Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 46.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700007R2S KP39 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2583
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:52:24.505856 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:52:24.505917 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:24.505941 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:52:24.505978 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:24.505997 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:52:24.506014 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:52:24.506036 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:52:24.506053 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:24.506065 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:24.506080 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:52:24.506096 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:52:24.506117 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:52:24.506128 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:52:24.506137 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:52:24.506146 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:52:24.506153 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:52:24.506175 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:24.506197 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:24.506213 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:52:24.506223 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:52:24.506234 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:52:24.506249 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:52:24.506265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:52:24.512375 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:52:24.512391 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:52:24.512404 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:52:24.512411 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:24.512417 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:24.512421 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:52:24.512426 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:52:24.512456 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:52:24.530112 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:52:24.530158 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:52:24.530173 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:24.530184 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:52:24.530194 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:52:24.530206 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:52:24.530217 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:52:24.530230 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:52:24.530240 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:52:24.530250 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:07 GMT 2019-10-14 19:52:24.530260 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:52:24.530270 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:52:24.530280 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:52:24.530298 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:52:24.530346 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:52:24.530380 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:52:24.536194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.536399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.536446 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.536490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.542306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542627 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.542673 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.542716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.542924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.548331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.548357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.548543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.548601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548748 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.548844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548909 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.548954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.548995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.549021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.549065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.549148 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.549204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.549268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.549319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.549354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563357 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.563373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563466 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:52:24.563482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.563553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563664 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:52:24.563698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.563720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.563837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.563962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.563979 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 19:52:24.564002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.564030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.564052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.564086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:52:24.564150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:52:24.564236 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:52:24.564253 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-14 19:52:24.564265 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:52:24.564270 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:52:24.564301 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:52:24.564342 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:52:24.564386 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:52:24.564396 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:52:24.564417 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:52:24.564422 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:52:24.564662 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:52:24.564680 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:52:24.564739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:52:24.564772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564804 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.564815 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564831 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:24.564852 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.564860 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564872 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:24.564889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.564931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.564947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.564969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.564998 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.565006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:52:24.565031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.565058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:52:24.565073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:52:24.565095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565122 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565129 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:24.565158 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565165 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:24.565193 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565200 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565211 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:24.565273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.565311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.565328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:52:24.565350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565381 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.565388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:52:24.565413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.565439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:52:24.565454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:52:24.565474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565499 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565506 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565515 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:24.565533 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565549 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:24.565567 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565579 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565590 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:24.565608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.565615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.565638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.565676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.565691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.565717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565741 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.565809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.565826 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.565848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:52:24.565860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:24.565885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:52:24.565899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:52:24.565921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.565963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:52:24.565981 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.565987 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566003 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:52:24.566021 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.566028 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566038 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:52:24.566055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.566062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.566085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.566122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.566137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.566158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.566190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:52:24.566213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.566239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:52:24.566253 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566259 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:52:24.566273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566298 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.566305 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566315 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:24.566328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.566353 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.566368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566374 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.566388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566413 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.566420 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566429 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:52:24.566442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.566468 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:52:24.566553 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566590 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:52:24.566774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.566832 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.566878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.566927 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.566952 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.566963 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.566999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.567056 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567072 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:52:24.567096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567126 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:52:24.567142 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567148 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:52:24.567162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567195 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567205 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:24.567223 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.567252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567281 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:52:24.567296 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567302 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.567315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567340 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.567347 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567358 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:52:24.567371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567396 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:52:24.567410 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567417 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:52:24.567430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567461 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567471 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:24.567489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.567518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567547 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:52:24.567561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567568 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.567588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567614 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.567621 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567631 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:52:24.567644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567670 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:52:24.567685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567691 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:52:24.567705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.567759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567786 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:52:24.567801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567807 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.567820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567844 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.567851 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567860 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:52:24.567873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.567899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:52:24.567913 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:52:24.567933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.567964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.567974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.567987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568012 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.568026 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.568074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568102 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.568109 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568119 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:52:24.568132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568158 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:52:24.568173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568179 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:52:24.568192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568216 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.568223 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568233 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:52:24.568246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568271 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.568286 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568291 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.568305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568329 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.568336 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568346 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:52:24.568359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:52:24.568399 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568405 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:52:24.568418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568442 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.568449 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568459 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:52:24.568472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568497 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.568512 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568518 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.568531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568555 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.568561 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:52:24.568595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568621 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:52:24.568636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:52:24.568655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568697 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.568707 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568719 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:52:24.568739 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.568746 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568755 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:52:24.568768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568799 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.568814 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568820 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.568833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568858 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.568865 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568875 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:52:24.568888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.568913 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:52:24.568928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568934 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:24.568947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.568979 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.568989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.569002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.569027 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.569041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.569061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569088 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.569095 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569105 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:24.569118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.569143 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.569158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569164 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:52:24.569177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569203 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:24.569210 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569220 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:52:24.569233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.569257 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.569272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569278 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.569291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569320 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.569378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.569394 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.569415 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:52:24.569427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:24.569451 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:24.569465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569471 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:52:24.569485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569510 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:24.569517 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569527 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:24.569540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.569565 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.569585 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569592 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.569606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569637 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.569695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.569711 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569722 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.569732 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:52:24.569744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:24.569767 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:52:24.569782 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569788 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:52:24.569802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569827 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:24.569833 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569843 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:52:24.569856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.569881 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.569896 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569902 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.569915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569939 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569945 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.569981 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.570001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.570017 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570028 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.570038 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:52:24.570050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:24.570074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:24.570089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:52:24.570108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570140 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:52:24.570168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570174 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:52:24.570201 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570208 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:52:24.570235 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.570242 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:24.570269 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.570276 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570285 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:52:24.570302 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.570309 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570318 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:52:24.570335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.570342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.570365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.570415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.570431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.570452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570477 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:52:24.570508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.570533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:52:24.570548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570554 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:52:24.570567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570598 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570605 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570615 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:52:24.570633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570651 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.570668 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570675 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570684 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:24.570697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.570730 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.570744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.570764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570789 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:52:24.570819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.570844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:52:24.570859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:24.570879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.570910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.570933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.570948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.570958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.570973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.571019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571046 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571053 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:24.571076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.571117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571123 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:52:24.571136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571162 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571169 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571179 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:52:24.571196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.571230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571236 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571246 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:24.571259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.571306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571312 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.571326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571351 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571358 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:52:24.571381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.571421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571426 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.571440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571464 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.571471 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571481 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:24.571499 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571506 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571515 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:24.571532 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571539 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571548 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:24.571566 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.571578 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:24.571607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.571614 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571625 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:24.571638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.571694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.571714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571739 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571746 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:52:24.571769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.571784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.571808 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571837 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571844 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571854 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.571897 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.571929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571939 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.571957 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.571964 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.571973 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:52:24.571991 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.571997 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572007 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:52:24.572024 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.572031 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572040 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:52:24.572057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.572064 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572073 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:52:24.572091 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:24.572097 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572107 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:52:24.572124 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572131 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572141 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.572158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.572191 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572198 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572208 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:52:24.572225 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572231 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572241 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:24.572258 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572265 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572274 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:24.572287 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.572360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.572381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.572414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:24.572442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572448 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572458 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:24.572475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572481 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572490 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:24.572508 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.572514 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572524 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:52:24.572537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.572578 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.572615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:52:24.572671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.572686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.572696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.572710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572736 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572755 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.572799 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572824 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.572831 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572841 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:24.572858 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.572865 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572874 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:52:24.572892 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.572898 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572907 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:24.572924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.572931 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:52:24.572958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.572965 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.572974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:24.572997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.573004 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:24.573032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.573065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573072 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573081 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:52:24.573099 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573105 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573115 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:52:24.573132 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573139 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:24.573166 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573173 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573182 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:24.573195 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.573247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.573265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.573286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573311 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573318 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573328 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:24.573345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.573352 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.573379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573385 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573394 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:24.573412 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.573418 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573428 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.573441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.573478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573498 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.573512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573537 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573544 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:52:24.573567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.573591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.573603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.573617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573645 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.573705 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573730 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.573737 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573747 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:24.573764 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573771 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573782 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:52:24.573799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.573806 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:52:24.573833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.573839 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573849 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:52:24.573866 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.573873 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573883 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:24.573900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.573907 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573917 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:24.573934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.573967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.573973 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.573982 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:52:24.573999 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574006 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.574016 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:52:24.574033 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574040 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.574049 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:52:24.574066 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.574082 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:24.574099 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574106 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.574116 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:24.574128 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.574186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.574201 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574230 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574236 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574246 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.574289 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574314 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.574322 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574331 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:52:24.574349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.574356 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574365 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:52:24.574383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.574389 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574399 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:52:24.574416 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574422 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574432 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:52:24.574449 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574455 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574465 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:52:24.574482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574489 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574499 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:52:24.574516 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574523 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574533 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:52:24.574549 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574556 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574565 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:52:24.574590 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574597 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574608 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:52:24.574625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574632 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574642 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:52:24.574659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574666 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:52:24.574692 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.574699 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574709 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:52:24.574726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.574733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.574759 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.574766 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574776 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:52:24.574789 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.574871 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.574878 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:52:24.574894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.574919 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.574925 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.574935 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:52:24.574948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.574964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.574974 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.574989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.574996 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.575010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575035 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.575042 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575052 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:52:24.575065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.575090 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:52:24.575105 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575111 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:52:24.575124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.575157 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.575184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575191 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575201 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:24.575218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575224 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:24.575251 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.575258 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575268 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:24.575281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.575317 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:52:24.575332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575338 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.575352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575376 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.575383 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575393 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:52:24.575406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.575431 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:52:24.575444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.575472 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575479 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.575489 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.575518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.575532 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575557 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.575564 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575580 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:52:24.575599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575606 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575617 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:52:24.575634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575641 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575651 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:52:24.575668 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:52:24.575675 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575685 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:52:24.575702 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575708 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575718 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:52:24.575735 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.575741 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575751 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:52:24.575768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.575775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:24.575802 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.575808 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575818 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:52:24.575835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.575842 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575852 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:52:24.575869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.575875 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575885 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.575897 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:52:24.575946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.575964 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.575970 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:52:24.575984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.576016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.576039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576064 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.576079 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576085 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.576099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576124 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576131 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576141 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:52:24.576154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:52:24.576192 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576217 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.576224 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576234 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:52:24.576252 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:24.576258 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576268 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:52:24.576285 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.576292 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576301 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:52:24.576314 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:52:24.576337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576359 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.576373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.576404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.576432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576439 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576448 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:52:24.576465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:52:24.576495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.576563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576611 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576632 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:52:24.576646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.576662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576672 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.576686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576713 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576721 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576730 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.576773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576800 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576807 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576816 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:52:24.576834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576841 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576851 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:52:24.576868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.576875 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576884 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:52:24.576901 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576908 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576917 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:52:24.576935 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.576941 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576951 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:52:24.576968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.576975 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.576984 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:52:24.577002 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.577009 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.577019 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:52:24.577036 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.577043 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.577052 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:52:24.577070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.577076 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.577086 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:52:24.577099 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.577145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.577162 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577169 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:52:24.577185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577210 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.577217 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577227 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:52:24.577244 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.577250 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577260 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:24.577277 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.577284 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577294 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:24.577311 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.577317 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577327 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:24.577344 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.577351 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577361 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:52:24.577374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.577414 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.577429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.577449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577472 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577479 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577516 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.577536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.577553 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.577580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:52:24.577594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:52:24.577618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:52:24.577633 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577640 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:52:24.577655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577680 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.577687 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577697 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:52:24.577710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.577735 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.577750 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577756 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.577769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577795 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:24.577802 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577811 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:52:24.577824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.577849 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:52:24.577864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577870 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:52:24.577883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.577915 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.577938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.577963 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.577977 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.577984 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.577998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578023 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578030 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578040 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:52:24.578053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.578078 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:52:24.578091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578120 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578128 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578138 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.578180 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578206 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578213 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578223 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:52:24.578240 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578247 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578257 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:52:24.578274 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578281 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578290 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:52:24.578308 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578314 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578324 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:52:24.578341 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578348 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578358 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:52:24.578375 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:24.578382 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578391 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:52:24.578408 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:24.578416 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578425 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:52:24.578442 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:52:24.578449 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578459 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:52:24.578476 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.578483 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578493 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:52:24.578510 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578516 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578526 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:52:24.578543 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578549 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578559 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:52:24.578583 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578590 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578601 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:52:24.578619 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578626 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578636 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:52:24.578649 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.578709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.578728 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578735 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:52:24.578751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.578783 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578792 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:52:24.578901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.578991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579014 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.579044 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579052 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.579075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579102 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579109 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579120 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:52:24.579133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579159 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:52:24.579174 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579180 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.579196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579221 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.579228 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579238 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:52:24.579256 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579263 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579272 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:52:24.579290 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579296 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579308 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:52:24.579325 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.579332 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579342 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:52:24.579354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579390 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579405 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.579425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579450 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579457 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:52:24.579480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579505 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.579518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579546 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579553 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579563 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579615 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:52:24.579677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:52:24.579710 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.579717 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579727 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:52:24.579744 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.579751 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579760 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:52:24.579777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.579784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:52:24.579811 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.579818 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579828 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:52:24.579845 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:24.579852 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579862 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:52:24.579875 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.579913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.579929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579935 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:52:24.579949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579974 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.579981 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.579991 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:52:24.580008 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580015 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580025 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:52:24.580042 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580049 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580058 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:52:24.580076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.580083 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580092 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:52:24.580109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580116 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580125 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:52:24.580142 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580149 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580208 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:52:24.580232 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580239 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580249 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:52:24.580267 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580274 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580283 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:52:24.580350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.580404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.580420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580427 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:52:24.580487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580520 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.580527 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:52:24.580551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.580643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:52:24.580661 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:52:24.580670 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:52:24.580681 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:52:24.580697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580704 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:52:24.580722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.580815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:52:24.580832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.580843 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:52:24.580853 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:52:24.580870 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.580881 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:52:24.580892 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:52:24.580909 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:52:24.580916 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:52:24.580926 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:52:24.580942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.580991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.581006 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.581025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.581032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.581042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.581059 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.581066 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.581076 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.581097 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.581104 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:52:24.581114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.581131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.581138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:52:24.581148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.581165 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:24.581171 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:52:24.581181 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:52:24.581197 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.581204 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.581214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.581230 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:52:24.581237 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:52:24.581247 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:52:24.581264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.581270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:52:24.581280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.581297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.581303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:52:24.581312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.581328 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:52:24.581335 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:52:24.581345 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:52:24.581359 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:52:24.581395 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.581425 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:52:24.581453 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.581480 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:52:24.581507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.581533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:52:24.581560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.581596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:52:24.581623 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.581650 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:52:24.581678 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.581704 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:52:24.581731 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:52:24.581757 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:52:24.581784 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:52:24.581811 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:52:24.581838 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:52:24.581865 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:52:24.581891 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.581917 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:52:24.581943 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.582016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:52:24.582044 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.582069 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:52:24.582096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.582123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:52:24.582149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.582176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.582202 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.582229 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:24.582255 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.582283 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:52:24.582310 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.582336 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:52:24.582363 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.582389 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:52:24.582416 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.582442 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:52:24.582469 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.582496 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.582522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.582549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:52:24.582582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.582611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.582638 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.582664 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.582690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.582717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.582743 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.582769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:52:24.582796 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:52:24.582822 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:52:24.582849 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.582876 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:52:24.582902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.582929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.582955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.582981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:52:24.583007 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.583033 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:52:24.583059 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.583085 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:52:24.583111 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.583139 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:52:24.583166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.583193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:52:24.583220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.583247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:52:24.583274 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583291 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583318 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.583344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583361 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583404 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.583429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.583533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.583642 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583668 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.583694 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583720 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.583746 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583763 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583788 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.583814 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583832 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583857 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.583883 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583909 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.583935 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.583961 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.583987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.584040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584066 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.584093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584110 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.584163 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.584216 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584242 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.584268 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584295 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.584320 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584347 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.584373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.584524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584557 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.584621 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584647 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.584673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.584759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.584878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584910 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584955 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.584980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.584997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.585083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.585135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585152 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585185 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585211 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.585237 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585263 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:24.585289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585348 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.585374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.585493 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585519 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:52:24.585545 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585571 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.585605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585631 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.585657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.585759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:52:24.585926 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585943 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.585968 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.585995 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586011 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586028 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586054 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.586080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.586181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.586320 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586346 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586373 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586400 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586426 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586442 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586467 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586493 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586510 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586535 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586561 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586595 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586622 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586648 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.586674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586700 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586727 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:52:24.586780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586797 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:52:24.586848 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586874 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.586901 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.586954 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.586980 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.587006 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587033 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.587059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.587211 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587244 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.587296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.587349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.587434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:52:24.587555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587572 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.587666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.587768 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:52:24.587820 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587837 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587854 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587906 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587934 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:52:24.587960 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.587992 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:52:24.588018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588052 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.588132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:52:24.588257 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588284 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:52:24.588310 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588336 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:52:24.588362 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588388 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:52:24.588415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.588516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:52:24.588672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:52:24.588705 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.588791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.588868 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.588920 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.588971 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.589072 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.589120 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.589167 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.589214 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.589262 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.589308 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.589356 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.589407 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.589456 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.589504 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.589552 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.589609 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.589657 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.589705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.589753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.589801 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.589849 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.589898 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.589954 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.590007 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.590054 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.590100 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.590146 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.590193 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.590241 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.590289 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.590340 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.590387 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.590438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.590494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.590542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.590596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.590646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.590694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.590741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.590788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.590836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.590906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.590954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.591001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.591049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.591096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.591143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.591192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.591240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.591287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.591334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.591382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.591429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.591477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.591526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.591580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.591634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.591686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.591732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.591778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.591825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.591871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.591919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.591967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.592018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.592065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.592115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.592171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.592219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.592266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.592314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.592362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.592408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.592456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.592504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.592552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.592609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.592656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.592704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.592751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.592797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.592845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.592893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.592977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.593036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.593089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.593178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.593232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.593440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.593500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.593558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.593619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.593665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.593713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.593760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.593806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.593855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.593903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.593954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.594000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.594049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.594106 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:52:24.594134 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.594224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.594280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.594335 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.594388 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.594442 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.594494 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.594548 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.594609 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.594663 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.594717 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.594771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.594824 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.594877 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.594931 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.594985 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.595038 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.595099 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.595154 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.595206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.595260 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.595313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.595367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.595420 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.595473 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.595526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.595586 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.595640 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.595693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.595748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.595801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.595855 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.595908 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.595963 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.596024 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:52:24.596048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.596104 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.596157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.596211 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.596264 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.596317 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.596371 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.596424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.596478 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.596533 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.596598 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.596652 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.596705 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.596758 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.596812 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.596866 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.597007 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.597065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.597118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.597171 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.597225 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.597279 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.597333 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.597388 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.597441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.597495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.597548 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.597608 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.597662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.597716 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.597772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.597825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.597878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.597933 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.598094 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:52:24.598189 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.598244 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.598298 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.598349 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.598397 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.598445 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.598493 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.598541 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.598597 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.598646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.598695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.598742 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.598790 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.598840 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.598888 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.598938 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.598986 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.599035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.599082 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.599132 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.599180 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.599229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.599278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.599326 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.599375 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.599424 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.599472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.599520 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.599568 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.599629 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.599722 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.599810 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.599890 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.599985 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.600122 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:52:24.600146 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.600198 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.600249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.600299 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.600356 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.600435 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.600487 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:52:24.600538 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:52:24.600606 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:52:24.600658 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.600715 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.600766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.600816 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.600866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.600917 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.600968 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.601018 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.601069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.601119 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.601170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.601220 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.601271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.601322 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.601372 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.601424 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.601475 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:52:24.601526 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.601583 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.601635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.601685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.601741 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.601791 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.601842 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.601894 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.601950 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:52:24.601967 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:52:24.601998 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:52:24.602027 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:52:24.602054 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:52:24.602080 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:52:24.602103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.602125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.602136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.602147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.602158 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.602167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.602176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:24.602186 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:24.602196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:24.602206 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.602216 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.602225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.602235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.602245 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602256 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602266 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.602275 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602284 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.602293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.602302 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.602332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.602341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.602349 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.602358 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:24.602367 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.602375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.602384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.602392 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.602401 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.602411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.602420 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.602429 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.602437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.602448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.602456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.602464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.602473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.602481 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.602489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:24.602497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:24.602505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:24.602513 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.602521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.602529 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.602537 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.602544 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602552 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602561 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.602569 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.602594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.602602 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602619 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.602627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.602635 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.602643 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.602651 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:24.602659 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.602666 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.602674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.602682 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.602690 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.602698 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.602711 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.602719 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.602727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.602738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.602746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.602754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.602762 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.602769 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.602776 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:24.602784 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:24.602791 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:24.602799 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.602807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.602815 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.602823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.602831 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602847 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.602855 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.602862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.602870 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.602878 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.602893 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.602900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.602907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.602915 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.602922 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:24.602930 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.602937 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.602944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.602951 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.602959 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.602966 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.602974 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.602981 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.602989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:52:24.603000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:52:24.603016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:52:24.603024 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:52:24.603031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:52:24.603038 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:52:24.603046 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:52:24.603055 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:52:24.603062 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:52:24.603070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:52:24.603078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:52:24.603085 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:52:24.603092 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.603100 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.603108 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:52:24.603116 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:52:24.603123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:52:24.603131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:52:24.603139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.603146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:52:24.603154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:52:24.603162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:52:24.603169 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:52:24.603175 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:52:24.603182 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:52:24.603189 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:52:24.603196 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:52:24.603203 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:52:24.603210 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:52:24.603217 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:52:24.603224 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:52:24.603231 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:52:24.603238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:52:24.603319 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:52:24.603329 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:24.603334 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:24.603339 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:52:24.603346 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:52:24.603350 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:52:24.603355 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:52:24.603365 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:52:24.603374 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:52:24.603417 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603424 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:24.603438 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:52:24.603459 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:52:24.603466 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:52:24.603471 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:52:24.603476 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:52:24.603482 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:24.603493 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603500 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603505 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603519 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603528 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:52:24.603533 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:52:24.603558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.603568 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:24.603580 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.603606 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:52:24.603612 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:52:24.603616 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:52:24.603620 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:52:24.603624 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:52:24.603628 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:52:24.603634 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:24.603638 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:52:24.603645 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180705" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:52:24.603655 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603662 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603666 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:52:24.603673 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603678 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:52:24.603683 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:52:24.603712 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:52:24.603720 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603725 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603731 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603736 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:52:24.603747 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:52:24.603755 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:24.603760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:24.603765 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:52:24.603772 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180705" 2019-10-14 19:52:24.603779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:24.603783 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:24.603788 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:24.603795 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:24.603800 wsdl: in serializeType: returning: 180705 2019-10-14 19:52:24.603806 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:52:24.603813 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:52:24.603818 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:52:24.603822 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:52:24.603827 wsdl: in serializeType: returning: 180705 2019-10-14 19:52:24.603832 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180705 2019-10-14 19:52:24.603846 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180705 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:52:24.603850 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:52:24.603856 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4198"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:52:24.603871 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:52:24.603877 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180705 2019-10-14 19:52:24.603887 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:52:24.603965 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:52:24.603902 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:52:24.603913 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:52:24.603918 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:52:24.603923 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:52:24.603927 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:52:24.603934 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:24.603944 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:24.603953 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:52:24.603959 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:52:24.603972 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:52:24.603982 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:52:24.603990 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:52:24.610240 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:52:24.610257 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:52:24.610268 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:52:24.610274 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:52:24.610279 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:52:24.610285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:52:24.610289 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:52:24.610293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:52:24.610298 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:52:24.610326 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:52:24.642295 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:52:24.642313 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:52:24.642319 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:24.642325 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:52:24.642330 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:52:24.642336 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:52:24.642342 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:52:24.642348 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:52:24.642353 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:52:24.642363 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:07 GMT 2019-10-14 19:52:24.642370 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:52:24.642375 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:52:24.642381 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:52:24.642389 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:52:24.642413 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:52:24.642424 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:52:24.642434 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:52:24.642438 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:52:24.642444 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:52:24.642472 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:52:24.642485 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:52:24.642491 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:52:24.642508 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:52:24.642514 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:52:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:52:24.642542 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:52:24.642554 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:52:24.642580 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:52:24.642587 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:52:24.642686 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:52:24.642784 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:52:24.642791 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:52:24.642800 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:52:24.642810 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:52:24.642834 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:52:24.642889 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:52:24.642910 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:52:24.642921 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:52:24.642929 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:52:24.642933 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:52:24.642938 nusoap_client: detail =