720992 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.721018 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721044 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.721070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.721227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721244 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.721313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.721372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.721458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.721584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721617 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.721685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.721793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721819 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.721844 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721861 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721878 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721895 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721923 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.721949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.721975 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:34:59.722000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.722085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.722204 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722230 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:34:59.722256 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722282 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.722314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722343 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.722371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.722485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:34:59.722655 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722699 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.722724 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722741 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722758 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722783 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.722809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.722910 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722936 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.722962 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.722988 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723013 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723030 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723060 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723087 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723104 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723130 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723156 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723182 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723233 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.723258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723284 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723310 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723342 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:34:59.723373 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:34:59.723441 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723472 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.723500 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723525 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.723551 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723577 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.723603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.723759 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723823 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.723849 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723875 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.723901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.723960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.723985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:34:59.724103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724178 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.724203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.724305 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724340 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:34:59.724366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724387 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724404 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724422 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724448 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:34:59.724479 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724505 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:34:59.724531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724548 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.724616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:34:59.724734 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724759 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:34:59.724785 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724811 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:34:59.724836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724862 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:34:59.724888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.724963 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.724989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:34:59.725150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:34:59.725176 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.725232 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.725282 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.725331 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.725378 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.725426 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.725480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.725528 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.725592 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.725642 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.725690 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.725737 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.725784 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.725832 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.725879 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.725926 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.725973 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.726036 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.726101 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.726150 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.726198 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.726253 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.726314 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.726361 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.726408 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.726454 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.726507 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.726570 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.726622 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.726674 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.726721 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.726769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.726825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.726873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.726920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.726968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.727031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.727079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.727315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.727368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.727416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.727468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.727517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.727564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.727611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.727664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.727712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.727759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.727807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.727855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.727904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.727952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.728001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.728052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.728104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.728151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.728199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.728246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.728293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.728342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.728390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.728441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.728494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.728543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.728600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.728655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.728703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.728751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.728797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.728845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.728892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.728945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.728993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.729039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.729087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.729134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.729181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.729229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.729277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.729323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.729370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.729419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.729472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.729521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.729570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.729626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.729678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.729724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.729770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.729817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.729863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.729912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.729960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.730014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.730061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.730109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.730164 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:34:59.730191 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.730252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.730307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.730362 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.730421 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.730481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.730535 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.730588 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.730641 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.730695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.730750 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.730804 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.730858 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.730912 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.730965 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.731019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.731072 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.731126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.731181 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.731235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.731288 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.731342 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.731395 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.731448 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.731508 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.731561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.731645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.731699 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.731753 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.731807 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.731860 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.731914 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.731975 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:34:59.731999 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.732054 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.732108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.732162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.732216 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.732270 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.732325 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.732582 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.732637 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.732692 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.732747 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.732800 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.732855 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.732909 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.732962 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.733021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.733075 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.733130 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.733185 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.733238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.733293 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.733347 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.733400 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.733454 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.733514 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.733568 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.733622 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.733676 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.733729 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.733783 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.733837 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.733890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.733951 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:34:59.733974 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.734024 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.734073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.734121 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.734174 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.734222 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.734270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.734317 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.734364 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.734412 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.734465 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.734516 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.734564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.734612 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.734660 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.734708 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.734755 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.734804 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.734851 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.734899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.734947 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.734996 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.735044 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.735092 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.735139 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.735192 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.735240 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.735292 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.735340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.735388 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.735436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.735508 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.735565 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:34:59.735587 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.735638 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.735687 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.735738 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.735788 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.735838 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:34:59.735889 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:34:59.735938 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:34:59.735988 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.736038 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.736088 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.736139 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.736189 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.736240 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.736295 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.736345 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.736395 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.736445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.736501 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.736551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.736602 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.736652 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.736701 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.736751 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:34:59.736801 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.736851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.736901 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.736951 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.737002 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.737052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.737101 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.737151 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.737204 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:34:59.737221 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:34:59.737250 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:34:59.737278 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:34:59.737320 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:34:59.737346 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:34:59.737364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.737378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.737386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.737395 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.737403 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.737411 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:34:59.737419 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:34:59.737427 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:34:59.737435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.737442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.737732 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.737743 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.737751 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.737759 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.737767 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.737776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.737784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.737792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.737800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.737808 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.737815 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.737823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.737830 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.737838 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:34:59.737846 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.737853 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.737861 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.737869 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.737876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.737884 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.737893 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.737900 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.737909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.737918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.737925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.737933 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.737941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.737948 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:34:59.737956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:34:59.737964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:34:59.737972 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.737979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.737987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.737994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.738002 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738009 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738017 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738024 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.738031 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.738039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.738062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.738069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.738077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.738084 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:34:59.738091 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.738098 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.738105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.738113 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.738120 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.738128 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.738140 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.738148 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.738156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.738165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.738172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.738179 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.738186 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.738193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:34:59.738200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:34:59.738207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:34:59.738214 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.738221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.738227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.738234 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.738241 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738248 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738255 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.738268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.738275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738282 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738289 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.738297 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.738304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.738311 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.738318 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:34:59.738325 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.738332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.738338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.738345 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.738352 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.738358 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.738365 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.738371 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.738378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:34:59.738386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.738393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:34:59.738400 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:34:59.738407 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:34:59.738414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:34:59.738421 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:34:59.738428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:34:59.738434 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:34:59.738442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:34:59.738449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:34:59.738456 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:34:59.738468 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738476 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738484 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:34:59.738491 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:34:59.738498 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:34:59.738504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:34:59.738522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:34:59.738529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:34:59.738536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:34:59.738543 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:34:59.738549 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:34:59.738556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:34:59.738563 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:34:59.738569 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:34:59.738576 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:34:59.738583 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:34:59.738589 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:34:59.738609 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:34:59.738616 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:34:59.738848 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:34:59.738858 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:34:59.738863 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:34:59.738867 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:34:59.738874 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:34:59.738879 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:34:59.738883 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:34:59.738892 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:34:59.738900 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:34:59.738938 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.738945 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:34:59.738959 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:34:59.738980 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:34:59.738986 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:34:59.738991 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:34:59.738995 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:34:59.739000 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:34:59.739011 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739017 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739022 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739032 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739041 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:34:59.739046 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:34:59.739069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.739078 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:34:59.739083 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.739110 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:34:59.739116 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:34:59.739120 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:34:59.739124 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:34:59.739128 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:34:59.739132 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:34:59.739137 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:34:59.739141 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:34:59.739147 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205585" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:34:59.739161 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739167 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739171 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:34:59.739178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739183 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:34:59.739188 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:34:59.739210 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:34:59.739217 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739221 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739227 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739231 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:34:59.739242 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:34:59.739252 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:34:59.739257 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:34:59.739262 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:34:59.739268 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205585" 2019-02-19 20:34:59.739276 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:34:59.739280 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:34:59.739285 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:34:59.739291 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:34:59.739296 wsdl: in serializeType: returning: 205585 2019-02-19 20:34:59.739302 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:34:59.739309 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:34:59.739314 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:34:59.739317 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:34:59.739322 wsdl: in serializeType: returning: 205585 2019-02-19 20:34:59.739327 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205585 2019-02-19 20:34:59.739346 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205585 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:34:59.739351 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:34:59.739357 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1899"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:34:59.739371 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:34:59.739376 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205585 2019-02-19 20:34:59.739385 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:34:59.739457 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:34:59.739398 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:34:59.739408 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:34:59.739413 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:34:59.739418 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:34:59.739422 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:34:59.739429 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:34:59.739438 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:34:59.739445 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:34:59.739451 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:34:59.739469 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:34:59.739479 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:34:59.739486 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:34:59.747426 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:34:59.747446 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:34:59.747458 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:34:59.747471 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:34:59.747477 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:34:59.747482 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:34:59.747487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:34:59.747491 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:34:59.747496 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:34:59.747531 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:34:59.822791 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:34:59.822832 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:34:59.822839 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:34:59.822844 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:34:59.822850 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:34:59.822855 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:34:59.822862 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:34:59.822868 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:34:59.822873 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:34:59.822879 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:34:41 GMT 2019-02-19 20:34:59.822886 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:34:59.822891 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:34:59.822897 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:34:59.822908 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:34:59.822936 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:34:59.822948 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:34:59.822957 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:34:59.822962 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:34:59.822967 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:34:59.823011 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:34:59.823023 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:34:59.823030 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:34:59.823059 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:34:59.823066 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:34:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:34:59.823100 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:34:59.823110 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:34:59.823132 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:34:59.823139 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:34:59.823251 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:34:59.823361 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:34:59.823368 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:34:59.823376 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:34:59.823387 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:34:59.823414 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:34:59.823482 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:34:59.823511 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:34:59.823528 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:34:59.823536 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:34:59.823541 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:34:59.823546 nusoap_client: detail =