Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 52Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2834019 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2227
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:02:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:03:07.616894 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:03:07.616955 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:03:07.616971 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179258" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:03:07.616988 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:03:07.616999 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:03:07.617009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:03:07.617025 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:03:07.617033 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:03:07.617039 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:03:07.617049 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:03:07.617058 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:03:07.617070 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:03:07.617076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:03:07.617081 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:03:07.617085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:03:07.617089 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:03:07.617103 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:03:07.617120 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:03:07.617129 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:03:07.617136 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:03:07.617142 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:03:07.617151 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:03:07.617161 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:03:07.625047 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:03:07.625081 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:03:07.625101 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:03:07.625109 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:03:07.625115 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:03:07.625120 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:03:07.625125 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:03:07.625153 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:03:07.648871 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:03:07.648908 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:03:07.648922 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:03:07.648929 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:03:07.648935 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:03:07.648940 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:03:07.648946 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:03:07.648952 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:03:07.648958 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:03:07.648964 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:02:50 GMT 2019-04-26 06:03:07.648970 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:03:07.648975 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:03:07.648982 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:03:07.648995 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:03:07.649026 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:03:07.656510 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.656726 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.656746 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-26 06:03:07.664522 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.664564 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.664586 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-26 06:03:07.672126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:03:07.672266 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:03:07.672332 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:03:07.672392 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:03:07.672452 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:03:07.672527 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.672546 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:03:07.679805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:03:07.680308 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.680415 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.680502 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.680532 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.680551 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:03:07.680565 soap_transport_http: read buffer of 6128 bytes 2019-04-26 06:03:07.684720 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:03:07.687505 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-26 06:03:07.687529 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:03:07.687535 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:03:07.687574 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:03:07.687617 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:03:07.687633 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:03:07.687640 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:03:07.687667 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:03:07.687672 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:03:07.687842 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:03:07.687858 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:03:07.687907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.687915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:03:07.687936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.687968 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.687978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.687993 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:03:07.688014 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688021 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688032 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:03:07.688048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.688089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.688106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.688130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688157 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.688165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:03:07.688190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.688217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:03:07.688233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:03:07.688254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688288 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688296 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:03:07.688384 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688391 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688401 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:03:07.688419 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688430 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688440 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:03:07.688455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.688490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.688506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:03:07.688530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688557 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.688564 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:03:07.688588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.688614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:03:07.688630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:03:07.688653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688686 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:03:07.688714 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688721 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688730 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:03:07.688748 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.688755 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688765 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:03:07.688782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.688789 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688798 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.688811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.688850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.688865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.688887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.688958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.688980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.688997 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689008 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:03:07.689019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:03:07.689031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:03:07.689056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:03:07.689072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689078 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:03:07.689093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689118 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:03:07.689149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689174 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.689189 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689196 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.689210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689235 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.689242 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689252 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:03:07.689265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689297 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:03:07.689313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689320 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:03:07.689340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.689395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.689436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689442 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.689456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689481 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.689488 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689498 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:03:07.689511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689536 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:03:07.689552 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689558 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:03:07.689571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689596 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689603 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689613 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:03:07.689638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689654 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.689667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:03:07.689711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689717 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.689731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689756 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.689763 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689773 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:03:07.689786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689812 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:03:07.689827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689833 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:03:07.689847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689890 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:03:07.689909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.689916 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689926 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.689939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.689969 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:03:07.689984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.689990 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.690010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690036 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690044 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690054 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:03:07.690067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690092 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:03:07.690108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690114 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:03:07.690128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.690160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690170 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.690183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:03:07.690223 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690230 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.690244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690269 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690282 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690293 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:03:07.690307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690333 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:03:07.690348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690355 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:03:07.690369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.690401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.690424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690449 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.690464 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.690484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690509 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.690516 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690526 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:03:07.690539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690564 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:03:07.690579 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690585 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:03:07.690600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690632 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690639 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690649 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:03:07.690661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690686 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.690702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690708 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.690722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690747 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690754 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690764 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:03:07.690777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690802 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:03:07.690817 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690823 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:03:07.690837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690862 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690869 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690879 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:03:07.690892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.690917 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.690932 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690938 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.690952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690977 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.690984 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.690994 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:03:07.691007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691032 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:03:07.691047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691053 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:03:07.691066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691091 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.691098 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691108 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:03:07.691125 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.691132 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691141 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:03:07.691155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691185 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.691200 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691206 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.691219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691244 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.691251 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691262 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:03:07.691279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691306 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:03:07.691322 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691328 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:03:07.691345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.691377 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.691400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691425 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.691441 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691447 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.691461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691486 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.691493 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691503 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:03:07.691516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691542 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.691557 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691563 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:03:07.691577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691602 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:03:07.691610 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691620 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:03:07.691641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691666 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.691681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691687 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.691701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691725 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691731 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691772 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.691794 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.691811 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:03:07.691832 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:03:07.691845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:03:07.691870 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:03:07.691885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691891 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:03:07.691905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691930 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:03:07.691938 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691947 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:03:07.691960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.691976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.691986 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.692001 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692007 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.692032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692065 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.692122 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.692138 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692150 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:03:07.692160 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:03:07.692172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:03:07.692197 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:03:07.692212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:03:07.692233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692265 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:03:07.692299 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692306 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:03:07.692343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692359 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:03:07.692377 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.692384 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692394 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:03:07.692412 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.692419 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692428 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:03:07.692446 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.692452 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692462 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:03:07.692480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.692486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.692509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.692559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.692574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692581 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.692597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692629 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:03:07.692660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.692685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:03:07.692701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692707 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:03:07.692721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692746 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692753 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692762 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:03:07.692780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.692814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692831 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:03:07.692843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.692877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.692891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692898 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.692911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692936 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.692943 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:03:07.692966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.692981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.692991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:03:07.693006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693012 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:03:07.693027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.693082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.693123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693129 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.693144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693169 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693176 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:03:07.693199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.693240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693246 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:03:07.693259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693299 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693306 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693317 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:03:07.693342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.693377 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693385 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693395 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:03:07.693408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.693456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.693476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693508 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:03:07.693531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.693571 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693578 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.693592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693617 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.693624 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693634 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:03:07.693652 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693658 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693668 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:03:07.693686 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.693692 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693702 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:03:07.693719 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.693726 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693736 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:03:07.693754 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.693760 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693770 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:03:07.693783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.693839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.693860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693886 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.693893 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693903 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:03:07.693916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.693932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.693942 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.693956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.693986 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.693993 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.694047 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.694079 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694089 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.694107 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.694114 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694123 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:03:07.694141 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.694147 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694157 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:03:07.694175 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.694181 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694191 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:03:07.694208 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.694215 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694225 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:03:07.694242 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:03:07.694249 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694259 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:03:07.694290 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694297 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694307 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.694325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.694359 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694365 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694375 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:03:07.694392 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694399 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694409 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:03:07.694421 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.694489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.694511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694536 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.694543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694553 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:03:07.694571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694578 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694587 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:03:07.694605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.694611 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694621 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:03:07.694638 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.694645 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694654 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:03:07.694667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.694706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.694741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694765 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:03:07.694796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.694812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.694822 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.694835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.694923 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694958 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.694966 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.694976 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:03:07.694994 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695001 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695029 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:03:07.695048 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.695054 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695064 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:03:07.695082 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.695088 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695098 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:03:07.695116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.695122 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:03:07.695149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.695156 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695166 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:03:07.695183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.695217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695223 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695233 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:03:07.695250 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695257 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695267 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:03:07.695289 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695296 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695307 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:03:07.695324 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695330 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695340 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:03:07.695353 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.695405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.695422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695428 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.695443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695474 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695484 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:03:07.695502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.695508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.695535 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695541 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695551 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:03:07.695568 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.695575 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695584 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.695597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.695634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.695670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695695 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695712 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:03:07.695725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.695740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.695750 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.695764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695792 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695809 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.695875 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.695910 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695920 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:03:07.695938 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.695944 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695954 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:03:07.695975 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.695982 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.695992 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:03:07.696010 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.696016 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696027 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:03:07.696044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696051 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696061 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:03:07.696079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696085 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:03:07.696112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.696146 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696153 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696163 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:03:07.696180 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696186 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696196 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:03:07.696214 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696221 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696231 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:03:07.696248 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696255 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696265 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:03:07.696288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696296 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696306 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:03:07.696319 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.696376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.696393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696422 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696429 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696439 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.696482 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696507 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.696514 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696524 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:03:07.696542 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.696548 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696558 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:03:07.696575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.696582 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696592 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:03:07.696609 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696616 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696626 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:03:07.696643 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696650 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696659 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:03:07.696677 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696683 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696693 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:03:07.696710 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696717 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696726 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:03:07.696743 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696750 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696759 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:03:07.696777 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696783 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696793 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:03:07.696810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696817 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696827 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:03:07.696844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696851 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696860 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:03:07.696877 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.696884 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696893 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:03:07.696911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.696917 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.696944 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.696951 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.696960 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:03:07.696973 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.697037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:03:07.697075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697101 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.697108 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697118 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:03:07.697131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697221 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.697243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697249 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.697265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697297 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.697305 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697315 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:03:07.697328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:03:07.697370 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697376 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:03:07.697391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.697422 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697432 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.697450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.697456 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697466 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:03:07.697483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.697490 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697500 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:03:07.697517 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.697524 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697533 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:03:07.697546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697583 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:03:07.697598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697604 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.697618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697643 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.697650 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697660 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:03:07.697673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.697689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697699 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:03:07.697712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.697738 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697745 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.697755 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.697784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.697798 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697823 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.697830 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697839 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:03:07.697857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.697863 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697873 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:03:07.697890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.697897 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697906 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:03:07.697924 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:03:07.697930 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697941 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:03:07.697958 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.697965 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.697975 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:03:07.697992 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.697999 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698009 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:03:07.698026 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.698033 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698042 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:03:07.698060 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.698066 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698076 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:03:07.698093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.698099 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698109 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:03:07.698126 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.698133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.698156 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:03:07.698205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698222 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698229 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:03:07.698244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.698280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.698304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698330 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.698345 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698352 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.698366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698390 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698397 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698407 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:03:07.698421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698446 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:03:07.698459 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698485 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.698492 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698502 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:03:07.698519 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:03:07.698526 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698535 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:03:07.698553 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.698559 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698569 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:03:07.698582 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:03:07.698606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.698643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.698675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.698703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.698710 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698719 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:03:07.698736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.698743 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698752 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:03:07.698765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698798 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698820 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.698834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698858 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698865 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698875 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:03:07.698888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.698903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.698913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.698927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698953 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698970 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.698983 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.699014 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699039 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699046 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699056 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:03:07.699074 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699081 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:03:07.699108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.699114 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699124 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:03:07.699141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699148 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699158 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:03:07.699175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.699181 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699191 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:03:07.699208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699215 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699224 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:03:07.699241 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.699248 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699257 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:03:07.699284 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699292 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:03:07.699321 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699328 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699338 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:03:07.699351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.699398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.699416 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699422 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:03:07.699467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699492 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:03:07.699528 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.699534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699544 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:03:07.699562 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.699568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699578 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:03:07.699595 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699602 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699612 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:03:07.699629 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.699636 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699646 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:03:07.699659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.699700 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.699715 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699722 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.699736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.699825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.699842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:03:07.699863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:03:07.699876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:03:07.699900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:03:07.699916 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699922 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:03:07.699936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699960 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.699968 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.699978 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:03:07.699991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.700016 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.700031 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700037 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.700052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700076 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:03:07.700083 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700093 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:03:07.700106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.700132 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:03:07.700147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700153 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:03:07.700168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.700199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.700223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.700248 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.700263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700269 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.700288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700315 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700322 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700332 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:03:07.700345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.700361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.700371 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:03:07.700385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700412 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700420 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700430 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.700474 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700500 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.700507 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700517 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:03:07.700535 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.700542 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700552 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:03:07.700569 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.700576 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700585 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:03:07.700603 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.700610 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700620 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:03:07.700637 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.700643 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700848 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:03:07.700870 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:03:07.700877 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700887 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:03:07.700905 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:03:07.700912 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700921 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:03:07.700939 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:03:07.700946 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700956 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:03:07.700973 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.700980 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.700989 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:03:07.701007 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701013 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.701023 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:03:07.701040 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701047 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.701056 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:03:07.701074 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701080 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.701090 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:03:07.701107 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701114 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.701124 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:03:07.701137 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.701198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701216 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701223 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:03:07.701242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701279 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701290 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:03:07.701304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701330 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.701345 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701352 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.701370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701395 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.701402 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701413 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:03:07.701426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701451 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:03:07.701466 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701472 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.701485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701510 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701517 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701570 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:03:07.701594 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.701601 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701611 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:03:07.701629 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.701636 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:03:07.701674 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.701681 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701691 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:03:07.701704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701757 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701764 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.701778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701804 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701821 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:03:07.701834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.701850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701860 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.701874 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701901 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.701967 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.701993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.702000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702009 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:03:07.702027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.702034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:03:07.702061 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702068 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:03:07.702095 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.702102 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702112 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:03:07.702129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:03:07.702163 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702169 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702179 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:03:07.702196 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:03:07.702203 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702213 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:03:07.702226 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.702264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.702288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702295 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:03:07.702313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702338 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.702345 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702355 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:03:07.702373 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702379 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702389 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:03:07.702406 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702413 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702423 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:03:07.702440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.702447 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702457 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:03:07.702474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702481 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702494 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:03:07.702512 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702519 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702528 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:03:07.702546 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702552 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702562 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:03:07.702579 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702586 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702595 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:03:07.702608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.702660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.702675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702682 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:03:07.702701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702727 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.702734 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:03:07.702757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.702782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:03:07.702799 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:03:07.702806 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:03:07.702817 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:03:07.702833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702839 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:03:07.702853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.702896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:03:07.702913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.702924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:03:07.702934 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:03:07.702951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.702958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:03:07.702968 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:03:07.702984 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:03:07.702991 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:03:07.703000 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:03:07.703017 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.703024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.703038 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.703055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.703062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.703072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.703089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.703096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.703105 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.703122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.703129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:03:07.703139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.703156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.703162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:03:07.703172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.703189 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:03:07.703195 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:03:07.703205 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:03:07.703221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.703228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.703237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.703254 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:03:07.703261 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:03:07.703271 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:03:07.703294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.703300 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:03:07.703310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.703327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.703333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:03:07.703343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.703359 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:03:07.703365 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:03:07.703379 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:03:07.703396 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:03:07.703433 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.703462 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:03:07.703489 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.703516 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:03:07.703543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.703569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:03:07.703596 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.703622 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:03:07.703649 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.703675 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:03:07.703701 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:03:07.703728 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:03:07.703754 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:03:07.703780 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:03:07.703806 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:03:07.703832 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:03:07.703859 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.703885 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:03:07.703912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.703937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:03:07.703963 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.703989 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:03:07.704015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.704041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:03:07.704067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.704094 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.704119 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.704151 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:03:07.704177 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.704203 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:03:07.704230 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.704256 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:03:07.704289 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.704316 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:03:07.704343 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.704370 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.704397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.704423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:03:07.704451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.704478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.704504 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.704530 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.704556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.704582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.704608 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.704634 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:03:07.704661 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:03:07.704686 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:03:07.704712 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.704739 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:03:07.704765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.704847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.704893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.704939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:03:07.704993 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.705038 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:03:07.705085 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.705131 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:03:07.705166 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.705194 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:03:07.705220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.705247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:03:07.705279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.705308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:03:07.705337 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705355 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705381 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.705408 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705425 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705442 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705475 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.705503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.705605 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705660 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.705707 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705735 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.705761 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705779 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705804 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.705835 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705853 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705879 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.705905 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705932 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.705957 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.705983 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.706009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.706060 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706086 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.706112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706155 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.706181 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706207 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.706233 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706259 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.706292 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706319 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.706345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.706607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706646 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.706699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.706751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706768 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.706853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.706974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.706992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.707088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.707193 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707219 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.707254 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707277 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707296 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707318 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707347 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.707374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707401 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:03:07.707431 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.707517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.707639 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707664 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:03:07.707691 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707717 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.707743 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707769 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.707795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.707899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.707991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:03:07.708078 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708096 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708122 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.708148 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708165 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708182 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708208 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.708234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.708342 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708369 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708394 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708427 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708453 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708470 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708496 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708521 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708539 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708564 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708592 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708618 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708644 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708675 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.708701 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708727 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:03:07.708805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708848 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:03:07.708874 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708900 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.708926 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.708953 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.708978 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709004 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.709030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.709188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709219 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709250 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.709341 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.709394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.709496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:03:07.709616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.709719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.709823 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709849 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:03:07.709876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709893 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709911 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709929 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.709955 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:03:07.709981 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:03:07.710034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.710125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:03:07.710246 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710272 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:03:07.710304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:03:07.710357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:03:07.710415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.710520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:03:07.710669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:03:07.710698 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.710769 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.710820 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.710869 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.710916 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.710964 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.711011 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.711059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.711126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.711174 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.711223 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.711270 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.711323 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.711372 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.711426 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.711472 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.711520 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.711568 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.711621 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.711682 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.711733 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.711788 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.711850 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.711898 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.711944 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.711991 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.712037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.712086 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.712151 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.712203 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.712250 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.712304 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.712360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.712415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.712464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.712511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.712557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.712624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.712671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.712731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.712779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.712825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.712872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.712919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.712965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.713013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.713075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.713126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.713383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.713437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.713486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.713534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.713582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.713634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.713686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.713736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.713881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.713944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.713998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.714048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.714095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.714147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.714193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.714241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.714304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.714361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.714416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.714465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.714511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.714558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.714606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.714658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.714706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.714755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.714804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.714850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.714897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.714945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.714992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.715038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.715086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.715134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.715183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.715231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.715285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.715345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.715397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.715448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.715495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.715540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.715587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.715636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.715684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.715739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.715786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.715834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.715896 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:03:07.715925 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.715986 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.716040 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.716095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.716152 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.716206 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.716259 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.716317 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.716375 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.716435 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.716490 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.716543 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.716596 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.716649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.716702 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.716755 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.716807 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.716863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.716916 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.716969 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.717021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.717074 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.717127 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.717179 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.717234 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.717292 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.717387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.717447 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.717501 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.717554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.717606 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.717660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.717721 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:03:07.717753 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.717807 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.717861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.717914 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.717967 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.718020 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.718074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.718127 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.718179 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.718283 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.718345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.718428 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.718484 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.718539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.718594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.718653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.718707 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.718767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.719113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.719216 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.719308 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.719364 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.719427 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.719481 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.719534 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.719595 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.719687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.719743 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.719797 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.719850 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.719903 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.719957 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.720019 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:03:07.720042 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.720092 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.720140 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.720189 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.720242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.720297 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.720345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.720393 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.720448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.720497 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.720545 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.720593 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.720708 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.720809 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.720910 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.720968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.721016 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.721065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.721113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.721162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.721210 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.721260 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.721315 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.721365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.721421 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.721475 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.721523 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.721570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.721618 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.721666 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.721715 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.721764 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.721821 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:03:07.721843 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.721894 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.721944 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.721995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.722045 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.722100 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:03:07.722150 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:03:07.722202 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:03:07.722251 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.722308 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.722359 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.722409 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.722458 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.722508 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.722563 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.722613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.722664 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.722715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.722773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.722824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.722874 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.722924 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.722973 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.723023 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:03:07.723073 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.723123 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.723173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.723223 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.723278 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.723346 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.723452 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.723520 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.723576 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:03:07.723595 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:03:07.723638 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:03:07.723689 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:03:07.723751 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:03:07.723798 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:03:07.723834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.723856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.723867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.723878 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.723887 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.723897 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:03:07.723919 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:03:07.723929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:03:07.723939 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.723948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.723957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.723965 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.723975 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.723985 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.723994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.724006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.724016 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.724024 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724034 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724043 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.724052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.724328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.724349 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.724358 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:03:07.724367 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.724375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.724384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.724392 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.724405 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.724417 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.724426 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.724444 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.724454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.724464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.724472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.724481 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.724489 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.724497 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:03:07.724506 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:03:07.724514 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:03:07.724522 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.724530 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.724539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.724546 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.724554 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724562 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.724570 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.724578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.724586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.724594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724611 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.724619 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.724627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.724635 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.724687 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:03:07.724698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.724707 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.724715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.724723 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.724736 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.724744 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.724752 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.724760 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.724773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.724784 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.724792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.724800 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.724808 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.724815 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:03:07.724822 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:03:07.724852 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:03:07.724874 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.724893 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.724908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.724925 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.724936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.724950 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.724964 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.724978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.724992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.725006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.725021 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.725029 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.725037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.725045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.725053 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.725060 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:03:07.725068 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.725075 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.725082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.725089 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.725100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.725107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.725115 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.725122 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.725130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:03:07.725139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.725146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:03:07.725154 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:03:07.725164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:03:07.725172 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:03:07.725179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:03:07.725187 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:03:07.725194 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:03:07.725201 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:03:07.725227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:03:07.725235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:03:07.725243 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.725251 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.725258 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:03:07.725266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:03:07.725278 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:03:07.725286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.725294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:03:07.725302 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:03:07.725310 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:03:07.725317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:03:07.725324 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:03:07.725331 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:03:07.725338 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:03:07.725345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:03:07.725352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:03:07.725360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:03:07.725372 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:03:07.725379 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:03:07.725387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:03:07.725394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:03:07.725629 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:03:07.725641 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:03:07.725646 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:03:07.725651 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:03:07.725657 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:03:07.725662 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:03:07.725666 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:03:07.725676 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:03:07.725684 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:03:07.725723 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.725730 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179258" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:03:07.725743 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:03:07.725764 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:03:07.725771 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:03:07.725775 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:03:07.725779 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:03:07.725785 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179258" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:03:07.725795 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725802 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725807 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725818 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.725826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:03:07.725831 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:03:07.725854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.725863 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:03:07.725868 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.725890 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:03:07.725896 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:03:07.725900 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:03:07.725904 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:03:07.725909 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:03:07.725912 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:03:07.725917 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:03:07.725921 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:03:07.725927 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179258" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:03:07.725937 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725944 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725948 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:03:07.725954 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.725960 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:03:07.725964 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:03:07.725987 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:03:07.725993 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.725998 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.726004 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.726008 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:03:07.726019 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:03:07.726027 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:03:07.726031 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:03:07.726036 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:03:07.726042 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179258" 2019-04-26 06:03:07.726049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:03:07.726054 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:03:07.726059 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:03:07.726065 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:03:07.726069 wsdl: in serializeType: returning: 179258 2019-04-26 06:03:07.726076 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:03:07.726083 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:03:07.726087 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:03:07.726091 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:03:07.726096 wsdl: in serializeType: returning: 179258 2019-04-26 06:03:07.726101 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179258 2019-04-26 06:03:07.726121 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179258 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:03:07.726126 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:03:07.726132 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9049"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:03:07.726146 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:03:07.726151 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179258 2019-04-26 06:03:07.726161 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:03:07.726234 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:03:07.726174 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:03:07.726185 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:03:07.726190 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:03:07.726195 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:03:07.726199 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:03:07.726206 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:03:07.726215 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:03:07.726223 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:03:07.726228 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:03:07.726241 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:03:07.726250 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:03:07.726257 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:03:07.734038 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:03:07.734055 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:03:07.734065 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:03:07.734071 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:03:07.734077 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:03:07.734082 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:03:07.734086 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:03:07.734091 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:03:07.734095 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:03:07.734124 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:03:07.780125 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:03:07.780174 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:03:07.780189 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:03:07.780200 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:03:07.780211 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:03:07.780221 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:03:07.780233 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:03:07.780245 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:03:07.780255 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:03:07.780266 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:02:50 GMT 2019-04-26 06:03:07.780305 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:03:07.780317 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:03:07.780327 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:03:07.780342 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:03:07.780384 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:03:07.780401 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:03:07.780418 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:03:07.780426 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:03:07.780439 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:03:07.780486 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:03:07.780504 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:03:07.780514 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:03:07.780557 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:03:07.780570 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:02:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:03:07.780612 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:03:07.780628 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:03:07.780659 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:03:07.780670 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:03:07.780815 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:03:07.780976 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:03:07.780988 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:03:07.781001 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:03:07.781017 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:03:07.781057 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:03:07.781150 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:03:07.781232 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:03:07.781257 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:03:07.781270 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:03:07.781287 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:03:07.781296 nusoap_client: detail =