Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2535143 Model turbiny: HE221
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2078
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:59:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:00:08.526183 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:00:08.526237 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:00:08.526252 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:00:08.526268 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:00:08.526278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:00:08.526285 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:00:08.526300 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:00:08.526318 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:00:08.526324 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:00:08.526334 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:00:08.526341 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:00:08.526352 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:00:08.526358 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:00:08.526363 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:00:08.526367 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:00:08.526371 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:00:08.526382 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:00:08.526397 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:00:08.526405 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:00:08.526411 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:00:08.526416 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:00:08.526425 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:00:08.526433 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:00:08.534438 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:00:08.534456 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:00:08.534466 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:00:08.534473 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:00:08.534477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:00:08.534482 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:00:08.534486 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:00:08.534520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:00:08.554449 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:00:08.554468 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:00:08.554474 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:00:08.554480 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:00:08.554485 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:00:08.554490 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:00:08.554496 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:00:08.554501 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:00:08.554507 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:00:08.554512 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:59:55 GMT 2019-04-25 04:00:08.554517 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:00:08.554522 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:00:08.554528 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:00:08.554537 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:00:08.554563 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:00:08.554583 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 04:00:08.562318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.562356 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:00:08.562372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.562384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.569960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.570026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.570056 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:00:08.570068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.570159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:00:08.570201 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.570226 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 04:00:08.578235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.578317 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.578346 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.578372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.578418 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.578444 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 04:00:08.585564 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.585626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.586033 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.586061 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:00:08.586105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.586150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:00:08.586192 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:00:08.586240 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:00:08.586296 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:00:08.586351 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 04:00:08.586388 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 04:00:08.592038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:00:08.592092 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 04:00:08.592113 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:00:08.592122 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:00:08.592160 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:00:08.592209 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:00:08.592231 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:00:08.592242 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:00:08.592266 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:00:08.592274 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:00:08.592514 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:00:08.592537 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:00:08.592615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:00:08.592662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592716 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.592743 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592767 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:00:08.592802 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.592814 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592832 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:00:08.592858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.592917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.592944 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.592954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.592981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593027 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.593038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:00:08.593080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.593124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:00:08.593149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:00:08.593181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593221 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593232 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593248 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:00:08.593276 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593287 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593303 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:00:08.593332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593343 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593358 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:00:08.593380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.593455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.593481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:00:08.593515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593557 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.593568 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:00:08.593609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.593650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:00:08.593675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593685 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:00:08.593709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593760 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593771 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593788 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:00:08.593817 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593827 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:00:08.593872 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.593883 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593899 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:00:08.593928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.593938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.593954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.593975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.594036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.594061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.594096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.594244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.594272 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:00:08.594320 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:00:08.594341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:00:08.594383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:00:08.594414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594425 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:00:08.594450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594492 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.594504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594522 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:00:08.594544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.594585 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.594609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594620 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.594644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594688 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.594701 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594719 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:00:08.594754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.594797 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:00:08.594823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594833 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:00:08.594865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.594921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594939 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.594962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.594984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.595003 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.595029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595040 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.595066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595112 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.595124 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:00:08.595165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.595210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:00:08.595236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595247 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:00:08.595272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595314 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.595326 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595342 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:00:08.595371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.595381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.595438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.595488 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:00:08.595514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595524 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.595549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595594 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.595607 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:00:08.595649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.595693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:00:08.595718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595740 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:00:08.595763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595805 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.595817 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:00:08.595867 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.595879 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.595925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.595958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.595976 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:00:08.596000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596010 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.596032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596072 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.596084 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596101 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:00:08.596123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.596165 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:00:08.596191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596200 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:00:08.596223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596263 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.596275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.596315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.596358 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:00:08.596385 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596395 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.596439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.596495 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596513 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:00:08.596536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.596581 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:00:08.596607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596618 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:00:08.596642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.596697 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596715 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.596750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.596792 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.596817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596827 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.596850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596891 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.596902 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596919 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:00:08.596952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.596976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.596993 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:00:08.597017 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597038 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:00:08.597061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597101 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.597112 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597130 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:00:08.597152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.597193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.597219 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597229 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.597253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597301 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.597313 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597331 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:00:08.597353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.597394 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:00:08.597442 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597453 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:00:08.597478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597523 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.597534 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597552 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:00:08.597575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.597623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.597649 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597660 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.597684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.597750 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597767 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:00:08.597789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.597831 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:00:08.597856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597866 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:00:08.597888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597929 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.597941 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.597958 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:00:08.597989 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.598000 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598017 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:00:08.598040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.598090 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.598115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598124 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.598148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598201 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.598212 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598229 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:00:08.598251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.598293 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:00:08.598318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598328 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:00:08.598349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598389 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.598421 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.598461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.598517 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.598544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598554 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.598577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598622 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.598635 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598653 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:00:08.598675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.598718 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.598743 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598765 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:00:08.598788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598830 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:00:08.598842 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598859 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:00:08.598881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.598922 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.598957 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.598967 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.598990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599040 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.599144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.599173 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599190 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:00:08.599208 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:00:08.599229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:00:08.599280 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:00:08.599307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599317 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:00:08.599341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599383 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:00:08.599394 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599432 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:00:08.599456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.599499 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.599525 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599535 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.599559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599610 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.599711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.599752 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599769 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:00:08.599787 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:00:08.599809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:00:08.599851 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:00:08.599876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:00:08.599909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.599964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.599981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:00:08.600011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600023 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:00:08.600081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600092 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:00:08.600149 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.600160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600177 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:00:08.600207 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.600218 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600236 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:00:08.600265 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.600277 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600305 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:00:08.600337 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.600349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.600390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.600501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.600528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600539 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.600564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600607 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:00:08.600661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.600704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:00:08.600743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600753 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:00:08.600776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600817 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600829 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600846 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:00:08.600877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.600936 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.600947 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.600966 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:00:08.600988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.601045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.601070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.601103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:00:08.601194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.601237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:00:08.601262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601272 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:00:08.601296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.601388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.601451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.601478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601489 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.601514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601557 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:00:08.601608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.601651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.601678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601689 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:00:08.601713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601768 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601780 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601797 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:00:08.601827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.601888 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.601900 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601916 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:00:08.601938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.601975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.601993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.602018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.602052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602092 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.602104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:00:08.602144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.602186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.602211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.602245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602287 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.602298 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602316 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:00:08.602346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.602357 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602374 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:00:08.602427 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.602439 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:00:08.602489 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.602501 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602518 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:00:08.602550 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.602561 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602579 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:00:08.602602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.602674 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.602700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602711 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.602747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.602802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602819 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:00:08.602841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.602866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.602885 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.602909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.602957 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.602968 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.602985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.603058 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603100 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.603112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.603157 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.603169 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603186 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:00:08.603216 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.603226 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603242 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:00:08.603271 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.603282 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603299 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:00:08.603329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.603340 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603356 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:00:08.603385 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:00:08.603396 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603432 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:00:08.603463 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.603474 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603491 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.603522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.603534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.603582 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.603594 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603612 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:00:08.603644 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.603655 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603673 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:00:08.603709 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.603793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.603826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.603836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.603861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.603902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.603914 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.603931 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:00:08.603962 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.603973 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.603990 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:00:08.604019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.604030 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:00:08.604076 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.604086 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604103 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:00:08.604124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.604185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.604245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604287 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:00:08.604339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.604363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.604380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.604420 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604469 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.604576 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604620 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.604634 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604651 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:00:08.604682 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.604704 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604721 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:00:08.604751 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.604761 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604778 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:00:08.604806 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.604817 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604833 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:00:08.604862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.604874 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:00:08.604921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.604933 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.604949 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:00:08.604978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.604989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.605034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605046 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605063 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:00:08.605092 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605104 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605121 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:00:08.605151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605162 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605178 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:00:08.605206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605217 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605235 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:00:08.605257 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.605349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.605382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.605435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605480 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605491 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605509 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:00:08.605542 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.605553 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.605602 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.605613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605630 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:00:08.605661 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.605673 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605690 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.605725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.605785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.605811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605821 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.605845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605887 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.605899 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:00:08.605937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.605961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.605979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.606001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606080 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.606151 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606193 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.606205 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606222 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:00:08.606252 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606263 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606279 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:00:08.606316 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.606327 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606346 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:00:08.606377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.606388 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606424 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:00:08.606458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.606470 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606488 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:00:08.606519 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.606530 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:00:08.606577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.606637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606649 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606667 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:00:08.606709 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606720 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606738 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:00:08.606768 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.606779 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606796 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:00:08.606827 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606838 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606854 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:00:08.606883 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.606894 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.606912 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:00:08.606936 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.607030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.607064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607113 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607126 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607143 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.607217 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607261 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.607272 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607289 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:00:08.607367 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.607383 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607402 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:00:08.607430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.607438 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607448 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:00:08.607468 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.607476 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607486 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:00:08.607504 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.607511 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607521 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:00:08.607539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607555 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:00:08.607573 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.607580 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607589 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:00:08.607607 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607614 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607623 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:00:08.607641 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607648 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:00:08.607676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607682 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:00:08.607709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607716 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607726 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:00:08.607744 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.607750 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607760 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:00:08.607778 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.607784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.607811 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.607818 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607828 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:00:08.607842 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.607911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.607932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.607939 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:00:08.607956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.607983 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.607991 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:00:08.608014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.608041 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.608057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608063 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.608077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608104 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.608112 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608148 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:00:08.608162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.608188 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:00:08.608203 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608210 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:00:08.608224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.608256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.608284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608291 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608300 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:00:08.608318 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608325 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608334 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:00:08.608352 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.608366 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:00:08.608390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.608427 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:00:08.608443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608450 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.608464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608490 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.608497 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608507 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:00:08.608520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.608535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.608545 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:00:08.608559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.608587 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608594 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.608604 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608617 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.608633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.608648 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608674 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.608682 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608691 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:00:08.608709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608716 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608725 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:00:08.608743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608750 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608760 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:00:08.608778 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:00:08.608785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608794 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:00:08.608812 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608819 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608829 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:00:08.608847 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.608853 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608863 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:00:08.608881 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.608888 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608898 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:00:08.608916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.608922 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608932 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:00:08.608949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.608956 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.608966 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:00:08.608984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.608991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.609000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.609013 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:00:08.609063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609081 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609087 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:00:08.609104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.609137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.609160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609185 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.609200 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609206 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.609220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609246 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609253 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609263 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:00:08.609276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609301 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:00:08.609315 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.609349 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609363 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:00:08.609383 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:00:08.609390 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609400 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:00:08.609418 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.609425 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609434 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:00:08.609448 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:00:08.609471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609487 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609494 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.609508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.609541 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.609569 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.609576 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609585 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:00:08.609603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.609610 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609619 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:00:08.609632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609665 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609680 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609687 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.609701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609725 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609733 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609742 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:00:08.609755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.609771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.609795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609822 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609829 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609839 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609852 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.609882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609908 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.609916 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609925 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:00:08.609943 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.609950 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609960 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:00:08.609978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.609985 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.609994 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:00:08.610012 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610019 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610029 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:00:08.610047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.610053 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610063 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:00:08.610081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610087 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610097 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:00:08.610115 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.610121 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610131 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:00:08.610149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610156 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610166 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:00:08.610183 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610190 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610200 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:00:08.610213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.610259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.610277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610284 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:00:08.610299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610324 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610331 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610341 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:00:08.610364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.610371 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:00:08.610400 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.610407 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610417 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:00:08.610435 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610441 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610451 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:00:08.610468 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.610475 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610484 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:00:08.610497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.610538 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.610553 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.610575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610599 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610605 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.610664 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.610681 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610692 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:00:08.610702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:00:08.610714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:00:08.610738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:00:08.610753 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610759 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:00:08.610774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610798 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.610806 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610816 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:00:08.610829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.610854 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.610869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610875 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.610888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610913 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:00:08.610920 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610930 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:00:08.610943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.610967 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:00:08.610982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.610989 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:00:08.611002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.611033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.611056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.611081 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.611096 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611102 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.611116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611141 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611158 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:00:08.611171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.611197 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:00:08.611210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611238 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611245 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611255 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.611298 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611324 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611331 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611341 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:00:08.611363 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611371 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611381 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:00:08.611399 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611406 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611416 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:00:08.611434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611441 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611450 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:00:08.611468 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611474 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611484 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:00:08.611502 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:00:08.611508 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611518 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:00:08.611535 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:00:08.611542 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611552 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:00:08.611569 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:00:08.611576 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611586 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:00:08.611603 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.611610 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611620 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:00:08.611638 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611645 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611654 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:00:08.611672 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611678 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611688 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:00:08.611706 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611712 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611722 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:00:08.611740 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611747 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611756 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:00:08.611769 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.611830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.611848 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611855 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:00:08.611871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611896 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.611904 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611913 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:00:08.611927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.611952 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.611967 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.611973 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.611987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612012 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612019 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612029 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:00:08.612042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.612067 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:00:08.612082 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612088 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.612102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612127 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612134 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612144 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:00:08.612162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612179 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:00:08.612196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612213 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:00:08.612230 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:00:08.612260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.612297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612312 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.612332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612381 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612389 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:00:08.612415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.612441 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.612455 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612484 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612491 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612501 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.612545 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612578 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:00:08.612606 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612613 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612622 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:00:08.612640 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612647 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612657 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:00:08.612674 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.612681 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612691 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:00:08.612708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:00:08.612742 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612749 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612759 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:00:08.612777 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:00:08.612783 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612793 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:00:08.612806 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.612845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.612862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612869 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:00:08.612883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612907 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.612914 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612924 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:00:08.612942 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612948 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612958 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:00:08.612976 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.612982 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.612992 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:00:08.613010 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.613017 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613026 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:00:08.613044 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.613051 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613060 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:00:08.613078 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.613085 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613095 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:00:08.613112 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.613119 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613129 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:00:08.613146 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.613153 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613162 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:00:08.613176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.613228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.613243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613249 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:00:08.613264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613289 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.613296 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:00:08.613319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.613344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:00:08.613366 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:00:08.613373 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:00:08.613386 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:00:08.613402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613409 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:00:08.613422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.613467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:00:08.613484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.613495 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:00:08.613505 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:00:08.613522 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.613529 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:00:08.613539 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:00:08.613556 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:00:08.613562 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:00:08.613572 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:00:08.613590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.613596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.613606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.613623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.613630 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.613641 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.613658 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.613665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.613674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.613691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.613698 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:00:08.613708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.613725 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.613731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:00:08.613741 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.613758 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:00:08.613765 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:00:08.613774 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:00:08.613791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.613798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.613808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.613825 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:00:08.613831 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:00:08.613841 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:00:08.613858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.613865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:00:08.613875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.613892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.613898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:00:08.613908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.613924 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:00:08.613931 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:00:08.613941 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:00:08.613955 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:00:08.613992 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.614022 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:00:08.614050 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.614077 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:00:08.614105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.614132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:00:08.614159 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.614186 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:00:08.614213 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.614240 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:00:08.614268 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:00:08.614294 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:00:08.614322 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:00:08.614348 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:00:08.614381 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:00:08.614409 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:00:08.614437 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.614464 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:00:08.614491 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.614517 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:00:08.614544 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.614571 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:00:08.614598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.614625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:00:08.614652 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.614679 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.614706 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.614733 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:00:08.614760 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.614787 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:00:08.614814 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.614842 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:00:08.614869 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.614897 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:00:08.614925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.614953 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.614980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.615007 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:00:08.615034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.615061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.615089 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.615116 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.615143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.615169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.615197 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.615223 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:00:08.615250 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:00:08.615277 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:00:08.615304 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.615377 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:00:08.615405 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.615432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.615459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.615486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:00:08.615514 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.615541 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:00:08.615568 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.615595 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:00:08.615622 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.615649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:00:08.615677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.615704 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:00:08.615731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.615759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:00:08.615787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615806 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615832 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.615859 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615877 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615894 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.615947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.615998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.616051 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616078 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616104 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616131 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616175 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616202 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616229 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616246 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616273 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616300 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616328 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616354 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616387 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.616414 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616441 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616468 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616494 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.616521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616539 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616565 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.616605 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616631 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.616656 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616682 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.616708 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616734 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.616760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.616910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.616968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.616994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.617046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617105 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.617131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.617247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617312 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.617369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617448 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.617475 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617502 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.617529 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617559 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617592 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617619 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.617644 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:00:08.617695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.617778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.617894 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617920 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:00:08.617945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.617971 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.617996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618022 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.618048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.618148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:00:08.618331 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618348 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618380 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.618406 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618424 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618440 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.618493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.618608 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618634 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.618659 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618684 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.618724 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618741 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618767 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.618793 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618811 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618836 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.618863 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618890 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.618916 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618943 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.618969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.618995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.619034 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619060 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:00:08.619085 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619101 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619127 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:00:08.619152 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619178 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.619203 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619229 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.619254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619294 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.619320 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.619481 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619516 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.619582 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.619633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.619716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:00:08.619832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.619931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.619980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.620032 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620057 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:00:08.620083 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620100 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620116 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620133 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620158 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:00:08.620183 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620210 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:00:08.620236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620252 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.620336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:00:08.620463 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620490 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:00:08.620517 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620556 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:00:08.620582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620608 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:00:08.620633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620649 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.620733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:00:08.620873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:00:08.620900 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.620958 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.621008 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.621056 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.621102 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.621149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.621196 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.621242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.621309 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.621362 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.621413 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.621461 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.621508 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.621570 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.621617 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.621663 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.621709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.621756 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.621803 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.621866 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.621916 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.621972 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.622027 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.622075 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.622123 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.622170 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.622218 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.622267 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.622318 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.622377 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.622425 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.622474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.622531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.622580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.622628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.622677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.622725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.622775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.622827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.622876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.622972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.623025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.623073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.623121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.623168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.623217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.623266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.623314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.623367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.623417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.623466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.623515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.623564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.623618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.623670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.623726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.623782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.623829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.623876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.623926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.623975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.624027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.624087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.624135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.624191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.624239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.624285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.624347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.624400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.624449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.624497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.624546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.624594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.624642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.624691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.624739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.624787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.624836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.624884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.624931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.624978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.625027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.625076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.625126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.625176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.625229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.625282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.625330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.625382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.625430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.625477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.625526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.625578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.625634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.625681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.625730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.625787 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:00:08.625814 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.625877 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.625933 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.625990 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.626045 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.626099 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.626154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.626208 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.626262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.626317 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.626378 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.626434 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.626489 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.626544 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.626598 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.626653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.626708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.626765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.626821 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.626876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.626931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.626985 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.627040 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.627094 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.627149 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.627205 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.627266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.627322 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.627382 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.627437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.627492 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.627547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.627611 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:00:08.627636 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.627691 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.627748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.627803 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.627858 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.627914 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.627970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.628025 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.628080 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.628135 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.628190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.628245 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.628299 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.628354 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.628417 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.628472 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.628526 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.628583 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.628638 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.628694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.628749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.628804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.628859 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.628913 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.628968 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.629024 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.629079 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.629133 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.629189 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.629244 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.629299 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.629353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.629421 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:00:08.629445 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.629496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.629546 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.629596 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.629646 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.629696 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.629744 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.629794 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.629843 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.629892 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.629941 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.629991 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.630042 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.630092 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.630141 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.630190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.630239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.630289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.630338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.630392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.630441 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.630492 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.630542 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.630591 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.630640 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.630689 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.630738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.630788 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.630837 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.630886 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.630935 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.630986 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.631042 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:00:08.631064 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.631117 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.631168 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.631219 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.631271 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.631322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:00:08.631378 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:00:08.631431 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:00:08.631483 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.631535 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.631586 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.631638 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.631690 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.631741 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.631793 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.631844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.631909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.631976 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.632028 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.632080 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.632138 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.632190 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.632242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.632294 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:00:08.632346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.632402 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.632469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.632521 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.632573 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.632625 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.632683 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.632735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.632791 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:00:08.632808 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:00:08.632839 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:00:08.632867 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:00:08.632895 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:00:08.632921 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:00:08.632942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.632974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.632984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.632994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.633003 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.633012 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:00:08.633033 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:00:08.633042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:00:08.633051 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.633060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.633068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.633076 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.633085 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633300 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633310 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.633327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.633336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.633367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.633376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.633385 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.633393 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:00:08.633402 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.633410 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.633418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.633427 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.633435 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.633443 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.633451 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.633459 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.633468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.633478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.633486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.633494 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.633502 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.633510 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:00:08.633518 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:00:08.633526 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:00:08.633534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.633542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.633549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.633557 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.633564 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633572 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633580 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633587 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.633595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.633603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.633625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.633633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.633640 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.633647 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:00:08.633655 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.633662 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.633669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.633677 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.633684 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.633691 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.633699 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.633706 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.633718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.633729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.633736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.633745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.633752 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.633760 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:00:08.633767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:00:08.633774 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:00:08.633781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.633788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.633795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.633802 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.633809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633816 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.633830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.633837 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.633843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633850 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.633858 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.633864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.633871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.633878 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.633885 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:00:08.633893 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.633899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.633906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.633912 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.633919 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.633926 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.633932 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.633939 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.633947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:00:08.633961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.633968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:00:08.633975 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:00:08.633982 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:00:08.633989 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:00:08.633996 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:00:08.634003 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:00:08.634010 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:00:08.634017 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:00:08.634024 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:00:08.634031 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:00:08.634038 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.634045 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.634052 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:00:08.634059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:00:08.634066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:00:08.634073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.634079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:00:08.634086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:00:08.634097 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:00:08.634105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:00:08.634111 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:00:08.634118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:00:08.634125 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:00:08.634132 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:00:08.634139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:00:08.634145 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:00:08.634152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:00:08.634159 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:00:08.634165 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:00:08.634172 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:00:08.634406 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:00:08.634417 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:00:08.634422 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:00:08.634427 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:00:08.634443 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:00:08.634448 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:00:08.634452 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:00:08.634461 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:00:08.634470 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:00:08.634508 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634515 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:00:08.634529 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:00:08.634551 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:00:08.634557 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:00:08.634561 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:00:08.634565 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:00:08.634571 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:00:08.634582 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634589 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634594 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634606 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634616 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:00:08.634621 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:00:08.634644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.634653 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:00:08.634658 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.634681 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:00:08.634687 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:00:08.634691 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:00:08.634695 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:00:08.634699 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:00:08.634703 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:00:08.634707 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:00:08.634711 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:00:08.634718 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:00:08.634734 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634741 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634745 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:00:08.634751 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634757 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:00:08.634761 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:00:08.634784 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:00:08.634791 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634796 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634802 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634806 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:00:08.634817 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:00:08.634825 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:00:08.634829 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:00:08.634834 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:00:08.634841 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176833" 2019-04-25 04:00:08.634848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:00:08.634852 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:00:08.634857 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:00:08.634863 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:00:08.634867 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-04-25 04:00:08.634874 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:00:08.634881 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:00:08.634885 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:00:08.634889 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:00:08.634894 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-04-25 04:00:08.634898 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176833 2019-04-25 04:00:08.634919 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176833 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:00:08.634923 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:00:08.634929 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9552"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:00:08.634944 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:00:08.634950 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176833 2019-04-25 04:00:08.634960 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:00:08.635036 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:00:08.634973 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:00:08.634984 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:00:08.634989 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:00:08.634994 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:00:08.634998 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:00:08.635005 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:00:08.635015 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:00:08.635024 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:00:08.635029 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:00:08.635043 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:00:08.635053 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:00:08.635061 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:00:08.643146 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:00:08.643167 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:00:08.643179 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:00:08.643186 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:00:08.643191 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:00:08.643196 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:00:08.643200 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:00:08.643208 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:00:08.643213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:00:08.643239 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:00:08.653488 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:00:08.653518 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:00:08.653528 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:00:08.653536 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:00:08.653545 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:00:08.653554 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:00:08.653564 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:00:08.653573 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:00:08.653582 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:00:08.653591 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:59:55 GMT 2019-04-25 04:00:08.653600 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:00:08.653609 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:00:08.653617 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:00:08.653630 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:00:08.653665 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:00:08.653688 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:00:08.653702 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:00:08.653710 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:00:08.653718 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:00:08.653766 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:00:08.653784 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:00:08.653793 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:00:08.653827 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:00:08.653838 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:59:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:00:08.653876 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:00:08.653890 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:00:08.653918 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:00:08.653927 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:00:08.654058 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:00:08.654213 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:00:08.654223 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:00:08.654236 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:00:08.654251 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:00:08.654285 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:00:08.654375 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:00:08.654424 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:00:08.654448 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:00:08.654461 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:00:08.654468 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:00:08.654475 nusoap_client: detail =