Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 50.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
MV1 Model turbiny: RHB51FW-34001FP7NWBRS294D
 Producent OE: IHI
 Pojazd: VOLVO PENTA
 Silnik:
JR T2051
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:53:48.027257 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:53:48.027344 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:48.027359 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:53:48.027376 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:48.027387 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:53:48.027395 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:53:48.027411 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:53:48.027419 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:48.027425 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:48.027435 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:48.027443 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:48.027454 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:48.027460 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:48.027465 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:48.027469 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:48.027472 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:53:48.027484 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:48.027499 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:48.027507 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:48.027512 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:53:48.027518 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:53:48.027527 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:48.027536 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:48.035356 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:48.035388 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:48.035410 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:53:48.035420 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:48.035426 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:48.035431 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:48.035435 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:53:48.035463 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:53:48.052049 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:53:48.052086 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:53:48.052098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:48.052108 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:48.052118 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:48.052128 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:48.052138 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:48.052149 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:48.052161 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:48.052171 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:32 GMT 2019-04-25 17:53:48.052180 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:48.052189 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:53:48.052199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:48.052214 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:53:48.052255 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:53:48.052302 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 17:53:48.059807 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:48.059840 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 17:53:48.067362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:48.067487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:48.067517 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:48.067564 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:48.067609 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:48.067654 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:53:48.074967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:48.075362 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.075430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:48.075449 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 17:53:48.075505 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.075558 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.075624 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.082764 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:53:48.082946 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.083031 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.083221 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:48.083238 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 17:53:48.083613 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:53:48.083681 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:48.083698 soap_transport_http: read buffer of 5807 bytes 2019-04-25 17:53:48.083710 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:48.083715 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:53:48.083742 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:48.083780 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:48.083795 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:48.083802 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:48.083821 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:53:48.083825 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:53:48.083983 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:53:48.083999 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:53:48.084045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:53:48.084073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084104 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084113 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084128 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:48.084201 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084213 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084231 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:48.084271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.084338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.084357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.084381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084411 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.084419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:53:48.084444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.084471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:48.084487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:53:48.084508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084534 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084542 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084552 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:48.084571 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084578 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084588 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:48.084606 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084613 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084623 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:48.084636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.084671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.084686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:53:48.084708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084733 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.084741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:53:48.084764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.084789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:48.084805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084815 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:53:48.084840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084884 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084897 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084917 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:48.084954 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084961 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.084972 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:48.084990 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.084997 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085012 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:48.085030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.085037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.085061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.085101 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.085117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.085139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.085290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.085311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085336 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:48.085360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:53:48.085376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:48.085402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:48.085418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085425 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:53:48.085440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.085473 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085483 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:48.085496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.085521 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.085536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.085557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085582 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.085589 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085599 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:53:48.085625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.085650 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:48.085665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085671 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:53:48.085684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.085715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.085737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.085761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.085775 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085781 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.085794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085818 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.085825 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:53:48.085847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.085871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:48.085885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085891 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:53:48.085904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085928 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.085935 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085944 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:48.085961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.085967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.085977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.085989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086017 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:53:48.086031 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086037 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.086050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086074 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.086080 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086090 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:53:48.086102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:48.086141 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086147 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:53:48.086160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086185 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.086192 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086201 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:48.086220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.086226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.086248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086283 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:53:48.086300 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086306 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.086337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086364 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.086371 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086381 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:53:48.086395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086420 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:53:48.086435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086441 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:53:48.086455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.086487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.086509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:53:48.086550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086556 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.086570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086595 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.086602 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086624 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:53:48.086637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:48.086675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086681 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:53:48.086694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086717 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.086724 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086734 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.086746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086770 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.086784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086790 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.086803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.086833 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086843 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:53:48.086855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086879 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:48.086894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086900 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:53:48.086913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086936 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.086943 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086952 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:48.086964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.086979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.086988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.087002 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087008 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.087022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087045 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.087052 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:53:48.087082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:48.087120 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087127 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:53:48.087140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087164 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.087170 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087180 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:48.087192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087216 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.087230 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087236 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.087249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087293 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.087301 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087311 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:53:48.087324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087349 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:48.087364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:53:48.087383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087407 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.087414 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087424 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:53:48.087441 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.087448 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087458 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:53:48.087471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087499 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.087514 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087520 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.087534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087559 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.087566 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087575 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:53:48.087588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087668 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:48.087729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087738 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:48.087754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.087785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.087807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087837 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.087852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087858 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.087871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087895 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.087902 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087912 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:48.087924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.087948 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.087963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.087969 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:48.087982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088005 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:48.088012 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088022 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:48.088034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.088058 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.088073 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088079 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.088092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088121 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.088180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.088196 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088207 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:48.088216 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:48.088228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:48.088252 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:48.088266 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088287 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:48.088302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088341 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:48.088349 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088359 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:48.088372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.088396 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.088411 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088418 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.088431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088455 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088462 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.088519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.088536 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:48.088556 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:48.088569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:48.088593 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:48.088620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088634 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:53:48.088648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.088679 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:53:48.088706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.088712 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:53:48.088739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.088745 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088754 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:48.088771 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.088778 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088787 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:48.088804 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.088810 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088819 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:48.088836 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.088843 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088852 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:53:48.088869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.088876 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088885 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.088897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.088945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.088960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.088966 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.088979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:53:48.089032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.089057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:48.089071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:53:48.089131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089162 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089169 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089179 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:48.089196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.089234 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089241 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089250 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:48.089263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.089302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.089330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.089391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089422 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089429 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:53:48.089567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.089624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:48.089646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089653 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:48.089667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089692 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089699 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089708 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.089721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.089745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.089760 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089765 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.089779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:48.089832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.089856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.089871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089877 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:48.089890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089914 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089921 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089931 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:48.089948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089963 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.089981 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.089988 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.089997 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:48.090010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.090041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.090056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090062 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.090075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.090106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:48.090128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.090152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.090167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.090186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090216 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090226 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:48.090243 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.090249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090259 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:48.090281 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.090288 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:48.090328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090342 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090356 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:48.090375 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090382 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:48.090405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.090446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.090462 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090469 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.090483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090508 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090515 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:53:48.090538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.090554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.090564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.090578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090607 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090632 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.090683 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.090714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.090741 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.090748 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090757 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:53:48.090774 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.090780 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090789 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:53:48.090806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.090812 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090821 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:48.090838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.090845 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090854 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:53:48.090870 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:48.090877 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090886 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:53:48.090903 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090910 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090919 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.090935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.090968 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.090974 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.090984 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:48.091000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091007 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091016 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:48.091028 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.091094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.091114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091137 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.091144 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091154 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:48.091171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091177 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091187 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:48.091203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091210 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091219 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:48.091235 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.091242 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091251 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:48.091309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.091431 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.091469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091499 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091517 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:53:48.091530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.091546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.091556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.091569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091596 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091603 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091626 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.091667 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091693 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.091700 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091709 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:48.091726 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091732 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091741 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:48.091758 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.091764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091773 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:48.091790 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.091796 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091805 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:48.091822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.091828 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:48.091853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.091860 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091869 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:48.091886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.091918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091924 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091934 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:48.091950 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091956 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091966 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:48.091982 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.091989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.091998 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:48.092014 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.092030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:48.092042 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.092092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.092109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092115 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.092129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092153 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092159 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092169 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:48.092186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.092192 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.092218 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092224 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092233 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:48.092249 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.092256 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092285 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.092299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.092336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092358 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.092372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092397 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092404 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:53:48.092427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.092442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.092452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.092466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092511 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.092554 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092580 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.092587 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092597 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:48.092631 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092638 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:48.092667 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.092674 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092683 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:48.092701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.092708 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092717 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:48.092734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.092740 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:48.092766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.092773 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:48.092799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092805 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.092831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092837 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092847 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:48.092863 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092869 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092879 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:48.092896 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.092902 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092911 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:53:48.092928 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092934 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:48.092960 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.092966 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.092975 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:48.092987 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.093044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.093059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093086 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093093 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093102 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093115 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.093143 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093168 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.093175 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093184 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:53:48.093201 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.093208 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093217 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:53:48.093234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.093240 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093250 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:48.093267 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.093282 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093299 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:53:48.093317 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.093337 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093347 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:53:48.093364 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093371 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093381 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:48.093398 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.093404 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093414 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:53:48.093432 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093438 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093448 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:53:48.093465 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093472 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093482 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:53:48.093499 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093505 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:48.093532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093539 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:48.093566 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.093572 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093582 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:53:48.093599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.093606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.093645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.093651 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093660 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:53:48.093673 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.093752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093759 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:48.093773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093797 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.093804 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093814 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:48.093827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.093851 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093872 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.093885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093910 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.093917 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093927 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:53:48.093939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.093964 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:48.093979 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.093985 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:53:48.093998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.094029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.094055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094062 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094071 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:48.094088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094094 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094104 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:48.094120 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.094127 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094136 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:48.094149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.094184 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:53:48.094198 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094204 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.094217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094241 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.094248 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094257 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:53:48.094270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.094300 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:48.094313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.094376 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094384 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.094395 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.094425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.094439 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094466 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.094473 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094482 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:53:48.094500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094507 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094517 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:53:48.094534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094541 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094550 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:53:48.094568 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:48.094574 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094584 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:48.094602 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094622 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094640 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:53:48.094656 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.094663 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094672 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:53:48.094689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.094695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:48.094721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.094727 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094736 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:53:48.094753 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.094760 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094769 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:53:48.094824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.094832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.094857 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:48.094910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.094928 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:53:48.094948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094973 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.094980 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.094989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.095002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.095040 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.095061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095085 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095092 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095101 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:53:48.095114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095138 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:48.095151 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095176 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.095183 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095192 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:53:48.095209 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:48.095216 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095225 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:53:48.095242 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.095248 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095258 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:53:48.095270 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:48.095298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095327 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095341 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.095355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.095389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.095416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095423 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095432 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:48.095450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095457 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095466 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:48.095479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095511 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.095546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095571 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095578 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095588 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:53:48.095601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.095629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095639 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.095652 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095678 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095685 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.095736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095761 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095768 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095777 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:53:48.095794 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095801 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095810 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:53:48.095827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.095833 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095843 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:48.095859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095866 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095875 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:53:48.095892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.095898 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095908 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:53:48.095924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095931 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095940 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:53:48.095957 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.095963 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.095973 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:53:48.095990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.095996 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.096006 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:48.096023 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.096029 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.096039 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:48.096051 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.096096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.096112 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096118 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:53:48.096132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096156 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.096163 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096172 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:48.096189 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.096196 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096205 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:48.096222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.096228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096237 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:48.096254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.096260 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096270 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:48.096301 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.096308 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096331 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:48.096344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.096385 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.096400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.096422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096453 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096490 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.096511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.096528 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096538 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:48.096548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:53:48.096560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:48.096584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:48.096599 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096618 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:53:48.096641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096665 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.096672 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096681 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:53:48.096694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.096718 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.096732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096738 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.096751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096775 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:48.096782 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096791 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:53:48.096804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.096827 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:48.096841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:53:48.096860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.096891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.096913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.096936 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.096950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096956 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.096970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.096993 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097010 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:53:48.097022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.097046 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:48.097059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097086 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097093 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097102 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097115 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.097144 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097169 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097175 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097185 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:53:48.097202 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097208 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097217 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:53:48.097234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097240 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097249 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:53:48.097266 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097276 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097287 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:53:48.097304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097311 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097340 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:53:48.097358 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:48.097365 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097374 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:53:48.097392 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:48.097398 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097408 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:53:48.097425 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:48.097432 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097441 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:53:48.097459 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.097465 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097475 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:53:48.097492 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097499 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097508 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:53:48.097525 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097532 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097542 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:53:48.097559 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097565 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097575 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:53:48.097592 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097598 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097621 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:53:48.097633 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.097690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.097708 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097714 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:53:48.097729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097753 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097759 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097769 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:53:48.097782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.097806 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.097820 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097826 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.097840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097864 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.097871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097880 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:53:48.097892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.097916 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:48.097930 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097936 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.097950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097974 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.097981 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.097990 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:53:48.098007 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098013 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098023 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:48.098040 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098046 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098056 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:48.098072 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098079 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:48.098100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.098136 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098150 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098157 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.098171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098194 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098201 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098211 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:53:48.098224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.098248 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.098261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098302 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098309 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098333 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.098377 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098403 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098410 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:48.098437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:48.098470 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098477 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098486 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:53:48.098504 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.098511 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098520 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:48.098538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098544 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:48.098571 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098578 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098587 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:53:48.098616 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:48.098623 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098641 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:53:48.098653 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.098690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.098706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098712 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:53:48.098726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098749 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098756 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098765 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:53:48.098782 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098789 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098798 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:53:48.098814 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098820 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098830 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:53:48.098846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.098852 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098862 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:53:48.098878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098885 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098895 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:53:48.098911 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098918 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:53:48.098943 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098950 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098959 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:48.098975 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.098982 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.098991 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:48.099004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.099054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.099068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099074 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:48.099088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.099119 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:53:48.099141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.099165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:48.099181 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:48.099188 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:53:48.099198 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:53:48.099214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099221 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:53:48.099234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.099280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:48.099297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.099308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:48.099331 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:53:48.099349 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.099371 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:53:48.099383 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:53:48.099401 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:48.099408 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:53:48.099418 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:53:48.099435 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.099442 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.099451 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.099468 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.099476 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.099486 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.099503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.099509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.099519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.099536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.099543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:48.099552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.099569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.099576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:53:48.099586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.099615 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:48.099631 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:53:48.099641 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:53:48.099657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.099663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.099673 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.099689 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:48.099695 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:53:48.099704 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:53:48.099720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.099726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:53:48.099736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.099752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.099758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:48.099767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.099783 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:48.099789 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:53:48.099798 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:53:48.099810 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:53:48.099841 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.099869 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:48.099896 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.099922 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:48.099949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.099975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:48.100002 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.100028 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:48.100055 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.100081 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:48.100106 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:53:48.100142 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:48.100168 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:53:48.100194 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:53:48.100220 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:53:48.100247 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:48.100278 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.100306 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:48.100345 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.100372 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:48.100399 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.100426 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:48.100452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.100479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:48.100506 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.100533 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.100560 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.100586 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:48.100633 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.100660 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:48.100686 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.100712 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:48.100740 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.100766 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:48.100792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.100818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.100845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.100871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:48.100897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.100923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.100949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.100975 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.101001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.101026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.101052 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.101078 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:48.101103 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:53:48.101130 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:48.101155 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.101181 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:48.101206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.101232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.101258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.101354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:48.101383 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.101410 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:48.101489 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.101518 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:48.101545 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.101577 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:48.101605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.101644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:48.101670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.101697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:48.101724 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101742 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101768 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.101794 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101811 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101827 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101853 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.101879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.101953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.101978 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102004 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102029 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102055 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102081 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102098 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102123 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102148 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102165 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102191 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102218 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102244 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.102327 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102379 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102404 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.102430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102447 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.102498 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.102549 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102575 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.102600 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102627 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.102652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.102803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102837 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.102888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.102940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.102999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.103025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.103142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.103243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.103358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103384 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.103410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103427 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103460 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.103513 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103539 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:48.103564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.103649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.103766 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103792 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:48.103818 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103844 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.103870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103895 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.103921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.103997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.104023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:48.104191 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104208 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104233 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.104259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104280 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104298 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104324 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.104349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.104450 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104476 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104502 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104528 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104553 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104569 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104594 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104620 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104636 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104661 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104688 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104714 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104739 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104765 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.104790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104816 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104842 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:48.104893 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104936 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:48.104961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.104987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.105013 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.105064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105090 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.105116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.105266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105305 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.105366 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105394 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.105420 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.105505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:48.105623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105698 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.105724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.105825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105851 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:48.105877 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105894 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105911 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.105953 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:48.105979 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106004 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:48.106030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.106115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:48.106233 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106258 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:48.106289 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:48.106342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106368 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:48.106393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106426 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.106495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:48.106637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:48.106663 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.106718 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.106768 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.106817 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.106863 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.106910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.106957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.107003 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.107079 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.107128 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.107176 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.107222 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.107268 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.107323 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.107370 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.107416 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.107463 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.107510 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.107558 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.107606 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.107653 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.107707 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.107761 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.107807 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.107853 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.107899 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.107945 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.107992 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.108041 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.108093 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.108139 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.108187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.108242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.108303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.108350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.108398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.108444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.108492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.108539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.108586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.108637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.108684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.108730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.108776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.108822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.108870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.108962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.109009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.109056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.109102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.109149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.109196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.109244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.109301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.109353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.109437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.109486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.109537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.109584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.109632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.109679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.109731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.109777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.109825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.109882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.109929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.109976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.110023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.110069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.110115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.110163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.110210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.110257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.110310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.110358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.110404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.110451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.110498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.110545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.110590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.110637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.110684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.110732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.110779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.110827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.110878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.110929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.110976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.111022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.111068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.111115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.111163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.111211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.111264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.111317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.111365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.111571 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:48.111618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.111736 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.111793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.111852 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.111905 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.111958 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.112012 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.112065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.112118 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.112171 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.112224 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.112283 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.112337 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.112391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.112444 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.112497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.112549 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.112603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.112657 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.112710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.112764 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.112817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.112870 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.112922 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.112976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.113029 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.113087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.113141 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.113194 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.113247 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.113306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.113360 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.113420 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:48.113444 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.113499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.113552 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.113608 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.113662 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.113715 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.113769 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.113822 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.113875 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.113929 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.113982 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.114035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.114088 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.114142 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.114195 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.114249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.114308 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.114409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.114463 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.114515 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.114568 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.114622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.114674 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.114728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.114780 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.114834 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.114887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.114940 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.114992 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.115046 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.115099 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.115152 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.115211 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:48.115234 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.115288 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.115337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.115386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.115434 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.115482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.115529 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.115577 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.115624 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.115672 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.115720 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.115769 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.115817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.115865 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.115913 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.115960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.116008 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.116057 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.116106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.116154 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.116201 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.116250 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.116303 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.116352 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.116399 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.116447 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.116494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.116542 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.116590 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.116638 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.116686 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.116734 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.116789 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:48.116810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.116861 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.116911 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.116961 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.117010 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.117060 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:48.117156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:48.117208 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:48.117262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.117319 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.117370 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.117420 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.117470 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.117520 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.117570 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.117621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.117671 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.117722 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.117772 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.117823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.117873 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.117924 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.117974 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.118061 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:48.118116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.118168 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.118218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.118268 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.118328 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.118379 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.118429 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.118479 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.118532 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:53:48.118549 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:53:48.118578 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:53:48.118607 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:48.118633 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:48.118659 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:53:48.118678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.118692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.118700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.118708 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.118716 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.118724 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:48.118731 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:48.118739 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:48.118746 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.118753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.118761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.118768 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.118776 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.118784 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.118791 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.118799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.118806 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.118814 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.118821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.118829 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.118836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.118843 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.118850 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.118857 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:48.118864 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.118871 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.118878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.118886 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.118893 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.118900 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.118907 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.118914 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.118922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.118931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.118938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.118946 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.118953 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.118961 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:48.118968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:48.118975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:48.118982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.118989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.118996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.119003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.119010 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119017 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119024 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.119039 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.119046 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119053 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.119067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.119074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.119081 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.119088 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:48.119095 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.119102 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.119108 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.119115 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.119122 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.119129 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.119136 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.119144 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.119151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.119160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.119174 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.119180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.119187 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:48.119193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:48.119200 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:48.119206 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.119212 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.119219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.119225 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.119231 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119238 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119244 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.119256 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.119263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.119300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.119311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.119318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.119324 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:48.119330 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.119337 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.119343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.119350 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.119356 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.119362 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.119369 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.119375 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.119382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:48.119389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:48.119402 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:48.119409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:48.119415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:48.119422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:48.119428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:48.119434 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:48.119441 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:48.119448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:48.119454 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:48.119461 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119468 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119474 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:48.119480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:48.119486 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:48.119493 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119499 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:48.119505 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:48.119511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:48.119518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:48.119524 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:48.119530 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:48.119536 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:48.119542 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:48.119549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:48.119555 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:48.119561 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:48.119567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:48.119574 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:48.119581 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:48.119651 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:53:48.119660 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:48.119665 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:48.119669 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:48.119675 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:53:48.119679 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:48.119683 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:48.119692 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:53:48.119700 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:48.119732 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119739 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:48.119752 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:48.119772 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:53:48.119778 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:53:48.119782 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:53:48.119786 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:53:48.119791 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:48.119800 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119806 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119811 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119820 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119828 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:48.119833 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:53:48.119854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.119862 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:48.119866 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.119888 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:48.119893 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:53:48.119897 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:53:48.119901 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:53:48.119905 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:53:48.119908 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:53:48.119913 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:48.119916 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:53:48.119922 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:48.119932 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119938 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119942 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:48.119948 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119954 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:48.119958 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:48.119980 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:48.119986 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119990 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.119996 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.120000 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:48.120009 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:48.120016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:48.120020 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:48.120024 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:48.120030 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176497" 2019-04-25 17:53:48.120037 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:48.120041 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:48.120045 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:48.120051 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:48.120056 wsdl: in serializeType: returning: 176497 2019-04-25 17:53:48.120062 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:48.120069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:48.120073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:48.120076 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:48.120081 wsdl: in serializeType: returning: 176497 2019-04-25 17:53:48.120085 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176497 2019-04-25 17:53:48.120374 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176497 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:53:48.120380 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:53:48.120387 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5845"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:53:48.120401 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:53:48.120407 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176497 2019-04-25 17:53:48.120416 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:53:48.120486 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:53:48.120428 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:48.120439 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:48.120443 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:48.120448 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:48.120451 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:48.120458 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:48.120467 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:48.120474 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:48.120480 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:48.120493 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:53:48.120502 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:48.120510 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:48.128524 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:48.128539 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:48.128548 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:48.128554 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:53:48.128559 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:48.128564 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:48.128568 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:48.128572 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:48.128576 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:48.128602 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:53:48.138391 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:53:48.138450 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:53:48.138458 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:48.138464 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:48.138469 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:48.138475 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:48.138481 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:48.138486 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:48.138492 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:48.138497 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:53:32 GMT 2019-04-25 17:53:48.138504 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:48.138509 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:53:48.138515 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:48.138526 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:53:48.138554 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:53:48.138565 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:53:48.138575 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:48.138579 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:53:48.138584 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:48.138614 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:48.138630 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:48.138636 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:48.138664 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:48.138671 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:53:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:53:48.138720 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:53:48.138731 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:53:48.138755 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:53:48.138762 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:53:48.138872 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:53:48.138969 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:53:48.138975 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:53:48.138983 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:53:48.138994 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:48.139017 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:53:48.139070 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:53:48.139098 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:48.139111 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:53:48.139119 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:53:48.139124 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:53:48.139128 nusoap_client: detail =