Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 45Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-11011 Model turbiny: CT12D
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4582
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:21:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:21:34.291583 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:21:34.291641 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:21:34.291660 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:21:34.291686 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:21:34.291702 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:21:34.291714 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:21:34.291731 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:21:34.291745 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:21:34.291756 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:21:34.291770 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:21:34.291784 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:21:34.291803 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:21:34.291812 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:21:34.291820 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:21:34.291828 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:21:34.291836 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:21:34.291853 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:21:34.291871 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:21:34.291885 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:21:34.291894 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:21:34.291905 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:21:34.291926 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:21:34.291940 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:21:34.299874 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:21:34.299897 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:21:34.299914 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:21:34.299924 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:21:34.299939 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:21:34.299948 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:21:34.299956 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:21:34.299991 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:21:34.317473 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:21:34.317520 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:21:34.317535 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:21:34.317546 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:21:34.317556 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:21:34.317567 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:21:34.317578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:21:34.317589 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:21:34.317600 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:21:34.317610 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:21:19 GMT 2019-04-25 14:21:34.317621 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:21:34.317631 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:21:34.317641 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:21:34.317659 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:21:34.317698 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:21:34.325237 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.325265 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.333041 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.333113 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.333151 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 14:21:34.340762 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:21:34.340859 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.340913 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.340969 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.341038 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.341072 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-25 14:21:34.348511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:21:34.348876 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:21:34.349000 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.349065 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.349128 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.349196 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:21:34.349254 soap_transport_http: read buffer of 4184 bytes 2019-04-25 14:21:34.349289 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 14:21:34.349306 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:21:34.349312 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:21:34.349427 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:21:34.349464 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:21:34.349479 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:21:34.349486 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:21:34.349504 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:21:34.349508 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:21:34.349678 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:21:34.349694 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:21:34.349741 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:21:34.349771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349802 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.349812 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349830 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:21:34.349853 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.349861 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349872 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:21:34.349888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.349930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.349946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.349970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.349999 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.350007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:21:34.350032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.350059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:21:34.350075 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:21:34.350096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350181 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350192 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:21:34.350211 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350218 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:21:34.350250 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350257 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350267 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:21:34.350294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.350330 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.350346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:21:34.350368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350393 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.350402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:21:34.350432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.350459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:21:34.350474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:21:34.350495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350520 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350528 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350538 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:21:34.350556 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350563 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350572 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:21:34.350590 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350596 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350606 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:21:34.350624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.350630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.350653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.350691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.350706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.350728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.350823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.350839 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350851 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:21:34.350861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:21:34.350874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:21:34.350899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:21:34.350914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350920 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:21:34.350934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350959 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.350967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.350977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:21:34.350990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351015 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.351030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351037 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.351050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351076 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.351083 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351093 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:21:34.351107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351132 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:21:34.351147 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351153 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:21:34.351168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.351223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351247 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.351262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351269 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.351289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351315 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.351322 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:21:34.351346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:21:34.351387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351393 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:21:34.351411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351438 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351445 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351455 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:21:34.351473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351490 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.351503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351532 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:21:34.351547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351554 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.351567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351592 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.351599 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351609 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:21:34.351622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:21:34.351662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351668 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:21:34.351682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351707 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351724 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:21:34.351744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351750 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351760 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.351773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351802 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:21:34.351817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351824 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.351842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351868 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.351875 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351885 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:21:34.351899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.351924 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:21:34.351939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351946 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:21:34.351959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.351984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.351991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.352013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:21:34.352053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352060 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.352073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352098 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352105 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:21:34.352128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:21:34.352168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352174 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:21:34.352188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.352219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.352242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352266 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.352287 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352294 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.352308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352333 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.352341 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:21:34.352364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352389 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:21:34.352408 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352415 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:21:34.352431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352456 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352463 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352473 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:21:34.352486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352511 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.352526 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.352546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352571 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352578 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:21:34.352601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352626 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:21:34.352641 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352647 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:21:34.352661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352686 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352693 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352703 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:21:34.352716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352740 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.352755 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352762 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.352775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352800 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352807 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:21:34.352830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.352855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:21:34.352870 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352876 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:21:34.352890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352914 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.352921 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352931 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:21:34.352949 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.352955 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352965 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:21:34.352978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.352997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353007 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.353022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353029 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.353042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353068 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.353075 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353085 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:21:34.353098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353123 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:21:34.353138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:21:34.353158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.353189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.353212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353237 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.353252 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353258 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.353272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353308 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.353315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353325 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:21:34.353338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.353379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353385 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:21:34.353400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353429 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:21:34.353436 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353446 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:21:34.353460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353485 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.353500 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.353520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353549 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.353609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.353626 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353637 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:21:34.353647 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:21:34.353660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:21:34.353685 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:21:34.353700 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353706 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:21:34.353720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353746 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:21:34.353754 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353764 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:21:34.353777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.353802 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.353817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353824 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.353837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353867 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.353924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.353941 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353951 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:21:34.353962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:21:34.353974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.353988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:21:34.353998 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:21:34.354013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:21:34.354033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354058 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354065 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:21:34.354093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354100 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:21:34.354128 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354135 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354190 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:21:34.354229 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.354241 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354259 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:21:34.354298 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.354306 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354317 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:21:34.354336 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.354343 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354353 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:21:34.354370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.354377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354387 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.354402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.354457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.354474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354480 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.354495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354521 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354528 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:21:34.354552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.354577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:21:34.354592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:21:34.354613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354638 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354645 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354655 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:21:34.354673 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354679 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.354707 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354714 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354723 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:21:34.354736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.354768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.354783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.354804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354836 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:21:34.354860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.354885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:21:34.354900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354907 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:21:34.354921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.354953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.354976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.354991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.355016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.355037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355062 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355069 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:21:34.355093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.355133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:21:34.355153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355178 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355185 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355195 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:21:34.355212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.355248 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355255 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355265 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:21:34.355284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.355333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.355355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355380 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355387 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:21:34.355415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.355456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355462 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.355476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355501 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.355508 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355518 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:21:34.355535 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355542 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:21:34.355569 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355576 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355586 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:21:34.355603 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.355610 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:21:34.355637 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.355644 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355654 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:21:34.355667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.355723 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.355743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355769 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355776 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:21:34.355799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.355814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.355838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355867 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355875 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355885 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355898 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.355929 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.355961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.355970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.355989 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.355995 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356005 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:21:34.356023 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.356030 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356040 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:21:34.356058 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.356064 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356074 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:21:34.356092 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.356098 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356108 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:21:34.356126 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:21:34.356132 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356142 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:21:34.356160 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356167 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356177 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.356194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356201 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.356228 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356235 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356245 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:21:34.356262 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356284 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:21:34.356298 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.356365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.356388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356418 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.356426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356437 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:21:34.356455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356462 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356472 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:21:34.356489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356496 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356506 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:21:34.356523 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.356530 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356540 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:21:34.356553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.356632 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.356671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356697 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:21:34.356727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.356742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.356752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.356766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356793 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356801 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356811 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.356853 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356879 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.356886 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356896 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:21:34.356914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.356921 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356931 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:21:34.356949 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.356956 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.356966 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:21:34.356983 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.356990 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357000 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:21:34.357017 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.357024 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357033 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:21:34.357051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.357058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357067 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:21:34.357085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.357119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357125 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357135 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:21:34.357152 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357159 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357169 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:21:34.357187 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357193 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357203 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:21:34.357220 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357227 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357237 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:21:34.357295 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.357390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.357428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.357500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357533 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357540 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357551 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:21:34.357569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.357576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.357604 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357610 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357620 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:21:34.357637 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.357644 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357654 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.357668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.357705 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.357742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:21:34.357798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.357813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.357823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.357837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.357926 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357952 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.357959 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.357969 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:21:34.357987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.357994 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:21:34.358025 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.358032 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358042 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:21:34.358060 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.358067 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358077 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:21:34.358095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358102 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358111 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:21:34.358129 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358136 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358145 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:21:34.358163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.358197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358205 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358215 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:21:34.358233 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358240 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358250 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:21:34.358268 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358283 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358294 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:21:34.358313 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358320 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358330 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:21:34.358347 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358354 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358364 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:21:34.358377 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.358440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.358459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358490 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358497 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358507 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.358551 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358577 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.358584 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358594 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:21:34.358612 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.358618 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358628 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:21:34.358646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.358652 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358662 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:21:34.358680 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358687 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358697 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:21:34.358715 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358731 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:21:34.358749 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358756 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:21:34.358783 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358789 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358799 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:21:34.358817 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358823 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358833 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:21:34.358851 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358857 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358867 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:21:34.358885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358891 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358901 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:21:34.358919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358925 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:21:34.358953 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.358959 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.358969 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:21:34.358987 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.358993 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.359003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.359021 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.359028 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.359037 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:21:34.359050 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.359115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359133 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359140 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:21:34.359161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359188 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.359195 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359205 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:21:34.359218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359244 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.359259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359265 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.359285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359312 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.359320 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359330 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:21:34.359343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359368 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:21:34.359383 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359389 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:21:34.359415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.359451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.359479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.359485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359495 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:21:34.359513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.359519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:21:34.359547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.359553 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359563 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:21:34.359576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359614 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:21:34.359629 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359635 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.359649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359674 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.359682 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359696 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:21:34.359710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.359725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359735 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:21:34.359748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.359776 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359783 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.359793 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.359822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.359836 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359867 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.359874 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359885 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:21:34.359903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.359910 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359920 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:21:34.359937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.359944 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359954 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:21:34.359971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:21:34.359978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.359988 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:21:34.360030 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.360038 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360053 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:21:34.360087 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.360095 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360107 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:21:34.360126 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.360133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:21:34.360161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.360168 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360181 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:21:34.360209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.360218 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360233 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:21:34.360263 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.360281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360300 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.360325 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:21:34.360401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.360433 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360443 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:21:34.360476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360518 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.360530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.360568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.360611 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.360638 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.360673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360716 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360745 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:21:34.360770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.360797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.360817 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:21:34.360834 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360868 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.360875 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360886 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:21:34.360904 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:21:34.360911 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360921 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:21:34.360938 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.360945 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360955 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:21:34.360968 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:21:34.360996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.361023 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361032 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.361057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361103 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.361116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.361163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361202 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:21:34.361233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361242 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361252 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:21:34.361282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.361341 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361359 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361365 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.361380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361410 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361419 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361430 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:21:34.361444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.361469 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.361484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361512 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361519 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361535 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.361579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361605 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361612 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361622 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:21:34.361641 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361648 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361657 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:21:34.361676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.361683 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361693 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:21:34.361710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361717 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:21:34.361745 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.361751 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361761 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:21:34.361778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361785 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361795 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:21:34.361812 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.361819 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361829 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:21:34.361847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361853 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361867 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:21:34.361886 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.361892 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361903 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:21:34.361916 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.361962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.361979 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.361986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:21:34.362000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362025 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.362032 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362046 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:21:34.362066 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.362073 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362083 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:21:34.362101 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.362107 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:21:34.362135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.362141 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362151 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:21:34.362169 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.362175 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362185 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:21:34.362198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.362239 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.362358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362371 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.362401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362473 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362487 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.362599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.362626 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362640 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:21:34.362651 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:21:34.362663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:21:34.362687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:21:34.362703 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362710 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:21:34.362724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362749 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.362756 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362766 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:21:34.362779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.362804 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.362819 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362825 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.362844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362870 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:21:34.362877 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362887 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:21:34.362900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.362925 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:21:34.362940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362946 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:21:34.362959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.362984 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.362991 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.363014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.363038 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.363053 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363060 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.363098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363138 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363150 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:21:34.363190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.363230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.363258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:21:34.363289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363343 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363375 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363399 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.363452 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363497 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.363510 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363529 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:21:34.363561 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.363572 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363589 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:21:34.363620 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.363632 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363649 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:21:34.363680 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.363691 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363710 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:21:34.363742 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.363754 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363772 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:21:34.363804 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:21:34.363816 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363840 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:21:34.363872 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:21:34.363884 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363902 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:21:34.363934 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:21:34.363945 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.363962 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:21:34.363994 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.364005 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364024 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:21:34.364056 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.364067 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364083 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:21:34.364116 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.364127 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364145 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:21:34.364177 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.364189 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364205 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:21:34.364239 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.364251 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364269 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:21:34.364303 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.364403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.364438 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364450 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:21:34.364481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364528 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.364540 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364557 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:21:34.364583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.364685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.364714 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364726 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.364756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364802 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.364814 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364833 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:21:34.364858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.364904 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:21:34.364929 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.364941 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.364965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365011 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.365024 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365041 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:21:34.365073 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.365085 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:21:34.365133 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.365144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365160 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:21:34.365191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.365203 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365225 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:21:34.365249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.365322 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365349 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365360 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.365386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365422 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365431 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365441 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:21:34.365455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.365471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.365481 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.365517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365568 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365580 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365602 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.365679 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.365734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365751 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:21:34.365781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.365790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:21:34.365837 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.365848 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365863 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:21:34.365893 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.365904 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365920 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:21:34.365949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.365960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.365975 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:21:34.366004 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366014 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.366030 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:21:34.366059 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:21:34.366071 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.366088 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:21:34.366112 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.366156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.366178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366185 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:21:34.366205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366231 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.366239 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366249 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:21:34.366267 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366281 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366292 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:21:34.366311 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366318 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366328 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:21:34.366346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.366352 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366362 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:21:34.366385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366393 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366411 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:21:34.366432 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366439 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366449 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:21:34.366467 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366474 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366483 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:21:34.366501 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366508 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366518 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:21:34.366531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.366583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.366598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366606 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:21:34.366626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366652 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.366660 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:21:34.366683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.366709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:21:34.366726 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:21:34.366733 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:21:34.366745 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:21:34.366761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366767 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:21:34.366781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.366825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:21:34.366841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.366852 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:21:34.366862 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:21:34.366879 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.366886 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:21:34.366897 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:21:34.366913 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:21:34.366921 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:21:34.366930 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:21:34.366948 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.366955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.366969 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.366987 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.366994 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.367004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.367021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.367028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.367037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.367055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.367061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:21:34.367071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.367088 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.367095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:21:34.367104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.367121 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:21:34.367128 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:21:34.367138 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:21:34.367155 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.367161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.367171 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.367188 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:21:34.367195 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:21:34.367205 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:21:34.367222 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.367228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:21:34.367244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.367279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.367291 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:21:34.367304 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.367322 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:21:34.367328 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:21:34.367338 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:21:34.367353 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:21:34.367395 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.367432 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:21:34.367460 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.367488 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:21:34.367515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.367541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:21:34.367568 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.367595 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:21:34.367622 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.367649 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:21:34.367675 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:21:34.367702 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:21:34.367729 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:21:34.367755 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:21:34.367784 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:21:34.367836 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:21:34.367865 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.367892 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:21:34.367919 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.367957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:21:34.367994 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.368021 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:21:34.368048 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.368075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:21:34.368102 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.368129 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.368156 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.368182 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:21:34.368209 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.368241 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:21:34.368284 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.368334 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:21:34.368386 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.368442 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:21:34.368474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.368503 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.368530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.368557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:21:34.368584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.368611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.368638 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.368665 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.368691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.368718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.368745 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.368771 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:21:34.368798 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:21:34.368824 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:21:34.368850 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.368877 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:21:34.368903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.368929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.368956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.368983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:21:34.369009 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.369041 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:21:34.369081 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.369108 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:21:34.369135 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.369162 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:21:34.369189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.369215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:21:34.369242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.369270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:21:34.369306 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369324 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369351 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.369377 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369422 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369450 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.369476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.369603 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369629 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.369656 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369682 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.369708 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369726 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369771 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.369797 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.369815 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370015 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.370043 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370069 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.370101 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370148 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.370196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.370298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370350 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.370400 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.370532 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370581 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.370628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370676 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.370723 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370770 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.370816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.370978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.371063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.371204 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371247 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.371297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371391 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.371435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.371615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.371720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.371823 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371849 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.371875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371895 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371912 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371929 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.371963 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.371991 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372017 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:21:34.372043 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.372130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.372250 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372283 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:21:34.372310 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372337 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.372363 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.372423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.372527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:21:34.372708 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372725 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372751 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.372777 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372795 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372838 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.372864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372915 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.372967 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.372994 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373020 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373046 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373072 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373089 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373115 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373141 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373158 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373183 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373210 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373237 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373263 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373296 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.373323 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373354 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373380 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373410 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:21:34.373438 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373482 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:21:34.373508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.373560 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373587 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.373613 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373639 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.373665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.373819 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373836 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.373905 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373933 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.373959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.373993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.374050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:21:34.374170 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374187 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.374289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.374399 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374431 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:21:34.374457 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374510 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:21:34.374562 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374589 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:21:34.374615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374655 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.374709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:21:34.374829 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374856 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:21:34.374881 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374907 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:21:34.374934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.374961 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:21:34.374987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.375091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:21:34.375236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:21:34.375264 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.375335 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.375387 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.375442 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.375491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.375539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.375588 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.375636 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.375689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.375738 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.375786 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.375834 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.375881 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.375930 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.375978 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.376025 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.376072 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.376121 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.376172 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.376220 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.376271 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.376334 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.376390 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.376444 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.376492 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.376539 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.376586 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.376636 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.376685 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.376739 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.376787 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.376836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.376893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.376942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.376990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.377038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.377086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.377134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.377200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.377249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.377304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.377352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.377404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.377455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.377503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.377551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.377599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.377662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.377710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.377759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.377807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.378043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.378093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.378146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.378198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.378245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.378300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.378347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.378394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.378450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.378499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.378551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.378598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.378647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.378704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.378752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.378800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.378848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.378894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.378942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.378990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.379038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.379086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.379132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.379181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.379228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.379280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.379330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.379378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.379430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.379479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.379528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.379576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.379625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.379674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.379726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.379778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.379825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.379872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.379919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.379966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.380014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.380063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.380118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.380165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.380214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.380271 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:21:34.380309 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.380376 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.380437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.380493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.380547 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.380601 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.380655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.380707 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.380760 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.380814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.380867 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.380922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.380976 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.381029 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.381082 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.381135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.381188 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.381243 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.381304 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.381358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.381417 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.381472 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.381525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.381579 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.381632 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.381687 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.381771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.381825 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.381878 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.381931 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.381984 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.382038 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.382099 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:21:34.382123 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.382177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.382232 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.382292 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.382346 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.382402 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.382460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.382515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.382569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.382623 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.382677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.382731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.382785 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.382839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.382893 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.382952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.383007 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.383062 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.383117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.383170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.383225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.383481 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.383537 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.383592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.383646 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.383701 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.383756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.383809 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.383863 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.383916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.383970 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.384023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.384084 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:21:34.384107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.384156 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.384205 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.384253 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.384311 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.384361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.384417 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.384466 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.384514 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.384563 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.384610 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.384658 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.384706 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.384834 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.384927 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.385015 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.385105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.385182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.385263 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.385318 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.385387 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.385483 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.385538 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.385593 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.385641 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.385695 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.385743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.385790 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.385838 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.385887 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.385935 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.385984 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.386041 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:21:34.386063 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.386114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.386163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.386213 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.386263 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.386320 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:21:34.386371 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:21:34.386428 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:21:34.386485 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.386536 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.386587 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.386637 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.386687 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.386737 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.386792 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.386842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.386892 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.386944 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.386993 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.387044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.387094 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.387144 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.387195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.387245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:21:34.387300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.387352 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.387408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.387460 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.387509 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.387560 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.387611 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.387660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.387714 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:21:34.387732 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:21:34.387761 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:21:34.387789 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:21:34.387815 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:21:34.387841 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:21:34.387859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.387876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.387886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.387895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.387905 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.387914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:21:34.387923 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:21:34.387932 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:21:34.387941 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.387949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.387957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.387966 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.387975 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.387983 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.387992 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.388009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.388017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388035 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.388043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.388051 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.388059 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.388067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:21:34.388080 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.388089 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.388098 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.388106 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.388115 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.388123 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.388131 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.388139 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.388147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.388157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.388165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.388174 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.388182 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.388191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:21:34.388200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:21:34.388208 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:21:34.388216 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.388223 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.388231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.388239 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.388247 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388254 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388269 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.388283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.388291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388300 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388307 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.388315 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.388323 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.388330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.388337 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:21:34.388345 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.388352 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.388359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.388367 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.388374 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.388381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.388389 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.388396 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.388409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.388424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.388433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.388442 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.388449 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.388457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:21:34.388464 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:21:34.388472 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:21:34.388479 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.388486 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.388493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.388501 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.388512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388520 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388527 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.388542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.388549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.388571 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.388578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.388585 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.388593 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:21:34.388601 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.388608 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.388615 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.388622 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.388629 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.388635 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.388642 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.388649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.388657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:21:34.388665 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.388673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:21:34.388680 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:21:34.388687 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:21:34.388694 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:21:34.388701 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:21:34.388709 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:21:34.388716 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:21:34.388723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:21:34.388729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:21:34.388736 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:21:34.388743 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388752 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388758 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:21:34.388765 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:21:34.388773 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:21:34.388780 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388787 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:21:34.388794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:21:34.388801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:21:34.388807 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:21:34.388814 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:21:34.388821 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:21:34.388827 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:21:34.388834 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:21:34.388842 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:21:34.388849 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:21:34.388856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:21:34.388862 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:21:34.388869 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:21:34.388880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:21:34.389111 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:21:34.389122 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:21:34.389127 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:21:34.389132 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:21:34.389139 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:21:34.389143 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:21:34.389148 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:21:34.389157 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:21:34.389165 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:21:34.389204 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389211 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:21:34.389225 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:21:34.389247 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:21:34.389253 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:21:34.389258 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:21:34.389262 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:21:34.389267 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:21:34.389284 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389291 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389296 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389308 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389323 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:21:34.389330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:21:34.389355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.389366 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:21:34.389370 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.389394 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:21:34.389399 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:21:34.389403 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:21:34.389407 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:21:34.389411 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:21:34.389415 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:21:34.389419 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:21:34.389423 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:21:34.389436 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220910" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:21:34.389450 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389457 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389461 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:21:34.389468 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389474 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:21:34.389478 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:21:34.389501 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:21:34.389508 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389512 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389518 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389522 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:21:34.389531 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:21:34.389539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:21:34.389543 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:21:34.389548 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:21:34.389554 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220910" 2019-04-25 14:21:34.389561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:21:34.389566 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:21:34.389570 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:21:34.389577 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:21:34.389582 wsdl: in serializeType: returning: 220910 2019-04-25 14:21:34.389588 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:21:34.389595 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:21:34.389599 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:21:34.389603 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:21:34.389608 wsdl: in serializeType: returning: 220910 2019-04-25 14:21:34.389612 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220910 2019-04-25 14:21:34.389630 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220910 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:21:34.389635 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:21:34.389642 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7236"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:21:34.389656 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:21:34.389662 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220910 2019-04-25 14:21:34.389671 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:21:34.389741 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:21:34.389682 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:21:34.389693 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:21:34.389698 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:21:34.389702 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:21:34.389706 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:21:34.389713 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:21:34.389722 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:21:34.389729 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:21:34.389735 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:21:34.389748 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:21:34.389758 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:21:34.389765 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:21:34.397611 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:21:34.397636 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:21:34.397649 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:21:34.397655 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:21:34.397661 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:21:34.397671 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:21:34.397675 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:21:34.397680 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:21:34.397686 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:21:34.397711 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:21:34.407380 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:21:34.407410 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:21:34.407417 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:21:34.407423 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:21:34.407429 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:21:34.407438 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:21:34.407446 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:21:34.407452 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:21:34.407458 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:21:34.407464 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:21:19 GMT 2019-04-25 14:21:34.407471 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:21:34.407476 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:21:34.407482 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:21:34.407492 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:21:34.407515 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:21:34.407525 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:21:34.407535 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:21:34.407539 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:21:34.407544 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:21:34.407575 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:21:34.407586 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:21:34.407593 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:21:34.407619 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:21:34.407626 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:21:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:21:34.407664 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:21:34.407674 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:21:34.407698 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:21:34.407704 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:21:34.407812 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:21:34.407924 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:21:34.407931 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:21:34.407940 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:21:34.407950 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:21:34.407977 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:21:34.408038 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:21:34.408369 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:21:34.408384 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:21:34.408395 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:21:34.408400 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:21:34.408405 nusoap_client: detail =