Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 46.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700007R2S KP39 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2583
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:47:02.688918 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:47:02.688991 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:02.689015 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:47:02.689042 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:02.689059 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:47:02.689073 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:47:02.689094 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:47:02.689105 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:02.689113 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:02.689123 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:02.689134 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:02.689146 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:02.689151 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:02.689156 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:02.689160 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:02.689164 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:47:02.689177 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:02.689194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:02.689204 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:02.689210 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:47:02.689217 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:47:02.689226 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:02.689235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:02.696841 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:02.696873 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:02.696889 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:47:02.696901 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:02.696907 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:02.696911 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:02.696916 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:47:02.696944 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:47:02.713691 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:47:02.713735 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:47:02.713743 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:02.713749 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:02.713755 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:02.713761 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:02.713767 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:02.713774 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:02.713779 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:02.713785 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:45 GMT 2019-02-19 19:47:02.713791 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:02.713796 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:47:02.713803 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:02.713816 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:47:02.713848 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:47:02.721259 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:02.721313 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 19:47:02.721637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.721665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:02.728926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.728963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.729265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.729300 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:02.729958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.730017 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:02.730524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:02.736357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.736514 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.736543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.736932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.736961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.737408 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.737435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.737865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.737891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.738330 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.738357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.739162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.739211 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:02.739621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.739646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:02.743813 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.743846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.744116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:02.744260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.744313 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:02.744825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.745061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.745298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.745569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.745599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.746014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.746047 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:02.746588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.746839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.746865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.747291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:02.747334 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:47:02.747469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.747703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:02.747941 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:47:02.747962 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:02.747971 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:47:02.748007 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:02.748058 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:02.748080 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:02.748090 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:02.748115 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:47:02.748125 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:47:02.748338 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:47:02.748367 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:47:02.748458 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:47:02.748507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748563 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.748578 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748601 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:02.748644 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.748657 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748676 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:02.748704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.748776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.748804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748815 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.748841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748890 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.748903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:47:02.748946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.748975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.748998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:02.749027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:47:02.749064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749111 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749125 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749145 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:02.749180 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749194 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749211 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:02.749245 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749257 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749275 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:02.749301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.749372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.749407 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:47:02.749454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749501 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.749513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749530 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:47:02.749556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.749603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:02.749631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749651 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:47:02.749676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749738 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749756 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:02.749789 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749801 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749819 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:02.749852 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.749863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749881 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:02.749914 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.749925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.749944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.749970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.750039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.750066 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.750105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.750271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.750305 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750324 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:02.750348 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:47:02.750373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:02.750435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:02.750463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750475 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:47:02.750502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.750562 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:02.750605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.750652 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.750680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750691 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.750724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750776 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.750788 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750806 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:47:02.750831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.750877 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:02.750904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750915 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:47:02.750940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.750984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.750996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.751039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.751086 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.751115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751126 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.751152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751198 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.751211 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751229 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:47:02.751256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.751305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:02.751334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751345 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:47:02.751370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751431 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.751444 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751462 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:02.751495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.751507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.751550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.751603 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:47:02.751631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751641 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.751667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751721 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.751733 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751751 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:47:02.751777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.751825 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:02.751852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751863 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:47:02.751895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751942 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.751954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.751971 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:02.752006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.752018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.752060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.752113 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:47:02.752139 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752149 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.752174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752218 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.752230 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752248 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:47:02.752273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.752321 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:47:02.752355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752365 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:47:02.752390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.752461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.752505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.752550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:47:02.752577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752588 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.752613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752667 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.752679 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:47:02.752729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.752777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:02.752803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752813 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:47:02.752839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.752896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.752939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.752965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.752984 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.753011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753021 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.753047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753094 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.753106 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753124 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:47:02.753148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.753194 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:02.753221 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753232 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:47:02.753259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753306 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.753318 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753340 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:02.753365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.753427 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.753456 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753467 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.753493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753539 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.753551 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:47:02.753593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.753646 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:02.753671 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753682 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:47:02.753715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.753775 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753794 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:02.753819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.753865 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.753894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753905 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.753931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.753974 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.753986 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:47:02.754029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.754074 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:02.754101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754111 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:47:02.754136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754180 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.754193 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754211 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:47:02.754243 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.754256 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754275 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:47:02.754302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.754357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.754384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754395 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.754428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754474 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.754486 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754505 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:47:02.754530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.754577 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:02.754604 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754614 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:02.754639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.754697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.754741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.754788 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.754816 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754827 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.754853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754898 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.754910 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754929 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:02.754954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.754980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.754999 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.755025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755036 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:02.755062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755107 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:02.755119 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755136 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:02.755162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.755207 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.755233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755244 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.755269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755312 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755324 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.755438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.755470 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755488 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:02.755506 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:02.755530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:02.755580 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:02.755606 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755617 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:02.755643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755688 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:02.755700 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755718 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:02.755743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.755788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.755814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755825 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.755850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755892 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755904 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.755972 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.756009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.756040 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756058 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:02.756077 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:02.756100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:02.756145 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:02.756172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:47:02.756208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756253 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.756266 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:47:02.756318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.756330 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:47:02.756379 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.756392 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756417 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:02.756450 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.756462 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756480 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:02.756513 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.756525 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756543 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:02.756575 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.756586 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756604 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:47:02.756638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.756650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756667 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.756692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.756785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.756813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756824 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.756851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756896 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.756908 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:47:02.756952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.756979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.756997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:02.757023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757034 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:47:02.757060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757105 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757117 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757135 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:02.757170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.757232 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757244 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757261 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:02.757286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.757348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.757375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757386 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.757419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757465 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757478 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:47:02.757522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.757569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:02.757596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757607 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:02.757633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757692 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.757734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.757781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.757809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.757846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757892 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.757905 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:02.757948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.757975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.757994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.758021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758032 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:02.758057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758104 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758116 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758134 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:02.758165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.758228 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758241 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758260 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:02.758292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.758354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.758382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758393 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.758427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758474 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:02.758531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.758577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.758610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758621 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.758648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.758705 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758723 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:02.758757 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758770 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758788 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:02.758823 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.758835 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758853 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:02.758885 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.758897 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:02.758946 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.758957 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.758975 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:02.759000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.759051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.759074 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.759102 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.759112 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.759140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.759186 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759198 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.759216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:47:02.759241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.759267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.759286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.759312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759366 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759378 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.759486 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.759545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.759597 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.759610 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759628 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:47:02.759662 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.759674 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759693 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:47:02.759726 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.759737 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759755 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:02.759787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.759799 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759817 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:47:02.759849 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:02.759861 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759878 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:47:02.759910 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.759921 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.759938 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.759970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.759981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.760034 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.760046 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760065 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:02.760097 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.760109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:02.760151 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.760272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760284 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.760311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760359 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.760371 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760390 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:02.760431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.760443 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760461 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:02.760494 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.760505 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760523 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:02.760554 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.760566 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760583 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:02.760608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.760678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760716 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.760742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760786 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760815 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:47:02.760840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.760866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.760885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.760909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760957 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.760987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761011 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.761065 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761111 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.761122 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761140 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:02.761171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761183 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761200 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:02.761233 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.761244 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761263 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:02.761295 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.761307 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761324 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:02.761357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.761369 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761386 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:02.761425 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.761437 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761456 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:02.761488 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761500 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761517 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.761548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761560 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761577 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:02.761608 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761619 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761636 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:02.761667 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761679 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:02.761730 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.761741 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761759 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:02.761784 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.761881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.761915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.761927 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.761953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762000 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.762012 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762031 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:02.762063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.762075 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.762125 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.762136 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762154 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:02.762186 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.762199 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762217 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.762242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.762321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.762388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762441 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:47:02.762497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.762524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.762544 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.762568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.762709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.762736 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764368 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.764383 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764398 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:02.764420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764428 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764440 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:02.764464 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.764472 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764483 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:02.764502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.764509 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764519 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:02.764537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.764544 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764554 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:02.764573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.764580 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:02.764608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.764643 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764650 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764659 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:02.764677 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764683 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764694 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:02.764712 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764719 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764728 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:47:02.764746 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764753 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764763 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:02.764781 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.764788 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764798 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:02.764812 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.764875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.764892 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764922 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764930 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764940 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.764971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.764985 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765011 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765019 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765029 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:47:02.765047 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765054 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765063 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:47:02.765081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765088 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765098 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:02.765115 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765123 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765133 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:47:02.765151 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765158 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765168 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:47:02.765185 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765192 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765203 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:02.765221 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765227 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765237 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:47:02.765254 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765261 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765271 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:47:02.765288 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765295 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765305 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:47:02.765332 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765339 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765350 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:02.765368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765375 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765385 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:02.765403 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.765409 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765419 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:47:02.765437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.765470 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765477 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765487 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:47:02.765500 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.765586 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765593 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:02.765609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765635 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765642 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765653 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:02.765666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.765692 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765714 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.765728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765754 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.765761 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765771 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:47:02.765784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.765809 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:02.765824 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765830 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:47:02.765845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.765876 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.765904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765911 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765920 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:02.765938 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.765944 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765954 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:02.765971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.765978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.765987 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:02.766000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766037 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:47:02.766052 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766058 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.766073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766097 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.766104 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766114 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:47:02.766127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766152 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:02.766166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.766193 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766200 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.766210 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.766239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766253 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766279 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.766286 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766296 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:47:02.766320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.766327 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766338 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:47:02.766356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.766363 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766373 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:47:02.766390 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:02.766397 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766407 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:02.766425 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.766431 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766441 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:47:02.766459 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.766465 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766475 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:47:02.766493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.766499 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766509 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:02.766526 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.766533 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766543 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:47:02.766561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.766567 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766577 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:47:02.766595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.766601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.766624 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:02.766674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766691 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766697 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:47:02.766713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.766745 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.766768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766793 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.766808 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766814 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.766828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766852 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:02.766859 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766869 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:47:02.766883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.766898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.766908 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:02.766921 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:02.766948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.766954 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:02.766964 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:47:02.766982 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:02.766989 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:02.766999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:47:02.767017 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.767023 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:02.767033 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:47:02.767046 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:02.767070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.767085 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767092 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.767106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.767138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.767166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:02.767200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767216 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:02.767229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.767262 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767276 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767283 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.767298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767327 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767346 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:47:02.767359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.767385 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.767399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767426 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767433 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767443 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767457 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.767488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767513 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767520 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767530 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:47:02.767548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767554 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:47:02.767582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.767588 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767599 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:02.767616 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767623 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767633 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:47:02.767650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.767656 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767666 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:47:02.767684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767691 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767700 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:47:02.767718 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.767724 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767734 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:47:02.767751 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767757 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767767 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:02.767784 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:02.767815 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.767861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.767878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767884 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:47:02.767900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767925 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.767932 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767942 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:02.767960 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.767967 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.767976 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:02.767994 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.768000 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768010 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:02.768027 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.768034 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768044 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:02.768061 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.768068 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768078 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:02.768090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768131 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.768146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768152 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.768167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768190 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.768254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.768271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768282 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:02.768292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:47:02.768305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:02.768335 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:02.768351 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768357 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:47:02.768371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768396 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.768403 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768413 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:47:02.768426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768451 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.768466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768473 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.768487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:02.768519 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768529 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:47:02.768542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768568 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:02.768583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768589 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:47:02.768602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768627 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.768634 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.768657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768682 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.768697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768703 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.768717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768741 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768749 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768759 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:47:02.768772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.768787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:02.768810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768837 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768844 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768854 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.768897 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768923 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.768931 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768941 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:47:02.768959 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.768965 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.768975 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:47:02.768993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769000 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769009 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:47:02.769026 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769033 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769043 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:47:02.769061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769068 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769077 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:47:02.769095 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:02.769102 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769111 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:47:02.769129 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:02.769136 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769145 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:47:02.769163 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:02.769169 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769179 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:47:02.769196 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.769203 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769213 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:47:02.769230 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769237 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769247 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:47:02.769264 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769271 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769280 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:47:02.769298 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769305 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769322 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:47:02.769341 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769348 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769358 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:47:02.769371 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.769431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.769449 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769456 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:47:02.769471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769496 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769504 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769514 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:47:02.769527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.769553 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.769568 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769574 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.769588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769612 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.769619 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769629 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:47:02.769642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.769667 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:02.769682 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.769702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769726 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769733 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769743 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:47:02.769761 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.769768 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769777 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:02.769795 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.769801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:02.769828 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.769835 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769845 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:02.769858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.769894 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.769910 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769916 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.769930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769955 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.769962 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.769973 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:47:02.769986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.770011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.770024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770052 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770059 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770069 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.770112 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.770145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:02.770172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.770179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:02.770206 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770213 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770223 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:47:02.770240 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.770247 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770257 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:02.770279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:02.770313 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770325 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770336 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:47:02.770354 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:02.770361 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770371 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:47:02.770384 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.770422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.770439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770446 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:47:02.770460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770485 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.770491 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770501 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:47:02.770520 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770526 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770536 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:47:02.770553 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770560 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770570 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:47:02.770593 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.770599 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770609 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:47:02.770627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770633 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770643 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:47:02.770660 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770667 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770677 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:47:02.770694 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770700 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770710 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:02.770727 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.770734 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770743 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:02.770756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.770809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.770824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770830 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:02.770845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770870 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.770877 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:47:02.770900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.770925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:02.770942 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:02.770948 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:47:02.770959 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:47:02.770975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.770981 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:47:02.770995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.771018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.771038 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:02.771055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.771066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:02.771076 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:47:02.771093 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.771099 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:47:02.771110 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:47:02.771126 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:02.771133 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:47:02.771143 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:47:02.771160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.771166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.771176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.771193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.771200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.771210 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.771227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.771234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.771244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.771261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.771267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:02.771277 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.771294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.771301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:47:02.771310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.771332 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:02.771339 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:47:02.771350 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:47:02.771367 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.771373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.771383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.771400 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:02.771406 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:47:02.771416 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:47:02.771433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.771439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:47:02.771449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.771466 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.771473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:02.771482 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.771498 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:02.771505 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:47:02.771515 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:47:02.771530 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:47:02.771568 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.771596 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:02.771624 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.771651 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:02.771678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.771704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:02.771729 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.771755 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:02.771782 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.771808 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:02.771833 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:47:02.771859 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:02.771885 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:47:02.771911 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:47:02.771936 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:47:02.772009 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:02.772036 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.772063 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:02.772089 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.772114 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:02.772140 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.772165 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:02.772191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.772217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:02.772244 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.772269 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.772295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.772326 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:02.772353 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.772379 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:02.772405 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.772431 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:02.772458 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.772483 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:02.772509 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.772536 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.772562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.772589 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:02.772615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.772641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.772667 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.772692 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.772718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.772744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.772769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.772795 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:02.772821 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:47:02.772847 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:02.772872 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.772898 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:02.772923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.772949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.772974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.773000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:02.773026 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.773051 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:02.773077 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.773102 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:02.773128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.773154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:02.773179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.773205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:02.773231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.773258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:02.773285 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773303 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773334 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.773361 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773420 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.773446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.773546 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773572 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773597 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773623 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773648 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773665 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773690 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773715 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773732 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773758 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773784 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773811 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773862 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.773887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773938 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.773965 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.773991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774008 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.774059 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774086 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.774111 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774137 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.774163 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774189 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.774214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.774371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.774455 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774481 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.774507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774523 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.774590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.774708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774757 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774782 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.774808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.774908 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.774958 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.774991 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775007 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775035 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.775060 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:02.775111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775169 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.775195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.775312 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775345 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:02.775371 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775397 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.775422 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.775473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775489 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775506 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.775573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:02.775742 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775758 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775784 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.775810 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775826 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775843 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.775893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.775968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.775994 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776020 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776045 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776070 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776095 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776112 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776137 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776163 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776179 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776205 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776230 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776256 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776281 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776307 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.776338 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776390 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776416 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:02.776441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:02.776509 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.776561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.776612 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776637 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.776663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776745 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.776812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.776896 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.776947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.776980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.777031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:02.777148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.777250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.777356 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777381 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:02.777407 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777423 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777457 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777482 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:02.777508 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777533 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:02.777558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777591 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.777642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:02.777759 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777784 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:02.777810 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777835 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:02.777861 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777887 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:02.777913 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777946 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.777988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.778014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:02.778154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:02.778181 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.778238 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.778288 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.778342 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.778389 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.778437 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.778486 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.778533 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.778585 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.778633 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.778681 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.778727 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.778774 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.778821 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.778869 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.778915 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.778963 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.779010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.779059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.779106 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.779154 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.779209 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.779263 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.779345 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.779396 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.779443 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.779489 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.779603 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.779652 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.779704 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.779750 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.779798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.779854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.779901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.779949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.779997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.780043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.780091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.780139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.780186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.780233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.780280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.780334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.780381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.780428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.780476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.780524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.780570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.780618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.780665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.780713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.780761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.780809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.780861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.780913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.780959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.781005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.781052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.781098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.781145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.781193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.781245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.781292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.781345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.781402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.781449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.781496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.781544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.781590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.781637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.781685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.781732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.781779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.781825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.781872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.781919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.781965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.782012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.782060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.782106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.782153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.782201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.782249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.782296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.782352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.782404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.782456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.782503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.782549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.782596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.782642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.782691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.782739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.782793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.782840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.782888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.782946 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:02.782973 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.783033 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.783087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.783141 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.783194 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.783247 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.783300 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.783359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.783413 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.783467 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.783520 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.783574 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.783626 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.783679 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.783733 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.783786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.783839 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.783892 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.783945 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.783998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.784051 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.784104 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.784156 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.784209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.784262 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.784318 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.784381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.784435 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.784543 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.784597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.784649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.784702 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.784762 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:02.784785 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.784839 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.784892 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.784945 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.784998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.785050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.785103 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.785155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.785208 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.785262 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.785319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.785374 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.785427 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.785480 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.785533 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.785586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.785639 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.785693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.785747 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.785800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.785853 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.785906 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.785959 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.786012 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.786064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.786118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.786171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.786224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.786277 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.786335 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.786389 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.786442 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.786502 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:02.786525 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.786574 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.786622 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.786670 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.786719 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.786766 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.786814 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.786861 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.786910 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.786958 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.787006 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.787054 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.787102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.787150 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.787197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.787244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.787292 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.787347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.787396 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.787445 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.787492 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.787541 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.787589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.787636 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.787684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.787731 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.787779 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.787827 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.787874 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.787922 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.787970 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.788018 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.788074 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:02.788095 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.788145 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.788194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.788245 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.788299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.788354 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:02.788404 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:02.788454 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:02.788503 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.788553 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.788603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.788653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.788703 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.788753 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.788802 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.788851 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.788901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.788951 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.789000 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.789050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.789100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.789152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.789203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.789253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:02.789303 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.789358 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.789408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.789458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.789507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.789556 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.789606 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.789657 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.789710 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:47:02.789727 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:47:02.789756 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:47:02.789783 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:02.789865 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:02.789892 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:47:02.789911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.789928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.789938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.789948 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.789957 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.789966 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:02.789976 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:02.789985 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:02.789994 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.790004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.790012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.790021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.790030 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790039 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790047 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.790065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.790074 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.790101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.790109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.790117 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.790125 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:02.790133 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.790142 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.790150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.790159 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.790167 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.790175 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.790184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.790192 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.790200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.790210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.790218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.790226 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.790234 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.790242 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:02.790250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:02.790259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:02.790267 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.790274 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.790282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.790290 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.790298 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790306 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790319 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.790336 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.790343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.790415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.790423 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.790431 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.790439 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:02.790446 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.790454 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.790462 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.790469 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.790477 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.790484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.790492 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.790500 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.790508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.790517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.790525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.790534 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.790541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.790548 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:02.790556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:02.790564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:02.790571 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.790579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.790586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.790593 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.790601 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790609 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790616 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.790631 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.790638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.790659 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.790667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.790673 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.790681 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:02.790688 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.790695 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.790702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.790709 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.790716 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.790723 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.790730 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.790736 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.790743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:02.790753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.790760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:02.790768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:02.790775 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:02.790782 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:02.790790 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:02.790797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:02.790804 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:02.790811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:02.790818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:02.790825 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:02.790832 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790840 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790847 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:02.790855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:02.790862 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:02.790869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:02.790883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:02.790891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:02.790898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:02.790904 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:02.790912 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:02.790919 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:02.790926 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:02.790933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:02.790940 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:02.790947 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:02.790954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:02.790961 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:02.790968 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:02.791046 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:47:02.791056 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:02.791061 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:02.791066 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:02.791073 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:47:02.791077 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:02.791081 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:02.791091 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:47:02.791099 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:02.791138 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791145 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:02.791158 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:02.791179 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:47:02.791186 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:47:02.791190 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:47:02.791194 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:47:02.791200 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:02.791210 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791217 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791242 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:02.791248 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:47:02.791270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.791280 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:02.791285 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.791308 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:02.791313 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:47:02.791322 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:47:02.791326 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:47:02.791330 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:47:02.791334 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:47:02.791338 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:02.791343 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:47:02.791349 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:02.791360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791366 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791371 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:02.791377 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791382 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:02.791387 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:02.791410 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:02.791417 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791422 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791428 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791432 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:02.791443 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:02.791451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:02.791455 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:02.791460 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:02.791466 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180705" 2019-02-19 19:47:02.791473 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:02.791478 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:02.791483 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:02.791489 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:02.791494 wsdl: in serializeType: returning: 180705 2019-02-19 19:47:02.791500 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:02.791507 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:02.791511 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:02.791515 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:02.791520 wsdl: in serializeType: returning: 180705 2019-02-19 19:47:02.791525 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180705 2019-02-19 19:47:02.791538 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180705 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:47:02.791542 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:47:02.791548 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3322"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:47:02.791562 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:47:02.791568 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180705 2019-02-19 19:47:02.791578 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:47:02.791650 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:47:02.791590 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:02.791601 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:02.791606 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:02.791610 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:02.791614 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:02.791621 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:02.791631 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:02.791638 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:02.791644 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:02.791656 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:47:02.791666 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:02.791673 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:02.799298 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:02.799338 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:02.799354 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:02.799360 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:47:02.799367 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:02.799372 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:02.799377 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:02.799381 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:02.799386 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:02.799424 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:47:02.955584 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:47:02.955622 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:47:02.955628 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:02.955634 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:02.955640 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:02.955645 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:02.955652 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:02.955657 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:02.955663 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:02.955669 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:45 GMT 2019-02-19 19:47:02.955675 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:02.955680 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:47:02.955686 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:02.955696 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:47:02.955723 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:47:02.955734 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:47:02.955751 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:02.955756 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:47:02.955761 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:02.955805 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:02.955818 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:02.955824 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:02.955848 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:02.955854 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:46:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:47:02.955884 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:47:02.955893 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:47:02.955916 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:47:02.955923 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:47:02.956032 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:47:02.956131 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:47:02.956137 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:47:02.956146 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:47:02.956157 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:02.956180 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:47:02.956237 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:47:02.956258 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:02.956269 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:47:02.956277 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:47:02.956282 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:47:02.956286 nusoap_client: detail =