Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2535143 Model turbiny: HE221
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2078
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:52:56.405774 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:52:56.405823 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:56.405836 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:52:56.405853 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:56.405862 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:52:56.405870 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:52:56.405883 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:52:56.405892 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:56.405898 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:56.405907 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:52:56.405915 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:52:56.405926 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:52:56.405932 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:52:56.405936 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:52:56.405940 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:52:56.405944 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:52:56.405956 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:56.405970 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:56.405979 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:52:56.405985 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:52:56.405991 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:52:56.406000 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:52:56.406008 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:52:56.413498 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:52:56.413515 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:52:56.413527 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:52:56.413534 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:56.413539 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:56.413544 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:52:56.413548 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:52:56.413578 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:52:56.430430 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:52:56.430502 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:52:56.430510 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:56.430516 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:52:56.430522 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:52:56.430527 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:52:56.430533 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:52:56.430539 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:52:56.430548 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:52:56.430554 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:38 GMT 2019-02-19 19:52:56.430560 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:52:56.430565 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:52:56.430572 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:52:56.430593 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:52:56.430625 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:52:56.430646 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:52:56.438096 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.438491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.438510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.445896 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.446273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.446335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:56.446847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.447089 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:56.453639 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.454001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.454152 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:56.454618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.454713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.454847 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:56.455204 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.455803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:56.455830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.456243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.456279 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:52:56.456811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.456937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.461236 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:56.461440 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.462042 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.462611 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:52:56.463187 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:56.463665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:52:56.464119 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 19:52:56.464514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.464637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:52:56.464861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:52:56.465012 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:52:56.465027 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:52:56.465033 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:52:56.465066 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:52:56.465103 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:52:56.465120 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:52:56.465127 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:52:56.465146 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:52:56.465151 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:52:56.465345 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:52:56.465361 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:52:56.465412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:52:56.465442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465475 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.465485 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465500 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:56.465523 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.465531 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465542 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:56.465559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.465601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.465618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.465650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465679 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.465687 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:52:56.465712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.465740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:52:56.465757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:52:56.465778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465805 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.465812 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465822 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:56.465882 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.465892 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465905 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:56.465926 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.465933 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465944 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:52:56.465957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.465986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.465998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.466015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:52:56.466036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466063 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.466070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:52:56.466095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.466121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:52:56.466137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:52:56.466160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466185 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.466192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466203 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:52:56.466222 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.466229 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466239 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:52:56.466257 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.466264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466280 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:52:56.466300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.466315 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466325 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.466344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.466385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.466401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.466428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.466527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.466544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466556 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:56.466566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:52:56.466579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:56.466605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:52:56.466623 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466629 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:52:56.466648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.466682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466693 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:56.466706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.466732 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.466748 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466755 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.466770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466796 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.466804 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466814 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:52:56.466827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.466853 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:52:56.466869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466875 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:52:56.466890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.466923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.466946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.466972 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.466987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.466994 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.467008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467034 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.467041 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:52:56.467064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467090 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:52:56.467106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467112 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:52:56.467126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467154 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.467162 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467173 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:56.467191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.467199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.467225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467256 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:52:56.467279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467287 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.467302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467332 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.467339 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467349 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:52:56.467363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467389 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:52:56.467404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467411 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:52:56.467425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.467457 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467467 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:56.467486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.467494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.467523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:52:56.467569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467576 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.467590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.467632 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:52:56.467655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:52:56.467697 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467703 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:52:56.467717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467742 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.467749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.467772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.467798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:52:56.467814 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467820 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.467834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467926 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.467935 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467950 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:52:56.467963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.467980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:52:56.468018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468025 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:52:56.468040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.468072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.468099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468130 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.468147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468153 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.468168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468193 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.468203 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468214 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:52:56.468232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:52:56.468280 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468287 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:52:56.468311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468342 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.468349 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468368 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:52:56.468381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468407 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.468423 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468430 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.468444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468470 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.468477 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468488 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:52:56.468501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468526 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:52:56.468542 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468548 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:52:56.468563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468597 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.468604 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468614 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:52:56.468627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.468674 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468680 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.468695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468720 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.468727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468737 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:52:56.468750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:52:56.468791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468798 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:52:56.468812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468837 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.468844 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468854 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:52:56.468872 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.468880 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468889 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:52:56.468903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.468932 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.468947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468953 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.468967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.468993 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.469000 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469011 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:52:56.469024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.469049 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:52:56.469065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469071 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:56.469086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.469118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.469141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.469167 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.469183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469189 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.469204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469230 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.469237 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469248 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:56.469261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.469293 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.469309 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469315 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:52:56.469330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469355 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:56.469370 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469380 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:52:56.469393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.469420 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.469435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469442 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.469456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469487 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.469548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.469565 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:56.469587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:52:56.469599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:56.469625 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:56.469640 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469646 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:52:56.469660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469687 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:56.469694 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469704 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:52:56.469718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.469743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.469759 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469765 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.469779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469802 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469809 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.469914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.469935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:56.469957 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:52:56.469974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.469993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:56.470004 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:56.470020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470027 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:52:56.470041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470077 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:52:56.470106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470114 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:52:56.470143 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470150 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470160 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:52:56.470178 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.470186 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470196 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:56.470214 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.470221 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470231 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:52:56.470250 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.470257 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470267 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:52:56.470297 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.470304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.470328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.470379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.470396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.470417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470443 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470450 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:52:56.470475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.470502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:52:56.470517 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:52:56.470538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470563 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470571 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470581 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:52:56.470600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470617 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.470635 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470642 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470652 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:56.470666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.470699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.470714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.470735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:52:56.470791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.470816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:52:56.470832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:56.470852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.470884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.470911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.470936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.470952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.470973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.470998 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:56.471028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.471094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:52:56.471124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471150 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471158 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471170 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:52:56.471188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.471224 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471232 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471242 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:56.471255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.471314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471321 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.471335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:52:56.471393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.471441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.471462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471488 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.471495 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471505 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:56.471552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471561 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471572 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:56.471591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.471598 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471609 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:56.471627 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.471634 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471644 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:56.471662 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.471669 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471679 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:56.471693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.471753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.471774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471808 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:52:56.471839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.471855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471865 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.471880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471911 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471918 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.471973 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.471999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.472006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.472035 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.472042 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472052 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:52:56.472070 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.472077 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472087 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:52:56.472105 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.472112 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472123 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:52:56.472141 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.472148 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472158 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:52:56.472176 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:56.472183 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472193 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:52:56.472211 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472218 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472228 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.472246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.472287 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472302 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472339 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:56.472363 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472381 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:56.472395 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.472465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.472488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472514 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.472521 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472531 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:56.472549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472556 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472567 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:56.472585 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472592 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472602 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:56.472620 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.472627 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472637 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:52:56.472650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.472687 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472710 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.472725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472750 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472757 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:52:56.472781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.472804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.472814 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.472828 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472855 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472873 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.472917 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472943 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.472950 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472960 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:56.472978 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.472985 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.472996 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:52:56.473014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473021 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473030 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:56.473048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473056 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473065 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:52:56.473083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.473090 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:56.473118 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.473125 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473135 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:56.473153 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.473188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473195 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473204 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:52:56.473222 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473229 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473239 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:52:56.473257 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473264 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473279 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:56.473298 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473306 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473316 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:56.473329 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.473382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.473401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.473422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473447 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473454 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473464 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:56.473482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473499 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.473517 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473524 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:56.473552 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.473559 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473569 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.473582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.473621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473636 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473643 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.473657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473683 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473690 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:52:56.473713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.473729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.473740 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.473754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473793 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.473848 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473875 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473882 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473892 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:56.473911 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.473918 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473929 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:52:56.473950 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.473969 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:52:56.473987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.473994 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474024 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:52:56.474042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474050 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474059 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:56.474077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474085 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:56.474112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.474147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474154 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474164 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:52:56.474182 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474189 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474199 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:52:56.474217 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474224 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474233 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:52:56.474251 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474258 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474268 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:56.474291 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474310 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:56.474323 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.474383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.474398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474427 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474434 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474444 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.474489 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474515 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.474522 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474533 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:52:56.474551 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.474558 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474568 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:52:56.474587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.474594 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474604 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:52:56.474622 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474629 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474639 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:52:56.474657 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474664 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474674 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:52:56.474692 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474699 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474709 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:52:56.474727 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474734 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474744 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:52:56.474761 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474768 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474778 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:52:56.474802 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474809 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474819 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:52:56.474837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474844 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474854 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:52:56.474871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474878 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474888 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:52:56.474906 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.474913 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474923 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:52:56.474940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.474947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.474976 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.474983 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.474993 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:52:56.475006 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.475123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.475158 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475169 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:52:56.475194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475238 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.475250 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475267 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:52:56.475305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.475349 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.475375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475385 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.475409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475455 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.475468 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475532 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:52:56.475561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.475605 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:52:56.475634 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475644 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:52:56.475671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.475725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.475773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.475784 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475800 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:56.475831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.475842 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475858 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:56.475890 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.475901 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475919 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:52:56.475940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.475986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.476006 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:52:56.476032 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.476042 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.476066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.476109 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.476122 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.476141 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:52:56.476164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.476189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.476210 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:52:56.476235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.476293 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476306 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.476324 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.476376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.476401 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476445 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.476459 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476475 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:52:56.476506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.476518 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476535 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:52:56.476566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.476577 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476593 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:52:56.476624 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:52:56.476635 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476658 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:52:56.476689 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.476700 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476717 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:52:56.476749 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.476761 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476778 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:52:56.476817 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.476830 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:56.476882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.476894 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476911 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:52:56.476944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.476956 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.476975 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:52:56.477007 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.477019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.477036 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.477060 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:52:56.477147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.477177 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477188 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:52:56.477215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.477271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.477355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.477400 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.477428 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477439 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.477463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477507 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477537 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:52:56.477561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.477605 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:52:56.477629 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477674 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.477686 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477704 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:52:56.477735 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:56.477747 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477764 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:52:56.477795 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.477807 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477832 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:52:56.477856 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:52:56.477901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.477929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.477943 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.477969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.478025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.478073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478084 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478101 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:52:56.478131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478143 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478160 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:52:56.478185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.478242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478269 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478286 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.478313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478356 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:52:56.478411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.478439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.478457 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.478481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478527 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478539 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478557 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.478634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478679 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478691 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478708 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:52:56.478739 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478751 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478769 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:52:56.478800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.478811 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478828 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:52:56.478859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478871 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478888 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:52:56.478920 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.478931 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.478948 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:52:56.478980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.478991 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.479008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:52:56.479038 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.479050 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.479066 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:52:56.479098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.479109 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.479126 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:52:56.479157 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.479170 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.479187 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:52:56.479211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.479298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.479328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:52:56.479394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479435 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.479444 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:52:56.479478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.479485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:56.479514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.479521 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479531 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:56.479550 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.479557 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:56.479585 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.479592 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479602 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:52:56.479616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.479662 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.479678 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479685 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.479701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479732 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.479791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.479808 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479820 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:56.479830 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:52:56.479843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:52:56.479868 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:52:56.479884 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479890 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:52:56.479905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479931 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.479938 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479948 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:52:56.479962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.479978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.479988 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.480003 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480010 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.480024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480049 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:56.480056 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480066 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:52:56.480079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.480105 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:52:56.480120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:52:56.480141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.480174 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.480197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.480223 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.480238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480245 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.480259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480286 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480293 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480303 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:52:56.480317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.480332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.480350 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:52:56.480365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480394 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480401 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480412 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.480456 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480483 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480490 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480501 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:52:56.480519 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480526 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480536 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:52:56.480554 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480561 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480571 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:52:56.480589 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480596 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480606 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:52:56.480624 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480631 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480641 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:52:56.480658 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:56.480665 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480675 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:52:56.480693 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:56.480700 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480710 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:52:56.480728 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:52:56.480735 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480745 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:52:56.480763 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.480770 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480780 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:52:56.480798 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480804 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480814 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:52:56.480832 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480839 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480849 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:52:56.480867 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480874 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480884 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:52:56.480902 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.480909 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480919 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:52:56.480933 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.480993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481011 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481018 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:52:56.481033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481058 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481065 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481075 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:52:56.481089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481115 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.481130 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481137 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.481151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481176 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.481184 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481194 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:52:56.481207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481233 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:52:56.481248 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481255 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.481269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481294 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481302 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481312 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:52:56.481331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.481344 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481355 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:52:56.481374 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.481381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481391 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:52:56.481410 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481417 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481427 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:52:56.481440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481479 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481494 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481501 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.481516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481541 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:52:56.481572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.481588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481598 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.481613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481641 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481673 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.481704 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.481737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:52:56.481765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.481772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:52:56.481800 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481807 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481817 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:52:56.481835 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.481842 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481852 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:52:56.481869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481876 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:52:56.481905 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.481912 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481921 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:52:56.481940 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:56.481947 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.481957 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:52:56.481970 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.482009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.482026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482033 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:52:56.482048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482073 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.482080 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482090 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:52:56.482109 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482116 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482125 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:52:56.482143 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482150 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482161 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:52:56.482179 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.482186 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482195 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:52:56.482213 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482220 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482230 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:52:56.482248 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482255 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482265 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:52:56.482282 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482289 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482300 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:52:56.482318 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482325 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482340 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:52:56.482354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.482409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.482425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482432 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:52:56.482446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.482479 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:52:56.482502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.482529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:52:56.482546 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:52:56.482553 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:52:56.482564 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:52:56.482581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482587 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:52:56.482601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.482645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:52:56.482661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.482672 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:52:56.482682 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:52:56.482700 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.482707 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:52:56.482718 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:52:56.482734 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:52:56.482741 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:52:56.482751 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:52:56.482768 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.482775 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.482786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.482803 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.482810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.482820 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.482838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.482845 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.482855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.482873 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.482880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:52:56.482890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.482907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.482914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:52:56.482924 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.482941 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:56.482948 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:52:56.482958 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:52:56.482975 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.482982 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.482992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.483009 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:52:56.483016 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:52:56.483026 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:52:56.483043 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.483049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:52:56.483059 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.483076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.483083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:52:56.483093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.483109 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:52:56.483116 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:52:56.483126 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:52:56.483140 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:52:56.483177 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.483206 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:52:56.483233 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.483261 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:52:56.483288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.483315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:52:56.483348 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.483377 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:52:56.483404 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.483431 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:52:56.483458 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:52:56.483485 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:52:56.483511 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:52:56.483538 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:52:56.483565 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:52:56.483592 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:52:56.483620 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.483647 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:52:56.483674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.483701 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:52:56.483727 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.483754 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:52:56.483823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.483850 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:52:56.483877 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.483904 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.483931 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.483958 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:56.483986 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.484013 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:52:56.484040 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.484068 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:52:56.484095 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.484121 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:52:56.484149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.484177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.484204 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.484231 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:52:56.484271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.484306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.484333 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.484367 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.484394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.484420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.484447 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.484474 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:52:56.484501 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:52:56.484527 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:52:56.484553 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.484581 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:52:56.484608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.484634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.484661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.484688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:52:56.484715 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.484742 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:52:56.484769 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.484795 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:52:56.484822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.484849 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:52:56.484877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.484904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:52:56.484930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.484966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:52:56.484994 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485013 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485039 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.485066 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485101 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485128 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.485154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.485260 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485287 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485314 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485345 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485373 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485390 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485417 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485443 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485460 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485487 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485514 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485540 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485567 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.485620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485699 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.485726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485743 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.485796 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485823 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.485850 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485876 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.485902 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.485956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.485991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.486113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486131 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.486206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486233 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.486260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.486356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.486478 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.486583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.486689 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486715 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.486742 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486759 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486793 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.486849 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486878 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:56.486904 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.486966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.486993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.487115 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487142 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:52:56.487169 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487217 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.487274 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487312 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.487350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.487472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:52:56.487647 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487665 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487692 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.487718 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487736 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487753 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487779 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.487810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.487914 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487941 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.487967 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.487994 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488021 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488038 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488064 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488091 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488109 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488134 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488161 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488188 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488215 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.488268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488294 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488354 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:52:56.488381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488398 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488425 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:52:56.488452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.488504 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.488557 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488584 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.488612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.488768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.488906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488933 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.488960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488977 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.488995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.489048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:52:56.489169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.489272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.489383 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489412 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:52:56.489439 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489456 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489720 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:52:56.489792 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489819 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:52:56.489850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.489938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.489990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:52:56.490060 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490087 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:52:56.490113 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490140 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:52:56.490166 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490193 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:52:56.490228 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.490339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:52:56.490493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:52:56.490519 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.490578 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.490629 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.490679 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.490727 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.490776 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.490825 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.490874 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.490927 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.490976 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.491024 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.491072 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.491120 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.491169 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.491217 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.491265 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.491322 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.491379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.491429 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.491478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.491528 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.491584 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.491642 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.491689 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.491737 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.491784 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.491833 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.491883 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.491933 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.491998 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.492044 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.492091 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.492147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.492193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.492241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.492303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.492355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.492404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.492454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.492508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.492557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.492613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.492661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.492720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.492766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.492813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.492860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.492906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.492952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.493000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.493046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.493094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.493141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.493192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.493242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.493309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.493362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.493410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.493457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.493506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.493555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.493607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.493655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.493704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.493761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.493809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.493860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.493929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.493978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.494026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.494074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.494124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.494172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.494220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.494268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.494325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.494387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.494437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.494486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.494533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.494583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.494632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.494681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.494730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.494780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.494833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.494893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.494941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.494989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.495037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.495084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.495134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.495183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.495236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.495284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.495333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.495396 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:52:56.495423 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.495485 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.495539 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.495592 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.495646 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.495712 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.495764 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.495815 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.495867 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.495918 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.495970 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.496022 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.496073 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.496125 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.496177 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.496228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.496294 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.496354 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.496408 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.496463 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.496516 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.496570 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.496623 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.496690 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.496741 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.496793 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.496849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.496902 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.496953 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.497006 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.497058 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.497109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.497168 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:52:56.497192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.497244 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.497312 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.497372 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.497427 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.497481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.497535 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.497589 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.497648 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.497714 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.497766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.497817 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.497870 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.497921 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.497987 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.498041 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.498095 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.498150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.498204 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.498258 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.498312 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.498371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.498425 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.498479 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.498533 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.498588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.498642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.498696 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.498750 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.498804 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.498871 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.498922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.498981 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:52:56.499002 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.499051 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.499099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.499145 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.499192 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.499239 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.499301 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.499355 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.499404 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.499453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.499502 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.499551 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.499601 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.499649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.499710 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.499757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.499804 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.499850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.499897 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.499944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.499991 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.500041 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.500089 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.500136 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.500182 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.500228 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.500290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.500343 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.500581 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.500631 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.500692 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.500739 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.500793 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:52:56.500814 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.500863 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.500912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.500961 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.501010 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.501059 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:52:56.501108 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:52:56.501157 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:52:56.501205 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.501254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.501319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.501375 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.501427 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.501478 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.501529 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.501592 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.501641 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.501691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.501740 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.501789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.501839 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.501887 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.501936 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.501985 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:52:56.502035 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.502083 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.502132 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.502182 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.502230 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.502279 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.502328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.502382 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.502434 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:52:56.502451 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:52:56.502480 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:52:56.502507 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:52:56.502533 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:52:56.502558 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:52:56.502578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.502591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.502600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.502608 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.502616 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.502623 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:56.502631 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:56.502639 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:56.502646 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.502654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.502661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.502672 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.502680 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502688 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.502695 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.502703 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.502710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.502717 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.502739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.502747 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.502754 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.502761 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:56.502769 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.502776 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.502783 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.502791 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.502798 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.502805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.502812 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.502819 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.502827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.502835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.502842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.502850 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.502857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.502864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:56.502872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:56.502879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:56.502887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.502894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.502901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.502908 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.502916 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502923 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.502930 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.502937 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.502945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.502952 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502959 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.502966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.502973 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.502981 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.502988 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.502995 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:56.503002 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.503009 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.503016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.503023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.503030 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.503037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.503047 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.503055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.503063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.503071 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.503078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.503085 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.503091 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.503098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:56.503104 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:56.503111 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:56.503118 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.503124 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.503130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.503137 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.503144 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.503157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.503163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.503170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.503176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.503196 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.503203 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.503209 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.503216 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:56.503222 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.503229 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.503235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.503242 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.503248 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.503254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.503260 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.503267 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.503273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:52:56.503281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.503287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:52:56.503294 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:52:56.503301 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:52:56.503307 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:52:56.503314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:52:56.503320 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:52:56.503327 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:52:56.503333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:52:56.503345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:52:56.503351 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:52:56.503358 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503364 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.503371 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:52:56.503378 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:52:56.503384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:52:56.503391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:52:56.503407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:52:56.503414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:52:56.503420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:52:56.503427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:52:56.503433 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:52:56.503439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:52:56.503446 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:52:56.503452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:52:56.503459 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:52:56.503465 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:52:56.503471 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:52:56.503477 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:52:56.503484 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:52:56.503695 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:52:56.503705 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:56.503710 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:56.503714 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:52:56.503720 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:52:56.503725 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:52:56.503729 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:52:56.503738 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:52:56.503746 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:52:56.503779 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.503785 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:56.503798 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:52:56.503818 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:52:56.503825 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:52:56.503829 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:52:56.503833 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:52:56.503838 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:56.503849 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.503856 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.503861 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.503870 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.503879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:52:56.503883 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:52:56.503906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.503914 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:56.503918 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.503940 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:52:56.503945 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:52:56.503949 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:52:56.503953 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:52:56.503957 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:52:56.503961 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:52:56.503965 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:56.503969 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:52:56.503975 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:52:56.503985 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.503991 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.503995 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:52:56.504001 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.504006 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:52:56.504010 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:52:56.504032 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:52:56.504052 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.504057 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.504062 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.504067 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:52:56.504077 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:52:56.504085 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:56.504090 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:56.504094 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:52:56.504100 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176833" 2019-02-19 19:52:56.504108 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:56.504112 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:56.504117 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:56.504124 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:56.504128 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-02-19 19:52:56.504135 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:52:56.504142 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:52:56.504146 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:52:56.504150 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:52:56.504155 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-02-19 19:52:56.504160 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176833 2019-02-19 19:52:56.504180 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176833 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:52:56.504185 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:52:56.504191 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4531"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:52:56.504205 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:52:56.504211 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176833 2019-02-19 19:52:56.504221 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:52:56.504295 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:52:56.504233 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:52:56.504244 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:52:56.504249 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:52:56.504254 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:52:56.504258 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:52:56.504265 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:56.504275 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:56.504283 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:52:56.504288 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:52:56.504301 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:52:56.504312 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:52:56.504319 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:52:56.512003 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:52:56.512017 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:52:56.512027 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:52:56.512033 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:52:56.512038 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:52:56.512043 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:52:56.512047 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:52:56.512051 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:52:56.512056 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:52:56.512082 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:52:56.521409 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:52:56.521446 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:52:56.521453 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:56.521463 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:52:56.521469 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:52:56.521475 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:52:56.521481 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:52:56.521487 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:52:56.521492 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:52:56.521498 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:38 GMT 2019-02-19 19:52:56.521504 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:52:56.521510 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:52:56.521515 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:52:56.521527 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:52:56.521554 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:52:56.521566 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:52:56.521576 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:52:56.521581 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:52:56.521586 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:52:56.521619 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:52:56.521631 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:52:56.521637 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:52:56.521667 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:52:56.521675 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:52:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:52:56.521712 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:52:56.521722 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:52:56.521745 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:52:56.521751 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:52:56.521867 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:52:56.521966 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:52:56.521973 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:52:56.521981 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:52:56.521992 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:52:56.522016 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:52:56.522073 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:52:56.522101 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:52:56.522116 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:52:56.522125 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:52:56.522130 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:52:56.522134 nusoap_client: detail =