Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 44.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
443854-0025 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1600
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 09:08:41 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 11:09:02.400784 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 11:09:02.400832 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:09:02.400856 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 11:09:02.400882 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:09:02.400897 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 11:09:02.400909 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 11:09:02.400926 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 11:09:02.400940 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:09:02.400950 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:09:02.400964 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:09:02.400976 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:09:02.400994 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:09:02.401003 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:09:02.401011 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:09:02.401019 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:09:02.401026 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 11:09:02.401041 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:09:02.401056 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:09:02.401068 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:09:02.401077 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 11:09:02.401086 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 11:09:02.401098 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:09:02.401111 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:09:02.407495 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:09:02.407513 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:09:02.407529 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 11:09:02.407540 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:09:02.407549 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:09:02.407558 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:09:02.407567 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 11:09:02.407608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 11:09:02.426014 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 11:09:02.426033 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 11:09:02.426040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:09:02.426046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:09:02.426052 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:09:02.426057 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:09:02.426063 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:09:02.426069 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:09:02.426074 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:09:02.426080 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:08:41 GMT 2020-05-27 11:09:02.426085 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:09:02.426090 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 11:09:02.426097 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:09:02.426105 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 11:09:02.426130 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 11:09:02.426150 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 11:09:02.432498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.432523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.432555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.432583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.432608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.432635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.432661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.438859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.438884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.439542 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.439561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.445569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:09:02.445607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.445928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.445990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446315 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.446338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.446390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.453986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.454354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.454372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454483 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 11:09:02.454534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.454841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:09:02.460141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.460952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.461025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.461162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:09:02.461176 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 11:09:02.461184 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:09:02.461189 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 11:09:02.461312 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 11:09:02.461354 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:09:02.461370 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:09:02.461376 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:09:02.461393 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 11:09:02.461397 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 11:09:02.461559 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 11:09:02.461573 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 11:09:02.461626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461635 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 11:09:02.461655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461687 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.461696 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461710 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:09:02.461731 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.461739 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461749 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:09:02.461765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.461810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.461827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.461849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461876 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.461884 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 11:09:02.461909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.461936 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:09:02.461952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.461959 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 11:09:02.461977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:09:02.462040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:09:02.462075 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462082 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462092 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:09:02.462106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.462140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.462156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 11:09:02.462178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462205 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.462212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 11:09:02.462237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.462262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 11:09:02.462278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 11:09:02.462298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462323 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462330 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462340 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:09:02.462358 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462365 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462375 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:09:02.462392 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462399 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462409 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:09:02.462426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.462433 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462449 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.462465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.462505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.462520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.462542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462567 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.462637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.462655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.462676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 11:09:02.462689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.462714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:09:02.462729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462736 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 11:09:02.462750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462775 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.462783 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462802 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:09:02.462816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.462842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.462857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462863 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.462882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462913 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.462951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.462972 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.462990 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.463011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 11:09:02.463024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.463049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:09:02.463064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 11:09:02.463085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463110 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463117 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463127 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:09:02.463145 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463152 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463162 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:09:02.463179 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463186 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463200 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:09:02.463219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.463226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.463249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.463301 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.463323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463348 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.463356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 11:09:02.463380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:09:02.463420 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463426 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 11:09:02.463440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463473 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463480 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:09:02.463511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463537 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.463552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463558 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.463572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463598 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.463605 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463615 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 11:09:02.463629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463654 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:09:02.463669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463676 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 11:09:02.463689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.463744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463769 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.463784 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463790 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.463804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463829 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.463836 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463846 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 11:09:02.463859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.463884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 11:09:02.463899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463905 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 11:09:02.463918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463944 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463951 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:09:02.463978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.463985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.463994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.464008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464038 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 11:09:02.464053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464059 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.464073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.464104 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464114 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 11:09:02.464128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464154 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 11:09:02.464169 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464175 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 11:09:02.464188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.464220 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464229 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:09:02.464248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.464255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.464278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464308 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 11:09:02.464323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464329 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.464343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464368 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.464375 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464385 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 11:09:02.464399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464424 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 11:09:02.464439 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464450 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 11:09:02.464465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464499 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.464506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.464530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464555 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 11:09:02.464570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464576 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.464590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464614 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.464621 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 11:09:02.464645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 11:09:02.464685 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464691 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 11:09:02.464704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.464737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.464760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464785 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.464804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464810 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.464823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464848 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.464855 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464865 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 11:09:02.464879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.464905 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:09:02.464920 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464926 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 11:09:02.464939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464964 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.464971 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.464980 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:09:02.464994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.465034 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465041 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.465054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465079 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.465086 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 11:09:02.465110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:09:02.465150 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465156 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 11:09:02.465169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465194 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.465203 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465212 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:09:02.465226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465252 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.465267 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465273 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.465287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465312 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.465319 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 11:09:02.465343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465368 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:09:02.465383 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465389 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 11:09:02.465402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465427 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.465434 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465449 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 11:09:02.465471 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.465479 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465488 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 11:09:02.465502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465532 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.465547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465554 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.465568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465592 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.465600 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465610 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 11:09:02.465623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465649 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:09:02.465664 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465670 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:09:02.465684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.465716 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.465740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465765 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.465780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465787 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.465804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465829 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.465836 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465846 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:09:02.465860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.465885 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.465900 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465907 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:09:02.465920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465946 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:09:02.465953 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465963 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:09:02.465976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.465991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.466001 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.466016 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466023 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.466036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466060 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466067 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466144 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.466165 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 11:09:02.466178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.466203 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:09:02.466218 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466224 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 11:09:02.466238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466263 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:09:02.466270 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466280 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:09:02.466294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.466319 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.466334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466340 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.466354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466377 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466384 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466421 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466498 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.466509 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 11:09:02.466522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.466547 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:09:02.466563 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466570 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:09:02.466584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466610 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:09:02.466617 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466627 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:09:02.466641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.466666 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.466681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466687 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.466701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466731 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.466806 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.466828 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 11:09:02.466841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.466865 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:09:02.466880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 11:09:02.466900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.466933 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 11:09:02.466961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.466968 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.466977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 11:09:02.466995 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467002 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467012 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:09:02.467029 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.467036 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467046 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:09:02.467063 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.467070 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467080 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:09:02.467097 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.467104 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467114 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 11:09:02.467131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.467138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.467162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.467227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.467247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467273 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 11:09:02.467304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:09:02.467344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467350 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 11:09:02.467364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467388 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467396 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467406 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:09:02.467424 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467440 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.467465 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467472 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467482 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:09:02.467496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.467544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.467564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467589 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 11:09:02.467619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:09:02.467660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:09:02.467680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467712 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.467735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.467776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.467805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467831 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:09:02.467861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.467887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.467902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467909 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 11:09:02.467922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.467954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.467981 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.467988 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.467998 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 11:09:02.468015 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.468022 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468032 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 11:09:02.468049 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.468056 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468066 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 11:09:02.468083 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.468090 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468100 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 11:09:02.468113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.468170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468176 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.468190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468216 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468223 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 11:09:02.468247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:09:02.468288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:09:02.468308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468332 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468339 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468349 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:09:02.468367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.468401 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468408 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468418 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:09:02.468431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.468487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.468512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:09:02.468568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.468609 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468615 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.468629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.468661 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468670 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:09:02.468688 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468695 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468705 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:09:02.468722 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.468729 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468738 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:09:02.468757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.468764 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468774 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:09:02.468800 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.468807 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468817 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:09:02.468830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.468887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468893 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.468907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468932 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.468939 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.468963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.468978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.468988 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.469002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469032 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469039 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469049 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.469093 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.469126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.469154 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.469161 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469171 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 11:09:02.469188 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.469195 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469205 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 11:09:02.469223 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.469230 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469239 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:09:02.469257 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.469264 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469273 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 11:09:02.469291 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:09:02.469297 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469307 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 11:09:02.469325 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469333 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469342 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.469360 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.469397 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469405 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469415 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 11:09:02.469433 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469440 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469455 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:09:02.469474 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469498 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:09:02.469512 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.469584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.469606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469631 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.469638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469648 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:09:02.469666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469673 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469682 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:09:02.469699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.469706 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469716 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:09:02.469733 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.469740 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469750 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:09:02.469763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.469801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.469836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469861 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469878 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.469892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.469908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.469918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.469932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469959 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469976 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.469990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.470020 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470046 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.470053 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470063 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:09:02.470081 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470088 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470106 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:09:02.470123 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.470130 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470140 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:09:02.470158 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.470165 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470175 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:09:02.470192 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.470199 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470209 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:09:02.470227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.470234 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:09:02.470262 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470269 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470278 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.470295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470302 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470312 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:09:02.470329 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470337 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470347 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:09:02.470364 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470371 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470381 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:09:02.470398 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470405 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470414 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:09:02.470428 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.470487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.470506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.470527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470554 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470561 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470571 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:09:02.470589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.470596 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.470623 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.470630 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470640 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:09:02.470658 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.470665 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470674 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.470688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.470725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.470760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470786 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470793 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.470816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.470831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.470842 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.470855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470882 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470890 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.470944 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470969 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.470976 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.470986 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:09:02.471004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471010 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471020 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:09:02.471037 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.471044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471054 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:09:02.471071 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.471078 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471087 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:09:02.471105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471112 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471122 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:09:02.471139 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471146 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471156 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:09:02.471173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.471207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471214 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471223 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:09:02.471241 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471248 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471258 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:09:02.471275 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471282 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471292 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 11:09:02.471309 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471316 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471325 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:09:02.471343 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471350 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471359 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:09:02.471373 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.471429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.471449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471479 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471486 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471496 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.471541 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471578 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.471585 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471595 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 11:09:02.471613 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.471620 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471630 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 11:09:02.471647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.471654 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471663 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:09:02.471681 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471687 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471697 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 11:09:02.471714 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471731 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 11:09:02.471748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:09:02.471782 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471789 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471803 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 11:09:02.471820 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471827 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471836 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 11:09:02.471854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471861 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471871 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 11:09:02.471888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471895 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471904 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:09:02.471922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471929 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:09:02.471956 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.471963 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.471972 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 11:09:02.471990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.471997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.472006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.472024 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.472031 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.472040 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 11:09:02.472054 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.472119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472145 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 11:09:02.472159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472184 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.472191 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472201 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:09:02.472215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472241 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.472256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472262 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.472276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472301 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.472308 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 11:09:02.472332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472358 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:09:02.472373 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472379 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 11:09:02.472393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.472425 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472434 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.472458 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.472465 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472475 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:09:02.472498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.472505 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472515 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:09:02.472532 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.472539 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472549 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:09:02.472562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472605 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 11:09:02.472620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472627 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.472641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472677 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.472685 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472695 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 11:09:02.472709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.472727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472739 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 11:09:02.472753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.472779 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 11:09:02.472786 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.472916 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 11:09:02.472932 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.472948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.472964 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.472990 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.472997 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473007 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 11:09:02.473025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473032 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473041 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 11:09:02.473059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473066 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473075 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 11:09:02.473093 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:09:02.473099 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473109 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:09:02.473126 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473133 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473143 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 11:09:02.473160 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.473167 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473176 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 11:09:02.473194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.473200 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:09:02.473227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.473234 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473243 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 11:09:02.473261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.473268 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473282 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 11:09:02.473301 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.473331 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 11:09:02.473381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.473398 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473404 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 11:09:02.473423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.473461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.473486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.473512 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.473527 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.473547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473572 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473579 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473589 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 11:09:02.473603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.473628 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:09:02.473642 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473668 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.473675 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473684 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 11:09:02.473702 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:09:02.473709 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473718 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 11:09:02.473736 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.473743 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473757 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 11:09:02.473771 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 11:09:02.473794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.473810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473816 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.473830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.473863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.473891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473898 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473908 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:09:02.473925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.473932 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473942 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:09:02.473955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.473978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.473988 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474004 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474010 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.474028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474054 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474062 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474072 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.474086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.474111 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.474125 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474151 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474159 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474168 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474182 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.474213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474238 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474245 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474259 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 11:09:02.474277 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474284 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474294 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 11:09:02.474312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.474319 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474328 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:09:02.474346 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474353 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474362 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 11:09:02.474380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.474387 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474396 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:09:02.474413 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474420 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474430 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 11:09:02.474453 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.474460 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474470 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 11:09:02.474488 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474511 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:09:02.474529 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474536 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474546 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:09:02.474559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.474605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.474622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474629 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 11:09:02.474648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474673 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474680 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474690 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:09:02.474708 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.474715 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474724 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:09:02.474742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.474748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474758 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:09:02.474776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474782 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474792 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:09:02.474812 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.474819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474833 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:09:02.474847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.474888 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.474903 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474909 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.474923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.474991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.475012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.475029 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.475051 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 11:09:02.475064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:09:02.475088 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:09:02.475103 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475110 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 11:09:02.475129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475154 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.475161 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475171 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 11:09:02.475185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475211 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.475225 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475232 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.475245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475270 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:09:02.475277 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475287 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 11:09:02.475301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475326 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 11:09:02.475341 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475347 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 11:09:02.475366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.475399 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475408 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:09:02.475426 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.475433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475442 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:09:02.475466 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.475473 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475483 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 11:09:02.475497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475530 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.475545 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475551 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.475565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475590 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.475597 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475607 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 11:09:02.475621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475646 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:09:02.475661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475667 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 11:09:02.475686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.475718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.475742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.475782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475789 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.475805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475831 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475848 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 11:09:02.475862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.475876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:09:02.475900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475931 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475949 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.475979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.475993 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476019 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476026 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476036 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 11:09:02.476054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476060 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476070 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 11:09:02.476088 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476094 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476104 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 11:09:02.476121 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476129 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476138 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 11:09:02.476156 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476163 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476172 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 11:09:02.476190 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:09:02.476197 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476206 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 11:09:02.476224 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:09:02.476231 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476240 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 11:09:02.476258 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:09:02.476264 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476278 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 11:09:02.476297 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.476304 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476313 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 11:09:02.476331 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476338 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476348 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 11:09:02.476365 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476371 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476381 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 11:09:02.476398 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476405 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476414 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 11:09:02.476431 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476438 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476453 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 11:09:02.476467 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.476528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.476547 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476553 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 11:09:02.476572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476598 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476605 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476615 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.476633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.476639 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476649 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.476663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.476692 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.476707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476713 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.476731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476757 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476764 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476773 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 11:09:02.476787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.476802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.476812 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 11:09:02.476826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476852 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476860 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.476913 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476938 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.476945 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476955 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 11:09:02.476973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.476979 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.476989 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:09:02.477007 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.477014 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477028 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 11:09:02.477047 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:09:02.477054 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477063 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 11:09:02.477081 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.477088 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477097 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 11:09:02.477115 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:09:02.477122 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477132 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 11:09:02.477149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.477156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.477179 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477234 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477240 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 11:09:02.477258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477284 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.477291 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477301 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.477319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.477326 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477335 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.477349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477378 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.477394 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477400 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 11:09:02.477414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477438 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.477450 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477461 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 11:09:02.477475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477507 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 11:09:02.477522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477528 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 11:09:02.477547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477572 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.477579 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477589 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.477607 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.477614 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477623 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.477637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477666 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.477681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477687 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.477701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477726 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.477733 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477743 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 11:09:02.477757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477782 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:09:02.477797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477804 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.477822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477847 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.477854 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477864 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:09:02.477882 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.477889 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477898 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:09:02.477912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.477941 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.477956 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.477962 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.477976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478008 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478018 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.478032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478057 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.478075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478109 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478116 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478126 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478171 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.478230 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:09:02.478237 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478247 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:09:02.478262 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.478281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:09:02.478322 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478329 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:09:02.478339 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:09:02.478369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478383 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478413 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478420 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478430 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:09:02.478453 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478460 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478470 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:09:02.478484 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 11:09:02.478503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478519 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 11:09:02.478539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478564 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.478571 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478581 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 11:09:02.478595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478620 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.478635 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478641 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.478655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478685 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478692 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478702 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 11:09:02.478716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478741 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:09:02.478756 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478762 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.478776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478801 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.478817 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478827 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 11:09:02.478845 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478852 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478862 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:09:02.478880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.478887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:09:02.478914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.478921 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:09:02.478944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.478970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.478980 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.478995 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479002 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.479020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479046 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479053 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479063 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 11:09:02.479078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.479103 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.479117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479144 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479151 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479160 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.479204 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.479237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479250 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:09:02.479268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.479275 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:09:02.479302 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479309 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479319 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 11:09:02.479336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.479343 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479352 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:09:02.479370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479376 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479386 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:09:02.479403 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479410 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479419 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:09:02.479437 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:09:02.479448 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479458 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 11:09:02.479472 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.479510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.479526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479533 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 11:09:02.479551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479577 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.479584 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479594 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 11:09:02.479612 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479619 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479628 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 11:09:02.479646 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479653 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479662 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 11:09:02.479679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.479686 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479695 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 11:09:02.479713 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479720 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479729 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 11:09:02.479747 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479753 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479763 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 11:09:02.479780 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479787 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479796 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:09:02.479813 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.479820 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479833 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:09:02.479847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.479899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.479915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479921 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 11:09:02.479936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479961 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.479968 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.479978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 11:09:02.479992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.480007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.480017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:09:02.480034 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:09:02.480041 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 11:09:02.480055 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 11:09:02.480072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.480078 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 11:09:02.480092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.480115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.480135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:09:02.480153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.480168 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:09:02.480179 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 11:09:02.480196 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.480203 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 11:09:02.480213 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 11:09:02.480230 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:09:02.480236 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 11:09:02.480246 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 11:09:02.480263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.480337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.480363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.480370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 11:09:02.480379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.480396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.480403 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 11:09:02.480412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.480429 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:09:02.480435 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 11:09:02.480449 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 11:09:02.480468 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.480475 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480485 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.480502 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:09:02.480508 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 11:09:02.480518 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 11:09:02.480534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.480541 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 11:09:02.480551 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.480568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.480575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 11:09:02.480584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.480600 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:09:02.480606 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 11:09:02.480616 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 11:09:02.480632 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480639 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480649 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.480665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.480672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:09:02.480682 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.480694 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 11:09:02.480728 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.480758 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:09:02.480793 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.480825 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 11:09:02.480858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.480885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:09:02.480912 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.480940 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:09:02.480967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.480994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:09:02.481021 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.481062 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:09:02.481091 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.481117 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 11:09:02.481144 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 11:09:02.481172 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 11:09:02.481199 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 11:09:02.481226 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 11:09:02.481252 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 11:09:02.481279 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 11:09:02.481305 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.481332 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:09:02.481360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.481387 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:09:02.481414 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.481440 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:09:02.481474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.481501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:09:02.481529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.481556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.481583 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.481822 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:09:02.481852 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.481879 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:09:02.481906 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.481933 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:09:02.481960 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.481987 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:09:02.482015 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.482041 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:09:02.482068 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.482095 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.482122 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.482149 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:09:02.482176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.482208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:09:02.482236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.482263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.482290 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.482317 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.482344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.482371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.482398 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.482425 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:09:02.482458 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 11:09:02.482485 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 11:09:02.482512 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.482544 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:09:02.482571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.482598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.482625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.482652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:09:02.482683 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.482711 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 11:09:02.482739 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.482765 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:09:02.482792 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.482819 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:09:02.482845 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.482872 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 11:09:02.482899 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.482925 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 11:09:02.482952 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.482979 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:09:02.483006 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.483033 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.483060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.483087 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:09:02.483114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.483141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:09:02.483167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.483194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:09:02.483221 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483239 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483266 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.483297 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483315 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483331 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.483384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.483498 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483525 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.483551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.483655 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483682 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.483709 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483735 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.483761 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483778 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483804 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.483831 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483849 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483875 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.483901 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483932 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.483958 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.483985 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.484016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484043 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.484069 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.484122 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.484192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484271 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.484298 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484326 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.484352 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.484405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484479 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484584 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484601 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484654 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484680 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484707 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484730 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484747 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484764 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484781 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484807 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.484922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.484989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.485043 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485119 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.485146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.485250 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485277 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.485304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485326 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485343 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485359 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485386 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.485412 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485451 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:09:02.485479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.485566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.485686 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485712 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:09:02.485740 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485757 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485774 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485801 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.485827 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485853 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.485880 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485897 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485924 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.485951 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485968 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.485999 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.486026 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486043 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486070 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:09:02.486096 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486113 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486140 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.486167 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486193 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.486220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.486323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:09:02.486503 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486520 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486547 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.486573 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486591 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486608 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486639 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.486666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.486768 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486795 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.486821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.486924 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.486953 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.486979 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487005 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487032 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487050 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487076 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487104 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487121 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487147 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487173 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487200 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487226 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487253 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.487280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487307 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487333 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487360 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.487390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:09:02.487467 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.487521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.487574 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487600 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.487626 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487653 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.487680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.487835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487868 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487895 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.487921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.487975 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.487992 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488009 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488026 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488047 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.488100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.488187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:09:02.488323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.488430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.488542 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488569 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:09:02.488595 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488612 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488629 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488645 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488905 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:09:02.488940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.488967 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:09:02.488993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.489080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:09:02.489201 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489228 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:09:02.489254 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489271 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489288 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489314 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:09:02.489344 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489385 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:09:02.489413 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489438 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489471 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.489498 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489515 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489542 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:09:02.489568 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489586 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489897 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:09:02.489925 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489943 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.489969 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:09:02.489995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490022 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:09:02.490048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.490152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:09:02.490297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:09:02.490328 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.490400 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.490457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.490509 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.490559 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.490608 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.490660 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.490710 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.490759 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.490809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.490864 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.490912 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.490961 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.491022 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.491103 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.491165 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.491216 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.491266 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.491314 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.491365 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.491428 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.491485 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.491534 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.491589 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.491640 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.491696 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.491750 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.491798 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.491847 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.491894 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.491949 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.491999 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.492049 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.492099 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.492153 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.492201 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.492249 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.492297 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.492353 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.492402 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.492458 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.492516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.492565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.492620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.492671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.492720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.492770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.492819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.492867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.492925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.492974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.493024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.493071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.493120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.493168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.493216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.493266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.493318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.493370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.493425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.493482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.493532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.493586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.493635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.493690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.493741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.493795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.493848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.493896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.493944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.493996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.494044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.494094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.494144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.494196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.494249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.494298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.494346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.494394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.494450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.494500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.494551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.494616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.494667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.494717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.494767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.494817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.494867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.494915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.494972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.495021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.495070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.495121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.495168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.495218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.495267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.495315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.495365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.495423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.495480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.495528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.495591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.495642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.495693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.495742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.495792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.495842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.495895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.495948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.495996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.496044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.496097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.496146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.496196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.496245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.496296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.496349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.496397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.496449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.496500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.496551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.496606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.496657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.496713 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:09:02.496741 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.496803 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.496860 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.496923 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.496979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.497034 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.497090 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.497145 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.497200 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.497255 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.497310 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.497367 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.497422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.497485 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.497541 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.497602 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.497657 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.497714 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.497769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.497824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.497879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.497935 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.497990 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.498045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.498101 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.498157 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.498211 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.498266 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.498321 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.498376 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.498431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.498496 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.498553 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.498608 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.498663 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.498717 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.498772 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.498830 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.498886 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.498947 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.499003 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.499066 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:09:02.499090 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.499146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.499202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.499258 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.499313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.499370 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.499426 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.499495 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.499551 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.499607 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.499664 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.499719 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.499776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.499838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.499893 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.499949 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.500004 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.500061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.500117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.500173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.500229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.500285 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.500340 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.500397 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.500458 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.500514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.500572 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.500627 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.500683 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.500738 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.500797 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.500852 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.500908 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.500964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.501021 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.501077 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.501132 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.501187 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.501243 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.501298 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.501353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.501417 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 11:09:02.501441 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.501506 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.501557 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.501607 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.501657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.501707 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.501757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.501806 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.501861 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.501911 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.501961 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.502015 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.502066 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.502116 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.502167 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.502216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.502266 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.502330 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.502380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.502430 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.502486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.502543 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.502593 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.502643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.502693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.502743 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.502805 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.502856 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.502905 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.502955 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.503005 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.503054 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.503109 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.503159 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.503208 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.503258 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.503322 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.503372 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.503422 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.503476 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.503527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.503588 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 11:09:02.503612 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.503668 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.503720 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.503787 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.503842 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.503894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.503946 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.503998 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:09:02.504050 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:09:02.504102 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:09:02.504153 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.504209 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.504278 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.504332 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.504383 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.504435 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.504492 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.504545 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.504597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.504922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.504975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.505027 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.505080 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.505132 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.505184 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.505236 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.505288 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.505340 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:09:02.505391 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.505447 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.505503 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.505555 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.505619 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.505671 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.505724 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.505775 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.505827 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.505879 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.505931 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.505983 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.506036 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.506092 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 11:09:02.506111 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 11:09:02.506143 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 11:09:02.506171 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 11:09:02.506199 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 11:09:02.506225 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 11:09:02.506245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.506264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.506274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.506284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.506293 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.506303 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.506312 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.506321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:09:02.506330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:09:02.506340 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:09:02.506349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.506358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.506367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.506376 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.506385 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506395 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.506404 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.506413 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.506422 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.506431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.506440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506456 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.506465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.506493 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.506507 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.506516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.506526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:09:02.506534 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.506544 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.506552 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.506562 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.506571 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.506579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.506588 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.506596 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.506605 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.506614 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.506623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.506633 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.506642 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.506651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.506662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.506671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.506679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.506688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.506697 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.506705 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.506713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:09:02.506721 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:09:02.506729 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:09:02.506738 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.506746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.506755 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.506764 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.506773 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506781 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.506789 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.506806 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.506814 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.506822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.506830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506838 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.506846 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.506854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.506863 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.506871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.506880 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.506888 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:09:02.506896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.506903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.506912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.506920 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.506928 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.506936 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.506944 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.506952 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.506964 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.506973 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.506981 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.506989 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.506997 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.507006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.507017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.507025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.507034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.507042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.507050 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.507057 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.507065 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:09:02.507072 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:09:02.507080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:09:02.507087 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.507095 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.507104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.507112 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.507120 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507128 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.507135 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.507143 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.507150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.507158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.507165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507173 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.507193 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.507209 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.507217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.507224 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.507232 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:09:02.507239 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.507247 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.507254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.507262 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.507270 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.507277 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.507284 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.507292 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.507299 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.507307 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.507315 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.507322 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.507329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.507337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:09:02.507359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:09:02.507380 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:09:02.507388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:09:02.507396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.507404 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:09:02.507681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:09:02.507691 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:09:02.507699 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:09:02.507707 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:09:02.507714 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:09:02.507722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:09:02.507730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:09:02.507738 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:09:02.507746 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507754 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.507762 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:09:02.507770 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:09:02.507777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:09:02.507785 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:09:02.507798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507805 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:09:02.507813 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:09:02.507821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.507829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:09:02.507836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:09:02.507844 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:09:02.507851 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:09:02.507858 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:09:02.507865 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:09:02.507872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:09:02.507880 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:09:02.507887 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:09:02.507894 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:09:02.507902 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:09:02.507909 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:09:02.507916 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:09:02.507924 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:09:02.507931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:09:02.507938 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:09:02.507945 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:09:02.508234 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 11:09:02.508244 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:09:02.508250 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:09:02.508255 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:09:02.508262 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 11:09:02.508267 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:09:02.508271 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:09:02.508284 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 11:09:02.508292 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:09:02.508334 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508341 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:09:02.508356 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:09:02.508378 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 11:09:02.508384 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 11:09:02.508388 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 11:09:02.508393 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 11:09:02.508398 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:09:02.508410 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508416 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508421 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508433 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508442 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:09:02.508453 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 11:09:02.508488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.508498 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:09:02.508503 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.508530 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:09:02.508536 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 11:09:02.508540 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 11:09:02.508544 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 11:09:02.508548 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 11:09:02.508552 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 11:09:02.508556 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 11:09:02.508561 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:09:02.508565 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 11:09:02.508572 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148761" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:09:02.508582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508589 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508593 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:09:02.508599 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508605 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:09:02.508610 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:09:02.508636 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:09:02.508643 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508648 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508653 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508658 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:09:02.508669 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:09:02.508677 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508681 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:09:02.508686 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:09:02.508694 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148761" 2020-05-27 11:09:02.508701 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508705 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:09:02.508710 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508717 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508722 wsdl: in serializeType: returning: 148761 2020-05-27 11:09:02.508728 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:09:02.508735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508740 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:09:02.508744 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:09:02.508750 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 11:09:02.508757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508761 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:09:02.508771 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508776 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:09:02.508781 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 11:09:02.508786 wsdl: in serializeType: returning: 148761PLN 2020-05-27 11:09:02.508790 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148761PLN 2020-05-27 11:09:02.508818 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148761PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 11:09:02.508822 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 11:09:02.508829 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8902"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 11:09:02.508843 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 11:09:02.508848 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148761PLN 2020-05-27 11:09:02.508858 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 11:09:02.508932 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 11:09:02.508870 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:09:02.508882 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:09:02.508887 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:09:02.508892 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:09:02.508896 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:09:02.508903 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:09:02.508912 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:09:02.508920 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:09:02.508925 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:09:02.508938 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 11:09:02.508947 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:09:02.508954 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:09:02.515639 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:09:02.515667 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:09:02.515681 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 11:09:02.515687 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 11:09:02.515693 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:09:02.515699 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:09:02.515703 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:09:02.515707 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:09:02.515713 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 11:09:02.515750 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 11:09:02.524488 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 11:09:02.524517 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 11:09:02.524524 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:09:02.524529 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:09:02.524535 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:09:02.524541 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:09:02.524547 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:09:02.524553 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:09:02.524558 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:09:02.524564 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:08:41 GMT 2020-05-27 11:09:02.524571 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:09:02.524576 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 11:09:02.524582 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:09:02.524590 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 11:09:02.524613 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 11:09:02.524621 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 11:09:02.524630 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:09:02.524635 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 11:09:02.524640 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 11:09:02.524674 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:09:02.524686 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:09:02.524692 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:09:02.524720 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:09:02.524727 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 09:08:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 11:09:02.524753 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 11:09:02.524762 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 11:09:02.524781 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 11:09:02.524787 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 11:09:02.524876 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 11:09:02.524977 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 11:09:02.524984 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 11:09:02.524993 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 11:09:02.525002 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:09:02.525025 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 11:09:02.525080 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 11:09:02.525107 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:09:02.525122 nusoap_client: got fault 2020-05-27 11:09:02.525131 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 11:09:02.525135 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 11:09:02.525140 nusoap_client: detail =