Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 43Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
03F145701 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3586
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:45:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:45:29.483270 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:45:29.483342 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:45:29.483374 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204157" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:45:29.483404 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:45:29.483430 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:45:29.483445 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:45:29.483464 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:45:29.483481 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:45:29.483493 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:45:29.483509 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:45:29.483524 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:45:29.483545 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:45:29.483556 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:45:29.483565 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:45:29.483573 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:45:29.483581 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:45:29.483602 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:45:29.483625 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:45:29.483640 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:45:29.483650 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:45:29.483661 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:45:29.483676 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:45:29.483691 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:45:29.491560 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:45:29.491584 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:45:29.491601 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:45:29.491612 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:45:29.491621 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:45:29.491628 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:45:29.491636 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:45:29.491675 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:45:29.509061 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:45:29.509104 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:45:29.509118 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:45:29.509130 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:45:29.509141 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:45:29.509152 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:45:29.509164 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:45:29.509175 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:45:29.509186 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:45:29.509198 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:45:12 GMT 2019-04-26 06:45:29.509218 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:45:29.509229 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:45:29.509241 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:45:29.509261 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:45:29.509315 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:45:29.509345 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:45:29.516852 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:45:29.516897 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:45:29.524490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.524538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.524751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.524799 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.524833 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 06:45:29.532400 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.532449 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.532479 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-26 06:45:29.532504 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:45:29.532541 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.532558 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:45:29.532612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.532637 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:45:29.532654 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:45:29.540069 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.540141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.540180 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:45:29.540199 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-26 06:45:29.540211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:45:29.540235 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:45:29.540249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:45:29.540283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:45:29.540312 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:45:29.540353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:45:29.540378 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-26 06:45:29.540394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:45:29.540405 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-26 06:45:29.540416 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:45:29.540421 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:45:29.540455 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:45:29.540496 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:45:29.540512 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:45:29.540519 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:45:29.540538 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:45:29.540543 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:45:29.540715 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:45:29.540731 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:45:29.540793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.540803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:45:29.540832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.540864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.540874 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.540889 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:45:29.540911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.540919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.540930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:45:29.540946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.540976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.540988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.541004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.541028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541057 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.541065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:45:29.541089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.541116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:45:29.541132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:45:29.541152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541178 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541186 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:45:29.541214 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541221 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541231 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:45:29.541249 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541256 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541266 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:45:29.541279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.541314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.541329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:45:29.541357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541383 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.541391 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:45:29.541415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.541441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:45:29.541456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:45:29.541476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541501 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541508 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541518 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:45:29.541536 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541543 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541553 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:45:29.541570 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541577 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541587 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:45:29.541604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.541611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.541633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.541672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.541688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541695 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.541710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.541805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.541823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:45:29.541845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:45:29.541857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:45:29.541882 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:45:29.541897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541903 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:45:29.541918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541943 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.541950 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:45:29.541974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.541989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.541999 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.542014 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542020 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.542034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542059 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.542066 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542077 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:45:29.542090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542116 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:45:29.542131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542137 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:45:29.542151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542176 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542193 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.542206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542231 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.542246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542252 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.542266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542290 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.542305 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:45:29.542328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542360 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:45:29.542376 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542382 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:45:29.542396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542428 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542439 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:45:29.542457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.542487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542516 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:45:29.542531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542537 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.542551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542575 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.542582 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542592 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:45:29.542605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542631 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:45:29.542646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542652 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:45:29.542667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542691 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:45:29.542728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.542773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542804 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:45:29.542824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542831 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.542845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542869 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.542876 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542887 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:45:29.542899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.542924 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:45:29.542939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542945 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:45:29.542959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.542984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.542991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.543014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:45:29.543054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543060 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.543074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543107 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543117 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:45:29.543130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543155 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:45:29.543169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543175 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:45:29.543189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.543221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.543244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543268 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.543283 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543290 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.543310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543339 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.543347 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543358 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:45:29.543372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543397 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:45:29.543412 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543418 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:45:29.543431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543456 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543463 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543473 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:45:29.543486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543511 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.543525 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.543546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543570 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543577 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543587 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:45:29.543600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:45:29.543640 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543646 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:45:29.543660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543685 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543692 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543702 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:45:29.543715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.543761 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543768 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.543782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543807 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543814 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:45:29.543837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.543862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:45:29.543877 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543883 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:45:29.543897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543921 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.543928 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543938 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:45:29.543956 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.543963 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.543973 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:45:29.543986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544015 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.544030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544036 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.544050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544075 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.544082 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544093 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:45:29.544105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:45:29.544145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544151 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:45:29.544165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.544196 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.544219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544244 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.544259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544265 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.544279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544310 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.544317 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544328 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:45:29.544345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544371 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.544386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544392 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:45:29.544407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544432 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:45:29.544439 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544449 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:45:29.544462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544487 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.544502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544509 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.544523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544546 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544552 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.544613 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.544630 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:45:29.544651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:45:29.544664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:45:29.544689 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:45:29.544704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544711 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:45:29.544725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544756 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:45:29.544764 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544774 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:45:29.544787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.544821 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.544835 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544842 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.544855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544878 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544885 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.544943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.544960 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.544970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:45:29.544981 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:45:29.544993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:45:29.545017 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:45:29.545032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545038 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:45:29.545052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545084 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:45:29.545113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545120 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:45:29.545148 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545155 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545165 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:45:29.545182 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.545189 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545199 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:45:29.545217 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.545223 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545233 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:45:29.545251 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.545257 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545267 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:45:29.545285 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.545299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.545322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.545379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.545395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.545416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545441 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:45:29.545471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.545496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:45:29.545511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:45:29.545532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545556 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545563 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545573 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:45:29.545591 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.545625 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545632 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545642 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:45:29.545654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.545687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.545702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545708 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.545723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545747 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545757 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:45:29.545780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.545806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:45:29.545821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:45:29.545842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.545896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.545921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.545936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545943 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.545957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.545982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.545989 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:45:29.546013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.546053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:45:29.546072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546097 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546104 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546114 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:45:29.546132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.546167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546184 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:45:29.546198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.546245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.546266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546306 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:45:29.546329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.546375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546381 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.546395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546420 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.546427 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546437 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:45:29.546455 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546462 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:45:29.546489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:45:29.546523 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.546530 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546540 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:45:29.546558 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.546564 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546574 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:45:29.546587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.546643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546650 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.546664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546689 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546696 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:45:29.546720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.546735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.546759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546797 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.546857 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.546890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.546918 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.546924 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546934 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:45:29.546952 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.546959 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.546968 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:45:29.546986 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.546992 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547002 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:45:29.547019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.547026 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547036 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:45:29.547054 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:45:29.547060 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547070 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:45:29.547088 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547094 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547104 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.547122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.547155 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547162 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547172 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:45:29.547189 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547196 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547206 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:45:29.547219 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.547288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.547314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547343 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.547351 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:45:29.547380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547387 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547397 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:45:29.547414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547421 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:45:29.547449 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.547455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547465 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:45:29.547478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.547516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.547553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547578 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547595 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:45:29.547608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.547623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.547633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.547647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547704 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.547734 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547760 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.547767 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547777 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:45:29.547802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547809 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547820 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:45:29.547837 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.547844 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547853 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:45:29.547871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.547877 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547887 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:45:29.547904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.547911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:45:29.547938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.547945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:45:29.547972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.547979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.547988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.548006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548012 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.548022 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:45:29.548039 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548046 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.548056 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:45:29.548073 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548079 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.548089 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:45:29.548106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548113 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.548122 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:45:29.548135 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.548189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.548207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548213 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.548228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548253 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548270 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:45:29.548287 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.548300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.548327 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548334 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548349 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:45:29.548367 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.548374 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548384 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.548398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.548435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.548471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548496 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:45:29.548527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.548542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.548552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.548565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548594 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.548655 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548680 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.548687 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548697 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:45:29.548715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548722 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548732 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:45:29.548762 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.548769 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548780 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:45:29.548798 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.548804 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548821 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:45:29.548838 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.548845 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:45:29.548873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.548880 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:45:29.548907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.548941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548949 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548958 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:45:29.548976 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.548983 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.548993 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:45:29.549010 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549017 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.549027 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:45:29.549045 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549051 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.549061 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:45:29.549079 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549086 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.549095 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:45:29.549108 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.549168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.549184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549212 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549219 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549229 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549243 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.549273 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549307 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.549314 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549324 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:45:29.549348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.549356 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549366 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:45:29.549384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.549391 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549401 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:45:29.549418 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549425 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549435 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:45:29.549452 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549459 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549469 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:45:29.549486 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549493 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549503 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:45:29.549520 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549527 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549537 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:45:29.549555 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549561 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549571 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:45:29.549588 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549595 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549605 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:45:29.549622 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549629 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549639 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:45:29.549656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549663 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549673 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:45:29.549690 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.549697 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549707 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:45:29.549724 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.549731 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.549758 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.549765 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549774 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:45:29.549787 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.549873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.549880 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:45:29.549897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.549923 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.549930 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.549940 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:45:29.549953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.549969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.549979 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.549994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550000 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.550014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550040 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.550047 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550057 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:45:29.550070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.550095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:45:29.550110 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550116 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:45:29.550130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.550162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.550190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550197 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550207 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:45:29.550224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550231 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550240 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:45:29.550258 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.550264 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550274 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:45:29.550287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.550330 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:45:29.550351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.550373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550398 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.550405 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550416 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:45:29.550429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.550444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.550454 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:45:29.550467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.550495 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550502 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.550512 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.550541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.550555 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550581 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.550588 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550598 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:45:29.550616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550623 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550633 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:45:29.550650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550657 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550667 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:45:29.550684 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:45:29.550691 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550701 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:45:29.550719 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550726 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550736 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:45:29.550753 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.550760 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550770 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:45:29.550788 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.550794 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:45:29.550830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.550837 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550847 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:45:29.550864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.550871 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550881 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:45:29.550899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.550905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.550928 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:45:29.550979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.550996 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551003 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:45:29.551017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.551050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551060 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.551073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.551113 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551119 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.551133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551158 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551165 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551175 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:45:29.551188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551212 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:45:29.551226 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551254 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.551260 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551270 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:45:29.551288 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:45:29.551295 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551305 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:45:29.551331 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.551343 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551354 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:45:29.551367 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:45:29.551392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551409 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551416 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.551430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.551472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.551500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.551507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551516 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:45:29.551534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.551541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551551 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:45:29.551564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551612 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.551633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551657 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551664 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:45:29.551688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.551703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551713 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.551726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551763 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551770 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551780 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.551824 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551850 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.551857 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551867 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:45:29.551885 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.551892 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551902 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:45:29.551920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.551927 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551937 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:45:29.551954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.551961 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.551970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:45:29.551988 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.551995 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552005 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:45:29.552022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552029 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552039 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:45:29.552057 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.552063 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552073 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:45:29.552091 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552098 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552108 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:45:29.552126 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552132 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:45:29.552156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.552202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.552220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:45:29.552241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552266 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552272 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552282 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:45:29.552301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.552308 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552318 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:45:29.552340 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.552347 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552365 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:45:29.552383 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552390 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552399 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:45:29.552417 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.552423 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552433 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:45:29.552446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.552488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.552503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552509 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.552523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552546 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552553 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.552611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.552628 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552639 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:45:29.552649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:45:29.552661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:45:29.552685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:45:29.552700 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552707 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:45:29.552722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552747 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.552754 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:45:29.552777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.552802 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.552817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552823 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.552838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552862 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:45:29.552870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:45:29.552893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.552917 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:45:29.552932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552938 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:45:29.552952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.552983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.552993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.553006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.553031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.553045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553052 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.553065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553090 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553098 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553108 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:45:29.553120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.553145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:45:29.553158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553186 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553204 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553217 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.553246 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553271 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553279 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553289 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:45:29.553307 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553314 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553327 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:45:29.553350 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553357 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553367 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:45:29.553385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553392 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553402 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:45:29.553419 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553426 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553436 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:45:29.553453 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:45:29.553467 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553477 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:45:29.553494 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:45:29.553501 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553511 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:45:29.553528 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:45:29.553535 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553545 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:45:29.553562 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.553569 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553579 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:45:29.553596 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553602 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553612 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:45:29.553630 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553636 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553646 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:45:29.553663 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553670 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553680 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:45:29.553697 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553704 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553713 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:45:29.553726 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.553805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.553824 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553830 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:45:29.553846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553871 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.553878 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553888 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:45:29.553901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.553926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.553941 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553948 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.553962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.553987 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.553994 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:45:29.554017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.554042 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:45:29.554057 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554063 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.554078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554103 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554110 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554120 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:45:29.554138 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554154 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:45:29.554172 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554179 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554188 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:45:29.554206 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554213 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554223 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:45:29.554235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.554273 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554288 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554301 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.554316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554346 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554364 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:45:29.554377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.554402 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.554416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554445 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554453 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554463 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.554507 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:45:29.554567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554574 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:45:29.554609 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554616 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554625 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:45:29.554643 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.554650 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554668 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:45:29.554685 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:45:29.554719 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554726 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554736 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:45:29.554753 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:45:29.554760 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554770 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:45:29.554783 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.554822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.554839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554845 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:45:29.554860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554885 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554892 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554901 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:45:29.554919 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554926 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554936 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:45:29.554953 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.554960 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.554970 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:45:29.554987 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.554994 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555003 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:45:29.555021 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.555027 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555037 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:45:29.555055 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.555061 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555072 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:45:29.555089 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.555096 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555106 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:45:29.555123 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.555130 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555140 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:45:29.555153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.555205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.555220 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555227 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:45:29.555242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.555273 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:45:29.555296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.555322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:45:29.555343 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:45:29.555350 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:45:29.555363 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:45:29.555380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555386 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:45:29.555400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555424 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.555444 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:45:29.555461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.555472 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:45:29.555482 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:45:29.555500 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.555507 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:45:29.555517 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:45:29.555533 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:45:29.555541 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:45:29.555551 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:45:29.555569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.555575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.555585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.555602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.555610 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.555620 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.555637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.555644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.555653 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.555670 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.555677 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:45:29.555687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.555703 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.555710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:45:29.555720 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.555737 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:45:29.555743 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:45:29.555753 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:45:29.555773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.555780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.555790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.555807 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:45:29.555814 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:45:29.555823 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:45:29.555840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.555847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:45:29.555857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.555873 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.555880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:45:29.555890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.555906 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:45:29.555912 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:45:29.555922 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:45:29.555937 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:45:29.555974 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.556005 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:45:29.556032 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.556060 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:45:29.556087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.556114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:45:29.556141 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.556168 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:45:29.556195 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.556222 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:45:29.556249 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:45:29.556275 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:45:29.556303 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:45:29.556330 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:45:29.556365 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:45:29.556392 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:45:29.556420 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.556447 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:45:29.556475 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.556501 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:45:29.556528 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.556555 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:45:29.556582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.556608 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:45:29.556636 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.556663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.556690 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.556716 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:45:29.556744 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.556770 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:45:29.556797 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.556825 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:45:29.556853 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.556879 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:45:29.556906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.556935 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.556962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.556990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:45:29.557017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.557044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.557071 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.557098 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.557125 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.557151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.557181 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.557208 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:45:29.557236 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:45:29.557263 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:45:29.557289 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.557316 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:45:29.557348 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.557375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.557402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.557429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:45:29.557457 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.557483 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:45:29.557511 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.557538 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:45:29.557565 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.557593 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:45:29.557620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.557647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:45:29.557674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.557702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:45:29.557730 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557748 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557774 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.557800 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557818 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557834 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557860 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.557887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.557964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.557991 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558017 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558093 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558120 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558146 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558163 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558190 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558217 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558234 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558260 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558287 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558314 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558345 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.558399 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558426 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558452 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.558504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558548 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.558575 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.558628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.558681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558708 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.558735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.558891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.558951 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.558978 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.559031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.559118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.559240 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559257 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559274 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559317 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.559349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559427 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.559454 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559480 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.559507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.559624 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559650 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:45:29.559678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.559764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.559885 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559911 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:45:29.559937 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.559964 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.559990 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.560043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.560147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:45:29.560323 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560345 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560373 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.560400 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560417 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560434 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560460 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.560487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.560591 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560618 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560644 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560671 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560697 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560715 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560741 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560768 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560785 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560812 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560838 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560864 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560892 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560918 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.560944 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.560971 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.560997 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561024 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:45:29.561050 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561068 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:45:29.561121 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561147 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.561174 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561200 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.561227 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561253 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.561279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.561451 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561468 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.561539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561567 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.561602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.561690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:45:29.561811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561845 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561888 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.561915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.561992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.562019 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:45:29.562073 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562090 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562108 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562125 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:45:29.562177 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562204 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:45:29.562230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.562319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:45:29.562447 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562473 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:45:29.562500 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562527 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:45:29.562553 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:45:29.562607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562641 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.562712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:45:29.562858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:45:29.562888 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.562950 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.563001 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.563051 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.563099 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.563148 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.563197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.563246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.563303 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.563358 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.563408 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.563457 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.563505 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.563555 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.563607 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.563655 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.563703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.563753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.563804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.563854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.563905 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.563963 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.564019 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.564068 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.564116 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.564164 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.564212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.564262 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.564312 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.564373 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.564422 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.564472 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.564530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.564579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.564629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.564679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.564727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.564777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.564828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.564877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.564926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.565033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.565083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.565131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.565179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.565229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.565278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.565327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.565381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.565431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.565482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.565531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.565581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.565634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.565687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.565734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.565783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.565831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.565878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.565927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.565976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.566028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.566076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.566126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.566183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.566233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.566282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.566331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.566385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.566434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.566483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.566532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.566581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.566634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.566683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.566731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.566779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.566828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.566877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.566925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.566974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.567024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.567074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.567125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.567175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.567229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.567282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.567329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.567383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.567431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.567479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.567529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.567579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.567636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.567685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.567734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.567796 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:45:29.567825 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.567887 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.567943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.567999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.568054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.568109 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.568162 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.568218 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.568272 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.568327 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.568387 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.568443 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.568498 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.568553 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.568607 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.568662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.568716 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.568772 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.568836 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.568891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.568946 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.569000 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.569055 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.569109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.569164 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.569219 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.569282 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.569342 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.569398 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.569452 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.569506 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.569560 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.569623 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:45:29.569649 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.569705 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.569760 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.569815 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.569870 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.569925 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.569980 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.570034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.570089 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.570145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.570199 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.570308 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.570370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.570426 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.570481 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.570537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.570600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.570656 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.570712 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.570767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.570821 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.570876 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.570931 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.570985 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.571040 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.571095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.571150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.571204 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.571259 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.571325 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.571387 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.571442 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.571513 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:45:29.571537 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.571587 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.571636 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.571685 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.571735 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.571784 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.571833 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.571882 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.571931 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.571980 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.572029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.572079 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.572128 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.572178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.572228 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.572277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.572333 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.572397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.572447 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.572497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.572546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.572595 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.572646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.572695 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.572745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.572801 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.572851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.572900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.572949 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.572997 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.573046 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.573096 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.573153 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:45:29.573176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.573227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.573278 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.573329 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.573387 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.573439 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:45:29.573490 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:45:29.573541 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:45:29.573593 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.573645 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.573697 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.573748 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.573799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.573850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.573902 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.573953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.574004 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.574057 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.574109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.574160 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.574212 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.574263 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.574315 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.574371 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:45:29.574423 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.574474 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.574526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.574577 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.574629 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.574681 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.574733 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.574784 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.574841 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:45:29.574859 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:45:29.574889 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:45:29.574916 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:45:29.574943 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:45:29.574971 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:45:29.574992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.575008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.575018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.575028 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.575038 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.575047 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:45:29.575057 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:45:29.575066 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:45:29.575074 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.575083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.575092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.575101 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.575110 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575119 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575128 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575137 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.575145 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.575153 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575162 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.575179 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.575188 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.575196 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.575205 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:45:29.575214 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.575222 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.575231 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.575240 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.575248 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.575257 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.575265 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.575274 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.575282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.575296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.575304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.575313 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.575321 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.575330 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:45:29.575344 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:45:29.575353 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:45:29.575361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.575369 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.575377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.575385 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.575393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575401 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575409 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.575425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.575433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575441 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575449 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.575457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.575464 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.575472 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.575479 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:45:29.575487 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.575494 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.575502 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.575510 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.575518 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.575525 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.575533 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.575541 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.575549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.575558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.575567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.575575 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.575583 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.575590 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:45:29.575598 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:45:29.575605 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:45:29.575613 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.575620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.575627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.575635 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.575643 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575658 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575665 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.575672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.575679 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.575701 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.575708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.575715 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.575723 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:45:29.575731 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.575738 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.575745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.575752 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.575759 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.575767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.575774 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.575782 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.575798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:45:29.575807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.575814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:45:29.575823 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:45:29.575830 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:45:29.575838 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:45:29.575845 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:45:29.575853 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:45:29.575860 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:45:29.575867 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:45:29.575874 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:45:29.575881 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:45:29.575888 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575897 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575905 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:45:29.575912 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:45:29.575919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:45:29.575926 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:45:29.575940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:45:29.575947 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:45:29.576005 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:45:29.576013 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:45:29.576020 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:45:29.576027 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:45:29.576034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:45:29.576041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:45:29.576049 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:45:29.576056 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:45:29.576062 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:45:29.576070 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:45:29.576077 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:45:29.576373 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:45:29.576384 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:45:29.576390 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:45:29.576395 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:45:29.576402 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:45:29.576407 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:45:29.576412 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:45:29.576422 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:45:29.576431 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:45:29.576472 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576479 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204157" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:45:29.576494 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:45:29.576516 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:45:29.576523 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:45:29.576527 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:45:29.576532 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:45:29.576537 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204157" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:45:29.576548 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576556 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576561 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576573 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576583 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:45:29.576588 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:45:29.576612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.576622 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:45:29.576627 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.576650 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:45:29.576656 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:45:29.576660 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:45:29.576664 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:45:29.576668 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:45:29.576672 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:45:29.576677 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:45:29.576681 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:45:29.576687 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204157" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:45:29.576698 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576704 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576708 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:45:29.576715 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576721 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:45:29.576725 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:45:29.576749 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:45:29.576756 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576761 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576767 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576771 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:45:29.576782 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:45:29.576798 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:45:29.576803 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:45:29.576808 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:45:29.576814 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204157" 2019-04-26 06:45:29.576821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:45:29.576826 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:45:29.576831 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:45:29.576837 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:45:29.576842 wsdl: in serializeType: returning: 204157 2019-04-26 06:45:29.576849 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:45:29.576856 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:45:29.576860 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:45:29.576864 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:45:29.576869 wsdl: in serializeType: returning: 204157 2019-04-26 06:45:29.576874 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204157 2019-04-26 06:45:29.576895 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204157 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:45:29.576900 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:45:29.576907 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7974"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:45:29.576921 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:45:29.576928 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204157 2019-04-26 06:45:29.576938 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:45:29.577014 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:45:29.576950 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:45:29.576961 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:45:29.576967 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:45:29.576972 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:45:29.576976 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:45:29.576984 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:45:29.576994 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:45:29.577001 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:45:29.577007 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:45:29.577021 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:45:29.577031 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:45:29.577039 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:45:29.584785 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:45:29.584824 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:45:29.584846 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:45:29.584857 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:45:29.584867 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:45:29.584877 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:45:29.584884 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:45:29.584893 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:45:29.584902 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:45:29.584950 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:45:29.594895 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:45:29.594941 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:45:29.594954 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:45:29.594964 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:45:29.594974 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:45:29.594984 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:45:29.594995 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:45:29.595005 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:45:29.595015 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:45:29.595025 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:45:12 GMT 2019-04-26 06:45:29.595037 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:45:29.595047 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:45:29.595057 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:45:29.595075 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:45:29.595115 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:45:29.595131 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:45:29.595148 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:45:29.595158 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:45:29.595166 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:45:29.595221 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:45:29.595240 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:45:29.595250 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:45:29.595303 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:45:29.595316 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:45:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:45:29.595363 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:45:29.595379 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:45:29.595411 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:45:29.595422 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:45:29.595582 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:45:29.595751 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:45:29.595762 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:45:29.595777 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:45:29.595795 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:45:29.595834 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:45:29.595928 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:45:29.595968 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:45:29.595987 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:45:29.595998 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:45:29.596004 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:45:29.596008 nusoap_client: detail =