Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 49Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8518204 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1602
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:52:30.749968 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:52:30.750034 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:30.750050 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:52:30.750068 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:30.750079 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:52:30.750088 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:52:30.750103 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:52:30.750111 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:30.750118 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:30.750127 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:30.750137 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:52:30.750149 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:52:30.750155 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:52:30.750159 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:52:30.750164 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:52:30.750168 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:52:30.750181 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:30.750197 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:30.750206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:52:30.750212 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:52:30.750218 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:52:30.750228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:52:30.750237 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:52:30.756425 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:52:30.756460 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:52:30.756478 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:52:30.756487 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:30.756493 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:30.756497 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:52:30.756502 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:52:30.756530 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:52:30.772696 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:52:30.772766 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:52:30.772776 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:30.772782 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:52:30.772788 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:52:30.772794 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:52:30.772800 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:52:30.772807 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:52:30.772813 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:52:30.772819 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:14 GMT 2019-10-14 19:52:30.772824 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:52:30.772836 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:52:30.772843 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:52:30.772856 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:52:30.772891 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:52:30.772916 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:52:30.778774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.778893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.778928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.779051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.779087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.779129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.779144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.784943 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:30.784994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785294 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.785332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.785382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.790982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.791217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.791604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.791652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:30.791709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791837 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:30.791863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.791962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.792016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.792045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797133 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:52:30.797425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.797668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.797699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.797834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.797966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:30.798022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:30.798588 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-14 19:52:30.798602 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:52:30.798607 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:52:30.798667 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:52:30.798712 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:52:30.798730 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:52:30.798737 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:52:30.798759 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:52:30.798764 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:52:30.798960 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:52:30.798977 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:52:30.799043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799052 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:52:30.799073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799103 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799112 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799127 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:30.799147 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799154 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799165 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:30.799180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.799223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.799238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799244 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.799262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799288 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.799295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:52:30.799319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.799346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:52:30.799360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:52:30.799380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799404 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799411 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799421 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:30.799439 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799445 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799454 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:30.799472 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799478 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799488 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:30.799500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.799533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.799547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:52:30.799568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799601 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.799608 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:52:30.799644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.799672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:52:30.799686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:52:30.799706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799731 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799738 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799748 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:30.799766 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799772 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799782 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:30.799800 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.799806 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799816 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:30.799833 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.799840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.799862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.799901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.799915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.799936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.799980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.800041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.800056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.800077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:52:30.800089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:30.800112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:52:30.800127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:52:30.800148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.800179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800188 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:30.800205 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.800212 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800221 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:30.800237 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.800244 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800253 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:30.800270 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.800276 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800285 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.800298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.800347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.800369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800393 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.800400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:52:30.800422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:52:30.800460 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800466 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:52:30.800480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.800510 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800519 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:30.800532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800556 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.800570 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800581 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.800596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800633 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.800640 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800655 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:52:30.800669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800695 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:52:30.800710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800717 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:52:30.800730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.800761 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800771 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.800784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.800823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800829 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.800842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800867 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.800874 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:52:30.800897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.800922 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:52:30.800936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800942 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:52:30.800956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.800981 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801001 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801011 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:30.801027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801034 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.801055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801083 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:52:30.801097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801103 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.801115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801138 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.801145 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801155 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:52:30.801167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:52:30.801205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801211 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:52:30.801223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801247 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801263 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:30.801280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.801307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801335 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:52:30.801349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801355 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.801368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801391 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.801398 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801407 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:52:30.801420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801444 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:52:30.801457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801463 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:52:30.801476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801499 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.801528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801552 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:52:30.801565 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801571 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.801608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801652 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.801660 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:52:30.801683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801709 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:52:30.801724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801730 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:52:30.801743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.801774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.801797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801822 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.801836 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801842 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.801856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.801887 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801897 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:52:30.801910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.801935 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:52:30.801949 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.801955 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:52:30.801969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802006 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.802013 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802022 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:52:30.802035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802060 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.802074 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802080 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.802092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802116 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.802122 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802132 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:52:30.802144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802168 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:52:30.802183 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802188 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:52:30.802201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802225 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.802232 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802241 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:52:30.802254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.802292 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802297 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.802310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802334 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.802340 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802350 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:52:30.802362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802386 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:52:30.802400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802405 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:52:30.802418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802441 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.802448 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802458 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:52:30.802474 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.802480 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802489 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:52:30.802502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802529 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.802543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802548 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.802562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802591 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.802599 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802608 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:52:30.802621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802645 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:52:30.802659 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802665 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:30.802679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.802721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.802744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802769 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.802784 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802790 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.802803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802831 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.802838 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802848 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:30.802861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.802887 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.802901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802907 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:52:30.802921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802947 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:30.802954 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802964 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:52:30.802977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.802993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.803016 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.803031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803036 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.803050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803078 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803230 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803249 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.803274 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:52:30.803298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:30.803341 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:30.803366 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803376 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:52:30.803392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803418 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:30.803424 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803434 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:30.803447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.803471 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.803486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803492 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.803506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803528 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803534 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803613 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803624 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.803646 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:52:30.803659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:30.803683 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:52:30.803698 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803704 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:52:30.803718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803743 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:30.803750 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803760 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:52:30.803773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.803798 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.803813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803819 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.803832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803862 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.803934 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.803954 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:52:30.803966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.803993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:30.804003 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:30.804017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:52:30.804036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804060 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804067 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:52:30.804094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804100 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:52:30.804126 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804133 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804142 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:30.804158 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.804164 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:30.804190 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.804196 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804205 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:52:30.804222 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.804228 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804237 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:52:30.804253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.804260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.804281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.804345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804351 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.804365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:52:30.804418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:52:30.804457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:52:30.804475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804499 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804506 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804515 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:52:30.804532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.804564 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804571 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804585 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:30.804598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.804644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.804663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804693 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:52:30.804729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:52:30.804769 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804775 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:30.804789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.804843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.804882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804888 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.804902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804927 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.804934 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:30.804957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.804972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.804981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.805009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:30.805028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805053 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805059 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805068 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:52:30.805085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.805118 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805124 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805133 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:30.805146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.805178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.805192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.805211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805235 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805241 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:30.805264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.805287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.805302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.805320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805343 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.805350 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805359 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:30.805376 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805382 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805391 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:30.805407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805413 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:30.805439 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.805446 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805455 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:30.805472 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.805478 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805487 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:30.805500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.805539 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.805553 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.805572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805602 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805609 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:52:30.805631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.805646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.805655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.805668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805698 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805718 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.805772 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.805805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.805832 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.805839 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805848 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:52:30.805865 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.805872 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805881 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:52:30.805899 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.805905 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805914 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:52:30.805932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.805938 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805947 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:52:30.805965 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:30.805971 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.805980 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:52:30.805997 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806005 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806015 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.806032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.806065 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806071 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806081 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:52:30.806098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806104 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806114 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:30.806131 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806137 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:30.806159 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.806233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.806266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806290 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.806297 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806306 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:30.806323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806329 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806339 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:30.806356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806362 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806371 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:30.806388 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.806394 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806403 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:52:30.806416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.806451 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.806486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:52:30.806539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.806554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.806564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.806581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806609 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806617 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.806668 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806692 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.806699 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806723 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:30.806741 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806747 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806757 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:52:30.806774 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.806781 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806791 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:30.806808 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.806814 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806823 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:52:30.806841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.806847 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806857 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:30.806876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.806883 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806893 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:30.806910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806916 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.806943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806949 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806959 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:52:30.806976 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.806983 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.806993 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:52:30.807022 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807029 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.807038 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:30.807055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807061 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.807070 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:30.807082 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.807133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.807151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807157 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.807171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807195 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807202 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807212 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:30.807228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.807234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.807260 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807266 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807275 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:30.807292 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.807298 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807307 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.807319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.807356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.807389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807413 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:52:30.807442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.807456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.807466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.807478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807504 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807511 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.807562 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807591 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.807598 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807608 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:30.807625 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807631 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807640 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:52:30.807657 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.807663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807672 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:30.807689 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.807695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807717 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:52:30.807735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.807742 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807751 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:30.807768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.807775 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:30.807802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.807835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807842 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807851 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:52:30.807868 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807874 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807884 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:52:30.807901 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.807908 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807917 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:52:30.807934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:30.807967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.807973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.807983 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:30.807996 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.808065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.808081 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808111 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808118 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808127 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.808169 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808192 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.808199 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808208 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:52:30.808225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.808232 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808241 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:52:30.808258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.808264 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808273 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:52:30.808289 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.808295 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808304 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:52:30.808321 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.808327 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808336 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:52:30.808352 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808358 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808367 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:30.808384 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.808390 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808399 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:52:30.808416 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808422 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808432 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:52:30.808448 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808454 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808464 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:52:30.808480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808486 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:30.808512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808518 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:30.808543 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.808549 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808559 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:52:30.808594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.808601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.808628 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.808635 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808644 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:52:30.808657 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.808741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808747 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:52:30.808762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808787 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.808793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808804 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:30.808817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.808842 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808857 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808863 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.808877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808901 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.808908 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808918 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:52:30.808931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.808956 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:52:30.808971 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.808976 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:52:30.809003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.809033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.809059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809065 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809074 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:30.809091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809097 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:30.809123 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.809129 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809139 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:30.809152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.809187 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:52:30.809201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809207 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.809220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809244 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.809250 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809260 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:52:30.809273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.809296 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:52:30.809309 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.809336 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809342 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.809352 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809364 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.809380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.809394 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809418 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.809424 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809434 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:52:30.809450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809456 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809465 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:52:30.809481 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809487 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809497 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:52:30.809513 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:30.809520 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809529 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:30.809545 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809551 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809560 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:52:30.809583 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.809590 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809600 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:52:30.809617 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.809623 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809633 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:30.809649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.809655 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809664 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:52:30.809681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.809687 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809696 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:52:30.809727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.809733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.809755 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:30.809804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.809821 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809827 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:52:30.809842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.809873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.809895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.809920 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.809935 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809941 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.809955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.809979 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:30.809986 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810009 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:52:30.810022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810046 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:52:30.810059 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:30.810084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.810091 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:30.810101 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:52:30.810117 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:30.810124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:30.810133 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:52:30.810150 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.810156 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:30.810165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:52:30.810178 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:30.810200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810220 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.810233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.810263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.810289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810295 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810305 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:30.810322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810328 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810337 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:30.810350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810382 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810402 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.810416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810439 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810446 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810455 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:52:30.810468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810492 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.810505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810531 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810619 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810625 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810635 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:52:30.810652 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810658 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810668 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:52:30.810684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.810690 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810699 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:52:30.810730 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810736 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810746 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:52:30.810763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.810769 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810779 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:52:30.810796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810802 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:52:30.810828 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.810835 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810844 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:52:30.810862 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810868 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810878 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:30.810895 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.810901 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810911 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:30.810924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.810970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.810987 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.810993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:52:30.811020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811043 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.811050 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811060 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:30.811076 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.811082 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811091 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:30.811107 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.811114 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811123 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:30.811139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.811145 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811154 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:30.811171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.811178 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811187 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:30.811199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.811238 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.811253 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811259 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.811272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811295 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811301 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.811357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.811373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811383 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.811393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:52:30.811404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:30.811428 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:52:30.811442 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811448 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:52:30.811461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811484 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.811490 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811500 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:52:30.811512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.811537 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.811551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811556 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.811570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811627 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:30.811637 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811648 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:52:30.811662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.811687 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:52:30.811714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811721 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:52:30.811736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.811768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811778 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.811791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.811816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.811830 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811836 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.811850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811874 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.811881 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811891 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:52:30.811904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.811919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.811929 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:52:30.811942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.811970 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.811977 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.811986 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.812041 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812066 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812072 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812082 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:52:30.812098 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812105 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812114 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:52:30.812131 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812137 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812146 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:52:30.812162 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812169 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812178 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:52:30.812194 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812201 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812211 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:52:30.812227 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:30.812233 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812243 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:52:30.812259 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:30.812266 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812275 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:52:30.812291 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:30.812298 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812307 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:52:30.812324 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.812330 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812340 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:52:30.812356 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812363 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812372 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:52:30.812388 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812396 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812405 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:52:30.812421 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812427 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812436 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:52:30.812453 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812459 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812468 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:52:30.812480 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.812539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.812556 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:52:30.812582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812608 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812614 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812624 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:52:30.812637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.812661 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.812675 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812681 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.812695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812733 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.812740 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812750 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:52:30.812763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.812788 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:52:30.812802 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812808 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.812823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812847 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812854 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812864 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:52:30.812881 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.812888 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812897 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:30.812914 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.812921 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812931 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:30.812948 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.812954 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.812964 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:30.812976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.813025 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813040 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813046 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.813061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813085 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813092 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:52:30.813114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.813138 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.813151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813193 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813205 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.813234 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.813265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813275 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:30.813291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.813298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:30.813323 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813330 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813339 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:52:30.813363 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.813372 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813388 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:52:30.813410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:30.813444 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813451 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813460 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:52:30.813477 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:30.813483 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813492 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:52:30.813505 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.813543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.813558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813564 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:52:30.813590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813615 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.813621 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813631 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:52:30.813648 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813654 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813663 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:52:30.813680 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813686 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813695 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:52:30.813725 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.813732 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813741 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:52:30.813759 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813765 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813775 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:52:30.813792 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813798 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813808 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:52:30.813825 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813831 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813841 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:52:30.813858 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.813864 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813874 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:52:30.813887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.813937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.813952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813959 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:52:30.813974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.813998 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.814018 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.814028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:52:30.814041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.814055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.814065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:52:30.814081 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:30.814087 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:52:30.814097 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:52:30.814112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.814118 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:52:30.814131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.814153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.814173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:30.814188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.814199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:30.814208 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:52:30.814224 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.814230 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:52:30.814241 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:52:30.814256 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:30.814262 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:52:30.814272 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:52:30.814288 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.814294 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.814304 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.814320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.814326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.814335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.814351 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.814358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.814367 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.814383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.814390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:52:30.814399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.814415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.814421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:52:30.814431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.814446 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:30.814452 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:52:30.814462 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:52:30.814478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.814484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.814493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.814509 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:30.814515 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:52:30.814524 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:52:30.814540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.814546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:52:30.814557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.814577 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.814584 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:30.814594 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.814610 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:30.814616 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:52:30.814626 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:52:30.814641 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:52:30.814676 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.814717 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:52:30.814744 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.814771 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:52:30.814797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.814823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:52:30.814850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.814876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:52:30.814903 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.814929 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:52:30.814955 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.814982 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:52:30.815020 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:52:30.815046 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:52:30.815071 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:52:30.815095 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:52:30.815121 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:52:30.815146 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:52:30.815171 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.815196 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:52:30.815223 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.815249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:52:30.815275 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.815299 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:52:30.815324 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.815350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:52:30.815375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.815400 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.815426 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.815451 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:30.815476 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.815502 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:52:30.815528 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.815553 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:30.815582 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.815609 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:52:30.815634 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.815659 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:52:30.815684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.815789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.815816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.815843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:30.815870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.815897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.815923 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.815950 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.815976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.816002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.816040 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.816065 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:52:30.816091 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:52:30.816116 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:52:30.816142 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.816167 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:52:30.816192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.816217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.816243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.816267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:52:30.816293 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.816318 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:52:30.816343 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.816367 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:52:30.816393 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.816420 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:52:30.816446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.816472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:30.816498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.816523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:52:30.816549 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816584 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816611 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.816637 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816654 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.816722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.816824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.816925 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.816950 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.816976 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817015 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817039 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817056 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817081 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817105 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817122 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817147 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817172 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817197 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817221 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817246 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.817271 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817296 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817346 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.817371 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.817437 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817462 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.817486 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817511 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.817536 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817561 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.817591 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817618 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.817643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817675 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.817804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.817922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817950 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.817976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.817992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818047 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.818072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.818185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.818285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.818384 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818409 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.818433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818465 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818481 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818505 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.818530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818555 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:30.818586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.818668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.818799 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818825 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:52:30.818852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818878 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.818904 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.818957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.818990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.819083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:52:30.819244 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819260 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819285 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.819309 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819341 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819365 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.819390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.819488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.819590 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819616 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819641 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819666 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819692 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819721 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819748 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819774 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819791 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819816 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819842 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819868 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819893 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819919 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.819945 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.819971 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.819996 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820035 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:30.820060 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820076 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820101 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:30.820126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820150 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.820175 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820201 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.820226 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820251 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.820276 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820301 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.820326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.820472 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820504 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.820553 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820582 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.820609 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820625 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820641 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.820690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:30.820822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820838 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.820923 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.820973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.821037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821062 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:30.821087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821103 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821119 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821135 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821159 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:30.821184 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821209 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:30.821234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.821314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:30.821427 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821454 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:52:30.821478 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821503 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:30.821527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821552 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:30.821582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821631 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.821681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:30.821835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:52:30.821866 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.821923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.821972 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.822034 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.822081 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.822125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.822171 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.822217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.822263 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.822308 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.822352 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.822397 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.822444 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.822489 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.822535 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.822586 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.822633 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.822678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.822738 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.822785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.822833 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.822881 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.822929 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.822984 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.823048 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.823092 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.823138 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.823226 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.823272 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.823324 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.823370 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.823419 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.823463 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.823511 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.823565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.823619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.823665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.823726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.823831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.823878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.823926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.823973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.824021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.824069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.824116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.824162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.824209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.824255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.824303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.824351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.824411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.824455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.824501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.824547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.824599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.824646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.824692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.824757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.824807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.824853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.824899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.824946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.824992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.825052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.825098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.825146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.825191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.825238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.825292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.825338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.825384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.825430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.825476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.825520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.825566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.825617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.825663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.825723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.825933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.826044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.826130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.826187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.826234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.826280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.826326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.826373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.826419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.826464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.826510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.826557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.826612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.826662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.826725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.826772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.826818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.826864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.826910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.826958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.827019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.827068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.827112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.827159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.827211 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:52:30.827236 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.827295 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.827348 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.827400 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.827452 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.827503 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.827553 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.827609 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.827661 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.827725 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.827778 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.827832 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.827885 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.827938 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.827991 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.828055 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.828106 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.828162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.828215 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.828265 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.828316 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.828367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.828418 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.828483 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.828535 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.828594 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.828649 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.828702 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.828754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.828806 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.828858 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.828911 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.828965 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.829031 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.829147 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:52:30.829169 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.829221 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.829272 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.829323 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.829375 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.829427 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.829478 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.829530 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.829586 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.829638 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.829689 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.829755 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.829810 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.829863 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.829917 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.829970 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.830035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.830086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.830137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.830190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.830242 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.830293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.830345 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.830396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.830447 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.830498 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.830550 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.830607 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.830658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.830723 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.830778 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.830831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.830884 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.830940 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.831000 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:52:30.831023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.831072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.831121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.831168 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.831217 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.831265 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.831312 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.831371 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.831418 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.831464 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.831510 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.831555 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.831606 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.831653 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.831699 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.831760 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.831808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.831911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.831960 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.832021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.832067 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.832112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.832158 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.832204 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.832250 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.832297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.832344 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.832390 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.832435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.832481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.832526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.832572 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.832624 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.832671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.832739 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:52:30.832761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.832814 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.832864 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.832915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.832964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.833027 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.833075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:30.833124 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:30.833172 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:30.833220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.833270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.833319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.833367 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.833415 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.833463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.833511 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.833559 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.833612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.833660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.833725 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.833776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.833826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.833877 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.833926 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.833976 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.834038 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:30.834086 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.834134 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.834182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.834231 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.834278 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.834326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.834374 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.834423 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.834475 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:52:30.834491 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:52:30.834519 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:52:30.834545 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:52:30.834570 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:52:30.834601 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:52:30.834622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.834640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.834649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.834658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.834668 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.834676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.834684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:30.834693 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:30.834715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:30.834724 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.834732 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.834741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.834750 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.834759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.834768 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.834776 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.834785 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.834793 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.834801 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.834809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.834818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.834826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.834834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.834842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.834850 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.834858 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:30.834867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.834875 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.834883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.834892 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.834900 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.834909 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.834917 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.834925 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.834934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.834946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.834954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.834962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.834970 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.834979 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.834987 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:30.834994 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:30.835014 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:30.835022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.835029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.835036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.835043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.835051 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835058 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835066 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.835074 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.835088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.835096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.835118 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.835125 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.835132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.835139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:30.835146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.835153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.835161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.835169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.835176 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.835183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.835191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.835199 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.835207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.835217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.835224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.835232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.835239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.835246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.835253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:30.835260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:30.835267 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:30.835274 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.835281 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.835288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.835294 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.835301 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835308 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835315 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.835322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.835337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.835344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.835366 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.835373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.835380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.835386 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:30.835393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.835399 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.835406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.835413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.835420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.835427 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.835433 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.835440 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.835448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:30.835456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.835463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:30.835470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:30.835478 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:30.835484 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:30.835491 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:30.835497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:30.835505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:30.835511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:30.835518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:30.835525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:30.835532 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:30.835539 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835552 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:30.835559 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:30.835565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:30.835572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:30.835584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835591 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:30.835597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:30.835604 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:30.835611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:30.835617 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:30.835624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:30.835630 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:30.835636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:30.835643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:30.835650 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:30.835656 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:30.835663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:30.835670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:30.835677 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:30.835767 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:52:30.835778 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:30.835783 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:30.835788 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:30.835794 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:52:30.835798 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:52:30.835803 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:52:30.835812 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:52:30.835821 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:52:30.835861 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.835868 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:30.835881 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:52:30.835903 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:52:30.835910 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:52:30.835914 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:52:30.835918 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:52:30.835924 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:30.835934 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.835941 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.835946 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.835957 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.835966 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:30.835971 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:52:30.835995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.836016 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:30.836021 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.836045 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:52:30.836050 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:52:30.836054 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:52:30.836057 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:52:30.836062 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:52:30.836065 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:52:30.836070 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:30.836074 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:52:30.836080 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:30.836091 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.836097 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.836101 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:30.836107 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.836112 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:30.836116 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:30.836152 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:52:30.836159 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.836164 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.836170 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.836175 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:30.836186 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:52:30.836194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:30.836199 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:30.836204 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:52:30.836210 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148086" 2019-10-14 19:52:30.836218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:30.836222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:30.836227 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:30.836233 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:30.836239 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-10-14 19:52:30.836245 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:52:30.836252 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:30.836256 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:30.836261 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:52:30.836266 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-10-14 19:52:30.836270 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148086 2019-10-14 19:52:30.836285 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148086 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:52:30.836289 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:52:30.836295 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7311"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:52:30.836309 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:52:30.836315 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148086 2019-10-14 19:52:30.836325 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:52:30.836399 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:52:30.836338 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:52:30.836349 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:52:30.836354 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:52:30.836358 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:52:30.836362 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:52:30.836369 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:30.836378 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:30.836386 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:52:30.836392 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:52:30.836405 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:52:30.836415 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:52:30.836422 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:52:30.842541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:52:30.842555 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:52:30.842565 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:52:30.842570 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:52:30.842582 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:30.842587 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:30.842592 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:52:30.842596 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:52:30.842600 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:52:30.842629 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:52:30.856692 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:52:30.856721 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:52:30.856728 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:30.856734 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:52:30.856739 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:52:30.856745 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:52:30.856751 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:52:30.856761 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:52:30.856766 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:52:30.856772 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:14 GMT 2019-10-14 19:52:30.856778 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:52:30.856784 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:52:30.856789 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:52:30.856797 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:52:30.856819 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:52:30.856830 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:52:30.856839 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:52:30.856844 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:52:30.856848 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:52:30.856883 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:52:30.856895 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:52:30.856901 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:52:30.856920 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:30.856926 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:52:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:52:30.856956 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:52:30.856966 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:52:30.856986 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:52:30.856992 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:52:30.857099 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:52:30.857187 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:52:30.857193 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:52:30.857201 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:52:30.857212 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:52:30.857234 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:52:30.857287 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:52:30.857310 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:52:30.857322 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:52:30.857329 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:52:30.857333 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:52:30.857338 nusoap_client: detail =