Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 46.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700026KP35 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3011
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:55:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:55:24.700178 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:55:24.700240 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:55:24.700253 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:55:24.700268 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:55:24.700279 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:55:24.700290 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:55:24.700304 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:55:24.700312 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:55:24.700319 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:55:24.700336 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:55:24.700344 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:55:24.700355 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:55:24.700360 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:55:24.700364 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:55:24.700368 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:55:24.700372 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:55:24.700384 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:55:24.700405 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:55:24.700414 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:55:24.700420 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:55:24.700426 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:55:24.700435 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:55:24.700443 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:55:24.707752 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:55:24.707766 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:55:24.707776 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:55:24.707782 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:55:24.707788 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:55:24.707792 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:55:24.707796 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:55:24.707824 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:55:24.724978 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:55:24.724995 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:55:24.725002 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:55:24.725007 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:55:24.725013 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:55:24.725018 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:55:24.725023 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:55:24.725029 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:55:24.725034 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:55:24.725039 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:55:18 GMT 2019-02-23 22:55:24.725049 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:55:24.725054 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:55:24.725060 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:55:24.725069 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:55:24.725093 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:55:24.732162 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:55:24.732359 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:55:24.732864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:55:24.739500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.739709 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.740233 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.740796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.741023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.746827 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:55:24.747166 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.747755 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.748347 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.748910 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:55:24.749547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.749647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.749978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.749998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.754028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.754056 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:55:24.754484 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.754512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:55:24.754835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.754867 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:55:24.755416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.755449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.755898 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.755925 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:55:24.756509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.756539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:55:24.756814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:55:24.756974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.757005 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-23 22:55:24.757474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:55:24.757495 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:55:24.758059 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:55:24.758072 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:55:24.758077 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:55:24.758175 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:55:24.758202 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:55:24.758214 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:55:24.758220 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:55:24.758232 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:55:24.758236 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:55:24.758407 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:55:24.758419 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:55:24.758480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:55:24.758507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758537 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.758546 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758560 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:55:24.758611 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.758622 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758636 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:55:24.758654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.758687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.758707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758727 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.758742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758775 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.758782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:55:24.758805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.758830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:55:24.758845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:55:24.758864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758888 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.758895 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758904 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:55:24.758921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.758927 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758936 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:55:24.758952 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.758958 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.758969 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:55:24.758982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.759014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.759028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:55:24.759047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759071 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.759077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759087 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:55:24.759099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.759122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:55:24.759136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:55:24.759155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759177 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.759184 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:55:24.759210 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.759215 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759224 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:55:24.759240 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.759246 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759255 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:55:24.759271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.759286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.759308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.759344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.759358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.759377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.759477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.759493 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:55:24.759514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:55:24.759526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:55:24.759549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:55:24.759564 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759570 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:55:24.759583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759606 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.759613 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759622 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:55:24.759635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.759659 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.759699 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759723 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.759748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759785 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.759792 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:55:24.759814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.759864 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:55:24.759892 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759900 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:55:24.759916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.759947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.759969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.759997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.760045 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760053 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.760069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760093 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.760100 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760109 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:55:24.760121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760174 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:55:24.760199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760205 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:55:24.760219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.760249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760258 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:55:24.760314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.760326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.760355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760383 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:55:24.760398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760417 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.760456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760498 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.760506 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760517 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:55:24.760530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760555 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:55:24.760591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760603 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:55:24.760627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760655 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.760662 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760676 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:55:24.760707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.760730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.760781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760813 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:55:24.760828 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760835 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.760848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760871 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.760878 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760887 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:55:24.760899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.760923 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:55:24.760936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760942 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:55:24.760954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.760983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.760992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.761004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761027 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:55:24.761041 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761046 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.761059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761082 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761089 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761098 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:55:24.761110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761133 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:55:24.761146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:55:24.761165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.761193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.761214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761237 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.761251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761256 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.761295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761321 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.761327 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761337 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:55:24.761349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761373 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:55:24.761387 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761393 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:55:24.761410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761436 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761443 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761453 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:55:24.761465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761489 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.761503 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761509 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.761522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761545 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761552 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761561 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:55:24.761574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:55:24.761612 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761617 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:55:24.761630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761653 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761660 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761669 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:55:24.761682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761718 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.761733 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761739 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.761751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761773 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761782 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761791 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:55:24.761803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:55:24.761841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761846 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:55:24.761859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761881 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.761888 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761897 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:55:24.761913 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.761919 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761928 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:55:24.761940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.761958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.761981 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.761996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762002 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.762014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762039 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.762045 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762055 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:55:24.762067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.762091 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:55:24.762106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762112 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:55:24.762124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762148 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.762168 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.762190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.762215 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.762230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762236 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.762249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762281 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.762295 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762306 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:55:24.762319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.762344 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.762360 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762366 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:55:24.762380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762408 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:55:24.762416 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762426 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:55:24.762440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.762465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.762480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762486 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.762500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762529 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.762607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.762624 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762634 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:55:24.762644 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:55:24.762655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:55:24.762678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:55:24.762693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762698 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:55:24.762711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762736 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:55:24.762742 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762752 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:55:24.762764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.762789 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.762803 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762809 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.762822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762864 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.762930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.762946 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:55:24.762966 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:55:24.762977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.762991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:55:24.763000 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:55:24.763014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763020 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:55:24.763033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763063 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:55:24.763090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763096 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:55:24.763122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763129 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:55:24.763154 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.763161 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763170 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:55:24.763187 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.763194 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763203 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:55:24.763219 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.763225 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763234 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:55:24.763251 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.763257 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.763286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.763362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.763379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763385 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.763401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763431 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:55:24.763461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.763487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:55:24.763501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:55:24.763521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763545 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763552 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763562 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:55:24.763579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763626 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.763645 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763651 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763661 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:55:24.763673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.763704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.763719 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763725 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.763737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:55:24.763790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.763816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:55:24.763830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:55:24.763849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.763900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.763924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.763939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.763957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.763988 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.763995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:55:24.764019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.764058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764064 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:55:24.764077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764100 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764107 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764116 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:55:24.764133 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.764167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764173 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764183 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:55:24.764202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.764249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764255 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.764268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:55:24.764346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.764387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.764420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764446 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.764453 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764463 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:55:24.764481 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764487 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764497 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:55:24.764514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764520 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764530 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:55:24.764547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.764553 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:55:24.764580 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.764607 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764617 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:55:24.764629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.764683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.764703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764726 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764733 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764742 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:55:24.764755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.764769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764779 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.764792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764821 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764827 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764837 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.764879 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.764909 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.764936 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.764942 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764951 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:55:24.764968 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.764975 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.764984 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:55:24.765001 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.765007 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765017 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:55:24.765033 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.765039 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765049 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:55:24.765065 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:55:24.765072 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765081 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:55:24.765097 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765104 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765113 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.765129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.765161 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765177 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:55:24.765206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765212 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765221 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:55:24.765233 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.765338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.765360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765384 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.765391 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765403 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:55:24.765426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765458 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765472 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:55:24.765493 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765500 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765510 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:55:24.765527 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.765534 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765543 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:55:24.765556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.765593 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.765646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765670 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765677 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765687 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:55:24.765699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.765714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.765723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.765736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765774 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765781 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.765830 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765853 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.765859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765868 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:55:24.765884 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.765890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765900 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:55:24.765916 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.765922 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765931 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:55:24.765947 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.765953 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.765962 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:55:24.765978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.765984 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766010 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:55:24.766043 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.766051 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766062 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:55:24.766080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766095 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.766111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766117 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766126 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:55:24.766142 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766148 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766157 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:55:24.766173 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766179 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766188 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:55:24.766222 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766229 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766238 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:55:24.766250 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.766321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.766354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.766376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766403 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766412 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766422 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:55:24.766441 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.766447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.766474 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766481 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:55:24.766507 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.766514 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766524 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.766537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.766581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.766659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:55:24.766714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.766729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.766739 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.766764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766791 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766797 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.766847 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766871 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.766877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766886 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:55:24.766902 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.766909 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766917 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:55:24.766936 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.766943 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766952 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:55:24.766968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.766975 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.766984 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:55:24.767000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767006 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767015 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:55:24.767031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767037 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767046 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:55:24.767062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.767093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767100 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767109 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:55:24.767125 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767131 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767140 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:55:24.767156 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767162 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767171 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:55:24.767187 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767193 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:55:24.767217 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767224 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767245 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:55:24.767258 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.767345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.767364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767392 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767399 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767414 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.767459 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767484 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.767491 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767501 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:55:24.767518 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.767525 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767534 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:55:24.767551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.767558 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767567 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:55:24.767603 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767609 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767619 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:55:24.767635 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767648 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767658 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:55:24.767674 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767680 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767689 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:55:24.767706 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767712 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767721 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:55:24.767737 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767744 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767752 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:55:24.767769 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767776 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767785 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:55:24.767801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767808 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767817 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:55:24.767833 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767839 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767848 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:55:24.767864 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.767871 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767880 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:55:24.767896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.767902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.767928 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.767934 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.767943 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:55:24.767955 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.768017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768035 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768041 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:55:24.768061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768094 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.768101 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768110 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:55:24.768123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768148 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.768162 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768168 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.768181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768209 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.768216 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768225 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:55:24.768238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768262 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:55:24.768296 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768303 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:55:24.768317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.768349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768359 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.768377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.768383 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768393 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:55:24.768414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.768422 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:55:24.768449 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.768455 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768464 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:55:24.768477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768515 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:55:24.768530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768536 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.768554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768579 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.768599 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768609 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:55:24.768621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.768635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768645 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:55:24.768658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.768683 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768690 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.768699 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.768727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.768740 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768764 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.768771 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768780 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:55:24.768797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.768803 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768817 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:55:24.768835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.768841 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768850 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:55:24.768867 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:55:24.768873 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768883 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:55:24.768899 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.768905 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768914 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:55:24.768931 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.768937 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768946 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:55:24.768963 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.768969 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.768978 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:55:24.768995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.769001 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.769010 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:55:24.769026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.769032 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.769042 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:55:24.769058 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.769064 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.769073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.769085 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:55:24.769132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769149 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769154 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:55:24.769172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.769203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.769225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769249 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.769263 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.769313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769340 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769347 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769357 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:55:24.769370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769395 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:55:24.769414 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769442 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.769449 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769459 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:55:24.769477 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:55:24.769483 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769493 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:55:24.769510 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.769517 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769526 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:55:24.769539 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:55:24.769563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.769616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.769648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.769679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.769685 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769694 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:55:24.769711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.769723 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769732 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:55:24.769745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769776 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769795 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.769808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769832 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769839 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:55:24.769865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.769880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.769902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769928 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769935 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769944 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.769972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.769985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770009 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770016 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770025 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:55:24.770042 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770048 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:55:24.770074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.770080 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770089 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:55:24.770106 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770112 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770122 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:55:24.770138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.770144 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770157 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:55:24.770174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770180 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770189 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:55:24.770206 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.770212 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770221 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:55:24.770237 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770243 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770252 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:55:24.770297 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770305 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770316 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:55:24.770329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.770374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.770392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:55:24.770417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770442 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770448 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770458 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:55:24.770476 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.770483 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770493 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:55:24.770510 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.770516 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770525 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:55:24.770542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770573 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:55:24.770589 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.770596 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770605 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:55:24.770629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.770675 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.770703 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770709 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.770727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770757 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770832 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.770854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.770870 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:55:24.770891 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:55:24.770907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:55:24.770931 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:55:24.770945 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770951 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:55:24.770965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.770993 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.771000 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771009 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:55:24.771022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.771046 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.771061 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771067 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.771079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771103 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:55:24.771109 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771118 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:55:24.771131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.771155 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:55:24.771169 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:55:24.771187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.771216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.771238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.771262 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.771306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771313 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.771332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771357 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771364 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771374 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:55:24.771387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.771403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.771412 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:55:24.771426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771452 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771459 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771469 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771482 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.771511 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771536 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771544 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771554 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:55:24.771583 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771595 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771608 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:55:24.771625 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771632 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771641 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:55:24.771657 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771663 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771672 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:55:24.771689 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771695 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771704 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:55:24.771721 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:55:24.771727 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771736 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:55:24.771752 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:55:24.771759 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771768 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:55:24.771784 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:55:24.771790 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771799 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:55:24.771816 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.771822 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771831 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:55:24.771848 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771854 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771863 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:55:24.771880 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771886 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771895 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:55:24.771911 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771917 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771926 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:55:24.771943 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.771949 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.771958 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:55:24.771970 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.772028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772045 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772051 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:55:24.772071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.772102 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772111 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:55:24.772124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772148 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.772162 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772168 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.772181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772205 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.772211 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772221 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:55:24.772233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772257 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:55:24.772290 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.772318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772343 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.772350 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772370 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:55:24.772388 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.772395 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772404 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:55:24.772421 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.772428 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:55:24.772454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.772461 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:55:24.772483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772520 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772535 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772541 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.772554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772592 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772598 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772608 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:55:24.772620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.772635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772644 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.772657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772688 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772695 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772705 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772718 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.772751 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.772781 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772790 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:55:24.772807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.772813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772822 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:55:24.772839 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.772845 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772854 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:55:24.772896 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.772909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772927 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:55:24.772959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.772968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.772979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:55:24.772998 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773004 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.773013 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:55:24.773030 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:55:24.773037 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.773046 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:55:24.773058 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.773132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.773156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773162 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:55:24.773176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773200 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.773207 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773217 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:55:24.773234 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773240 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773250 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:55:24.773266 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773292 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773312 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:55:24.773331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.773337 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773347 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:55:24.773371 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773378 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773387 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:55:24.773408 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773417 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773428 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:55:24.773446 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773453 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773463 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:55:24.773480 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773486 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773496 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:55:24.773508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.773565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.773594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:55:24.773614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773638 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.773645 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:55:24.773667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.773695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:55:24.773711 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:55:24.773718 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:55:24.773729 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:55:24.773744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773750 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:55:24.773763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.773804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:55:24.773820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.773831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:55:24.773840 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:55:24.773856 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.773863 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:55:24.773872 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:55:24.773888 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:55:24.773907 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:55:24.773917 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:55:24.773934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.773940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.773949 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.773965 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.773971 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.773980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.773996 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.774006 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.774015 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.774031 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.774037 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:55:24.774046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.774062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.774068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:55:24.774077 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.774093 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:55:24.774099 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:55:24.774108 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:55:24.774124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.774130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.774138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.774154 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:55:24.774160 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:55:24.774169 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:55:24.774185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.774191 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:55:24.774378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.774400 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.774410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:55:24.774421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.774438 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:55:24.774444 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:55:24.774453 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:55:24.774465 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:55:24.774498 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.774527 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:55:24.774554 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.774593 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:55:24.774618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.774644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:55:24.774669 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.774695 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:55:24.774720 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.774746 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:55:24.774770 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:55:24.774796 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:55:24.774821 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:55:24.774846 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:55:24.774871 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:55:24.774897 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:55:24.774923 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.774948 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:55:24.774973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.774998 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:55:24.775023 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.775053 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:55:24.775079 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.775104 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:55:24.775130 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.775155 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.775180 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.775205 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:55:24.775230 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.775255 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:55:24.775304 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.775332 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:55:24.775366 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.775392 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:55:24.775426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.775455 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.775481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.775507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:55:24.775534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.775561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.775600 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.775625 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.775657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.775682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.775707 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.775732 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:55:24.775757 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:55:24.775787 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:55:24.775812 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.775838 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:55:24.775863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.775888 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.775913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.775939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:55:24.775963 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.775988 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:55:24.776014 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.776039 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:55:24.776065 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.776090 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:55:24.776115 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.776141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:55:24.776165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.776192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:55:24.776218 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776297 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776330 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.776360 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776377 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776394 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776426 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.776452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.776559 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776597 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.776622 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776647 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.776672 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776724 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776755 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.776780 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776838 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.776875 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776902 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.776926 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.776952 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.776976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.777027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777051 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.777076 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.777143 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777168 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.777192 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777230 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.777254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777308 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.777335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.777503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777536 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.777600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.777664 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777768 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.777798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.777917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.777989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.778014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.778128 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778152 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.778176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778192 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778223 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.778279 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778305 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:55:24.778329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778383 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.778407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.778516 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778540 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:55:24.778563 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778587 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.778611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778635 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.778659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778675 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.778794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:55:24.778959 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778975 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.778999 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.779022 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779038 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779053 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779077 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.779101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.779194 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779218 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779242 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779265 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779296 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779313 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779341 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779365 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779381 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779405 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779428 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779453 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779477 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779501 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.779525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779550 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779573 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779597 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:55:24.779625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779640 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779664 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:55:24.779688 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779713 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.779771 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779797 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.779821 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779849 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.779874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779890 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.779991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.780023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780078 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.780102 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780127 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.780152 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.780230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:55:24.780357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.780450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780466 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780497 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.780581 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780627 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:55:24.780652 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780705 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780762 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:55:24.780792 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780816 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:55:24.780844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780861 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780876 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.780924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.780985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:55:24.781033 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781057 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:55:24.781082 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781106 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:55:24.781129 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781153 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:55:24.781177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.781271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:55:24.781430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:55:24.781455 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.781521 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.781569 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.781615 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.781659 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.781704 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.781747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.781791 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.781850 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.781895 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.781940 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.781984 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.782028 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.782073 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.782117 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.782160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.782204 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.782249 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.782317 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.782364 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.782435 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.782489 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.782550 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.782609 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.782653 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.782696 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.782739 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.782784 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.782829 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.782889 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.782932 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.782977 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.783029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.783073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.783118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.783162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.783206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.783444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.783491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.783539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.783584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.783627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.783670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.783714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.783757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.783801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.783845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.783889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.783932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.783977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.784021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.784065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.784110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.784159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.784207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.784250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.784301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.784345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.784388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.784439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.784483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.784545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.784590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.784638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.784692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.784738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.784784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.784830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.784887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.784944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.784990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.785040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.785086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.785131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.785178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.785222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.785267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.785325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.785371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.785422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.785468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.785515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.785561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.785607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.785668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.785718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.785768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.785813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.785858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.785903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.785948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.785995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.786042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.786095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.786140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.786186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.786239 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:55:24.786264 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.786330 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.786383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.786440 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.786496 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.786548 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.786599 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.786650 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.786705 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.786757 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.786808 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.786859 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.786910 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.786961 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.787013 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.787063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.787114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.787165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.787217 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.787269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.787328 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.787379 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.787438 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.787490 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.787540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.787598 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.787677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.787729 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.787780 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.787831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.787882 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.787932 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.787991 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:55:24.788014 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.788067 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.788119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.788171 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.788222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.788317 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.788566 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.788620 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.788671 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.788723 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.788775 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.788827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.788879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.788931 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.788983 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.789038 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.789090 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.789142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.789193 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.789245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.789304 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.789357 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.789414 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.789467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.789518 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.789570 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.789621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.789672 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.789724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.789776 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.789827 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.789878 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.789937 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:55:24.789958 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.790007 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.790054 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.790100 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.790152 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.790198 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.790244 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.790297 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.790343 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.790390 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.790442 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.790489 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.790536 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.790583 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.790630 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.790677 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.790723 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.790770 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.790817 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.790863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.790910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.790956 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.791003 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.791049 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.791095 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.791146 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.791196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.791243 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.791299 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.791345 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.791392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.791445 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.791499 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:55:24.791520 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.791569 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.791617 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.791665 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.791713 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.791760 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:55:24.791809 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:55:24.791856 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:55:24.791904 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.791953 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.792001 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.792048 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.792096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.792145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.792197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.792245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.792301 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.792350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.792399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.792452 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.792500 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.792549 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.792597 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.792645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:55:24.792693 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.792742 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.792807 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.792856 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.792904 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.792952 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.793000 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.793048 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.793100 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:55:24.793116 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:55:24.793144 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:55:24.793170 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:55:24.793196 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:55:24.793220 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:55:24.793236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.793249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.793257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.793265 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.793279 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.793287 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:55:24.793299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:55:24.793307 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:55:24.793314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.793507 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.793517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.793524 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.793532 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793539 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.793547 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.793555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.793562 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.793569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793584 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.793595 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.793602 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.793609 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.793616 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:55:24.793623 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.793630 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.793637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.793644 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.793651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.793658 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.793665 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.793672 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.793680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.793688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.793695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.793703 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.793710 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.793717 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:55:24.793724 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:55:24.793732 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:55:24.793739 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.793746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.793753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.793759 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.793767 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793774 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.793781 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.793788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.793794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.793801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793808 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.793822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.793829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.793836 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.793843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:55:24.793850 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.793856 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.793863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.793870 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.793876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.793887 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.793894 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.793901 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.793908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.793917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.793924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.793931 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.793938 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.793944 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:55:24.793951 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:55:24.793957 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:55:24.793964 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.793970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.793977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.793983 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.793989 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.793996 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.794002 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.794009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.794015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.794021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.794027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.794034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.794040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.794047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.794053 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.794060 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:55:24.794066 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.794073 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.794079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.794085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.794091 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.794097 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.794104 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.794110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.794116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:55:24.794124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.794130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:55:24.794137 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:55:24.794143 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:55:24.794150 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:55:24.794156 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:55:24.794162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:55:24.794168 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:55:24.794174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:55:24.794180 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:55:24.794187 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:55:24.794193 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.794211 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.794218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:55:24.794225 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:55:24.794231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:55:24.794500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.794510 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:55:24.794516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:55:24.794523 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:55:24.794529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:55:24.794536 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:55:24.794542 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:55:24.794548 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:55:24.794554 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:55:24.794560 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:55:24.794567 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:55:24.794573 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:55:24.794579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:55:24.794585 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:55:24.794592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:55:24.794804 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:55:24.794814 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:55:24.794818 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:55:24.794823 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:55:24.794830 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:55:24.794834 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:55:24.794838 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:55:24.794846 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:55:24.794854 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:55:24.794889 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.794896 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:55:24.794910 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:55:24.794930 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:55:24.794936 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:55:24.794940 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:55:24.794944 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:55:24.794950 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:55:24.794959 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.794966 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.794971 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.794980 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.794988 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:55:24.794992 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:55:24.795013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.795021 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:55:24.795026 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.795048 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:55:24.795053 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:55:24.795057 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:55:24.795060 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:55:24.795064 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:55:24.795068 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:55:24.795072 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:55:24.795076 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:55:24.795081 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:55:24.795091 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.795097 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.795101 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:55:24.795107 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.795112 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:55:24.795116 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:55:24.795138 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:55:24.795144 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.795148 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.795153 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.795157 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:55:24.795166 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:55:24.795182 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:55:24.795187 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:55:24.795191 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:55:24.795197 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "188536" 2019-02-23 22:55:24.795204 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:55:24.795208 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:55:24.795213 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:55:24.795219 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:55:24.795223 wsdl: in serializeType: returning: 188536 2019-02-23 22:55:24.795229 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:55:24.795236 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:55:24.795240 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:55:24.795244 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:55:24.795248 wsdl: in serializeType: returning: 188536 2019-02-23 22:55:24.795252 wsdl: serializeRPCParameters returning: 188536 2019-02-23 22:55:24.795280 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=188536 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:55:24.795285 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:55:24.795292 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6519"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:55:24.795313 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:55:24.795318 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=188536 2019-02-23 22:55:24.795328 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:55:24.795396 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:55:24.795338 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:55:24.795348 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:55:24.795353 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:55:24.795357 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:55:24.795361 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:55:24.795368 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:55:24.795377 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:55:24.795385 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:55:24.795390 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:55:24.795405 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:55:24.795416 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:55:24.795425 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:55:24.802874 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:55:24.802889 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:55:24.802899 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:55:24.802905 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:55:24.802910 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:55:24.802915 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:55:24.802919 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:55:24.802923 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:55:24.802928 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:55:24.802956 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:55:24.812348 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:55:24.812365 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:55:24.812370 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:55:24.812376 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:55:24.812381 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:55:24.812387 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:55:24.812392 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:55:24.812397 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:55:24.812403 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:55:24.812408 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:55:18 GMT 2019-02-23 22:55:24.812418 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:55:24.812423 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:55:24.812429 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:55:24.812437 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:55:24.812459 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:55:24.812469 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:55:24.812478 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:55:24.812482 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:55:24.812487 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:55:24.812526 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:55:24.812537 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:55:24.812542 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:55:24.812563 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:55:24.812570 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:55:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:55:24.812601 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:55:24.812612 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:55:24.812631 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:55:24.812637 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:55:24.812738 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:55:24.812845 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:55:24.812851 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:55:24.812859 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:55:24.812870 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:55:24.812896 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:55:24.812952 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:55:24.812980 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:55:24.812996 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:55:24.813004 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:55:24.813008 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:55:24.813013 nusoap_client: detail =