Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 50.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
MV1 Model turbiny: RHB51FW-34001FP7NWBRS294D
 Producent OE: IHI
 Pojazd: VOLVO PENTA
 Silnik:
JR T2051
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:52:13.907942 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:52:13.908005 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:13.908021 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:52:13.908039 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:13.908050 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:52:13.908059 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:52:13.908076 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:52:13.908084 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:13.908091 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:13.908101 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:13.908111 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:13.908122 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:13.908129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:13.908133 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:13.908138 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:13.908141 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:52:13.908155 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:13.908173 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:13.908182 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:13.908188 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:52:13.908194 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:52:13.908205 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:13.908214 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:13.915806 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:13.915852 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:13.915872 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:52:13.915882 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:13.915887 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:13.915892 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:13.915897 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:52:13.915970 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:52:13.933164 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:52:13.933213 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:52:13.933221 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:13.933226 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:13.933232 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:13.933239 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:13.933253 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:13.933259 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:13.933264 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:13.933270 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:07 GMT 2019-02-23 21:52:13.933275 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:13.933280 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:52:13.933286 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:13.933301 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:52:13.933357 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:52:13.933382 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:52:13.940567 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.941007 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.948128 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.948522 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.949055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.949342 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:13.955428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.955601 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.956129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.956468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.956718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.956778 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.957295 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.957635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.957895 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.958455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.958500 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.962690 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:13.963050 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.963594 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.963622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.964172 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:13.964641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:13.964807 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:13.965243 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:13.965559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:13.965685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.965710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:13.966039 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 21:52:13.966098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.966334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:13.966572 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 21:52:13.966592 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:13.966601 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:52:13.966638 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:13.966695 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:13.966773 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:13.966784 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:13.966808 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:52:13.966817 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:52:13.967028 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:52:13.967049 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:52:13.967113 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:52:13.967157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967209 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.967223 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967246 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:13.967300 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.967313 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967332 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:13.967360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.967426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.967455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967465 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.967494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967596 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.967610 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:52:13.967661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.967720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:13.967748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:52:13.967782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967826 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.967838 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967856 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:13.967888 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.967899 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967915 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:13.967945 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.967956 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.967977 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:13.968001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.968060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.968087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:52:13.968122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968166 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.968178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:52:13.968219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.968263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:13.968296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:52:13.968331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968375 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.968386 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968404 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:13.968449 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.968461 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968479 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:13.968511 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.968523 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968541 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:13.968573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.968584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.968626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.968694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.968733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.968770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.968926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.968956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.968975 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:13.968993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:52:13.969015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:13.969059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:13.969086 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969096 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:52:13.969120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.969173 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969190 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:13.969214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.969259 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.969293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969304 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.969329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969373 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.969385 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969404 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:52:13.969440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.969487 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:13.969514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969525 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:52:13.969551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.969607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.969648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.969693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.969731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969742 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.969847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969900 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.969923 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969942 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:52:13.969966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.969991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:13.970047 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970058 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:52:13.970082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970129 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.970147 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970166 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:13.970197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.970209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.970260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:52:13.970349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970359 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.970384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970478 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.970496 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970518 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:52:13.970536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970566 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:13.970586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970593 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:52:13.970610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970640 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.970649 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970659 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:13.970679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.970686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.970714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970744 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:52:13.970760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970767 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.970781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970807 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.970814 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970824 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:52:13.970837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:52:13.970877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970884 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:52:13.970897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.970930 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970939 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.970952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.970977 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:52:13.970992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.970999 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.971013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971038 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971045 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:52:13.971068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:13.971107 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:52:13.971127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.971159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.971182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971206 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.971221 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971227 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.971240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971265 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.971273 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971282 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:52:13.971295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971320 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:13.971343 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971350 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:52:13.971365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971391 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971398 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971408 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:13.971421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971445 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.971460 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971466 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.971480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971504 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971511 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971521 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:52:13.971534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971559 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:13.971574 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971580 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:52:13.971593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971618 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971625 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971635 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:13.971648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.971688 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971694 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.971707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971731 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971738 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971748 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:52:13.971761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:13.971800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971806 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:52:13.971819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971843 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.971850 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971860 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:52:13.971877 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.971884 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971894 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:52:13.971906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.971935 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.971950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971956 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.971969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.971994 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.972001 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972011 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:52:13.972024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.972048 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:13.972063 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972069 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:13.972082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.972113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.972135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.972160 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.972174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972180 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.972194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972218 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.972225 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972235 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:13.972247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.972271 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.972286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972292 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:13.972305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972330 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:13.972342 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972353 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:13.972366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.972391 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.972406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972412 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.972425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972455 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.972517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.972534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:13.972555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:13.972566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:13.972591 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:13.972605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972611 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:13.972625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972650 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:13.972657 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972667 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:13.972679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.972704 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.972719 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972725 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.972738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972762 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972768 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.972826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.972842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:13.972862 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:13.972874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:13.972898 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:13.972912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972918 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:52:13.972932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.972964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.972974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:52:13.972992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.972999 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:52:13.973027 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973034 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973044 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:13.973061 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.973068 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973078 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:13.973096 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.973102 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973112 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:13.973130 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.973136 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973146 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:52:13.973163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.973170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.973191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.973255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973261 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.973275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973300 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973307 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:52:13.973330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:13.973377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973383 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:52:13.973397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973422 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973429 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973439 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:13.973457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.973491 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973498 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973508 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:13.973520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.973568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.973588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973613 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973620 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:52:13.973643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:13.973681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:13.973701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.973755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.973794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.973814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973839 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973846 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:13.973869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.973893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.973908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973914 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:13.973928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973953 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973960 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.973969 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:13.973987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.973994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.974022 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.974029 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974038 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:13.974051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.974082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.974097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.974118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.974150 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:13.974172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.974197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.974211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.974231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974256 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974263 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974273 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:13.974291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.974297 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974307 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:13.974325 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.974332 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974347 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:13.974366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974373 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974382 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:13.974400 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974407 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974417 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:13.974429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.974470 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.974485 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.974505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974531 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:52:13.974561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.974576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.974586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.974600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974629 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974637 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974659 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.974688 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.974720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.974749 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.974756 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974766 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:52:13.974783 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.974790 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974800 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:52:13.974817 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.974824 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974833 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:13.974851 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.974857 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974867 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:52:13.974884 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:13.974891 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974901 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:52:13.974918 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974925 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974935 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.974952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.974969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.974986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.974993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:13.975021 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:13.975049 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.975117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.975139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975163 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.975171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:13.975198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975205 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975215 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:13.975232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975239 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975249 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:13.975276 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.975283 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975293 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:13.975305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.975348 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.975384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975409 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975416 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:52:13.975439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.975454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.975464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.975477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975504 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975511 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975521 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.975571 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975597 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.975604 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975614 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:13.975632 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975638 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975648 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:13.975665 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.975672 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975681 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:13.975699 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.975705 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975715 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:13.975732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.975739 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:13.975766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.975772 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:13.975799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.975833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975840 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975849 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:13.975867 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975874 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975884 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:13.975901 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975907 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975917 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:13.975934 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.975941 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.975951 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:13.975963 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.976016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.976033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.976054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976078 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976085 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976095 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:13.976113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.976120 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.976147 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976153 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:13.976181 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.976188 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976198 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.976210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.976246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.976281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976323 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:52:13.976340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.976355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.976365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.976379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976408 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976415 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.976467 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976493 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.976500 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976510 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:13.976527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976534 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976544 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:13.976566 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.976573 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976583 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:13.976601 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.976607 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976617 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:13.976634 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.976651 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976660 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:13.976678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.976685 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976694 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:13.976712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.976746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976753 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976763 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:13.976780 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976786 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976796 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:13.976814 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.976821 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976830 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:52:13.976847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976854 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:13.976881 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.976888 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976897 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:13.976910 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.976967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.976983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977010 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977017 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977027 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.977070 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977094 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977101 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977111 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:52:13.977129 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977136 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977145 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:52:13.977163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977169 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977179 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:13.977196 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.977203 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977213 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:52:13.977230 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.977237 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977253 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:52:13.977271 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977278 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977287 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:13.977305 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.977311 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977320 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:52:13.977343 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977350 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977360 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:52:13.977378 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977385 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:52:13.977412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977419 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977429 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:13.977446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:13.977484 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.977494 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977511 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:52:13.977542 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.977552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977563 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.977581 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977588 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977598 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:52:13.977611 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.977694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:13.977716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977742 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977749 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977759 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:13.977772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.977796 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977818 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.977831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977856 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.977864 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977874 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:52:13.977887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.977912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:13.977927 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977933 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:52:13.977947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.977978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.977988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.978005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978012 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978021 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:13.978038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978055 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:13.978072 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.978079 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978088 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:13.978101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.978137 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:52:13.978152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978158 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.978173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978197 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.978204 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978214 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:52:13.978227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.978251 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:13.978264 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.978291 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978299 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.978308 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.978342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.978358 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978384 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.978391 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978401 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:52:13.978418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978425 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978435 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:52:13.978452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978459 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978469 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:52:13.978486 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:13.978493 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978503 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:13.978520 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978527 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978536 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:52:13.978554 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.978560 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978570 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:52:13.978596 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.978603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:13.978629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.978636 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978646 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:52:13.978676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.978683 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978692 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:52:13.978709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.978715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.978736 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:13.978784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.978800 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978806 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:52:13.978820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.978851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.978873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.978896 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.978910 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978916 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.978929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978953 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:13.978960 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978970 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:52:13.978982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.978997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979006 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:13.979019 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:13.979044 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.979051 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:13.979060 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:52:13.979077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:13.979083 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:13.979093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:52:13.979109 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.979116 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:13.979126 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:52:13.979137 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:13.979160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979181 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.979194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.979225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.979251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979257 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979267 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:13.979306 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979312 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979322 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:13.979339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979373 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979394 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.979409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979434 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979441 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979451 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:52:13.979464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979488 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.979502 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979528 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979535 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979545 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979613 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979620 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979630 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:52:13.979647 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979654 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:52:13.979693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.979700 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979709 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:13.979726 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979732 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979741 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:52:13.979758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.979764 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979774 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:52:13.979790 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979797 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979806 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:52:13.979822 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.979829 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979838 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:52:13.979855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979862 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979871 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:13.979887 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.979894 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979905 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:13.979917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.979961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.979978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.979983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:52:13.979999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.980029 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980038 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:13.980055 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.980062 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980071 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:13.980087 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.980094 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980103 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:13.980120 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.980127 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980136 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:13.980153 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.980159 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980169 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:13.980180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980218 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.980233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980239 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.980252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980293 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980299 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.980369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.980386 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980397 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:13.980406 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:52:13.980418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:13.980441 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:13.980456 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980463 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:52:13.980476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980501 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.980509 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980519 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:52:13.980531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980555 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.980570 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980576 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.980590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980615 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:13.980622 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980632 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:52:13.980644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980683 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:13.980697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980703 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:52:13.980715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.980746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.980767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980790 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.980805 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980811 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.980824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980848 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980855 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980864 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:52:13.980876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.980890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980899 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:13.980912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980937 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980954 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.980982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.980996 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981021 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981028 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981037 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:52:13.981054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981060 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981070 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:52:13.981086 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981093 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981102 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:52:13.981119 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981125 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981134 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:52:13.981151 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981158 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981167 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:52:13.981184 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:13.981191 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981200 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:52:13.981216 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:13.981223 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981232 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:52:13.981249 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:13.981255 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981264 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:52:13.981294 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.981301 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981311 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:52:13.981329 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981340 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981351 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:52:13.981369 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981375 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981385 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:52:13.981402 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981409 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981419 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:52:13.981436 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981443 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981453 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:52:13.981465 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.981525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.981543 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981549 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:52:13.981564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981592 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981599 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:52:13.981622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.981646 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.981661 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981667 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.981681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981706 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.981713 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:52:13.981735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.981759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:13.981774 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981780 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.981794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981818 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981825 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981835 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:52:13.981853 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.981860 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981870 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:13.981887 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.981894 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:13.981921 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.981928 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981938 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:13.981950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.981976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.981987 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982001 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.982022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982047 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982054 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982064 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:52:13.982077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.982102 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.982116 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982144 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982151 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982161 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.982203 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.982235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:13.982263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.982270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:13.982305 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982312 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982322 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:52:13.982346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.982353 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982363 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:13.982381 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982388 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982398 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:13.982415 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982422 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982432 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:52:13.982449 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:13.982456 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982466 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:52:13.982478 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.982516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.982532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982539 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:52:13.982553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982578 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.982585 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982595 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:52:13.982613 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982619 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982629 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:52:13.982646 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982653 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982676 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:52:13.982693 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.982700 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982709 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:52:13.982726 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982733 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982742 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:52:13.982759 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982765 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982774 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:52:13.982791 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982797 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982807 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:13.982823 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.982830 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982839 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:13.982851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.982900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.982914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982921 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:13.982937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982961 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.982968 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.982977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:52:13.982990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.983004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:13.983013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:13.983029 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:13.983036 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:52:13.983046 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:52:13.983062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.983068 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:52:13.983080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.983103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.983123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:13.983139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:13.983149 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:13.983159 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:52:13.983175 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.983181 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:52:13.983191 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:52:13.983207 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:13.983213 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:52:13.983222 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:52:13.983238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.983245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.983254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.983290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.983297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.983306 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.983323 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.983330 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.983345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.983364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.983370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:13.983380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.983397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.983404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:52:13.983413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.983430 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:13.983437 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:52:13.983446 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:52:13.983463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.983470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.983479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.983496 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:13.983502 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:52:13.983511 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:52:13.983528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.983535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:52:13.983544 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.983561 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.983568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:13.983585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.983601 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:13.983607 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:52:13.983617 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:52:13.983631 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:52:13.983677 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.983705 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:13.983731 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.983756 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:13.983781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.983806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:13.983831 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.983857 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:13.983882 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.983906 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:13.983931 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:52:13.983956 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:13.983983 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:52:13.984008 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:52:13.984032 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:52:13.984057 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:13.984083 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.984108 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:13.984133 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.984157 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:13.984182 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.984207 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:13.984287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.984313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:13.984344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.984371 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.984397 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.984423 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:13.984448 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.984474 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:13.984500 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.984527 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:13.984553 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.984580 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:13.984612 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.984639 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.984679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.984704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:13.984729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.984755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.984780 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.984805 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.984830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.984855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.984879 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.984918 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:13.984944 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:52:13.984970 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:13.984995 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.985021 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:13.985046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.985072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.985098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.985123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:13.985150 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.985175 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:13.985201 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.985239 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:13.985263 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.985307 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:13.985333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.985365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:13.985391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.985418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:13.985445 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985463 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985489 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.985515 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985531 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.985607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.985720 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985744 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.985769 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985793 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.985818 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985835 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985859 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.985883 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985899 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985924 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.985948 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.985974 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.985999 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986023 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.986048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986072 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.986097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986121 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.986146 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986162 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986187 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.986211 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986236 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.986275 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986306 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.986331 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986362 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.986388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.986539 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.986624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.986688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.986769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.986883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.986979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.986995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987027 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.987076 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987102 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.987126 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987142 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987158 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987175 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987201 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.987225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987250 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:13.987297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987314 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.987387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.987504 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987529 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:13.987554 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987580 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.987611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987636 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.987662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987692 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.987773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:13.987936 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987952 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.987977 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.988002 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988034 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988058 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.988083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.988178 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988203 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988227 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988252 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988290 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988307 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988332 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988363 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988380 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988405 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988431 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988457 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988482 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988508 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.988533 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988559 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988584 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988610 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:13.988635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988690 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:13.988715 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988739 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.988764 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988788 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.988813 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988837 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.988861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.988980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.989004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.989086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989110 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.989135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.989217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:13.989350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.989451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.989551 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:13.989601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989618 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989648 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:13.989713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989737 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:13.989762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.989843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:13.989956 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.989980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:13.990005 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990030 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:13.990067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990093 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:13.990119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.990220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:13.990368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:13.990394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.990456 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.990505 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.990554 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.990600 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.990647 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.990694 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.990741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.990792 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.990840 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.990888 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.990934 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.990980 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.991028 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.991076 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.991128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.991175 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.991223 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.991271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.991329 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.991384 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.991439 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.991492 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.991538 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.991585 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.991639 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.991685 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.991733 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.991783 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.991834 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.991880 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.991928 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.991983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.992031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.992078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.992126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.992172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.992220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.992268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.992368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.992416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.992480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.992555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.992602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.992649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.992696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.992757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.992801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.992847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.992892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.992938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.992984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.993030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.993079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.993129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.993173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.993232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.993278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.993324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.993379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.993428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.993480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.993526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.993574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.993630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.993678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.993737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.993783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.993842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.993889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.993935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.993983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.994029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.994076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.994124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.994170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.994216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.994263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.994310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.994364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.994411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.994459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.994507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.994554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.994614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.994663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.994712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.994755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.994799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.994843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.994886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.994932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.994978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.995030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.995074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.995120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.995172 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:13.995197 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.995254 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.995320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.995385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.995439 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.995491 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.995543 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.995595 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.995659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.995709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.995760 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.995810 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.995861 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.995911 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.995961 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.996011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.996061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.996126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.996179 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.996232 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.996284 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.996340 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.996395 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.996447 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.996500 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.996552 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.996612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.996665 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.996717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.996769 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.996834 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.996884 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.996942 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:13.996965 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.997015 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.997066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.997116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.997166 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.997217 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.997267 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.997333 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.997438 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.997492 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.997544 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.997609 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.997659 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.997710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.997761 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.997811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.997861 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.997913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.997963 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.998014 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.998065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.998116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.998166 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.998216 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.998266 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.998332 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.998393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:13.998445 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:13.998498 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:13.998551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:13.998603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:13.998656 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:13.998715 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:13.998737 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:13.998787 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:13.998834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:13.998882 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:13.998930 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:13.998977 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:13.999024 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:13.999071 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:13.999118 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:13.999165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:13.999212 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:13.999260 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:13.999308 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.999362 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.999409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:13.999456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:13.999504 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:13.999552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.999599 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:13.999647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:13.999694 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:13.999742 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:13.999788 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:13.999835 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:13.999882 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:13.999929 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:13.999977 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.000024 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.000071 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.000119 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.000166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.000214 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.000269 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:14.000291 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:14.000348 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.000398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:14.000448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:14.000497 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:14.000546 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:14.000608 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:14.000656 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:14.000703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:14.000751 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:14.000799 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:14.000847 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:14.000894 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.000942 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.000989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.001037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:14.001085 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:14.001133 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.001180 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.001228 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:14.001276 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:14.001344 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:14.001395 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:14.001444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:14.001494 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:14.001543 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:14.001605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.001653 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.001713 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.001763 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.001812 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.001862 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.001914 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:52:14.001931 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:52:14.001959 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:52:14.001986 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:14.002013 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:14.002039 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:52:14.002058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:14.002072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.002081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:14.002089 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:14.002097 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:14.002105 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:14.002113 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:14.002121 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:14.002128 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:14.002136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:14.002143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:14.002151 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:14.002159 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002166 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002174 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002182 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:14.002203 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:14.002210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002218 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:14.002232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:14.002239 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:14.002246 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:14.002253 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:14.002260 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:14.002267 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:14.002274 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.002281 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.002288 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.002309 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.002317 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.002324 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.002332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:14.002347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.002355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:14.002363 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:14.002371 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:14.002379 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:14.002386 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:14.002394 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:14.002401 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:14.002408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:14.002416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:14.002423 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:14.002430 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002437 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002445 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002452 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:14.002460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:14.002467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002482 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:14.002489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:14.002496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:14.002503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:14.002510 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:14.002517 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:14.002524 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:14.002531 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.002538 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.002545 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.002552 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.002560 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.002567 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.002576 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:14.002584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.002591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:14.002599 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:14.002605 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:14.002613 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:14.002619 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:14.002626 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:14.002632 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:14.002639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:14.002645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:14.002652 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:14.002658 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002665 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002672 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:14.002684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:14.002691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002697 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:14.002723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:14.002730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:14.002737 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:14.002743 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:14.002750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:14.002756 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:14.002762 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.002769 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.002775 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.002781 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.002787 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.002793 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.002800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:14.002807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.002813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:14.002820 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:14.002826 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:14.002832 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:14.002838 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:14.002845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:14.002851 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:14.002857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:14.002863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:14.002871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:14.002878 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002891 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:14.002897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:14.002904 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:14.002910 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:14.002970 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:14.002977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:14.002983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:14.002989 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:14.002995 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:14.003001 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:14.003007 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:14.003013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:14.003019 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:14.003025 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:14.003032 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:14.003038 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:14.003044 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:14.003116 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:52:14.003125 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:14.003130 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:14.003134 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:14.003140 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:52:14.003144 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:14.003148 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:14.003156 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:52:14.003164 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:14.003195 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003201 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:14.003213 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:14.003233 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:52:14.003239 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:52:14.003243 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:52:14.003246 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:52:14.003251 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:14.003261 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003267 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003271 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003293 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003302 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:14.003307 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:52:14.003329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:14.003348 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:14.003353 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:14.003377 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:14.003383 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:52:14.003387 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:52:14.003391 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:52:14.003395 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:52:14.003398 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:52:14.003403 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:14.003407 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:52:14.003413 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176497" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:14.003424 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003430 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003434 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:14.003440 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003445 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:14.003449 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:14.003471 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:14.003478 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003482 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003487 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003491 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:14.003501 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:14.003508 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:14.003513 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:14.003517 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:14.003523 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176497" 2019-02-23 21:52:14.003530 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:14.003535 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:14.003539 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:14.003545 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:14.003550 wsdl: in serializeType: returning: 176497 2019-02-23 21:52:14.003556 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:14.003563 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:14.003567 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:14.003571 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:14.003575 wsdl: in serializeType: returning: 176497 2019-02-23 21:52:14.003580 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176497 2019-02-23 21:52:14.003592 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176497 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:52:14.003596 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:52:14.003602 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4814"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:52:14.003615 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:52:14.003620 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176497 2019-02-23 21:52:14.003629 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:52:14.003719 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:52:14.003653 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:14.003665 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:14.003669 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:14.003674 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:14.003677 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:14.003684 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:14.003693 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:14.003701 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:14.003706 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:14.003724 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:52:14.003733 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:14.003740 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:14.011261 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:14.011286 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:14.011300 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:14.011306 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:52:14.011312 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:14.011317 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:14.011321 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:14.011333 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:14.011345 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:14.011382 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:52:14.020570 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:52:14.020593 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:52:14.020600 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:14.020605 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:14.020610 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:14.020615 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:14.020622 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:14.020627 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:14.020645 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:14.020650 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:07 GMT 2019-02-23 21:52:14.020656 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:14.020661 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:52:14.020666 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:14.020676 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:52:14.020700 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:52:14.020710 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:52:14.020719 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:14.020723 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:52:14.020728 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:14.020765 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:14.020776 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:14.020782 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:14.020803 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:14.020809 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:52:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:52:14.020845 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:52:14.020854 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:52:14.020876 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:52:14.020882 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:52:14.021002 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:52:14.021099 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:52:14.021106 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:52:14.021114 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:52:14.021124 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:14.021147 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:52:14.021203 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:52:14.021222 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:14.021246 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:52:14.021254 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:52:14.021258 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:52:14.021262 nusoap_client: detail =