Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2535143 Model turbiny: HE221
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2078
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:16:24.516992 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:16:24.517056 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:24.517080 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:16:24.517106 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:24.517121 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:16:24.517132 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:16:24.517147 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:16:24.517157 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:24.517163 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:24.517173 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:24.517182 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:16:24.517193 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:16:24.517200 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:16:24.517204 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:16:24.517208 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:16:24.517212 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:16:24.517225 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:24.517242 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:24.517251 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:16:24.517257 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:16:24.517263 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:16:24.517272 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:16:24.517282 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:16:24.525145 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:16:24.525185 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:16:24.525203 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:16:24.525212 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:24.525218 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:24.525223 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:16:24.525228 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:16:24.525267 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:16:24.688176 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:16:24.688234 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:16:24.688243 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:24.688249 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:16:24.688255 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:16:24.688261 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:16:24.688266 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:16:24.688272 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:16:24.688278 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:16:24.688283 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:13 GMT 2019-08-18 23:16:24.688289 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:16:24.688299 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:16:24.688305 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:16:24.688318 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:16:24.688352 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:16:24.688375 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:16:24.695958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.695997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.696052 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.696082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.696124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.696191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.704128 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:24.704187 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:24.704216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.704324 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:24.704418 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:16:24.704455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.712035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.712681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.712937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.719953 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.719979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.720250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:24.720895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.720974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.721005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.721037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.721085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.721106 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-18 23:16:24.724064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.724600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:24.727555 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:16:24.727577 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:16:24.727586 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:16:24.727632 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:16:24.727679 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:16:24.727709 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:16:24.727720 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:16:24.727748 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:16:24.727755 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:16:24.727985 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:16:24.728004 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:16:24.728069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:16:24.728110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728157 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.728170 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728192 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:24.728223 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.728234 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728249 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:24.728273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.728335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.728359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728369 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.728392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728432 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.728443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:16:24.728488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.728529 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:16:24.728551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:16:24.728582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728626 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.728637 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728652 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:24.728685 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.728705 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728725 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:24.728756 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.728768 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728785 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:24.728809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.728867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.728894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:16:24.728936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.728978 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.728989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:16:24.729028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.729070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:16:24.729094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:16:24.729127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729169 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.729180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:24.729226 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.729236 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729252 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:24.729280 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.729291 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729311 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:24.729341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.729352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729368 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.729391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.729456 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.729480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.729515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.729670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.729705 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729724 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.729741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:16:24.729763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:24.729804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:16:24.729828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:16:24.729860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729900 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.729911 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729926 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:24.729956 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.729967 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.729982 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:24.730010 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.730021 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730036 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:24.730064 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.730075 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.730113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.730173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.730197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730207 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.730236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730282 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.730293 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:16:24.730331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.730372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:16:24.730396 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730406 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:16:24.730428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.730479 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730495 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:24.730517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.730559 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.730583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730593 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.730616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730661 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.730673 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730689 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:16:24.730718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.730760 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:16:24.730785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730795 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:16:24.730817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.730868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730883 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.730906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.730952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.730976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.730986 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.731007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731047 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.731058 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731074 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:16:24.731096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.731137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:16:24.731160 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731170 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:16:24.731192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731233 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.731244 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731260 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:24.731292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.731302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.731341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.731390 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:16:24.731415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731425 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.731449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731492 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.731503 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:16:24.731544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.731586 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:16:24.731612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731621 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:16:24.731656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731706 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.731719 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731736 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:24.731768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.731780 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.731820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.731871 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:16:24.731898 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731908 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.731931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.731974 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.731986 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732003 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:16:24.732026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732071 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:16:24.732096 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732106 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:16:24.732130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.732189 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.732233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732276 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:16:24.732303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732313 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.732338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732380 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.732392 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732409 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:16:24.732433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:16:24.732503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732514 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:16:24.732537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.732591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.732636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732727 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.732750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732757 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.732775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732807 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.732815 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732826 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:16:24.732840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732867 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:16:24.732883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:16:24.732904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.732946 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732956 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:16:24.732970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.732985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.732995 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.733010 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733016 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.733030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733055 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.733062 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733072 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:16:24.733085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:16:24.733125 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733132 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:16:24.733145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733170 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.733178 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733188 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:16:24.733202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733226 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.733242 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733248 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.733262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733287 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.733294 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:16:24.733317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:16:24.733357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733363 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:16:24.733376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733401 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.733408 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733418 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:16:24.733436 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.733443 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733453 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:16:24.733466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733495 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.733509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733516 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.733529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733554 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.733561 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733571 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:16:24.733585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733609 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:16:24.733624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733631 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:24.733644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.733687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.733711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733736 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.733751 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733757 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.733771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733799 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.733806 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733816 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:24.733830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733856 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.733871 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733877 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:16:24.733891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733924 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:24.733931 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733941 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:16:24.733955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.733969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.733979 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.733995 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734001 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.734015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734045 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734120 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.734140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:16:24.734153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:24.734178 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:24.734193 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734200 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:16:24.734214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734240 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:24.734247 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734257 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:24.734270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.734296 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.734311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734317 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.734330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734360 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734434 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734445 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.734455 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:16:24.734468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:24.734492 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:16:24.734507 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734513 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:16:24.734527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734552 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:24.734559 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734569 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:16:24.734583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.734608 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.734623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734629 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.734643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734679 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734717 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.734753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.734775 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:16:24.734788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:24.734812 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:24.734827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734833 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:16:24.734847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.734879 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:16:24.734907 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.734920 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:16:24.734947 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.734954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734963 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:24.734981 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.734987 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.734997 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:24.735014 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.735021 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735030 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:16:24.735047 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.735054 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735064 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:16:24.735081 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.735088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.735110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.735176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.735197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:16:24.735252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:16:24.735293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735299 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:16:24.735313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735337 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735344 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735354 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:16:24.735371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.735405 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735412 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735421 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:24.735435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.735482 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735488 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.735502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735526 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:16:24.735556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:16:24.735606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:24.735626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.735687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.735728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.735748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735774 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735781 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:24.735804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.735829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.735845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:24.735864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735889 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735896 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735906 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:16:24.735932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.735966 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.735972 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.735982 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:24.735995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.736027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.736042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.736062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736087 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.736094 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:24.736117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.736141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.736156 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736162 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.736176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736200 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736207 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736217 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:24.736235 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.736242 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736251 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:24.736269 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.736275 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736284 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:24.736302 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736309 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736318 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:24.736336 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736343 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736352 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:24.736365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.736406 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.736422 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.736442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736467 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736474 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:16:24.736498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.736513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.736523 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.736538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736566 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736573 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.736627 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736653 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.736665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.736694 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.736701 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736711 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:16:24.736728 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.736736 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736745 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:16:24.736762 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.736769 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736778 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:16:24.736796 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.736802 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736811 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:16:24.736829 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:24.736836 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736845 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:16:24.736862 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736869 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736879 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.736896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.736933 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736940 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736950 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:16:24.736967 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.736974 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.736984 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:24.737001 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737008 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:24.737030 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.737102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.737141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.737173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:24.737201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737208 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737217 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:24.737235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737241 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737250 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:24.737268 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.737275 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737284 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:16:24.737297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.737334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.737370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737395 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737403 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737412 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:16:24.737426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.737441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.737451 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.737465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737492 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737499 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737509 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737522 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.737552 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737578 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.737585 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737595 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:24.737613 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737619 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737629 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:16:24.737647 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.737653 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737668 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:24.737687 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.737693 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737703 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:16:24.737721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.737727 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:24.737757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.737764 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:24.737791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.737825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737831 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737841 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:16:24.737859 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737866 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737875 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:16:24.737893 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737899 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737909 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:24.737926 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.737933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.737942 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:24.737955 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.738008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.738025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.738045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738070 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738077 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738087 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:24.738104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.738111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.738137 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738144 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738153 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:24.738171 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.738178 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738188 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.738201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.738237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738259 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.738273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738298 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738305 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738314 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:16:24.738328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.738343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.738353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.738367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.738454 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738480 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.738487 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738496 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:24.738514 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738521 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738530 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:16:24.738548 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.738554 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738564 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:24.738581 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.738588 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738597 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:16:24.738615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.738621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:24.738648 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.738655 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:24.738688 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738695 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.738722 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738729 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738738 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:16:24.738755 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738762 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738772 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:16:24.738790 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.738797 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738806 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:16:24.738823 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738830 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738839 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:24.738857 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.738863 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738872 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:24.738886 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.738943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.738959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.738989 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.738997 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739007 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.739051 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739075 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739082 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739092 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:16:24.739109 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739116 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739126 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:16:24.739143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739149 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739159 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:16:24.739176 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739183 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739192 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:16:24.739210 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739217 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739226 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:16:24.739243 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739250 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739259 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:24.739276 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739283 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739292 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:16:24.739310 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739317 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739326 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:16:24.739343 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739350 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739359 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:16:24.739377 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739384 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:24.739410 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739417 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:24.739443 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.739451 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739460 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:16:24.739478 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739484 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739494 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.739511 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739518 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739527 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:16:24.739540 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.739622 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739628 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:16:24.739643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739674 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739681 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739691 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:24.739705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.739730 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739752 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.739766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739791 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.739798 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739807 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:16:24.739821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.739846 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:16:24.739861 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739867 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:16:24.739881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.739919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.739947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739953 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739963 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:24.739981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.739987 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.739997 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:24.740014 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.740021 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740031 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:24.740044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740080 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:16:24.740095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740102 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.740117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740142 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.740149 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740158 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:16:24.740172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740197 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:16:24.740211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.740239 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740246 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.740256 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.740285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740300 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740325 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.740332 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740341 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:16:24.740359 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.740366 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740375 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:16:24.740392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.740399 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740408 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:16:24.740426 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:24.740432 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740442 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:24.740459 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.740466 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740475 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:16:24.740493 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.740499 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740509 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:16:24.740526 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.740533 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740542 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:24.740560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.740566 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740576 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:16:24.740593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.740600 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740609 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:16:24.740627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.740633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740642 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.740656 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:24.740710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740729 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740735 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:16:24.740749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.740780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.740803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740829 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.740844 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740851 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.740864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740889 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:24.740896 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740905 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:16:24.740919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.740934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.740944 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:16:24.740957 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:24.740982 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.740989 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:24.740999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:16:24.741016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:24.741023 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:24.741032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:16:24.741050 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.741057 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:24.741067 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:16:24.741080 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:24.741104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.741120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741126 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.741139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.741172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.741199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741215 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:24.741233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741240 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741249 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:24.741262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.741296 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741311 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741317 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.741362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741387 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741395 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741405 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:16:24.741418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.741443 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.741457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741485 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741492 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741501 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741515 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.741544 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741570 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741577 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741587 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:16:24.741605 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741611 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:16:24.741638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.741645 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741655 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:16:24.741678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741685 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741695 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:16:24.741712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.741719 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741728 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:16:24.741746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741752 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741762 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:16:24.741779 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.741786 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741795 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:16:24.741813 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741820 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741829 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:24.741847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.741853 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741863 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:24.741876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.741929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.741947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:16:24.741969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.741993 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.742000 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742010 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:24.742027 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.742034 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742044 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:24.742061 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.742068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742077 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:24.742095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.742101 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742111 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:24.742129 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.742136 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742145 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:24.742158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.742213 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742219 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.742233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.742322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.742339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.742360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:16:24.742372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:24.742396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:16:24.742412 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742418 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:16:24.742432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742456 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.742462 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742472 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:16:24.742486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742511 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.742526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742532 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.742546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742570 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:24.742577 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742596 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:16:24.742610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742635 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:16:24.742650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742656 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:16:24.742676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.742707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.742731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742756 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.742771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742777 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.742791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742816 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:16:24.742846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.742861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742871 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:16:24.742885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742912 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742919 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742929 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.742972 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.742997 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743004 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743014 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:16:24.743031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743038 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743047 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:16:24.743064 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743071 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743080 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:16:24.743098 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743104 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743114 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:16:24.743132 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743138 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743148 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:16:24.743166 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:24.743172 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743182 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:16:24.743200 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:24.743207 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743216 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:16:24.743233 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:24.743240 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743250 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:16:24.743267 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.743274 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743283 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:16:24.743301 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743308 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743317 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:16:24.743335 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743341 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743351 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:16:24.743368 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743375 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743384 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:16:24.743401 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743408 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743417 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:16:24.743431 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.743491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.743508 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743514 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:16:24.743528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743552 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743559 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743569 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:16:24.743583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.743607 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.743622 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743628 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.743642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743672 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.743679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743690 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:16:24.743703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.743728 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:16:24.743743 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.743764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743788 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743795 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743804 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:16:24.743822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.743828 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743838 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:24.743855 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.743862 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:24.743889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.743895 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:24.743918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.743954 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.743969 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.743975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.743990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744015 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:16:24.744045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.744070 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.744084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744110 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744117 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744127 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.744170 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.744202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:24.744230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.744237 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:24.744264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744270 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744280 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:16:24.744297 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.744304 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744313 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:16:24.744331 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744337 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744347 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:24.744364 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744370 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744380 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:16:24.744397 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:24.744404 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744413 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:16:24.744427 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.744464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.744481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744488 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:16:24.744502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744526 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.744533 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744543 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:16:24.744561 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744567 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744577 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:16:24.744594 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744601 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744610 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:16:24.744628 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.744634 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744648 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:16:24.744671 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744678 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744688 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:16:24.744707 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744713 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744723 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:16:24.744740 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744747 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744757 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:16:24.744774 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.744781 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744790 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:16:24.744804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.744855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.744871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744877 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:16:24.744892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744916 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.744924 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:16:24.744955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.744970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.744980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:16:24.745001 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:24.745007 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:16:24.745018 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:16:24.745033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.745039 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:16:24.745053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.745076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.745095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:24.745112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.745123 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:24.745133 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:16:24.745150 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.745157 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:16:24.745167 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:16:24.745184 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:24.745190 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:16:24.745200 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:16:24.745217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.745224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.745233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.745251 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.745257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.745267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.745284 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.745290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.745300 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.745317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.745323 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:16:24.745333 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.745350 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.745356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:16:24.745366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.745384 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:24.745390 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:16:24.745400 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:16:24.745417 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.745423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.745432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.745449 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:24.745456 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:16:24.745465 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:16:24.745482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.745489 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:16:24.745498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.745515 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.745521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:24.745531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.745547 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:24.745553 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:16:24.745563 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:16:24.745586 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:16:24.745620 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.745650 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:16:24.745683 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.745710 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:16:24.745737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.745764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:16:24.745790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.745817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:16:24.745844 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.745870 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:16:24.745896 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.745922 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:16:24.745949 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:16:24.745975 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:16:24.746007 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:16:24.746033 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:16:24.746060 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:16:24.746086 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:16:24.746113 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.746140 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:16:24.746166 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.746192 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:16:24.746218 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.746244 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:16:24.746270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.746296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:16:24.746323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.746350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.746376 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.746402 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:24.746429 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.746456 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:16:24.746482 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.746509 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:24.746535 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.746561 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:16:24.746588 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.746614 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:16:24.746641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.746674 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.746701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.746727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:24.746754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.746780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.746806 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.746833 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.746860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.746886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.746912 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.746939 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:16:24.746965 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:16:24.746992 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:16:24.747018 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.747044 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:16:24.747071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.747097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.747124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.747150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:16:24.747176 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.747203 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:16:24.747230 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.747256 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:16:24.747282 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.747310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:16:24.747337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.747364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:24.747390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.747417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:16:24.747444 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747461 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747488 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.747514 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747531 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747574 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.747604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.747712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.747814 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747840 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.747866 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747894 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.747920 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747942 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.747968 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.747994 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748053 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748079 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.748106 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748132 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.748158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.748211 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.748263 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748289 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.748315 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.748385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.748437 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748463 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.748489 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748517 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.748543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748569 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.748603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.748766 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748843 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.748895 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.748948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.748982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.749033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.749152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.749257 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.749362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.749414 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749465 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.749517 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749543 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:24.749569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.749664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.749784 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749810 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:16:24.749838 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749865 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.749891 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749917 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.749947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749964 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749981 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.749997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.750049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:16:24.750224 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750241 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750267 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.750301 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750334 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.750386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.750487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.750589 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750615 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.750650 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750683 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.750709 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750726 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750752 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.750778 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750795 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750821 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.750847 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750872 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.750898 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750933 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.750959 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.750986 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.751012 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751038 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:24.751063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751106 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:24.751133 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751159 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.751185 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751211 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.751238 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751265 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.751291 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751317 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.751343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.751495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751554 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.751580 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751606 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.751633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.751733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:24.751852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751869 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.751957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.751992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.752060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752086 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:24.752112 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752129 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752188 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:24.752214 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752240 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:24.752265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752282 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752298 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.752350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:24.752469 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752495 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:16:24.752522 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752548 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:24.752574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752600 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:24.752627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.752743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:24.752886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:16:24.752916 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.752982 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.753032 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.753082 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.753130 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.753177 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.753226 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.753274 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.753322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.753370 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.753416 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.753465 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.753513 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.753560 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.753609 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.753661 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.753712 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.753759 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.753807 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.753855 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.753903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.753951 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.753999 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.754055 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.754108 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.754163 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.754210 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.754257 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.754303 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.754351 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.754399 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.754451 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.754498 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.754546 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.754604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.754651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.754705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.754754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.754802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.754849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.754896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.754952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.755000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.755048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.755095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.755142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.755189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.755235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.755284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.755331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.755379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.755426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.755474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.755522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.755570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.755617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.755672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.755725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.755777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.755824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.755870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.755917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.755964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.756013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.756061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.756113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.756160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.756209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.756265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.756313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.756362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.756410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.756458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.756504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.756551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.756599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.756647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.756710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.756756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.756805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.756852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.756898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.756947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.756995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.757043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.757092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.757139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.757186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.757236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.757284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.757332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.757384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.757435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.757482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.757528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.757575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.757621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.757685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.757734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.757787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.757834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.757882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.757937 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:16:24.757964 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.758034 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.758089 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.758144 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.758198 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.758251 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.758305 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.758359 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.758412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.758466 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.758520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.758574 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.758628 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.758695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.758750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.758804 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.758857 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.758917 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.758972 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.759031 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.759085 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.759139 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.759193 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.759247 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.759301 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.759354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.759408 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.759462 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.759516 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.759570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.759623 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.759686 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.759740 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.759795 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.759857 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:16:24.759880 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.759935 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.759992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.760046 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.760101 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.760155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.760209 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.760263 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.760317 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.760371 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.760424 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.760479 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.760533 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.760586 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.760640 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.760701 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.760755 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.760809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.760864 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.760918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.760972 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.761034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.761088 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.761142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.761196 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.761250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.761304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.761359 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.761413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.761467 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.761520 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.761575 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.761629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.761691 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.761753 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:16:24.761775 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.761825 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.761886 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.761933 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.761979 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.762031 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.762077 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.762125 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.762187 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.762235 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.762283 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.762331 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.762379 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.762482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.762531 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.762579 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.762629 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.762683 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.762732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.762780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.762828 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.762876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.762924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.762972 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.763019 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.763068 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.763116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.763164 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.763223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.763269 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.763316 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.763362 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.763407 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.763454 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.763508 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:16:24.763529 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.763578 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.763642 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.763698 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.763749 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.763799 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.763849 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:24.763899 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:24.763949 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:24.764000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.764050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.764100 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.764151 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.764201 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.764251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.764301 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.764351 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.764402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.764452 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.764503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.764553 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.764603 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.764653 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.764710 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.764761 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.764811 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:24.764862 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.764913 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.764962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.765013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.765063 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.765113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.765163 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.765215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.765268 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:16:24.765285 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:16:24.765314 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:16:24.765341 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:16:24.765368 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:16:24.765396 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:16:24.765418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.765442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.765451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.765460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.765468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.765476 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.765485 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:24.765493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:24.765501 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:24.765509 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.765517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.765525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.765533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.765541 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765549 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.765557 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.765565 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.765573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.765581 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.765588 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765596 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.765612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.765619 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.765627 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.765635 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:24.765642 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.765650 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.765664 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.765673 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.765680 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.765688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.765696 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.765704 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.765719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.765730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.765737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.765745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.765753 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.765760 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.765768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:24.765775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:24.765783 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:24.765791 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.765798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.765806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.765814 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.765821 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765828 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.765836 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.765844 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.765851 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.765859 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.765866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.765881 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.765888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.765896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.765903 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.765910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:24.765917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.765925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.765932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.765940 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.765948 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.765955 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.765962 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.765970 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.765977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.765987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.765994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.766002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.766017 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.766024 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.766044 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:24.766051 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:24.766058 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:24.766065 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.766071 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.766078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.766085 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.766092 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766099 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.766106 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.766112 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.766119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.766126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.766133 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.766153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.766159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.766166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.766173 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:24.766179 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.766186 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.766193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.766200 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.766206 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.766213 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.766220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.766226 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.766233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:24.766241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.766248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:24.766254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:24.766261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:24.766286 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:24.766294 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:24.766301 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:24.766308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:24.766314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:24.766321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:24.766328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:24.766335 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:24.766341 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766348 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.766354 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:24.766361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:24.766368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:24.766374 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:24.766381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:24.766394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:24.766401 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:24.766407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:24.766413 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:24.766420 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:24.766426 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:24.766450 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:24.766457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:24.766464 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:24.766470 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:24.766477 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:24.766483 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:24.766490 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:24.766761 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:16:24.766774 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:24.766779 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:24.766783 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:24.766790 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:16:24.766794 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:16:24.766798 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:16:24.766812 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:16:24.766821 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:16:24.766862 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.766869 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:24.766882 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:16:24.766904 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:16:24.766911 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:16:24.766915 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:16:24.766919 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:16:24.766925 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:24.766935 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.766942 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.766947 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.766958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.766967 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:24.766972 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:16:24.766996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.767015 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:24.767020 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.767055 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:16:24.767061 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:16:24.767065 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:16:24.767068 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:16:24.767072 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:16:24.767076 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:16:24.767081 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:24.767085 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:16:24.767091 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:24.767101 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.767108 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.767112 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:24.767118 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.767124 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:24.767128 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:24.767150 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:16:24.767156 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.767161 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.767167 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.767171 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:24.767181 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:16:24.767189 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:24.767193 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:24.767197 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:16:24.767204 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176833" 2019-08-18 23:16:24.767212 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:24.767216 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:24.767221 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:24.767227 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:24.767232 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-08-18 23:16:24.767238 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:16:24.767245 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:24.767249 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:24.767253 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:16:24.767258 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-08-18 23:16:24.767262 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176833 2019-08-18 23:16:24.767282 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176833 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:16:24.767287 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:16:24.767293 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2427"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:16:24.767307 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:16:24.767316 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176833 2019-08-18 23:16:24.767326 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:16:24.767401 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:16:24.767339 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:16:24.767350 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:16:24.767355 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:16:24.767360 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:16:24.767364 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:16:24.767370 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:24.767380 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:24.767388 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:16:24.767394 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:16:24.767407 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:16:24.767416 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:16:24.767424 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:16:24.775208 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:16:24.775223 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:16:24.775233 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:16:24.775238 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:16:24.775244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:24.775249 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:24.775253 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:16:24.775257 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:16:24.775261 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:16:24.775292 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:16:24.785287 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:16:24.785310 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:16:24.785316 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:24.785322 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:16:24.785327 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:16:24.785333 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:16:24.785339 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:16:24.785345 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:16:24.785350 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:16:24.785355 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:13 GMT 2019-08-18 23:16:24.785361 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:16:24.785367 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:16:24.785372 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:16:24.785382 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:16:24.785407 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:16:24.785417 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:16:24.785426 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:16:24.785431 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:16:24.785436 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:16:24.785472 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:16:24.785485 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:16:24.785491 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:16:24.785518 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:24.785525 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:16:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:16:24.785555 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:16:24.785565 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:16:24.785587 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:16:24.785603 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:16:24.785725 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:16:24.785828 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:16:24.785834 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:16:24.785844 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:16:24.785856 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:16:24.785879 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:16:24.785942 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:16:24.785971 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:16:24.785983 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:16:24.785991 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:16:24.785996 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:16:24.786004 nusoap_client: detail =