Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-04010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4580
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:31:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:32:12.384645 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:32:12.384722 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:12.384746 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220906" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:32:12.384775 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:12.384793 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:32:12.384808 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:32:12.384831 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:32:12.384847 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:12.384866 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:12.384881 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:12.384896 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:32:12.384917 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:32:12.384927 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:32:12.384935 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:32:12.384942 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:32:12.384949 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:32:12.384970 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:12.384993 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:12.385009 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:32:12.385018 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:32:12.385029 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:32:12.385043 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:32:12.385056 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:32:12.392871 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:32:12.392920 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:32:12.392943 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:32:12.392954 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:12.392963 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:12.392971 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:32:12.392978 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:32:12.393020 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:32:12.409386 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:32:12.409442 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:32:12.409456 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:12.409466 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:32:12.409474 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:32:12.409480 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:32:12.409486 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:32:12.409492 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:32:12.409498 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:32:12.409504 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:31:54 GMT 2019-02-19 20:32:12.409509 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:32:12.409516 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:32:12.409526 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:32:12.409540 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:32:12.409574 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:32:12.409598 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:32:12.416943 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.417319 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:12.424552 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:32:12.424627 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-02-19 20:32:12.425382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:12.425499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:12.425644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.425693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.431977 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.432069 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.432578 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.433125 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.433693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.433713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:12.434066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.434267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.434314 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:12.434854 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.434873 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:12.439338 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:32:12.439609 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.440178 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.440748 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:32:12.441442 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.441770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:12.441923 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:32:12.442494 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:32:12.442658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.442892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:12.443130 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:32:12.443143 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:32:12.443148 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:32:12.443261 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:32:12.443314 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:32:12.443332 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:32:12.443339 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:32:12.443358 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:32:12.443364 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:32:12.443551 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:32:12.443568 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:32:12.443620 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:32:12.443650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443683 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.443692 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443707 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:12.443729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.443736 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443747 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:12.443763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.443807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.443823 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.443847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443875 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.443882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:32:12.443907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.443935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:32:12.443951 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443957 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:32:12.443972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.443997 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444004 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444014 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:12.444032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444039 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444049 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:12.444067 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444073 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444083 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:32:12.444096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.444131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.444146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:32:12.444167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444192 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.444199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:32:12.444223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.444248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:32:12.444263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:32:12.444291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444317 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444334 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:12.444353 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444359 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:12.444387 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444394 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444408 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:32:12.444429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.444436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.444459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.444498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.444513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444520 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.444536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.444631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.444648 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444659 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:12.444669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:32:12.444682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:12.444707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:32:12.444722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444775 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:32:12.444807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444855 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.444868 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:12.444911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.444939 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.444956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.444963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.444977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445003 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.445010 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445020 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:32:12.445033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445059 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:32:12.445074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445080 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:32:12.445094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445125 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.445148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445173 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.445188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445194 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.445208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445233 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.445240 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445250 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:32:12.445263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445296 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:32:12.445312 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445318 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:32:12.445333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:12.445393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445414 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.445428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445457 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:32:12.445472 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445479 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.445493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445518 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.445525 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445534 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:32:12.445547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445572 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:32:12.445587 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445593 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:32:12.445606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445631 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445637 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445647 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:12.445666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.445703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445733 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:32:12.445748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445754 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.445768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445792 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.445799 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445809 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:32:12.445821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445847 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:32:12.445861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445867 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:32:12.445881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445905 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.445912 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445922 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.445935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.445959 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:32:12.445974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.445980 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.445994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446019 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446026 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446035 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:32:12.446050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446095 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:32:12.446122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446133 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:32:12.446160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.446207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.446232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446258 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.446280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446287 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.446302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446328 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.446334 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446344 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:32:12.446357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:32:12.446398 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446408 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:32:12.446424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446449 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446457 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446466 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:32:12.446479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446505 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.446520 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446526 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.446540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446564 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446571 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:32:12.446594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:32:12.446634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446640 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:32:12.446654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446679 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446686 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446695 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:32:12.446708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.446748 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446755 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.446769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446800 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446810 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:32:12.446822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.446849 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:32:12.446864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:32:12.446883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446907 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.446914 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446924 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:32:12.446942 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.446948 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446958 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:32:12.446972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.446991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.447016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.447036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447061 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.447068 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447078 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:32:12.447091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447116 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:32:12.447131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:12.447151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.447182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.447204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447229 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.447244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447250 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.447263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447293 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.447301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447311 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:12.447324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447350 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.447365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:32:12.447385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447414 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:12.447421 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447432 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:32:12.447445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447471 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.447486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.447506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447535 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.447597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.447614 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447625 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:12.447635 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:32:12.447647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:12.447672 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:12.447687 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447694 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:32:12.447709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447734 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:12.447741 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447751 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:32:12.447764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.447790 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.447805 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447811 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.447824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447853 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.447959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.447976 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.447988 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:12.447998 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:32:12.448010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:12.448034 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:12.448049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:32:12.448070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448102 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:32:12.448130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448137 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:32:12.448165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448172 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448182 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:12.448199 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.448206 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448216 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:12.448233 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.448240 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448250 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:32:12.448267 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.448278 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448289 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:32:12.448308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.448314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.448337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.448387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.448446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.448474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448508 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:32:12.448537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.448564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:32:12.448579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:32:12.448600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448625 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448632 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448642 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:32:12.448659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.448693 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448700 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448710 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:12.448749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.448785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.448801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.448822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448856 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:32:12.448880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.448906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:32:12.448922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448928 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:12.448941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.448973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.448982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.448995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.449020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.449035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449042 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.449056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449081 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:12.449111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.449136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.449152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449158 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:12.449172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449197 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449204 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449214 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:32:12.449232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.449325 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449334 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449346 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:12.449360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.449394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.449415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449422 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.449436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449489 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:12.449524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.449550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.449567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449573 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.449587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449612 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.449619 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449629 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:12.449646 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449653 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449663 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:12.449680 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.449687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449696 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:12.449714 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.449721 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:12.449748 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.449755 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449765 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:12.449778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.449856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.449872 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.449893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449918 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.449925 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.449935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:32:12.450002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.450030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.450046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450079 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450086 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.450141 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.450173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.450201 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.450207 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450217 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:32:12.450271 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.450284 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450295 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:32:12.450314 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.450321 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450331 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:32:12.450349 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.450356 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450365 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:32:12.450382 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:12.450389 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450400 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:32:12.450423 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450441 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.450500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450509 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.450540 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450547 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450557 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:12.450575 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450582 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450592 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:12.450605 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.450687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.450753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450761 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.450779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450804 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.450812 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450822 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:12.450840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450846 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450856 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:12.450873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.450880 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450890 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:12.450907 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.450914 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450923 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:32:12.450937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.450994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.451009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451032 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.451046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451071 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451079 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451089 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:32:12.451102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.451127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.451141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451167 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.451251 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451282 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.451290 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451301 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:12.451319 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451326 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451336 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:32:12.451354 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.451360 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451370 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:12.451387 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.451394 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451408 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:32:12.451428 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.451435 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:12.451462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.451469 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451479 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:12.451496 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451503 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.451530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451536 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451546 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:32:12.451563 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451570 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451580 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:32:12.451597 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451604 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451613 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:12.451631 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451647 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:12.451660 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.451714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.451732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451739 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.451754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451778 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451785 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451795 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:12.451813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.451819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.451847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.451853 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:12.451881 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.451889 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451899 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.451912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.451949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.451965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.451971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.451986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.452011 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.452028 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:32:12.452041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.452056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.452067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.452080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452109 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452116 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.452170 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452196 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.452203 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452213 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:12.452231 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452238 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452248 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:32:12.452271 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.452285 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452296 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:12.452315 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.452322 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452332 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:32:12.452349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.452356 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452366 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:12.452384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.452391 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452403 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:12.452426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452433 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.452563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452576 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452599 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:32:12.452627 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452635 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452645 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:32:12.452664 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.452670 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452680 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:32:12.452698 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452704 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452714 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:12.452732 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.452738 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452748 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:12.452800 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.452897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.452931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453023 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453033 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453045 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.453092 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453118 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.453125 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453135 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:32:12.453153 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.453160 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453169 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:32:12.453187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.453193 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453203 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:32:12.453221 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.453228 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453238 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:32:12.453255 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.453262 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453278 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:32:12.453336 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453350 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453370 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:12.453406 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.453419 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453439 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:32:12.453471 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453480 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453491 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:32:12.453510 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453516 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453526 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:32:12.453543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453550 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:12.453577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453584 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453594 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:12.453611 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.453618 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453628 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:32:12.453645 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.453652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.453679 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.453686 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453695 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:32:12.453709 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.453775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.453794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.453801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:32:12.453836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.453882 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.453895 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.453916 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:12.453936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.453989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.454008 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.454026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454032 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.454047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454072 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.454080 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454096 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:32:12.454109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.454142 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:32:12.454157 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454164 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:32:12.454177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.454271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.454311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.454318 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454327 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:12.454349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.454356 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454366 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:12.454388 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.454395 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454409 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:32:12.454424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.454488 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:32:12.454505 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454512 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.454537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454563 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.454570 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454580 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:32:12.454593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.454609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.454619 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:32:12.454633 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.454659 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454666 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.454676 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454690 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.454706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.454720 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454745 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.454752 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454762 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:32:12.454779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.454786 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454796 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:32:12.454813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.454820 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454834 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:32:12.454891 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:12.454899 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454910 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:32:12.454928 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.454934 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454944 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:32:12.454962 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.454968 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.454978 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:32:12.454995 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.455002 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.455012 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:12.455029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.455035 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.455045 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:32:12.455062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.455069 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.455079 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:32:12.455096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.455103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.455112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.455125 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:12.455177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455222 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:32:12.455244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.455283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455295 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.455308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455335 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.455350 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455356 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.455374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455401 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455414 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455426 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:32:12.455440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455465 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:32:12.455479 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455506 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.455513 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455523 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:32:12.455540 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:12.455547 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455556 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:32:12.455574 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.455581 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455590 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:32:12.455603 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:12.455628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455651 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.455669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.455702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.455730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.455736 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455746 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:12.455763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.455770 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455780 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:12.455793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455826 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.455841 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455847 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.455861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455885 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.455892 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455902 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:32:12.455915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.455930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.455940 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.455953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.455985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.455992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.456046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456070 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456077 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456087 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:32:12.456105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456112 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456121 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:32:12.456139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.456145 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456155 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:32:12.456172 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456179 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456189 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:32:12.456206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.456212 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456222 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:32:12.456239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456246 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:32:12.456285 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.456292 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456303 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:32:12.456333 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456341 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456352 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:12.456371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456388 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:12.456405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.456454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.456474 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456480 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:32:12.456500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456525 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456533 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456543 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:12.456561 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.456567 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456577 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:12.456595 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.456601 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456611 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:12.456628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456634 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456644 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:12.456661 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.456668 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456677 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:12.456690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.456733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.456748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.456772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.456862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.456879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456890 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:12.456900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:32:12.456912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:12.456937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:32:12.456952 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456958 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:32:12.456972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.456996 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.457003 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457019 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:32:12.457033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.457058 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.457073 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457079 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.457093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457118 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:12.457125 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457135 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:32:12.457148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.457173 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:32:12.457188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457194 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:32:12.457208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.457238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.457261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.457293 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.457309 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457315 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.457333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457359 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457366 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457376 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:32:12.457389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.457408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.457419 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:32:12.457433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457460 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457467 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457477 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.457520 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457546 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457579 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457591 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:32:12.457611 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457617 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457627 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:32:12.457645 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457652 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457666 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:32:12.457684 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457691 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457705 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:32:12.457723 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457730 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457740 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:32:12.457761 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:12.457768 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457778 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:32:12.457795 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:12.457802 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457812 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:32:12.457829 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:12.457836 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457845 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:32:12.457863 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.457869 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457879 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:32:12.457896 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457903 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457913 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:32:12.457930 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457937 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457946 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:32:12.457963 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.457970 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.457979 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:32:12.457996 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458003 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.458012 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:32:12.458025 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.458088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458107 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458113 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:32:12.458135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458167 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458177 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:32:12.458190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458216 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.458231 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458237 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.458251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458280 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.458288 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458299 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:32:12.458312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458337 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:32:12.458352 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458359 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.458372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458397 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458408 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458424 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:32:12.458452 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.458460 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:12.458494 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.458501 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458511 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:12.458528 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458535 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:12.458557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458596 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458611 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458618 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.458632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458656 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458663 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458673 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:32:12.458686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.458702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458712 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.458725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458763 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458770 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458780 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.458829 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.458860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:12.458888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.458895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:12.458922 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458928 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458938 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:32:12.458955 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.458962 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.458972 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:32:12.458989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.458996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.459005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:12.459023 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459029 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.459039 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:32:12.459056 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:12.459063 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.459073 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:32:12.459086 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.459129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.459147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:32:12.459167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459192 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.459199 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459209 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:32:12.459227 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459234 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459243 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:32:12.459260 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459267 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459282 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:32:12.459301 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.459308 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459318 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:32:12.459335 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459342 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459352 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:32:12.459369 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459376 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459385 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:32:12.459407 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459414 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459424 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:32:12.459443 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459449 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459459 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:32:12.459472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.459529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.459545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459552 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:32:12.459566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459591 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.459598 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:32:12.459621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.459650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:32:12.459667 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:12.459674 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:32:12.459685 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:32:12.459701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459707 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:32:12.459721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.459765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:12.459782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.459793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:12.459803 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:32:12.459820 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.459840 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:32:12.460021 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:32:12.460043 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:12.460049 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:32:12.460059 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:32:12.460076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.460083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.460093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.460110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.460116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.460126 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.460143 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.460150 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.460160 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.460177 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.460183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:32:12.460193 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.460210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.460216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:32:12.460225 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.460243 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:12.460249 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:32:12.460258 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:32:12.460280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.460287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.460297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.460315 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:12.460321 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:32:12.460331 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:32:12.460348 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.460354 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:32:12.460364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.460380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.460387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:12.460402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.460423 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:12.460430 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:32:12.460440 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:32:12.460458 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:32:12.460497 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.460527 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:32:12.460554 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.460581 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:32:12.460608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.460635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:32:12.460661 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.460688 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:32:12.460715 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.460742 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:32:12.460768 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:32:12.460794 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:32:12.460820 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:32:12.460847 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:32:12.460874 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:32:12.460900 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:32:12.460928 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.460954 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:32:12.460981 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.461007 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:32:12.461033 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.461060 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:32:12.461086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.461118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:32:12.461144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.461171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.461197 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.461224 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:12.461250 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.461281 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:12.461310 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.461337 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:32:12.461364 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.461390 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:32:12.461422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.461452 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.461479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.461505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:12.461532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.461560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.461586 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.461612 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.461639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.461665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.461691 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.461717 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:32:12.461743 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:32:12.461770 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:32:12.461796 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.461828 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:32:12.461855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.461881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.461907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.461934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:32:12.461960 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.461986 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:32:12.462014 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.462041 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:32:12.462067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.462093 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:32:12.462119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.462147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:12.462173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.462201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:32:12.462230 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462248 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.462308 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462325 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462343 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462369 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.462395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.462506 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462532 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462564 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462590 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462616 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462661 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462688 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462705 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462732 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462759 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462785 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462811 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462837 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.462863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462889 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462941 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.462968 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.462985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.463037 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.463089 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463116 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.463142 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463168 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.463194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.463363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.463457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463484 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.463511 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463528 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463571 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.463598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.463718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.463822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.463932 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.463958 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.463986 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464003 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464020 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464037 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464066 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.464093 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464119 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:12.464145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.464231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.464357 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464384 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:32:12.464410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464435 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.464461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464488 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.464514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464596 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.464623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:32:12.464800 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464817 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.464869 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464904 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464931 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.464957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.464990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.465060 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465086 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465112 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465138 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465181 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465207 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465233 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465255 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465287 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465313 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465340 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465367 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465394 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.465420 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465447 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465473 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:12.465525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:12.465594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465620 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.465646 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.465698 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465724 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.465751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.465904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465938 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.465969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.465997 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466024 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.466050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.466137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:12.466257 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.466369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.466472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466498 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:12.466524 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466541 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466559 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:12.466634 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466660 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:12.466685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466747 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.466773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:12.466893 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466919 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:32:12.466945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.466971 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:12.466997 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:12.467049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.467153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:12.467312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:32:12.467344 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.467431 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.467482 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.467532 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.467580 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.467629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.467678 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.467727 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.467793 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.467843 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.467892 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.467940 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.467988 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.468036 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.468085 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.468132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.468180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.468229 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.468286 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.468337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.468403 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.468459 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.468522 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.468570 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.468617 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.468665 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.468712 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.468762 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.468811 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.468878 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.468935 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.468984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.469042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.469097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.469146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.469232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.469291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.469356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.469409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.469462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.469706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.469756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.469804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.469851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.469899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.469948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.469996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.470050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.470098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.470147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.470197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.470245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.470302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.470356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.470409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.470456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.470504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.470552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.470599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.470648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.470696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.470749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.470797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.470845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.470902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.470951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.471000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.471048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.471094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.471143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.471190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.471244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.471301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.471349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.471399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.471446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.471493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.471541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.471589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.471636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.471684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.471732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.471781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.471829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.471878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.471930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.471982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.472028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.472080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.472128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.472175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.472223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.472279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.472336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.472384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.472432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.472490 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:32:12.472518 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.472578 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.472634 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.472687 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.472747 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.472802 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.472855 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.472908 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.472962 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.473015 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.473068 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.473123 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.473177 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.473231 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.473292 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.473346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.473399 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.473453 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.473508 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.473561 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.473615 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.473668 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.473721 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.473774 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.473827 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.473882 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.473968 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.474022 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.474076 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.474129 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.474183 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.474237 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.474307 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:32:12.474332 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.474387 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.474442 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.474497 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.474550 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.474604 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.474658 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.474712 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.474766 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.474820 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.475074 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.475129 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.475183 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.475237 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.475303 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.475362 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.475415 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.475470 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.475524 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.475578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.475631 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.475686 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.475740 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.475793 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.475847 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.475901 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.475955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.476008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.476062 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.476116 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.476169 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.476222 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.476299 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:32:12.476335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.476387 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.476436 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.476485 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.476539 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.476588 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.476636 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.476685 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.476733 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.476781 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.476829 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.476878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.476927 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.476977 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.477025 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.477074 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.477122 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.477170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.477218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.477267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.477322 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.477371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.477421 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.477469 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.477517 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.477570 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.477619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.477668 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.477793 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.477850 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.477907 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.477985 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.478043 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:32:12.478066 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.478117 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.478167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.478242 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.478306 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.478357 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:12.478408 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:12.478458 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:12.478531 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.478583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.478635 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.478686 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.478736 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.478787 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.478843 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.478894 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.478944 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.478997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.479048 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.479098 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.479149 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.479199 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.479370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.479423 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:12.479482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.479535 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.479590 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.479646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.479700 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.479751 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.479802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.479852 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.479908 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:32:12.479926 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:32:12.479956 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:32:12.479984 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:32:12.480011 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:32:12.480039 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:32:12.480059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.480077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.480088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.480100 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.480109 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.480119 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:12.480129 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:12.480138 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:12.480147 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.480156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.480165 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.480174 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.480183 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.480225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.480234 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480243 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.480262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.480270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.480287 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.480296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:12.480306 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.480315 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.480324 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.480333 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.480342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.480351 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.480360 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.480369 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.480379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.480389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.480397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.480407 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.480415 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.480423 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:12.480431 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:12.480440 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:12.480448 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.480456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.480464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.480472 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.480480 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480488 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480496 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.480511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.480519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480527 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480535 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.480543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.480550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.480558 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.480566 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:12.480573 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.480581 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.480589 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.480596 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.480604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.480612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.480620 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.480628 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.480640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.480651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.480660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.480669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.480677 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.480684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:12.480692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:12.480700 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:12.480707 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.480715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.480722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.480730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.480738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480745 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480752 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.480759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.480767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.480774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.480796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.480803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.480810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.480820 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:12.480827 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.480834 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.480841 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.480849 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.480856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.480863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.480870 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.480877 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.480884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:12.480893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.480901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:12.480909 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:12.480916 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:12.480923 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:12.480930 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:12.480938 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:12.480945 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:12.480952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:12.480959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:12.480966 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:12.480987 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.480995 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.481003 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:12.481011 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:12.481018 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:12.481025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.481032 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:12.481039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:12.481262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:12.481270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:12.481285 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:12.481293 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:12.481300 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:12.481308 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:12.481315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:12.481323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:12.481330 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:12.481337 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:12.481344 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:12.481351 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:12.481659 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:32:12.481671 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:12.481677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:12.481682 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:12.481688 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:32:12.481693 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:32:12.481698 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:32:12.481709 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:32:12.481718 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:32:12.481761 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.481768 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220906" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:12.481783 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:32:12.481804 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:32:12.481811 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:32:12.481816 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:32:12.481820 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:32:12.481826 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220906" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:12.481838 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.481845 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.481850 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.481862 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.481952 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:12.481964 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:32:12.482006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.482024 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:12.482034 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.482074 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:32:12.482084 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:32:12.482092 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:32:12.482126 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:32:12.482135 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:32:12.482143 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:32:12.482158 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:12.482167 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:32:12.482179 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220906" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:12.482200 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.482213 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.482221 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:12.482233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.482243 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:12.482251 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:12.482324 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:32:12.482344 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.482353 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.482362 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.482370 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:12.482387 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:32:12.482404 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:12.482413 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:12.482421 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:32:12.482432 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220906" 2019-02-19 20:32:12.482444 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:12.482453 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:12.482468 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:12.482479 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:12.482530 wsdl: in serializeType: returning: 220906 2019-02-19 20:32:12.482546 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:32:12.482561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:12.482569 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:12.482580 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:32:12.482589 wsdl: in serializeType: returning: 220906 2019-02-19 20:32:12.482598 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220906 2019-02-19 20:32:12.482636 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220906 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:32:12.482643 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:32:12.482650 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8687"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:32:12.482666 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:32:12.482672 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220906 2019-02-19 20:32:12.482685 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:32:12.482773 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:32:12.482702 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:32:12.482715 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:32:12.482720 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:32:12.482725 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:32:12.482734 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:32:12.482742 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:12.482753 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:12.482761 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:32:12.482766 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:32:12.482780 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:32:12.482791 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:32:12.482799 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:32:12.490547 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:32:12.490579 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:32:12.490598 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:32:12.490605 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:32:12.490611 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:12.490617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:12.490622 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:32:12.490626 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:32:12.490632 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:32:12.490664 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:32:12.500606 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:32:12.500659 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:32:12.500672 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:12.500683 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:32:12.500694 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:32:12.500703 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:32:12.500714 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:32:12.500723 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:32:12.500733 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:32:12.500743 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:31:54 GMT 2019-02-19 20:32:12.500755 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:32:12.500765 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:32:12.500775 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:32:12.500791 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:32:12.500833 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:32:12.500850 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:32:12.500866 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:32:12.500875 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:32:12.500883 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:32:12.500940 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:32:12.500957 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:32:12.500966 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:32:12.501008 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:12.501019 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:31:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:32:12.501065 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:32:12.501079 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:32:12.501110 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:32:12.501120 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:32:12.501263 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:32:12.501430 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:32:12.501441 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:32:12.501454 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:32:12.501470 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:32:12.501505 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:32:12.501601 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:32:12.501642 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:32:12.501664 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:32:12.501676 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:32:12.501684 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:32:12.501692 nusoap_client: detail =