Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 44.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
443854-0025 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1600
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:19:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:20:06.058466 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:20:06.058578 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:20:06.058596 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:20:06.058612 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:20:06.058624 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:20:06.058637 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:20:06.058658 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:20:06.058666 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:20:06.058678 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:20:06.058690 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:20:06.058699 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:20:06.058710 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:20:06.058715 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:20:06.058720 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:20:06.058724 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:20:06.058728 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:20:06.058741 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:20:06.058942 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:20:06.058955 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:20:06.058961 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:20:06.058967 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:20:06.058978 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:20:06.058986 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:20:06.066564 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:20:06.066607 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:20:06.066623 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:20:06.066631 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:20:06.066637 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:20:06.066641 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:20:06.066645 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:20:06.066715 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:20:06.086067 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:20:06.086124 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:20:06.086134 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:20:06.086140 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:20:06.086146 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:20:06.086152 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:20:06.086158 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:20:06.086165 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:20:06.086171 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:20:06.086177 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:19:58 GMT 2019-02-24 06:20:06.086183 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:20:06.086188 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:20:06.086196 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:20:06.086261 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:20:06.086317 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:20:06.093377 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:20:06.093789 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:20:06.100553 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:20:06.100765 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:20:06.101149 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:20:06.101570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:20:06.101703 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.107837 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:20:06.107964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:20:06.108135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.108683 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:20:06.109019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:20:06.109270 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:20:06.109732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:20:06.109778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:20:06.110442 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.110813 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:20:06.115084 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.115481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:20:06.115635 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.116216 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.116773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:20:06.117030 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:20:06.117574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:20:06.117716 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:20:06.118068 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:20:06.118524 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:20:06.125073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:20:06.125122 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:20:06.125509 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:20:06.125525 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:20:06.125531 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:20:06.125635 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:20:06.125687 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:20:06.125705 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:20:06.125713 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:20:06.125736 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:20:06.125742 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:20:06.126203 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:20:06.126222 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:20:06.126298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:20:06.126335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126371 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.126382 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126404 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:20:06.126432 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.126440 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126452 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:20:06.126472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.126516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.126532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.126557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126586 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.126594 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:20:06.126619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.126647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:20:06.126663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:20:06.126685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126711 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.126719 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126729 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:20:06.126756 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.126764 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:20:06.126792 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.126799 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126809 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:20:06.126823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.126857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.126873 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:20:06.126897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126926 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.126934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:20:06.126958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.126975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.126985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:20:06.127000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:20:06.127021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127046 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.127054 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127064 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:20:06.127082 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.127089 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127098 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:20:06.127116 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.127123 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127133 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:20:06.127151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.127159 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.127181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.127236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.127261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.127292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.127388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.127414 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127426 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:20:06.127437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:20:06.127449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:20:06.127474 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:20:06.127490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127496 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:20:06.127511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.127543 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127553 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:20:06.127566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.127591 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.127606 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127613 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.127627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127652 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.127659 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127669 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:20:06.127683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.127708 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:20:06.127723 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127730 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:20:06.127743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.127781 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127791 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.127805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.127830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.127845 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127851 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.127867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127892 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.127900 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127910 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:20:06.127923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.127948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:20:06.127963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.127969 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:20:06.127982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128015 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128025 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:20:06.128043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128060 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.128074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128105 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:20:06.128119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128125 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.128139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128164 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.128171 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128181 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:20:06.128194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128220 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:20:06.128235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128241 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:20:06.128255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128283 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128291 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128302 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:20:06.128321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.128356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128386 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:20:06.128407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128414 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.128428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128453 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.128460 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128470 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:20:06.128484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128509 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:20:06.128524 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128530 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:20:06.128544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128575 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128585 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.128598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:20:06.128638 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128644 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.128657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128683 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.128690 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:20:06.128713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128738 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:20:06.128753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:20:06.128773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.128805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.128828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128852 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.128867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128874 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.128887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.128919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128929 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:20:06.128942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.128968 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:20:06.128983 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.128989 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:20:06.129002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129026 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.129033 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129043 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:20:06.129056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129081 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.129096 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129102 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.129115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129139 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.129146 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:20:06.129169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129194 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:20:06.129209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129215 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:20:06.129228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129252 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.129259 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129269 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:20:06.129288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.129330 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129336 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.129349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129373 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.129381 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129390 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:20:06.129410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:20:06.129452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129458 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:20:06.129471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129495 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.129502 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129513 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:20:06.129530 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.129537 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129546 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:20:06.129560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129589 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.129604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129610 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.129623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129649 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.129656 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129666 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:20:06.129679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129710 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:20:06.129735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129745 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:20:06.129769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.129826 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.129864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.129903 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.129929 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.129940 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.129963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130006 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.130016 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130033 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:20:06.130059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.130094 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.130111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130118 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:20:06.130132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130158 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:20:06.130165 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130175 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:20:06.130189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.130214 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.130230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130240 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.130264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130307 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130319 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.130438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.130466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130484 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:20:06.130504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:20:06.130521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:20:06.130548 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:20:06.130564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130571 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:20:06.130585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130611 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:20:06.130619 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130629 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:20:06.130642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.130667 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.130682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130688 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.130702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130725 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130732 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.130789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.130807 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:20:06.130828 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:20:06.130840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:20:06.130865 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:20:06.130879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:20:06.130899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.130932 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:20:06.130961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.130968 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.130978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:20:06.130996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131003 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131013 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:20:06.131030 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.131037 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131047 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:20:06.131065 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.131072 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131082 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:20:06.131099 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.131105 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131116 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:20:06.131134 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.131140 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131150 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.131163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.131231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131237 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.131250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:20:06.131314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:20:06.131355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131361 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:20:06.131375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131405 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131414 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:20:06.131443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.131478 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131484 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131494 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:20:06.131507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.131556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131562 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.131576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131600 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:20:06.131631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:20:06.131671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:20:06.131691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131716 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131723 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.131746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.131786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131792 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.131806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131831 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:20:06.131861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.131886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.131901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:20:06.131921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131946 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131953 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131963 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:20:06.131981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.131988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.131998 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.132016 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.132023 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132033 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:20:06.132046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.132079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.132094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132101 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.132114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.132149 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:20:06.132172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.132203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.132230 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.132264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132308 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.132320 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132337 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:20:06.132367 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.132378 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132394 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:20:06.132434 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.132444 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132460 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:20:06.132489 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.132500 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132524 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:20:06.132554 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.132566 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132582 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:20:06.132605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.132672 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.132697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132708 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.132734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132789 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.132801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132817 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:20:06.132840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.132866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.132884 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.132908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.132956 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.132969 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.132985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.133058 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133100 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.133111 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.133158 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.133169 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133185 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:20:06.133214 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.133224 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133240 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:20:06.133271 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.133282 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133310 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:20:06.133340 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.133351 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133370 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:20:06.133409 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:20:06.133421 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133438 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:20:06.133467 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.133478 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133493 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.133522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.133532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133547 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.133579 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.133592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133611 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:20:06.133647 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.133659 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133677 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:20:06.133703 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.133786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.133815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.133825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.133850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.133894 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.133906 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.133923 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:20:06.133953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.133965 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.133980 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:20:06.134015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.134028 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:20:06.134078 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.134089 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134104 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:20:06.134128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.134195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134231 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.134255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:20:06.134344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.134371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.134392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.134428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134472 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.134577 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134627 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.134639 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134655 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:20:06.134684 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.134695 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134711 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:20:06.134740 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.134751 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134766 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:20:06.134798 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.134813 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134834 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:20:06.134870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.134883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134901 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:20:06.134933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.134944 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.134960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:20:06.134990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.135045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135056 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135071 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:20:06.135100 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135111 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135127 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:20:06.135157 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135183 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:20:06.135212 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135239 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:20:06.135265 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.135352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.135385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135403 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.135433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135479 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135491 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135507 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:20:06.135537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.135548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135564 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.135593 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.135603 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135619 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:20:06.135649 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.135660 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135679 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.135704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.135770 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.135800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135811 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.135838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135881 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.135894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135909 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:20:06.135930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.135954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.135970 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.135996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136052 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.136167 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136212 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136225 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136243 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:20:06.136276 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136289 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136307 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:20:06.136346 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136358 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136371 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:20:06.136392 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136406 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136417 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:20:06.136437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.136444 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136454 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:20:06.136472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.136479 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136489 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:20:06.136507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.136540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136547 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136557 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:20:06.136575 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136582 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136592 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:20:06.136610 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136616 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136626 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:20:06.136644 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136651 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136660 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:20:06.136678 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.136685 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136694 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:20:06.136708 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.136769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.136785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136813 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136820 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136830 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136843 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.136873 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136899 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136906 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136916 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:20:06.136935 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136942 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136951 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:20:06.136969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.136976 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.136985 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:20:06.137003 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137011 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137021 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:20:06.137038 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137045 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137055 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:20:06.137072 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137079 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137089 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:20:06.137107 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137113 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137123 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:20:06.137140 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137148 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137157 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:20:06.137175 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137182 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137191 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:20:06.137209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137215 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137226 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:20:06.137244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137251 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137260 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:20:06.137281 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.137290 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137301 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:20:06.137320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.137354 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.137361 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137370 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:20:06.137383 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.137479 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137485 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:20:06.137508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137534 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.137541 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137551 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:20:06.137564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.137590 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137605 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137612 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.137625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137651 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.137659 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137668 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:20:06.137682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.137707 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:20:06.137722 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137729 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:20:06.137746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137772 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.137779 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.137807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137813 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137823 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:20:06.137840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.137847 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137856 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:20:06.137874 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.137881 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137890 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:20:06.137903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.137940 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:20:06.137955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.137962 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.137980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138005 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.138013 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138023 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:20:06.138036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.138061 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:20:06.138075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.138102 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138109 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.138119 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.138147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.138161 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138187 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.138194 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138204 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:20:06.138222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.138229 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138239 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:20:06.138256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.138263 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138279 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:20:06.138302 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:20:06.138309 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138326 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:20:06.138345 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.138351 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138361 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:20:06.138378 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.138385 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138394 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:20:06.138419 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.138426 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138436 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:20:06.138454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.138460 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138470 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:20:06.138487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.138494 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138503 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:20:06.138521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.138527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.138550 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:20:06.138605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.138623 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138629 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:20:06.138643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.138676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.138699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.138729 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.138744 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138751 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.138764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138789 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:20:06.138796 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138806 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:20:06.138819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.138838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.138849 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:20:06.138862 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:20:06.138888 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.138896 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:20:06.138906 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:20:06.138924 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:20:06.138931 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:20:06.138940 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:20:06.138958 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.138965 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:20:06.138974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:20:06.138988 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:20:06.139011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.139027 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139033 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.139047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.139079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.139106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139113 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139122 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:20:06.139140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139146 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139156 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:20:06.139169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.139207 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139222 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.139242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139266 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139275 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139290 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:20:06.139304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.139330 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.139344 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139371 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139378 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139387 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.139442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139480 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139487 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139498 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:20:06.139516 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139522 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139532 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:20:06.139550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.139556 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139566 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:20:06.139584 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139590 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:20:06.139618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.139624 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139634 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:20:06.139651 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139658 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139786 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:20:06.139806 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.139813 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139823 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:20:06.139840 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139847 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139857 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:20:06.139874 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.139881 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139891 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:20:06.139904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.139952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.139970 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.139976 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:20:06.139995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140020 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.140027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140041 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:20:06.140059 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.140065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:20:06.140092 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.140099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140108 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:20:06.140126 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.140132 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140142 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:20:06.140159 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.140166 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140175 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:20:06.140188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.140229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.140244 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140250 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.140268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140304 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.140363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.140380 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:20:06.140409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:20:06.140421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:20:06.140447 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:20:06.140462 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140468 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:20:06.140482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140507 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.140514 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140524 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:20:06.140537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.140563 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.140578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140584 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.140602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140627 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:20:06.140634 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140644 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:20:06.140657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.140682 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:20:06.140698 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140704 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:20:06.140717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.140749 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.140772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.140797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.140812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140818 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.140835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140861 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.140868 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140878 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:20:06.140891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.140906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.140916 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:20:06.140930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.140956 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.140964 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.140973 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.140986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.141016 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141042 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141049 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141059 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:20:06.141077 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141083 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141093 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:20:06.141111 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141117 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141127 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:20:06.141144 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141151 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141165 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:20:06.141183 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141189 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141199 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:20:06.141217 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:20:06.141223 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141233 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:20:06.141250 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:20:06.141257 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141266 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:20:06.141289 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:20:06.141297 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141307 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:20:06.141325 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.141332 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141342 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:20:06.141359 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141366 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141375 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:20:06.141393 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141405 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141415 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:20:06.141433 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141440 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141449 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:20:06.141467 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141474 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141483 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:20:06.141497 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.141558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.141577 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141583 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:20:06.141604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141636 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:20:06.141659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.141685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.141700 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141706 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.141719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141744 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.141751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141761 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:20:06.141774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.141800 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:20:06.141814 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141821 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.141834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141858 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141865 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141875 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:20:06.141893 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.141899 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141913 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:20:06.141931 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.141938 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141948 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:20:06.141965 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.141972 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.141981 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:20:06.141994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.142032 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142047 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142053 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.142066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142091 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142098 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142107 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:20:06.142120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.142146 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.142159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142191 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142199 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142209 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.142253 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.142290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:20:06.142319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.142326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:20:06.142353 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142360 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142369 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:20:06.142387 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.142394 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142409 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:20:06.142428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:20:06.142462 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142469 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142478 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:20:06.142496 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:20:06.142503 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142517 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:20:06.142531 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.142570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.142587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142594 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:20:06.142608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142632 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.142639 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142649 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:20:06.142666 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142673 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142682 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:20:06.142699 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142706 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142720 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:20:06.142738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.142745 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142755 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:20:06.142773 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142779 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142788 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:20:06.142806 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142812 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142822 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:20:06.142839 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142846 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142855 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:20:06.142872 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.142879 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142889 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:20:06.142902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.142954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.142970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.142977 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:20:06.142995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143020 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.143027 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:20:06.143050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.143076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:20:06.143092 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:20:06.143099 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:20:06.143110 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:20:06.143126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143132 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:20:06.143145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.143189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:20:06.143205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.143216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:20:06.143227 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:20:06.143244 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.143250 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:20:06.143264 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:20:06.143286 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:20:06.143294 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:20:06.143304 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:20:06.143322 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.143329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.143339 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.143356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.143363 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.143373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.143390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.143397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.143413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.143431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.143437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:20:06.143447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.143464 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.143470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:20:06.143480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.143497 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:20:06.143503 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:20:06.143513 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:20:06.143530 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.143536 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.143545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.143562 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:20:06.143568 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:20:06.143578 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:20:06.143595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.143601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:20:06.143611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.143628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.143634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:20:06.143648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.143664 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:20:06.143670 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:20:06.143680 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:20:06.143695 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:20:06.143734 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.143763 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:20:06.143791 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.143818 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:20:06.143846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.143873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:20:06.143899 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.143926 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:20:06.143953 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.143980 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:20:06.144006 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:20:06.144033 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:20:06.144059 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:20:06.144085 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:20:06.144111 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:20:06.144138 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:20:06.144166 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.144193 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:20:06.144220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.144246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:20:06.144272 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.144304 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:20:06.144331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.144358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:20:06.144389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.144422 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.144450 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.144476 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:20:06.144503 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.144529 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:20:06.144556 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.144583 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:20:06.144609 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.144635 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:20:06.144662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.144690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.144718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.144745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:20:06.144772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.144799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.144826 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.144852 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.144879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.144905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.144932 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.144958 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:20:06.144985 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:20:06.145012 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:20:06.145038 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.145065 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:20:06.145096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.145123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.145150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.145176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:20:06.145203 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.145229 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:20:06.145255 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.145287 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:20:06.145316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.145342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:20:06.145369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.145396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:20:06.145430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.145458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:20:06.145486 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145504 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145531 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.145563 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145581 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145598 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145624 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.145656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.145794 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145820 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.145852 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145878 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.145904 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145921 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145947 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.145974 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.145991 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146018 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.146044 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146071 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.146097 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146123 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.146149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.146202 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146228 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.146254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146272 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.146331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146357 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.146383 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146416 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.146443 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.146495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.146686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.146807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.146861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146895 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.146948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.146999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.147087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.147190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.147469 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147496 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.147523 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147540 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147573 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147606 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.147633 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147659 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:20:06.147685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.147772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.147892 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147918 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:20:06.147945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.147972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.147998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148024 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.148049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.148157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:20:06.148339 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148356 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148383 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.148414 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148432 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148449 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148475 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.148501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.148604 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148630 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.148657 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148683 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.148710 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148727 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148752 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.148779 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148800 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148826 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.148852 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148879 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.148906 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148932 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.148958 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.148984 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.149011 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:20:06.149063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:20:06.149134 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.149186 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149212 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.149239 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149265 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.149291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.149452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.149543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149569 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.149596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149630 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.149682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:20:06.149802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149836 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149879 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.149905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.149983 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.150009 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150036 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:20:06.150062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150097 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150119 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150145 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:20:06.150171 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150197 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:20:06.150223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.150309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:20:06.150434 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150461 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:20:06.150487 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150513 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:20:06.150539 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150565 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:20:06.150592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.150697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:20:06.150848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:20:06.150876 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.150934 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.150985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.151035 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.151083 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.151131 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.151180 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.151230 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.151281 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.151330 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.151378 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.151432 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.151479 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.151528 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.151576 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.151624 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.151673 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.151721 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.151770 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.151819 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.151868 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.151957 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.152013 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.152061 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.152108 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.152156 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.152203 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.152253 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.152302 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.152354 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.152405 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.152456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.152513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.152561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.152610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.152658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.152705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.152752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.152801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.152848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.152896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.152951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.152999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.153059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.153107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.153156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.153208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.153299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.153386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.153476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.153536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.153586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.153649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.153702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.153754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.153800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.153851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.153898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.153945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.153994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.154042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.154109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.154156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.154205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.154265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.154320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.154369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.154423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.154469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.154518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.154582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.154630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.154677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.154725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.154776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.154823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.154871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.154919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.154967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.155027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.155075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.155124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.155171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.155219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.155273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.155332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.155384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.155437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.155496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.155735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.155783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.155832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.155888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.155952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.155999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.156087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.156168 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:20:06.156214 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.156365 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.156491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.156606 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.156720 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.156833 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.156950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.157065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.157198 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.157312 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.157438 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.157553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.157654 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.157742 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.157843 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.157940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.157997 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.158052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.158105 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.158165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.158219 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.158273 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.158348 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.158408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.158463 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.158517 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.158596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.158651 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.158704 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.158758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.158823 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.158886 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.158956 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:20:06.158982 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.159037 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.159092 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.159146 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.159253 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.159336 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.159391 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.159452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.159506 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.159560 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.159656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.159987 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.160043 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.160096 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.160156 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.160232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.160337 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.160416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.160519 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.160581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.160635 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.160704 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.160759 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.160812 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.160866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.160925 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.160979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.161032 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.161086 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.161144 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.161198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.161251 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.161321 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:20:06.161345 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.161406 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.161456 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.161504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.161556 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.161604 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.161664 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.161742 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.161793 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.161841 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.161889 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.161943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.162018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.162069 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.162117 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.162165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.162212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.162260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.162320 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.162368 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.162423 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.162472 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.162520 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.162568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.162616 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.162669 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.162717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.162765 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.162813 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.162860 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.162908 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.162960 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.163017 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:20:06.163039 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.163089 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.163139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.163189 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.163241 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.163298 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:20:06.163348 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:20:06.163402 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:20:06.163453 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.163503 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.163553 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.163603 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.163653 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.163704 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.163760 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.163810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.163860 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.163910 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.163959 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.164009 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.164059 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.164109 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.164190 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.164242 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:20:06.164299 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.164350 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.164406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.164458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.164507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.164557 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.164607 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.164657 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.164712 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:20:06.164730 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:20:06.164761 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:20:06.164789 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:20:06.164815 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:20:06.164846 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:20:06.164869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.164888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.164898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.164908 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.164917 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.164927 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:20:06.164937 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:20:06.164946 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:20:06.164955 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.164964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.164973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.164981 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.164991 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.164999 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165018 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165028 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.165037 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.165045 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.165071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.165079 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.165089 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.165097 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:20:06.165106 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.165114 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.165123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.165132 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.165140 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.165148 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.165157 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.165165 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.165174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.165184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.165191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.165199 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.165206 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.165214 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:20:06.165222 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:20:06.165230 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:20:06.165237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.165245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.165252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.165259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.165267 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165276 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165288 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.165305 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.165312 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.165334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.165342 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.165350 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.165358 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:20:06.165368 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.165382 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.165396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.165417 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.165430 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.165438 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.165446 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.165454 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.165462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.165476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.165484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.165493 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.165501 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.165509 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:20:06.165517 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:20:06.165525 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:20:06.165532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.165539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.165547 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.165554 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.165561 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165568 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.165592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.165599 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.165621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.165628 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.165635 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.165642 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:20:06.165649 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.165656 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.165663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.165670 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.165677 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.165683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.165690 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.165697 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.165704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:20:06.165712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.165719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:20:06.165726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:20:06.165734 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:20:06.165741 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:20:06.165748 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:20:06.165755 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:20:06.165762 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:20:06.165770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:20:06.165777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:20:06.165784 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:20:06.165791 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165798 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165806 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:20:06.165813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:20:06.165820 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:20:06.165827 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165833 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:20:06.165840 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:20:06.165847 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:20:06.165858 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:20:06.165865 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:20:06.165873 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:20:06.165880 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:20:06.165888 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:20:06.165895 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:20:06.165902 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:20:06.165909 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:20:06.165915 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:20:06.165922 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:20:06.165928 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:20:06.166154 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:20:06.166166 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:20:06.166171 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:20:06.166177 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:20:06.166183 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:20:06.166188 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:20:06.166192 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:20:06.166202 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:20:06.166212 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:20:06.166288 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166297 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:20:06.166313 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:20:06.166336 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:20:06.166343 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:20:06.166347 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:20:06.166352 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:20:06.166358 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:20:06.166372 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166380 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166385 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166404 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166415 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:20:06.166420 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:20:06.166445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.166455 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:20:06.166459 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.166484 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:20:06.166490 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:20:06.166494 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:20:06.166498 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:20:06.166502 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:20:06.166505 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:20:06.166510 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:20:06.166514 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:20:06.166521 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:20:06.166531 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166538 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166542 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:20:06.166548 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166554 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:20:06.166558 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:20:06.166582 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:20:06.166590 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166595 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166601 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166605 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:20:06.166617 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:20:06.166625 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:20:06.166629 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:20:06.166634 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:20:06.166641 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148761" 2019-02-24 06:20:06.166648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:20:06.166652 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:20:06.166657 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:20:06.166664 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:20:06.166669 wsdl: in serializeType: returning: 148761 2019-02-24 06:20:06.166675 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:20:06.166682 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:20:06.166686 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:20:06.166690 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:20:06.166695 wsdl: in serializeType: returning: 148761 2019-02-24 06:20:06.166700 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148761 2019-02-24 06:20:06.166722 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148761 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:20:06.166727 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:20:06.166733 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9862"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:20:06.166748 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:20:06.166754 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148761 2019-02-24 06:20:06.166804 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:20:06.166887 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:20:06.166821 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:20:06.166833 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:20:06.166839 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:20:06.166843 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:20:06.166847 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:20:06.166855 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:20:06.166866 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:20:06.166875 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:20:06.166880 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:20:06.166911 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:20:06.166924 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:20:06.166933 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:20:06.174294 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:20:06.174317 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:20:06.174331 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:20:06.174337 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:20:06.174344 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:20:06.174353 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:20:06.174357 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:20:06.174362 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:20:06.174367 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:20:06.174395 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:20:06.189387 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:20:06.189436 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:20:06.189449 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:20:06.189459 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:20:06.189467 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:20:06.189472 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:20:06.189479 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:20:06.189485 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:20:06.189491 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:20:06.189496 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:19:58 GMT 2019-02-24 06:20:06.189503 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:20:06.189508 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:20:06.189514 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:20:06.189528 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:20:06.189557 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:20:06.189569 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:20:06.189580 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:20:06.189585 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:20:06.189590 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:20:06.189627 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:20:06.189641 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:20:06.189648 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:20:06.189678 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:20:06.189687 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:19:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:20:06.189725 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:20:06.189811 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:20:06.189884 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:20:06.189893 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:20:06.190044 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:20:06.190155 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:20:06.190161 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:20:06.190174 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:20:06.190186 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:20:06.190211 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:20:06.190284 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:20:06.190313 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:20:06.190328 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:20:06.190336 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:20:06.190341 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:20:06.190346 nusoap_client: detail =