Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 46.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700026KP35 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3011
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:58:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:58:22.986289 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:58:22.986352 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:58:22.986376 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:58:22.986395 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:58:22.986405 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:58:22.986414 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:58:22.986429 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:58:22.986438 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:58:22.986445 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:58:22.986455 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:58:22.986463 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:58:22.986475 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:58:22.986481 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:58:22.986485 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:58:22.986490 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:58:22.986496 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:58:22.986513 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:58:22.986530 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:58:22.986539 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:58:22.986545 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:58:22.986551 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:58:22.986561 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:58:22.986571 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:58:22.994565 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:58:22.994583 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:58:22.994595 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:58:22.994601 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:58:22.994607 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:58:22.994611 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:58:22.994615 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:58:22.994652 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:58:23.010928 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:58:23.010965 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:58:23.010973 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:58:23.010978 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:58:23.010984 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:58:23.010989 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:58:23.010995 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:58:23.011001 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:58:23.011006 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:58:23.011012 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:58:07 GMT 2019-04-25 18:58:23.011017 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:58:23.011022 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:58:23.011029 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:58:23.011042 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:58:23.011074 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:58:23.011097 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 18:58:23.018562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.018818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:58:23.018840 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:58:23.026295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.026354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.026463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.026604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.026641 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.026702 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:58:23.033953 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.034059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.034093 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:58:23.034245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.034275 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.034292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:58:23.034512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.034542 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.034571 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:58:23.034587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:58:23.034634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.034659 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.034679 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.041623 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:58:23.041708 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:58:23.041972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.041992 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.042030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.042049 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:58:23.042106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.042144 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:58:23.042162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.042204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.042286 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 18:58:23.042426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:58:23.042485 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 18:58:23.042510 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:58:23.042520 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:58:23.042660 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:58:23.042718 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:58:23.042742 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:58:23.042754 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:58:23.042783 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:58:23.042791 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:58:23.043005 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:58:23.043024 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:58:23.043079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:58:23.043111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043145 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043155 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043170 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:58:23.043192 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043201 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043216 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:58:23.043233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.043276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.043293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.043316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043346 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.043354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:58:23.043390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.043419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:58:23.043436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:58:23.043457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043484 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043496 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043508 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:58:23.043528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043535 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043545 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:58:23.043563 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043570 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043584 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:58:23.043598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.043634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.043650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:58:23.043671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043696 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.043704 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:58:23.043728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.043754 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:58:23.043769 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043775 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:58:23.043789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043814 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043821 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043831 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:58:23.043849 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043856 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043866 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:58:23.043884 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.043891 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043901 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:58:23.043918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.043925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.043948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.043977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.043988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.044004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.044026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044099 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.044121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.044138 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044150 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:58:23.044160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:58:23.044173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:58:23.044198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:58:23.044213 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044219 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:58:23.044233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044258 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.044267 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044277 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:58:23.044290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044315 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.044331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044337 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.044351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044383 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.044391 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044401 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:58:23.044414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044440 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:58:23.044455 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044462 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:58:23.044483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044514 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.044521 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.044544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.044585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044591 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.044605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044630 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.044637 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:58:23.044661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044686 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:58:23.044701 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044707 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:58:23.044722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044747 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.044754 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044764 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:58:23.044782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.044790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044800 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.044813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044843 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:58:23.044858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044864 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.044878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044902 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.044909 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044919 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:58:23.044932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.044957 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:58:23.044972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.044979 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:58:23.044993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.045026 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:58:23.045062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.045069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.045093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045122 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:58:23.045137 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045144 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.045158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045182 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.045189 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045199 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:58:23.045212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045238 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:58:23.045253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045259 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:58:23.045273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.045303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.045327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045352 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:58:23.045373 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045380 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.045394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045419 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.045426 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045436 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:58:23.045449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045474 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:58:23.045493 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045500 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:58:23.045516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.045547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.045570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045596 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.045611 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045617 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.045631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045655 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.045662 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045672 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:58:23.045686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045711 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:58:23.045726 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045732 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:58:23.045745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.045776 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045786 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:58:23.045799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.045839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045845 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.045858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045882 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.045889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045899 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:58:23.045912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.045937 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:58:23.045952 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045958 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:58:23.045972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.045997 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.046004 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046014 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:58:23.046027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046052 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.046067 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046073 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.046087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046111 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.046118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046128 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:58:23.046141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:58:23.046182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046189 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:58:23.046202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046226 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.046234 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046244 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:58:23.046262 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.046268 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046278 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:58:23.046292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046321 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.046336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046342 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.046362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046390 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.046397 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046407 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:58:23.046420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046445 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:58:23.046460 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046466 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:58:23.046480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046510 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.046517 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046527 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.046541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.046581 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046587 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.046602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046627 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.046634 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046644 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:58:23.046657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046682 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.046697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046703 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:58:23.046717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046741 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:58:23.046748 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046759 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:58:23.046772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.046797 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.046812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046818 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.046832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046862 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.046923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.046940 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046950 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:58:23.046961 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:58:23.046973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.046988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:58:23.046998 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:58:23.047013 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047019 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:58:23.047033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047060 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:58:23.047067 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047077 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:58:23.047090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.047117 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.047131 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047138 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.047152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047182 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.047240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.047256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047267 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:58:23.047277 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:58:23.047293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:58:23.047317 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:58:23.047332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047338 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:58:23.047352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047392 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047402 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:58:23.047420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047427 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047438 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:58:23.047457 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047463 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:58:23.047496 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.047504 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047515 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:58:23.047534 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.047541 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047551 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:58:23.047569 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.047576 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047585 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:58:23.047603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.047609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.047632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.047682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.047698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.047719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047744 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047751 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:58:23.047783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.047808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:58:23.047823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047829 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:58:23.047844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047868 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047876 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047885 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:58:23.047903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.047938 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.047945 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047955 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:58:23.047968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.047991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.048016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048022 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.048036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048060 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048069 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:58:23.048092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:58:23.048133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:58:23.048153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.048207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.048247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048253 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.048267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048302 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048309 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:58:23.048332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.048379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048385 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:58:23.048400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048424 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048431 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048441 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:58:23.048459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.048499 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048507 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048517 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:58:23.048531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.048579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.048601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048632 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:58:23.048656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.048696 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.048716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048741 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.048748 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048758 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:58:23.048776 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048783 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048793 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:58:23.048811 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.048818 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048827 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:58:23.048845 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.048852 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048862 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:58:23.048879 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.048886 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048896 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:58:23.048910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.048952 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.048966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.048973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.048987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049013 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049021 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:58:23.049044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.049069 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.049084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049116 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049124 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049147 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.049179 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.049211 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.049240 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.049247 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049256 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:58:23.049274 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.049281 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049291 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:58:23.049309 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.049316 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049326 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:58:23.049344 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.049351 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049367 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:58:23.049386 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:58:23.049393 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049403 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:58:23.049421 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049428 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049438 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.049455 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049462 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.049494 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049513 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:58:23.049531 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049538 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049548 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:58:23.049561 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.049632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.049653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049678 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.049685 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049695 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:58:23.049714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049730 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:58:23.049747 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.049754 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049763 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:58:23.049781 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.049788 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049798 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:58:23.049810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.049848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.049884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049909 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.049917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049926 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:58:23.049940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.049955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.049965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.049979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050006 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.050066 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050092 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.050099 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050109 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:58:23.050127 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050134 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050145 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:58:23.050163 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.050170 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050179 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:58:23.050197 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.050204 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050213 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:58:23.050231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.050238 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:58:23.050265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.050271 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:58:23.050306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050322 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.050340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050347 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050361 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:58:23.050381 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050387 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050398 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:58:23.050415 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050422 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050432 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:58:23.050449 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050456 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050466 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:58:23.050479 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.050537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.050558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.050579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050604 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050611 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050621 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:58:23.050639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.050645 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.050672 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.050679 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050688 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:58:23.050706 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.050713 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050723 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.050736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.050774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.050809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050834 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:58:23.050865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.050881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.050891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.050904 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050933 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050950 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.050979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.050993 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051019 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051026 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051036 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:58:23.051054 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051061 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051071 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:58:23.051094 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051101 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:58:23.051130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051137 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051147 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:58:23.051165 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051172 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051182 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:58:23.051200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051207 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051217 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:58:23.051234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.051269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051277 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051287 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:58:23.051309 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051326 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:58:23.051344 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051351 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051367 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:58:23.051386 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051393 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051403 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:58:23.051421 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051428 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:58:23.051451 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.051517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.051536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051566 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051574 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.051628 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051654 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051661 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051671 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:58:23.051690 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051697 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051707 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:58:23.051725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.051731 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051741 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:58:23.051759 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051771 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051781 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:58:23.051799 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051806 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051816 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:58:23.051833 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051840 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051850 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:58:23.051868 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.051875 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051885 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:58:23.051902 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051909 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051919 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:58:23.051936 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051943 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051953 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:58:23.051971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.051977 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.051987 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:58:23.052005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.052011 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052021 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:58:23.052039 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.052046 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052056 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:58:23.052074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.052080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.052108 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.052115 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052125 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:58:23.052138 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052223 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052229 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:58:23.052251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052277 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.052285 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052295 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:58:23.052308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052361 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.052376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052406 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.052414 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052423 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:58:23.052437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052462 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:58:23.052477 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052485 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:58:23.052502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.052536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.052564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.052570 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052580 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:58:23.052597 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.052604 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052613 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:58:23.052631 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.052638 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052647 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:58:23.052660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052700 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:58:23.052715 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052721 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.052739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052774 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.052781 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052791 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:58:23.052804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.052819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052829 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:58:23.052843 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.052870 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:58:23.052877 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.052887 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:58:23.052900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.052916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.052930 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.052956 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.052963 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.052973 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:58:23.052991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.052998 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053012 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:58:23.053031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.053038 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053048 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:58:23.053066 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:58:23.053073 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053083 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:58:23.053101 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.053108 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053117 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:58:23.053135 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.053142 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053151 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:58:23.053169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.053176 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053185 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:58:23.053203 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.053209 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053219 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:58:23.053237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.053244 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053254 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:58:23.053271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.053278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.053300 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:58:23.053352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.053376 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053382 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:58:23.053401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.053434 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053445 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.053458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.053485 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.053505 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053511 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.053532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053558 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053565 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053575 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:58:23.053589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.053614 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:58:23.053627 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053654 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.053661 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053671 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:58:23.053689 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:58:23.053696 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053705 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:58:23.053723 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.053730 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053740 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:58:23.053753 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:58:23.053785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.053801 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053807 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.053825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.053859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.053887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.053894 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053903 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:58:23.053921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.053928 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053937 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:58:23.053950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.053973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.053984 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.053998 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054004 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.054018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054043 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054050 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054065 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:58:23.054079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.054104 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.054118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054146 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054154 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054163 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.054207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054232 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054239 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054249 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:58:23.054267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054275 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054284 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:58:23.054302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.054309 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054318 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:58:23.054336 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054343 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054353 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:58:23.054379 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.054386 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054400 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:58:23.054419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054425 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054435 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:58:23.054453 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.054460 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054469 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:58:23.054491 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054501 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054512 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:58:23.054531 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054538 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054548 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:58:23.054561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.054609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.054628 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054634 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:58:23.054653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054679 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054686 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054696 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:58:23.054714 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.054721 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054731 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:58:23.054749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.054755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054769 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:58:23.054787 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054794 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054803 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:58:23.054821 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.054828 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054837 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:58:23.054850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.054894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.054909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054915 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.054934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054958 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054965 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.054978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.055025 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.055042 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:58:23.055063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:58:23.055075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:58:23.055099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:58:23.055114 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055120 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:58:23.055134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.055170 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:58:23.055193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.055219 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.055234 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055240 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.055253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055279 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:58:23.055286 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055296 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:58:23.055309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.055334 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:58:23.055348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055364 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:58:23.055379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.055411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.055435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.055460 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.055475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.055500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055525 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055532 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055542 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:58:23.055556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.055571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.055581 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:58:23.055594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055622 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055630 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055640 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.055683 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055709 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.055717 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055727 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:58:23.055745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.055752 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055774 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:58:23.055793 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.055799 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055809 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:58:23.055827 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.055833 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055843 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:58:23.055861 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.055867 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055877 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:58:23.055895 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:58:23.055901 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055911 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:58:23.055929 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:58:23.055936 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055945 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:58:23.055963 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:58:23.055969 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.055979 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:58:23.055997 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.056004 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056014 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:58:23.056031 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056038 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056048 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:58:23.056065 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056072 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056082 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:58:23.056099 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056106 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056116 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:58:23.056134 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056140 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056154 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:58:23.056167 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.056230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056249 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056256 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:58:23.056275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056300 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056307 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056317 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:58:23.056330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.056377 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056383 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.056398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056423 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.056430 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056439 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:58:23.056453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056478 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:58:23.056493 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.056513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056542 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056549 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056559 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:58:23.056577 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.056584 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056594 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:58:23.056611 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.056618 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056628 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:58:23.056646 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.056653 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056662 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:58:23.056675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056713 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056728 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.056748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056773 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056780 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056790 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:58:23.056803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.056819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056829 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.056842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056876 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056884 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056894 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.056947 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.056979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.056989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:58:23.057007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.057013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:58:23.057041 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057048 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057058 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:58:23.057076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.057083 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057093 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:58:23.057111 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057118 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:58:23.057145 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057152 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057166 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:58:23.057184 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:58:23.057192 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057201 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:58:23.057214 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.057253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.057271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057277 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:58:23.057291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057316 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.057323 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057333 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:58:23.057363 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057371 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057387 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:58:23.057405 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057412 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057422 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:58:23.057440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.057446 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057456 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:58:23.057474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057481 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057490 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:58:23.057508 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057515 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057524 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:58:23.057542 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057549 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057559 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:58:23.057576 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057583 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057593 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:58:23.057606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.057659 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.057674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057681 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:58:23.057700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057725 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.057733 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:58:23.057756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.057788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:58:23.057804 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:58:23.057811 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:58:23.057823 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:58:23.057839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057846 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:58:23.057860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.057905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:58:23.057922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.057933 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:58:23.057943 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:58:23.057960 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.057967 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:58:23.057982 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:58:23.058000 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:58:23.058008 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:58:23.058018 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:58:23.058035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.058042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.058052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.058069 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.058076 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.058086 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.058103 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.058110 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.058120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.058137 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.058144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:58:23.058153 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.058171 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.058177 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:58:23.058187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.058203 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:58:23.058210 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:58:23.058220 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:58:23.058237 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.058243 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.058253 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.058270 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:58:23.058277 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:58:23.058287 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:58:23.058304 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.058311 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:58:23.058325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.058342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.058355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:58:23.058370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.058387 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:58:23.058394 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:58:23.058404 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:58:23.058421 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:58:23.058460 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.058490 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:58:23.058517 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.058544 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:58:23.058571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.058597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:58:23.058624 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.058650 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:58:23.058676 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.058703 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:58:23.058729 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:58:23.058755 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:58:23.058787 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:58:23.058813 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:58:23.058841 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:58:23.058867 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:58:23.058895 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.058921 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:58:23.058947 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.058973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:58:23.059004 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.059030 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:58:23.059056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.059082 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:58:23.059109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.059135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.059161 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.059188 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:58:23.059214 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.059240 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:58:23.059266 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.059294 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:58:23.059321 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.059346 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:58:23.059386 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.059435 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.059463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.059489 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:58:23.059517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.059544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.059570 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.059596 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.059623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.059649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.059675 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.059701 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:58:23.059727 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:58:23.059929 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:58:23.059956 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.059983 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:58:23.060009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.060035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.060062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.060089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:58:23.060115 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.060141 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:58:23.060168 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.060194 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:58:23.060220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.060248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:58:23.060274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.060301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:58:23.060327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.060364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:58:23.060394 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060413 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060438 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.060464 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060482 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060499 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060524 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.060550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.060664 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060691 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.060717 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060743 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.060772 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060815 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.060842 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060858 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060885 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.060913 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060939 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.060965 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.060991 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.061016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061043 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.061069 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061095 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.061120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061163 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.061189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.061241 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061266 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.061292 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061318 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.061347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.061514 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061547 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.061599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.061652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.061738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.061858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.061959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.061997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.062066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062092 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.062118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062138 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.062226 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062252 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:58:23.062278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.062377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.062497 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062523 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:58:23.062549 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062575 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.062601 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.062653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.062760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:58:23.062938 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062955 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.062981 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.063006 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063024 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063041 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063066 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.063092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.063194 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063219 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063245 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063271 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063296 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063318 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063343 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063383 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063400 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063426 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063452 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063478 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063505 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063531 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.063557 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063635 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:58:23.063661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063678 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063704 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:58:23.063731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.063791 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063817 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.063843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063869 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.063895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.063995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.064052 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064069 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064085 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064111 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.064137 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064163 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.064189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.064274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:58:23.064403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064437 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.064505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.064608 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064634 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:58:23.064665 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064700 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064717 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064743 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:58:23.064774 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064800 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:58:23.064825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.064912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.064980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:58:23.065032 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065057 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:58:23.065083 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065109 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:58:23.065135 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:58:23.065186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065236 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.065289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:58:23.065448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:58:23.065477 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.065538 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.065588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.065637 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.065684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.065731 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.065785 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.065832 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.065898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.065946 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.065993 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.066040 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.066087 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.066135 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.066182 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.066228 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.066275 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.066323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.066384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.066432 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.066481 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.066536 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.066591 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.066638 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.066684 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.066730 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.066776 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.066824 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.066872 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.066940 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.066987 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.067035 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.067090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.067138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.067185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.067233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.067496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.067546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.067594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.067646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.067694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.067741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.067788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.067833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.067880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.067927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.067974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.068022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.068069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.068117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.068173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.068220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.068268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.068325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.068382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.068429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.068477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.068523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.068569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.068618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.068665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.068715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.068761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.068809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.068864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.068912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.068959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.069007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.069052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.069100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.069147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.069198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.069246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.069292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.069341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.069393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.069440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.069487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.069534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.069580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.069626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.069674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.069721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.069771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.069824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.069876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.069927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.069974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.070020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.070065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.070111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.070159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.070208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.070264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.070310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.070363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.070422 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:58:23.070451 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.070511 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.070566 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.070620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.070678 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.070732 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.070785 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.070838 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.070891 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.070945 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.070997 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.071052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.071106 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.071159 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.071213 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.071265 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.071318 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.071378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.071434 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.071487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.071540 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.071593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.071646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.071699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.071752 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.071807 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.071900 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.071954 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.072007 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.072059 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.072112 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.072165 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.072226 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:58:23.072252 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.072306 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.072365 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.072420 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.072473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.072731 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.072786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.072840 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.072892 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.072946 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.072999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.073053 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.073106 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.073159 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.073212 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.073270 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.073323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.073383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.073437 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.073491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.073544 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.073597 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.073651 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.073703 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.073756 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.073810 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.073863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.073916 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.073971 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.074025 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.074078 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.074131 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.074192 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:58:23.074216 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.074264 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.074313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.074366 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.074421 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.074469 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.074517 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.074564 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.074612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.074659 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.074707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.074756 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.074804 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.074852 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.074901 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.074948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.074996 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.075044 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.075092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.075140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.075187 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.075236 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.075284 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.075331 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.075385 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.075441 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.075489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.075537 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.075584 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.075633 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.075680 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.075729 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.075785 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:58:23.075807 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.075856 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.075905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.075954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.076004 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.076053 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:58:23.076103 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:58:23.076152 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:58:23.076203 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.076253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.076303 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.076353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.076410 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.076460 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.076515 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.076565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.076615 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.076667 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.076716 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.076766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.076817 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.076867 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.076916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.076966 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:58:23.077016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.077066 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.077117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.077166 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.077215 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.077266 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.077316 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.077372 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.077427 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:58:23.077444 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:58:23.077474 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:58:23.077502 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:58:23.077529 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:58:23.077555 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:58:23.077578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.077598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.077609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.077620 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.077631 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.077642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:58:23.077652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:58:23.077662 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:58:23.077676 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.077686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.077696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.077706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.077716 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.077726 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.077737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.077746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.077756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.077765 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.077775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.077784 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.077793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.077802 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.077810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.077819 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:58:23.077828 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.077837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.077845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.077855 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.077864 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.077873 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.077883 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.077892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.077902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.077912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.077920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.077930 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.077938 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.077946 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:58:23.077955 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:58:23.077964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:58:23.077972 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.077979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.077987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.077995 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.078003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078011 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078019 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078027 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.078035 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.078043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078059 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.078066 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.078074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.078082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.078090 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:58:23.078097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.078105 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.078112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.078120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.078131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.078139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.078148 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.078155 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.078164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.078174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.078184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.078193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.078200 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.078208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:58:23.078216 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:58:23.078224 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:58:23.078231 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.078238 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.078246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.078253 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.078260 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078268 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.078291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.078299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.078322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.078329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.078337 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.078345 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:58:23.078355 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.078368 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.078376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.078383 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.078391 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.078399 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.078406 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.078414 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.078422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:58:23.078431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.078439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:58:23.078448 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:58:23.078455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:58:23.078463 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:58:23.078470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:58:23.078478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:58:23.078485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:58:23.078493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:58:23.078501 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:58:23.078508 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:58:23.078516 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078537 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078546 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:58:23.078553 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:58:23.078779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:58:23.078788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:58:23.078804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:58:23.078811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:58:23.078818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:58:23.078825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:58:23.078833 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:58:23.078840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:58:23.078848 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:58:23.078855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:58:23.078863 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:58:23.078870 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:58:23.078877 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:58:23.078884 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:58:23.078891 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:58:23.079178 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:58:23.079190 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:58:23.079195 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:58:23.079200 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:58:23.079207 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:58:23.079212 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:58:23.079217 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:58:23.079228 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:58:23.079238 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:58:23.079280 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079288 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:58:23.079302 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:58:23.079323 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:58:23.079330 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:58:23.079335 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:58:23.079339 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:58:23.079345 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:58:23.079361 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079369 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079374 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079387 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:58:23.079402 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:58:23.079428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.079437 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:58:23.079442 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.079466 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:58:23.079472 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:58:23.079476 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:58:23.079480 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:58:23.079484 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:58:23.079488 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:58:23.079493 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:58:23.079497 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:58:23.079504 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188536" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:58:23.079514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079521 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079525 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:58:23.079532 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079537 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:58:23.079542 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:58:23.079566 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:58:23.079574 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079579 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079585 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079590 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:58:23.079602 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:58:23.079610 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:58:23.079615 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:58:23.079620 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:58:23.079626 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "188536" 2019-04-25 18:58:23.079634 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:58:23.079638 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:58:23.079642 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:58:23.079649 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:58:23.079654 wsdl: in serializeType: returning: 188536 2019-04-25 18:58:23.079660 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:58:23.079667 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:58:23.079671 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:58:23.079675 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:58:23.079680 wsdl: in serializeType: returning: 188536 2019-04-25 18:58:23.079685 wsdl: serializeRPCParameters returning: 188536 2019-04-25 18:58:23.079707 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=188536 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:58:23.079711 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:58:23.079718 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7873"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:58:23.079733 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:58:23.079739 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=188536 2019-04-25 18:58:23.079751 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:58:23.079828 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:58:23.079764 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:58:23.079775 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:58:23.079780 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:58:23.079786 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:58:23.079790 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:58:23.079796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:58:23.079806 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:58:23.079815 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:58:23.079821 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:58:23.079835 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:58:23.079846 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:58:23.079854 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:58:23.087638 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:58:23.087672 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:58:23.087690 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:58:23.087697 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:58:23.087704 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:58:23.087711 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:58:23.087715 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:58:23.087720 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:58:23.087725 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:58:23.087761 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:58:23.121265 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:58:23.121300 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:58:23.121306 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:58:23.121311 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:58:23.121317 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:58:23.121322 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:58:23.121329 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:58:23.121340 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:58:23.121346 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:58:23.121352 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:58:07 GMT 2019-04-25 18:58:23.121359 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:58:23.121364 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:58:23.121370 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:58:23.121381 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:58:23.121408 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:58:23.121420 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:58:23.121430 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:58:23.121434 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:58:23.121440 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:58:23.121479 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:58:23.121492 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:58:23.121498 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:58:23.121528 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:58:23.121536 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:58:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:58:23.121567 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:58:23.121576 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:58:23.121600 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:58:23.121607 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:58:23.121713 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:58:23.121815 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:58:23.121821 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:58:23.121831 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:58:23.121842 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:58:23.121866 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:58:23.121923 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:58:23.121952 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:58:23.121967 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:58:23.121975 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:58:23.121980 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:58:23.121985 nusoap_client: detail =