Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 49Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8518204 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1602
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:51:09.958133 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:51:09.958174 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:09.958187 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:51:09.958210 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:09.958218 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:51:09.958225 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:51:09.958237 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:51:09.958244 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:09.958250 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:09.958259 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:09.958267 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:09.958277 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:09.958282 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:09.958287 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:09.958291 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:09.958295 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:51:09.958305 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:09.958318 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:09.958325 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:09.958330 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:51:09.958336 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:51:09.958344 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:09.958351 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:09.966199 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:09.966214 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:09.966224 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:51:09.966230 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:09.966235 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:09.966239 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:09.966243 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:51:09.966268 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:51:09.982410 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:51:09.982426 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:51:09.982433 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:09.982438 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:09.982443 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:09.982448 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:09.982453 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:09.982490 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:09.982497 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:09.982503 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:54 GMT 2019-04-25 17:51:09.982508 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:09.982513 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:51:09.982519 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:09.982527 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:51:09.982550 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:51:09.982570 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 17:51:09.990104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:09.990329 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:09.990348 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 17:51:09.997779 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:09.997889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:09.998033 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:09.998113 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:09.998133 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 17:51:10.005504 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:10.005730 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.005790 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.005859 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.005918 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.005990 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.006009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:10.013202 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:10.013258 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:10.013389 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.013461 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:10.013565 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:10.013626 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 17:51:10.013641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:10.013688 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 17:51:10.014003 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 17:51:10.014018 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:10.014026 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:51:10.014053 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:10.014081 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:10.014093 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:10.014099 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:10.014110 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:51:10.014115 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:51:10.014266 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:51:10.014284 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:51:10.014342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:51:10.014369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014406 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014420 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:10.014440 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014447 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014457 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:10.014472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.014505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.014520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.014541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014566 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.014574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:51:10.014596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.014621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:10.014635 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:51:10.014654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014684 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014693 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:10.014710 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014716 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014725 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:10.014741 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014748 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014757 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:10.014769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.014801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.014815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:51:10.014834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014857 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.014864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:51:10.014885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.014909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:10.014923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:51:10.014942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014965 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.014971 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.014981 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:10.014997 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015003 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:10.015029 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015035 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015044 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:10.015060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.015066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015075 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.015087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.015136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.015155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.015240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.015256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015267 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:10.015282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:51:10.015294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:10.015318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:10.015332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015338 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:51:10.015351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015374 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015391 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:10.015403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015426 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.015440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.015458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015481 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.015488 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015497 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:51:10.015509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015532 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:10.015546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015551 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:51:10.015568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.015619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015643 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.015657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015663 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.015675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015698 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.015705 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015714 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:51:10.015725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015749 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:10.015763 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015768 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:51:10.015781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015803 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015810 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015819 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:10.015835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.015842 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.015862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015890 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:51:10.015903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015909 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.015922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.015951 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015960 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:51:10.015972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.015986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.015995 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:10.016009 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016015 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:51:10.016027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016050 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.016056 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016065 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:10.016082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.016089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.016109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016136 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:51:10.016150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016156 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.016173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.016204 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016213 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:51:10.016225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016248 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:51:10.016262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016267 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:51:10.016285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.016316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.016336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016360 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:51:10.016374 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016380 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.016392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.016422 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016430 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:51:10.016442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:10.016479 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:51:10.016497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.016526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.016547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016569 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.016583 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016589 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.016601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016624 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.016631 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016640 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:51:10.016651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016675 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:10.016688 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016694 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:51:10.016707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.016739 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016748 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:10.016760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016783 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.016796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016801 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.016814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016837 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.016843 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:51:10.016864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:10.016901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016907 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:51:10.016919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016942 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.016949 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016957 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:10.016969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.016983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.016992 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.017005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017012 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.017024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017047 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.017053 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017062 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:51:10.017074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:10.017112 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017117 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:51:10.017130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017152 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.017159 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017168 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:51:10.017184 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.017190 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017199 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:51:10.017211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017238 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.017252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.017271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017300 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.017307 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017316 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:51:10.017328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017351 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:10.017365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017371 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:10.017383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017405 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.017412 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.017433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017456 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.017470 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017476 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.017488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017511 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.017517 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017526 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:10.017538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017569 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.017583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017589 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:10.017602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017624 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:10.017631 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017640 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:10.017672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.017715 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.017733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017739 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.017752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017780 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.017836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.017852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:10.017872 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:10.017897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:10.017921 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:10.017936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017941 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:10.017954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017980 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:10.017987 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.017996 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:10.018008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.018033 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.018048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018054 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.018067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018096 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.018151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.018166 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018177 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:10.018186 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:10.018198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:10.018221 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:10.018235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018241 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:51:10.018254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018292 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:51:10.018320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018326 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018336 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:51:10.018353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018360 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018369 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:10.018386 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.018393 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018402 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:10.018419 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.018426 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018435 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:10.018451 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.018458 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018467 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:51:10.018483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.018490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.018511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.018560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.018575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.018595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018619 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018626 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:51:10.018648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.018672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:10.018687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018693 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:51:10.018706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018737 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018744 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018753 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:10.018770 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.018815 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018830 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:10.018842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.018873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.018886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018892 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.018905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018927 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.018935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:51:10.018956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.018980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:10.018994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.018999 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:10.019012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.019062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.019099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.019132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019156 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:10.019185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.019224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019230 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:10.019243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019266 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019277 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019288 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:10.019310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.019344 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019351 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019360 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:10.019373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.019419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019425 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.019439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019463 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019470 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:10.019492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.019531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019537 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.019550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019574 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.019580 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019590 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:10.019606 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019613 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019622 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:10.019639 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.019645 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:10.019671 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.019678 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:10.019704 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.019711 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019720 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:10.019732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.019787 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.019819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:51:10.019870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.019884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019893 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.019906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019933 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019940 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.019977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.019990 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.020046 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.020052 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020061 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:51:10.020077 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.020083 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020092 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:51:10.020109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.020115 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020124 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:10.020140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.020146 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020155 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:51:10.020171 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:10.020178 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020186 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:51:10.020202 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020209 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020217 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.020234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020240 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.020264 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020289 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020299 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:10.020316 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020323 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020332 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:10.020344 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.020412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.020432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:10.020490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020505 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:10.020522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020537 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:10.020554 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020560 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020569 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:10.020581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.020617 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.020650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:51:10.020716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.020730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.020739 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.020765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020791 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.020849 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020873 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020880 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020889 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:10.020906 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.020912 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020923 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:10.020939 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020946 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020955 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:10.020971 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.020978 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.020987 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:10.021004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.021010 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021019 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:10.021036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.021042 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021051 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:10.021068 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021074 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021083 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.021100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021106 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021115 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:10.021131 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021138 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021147 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:10.021164 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021179 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:10.021195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021202 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:10.021223 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.021285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.021324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.021347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021371 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021378 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021388 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:10.021410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.021417 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.021443 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021449 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021458 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:10.021475 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.021482 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021491 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.021503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.021540 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021561 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.021574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:51:10.021626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.021641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.021650 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.021685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021717 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021736 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.021779 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021804 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.021810 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:10.021837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.021843 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021853 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:10.021873 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.021881 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021890 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:10.021907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.021914 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021923 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:10.021940 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.021946 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021956 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:10.021972 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.021979 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.021988 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:10.022005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.022037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022044 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022053 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:10.022069 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022076 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022085 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:10.022102 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022136 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022148 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:51:10.022167 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022174 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022183 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:10.022200 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022209 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022219 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:10.022232 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.022298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.022315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022342 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022349 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.022401 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022426 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.022432 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022442 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:51:10.022459 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.022465 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022474 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:51:10.022491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.022498 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022507 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:10.022524 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022530 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022539 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:51:10.022556 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022562 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022572 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:51:10.022588 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022595 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022604 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:10.022620 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022627 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022636 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:51:10.022653 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022659 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022668 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:51:10.022685 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022692 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022701 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:51:10.022717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022731 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:10.022756 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022763 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022772 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:10.022788 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.022795 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022804 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:51:10.022821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.022827 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.022852 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.022859 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022868 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:51:10.022880 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.022945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.022963 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.022970 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:10.022984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023009 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.023016 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023025 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:10.023037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.023062 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.023124 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023136 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.023221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023281 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.023307 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023324 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:51:10.023338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.023365 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:10.023381 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023388 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:51:10.023405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.023449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.023498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.023507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023519 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:10.023538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.023545 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023555 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:10.023572 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.023579 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023588 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:10.023601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.023653 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:51:10.023668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023674 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.023688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023713 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.023719 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023737 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:51:10.023749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.023764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.023774 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:10.023787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.023831 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:51:10.023840 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.023865 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:51:10.023881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.023897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.023912 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.023938 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.023945 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.023954 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:51:10.023972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.023978 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.023987 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:51:10.024004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.024011 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024020 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:51:10.024037 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:10.024043 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:10.024070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.024077 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:51:10.024103 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.024109 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024119 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:51:10.024136 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.024142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024152 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:10.024168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.024175 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024185 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:51:10.024201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.024208 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024217 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:51:10.024234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.024241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.024288 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:10.024340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.024358 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024364 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:51:10.024381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.024416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.024439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.024464 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.024479 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024485 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.024498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024523 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024539 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:51:10.024551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.024575 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:10.024589 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024615 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.024622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024631 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:51:10.024648 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:10.024654 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024664 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:51:10.024681 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.024687 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024696 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:51:10.024708 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:10.024741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.024756 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024762 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.024776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.024808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024817 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.024834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.024841 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024850 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:10.024867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.024874 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024883 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:10.024895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.024927 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.024941 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024947 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.024962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.024986 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.024993 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025003 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:51:10.025015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.025039 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.025052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025079 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025095 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.025142 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025166 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025174 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025183 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:51:10.025200 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025206 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025215 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:51:10.025232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.025239 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025248 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:10.025265 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025271 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025287 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:51:10.025304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.025311 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025321 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:51:10.025337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025344 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025353 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:51:10.025370 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.025377 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025386 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:51:10.025406 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025414 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025425 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:10.025442 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025449 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025459 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:10.025471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.025518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.025535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025541 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:51:10.025558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025582 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025588 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025598 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:10.025616 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.025622 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025631 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:10.025648 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.025655 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025664 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:10.025681 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025687 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025697 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:10.025713 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.025720 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025731 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:10.025744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.025785 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.025799 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.025820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025886 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.025905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.025921 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025931 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:10.025941 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:51:10.025953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:10.025976 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:10.025990 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.025997 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:51:10.026011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026034 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.026041 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026051 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:51:10.026063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.026087 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.026101 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026107 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.026121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026145 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:10.026151 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026161 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:51:10.026173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.026197 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:10.026212 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026218 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:51:10.026231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.026262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.026290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.026314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.026328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026335 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.026348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026371 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026378 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026388 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:51:10.026403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.026419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.026430 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:10.026443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026470 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026478 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.026529 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026553 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026561 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026570 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:51:10.026588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026594 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026604 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:51:10.026621 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026627 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026637 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:51:10.026653 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026660 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026669 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:51:10.026686 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026692 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026702 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:51:10.026719 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:10.026731 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026740 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:51:10.026757 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:10.026764 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026773 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:51:10.026789 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:10.026796 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026805 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:51:10.026822 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.026828 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026838 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:51:10.026854 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026861 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026870 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:51:10.026887 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026893 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026903 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:51:10.026919 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026926 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026935 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:51:10.026952 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.026958 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.026967 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:51:10.026979 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.027041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027059 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:51:10.027079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027103 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027110 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027119 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:51:10.027132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027156 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.027171 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027177 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.027190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027214 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.027221 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027231 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:51:10.027243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027267 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:10.027287 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027294 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.027307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027331 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027338 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027348 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:51:10.027365 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.027371 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027380 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:10.027397 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.027408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027420 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:10.027447 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027454 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:10.027476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027513 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027527 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027534 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.027548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027573 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027580 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027590 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:51:10.027602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.027617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027626 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.027639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027667 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027674 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027696 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.027726 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.027762 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:10.027789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.027795 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:10.027821 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027827 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027837 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:51:10.027853 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.027860 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027869 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:10.027886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:10.027918 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.027925 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027934 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:51:10.027950 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:10.027957 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.027966 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:51:10.027978 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.028017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.028034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028040 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:51:10.028053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028077 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.028084 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028093 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:51:10.028111 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028117 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028127 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:51:10.028143 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028150 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028159 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:51:10.028176 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.028183 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028192 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:51:10.028209 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028215 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028225 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:51:10.028241 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028248 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028257 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:51:10.028280 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028287 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028297 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:10.028315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028322 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028331 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:10.028343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.028395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.028415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028422 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:10.028436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028460 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.028466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:51:10.028488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.028512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:10.028529 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:10.028536 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:51:10.028547 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:51:10.028562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028569 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:51:10.028582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.028624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:10.028640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.028650 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:10.028660 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:51:10.028676 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.028683 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:51:10.028692 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:51:10.028708 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:10.028716 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:51:10.028725 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:51:10.028742 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.028748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.028758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.028774 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.028781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.028790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.028807 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.028813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.028823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.028839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.028845 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:10.028855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.028871 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.028877 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:51:10.028887 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.028903 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:10.028909 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:51:10.028919 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:51:10.028935 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.028941 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.028950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.028967 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:10.028973 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:51:10.028983 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:51:10.028999 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.029005 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:51:10.029014 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.029030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.029037 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:10.029046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.029061 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:10.029067 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:51:10.029076 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:51:10.029090 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:51:10.029124 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.029153 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:10.029180 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.029206 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:10.029232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.029257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:10.029289 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.029323 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:10.029349 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.029374 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:10.029401 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:51:10.029432 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:10.029457 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:51:10.029483 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:51:10.029509 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:51:10.029534 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:10.029561 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.029586 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:10.029612 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.029637 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:10.029663 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.029688 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:10.029713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.029739 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:10.029765 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.029790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.029816 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.029842 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:10.029867 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.029892 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:10.029918 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.029944 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:10.029970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.029995 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:10.030021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.030049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.030074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.030100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:10.030126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.030152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.030177 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.030202 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.030228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.030253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.030284 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.030310 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:10.030336 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:51:10.030361 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:10.030387 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.030417 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:10.030443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.030468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.030493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.030519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:10.030545 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.030570 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:10.030597 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.030623 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:10.030648 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.030674 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:10.030700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.030726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:10.030751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.030778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:10.030805 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030822 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030848 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.030873 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030890 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.030956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.030988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.031054 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031079 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031104 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031130 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031155 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031222 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031248 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031277 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031296 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031330 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031356 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031381 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031411 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031438 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.031463 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031488 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031513 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031538 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.031564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031605 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.031630 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031655 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.031680 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031705 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.031730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031755 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.031780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.031927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.031984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.032009 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032035 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.032060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.032143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.032258 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032319 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032344 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.032369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.032472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032498 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.032523 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032540 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032603 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.032628 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032653 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:10.032678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.032759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.032873 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032899 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:10.032924 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.032949 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.032974 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033000 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.033025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.033123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:10.033293 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033310 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033334 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.033359 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033375 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033391 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.033449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.033547 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033572 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033597 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033622 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033646 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033663 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033688 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033712 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033729 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033753 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033778 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033803 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033829 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033854 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.033879 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033903 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033928 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033953 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:10.033979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.033995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:10.034045 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034070 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.034095 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.034145 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034170 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.034195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.034348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.034430 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.034481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.034564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:10.034677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.034774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034807 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034823 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034847 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.034872 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034897 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:10.034923 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034939 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034956 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.034996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:10.035021 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035046 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:10.035071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035129 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.035154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:10.035268 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035299 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:10.035324 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:10.035374 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035399 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:10.035424 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035457 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.035523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:10.035660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:10.035685 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.035742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.035791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.035839 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.035884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.035930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.035976 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.036022 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.036073 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.036119 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.036165 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.036211 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.036256 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.036310 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.036357 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.036402 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.036448 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.036494 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.036541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.036588 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.036636 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.036689 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.036742 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.036788 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.036833 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.036878 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.036924 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.036971 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.037018 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.037070 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.037115 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.037162 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.037216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.037262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.037330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.037379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.037426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.037475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.037525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.037585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.037632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.037677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.037723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.037769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.037814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.037860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.037950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.037997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.038043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.038090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.038136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.038183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.038230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.038285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.038337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.038382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.038428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.038473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.038517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.038564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.038611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.038661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.038707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.038754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.038809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.038856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.038902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.038949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.038993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.039040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.039086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.039132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.039178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.039223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.039270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.039322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.039367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.039414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.039460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.039505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.039551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.039598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.039644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.039691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.039738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.039789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.039839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.039884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.039930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.039975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.040020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.040068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.040115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.040168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.040213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.040260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.040322 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:10.040348 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.040408 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.040461 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.040514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.040566 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.040618 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.040669 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.040721 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.040773 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.040826 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.040878 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.040930 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.040981 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.041033 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.041085 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.041136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.041188 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.041239 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.041298 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.041350 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.041402 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.041453 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.041505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.041776 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.041890 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.041981 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.042042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.042095 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.042147 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.042198 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.042250 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.042309 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.042369 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:10.042393 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.042445 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.042498 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.042550 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.042603 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.042655 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.042707 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.042759 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.042811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.042864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.042916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.042968 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.043020 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.043072 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.043126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.043177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.043278 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.043333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.043385 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.043438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.043490 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.043543 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.043595 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.043647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.043699 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.043766 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.043819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.043872 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.043924 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.043976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.044036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.044088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.044163 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:10.044187 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.044245 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.044307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.044356 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.044406 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.044477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.044524 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.044571 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.044618 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.044665 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.044712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.044759 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.044820 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.044868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.044915 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.044962 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.045038 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.045110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.045158 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.045207 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.045254 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.045313 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.045362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.045409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.045455 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.045502 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.045548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.045595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.045649 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.045696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.045747 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.045795 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.045849 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:10.045870 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.045920 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.045969 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.046018 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.046067 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.046116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:10.046164 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:10.046213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:10.046262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.046327 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.046378 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.046439 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.046489 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.046538 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.046587 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.046643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.046692 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.046742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.046791 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.046841 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.046890 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.046939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.046988 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.047036 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:10.047142 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.047197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.047247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.047305 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.047354 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.047409 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.047465 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.047514 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.047566 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:51:10.047583 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:51:10.047613 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:51:10.047640 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:10.047666 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:10.047691 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:51:10.047710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.047723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.047737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.047745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.047753 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.047761 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:10.047769 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:10.047777 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:10.047784 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.047792 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.047799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.047807 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.047815 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.047822 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.047830 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.047838 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.047845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.047852 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.047860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.047868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.047875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.047882 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.047890 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.047897 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:10.047904 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.047912 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.047919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.047926 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.047933 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.047940 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.047948 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.047955 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.047962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.047970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.047978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.047986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.047994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.048001 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:10.048010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:10.048017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:10.048024 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.048032 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.048039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.048046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.048054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.048084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.048091 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048098 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.048113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.048120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.048127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.048134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:10.048141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.048148 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.048155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.048162 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.048169 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.048176 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.048184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.048191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.048198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.048207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.048214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.048222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.048228 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.048235 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:10.048242 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:10.048249 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:10.048255 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.048262 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.048268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.048291 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.048299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048312 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048319 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048326 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.048333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.048339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.048360 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.048366 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.048373 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.048380 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:10.048387 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.048394 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.048403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.048413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.048420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.048427 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.048439 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.048445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.048452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:10.048460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.048466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:10.048473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:10.048479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:10.048487 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:10.048493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:10.048499 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:10.048506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:10.048512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:10.048519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:10.048525 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:10.048532 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048540 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048546 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:10.048552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:10.048559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:10.048565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:10.048578 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:10.048584 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:10.048591 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:10.048597 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:10.048603 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:10.048610 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:10.048616 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:10.048623 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:10.048629 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:10.048635 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:10.048642 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:10.048648 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:10.048654 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:10.048723 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:51:10.048732 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:10.048737 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:10.048741 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:10.048747 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:51:10.048752 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:10.048756 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:10.048765 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:51:10.048773 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:10.048814 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.048821 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:10.048834 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:10.048854 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:51:10.048860 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:51:10.048864 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:51:10.048868 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:51:10.048874 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:10.048883 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.048890 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.048894 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.048905 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.048914 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:10.048919 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:51:10.048941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.048950 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:10.048954 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.048977 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:10.048982 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:51:10.048986 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:51:10.048990 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:51:10.048994 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:51:10.048998 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:51:10.049003 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:10.049007 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:51:10.049020 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:10.049029 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.049036 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.049040 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:10.049046 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.049051 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:10.049055 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:10.049078 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:10.049084 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.049088 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.049094 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.049098 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:10.049108 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:10.049125 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:10.049129 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:10.049134 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:10.049140 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148086" 2019-04-25 17:51:10.049147 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:10.049151 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:10.049156 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:10.049162 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:10.049167 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-04-25 17:51:10.049173 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:10.049179 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:10.049183 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:10.049187 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:10.049192 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-04-25 17:51:10.049197 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148086 2019-04-25 17:51:10.049209 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148086 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:51:10.049213 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:51:10.049219 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1019"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:51:10.049232 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:51:10.049238 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148086 2019-04-25 17:51:10.049247 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:51:10.049329 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:51:10.049258 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:10.049269 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:10.049280 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:10.049285 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:10.049289 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:10.049296 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:10.049310 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:10.049318 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:10.049323 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:10.049336 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:51:10.049344 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:10.049351 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:10.057128 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:10.057143 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:10.057152 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:10.057158 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:51:10.057163 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:10.057168 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:10.057172 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:10.057176 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:10.057180 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:10.057207 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:51:10.067005 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:51:10.067023 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:51:10.067030 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:10.067035 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:10.067040 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:10.067046 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:10.067052 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:10.067057 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:10.067062 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:10.067072 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:54 GMT 2019-04-25 17:51:10.067078 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:10.067084 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:51:10.067089 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:10.067097 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:51:10.067119 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:51:10.067128 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:51:10.067137 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:10.067141 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:51:10.067146 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:10.067182 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:10.067193 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:10.067198 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:10.067215 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:10.067221 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:50:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:51:10.067250 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:51:10.067259 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:51:10.067282 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:51:10.067288 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:51:10.067381 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:51:10.067470 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:51:10.067477 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:51:10.067484 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:51:10.067494 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:10.067515 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:51:10.067570 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:51:10.067645 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:10.067658 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:51:10.067664 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:51:10.067669 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:51:10.067674 nusoap_client: detail =