Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 49Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8518204 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1602
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:48:08.970684 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:48:08.970743 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:08.970760 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:48:08.970777 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:08.970788 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:48:08.970797 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:48:08.970813 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:48:08.970821 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:08.970828 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:08.970839 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:08.970848 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:08.970860 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:08.970866 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:08.970870 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:08.970875 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:08.970879 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:48:08.970892 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:08.970909 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:08.970918 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:08.970924 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:48:08.970930 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:48:08.970940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:08.970949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:08.978310 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:08.978330 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:08.978343 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:48:08.978350 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:08.978356 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:08.978360 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:08.978364 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:48:08.978411 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:48:08.995787 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:48:08.995839 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:48:08.995847 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:08.995853 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:08.995859 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:08.995864 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:08.995870 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:08.995877 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:08.995882 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:08.995888 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:03 GMT 2019-02-23 21:48:08.995894 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:08.995899 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:48:08.995905 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:08.995921 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:48:08.995961 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:48:09.003028 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:09.003173 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-23 21:48:09.003195 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.003717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:09.010190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.010398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.010423 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.010959 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:09.011470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.011780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.017368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.017675 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.017735 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.018082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:09.018215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.018243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.018684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.018905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:09.020352 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:09.020381 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:09.020393 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-02-23 21:48:09.020552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.020566 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.024665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:09.024975 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:09.025438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.025467 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.026018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:09.026147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.026166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.026606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.026624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.027100 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.027425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:09.027652 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-23 21:48:09.028071 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:09.028407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:09.029367 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 21:48:09.029402 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:09.029408 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:48:09.029453 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:09.029512 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:09.029532 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:09.029539 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:09.029564 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:48:09.029570 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:48:09.029762 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:48:09.029782 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:48:09.029840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.029850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:48:09.029872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.029904 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.029914 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.029930 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:09.029951 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.029959 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.029973 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:09.029988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.030033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.030049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.030072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030101 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.030108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:48:09.030132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.030159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:09.030174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:48:09.030195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030220 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030237 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:09.030256 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030263 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030273 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:09.030291 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030298 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030316 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:09.030330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.030363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.030379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:48:09.030400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030425 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.030432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:48:09.030455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.030480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:09.030496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030502 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:48:09.030516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030541 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030548 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:09.030577 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030583 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030593 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:09.030611 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030618 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030628 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:09.030646 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.030653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.030675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.030713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.030729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.030750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030781 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.030845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.030862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030873 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:09.030883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:48:09.030895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:09.030920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:09.030935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030941 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:48:09.030955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030980 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.030987 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.030997 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:09.031010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031035 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.031050 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031057 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.031071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031096 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.031104 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031114 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:48:09.031126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031151 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:09.031166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031173 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:48:09.031187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031211 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.031218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.031241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031266 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.031281 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031287 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.031301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031334 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.031341 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031351 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:48:09.031364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031389 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:09.031405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031411 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:48:09.031425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.031457 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031468 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:09.031486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.031493 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.031516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031544 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:48:09.031559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031566 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.031581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.031613 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031623 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:48:09.031636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031660 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:09.031676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031682 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:48:09.031696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031726 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.031733 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031744 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:09.031764 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.031771 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.031793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031822 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:48:09.031837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031844 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.031857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031882 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.031889 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031899 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:48:09.031912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.031936 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:48:09.031951 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031957 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:48:09.031971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.031995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.032002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.032025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032049 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:48:09.032064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032070 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.032083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032108 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032115 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:48:09.032137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032161 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:09.032176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032182 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:48:09.032196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.032227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.032250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032274 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.032289 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032295 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.032314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032339 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.032347 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032357 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:48:09.032369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032394 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:09.032409 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032415 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:48:09.032429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032454 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032461 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032471 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:09.032483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032508 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.032523 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.032542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032566 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:48:09.032596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:09.032634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032641 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:48:09.032655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032679 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032686 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032696 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:09.032709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032733 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.032748 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032755 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.032768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032793 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032800 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032810 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:48:09.032822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.032848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:09.032863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:48:09.032883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032907 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.032914 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032924 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:48:09.032942 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.032950 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032959 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:48:09.032972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.032991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033000 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.033015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.033035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033061 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.033069 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033079 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:48:09.033091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033116 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:09.033131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:09.033150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.033183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.033205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033230 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.033245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033251 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.033265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033290 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.033297 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:09.033326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033351 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.033366 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033372 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:09.033386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033411 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:09.033419 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033428 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:09.033441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033466 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.033481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033487 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.033500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033530 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.033591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.033607 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033618 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:09.033628 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:09.033640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:09.033664 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:09.033679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033685 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:09.033698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033725 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:09.033732 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033742 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:09.033754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.033780 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.033795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033801 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.033815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033838 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033845 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.033902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.033918 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:09.033938 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:09.033950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:09.033974 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:09.033988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.033995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:48:09.034008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034033 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034040 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:48:09.034068 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034076 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:48:09.034104 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034111 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034121 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:09.034139 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.034146 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034156 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:09.034173 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.034181 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034190 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:09.034208 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.034215 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034224 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:48:09.034241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.034248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034257 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.034270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.034341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.034363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034388 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:48:09.034419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:09.034458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034464 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:48:09.034478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034504 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034511 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034521 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:09.034539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.034573 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034580 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034590 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:09.034603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.034649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.034669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034694 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034703 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:48:09.034725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:09.034766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:09.034785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.034840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.034879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.034899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.034931 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:09.034954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.034969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.034979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.034994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035000 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:09.035014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035038 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035045 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035055 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:09.035073 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.035108 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035115 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035125 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:09.035137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.035169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.035183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.035204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035230 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035237 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:09.035260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.035285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.035299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035310 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.035325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035351 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.035358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035368 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:09.035386 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035394 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035403 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:09.035421 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035428 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:09.035455 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.035462 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035472 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:09.035489 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.035496 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035506 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:09.035518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.035560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.035575 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035581 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.035595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035620 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:48:09.035651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.035666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.035675 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.035689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035720 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035727 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.035781 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.035814 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.035842 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.035849 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035858 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:48:09.035876 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.035883 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035893 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:48:09.035911 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.035917 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035927 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:09.035944 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.035951 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035961 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:48:09.035978 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:09.035986 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.035995 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:48:09.036013 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036020 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036030 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.036047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036054 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.036081 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036088 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036098 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:09.036115 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036122 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036132 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:09.036144 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.036212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.036234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036259 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.036266 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036277 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:09.036294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036316 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:09.036334 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036341 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036351 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:09.036369 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.036376 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036386 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:09.036398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.036435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.036470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036495 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:48:09.036525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.036540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.036550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.036563 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036590 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.036650 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036675 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.036683 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036693 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:09.036710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036717 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036728 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:09.036746 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.036752 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036762 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:09.036780 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.036786 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036795 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:09.036813 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.036819 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036829 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:09.036846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.036853 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036863 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:09.036880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.036913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036920 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036930 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:09.036947 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036953 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036963 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:09.036980 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.036987 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.036997 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:09.037014 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037021 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.037030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:09.037043 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.037096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.037114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037120 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.037135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037161 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037168 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037177 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:09.037195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.037201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.037229 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037236 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037246 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:09.037263 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.037270 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037280 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.037293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.037335 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.037371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037397 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037404 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:48:09.037427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.037442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.037452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.037465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037511 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.037554 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037580 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.037587 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037597 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:09.037615 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037622 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037631 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:09.037653 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.037660 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037671 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:09.037689 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.037696 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037705 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:09.037723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.037730 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:09.037758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.037765 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:09.037792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.037826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037834 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037843 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:09.037861 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037868 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037878 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:09.037895 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.037902 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037911 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:48:09.037929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037936 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037945 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:09.037963 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.037969 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.037979 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:09.037991 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.038050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.038067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038095 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038102 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038112 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.038155 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038181 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.038188 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038197 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:48:09.038215 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.038222 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038232 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:48:09.038249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.038256 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038266 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:09.038284 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.038291 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038301 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:48:09.038324 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.038332 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038341 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:48:09.038359 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038366 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038376 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:09.038393 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.038400 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038410 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:48:09.038427 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038434 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038444 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:48:09.038461 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038468 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038478 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:48:09.038495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:09.038529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038536 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038545 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:09.038563 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.038569 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038579 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:48:09.038596 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.038603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.038630 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.038637 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:48:09.038659 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.038743 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038749 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:09.038766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038791 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.038798 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038807 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:09.038820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.038846 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038867 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.038881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038906 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.038913 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038923 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:48:09.038936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.038960 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:09.038975 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.038981 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:48:09.038995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.039028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.039055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039062 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039072 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:09.039089 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039096 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039106 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:09.039123 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.039130 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039140 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:09.039152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.039189 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:48:09.039204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039210 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.039224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039250 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.039257 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039267 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:48:09.039280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.039308 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:09.039323 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.039351 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039358 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.039368 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.039397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.039411 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039438 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.039445 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039455 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:48:09.039473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039480 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039490 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:48:09.039508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039515 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039525 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:48:09.039542 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:09.039549 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039559 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:09.039577 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039584 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039594 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:48:09.039611 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.039618 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039629 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:48:09.039646 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.039653 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039663 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:09.039681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.039688 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039698 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:48:09.039715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.039722 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039732 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:48:09.039750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.039756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039766 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.039779 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:09.039828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.039846 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039852 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:48:09.039868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.039901 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.039923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.039947 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.039963 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.039969 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.039983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040009 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040016 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:48:09.040039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.040063 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:09.040076 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040103 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.040110 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040120 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:48:09.040137 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:09.040144 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040154 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:48:09.040172 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.040179 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:48:09.040201 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:09.040226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.040242 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040248 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.040262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.040295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.040330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040337 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040347 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:09.040364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040371 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:09.040394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.040427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040448 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.040462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040487 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040494 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040504 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:48:09.040517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.040532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.040541 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.040555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040582 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040590 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040600 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.040642 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040668 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040675 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040686 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:48:09.040704 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040711 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040720 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:48:09.040738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.040745 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040755 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:09.040773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040780 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040790 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:48:09.040807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.040814 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040823 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:48:09.040841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040848 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040858 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:48:09.040875 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.040882 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040892 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:48:09.040909 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040916 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040926 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:09.040944 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.040951 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.040962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:09.040974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.041020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041038 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041045 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:48:09.041060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041084 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.041091 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041101 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:09.041120 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.041127 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041137 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:09.041154 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.041160 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041170 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:09.041187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.041194 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041204 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:09.041221 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.041228 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041238 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:09.041250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.041312 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041318 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.041335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041359 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041365 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.041424 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.041440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041451 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:09.041461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:48:09.041473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:09.041496 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:09.041511 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041517 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:48:09.041532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041557 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.041564 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041574 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:48:09.041587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041611 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.041626 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041632 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.041646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041672 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:09.041679 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041689 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:48:09.041701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041726 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:09.041741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041747 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:48:09.041761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.041794 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.041816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.041855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041862 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.041876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041901 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.041908 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041918 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:48:09.041931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.041946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.041955 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:09.041969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.041996 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042003 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042013 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.042055 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042081 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042090 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042100 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:48:09.042117 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042124 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042134 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:48:09.042152 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042158 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042168 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:48:09.042186 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042192 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042202 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:48:09.042220 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042226 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042236 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:48:09.042253 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:09.042261 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042270 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:48:09.042288 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:09.042295 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042310 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:48:09.042329 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:09.042336 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042346 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:48:09.042364 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.042371 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042381 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:48:09.042399 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042405 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042415 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:48:09.042433 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042440 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042450 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:48:09.042467 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042474 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042484 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:48:09.042501 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042508 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042518 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:48:09.042530 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.042592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.042610 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042617 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:48:09.042633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042658 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042665 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042675 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:48:09.042688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.042713 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.042728 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.042749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042774 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.042781 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042791 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:48:09.042804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.042828 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:09.042843 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.042863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042888 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042895 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042905 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:48:09.042923 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.042930 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042940 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:09.042957 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.042964 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.042974 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:09.042992 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.042999 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043009 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:09.043021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.043057 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043072 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043078 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.043092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043117 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043135 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:48:09.043147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.043172 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.043185 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043214 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043222 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043232 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.043276 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.043315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043325 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:09.043344 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.043351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:09.043379 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043386 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043396 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:48:09.043413 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.043420 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043430 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:09.043448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:09.043482 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043489 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043499 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:48:09.043517 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:09.043524 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043534 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:48:09.043546 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.043584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.043601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043608 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:48:09.043622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043647 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.043654 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043664 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:48:09.043682 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043689 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043700 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:48:09.043717 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043724 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043734 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:48:09.043751 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.043758 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043767 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:48:09.043785 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043792 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043801 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:48:09.043819 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043826 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043836 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:48:09.043854 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043861 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043871 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:09.043888 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.043895 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:09.043918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.043968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.043983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.043990 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:09.044005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044031 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.044038 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:48:09.044061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.044085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:09.044102 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:09.044109 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:48:09.044121 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:48:09.044137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044144 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:48:09.044158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.044202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:09.044219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.044229 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:09.044239 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:48:09.044256 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.044263 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:48:09.044273 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:48:09.044289 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:09.044297 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:48:09.044311 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:48:09.044330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.044336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.044347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.044364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.044370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.044380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.044397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.044405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.044414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.044431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.044438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:09.044448 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.044465 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.044471 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:48:09.044481 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.044498 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:09.044505 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:48:09.044515 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:48:09.044531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.044538 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.044548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.044565 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:09.044571 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:48:09.044581 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:48:09.044598 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.044604 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:48:09.044614 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.044631 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.044638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:09.044648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.044664 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:09.044671 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:48:09.044680 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:48:09.044696 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:48:09.044737 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.044766 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:09.044793 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.044819 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:09.044846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.044872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:09.044898 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.044924 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:09.044951 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.044977 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:09.045003 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:48:09.045028 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:09.045054 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:48:09.045080 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:48:09.045108 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:48:09.045134 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:09.045160 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.045187 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:09.045212 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.045295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:09.045327 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.045354 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:09.045380 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.045406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:09.045432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.045458 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.045484 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.045510 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:09.045537 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.045563 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:09.045589 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.045617 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:09.045643 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.045668 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:09.045695 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.045723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.045750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.045776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:09.045802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.045829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.045855 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.045881 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.045907 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.045932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.045958 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.045984 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:09.046011 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:48:09.046036 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:09.046062 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.046087 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:09.046113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.046139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.046165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.046191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:09.046217 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.046243 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:09.046269 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.046295 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:09.046327 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.046354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:09.046379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.046406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:09.046432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.046460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:09.046487 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046505 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046531 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.046556 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046615 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.046641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.046742 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046768 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.046793 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046819 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.046844 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046861 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046887 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.046913 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046930 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.046956 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.046982 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047008 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.047035 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047060 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.047086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.047137 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047162 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.047189 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047205 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047231 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.047256 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047282 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.047313 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047340 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.047365 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047391 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.047416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.047569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.047654 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047680 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.047706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.047790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.047908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.047984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.048009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.048110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048136 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.048161 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048179 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048195 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048211 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048239 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.048265 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048291 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:09.048322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.048408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.048525 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048551 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:09.048577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048603 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.048629 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048655 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.048681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.048782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:09.048953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048970 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.048995 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.049020 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049037 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049054 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.049104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.049204 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049229 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049255 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049280 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049310 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049328 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049354 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049379 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049396 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049421 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049446 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049473 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049500 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049526 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.049551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049577 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049602 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049628 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:09.049654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:09.049721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049747 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.049773 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049799 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.049825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.049876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.049999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.050026 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050042 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050059 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050084 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.050109 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050137 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.050163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.050247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:09.050370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050387 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.050471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050546 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.050572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050598 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:09.050623 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050640 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050657 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050674 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050699 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:09.050725 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050751 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:09.050776 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.050863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.050955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:09.050980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051006 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:09.051031 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051056 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:09.051081 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051107 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:09.051133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051150 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.051234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:09.051381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:09.051409 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.051469 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.051519 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.051569 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.051615 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.051662 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.051710 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.051758 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.051811 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.051859 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.051907 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.051955 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.052001 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.052049 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.052096 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.052142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.052190 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.052238 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.052287 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.052341 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.052392 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.052447 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.052503 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.052550 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.052596 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.052642 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.052689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.052738 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.052786 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.052839 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.052885 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.052933 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.052988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.053036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.053156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.053205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.053251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.053298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.053354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.053403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.053451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.053497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.053545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.053592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.053639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.053687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.053735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.053782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.053830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.053878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.053926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.053975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.054022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.054074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.054125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.054172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.054219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.054265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.054317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.054366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.054414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.054465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.054511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.054559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.054614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.054662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.054709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.054756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.054802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.054849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.054896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.054943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.054990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.055036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.055084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.055130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.055176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.055223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.055270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.055321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.055368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.055416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.055464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.055512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.055561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.055613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.055664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.055710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.055756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.055803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.055848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.055896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.055944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.055998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.056044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.056091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.056147 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:09.056175 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.056236 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.056290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.056349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.056403 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.056456 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.056508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.056560 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.056612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.056665 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.056717 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.056770 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.056822 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.056874 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.056927 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.056980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.057032 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.057085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.057138 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.057191 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.057244 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.057296 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.057355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.057408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.057460 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.057513 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.057574 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.057628 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.057681 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.057734 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.057786 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.057838 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.057899 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:09.057923 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.057976 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.058029 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.058146 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.058199 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.058252 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.058309 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.058364 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.058416 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.058469 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.058521 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.058574 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.058626 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.058679 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.058731 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.058784 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.058836 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.058891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.058944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.058997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.059050 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.059103 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.059156 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.059208 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.059260 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.059319 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.059372 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.059424 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.059477 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.059530 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.059583 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.059635 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.059694 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:09.059717 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.059766 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.059815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.059862 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.059910 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.059957 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.060005 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.060052 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.060099 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.060146 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.060194 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.060242 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.060290 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.060342 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.060391 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.060438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.060485 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.060533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.060580 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.060628 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.060676 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.060724 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.060772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.060819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.060867 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.060914 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.060961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.061008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.061054 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.061101 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.061148 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.061195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.061250 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:09.061272 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.061326 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.061376 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.061425 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.061474 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.061523 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:09.061572 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:09.061621 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:09.061671 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.061721 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.061770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.061819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.061868 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.061918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.061967 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.062016 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.062065 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.062115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.062165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.062214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.062263 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.062318 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.062367 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.062417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:09.062467 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.062516 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.062566 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.062616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.062664 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.062713 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.062763 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.062813 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.062865 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:48:09.062882 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:48:09.062911 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:48:09.062939 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:09.062966 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:09.062992 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:48:09.063017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.063036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.063046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.063057 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.063067 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.063077 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:09.063150 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:09.063160 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:09.063169 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.063178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.063187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.063197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.063207 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063216 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063226 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063236 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.063245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.063255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063264 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063273 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.063283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.063292 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.063301 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.063317 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:09.063327 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.063336 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.063345 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.063355 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.063363 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.063372 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.063382 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.063390 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.063399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.063409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.063417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.063427 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.063434 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.063442 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:09.063451 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:09.063459 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:09.063467 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.063474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.063482 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.063489 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.063497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.063527 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.063535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.063558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.063566 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.063573 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.063581 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:09.063588 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.063595 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.063661 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.063669 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.063677 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.063684 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.063691 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.063699 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.063707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.063717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.063727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.063736 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.063744 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.063753 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:09.063760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:09.063768 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:09.063776 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.063783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.063791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.063798 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.063806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063813 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063821 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.063828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.063836 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.063842 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.063857 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.063864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.063872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.063879 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.063888 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:09.063896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.063903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.063910 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.063917 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.063924 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.063931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.063939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.063947 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.063954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:09.063963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.063971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:09.063979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:09.063986 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:09.063994 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:09.064002 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:09.064009 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:09.064017 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:09.064024 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:09.064031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:09.064039 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:09.064046 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.064055 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.064064 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:09.064072 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:09.064080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:09.064087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.064095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:09.064102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:09.064110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:09.064117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:09.064124 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:09.064131 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:09.064138 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:09.064145 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:09.064152 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:09.064159 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:09.064166 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:09.064173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:09.064181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:09.064188 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:09.064275 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:48:09.064286 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:09.064291 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:09.064296 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:09.064303 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:48:09.064312 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:09.064317 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:09.064327 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:48:09.064337 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:09.064385 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064393 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:09.064408 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:09.064429 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:48:09.064436 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:48:09.064441 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:48:09.064445 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:48:09.064451 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:09.064462 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064470 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064476 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064489 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064499 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:09.064504 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:48:09.064528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.064538 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:09.064543 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.064567 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:09.064573 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:48:09.064577 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:48:09.064581 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:48:09.064585 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:48:09.064589 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:48:09.064594 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:09.064598 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:48:09.064605 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148086" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:09.064615 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064622 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064626 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:09.064633 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064639 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:09.064643 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:09.064668 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:09.064675 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064680 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064686 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064690 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:09.064702 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:09.064709 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:09.064714 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:09.064719 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:09.064725 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148086" 2019-02-23 21:48:09.064732 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:09.064736 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:09.064741 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:09.064748 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:09.064753 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-02-23 21:48:09.064759 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:09.064765 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:09.064770 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:09.064773 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:09.064778 wsdl: in serializeType: returning: 148086 2019-02-23 21:48:09.064783 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148086 2019-02-23 21:48:09.064797 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148086 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:48:09.064802 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:48:09.064807 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8648"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:48:09.064822 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:48:09.064828 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148086 2019-02-23 21:48:09.064840 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:48:09.064922 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:48:09.064855 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:09.064867 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:09.064872 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:09.064877 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:09.064881 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:09.064889 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:09.064900 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:09.064909 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:09.064915 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:09.064929 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:48:09.064940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:09.064948 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:09.072478 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:09.072515 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:09.072542 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:09.072553 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:48:09.072563 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:09.072572 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:09.072580 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:09.072587 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:09.072596 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:09.072637 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:48:09.136389 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:48:09.136440 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:48:09.136452 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:09.136462 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:09.136472 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:09.136482 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:09.136493 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:09.136505 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:09.136515 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:09.136526 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:03 GMT 2019-02-23 21:48:09.136538 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:09.136547 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:48:09.136557 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:09.136573 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:48:09.136612 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:48:09.136640 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:48:09.136657 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:09.136666 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:48:09.136675 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:09.136722 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:09.136740 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:09.136752 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:09.136791 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:09.136805 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:48:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:48:09.136857 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:48:09.136872 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:48:09.136903 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:48:09.136915 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:48:09.137059 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:48:09.137224 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:48:09.137236 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:48:09.137249 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:48:09.137264 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:09.137302 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:48:09.137381 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:48:09.137414 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:09.137428 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:48:09.137436 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:48:09.137440 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:48:09.137445 nusoap_client: detail =