Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 45Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-11011 Model turbiny: CT12D
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4582
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:26:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:26:21.753149 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:26:21.753210 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:26:21.753224 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:26:21.753239 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:26:21.753248 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:26:21.753256 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:26:21.753269 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:26:21.753289 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:26:21.753296 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:26:21.753306 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:26:21.753314 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:26:21.753325 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:26:21.753331 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:26:21.753335 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:26:21.753339 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:26:21.753343 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:26:21.753355 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:26:21.753378 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:26:21.753387 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:26:21.753393 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:26:21.753399 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:26:21.753407 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:26:21.753415 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:26:21.760723 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:26:21.760739 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:26:21.760762 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:26:21.760768 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:26:21.760774 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:26:21.760778 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:26:21.760782 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:26:21.760816 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:26:21.777414 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:26:21.777434 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:26:21.777441 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:26:21.777448 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:26:21.777453 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:26:21.777459 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:26:21.777464 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:26:21.777471 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:26:21.777476 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:26:21.777482 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:26:21 GMT 2019-02-22 09:26:21.777487 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:26:21.777492 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:26:21.777499 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:26:21.777509 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:26:21.777537 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:26:21.784769 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-02-22 09:26:21.784832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.784852 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:26:21.785347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.791940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.792019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.792249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.792378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.792391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.792821 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:26:21.793248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.793440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.799389 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:26:21.799829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:26:21.800234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.800354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.800475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.800613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.800629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.800999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.801095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.801124 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.801590 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:26:21.802125 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:26:21.806057 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:26:21.806605 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:26:21.807068 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:26:21.807537 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:26:21.808148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:26:21.808207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.808244 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:26:21.808808 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:26:21.809203 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:26:21.809474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.809701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.809715 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-22 09:26:21.810082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.810234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:26:21.810479 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-22 09:26:21.810492 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:26:21.810498 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:26:21.810619 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:26:21.810666 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:26:21.810683 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:26:21.810690 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:26:21.810709 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:26:21.810715 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:26:21.810908 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:26:21.810926 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:26:21.810980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.810989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:26:21.811011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811043 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811053 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811068 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:26:21.811090 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811097 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811109 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:26:21.811125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.811170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.811186 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.811207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811236 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.811243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:26:21.811268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.811294 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:26:21.811310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:26:21.811330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811373 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811384 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:26:21.811403 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811409 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811422 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:26:21.811441 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811448 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811458 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:26:21.811471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.811506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.811522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811528 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:26:21.811543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811568 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.811575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:26:21.811598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.811624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:26:21.811639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:26:21.811659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811684 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811691 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811701 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:26:21.811719 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811735 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:26:21.811759 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.811766 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811775 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:26:21.811793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.811800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.811822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.811861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.811876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.811897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.811969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.811990 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.812007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:26:21.812029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:26:21.812041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:26:21.812066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:26:21.812081 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812087 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:26:21.812101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:26:21.812156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.812196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812203 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.812217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812242 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.812249 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812260 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:26:21.812273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812298 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:26:21.812313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812320 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:26:21.812339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.812402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.812443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812449 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.812463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812488 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.812495 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812505 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:26:21.812519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:26:21.812559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812565 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:26:21.812579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812611 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812621 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:26:21.812639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.812668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812697 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:26:21.812712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812719 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.812733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812758 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.812765 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812775 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:26:21.812788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812812 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:26:21.812827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812833 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:26:21.812851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:26:21.812913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.812920 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.812943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.812971 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:26:21.812986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.812993 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.813006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813031 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813038 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813048 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:26:21.813061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813086 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:26:21.813100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813106 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:26:21.813120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.813151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.813174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:26:21.813213 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813219 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.813232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813270 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813277 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813287 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:26:21.813300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:26:21.813338 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813344 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:26:21.813362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.813393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813403 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.813415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813439 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.813453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813459 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.813472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813495 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.813502 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813512 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:26:21.813524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813548 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:26:21.813562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813568 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:26:21.813581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813604 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813611 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813620 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:26:21.813633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.813671 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813677 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.813690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813714 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813720 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813730 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:26:21.813742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:26:21.813781 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813786 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:26:21.813799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813823 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813829 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813839 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:26:21.813851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813875 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.813889 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813895 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.813909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813932 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.813938 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:26:21.813960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.813976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.813985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:26:21.814000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814005 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:26:21.814018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814042 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.814048 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814058 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:26:21.814075 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.814081 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814090 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:26:21.814102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.814144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814150 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.814163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814187 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.814194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:26:21.814216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814240 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:26:21.814254 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814260 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:26:21.814273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.814304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.814326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814349 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.814369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814375 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.814389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814412 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.814419 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814428 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:26:21.814441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.814480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814485 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:26:21.814498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:26:21.814528 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814538 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:26:21.814551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814574 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.814589 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814594 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.814607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814630 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814636 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.814692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.814708 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:26:21.814728 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:26:21.814740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:26:21.814764 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:26:21.814778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814783 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:26:21.814797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814821 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:26:21.814828 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814838 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:26:21.814851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.814875 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.814889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814895 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.814908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814937 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.814972 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.814991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.815007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:26:21.815027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:26:21.815039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:26:21.815062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:26:21.815076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:26:21.815095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815126 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:26:21.815153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815159 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:26:21.815186 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815192 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815202 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:26:21.815218 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.815225 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815234 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:26:21.815251 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.815257 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815267 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:26:21.815283 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.815289 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815298 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:26:21.815315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.815321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815331 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.815343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.815398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.815414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.815433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815457 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815464 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:26:21.815487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.815511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:26:21.815525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815531 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:26:21.815544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815568 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815575 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815584 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:26:21.815601 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815617 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.815633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815640 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815649 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:26:21.815661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.815692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.815707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.815725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815762 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815771 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:26:21.815794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.815820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:26:21.815835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:26:21.815855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.815886 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.815908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.815933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.815948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815955 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.815968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.815993 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816000 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:26:21.816023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.816063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:26:21.816083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816107 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816114 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816124 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:26:21.816142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.816176 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816183 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816193 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:26:21.816206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.816253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816260 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.816273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816299 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816306 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:26:21.816329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.816375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816381 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.816395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816420 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.816427 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816437 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:26:21.816455 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816461 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816471 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:26:21.816489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816495 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816504 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:26:21.816522 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.816528 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:26:21.816556 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.816562 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816572 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:26:21.816585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.816641 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.816661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816686 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816693 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:26:21.816716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.816731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816741 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.816755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816791 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.816845 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.816876 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.816904 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.816910 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816920 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:26:21.816937 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.816944 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816953 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:26:21.816971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.816977 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.816987 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:26:21.817004 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.817011 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817021 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:26:21.817038 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:26:21.817045 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817054 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:26:21.817071 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817078 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817088 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.817105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.817138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:26:21.817172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817179 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817189 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:26:21.817202 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.817269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.817290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817314 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.817321 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817331 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:26:21.817349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817360 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817370 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:26:21.817388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817395 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817405 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:26:21.817422 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.817429 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817438 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:26:21.817451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.817489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.817523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817548 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:26:21.817578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.817593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.817604 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.817617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817643 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817651 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817660 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817673 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.817703 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817728 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.817735 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817745 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:26:21.817763 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817769 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817780 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:26:21.817797 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.817804 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817813 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:26:21.817831 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.817837 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817847 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:26:21.817864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.817871 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817880 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:26:21.817898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.817904 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:26:21.817931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.817964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.817970 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.817980 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:26:21.817997 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818003 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.818013 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:26:21.818031 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818037 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.818047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:26:21.818064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.818080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:26:21.818093 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.818147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.818164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.818185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818210 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818217 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818227 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:26:21.818244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.818251 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.818286 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818293 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818302 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:26:21.818320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.818326 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818336 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.818349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.818391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.818427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:26:21.818481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.818496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.818506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.818519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818547 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818554 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.818616 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818641 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.818648 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818658 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:26:21.818676 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818683 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818692 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:26:21.818713 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.818720 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818730 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:26:21.818748 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.818754 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818764 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:26:21.818781 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.818788 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818797 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:26:21.818815 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.818821 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:26:21.818848 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818854 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.818881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818888 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818898 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:26:21.818915 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818922 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818931 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:26:21.818949 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.818955 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818965 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:26:21.818982 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.818989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.818998 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:26:21.819016 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.819022 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.819032 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:26:21.819045 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.819102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.819118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819145 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819151 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819161 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.819204 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819229 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.819236 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819246 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:26:21.819264 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.819270 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819280 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:26:21.819297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.819304 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819313 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:26:21.819331 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.819337 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819347 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:26:21.819369 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.819376 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819387 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:26:21.819404 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819411 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:26:21.819438 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.819444 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819454 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:26:21.819471 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819478 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819487 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:26:21.819504 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819511 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819521 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:26:21.819538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819545 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819554 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:26:21.819571 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819578 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819587 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:26:21.819604 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.819611 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819620 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:26:21.819637 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.819644 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.819671 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.819677 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819687 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:26:21.819700 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.819783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819789 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:26:21.819809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819834 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.819841 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819851 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:26:21.819864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.819890 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819911 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.819929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819954 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.819961 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:26:21.819984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.819999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820009 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:26:21.820024 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820030 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:26:21.820043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.820076 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.820103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820110 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820119 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:26:21.820136 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820143 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820152 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:26:21.820169 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.820176 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820185 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:26:21.820199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820236 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:26:21.820251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820257 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.820275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820300 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.820307 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820317 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:26:21.820330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820355 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:26:21.820375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.820401 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820408 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.820418 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.820447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820461 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820486 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.820493 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820507 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:26:21.820525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820532 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820542 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:26:21.820559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820566 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820575 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:26:21.820592 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:26:21.820599 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820608 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:26:21.820626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820632 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:26:21.820659 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.820666 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820675 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:26:21.820692 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.820699 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820709 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:26:21.820726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.820732 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820742 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:26:21.820759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.820766 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820776 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:26:21.820793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.820799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.820822 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:26:21.820871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820888 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820894 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:26:21.820915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.820947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.820970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.820986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.820996 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.821010 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821017 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.821034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821060 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821067 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821077 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:26:21.821091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.821116 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:26:21.821129 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821155 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.821162 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821172 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:26:21.821190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:26:21.821197 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821206 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:26:21.821223 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.821230 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821240 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:26:21.821253 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:26:21.821281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.821296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821302 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.821320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.821353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.821387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821394 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821403 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:26:21.821421 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821427 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821437 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:26:21.821450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.821483 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821498 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821504 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.821518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821547 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821555 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821565 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:26:21.821582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.821598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.821607 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.821621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821647 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821664 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.821707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821732 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821739 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821749 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:26:21.821766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821773 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821783 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:26:21.821800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.821807 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821816 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:26:21.821833 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821840 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821853 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:26:21.821872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.821878 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821888 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:26:21.821905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821911 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:26:21.821938 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.821945 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821954 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:26:21.821971 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.821978 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.821988 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:26:21.822005 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.822012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.822022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:26:21.822035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.822080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.822097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822104 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:26:21.822122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822147 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.822154 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822164 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:26:21.822182 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.822189 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822198 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:26:21.822216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.822222 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822232 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:26:21.822249 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.822255 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822265 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:26:21.822282 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.822289 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822298 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:26:21.822311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.822352 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.822372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822379 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.822397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.822486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.822502 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822514 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:26:21.822524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:26:21.822536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:26:21.822561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:26:21.822575 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822582 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:26:21.822600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822625 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.822632 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822642 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:26:21.822655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.822680 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.822694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822701 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.822714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:26:21.822746 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822756 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:26:21.822769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.822793 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:26:21.822808 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822814 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:26:21.822827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.822859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.822881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.822906 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.822921 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822927 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.822945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822970 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.822977 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.822987 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:26:21.823000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.823026 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:26:21.823039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823065 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823072 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823082 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.823125 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823150 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823158 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823168 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:26:21.823185 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823192 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823205 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:26:21.823223 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823230 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823239 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:26:21.823257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823263 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823273 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:26:21.823290 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823297 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823306 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:26:21.823324 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:26:21.823330 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823340 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:26:21.823361 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:26:21.823369 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823379 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:26:21.823397 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:26:21.823403 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823413 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:26:21.823430 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.823437 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823447 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:26:21.823464 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823471 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823480 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:26:21.823497 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823504 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823514 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:26:21.823531 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823538 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823547 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:26:21.823564 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823571 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823584 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:26:21.823598 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.823660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.823677 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823684 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:26:21.823702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823728 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823735 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:26:21.823757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.823783 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.823797 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823804 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.823817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823842 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.823849 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823858 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:26:21.823871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.823897 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:26:21.823911 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823917 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.823935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823960 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.823967 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.823977 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:26:21.823995 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824001 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824011 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:26:21.824028 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:26:21.824062 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824068 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:26:21.824091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.824127 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824142 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.824162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824187 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824194 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:26:21.824221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.824246 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.824260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824287 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.824349 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:26:21.824414 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824420 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824430 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:26:21.824447 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824453 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824463 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:26:21.824480 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.824487 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824496 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:26:21.824514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:26:21.824553 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824560 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824569 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:26:21.824587 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:26:21.824594 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824603 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:26:21.824616 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.824654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.824670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824676 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:26:21.824690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824715 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824722 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824735 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:26:21.824754 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824760 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824770 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:26:21.824787 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824794 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824804 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:26:21.824821 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.824827 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824837 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:26:21.824854 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824861 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824870 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:26:21.824887 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824894 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824903 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:26:21.824920 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824927 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824936 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:26:21.824953 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.824960 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.824970 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:26:21.824982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.825034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.825049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825056 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:26:21.825074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.825106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:26:21.825129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.825154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:26:21.825170 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:26:21.825177 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:26:21.825188 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:26:21.825204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825210 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:26:21.825224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.825272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:26:21.825288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.825300 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:26:21.825310 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:26:21.825326 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.825333 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:26:21.825343 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:26:21.825364 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:26:21.825372 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:26:21.825382 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:26:21.825400 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.825407 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.825417 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.825440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.825447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.825456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.825473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.825480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.825489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.825506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.825513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:26:21.825522 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.825539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.825545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:26:21.825555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.825571 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:26:21.825578 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:26:21.825587 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:26:21.825604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.825611 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.825620 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.825637 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:26:21.825643 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:26:21.825657 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:26:21.825674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.825681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:26:21.825691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.825708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.825714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:26:21.825724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.825740 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:26:21.825747 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:26:21.825756 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:26:21.825768 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:26:21.825799 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.825828 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:26:21.825856 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.825883 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:26:21.825909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.825940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:26:21.825967 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.825994 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:26:21.826020 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.826046 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:26:21.826071 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:26:21.826098 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:26:21.826123 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:26:21.826149 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:26:21.826190 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:26:21.826216 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:26:21.826243 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.826269 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:26:21.826295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.826497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:26:21.826524 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.826550 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:26:21.826576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.826602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:26:21.826628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.826654 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.826680 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.826707 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:26:21.826733 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.826759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:26:21.826785 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.826812 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:26:21.826839 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.826864 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:26:21.826892 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.826919 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.826946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.826972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:26:21.826999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.827026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.827052 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.827078 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.827104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.827130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.827156 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.827187 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:26:21.827213 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:26:21.827238 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:26:21.827278 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.827303 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:26:21.827328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.827371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.827399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.827425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:26:21.827451 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.827477 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:26:21.827504 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.827530 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:26:21.827556 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.827582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:26:21.827607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.827634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:26:21.827660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.827687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:26:21.827715 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827733 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827759 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.827785 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827802 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827819 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827845 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.827871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.827952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.827978 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828004 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828029 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828055 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828081 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828098 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828124 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828149 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828167 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828192 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828218 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828245 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828279 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828305 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.828330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828388 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828414 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.828440 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828457 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.828508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.828560 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.828613 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828638 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.828665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.828824 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828858 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828883 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.828910 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828936 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.828962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.828996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.829047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.829166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.829267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.829380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.829432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829482 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829510 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.829536 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829562 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:26:21.829587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829604 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.829673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.829790 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829816 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:26:21.829842 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.829894 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829919 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.829950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.829999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.830051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:26:21.830223 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830240 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.830292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830309 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.830382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.830483 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830509 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830535 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830565 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830592 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830609 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830634 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830660 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830677 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830703 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830728 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830754 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830781 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.830833 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830858 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830884 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830909 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:26:21.830935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.830978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:26:21.831004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831030 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.831056 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831082 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.831108 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831133 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.831159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.831315 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.831406 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831433 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.831459 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.831544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:26:21.831671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.831772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.831873 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831904 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:26:21.831930 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831964 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.831982 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:26:21.832034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832059 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:26:21.832085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.832171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:26:21.832293 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832319 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:26:21.832345 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832376 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:26:21.832402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832428 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:26:21.832454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.832561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:26:21.832705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:26:21.832730 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.832786 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.832836 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.832885 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.832932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.832981 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.833029 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.833076 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.833152 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.833199 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.833245 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.833305 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.833352 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.833406 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.833454 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.833501 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.833548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.833596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.833645 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.833693 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.833757 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.833811 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.833872 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.833919 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.833966 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.834012 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.834059 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.834107 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.834156 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.834224 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.834270 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.834319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.834381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.834611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.834660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.834708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.834755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.834803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.834852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.834904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.834951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.834998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.835046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.835093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.835140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.835189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.835237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.835284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.835333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.835386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.835435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.835483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.835531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.835584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.835635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.835681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.835729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.835775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.835822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.835870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.835919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.835970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.836017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.836065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.836121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.836169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.836217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.836265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.836311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.836363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.836412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.836465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.836512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.836559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.836607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.836654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.836700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.836748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.836795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.836841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.836888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.836941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.836989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.837037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.837086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.837138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.837189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.837235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.837281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.837328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.837380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.837428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.837477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.837531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.837579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.837627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.837682 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:26:21.837708 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.837769 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.837824 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.837877 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.837935 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.837989 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.838042 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.838094 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.838147 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.838200 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.838258 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.838317 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.838376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.838430 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.838483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.838536 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.838589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.838642 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.838696 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.838750 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.838804 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.838856 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.838910 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.838963 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.839016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.839069 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.839153 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.839207 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.839260 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.839313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.839372 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.839425 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.839486 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:26:21.839510 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.839565 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.839810 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.839865 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.839919 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.839973 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.840026 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.840080 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.840133 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.840188 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.840242 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.840296 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.840349 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.840409 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.840463 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.840525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.840579 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.840634 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.840688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.840742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.840797 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.840851 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.840904 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.840958 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.841011 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.841065 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.841120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.841173 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.841227 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.841281 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.841334 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.841393 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.841454 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:26:21.841476 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.841526 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.841575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.841624 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.841677 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.841725 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.841786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.841832 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.841878 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.841924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.841970 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.842017 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.842063 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.842111 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.842157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.842203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.842249 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.842312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.842365 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.842414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.842462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.842510 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.842564 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.842612 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.842660 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.842713 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.842773 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.842820 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.842866 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.842912 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.842958 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.843005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.843059 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:26:21.843080 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.843128 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.843176 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.843225 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.843287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.843337 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:26:21.843393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:26:21.843443 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:26:21.843494 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.843545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.843595 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.843645 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.843695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.843757 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.843810 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.843859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.843907 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.843956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.844005 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.844054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.844102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.844150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.844198 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.844246 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:26:21.844309 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.844364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.844415 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.844466 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.844517 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.844567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.844617 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.844667 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.844720 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:26:21.844750 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:26:21.844778 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:26:21.844805 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:26:21.844830 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:26:21.844856 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:26:21.844874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.844888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.844897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.844905 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.844914 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.844928 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:26:21.844937 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:26:21.844945 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:26:21.844953 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.844961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.844970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.844977 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.844985 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.844993 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845001 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.845017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.845025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.845048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.845056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.845063 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.845071 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:26:21.845078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.845086 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.845093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.845101 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.845108 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.845115 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.845123 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.845131 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.845138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.845146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.845154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.845162 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.845170 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.845177 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:26:21.845185 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:26:21.845193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:26:21.845201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.845208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.845215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.845222 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.845230 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845237 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845244 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.845273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.845281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.845303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.845311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.845318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.845326 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:26:21.845333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.845345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.845352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.845365 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.845372 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.845380 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.845387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.845396 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.845403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.845412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.845420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.845428 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.845435 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.845443 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:26:21.845450 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:26:21.845458 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:26:21.845465 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.845471 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.845478 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.845485 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.845492 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845499 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845506 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.845519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.845526 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845539 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.845546 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.845552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.845559 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.845567 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:26:21.845575 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.845582 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.845588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.845596 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.845602 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.845609 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.845616 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.845622 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.845629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:26:21.845637 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.845644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:26:21.845651 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:26:21.845658 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:26:21.845665 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:26:21.845672 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:26:21.845678 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:26:21.845685 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:26:21.845692 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:26:21.845700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:26:21.845706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:26:21.845713 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.845981 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.845992 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:26:21.846000 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:26:21.846006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:26:21.846013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.846019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:26:21.846026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:26:21.846033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:26:21.846039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:26:21.846046 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:26:21.846052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:26:21.846058 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:26:21.846065 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:26:21.846071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:26:21.846077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:26:21.846083 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:26:21.846090 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:26:21.846096 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:26:21.846102 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:26:21.846448 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:26:21.846461 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:26:21.846466 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:26:21.846471 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:26:21.846478 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:26:21.846482 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:26:21.846487 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:26:21.846496 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:26:21.846504 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:26:21.846550 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846558 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:26:21.846572 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:26:21.846593 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:26:21.846600 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:26:21.846604 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:26:21.846609 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:26:21.846614 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:26:21.846625 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846632 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846636 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846647 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846656 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:26:21.846661 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:26:21.846698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.846706 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:26:21.846711 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.846737 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:26:21.846743 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:26:21.846747 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:26:21.846751 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:26:21.846755 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:26:21.846758 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:26:21.846763 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:26:21.846767 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:26:21.846772 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:26:21.846786 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846792 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846796 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:26:21.846802 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846807 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:26:21.846811 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:26:21.846833 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:26:21.846839 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846844 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846849 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846853 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:26:21.846863 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:26:21.846874 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:26:21.846879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:26:21.846883 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:26:21.846889 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220910" 2019-02-22 09:26:21.846896 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:26:21.846900 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:26:21.846905 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:26:21.846911 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:26:21.846916 wsdl: in serializeType: returning: 220910 2019-02-22 09:26:21.846922 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:26:21.846929 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:26:21.846933 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:26:21.846936 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:26:21.846941 wsdl: in serializeType: returning: 220910 2019-02-22 09:26:21.846945 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220910 2019-02-22 09:26:21.846964 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220910 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:26:21.846968 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:26:21.846974 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2112"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:26:21.846988 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:26:21.846994 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220910 2019-02-22 09:26:21.847003 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:26:21.847073 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:26:21.847015 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:26:21.847025 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:26:21.847030 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:26:21.847035 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:26:21.847038 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:26:21.847045 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:26:21.847054 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:26:21.847062 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:26:21.847067 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:26:21.847079 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:26:21.847089 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:26:21.847096 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:26:21.854513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:26:21.854528 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:26:21.854537 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:26:21.854543 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:26:21.854549 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:26:21.854554 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:26:21.854558 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:26:21.854562 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:26:21.854566 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:26:21.854594 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:26:21.863527 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:26:21.863544 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:26:21.863550 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:26:21.863556 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:26:21.863561 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:26:21.863566 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:26:21.863572 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:26:21.863577 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:26:21.863582 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:26:21.863590 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:26:21 GMT 2019-02-22 09:26:21.863597 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:26:21.863602 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:26:21.863607 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:26:21.863615 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:26:21.863680 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:26:21.863690 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:26:21.863707 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:26:21.863712 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:26:21.863716 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:26:21.863747 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:26:21.863758 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:26:21.863764 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:26:21.863783 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:26:21.863789 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:26:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:26:21.863813 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:26:21.863824 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:26:21.863844 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:26:21.863851 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:26:21.863950 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:26:21.864052 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:26:21.864058 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:26:21.864067 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:26:21.864076 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:26:21.864103 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:26:21.864159 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:26:21.864186 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:26:21.864207 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:26:21.864215 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:26:21.864219 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:26:21.864224 nusoap_client: detail =