Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 49Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8518204 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1602
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 28 Feb 2020 07:44:55 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-28 08:44:56.696193 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-28 08:44:56.696246 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-28 08:44:56.696267 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-28 08:44:56.696284 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-28 08:44:56.696294 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-28 08:44:56.696301 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-28 08:44:56.696316 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-28 08:44:56.696324 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-28 08:44:56.696330 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-28 08:44:56.696340 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-28 08:44:56.696348 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-28 08:44:56.696358 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-28 08:44:56.696364 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-28 08:44:56.696369 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-28 08:44:56.696373 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-28 08:44:56.696377 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-28 08:44:56.696388 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-28 08:44:56.696404 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-28 08:44:56.696412 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-28 08:44:56.696418 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-28 08:44:56.696424 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-28 08:44:56.696435 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-28 08:44:56.696445 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-28 08:44:56.703077 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-28 08:44:56.703101 soap_transport_http: socket connected 2020-02-28 08:44:56.703113 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-28 08:44:56.703120 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-28 08:44:56.703125 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-28 08:44:56.703173 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-28 08:44:56.703181 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-28 08:44:56.703217 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-28 08:44:56.718969 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-28 08:44:56.719013 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-28 08:44:56.719022 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-28 08:44:56.719028 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-28 08:44:56.719049 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-28 08:44:56.719056 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-28 08:44:56.719063 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-28 08:44:56.719085 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-28 08:44:56.719092 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-28 08:44:56.719098 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 28 Feb 2020 07:44:55 GMT 2020-02-28 08:44:56.719104 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-28 08:44:56.719110 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-28 08:44:56.719116 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-28 08:44:56.719128 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-28 08:44:56.719165 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-28 08:44:56.719188 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-28 08:44:56.725538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.725612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-28 08:44:56.725636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.725742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.725782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.725815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.725837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-28 08:44:56.732342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.732492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-28 08:44:56.732568 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-02-28 08:44:56.740458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.740993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.741589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-28 08:44:56.747237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.747870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-28 08:44:56.748476 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-02-28 08:44:56.748506 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-02-28 08:44:56.748526 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-02-28 08:44:56.748546 soap_transport_http: read buffer of 3688 bytes 2020-02-28 08:44:56.753747 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2020-02-28 08:44:56.753790 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-28 08:44:56.753801 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-28 08:44:56.753954 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-28 08:44:56.754017 soap_transport_http: closed socket 2020-02-28 08:44:56.754040 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-28 08:44:56.754051 soap_transport_http: end of send() 2020-02-28 08:44:56.754081 wsdl: got WSDL URL 2020-02-28 08:44:56.754090 wsdl: Parse WSDL 2020-02-28 08:44:56.754341 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-28 08:44:56.754364 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-28 08:44:56.754437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754453 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-28 08:44:56.754487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754540 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.754570 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754602 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-28 08:44:56.754650 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.754662 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754680 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-28 08:44:56.754708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.754773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.754796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.754827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754870 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.754882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-28 08:44:56.754931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.754956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.754973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-28 08:44:56.754997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-28 08:44:56.755028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755068 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755079 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755096 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-28 08:44:56.755126 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755136 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755152 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-28 08:44:56.755181 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755192 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755209 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-28 08:44:56.755234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.755290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.755315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-28 08:44:56.755350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755391 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.755403 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-28 08:44:56.755442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.755483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-28 08:44:56.755520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755531 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-28 08:44:56.755562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755607 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755619 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755635 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-28 08:44:56.755665 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755676 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-28 08:44:56.755723 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.755734 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755753 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-28 08:44:56.755786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.755811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.755855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.755923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.755950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.755960 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.755996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756035 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.756146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.756165 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.756189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-28 08:44:56.756202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-28 08:44:56.756231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-28 08:44:56.756246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756252 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-28 08:44:56.756272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756315 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.756326 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756344 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-28 08:44:56.756386 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.756394 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756408 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-28 08:44:56.756439 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.756451 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756469 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-28 08:44:56.756500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.756513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756531 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.756566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.756637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.756666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.756705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756751 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.756763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-28 08:44:56.756806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.756864 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-28 08:44:56.756891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756902 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-28 08:44:56.756926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.756967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.756977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-28 08:44:56.756990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757014 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.757028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.757047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757070 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.757077 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757086 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-28 08:44:56.757099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-28 08:44:56.757136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757142 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-28 08:44:56.757159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.757211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.757248 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757254 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.757267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757290 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.757296 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-28 08:44:56.757317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757341 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-28 08:44:56.757354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757360 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-28 08:44:56.757373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757397 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757404 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757412 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-28 08:44:56.757433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.757463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757503 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-28 08:44:56.757517 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757523 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.757536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757580 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.757588 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757598 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-28 08:44:56.757612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757637 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-28 08:44:56.757652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757658 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-28 08:44:56.757672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757697 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757704 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757714 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-28 08:44:56.757732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757738 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.757761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757803 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-28 08:44:56.757818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757823 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.757836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757873 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.757879 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757889 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-28 08:44:56.757901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.757924 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-28 08:44:56.757937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757943 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-28 08:44:56.757956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.757985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.757994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.758007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758030 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-28 08:44:56.758043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758049 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.758061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758083 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758089 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758098 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-28 08:44:56.758110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758133 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-28 08:44:56.758146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-28 08:44:56.758164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.758193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.758214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758238 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.758251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.758270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758292 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.758299 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758308 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-28 08:44:56.758320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758344 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-28 08:44:56.758357 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758363 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-28 08:44:56.758375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758398 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758404 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758429 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-28 08:44:56.758444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758470 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.758484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.758517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758541 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758553 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758565 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-28 08:44:56.758579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-28 08:44:56.758619 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-28 08:44:56.758638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758662 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758669 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758679 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-28 08:44:56.758692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.758732 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758738 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.758751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758775 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758782 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-28 08:44:56.758817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-28 08:44:56.758868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758874 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-28 08:44:56.758886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758908 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.758915 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758924 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-28 08:44:56.758940 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.758946 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758955 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-28 08:44:56.758967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.758985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.758994 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.759008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759013 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.759025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759048 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.759054 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759063 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-28 08:44:56.759076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.759099 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-28 08:44:56.759112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-28 08:44:56.759130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.759159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.759180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.759204 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.759217 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759223 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.759235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759260 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.759267 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759276 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-28 08:44:56.759288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.759312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.759325 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759332 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-28 08:44:56.759345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759367 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-28 08:44:56.759374 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759383 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-28 08:44:56.759395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.759438 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.759454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759460 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.759473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759501 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.759576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.759595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.759616 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-28 08:44:56.759629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-28 08:44:56.759653 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-28 08:44:56.759668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759674 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-28 08:44:56.759688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759713 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-28 08:44:56.759720 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759729 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-28 08:44:56.759743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.759781 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.759795 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759801 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.759814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759836 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759855 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.759908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.759924 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759934 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.759943 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-28 08:44:56.759955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-28 08:44:56.759977 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-28 08:44:56.759991 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.759997 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-28 08:44:56.760010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760032 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-28 08:44:56.760039 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760048 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-28 08:44:56.760060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.760083 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.760096 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760102 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.760114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760136 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760142 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.760193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.760208 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760218 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.760228 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-28 08:44:56.760239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-28 08:44:56.760262 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-28 08:44:56.760275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760281 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-28 08:44:56.760293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760317 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760324 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-28 08:44:56.760349 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760356 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-28 08:44:56.760380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760387 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760396 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-28 08:44:56.760412 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.760418 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760430 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-28 08:44:56.760448 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.760454 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760463 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-28 08:44:56.760479 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.760485 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760494 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-28 08:44:56.760510 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.760516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.760537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.760604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.760620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760626 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.760640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760664 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760671 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-28 08:44:56.760693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.760718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-28 08:44:56.760732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760738 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-28 08:44:56.760750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760774 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760780 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760790 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-28 08:44:56.760807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.760838 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760845 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760854 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-28 08:44:56.760879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.760910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.760924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760929 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.760941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760964 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.760971 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.760980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-28 08:44:56.760992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-28 08:44:56.761029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-28 08:44:56.761047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761076 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761085 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.761097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.761134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.761152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761175 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-28 08:44:56.761203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.761239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-28 08:44:56.761257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761281 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761287 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761296 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-28 08:44:56.761312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761319 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.761343 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761350 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761359 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-28 08:44:56.761371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.761416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761421 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.761438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761462 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-28 08:44:56.761490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.761552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.761587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761612 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.761619 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761628 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-28 08:44:56.761645 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761651 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761660 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-28 08:44:56.761677 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.761684 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761693 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-28 08:44:56.761710 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.761717 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761726 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-28 08:44:56.761743 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.761749 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761758 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-28 08:44:56.761771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.761855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.761882 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761893 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.761916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761961 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.761973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.761991 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-28 08:44:56.762018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.762044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.762064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.762089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762137 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762149 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762167 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.762244 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762288 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.762301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.762346 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.762356 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762372 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-28 08:44:56.762403 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.762415 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762431 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-28 08:44:56.762464 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.762474 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762502 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-28 08:44:56.762533 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.762544 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762585 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-28 08:44:56.762618 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-28 08:44:56.762630 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762649 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-28 08:44:56.762679 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.762691 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762709 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.762741 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.762754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762772 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.762815 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.762827 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762845 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-28 08:44:56.762885 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.762896 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762912 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-28 08:44:56.762943 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.762954 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.762971 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-28 08:44:56.762996 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.763125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763136 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.763160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763203 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.763216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763233 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-28 08:44:56.763264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.763275 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763292 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-28 08:44:56.763323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.763335 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763351 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-28 08:44:56.763382 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.763394 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763410 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-28 08:44:56.763433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.763497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.763575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-28 08:44:56.763685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.763713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.763734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.763757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763806 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763850 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.763929 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.763972 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.763983 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-28 08:44:56.764034 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764046 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764064 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-28 08:44:56.764095 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.764107 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764125 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-28 08:44:56.764157 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.764169 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764185 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-28 08:44:56.764215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.764225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764242 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-28 08:44:56.764275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.764287 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764304 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-28 08:44:56.764333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764343 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764359 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.764389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764400 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764430 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-28 08:44:56.764462 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764473 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764503 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-28 08:44:56.764533 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764544 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764568 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-28 08:44:56.764600 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764613 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764631 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-28 08:44:56.764657 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.764750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.764786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.764808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.764832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.764887 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.764899 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.764915 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-28 08:44:56.764942 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.764953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.764969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.764999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.765010 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765028 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-28 08:44:56.765058 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.765070 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765087 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.765111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.765178 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765216 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.765238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765276 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765301 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-28 08:44:56.765322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.765347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.765361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.765381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765445 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765466 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.765511 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765565 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.765576 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765592 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-28 08:44:56.765619 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.765629 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765644 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-28 08:44:56.765670 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.765680 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-28 08:44:56.765721 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.765731 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765745 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-28 08:44:56.765771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.765782 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765796 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-28 08:44:56.765822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.765832 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765858 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-28 08:44:56.765883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.765893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.765932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.765941 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.765955 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-28 08:44:56.765980 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.765989 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.766003 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-28 08:44:56.766029 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766038 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.766052 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-28 08:44:56.766077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.766086 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.766100 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-28 08:44:56.766126 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.766135 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.766149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-28 08:44:56.766169 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.766267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.766290 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766330 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766340 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766356 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766377 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.766424 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766463 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.766473 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766487 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-28 08:44:56.766526 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.766536 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766568 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-28 08:44:56.766597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.766608 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766623 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-28 08:44:56.766650 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.766660 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766676 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-28 08:44:56.766703 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.766713 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766728 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-28 08:44:56.766755 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.766765 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766780 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-28 08:44:56.766819 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.766829 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766849 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-28 08:44:56.766886 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.766896 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766910 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-28 08:44:56.766935 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.766945 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.766959 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-28 08:44:56.766984 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.766993 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-28 08:44:56.767034 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.767043 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-28 08:44:56.767082 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.767092 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767106 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-28 08:44:56.767135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.767146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.767188 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.767197 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767211 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-28 08:44:56.767232 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.767372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.767382 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-28 08:44:56.767407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.767446 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.767457 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.767472 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-28 08:44:56.767496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.767522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.767541 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.767587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.767598 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.768044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768089 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.768100 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768116 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-28 08:44:56.768137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.768179 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-28 08:44:56.768202 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768212 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-28 08:44:56.768232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.768282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768297 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.768324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.768334 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768349 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-28 08:44:56.768387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.768396 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-28 08:44:56.768436 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.768447 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768466 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-28 08:44:56.768498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.768635 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-28 08:44:56.768660 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768668 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.768686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768716 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.768724 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768736 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-28 08:44:56.768750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.768767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.768778 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-28 08:44:56.768791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.768834 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-28 08:44:56.768841 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.768851 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-28 08:44:56.768863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.768880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.768893 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.768926 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.768933 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.768943 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-28 08:44:56.768960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.768967 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.768976 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-28 08:44:56.768993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.768999 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769008 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-28 08:44:56.769025 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-28 08:44:56.769031 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769040 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-28 08:44:56.769057 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.769063 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769072 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-28 08:44:56.769089 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.769095 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769104 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-28 08:44:56.769121 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.769127 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-28 08:44:56.769153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.769159 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769168 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-28 08:44:56.769185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.769191 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769201 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-28 08:44:56.769217 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.769223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.769249 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-28 08:44:56.769299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.769316 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769323 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-28 08:44:56.769337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.769372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.769395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.769420 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.769434 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769440 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.769461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769485 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769492 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769502 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-28 08:44:56.769515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.769539 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-28 08:44:56.769552 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769582 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.769589 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769599 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-28 08:44:56.769617 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-28 08:44:56.769623 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769633 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-28 08:44:56.769649 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.769656 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769670 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-28 08:44:56.769696 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-28 08:44:56.769720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.769736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769743 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.769757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.769788 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.769815 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.769823 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769832 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-28 08:44:56.769850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.769856 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769866 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-28 08:44:56.769879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.769913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.769928 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769934 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.769952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769977 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.769984 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.769994 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-28 08:44:56.770007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.770032 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.770046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770072 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770079 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770089 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.770132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770157 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770164 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770173 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-28 08:44:56.770190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770197 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770211 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-28 08:44:56.770229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.770236 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770258 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-28 08:44:56.770275 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770281 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770290 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-28 08:44:56.770307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.770313 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770322 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-28 08:44:56.770339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770345 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770354 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-28 08:44:56.770370 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.770376 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770386 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-28 08:44:56.770402 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770408 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-28 08:44:56.770434 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770440 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770457 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-28 08:44:56.770470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.770530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.770548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-28 08:44:56.770576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770608 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770615 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770625 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-28 08:44:56.770643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.770650 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770659 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-28 08:44:56.770676 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.770683 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770692 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-28 08:44:56.770709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770716 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770725 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-28 08:44:56.770743 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.770749 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770763 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-28 08:44:56.770777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.770818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.770833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770840 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.770854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770889 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770896 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.770953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.770969 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.770980 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.770989 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-28 08:44:56.771001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-28 08:44:56.771026 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-28 08:44:56.771040 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771046 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-28 08:44:56.771063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771087 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.771094 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771103 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-28 08:44:56.771115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.771140 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.771154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771160 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.771173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771196 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-28 08:44:56.771203 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771212 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-28 08:44:56.771225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.771249 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-28 08:44:56.771263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771269 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-28 08:44:56.771286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.771317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.771339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.771363 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.771377 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.771396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771419 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771426 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771436 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-28 08:44:56.771454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.771469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.771479 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-28 08:44:56.771492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771518 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771525 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771534 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.771589 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771619 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771626 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771636 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-28 08:44:56.771654 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771661 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771670 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-28 08:44:56.771687 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771693 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771703 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-28 08:44:56.771720 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771726 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771736 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-28 08:44:56.771753 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771760 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771769 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-28 08:44:56.771786 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-28 08:44:56.771794 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771803 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-28 08:44:56.771821 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-28 08:44:56.771827 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771837 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-28 08:44:56.771854 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-28 08:44:56.771873 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771883 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-28 08:44:56.771900 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.771906 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771915 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-28 08:44:56.771931 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771938 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771955 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-28 08:44:56.771973 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.771980 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.771989 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-28 08:44:56.772005 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772012 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.772021 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-28 08:44:56.772037 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772043 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.772053 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-28 08:44:56.772065 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.772126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772144 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772150 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-28 08:44:56.772168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772192 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772199 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772209 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-28 08:44:56.772221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772246 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.772260 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772266 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.772279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772302 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.772309 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772318 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-28 08:44:56.772331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772355 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-28 08:44:56.772369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.772394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772418 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772425 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772434 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-28 08:44:56.772456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.772463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-28 08:44:56.772490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.772497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-28 08:44:56.772522 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772529 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-28 08:44:56.772551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772601 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772616 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772622 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.772640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772666 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772673 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772683 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-28 08:44:56.772696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.772711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772721 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.772735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772761 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772768 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772778 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.772821 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.772853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-28 08:44:56.772893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.772899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-28 08:44:56.772925 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.772931 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772944 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-28 08:44:56.772962 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.772969 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.772978 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-28 08:44:56.772994 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.773011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-28 08:44:56.773027 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773034 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.773042 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-28 08:44:56.773059 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-28 08:44:56.773065 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.773074 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-28 08:44:56.773087 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.773125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.773139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773146 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-28 08:44:56.773163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773187 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.773194 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773204 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-28 08:44:56.773220 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773227 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773236 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-28 08:44:56.773252 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773258 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773267 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-28 08:44:56.773284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.773290 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773299 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-28 08:44:56.773315 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773322 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773331 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-28 08:44:56.773347 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773353 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773362 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-28 08:44:56.773379 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773385 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773394 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-28 08:44:56.773411 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773417 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773426 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-28 08:44:56.773439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.773509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.773525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773532 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-28 08:44:56.773550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.773583 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-28 08:44:56.773606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.773632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-28 08:44:56.773648 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-28 08:44:56.773655 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-28 08:44:56.773670 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-28 08:44:56.773686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773692 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-28 08:44:56.773705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.773749 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-28 08:44:56.773765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.773776 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-28 08:44:56.773787 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-28 08:44:56.773804 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.773810 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-28 08:44:56.773820 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-28 08:44:56.773836 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-28 08:44:56.773843 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-28 08:44:56.773852 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-28 08:44:56.773882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.773888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.773897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.773914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.773920 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.773929 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.773945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.773952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.773961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.773977 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.773983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-28 08:44:56.773993 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.774009 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.774015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-28 08:44:56.774024 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.774040 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-28 08:44:56.774046 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-28 08:44:56.774059 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-28 08:44:56.774076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.774083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.774092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.774108 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-28 08:44:56.774114 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-28 08:44:56.774123 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-28 08:44:56.774139 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.774151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-28 08:44:56.774161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.774178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.774185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-28 08:44:56.774194 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.774209 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-28 08:44:56.774215 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-28 08:44:56.774225 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-28 08:44:56.774237 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-28 08:44:56.774268 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.774297 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-28 08:44:56.774322 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.774349 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-28 08:44:56.774374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.774400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-28 08:44:56.774426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.774457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-28 08:44:56.774483 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.774509 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-28 08:44:56.774534 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.774559 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-28 08:44:56.774599 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-28 08:44:56.774631 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-28 08:44:56.774657 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-28 08:44:56.774684 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-28 08:44:56.774710 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-28 08:44:56.774736 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-28 08:44:56.774763 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.774789 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-28 08:44:56.774831 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.774857 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-28 08:44:56.774896 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.774921 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-28 08:44:56.774946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.774972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-28 08:44:56.774998 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.775024 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.775049 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.775075 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-28 08:44:56.775100 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.775126 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-28 08:44:56.775152 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.775177 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-28 08:44:56.775202 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.775228 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-28 08:44:56.775253 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.775279 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-28 08:44:56.775304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.775330 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.775545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.775574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-28 08:44:56.775601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.775628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.775654 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.775680 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.775706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.775732 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.775758 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.775785 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-28 08:44:56.775811 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-28 08:44:56.775837 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-28 08:44:56.775876 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.775902 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-28 08:44:56.775927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.775953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.775978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.776004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-28 08:44:56.776029 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.776054 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-28 08:44:56.776079 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.776104 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-28 08:44:56.776130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.776157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-28 08:44:56.776183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.776209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-28 08:44:56.776234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.776264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-28 08:44:56.776290 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776308 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776333 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.776358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776391 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776416 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.776441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.776545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.776660 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776686 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.776712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776739 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.776764 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776782 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776808 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.776835 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776852 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776890 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.776915 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776940 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.776969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.776994 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.777019 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777044 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.777069 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777094 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.777119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777161 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.777186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777212 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.777237 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777262 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.777287 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777312 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.777337 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777364 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.777389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.777574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777591 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777608 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.777660 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777691 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.777718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.777803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.777934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.777984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.778034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.778134 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778160 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.778184 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778201 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778217 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778258 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.778288 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778313 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-28 08:44:56.778338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778394 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.778419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.778540 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778566 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-28 08:44:56.778606 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778632 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.778658 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778685 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.778711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.778814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.778971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-28 08:44:56.778996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779012 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779037 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.779062 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779078 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779094 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.779144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.779242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.779356 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779383 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779409 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779467 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779484 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779511 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779537 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779554 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779579 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779610 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779636 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779662 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779689 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.779715 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779741 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779767 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779793 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-28 08:44:56.779819 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779836 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-28 08:44:56.779901 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779926 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.779953 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.779977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.780002 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780027 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.780052 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780077 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.780103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.780259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780274 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780318 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.780342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780366 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.780390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780464 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.780503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-28 08:44:56.780622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.780724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.780827 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780866 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-28 08:44:56.780892 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780936 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.780983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-28 08:44:56.781007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781031 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-28 08:44:56.781055 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.781134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-28 08:44:56.781245 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781269 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-28 08:44:56.781293 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781318 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-28 08:44:56.781342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781366 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-28 08:44:56.781390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781481 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.781521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-28 08:44:56.781670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-28 08:44:56.781712 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.781767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.781817 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.781881 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.781928 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.781987 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.782035 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.782084 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.782131 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.782180 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.782226 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.782274 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.782336 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.782382 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.782428 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.782479 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.782527 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.782572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.782632 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.782679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.782727 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.782775 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.782823 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.782889 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.782939 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.782983 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.783046 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.783091 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.783135 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.783194 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.783239 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.783287 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.783334 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.783381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.783466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.783529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.783577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.783625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.783673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.783719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.783767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.784026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.784072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.784116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.784160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.784204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.784247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.784290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.784334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.784378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.784437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.784488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.784535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.784595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.784648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.784697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.784745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.784797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.784848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.784907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.784952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.785001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.785047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.785093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.785143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.785193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.785238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.785284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.785338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.785388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.785434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.785487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.785549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.785595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.785642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.785690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.785738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.785785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.785831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.785892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.785937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.785981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.786027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.786074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.786119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.786167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.786213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.786259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.786306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.786357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.786404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.786460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.786510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.786554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.786613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.786663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.786710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.786758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.786807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.786858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.786916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.786963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.787016 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-28 08:44:56.787041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.787099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.787152 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.787204 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.787256 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.787308 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.787359 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.787410 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.787466 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.787519 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.787583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.787638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.787691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.787744 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.787798 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.787851 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.787915 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.787977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.788030 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.788081 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.788133 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.788184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.788235 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.788286 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.788338 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.788393 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.788450 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.788517 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.788571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.788624 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.788678 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.788732 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.788804 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.788862 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.788923 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-28 08:44:56.788947 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.789204 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.789259 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.789313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.789367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.789436 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.789500 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.789555 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.789609 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.789663 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.789716 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.789771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.789838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.789892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.789950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.790004 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.790058 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.790113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.790166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.790237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.790295 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.790349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.790409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.790468 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.790522 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.790576 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.790642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.790696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.790750 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.790816 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.790885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.790935 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.790985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.791046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.791107 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-28 08:44:56.791129 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.791175 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.791220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.791266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.791315 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.791360 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.791405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.791469 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.791546 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.791594 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.791643 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.791691 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.791739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.791799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.791850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.791909 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.791954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.792011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.792057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.792102 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.792387 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.792453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.792515 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.792569 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.792617 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.792670 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.792730 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.792791 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.792837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.792896 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.792940 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.792985 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.793029 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.793074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.793126 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-28 08:44:56.793146 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.793211 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.793258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.793305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.793352 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.793398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.793464 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-28 08:44:56.793528 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-28 08:44:56.793579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-28 08:44:56.793630 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.793694 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.793749 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.793811 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.793872 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.793919 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.793966 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.794012 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.794059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.794105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.794168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.794216 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.794263 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.794310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.794356 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.794403 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.794471 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-28 08:44:56.794535 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.794585 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.794635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.794686 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.794736 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.794786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.794837 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.794901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.794951 wsdl: current service: Service1 2020-02-28 08:44:56.794968 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-28 08:44:56.794997 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-28 08:44:56.795023 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-28 08:44:56.795055 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-28 08:44:56.795079 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-28 08:44:56.795098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.795113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.795122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.795131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.795139 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.795146 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.795153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-28 08:44:56.795161 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-28 08:44:56.795169 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-28 08:44:56.795176 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.795184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.795191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.795198 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.795206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795214 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795221 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.795229 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795236 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.795244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.795251 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795265 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.795273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.795280 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.795287 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.795294 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-28 08:44:56.795301 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.795308 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.795316 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.795323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.795331 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.795338 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.795345 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.795352 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.795360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.795370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.795378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.795385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.795393 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.795400 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.795407 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-28 08:44:56.795414 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-28 08:44:56.795422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-28 08:44:56.795429 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.795436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.795448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.795456 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.795464 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795471 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795492 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.795501 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.795521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.795529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795536 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.795551 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.795559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.795566 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.795573 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-28 08:44:56.795581 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.795588 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.795596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.795604 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.795611 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.795618 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.795625 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.795633 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.795641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.795650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.795657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.795664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.795672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.795678 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.795685 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-28 08:44:56.795691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-28 08:44:56.795698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-28 08:44:56.795705 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.795712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.795719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.795726 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.795732 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795739 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795746 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.795753 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.795767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.795774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.795795 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.795802 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.795809 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.795815 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-28 08:44:56.795822 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.795828 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.795835 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.795842 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.795849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.795855 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.795875 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.795881 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.795892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-28 08:44:56.795901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-28 08:44:56.795908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-28 08:44:56.795915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.795922 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-28 08:44:56.795928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-28 08:44:56.795935 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-28 08:44:56.795941 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-28 08:44:56.795948 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-28 08:44:56.795955 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-28 08:44:56.795961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-28 08:44:56.795968 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-28 08:44:56.795974 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-28 08:44:56.795980 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.795987 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.795993 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-28 08:44:56.796000 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-28 08:44:56.796006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-28 08:44:56.796013 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-28 08:44:56.796019 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.796025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-28 08:44:56.796032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-28 08:44:56.796038 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-28 08:44:56.796045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-28 08:44:56.796051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-28 08:44:56.796057 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-28 08:44:56.796064 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-28 08:44:56.796070 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-28 08:44:56.796076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-28 08:44:56.796083 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-28 08:44:56.796089 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-28 08:44:56.796096 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-28 08:44:56.796102 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-28 08:44:56.796109 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-28 08:44:56.796331 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-28 08:44:56.796341 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-28 08:44:56.796345 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-28 08:44:56.796350 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-28 08:44:56.796356 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-28 08:44:56.796361 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-28 08:44:56.796365 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-28 08:44:56.796377 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-28 08:44:56.796384 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-28 08:44:56.796414 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796421 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-28 08:44:56.796435 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-28 08:44:56.796461 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-28 08:44:56.796468 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-28 08:44:56.796472 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-28 08:44:56.796489 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-28 08:44:56.796494 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-28 08:44:56.796506 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796512 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796517 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796526 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796533 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-28 08:44:56.796538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-28 08:44:56.796564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.796572 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-28 08:44:56.796577 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.796603 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-28 08:44:56.796609 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-28 08:44:56.796613 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-28 08:44:56.796617 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-28 08:44:56.796621 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-28 08:44:56.796625 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-28 08:44:56.796629 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-28 08:44:56.796634 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-28 08:44:56.796638 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-28 08:44:56.796648 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-28 08:44:56.796659 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796665 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796670 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-28 08:44:56.796676 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796682 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-28 08:44:56.796686 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-28 08:44:56.796713 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-28 08:44:56.796719 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796724 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796729 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796733 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-28 08:44:56.796746 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-28 08:44:56.796754 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796759 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-28 08:44:56.796764 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-28 08:44:56.796770 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148086" 2020-02-28 08:44:56.796778 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796782 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-28 08:44:56.796787 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796794 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796798 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2020-02-28 08:44:56.796805 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-28 08:44:56.796812 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796816 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-28 08:44:56.796821 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-28 08:44:56.796827 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-28 08:44:56.796834 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796838 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-28 08:44:56.796848 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796853 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-28 08:44:56.796870 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-28 08:44:56.796875 wsdl: in serializeType: returning: 148086PLN 2020-02-28 08:44:56.796880 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148086PLN 2020-02-28 08:44:56.796901 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148086PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-28 08:44:56.796906 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-28 08:44:56.796912 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1720"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-28 08:44:56.796925 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-28 08:44:56.796931 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148086PLN 2020-02-28 08:44:56.796939 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-28 08:44:56.797006 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-28 08:44:56.796949 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-28 08:44:56.796959 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-28 08:44:56.796964 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-28 08:44:56.796968 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-28 08:44:56.796972 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-28 08:44:56.796978 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-28 08:44:56.796988 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-28 08:44:56.796995 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-28 08:44:56.797000 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-28 08:44:56.797012 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-28 08:44:56.797020 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-28 08:44:56.797027 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-28 08:44:56.803567 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-28 08:44:56.803583 soap_transport_http: socket connected 2020-02-28 08:44:56.803592 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-28 08:44:56.803598 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-28 08:44:56.803603 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-28 08:44:56.803608 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-28 08:44:56.803612 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-28 08:44:56.803616 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-28 08:44:56.803621 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-28 08:44:56.803647 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-28 08:44:56.812082 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-28 08:44:56.812101 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-28 08:44:56.812110 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-28 08:44:56.812118 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-28 08:44:56.812126 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-28 08:44:56.812135 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-28 08:44:56.812145 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-28 08:44:56.812154 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-28 08:44:56.812164 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-28 08:44:56.812173 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 28 Feb 2020 07:44:55 GMT 2020-02-28 08:44:56.812183 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-28 08:44:56.812192 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-28 08:44:56.812201 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-28 08:44:56.812212 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-28 08:44:56.812245 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-28 08:44:56.812269 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-28 08:44:56.812283 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-28 08:44:56.812291 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-28 08:44:56.812298 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-28 08:44:56.812336 soap_transport_http: closed socket 2020-02-28 08:44:56.812352 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-28 08:44:56.812361 soap_transport_http: end of send() 2020-02-28 08:44:56.812386 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-28 08:44:56.812397 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 28 Feb 2020 07:44:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-28 08:44:56.812429 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-28 08:44:56.812443 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-28 08:44:56.812484 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-28 08:44:56.812495 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-28 08:44:56.812639 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-28 08:44:56.812820 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-28 08:44:56.812849 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-28 08:44:56.812862 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-28 08:44:56.812879 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-28 08:44:56.812929 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-28 08:44:56.813021 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-28 08:44:56.813056 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-28 08:44:56.813086 nusoap_client: got fault 2020-02-28 08:44:56.813099 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-28 08:44:56.813107 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-28 08:44:56.813115 nusoap_client: detail =