Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2535143 Model turbiny: HE221
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2078
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:02:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:02:50.818693 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:02:50.818756 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:02:50.818777 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:02:50.818802 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:02:50.818825 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:02:50.818839 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:02:50.818857 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:02:50.818872 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:02:50.818882 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:02:50.818896 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:02:50.818910 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:02:50.818928 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:02:50.818937 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:02:50.818944 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:02:50.818951 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:02:50.818957 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:02:50.818975 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:02:50.818995 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:02:50.819008 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:02:50.819017 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:02:50.819026 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:02:50.819045 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:02:50.819058 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:02:50.825280 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:02:50.825303 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:02:50.825317 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:02:50.825324 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:02:50.825330 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:02:50.825334 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:02:50.825339 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:02:50.825377 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:02:50.872211 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:02:50.872281 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:02:50.872291 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:02:50.872297 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:02:50.872303 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:02:50.872310 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:02:50.872316 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:02:50.872322 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:02:50.872328 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:02:50.872334 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:02:34 GMT 2019-10-14 20:02:50.872339 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:02:50.872350 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:02:50.872356 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:02:50.872369 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:02:50.872406 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:02:50.872431 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:02:50.878263 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.878306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.878350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.878395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.878409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.884330 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:02:50.884425 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.884455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.884491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.884505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.884597 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.884616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.884645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.890629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.890767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.890878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.890971 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.891017 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.891058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.891072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.891100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.891165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.891247 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:02:50.891266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.891307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.891335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896443 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.896479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896772 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.896799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.896946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.896996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.897054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.897230 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.897264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.897397 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.897511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897620 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:02:50.897665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:02:50.897691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:02:50.897746 soap_transport_http: read buffer of 3479 bytes 2019-10-14 20:02:50.897762 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:02:50.897768 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:02:50.897879 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:02:50.897919 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:02:50.897935 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:02:50.897942 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:02:50.897964 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:02:50.897969 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:02:50.898159 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:02:50.898177 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:02:50.898238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:02:50.898270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898303 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898313 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898333 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:02:50.898355 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898364 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898374 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:02:50.898391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.898435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.898451 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.898474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898503 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.898511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:02:50.898536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.898563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:02:50.898585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:02:50.898609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898636 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898654 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:02:50.898672 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898679 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898689 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:02:50.898707 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898714 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898724 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:02:50.898738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.898772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.898788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:02:50.898811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898837 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.898845 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:02:50.898869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.898895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:02:50.898911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:02:50.898931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898957 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898964 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.898974 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:02:50.898991 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.898998 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899008 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:02:50.899025 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.899033 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899042 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:02:50.899059 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.899066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899075 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.899089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.899127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.899142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.899164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.899257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.899274 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899285 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.899295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:02:50.899308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:02:50.899332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:02:50.899347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:02:50.899368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899393 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.899400 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899410 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:02:50.899428 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.899435 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899444 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:02:50.899461 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.899468 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899477 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:02:50.899495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.899501 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.899523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.899560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.899581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.899604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899630 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.899638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:02:50.899661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.899686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:02:50.899701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899707 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:02:50.899721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899746 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.899753 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:02:50.899776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.899801 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.899816 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899822 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.899835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899862 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.899869 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899879 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:02:50.899892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.899918 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:02:50.899933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.899939 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:02:50.899997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.900037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.900097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.900228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.900254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900265 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.900293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900339 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.900352 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:02:50.900394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.900447 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:02:50.900474 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900481 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:02:50.900498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.900533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900543 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:02:50.900561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.900568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.900598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.900628 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:02:50.900644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900650 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.900664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900688 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.900696 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900706 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:02:50.900719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.900779 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:02:50.900795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900802 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:02:50.900815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900840 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.900848 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900857 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:02:50.900876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.900882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.900905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.900934 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:02:50.900949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900955 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.900969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.900994 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.901001 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901011 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:02:50.901024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901049 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:02:50.901064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901070 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:02:50.901084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.901115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901125 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.901138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:02:50.901276 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901283 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.901298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901384 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.901425 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901438 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:02:50.901453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901480 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:02:50.901496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901502 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:02:50.901520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901547 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.901554 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.901583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901609 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.901624 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901630 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.901644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901670 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.901677 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901686 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:02:50.901700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901725 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:02:50.901740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901746 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:02:50.901760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901784 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.901791 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901801 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:02:50.901814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.901853 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901859 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.901873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901898 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.901905 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901914 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:02:50.901928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.901953 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:02:50.901967 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.901974 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:02:50.901993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902018 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.902025 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902034 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:02:50.902048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902072 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.902087 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902093 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.902114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902147 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.902155 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902165 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:02:50.902179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:02:50.902219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902225 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:02:50.902239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902264 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.902271 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902281 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:02:50.902298 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.902306 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902316 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:02:50.902329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902359 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.902374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902380 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.902393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902418 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.902425 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902435 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:02:50.902449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902474 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:02:50.902489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902495 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:02:50.902509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.902541 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.902564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902595 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.902611 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902617 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.902631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902658 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.902666 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902684 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:02:50.902697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902723 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.902738 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902744 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:02:50.902758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902783 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:02:50.902790 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902800 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:02:50.902813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.902838 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.902853 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902859 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.902873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902896 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902903 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902941 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.902962 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.902983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.902993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.903003 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:02:50.903016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:02:50.903041 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:02:50.903055 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903062 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:02:50.903076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903101 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:02:50.903108 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903119 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:02:50.903132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.903157 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.903172 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903178 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.903192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903222 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.903280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.903297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903307 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.903317 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:02:50.903330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:02:50.903354 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:02:50.903369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903375 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:02:50.903390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903415 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:02:50.903422 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903431 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:02:50.903445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.903470 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.903485 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903491 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.903504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903534 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.903605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.903638 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903650 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.903661 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:02:50.903673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:02:50.903697 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:02:50.903712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903719 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:02:50.903733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.903766 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:02:50.903826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.903833 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:02:50.903861 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.903867 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:02:50.903894 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.903901 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903911 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:02:50.903937 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.903944 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903953 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:02:50.903970 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.903977 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.903986 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:02:50.904003 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.904010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.904033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904083 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.904100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.904121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:02:50.904177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:02:50.904219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:02:50.904239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904270 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:02:50.904297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.904331 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904339 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904348 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:02:50.904361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.904410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904416 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.904429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904454 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904461 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:02:50.904484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:02:50.904524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904531 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:02:50.904545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.904615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.904656 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904662 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.904676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904701 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904708 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:02:50.904731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.904771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:02:50.904790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904815 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904822 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904832 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:02:50.904849 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904866 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.904883 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.904889 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904906 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:02:50.904919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.904952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.904969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.904975 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.904989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.905022 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:02:50.905045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.905070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.905084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905091 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.905104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905129 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905135 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905145 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:02:50.905162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.905169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:02:50.905196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.905202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:02:50.905229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905236 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905246 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:02:50.905263 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905270 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905279 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:02:50.905292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.905333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.905348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905354 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.905368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905394 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905401 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:02:50.905424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.905440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.905450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.905465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905494 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905501 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.905555 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.905601 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.905629 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.905636 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905646 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:02:50.905664 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.905671 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905686 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:02:50.905703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.905710 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905720 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:02:50.905737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.905744 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905753 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:02:50.905770 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:02:50.905777 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905786 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:02:50.905804 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905811 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905820 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.905838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905854 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.905879 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905886 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905895 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:02:50.905913 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905919 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905929 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:02:50.905946 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.905953 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.905962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:02:50.905975 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.906049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.906072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.906104 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906114 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:02:50.906132 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906139 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906148 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:02:50.906165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906172 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:02:50.906199 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.906206 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906215 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:02:50.906228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.906267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.906304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906330 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:02:50.906360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.906375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.906385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.906399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906426 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906434 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906444 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906457 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.906488 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906515 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.906522 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906532 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:02:50.906549 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906556 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906565 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:02:50.906597 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.906605 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906615 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:02:50.906632 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.906639 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906648 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:02:50.906666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.906680 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:02:50.906712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.906720 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906730 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:02:50.906747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.906781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906788 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906798 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:02:50.906814 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906821 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906831 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:02:50.906849 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.906856 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.906979 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:02:50.907000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.907007 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.907017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:02:50.907030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.907086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.907156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907168 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.907198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907240 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.907251 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907269 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:02:50.907300 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.907312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.907355 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.907369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907379 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:02:50.907397 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.907404 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907414 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.907427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.907467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.907510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:02:50.907579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.907595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.907606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.907620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.907714 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907741 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.907748 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907758 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:02:50.907776 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.907783 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907792 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:02:50.907809 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.907816 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907826 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:02:50.907843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.907850 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907864 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:02:50.907883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.907889 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907899 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:02:50.907916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.907923 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.907933 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:02:50.908000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908007 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908017 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.908037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908044 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908058 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:02:50.908076 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908083 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908093 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:02:50.908110 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908117 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908126 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:02:50.908144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908150 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908159 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:02:50.908176 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908183 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:02:50.908205 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.908264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.908280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908312 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908320 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908330 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.908373 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908403 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.908410 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908420 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:02:50.908438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.908444 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908453 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:02:50.908471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.908477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:02:50.908504 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908510 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908520 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:02:50.908537 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908543 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908552 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:02:50.908569 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908589 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908599 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:02:50.908617 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908624 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908634 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:02:50.908651 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908657 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908666 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:02:50.908686 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908732 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908746 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:02:50.908767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908774 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:02:50.908807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908818 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:02:50.908845 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.908852 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908861 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:02:50.908878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.908885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.908911 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.908918 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.908927 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:02:50.908941 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.909007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909033 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909040 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:02:50.909059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909085 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.909092 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909102 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:02:50.909115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.909155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909161 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.909175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909205 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.909213 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909223 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:02:50.909236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:02:50.909276 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909282 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:02:50.909296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.909328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.909355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.909362 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:02:50.909388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.909395 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909404 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:02:50.909421 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.909428 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909437 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:02:50.909450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909487 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:02:50.909549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909557 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.909591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909618 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.909625 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909635 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:02:50.909649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.909665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909675 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:02:50.909688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.909757 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:02:50.909770 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.909787 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:02:50.909810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.909838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.909866 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.909914 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.909928 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.909946 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:02:50.909972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.909979 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.909994 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:02:50.910013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.910020 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910038 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:02:50.910056 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:02:50.910062 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910072 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:02:50.910089 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.910096 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910105 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:02:50.910123 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.910129 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910139 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:02:50.910156 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.910162 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910172 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:02:50.910189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.910196 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910205 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:02:50.910222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.910229 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910239 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:02:50.910255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.910262 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.910284 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:02:50.910335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.910352 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910358 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:02:50.910377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.910409 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910419 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.910432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.910457 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.910472 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910479 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.910497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910523 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910530 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910539 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:02:50.910552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.910592 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:02:50.910607 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910633 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.910640 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910650 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:02:50.910667 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:02:50.910682 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910691 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:02:50.910714 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.910722 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910733 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:02:50.910746 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:02:50.910771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.910786 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910792 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.910811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.910843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.910871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.910877 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910887 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:02:50.910904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.910910 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:02:50.910933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.910967 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.910981 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.910987 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.911001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911026 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911037 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911051 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:02:50.911065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.911090 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.911104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911131 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911138 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911148 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911161 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.911191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911216 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911223 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911233 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:02:50.911251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911257 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911267 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:02:50.911284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.911291 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911300 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:02:50.911340 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911349 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911361 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:02:50.911398 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.911406 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911439 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:02:50.911460 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911467 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911499 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:02:50.911520 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.911527 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911536 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:02:50.911554 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911614 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911628 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:02:50.911649 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911656 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911666 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:02:50.911680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.911735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.911757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911764 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:02:50.911783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911809 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911816 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911826 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:02:50.911844 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.911851 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:02:50.911877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.911884 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:02:50.911911 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911917 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911927 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:02:50.911944 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.911951 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.911961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:02:50.911974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.912034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.912060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912085 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912091 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.912155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.912172 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.912194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:02:50.912206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:02:50.912230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:02:50.912245 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912251 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:02:50.912269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912294 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.912301 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912311 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:02:50.912324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912350 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.912364 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912371 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.912384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912409 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:02:50.912416 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912426 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:02:50.912439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912464 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:02:50.912478 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912484 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:02:50.912498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.912529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.912552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912582 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.912598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.912622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912648 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912655 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:02:50.912678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.912694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912707 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:02:50.912724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912761 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.912823 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912848 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.912854 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912864 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:02:50.912882 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.912888 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912904 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:02:50.912922 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.912928 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912938 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:02:50.912955 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.912962 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.912971 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:02:50.912989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.912995 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913005 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:02:50.913022 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:02:50.913029 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913046 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:02:50.913064 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:02:50.913071 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913080 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:02:50.913097 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:02:50.913104 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913113 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:02:50.913131 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.913137 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913147 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:02:50.913164 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913170 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913180 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:02:50.913197 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913204 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913213 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:02:50.913230 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913237 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913246 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:02:50.913263 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913269 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913282 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:02:50.913296 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.913357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.913376 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913382 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:02:50.913401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913426 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913433 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913443 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:02:50.913456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.913481 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.913496 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913502 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.913516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913541 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.913548 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913558 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:02:50.913571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.913602 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:02:50.913617 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913624 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.913638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913668 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913675 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913685 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:02:50.913706 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.913713 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913724 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:02:50.913742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.913754 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:02:50.913781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.913788 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913797 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:02:50.913810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.913849 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.913864 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913871 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.913885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913911 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.913918 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913928 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:02:50.913941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.913961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.913971 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.913985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914013 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914020 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914030 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.914079 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.914112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914122 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:02:50.914139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.914146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:02:50.914172 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914179 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914188 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:02:50.914205 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.914212 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914221 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:02:50.914238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:02:50.914281 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914287 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914297 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:02:50.914314 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:02:50.914321 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914330 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:02:50.914343 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.914385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.914403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914410 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:02:50.914424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914448 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.914455 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914465 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:02:50.914482 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914489 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914498 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:02:50.914515 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914522 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914531 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:02:50.914548 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.914555 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914564 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:02:50.914587 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914595 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914605 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:02:50.914622 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914629 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914638 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:02:50.914655 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914662 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914671 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:02:50.914694 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.914702 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914716 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:02:50.914730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.914787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.914803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914810 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:02:50.914825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.914856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:02:50.914879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.914909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:02:50.914926 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:02:50.914933 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:02:50.914943 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:02:50.914958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.914984 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:02:50.914998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.915022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.915046 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:02:50.915062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.915077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:02:50.915088 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:02:50.915105 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.915112 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:02:50.915299 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:02:50.915319 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:02:50.915325 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:02:50.915335 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:02:50.915353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.915359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.915369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.915386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.915392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.915402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.915419 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.915425 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.915435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.915452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.915458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:02:50.915468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.915485 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.915491 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:02:50.915501 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.915517 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:02:50.915524 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:02:50.915533 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:02:50.915550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.915556 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.915566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.915587 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:02:50.915595 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:02:50.915604 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:02:50.915621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.915628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:02:50.915642 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.915659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.915666 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:02:50.915676 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.915691 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:02:50.915699 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:02:50.915713 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:02:50.915731 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:02:50.915774 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.915804 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:02:50.915832 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.915859 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:02:50.915885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.915912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:02:50.915939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.915966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:02:50.915993 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.916019 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:02:50.916045 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.916072 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:02:50.916098 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:02:50.916125 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:02:50.916151 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:02:50.916178 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:02:50.916204 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:02:50.916230 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:02:50.916257 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.916283 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:02:50.916314 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.916342 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:02:50.916368 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.916394 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:02:50.916421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.916448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:02:50.916474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.916500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.916527 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.916553 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:02:50.916585 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.916612 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:02:50.916639 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.916666 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:02:50.916692 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.916725 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:02:50.916752 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.916778 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:02:50.916805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.916831 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.916858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.916885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:02:50.916911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.916938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.916964 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.916990 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.917021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.917047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.917074 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.917100 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:02:50.917126 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:02:50.917152 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:02:50.917178 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.917204 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:02:50.917231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.917258 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.917284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.917311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:02:50.917337 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.917363 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:02:50.917389 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.917414 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:02:50.917440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.917467 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:02:50.917494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.917521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:02:50.917547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.917577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:02:50.917606 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917624 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917650 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.917676 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917692 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917713 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917744 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.917770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.917872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.917973 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.917999 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918024 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918056 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918082 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918099 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918125 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918150 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918168 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918193 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918218 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918244 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918270 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.918321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918346 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.918423 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.918497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.918549 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918580 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.918607 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918633 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.918659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918685 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.918717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.918874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918890 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918932 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.918959 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.918985 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.919012 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919049 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.919103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.919226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.919329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.919431 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919457 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.919483 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919500 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919516 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919558 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.919589 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919615 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:02:50.919641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.919732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.919864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919890 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:02:50.919917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919943 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.919969 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.919995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.920022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.920123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:02:50.920290 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920306 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920332 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.920358 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920375 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920395 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920421 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.920447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.920549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.920658 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920685 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.920716 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920744 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.920770 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920786 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920812 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.920837 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920854 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920880 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.920905 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920931 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.920957 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.920983 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.921009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.921061 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:02:50.921118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:02:50.921202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.921254 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921281 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.921307 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921333 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.921359 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921385 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.921411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.921562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921584 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921601 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.921653 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921679 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.921709 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.921778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.922006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:02:50.922136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922153 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.922238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.922339 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922366 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:02:50.922392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922441 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922467 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:02:50.922493 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922519 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:02:50.922544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.922911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.922980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:02:50.923038 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923070 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:02:50.923096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923122 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:02:50.923148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:02:50.923200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923217 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.923302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:02:50.923442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:02:50.923473 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.923532 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.923587 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.923639 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.923694 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.923742 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.923790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.923839 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.923887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.923935 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.923982 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.924031 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.924080 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.924129 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.924178 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.924227 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.924276 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.924323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.924371 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.924418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.924467 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.924515 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.924565 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.924656 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.924710 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.924757 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.924803 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.924850 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.924897 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.924946 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.924995 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.925048 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.925095 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.925144 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.925201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.925334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.925484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.925598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.925700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.925807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.925908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.925963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.926012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.926061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.926108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.926155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.926202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.926249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.926297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.926346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.926445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.926545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.926657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.926760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.926864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.926977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.927079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.927441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.927560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.927623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.927675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.927730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.927777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.927827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.927876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.927929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.927975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.928026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.928082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.928131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.928179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.928227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.928276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.928322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.928370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.928419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.928468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.928545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.928654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.928722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.928771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.928818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.928867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.928924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.928973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.929026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.929075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.929123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.929173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.929222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.929272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.929325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.929377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.929423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.929471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.929517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.929564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.929621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.929670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.929729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.929784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.929834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.929894 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:02:50.929923 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.929996 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.930052 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.930108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.930162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.930216 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.930270 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.930324 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.930379 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.930434 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.930489 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.930543 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.930604 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.930658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.930717 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.930773 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.930827 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.930889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.930945 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.930999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.931053 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.931107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.931163 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.931217 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.931271 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.931324 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.931379 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.931433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.931487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.931645 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.931715 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.931874 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.931936 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.931993 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.932057 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:02:50.932082 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.932138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.932194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.932248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.932303 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.932357 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.932411 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.932466 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.932521 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.932582 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.932638 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.932704 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.932761 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.932815 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.932870 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.932931 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.933004 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.933059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.933113 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.933167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.933221 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.933275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.933335 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.933405 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.933461 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.933515 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.933570 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.933631 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.933689 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.933749 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.933825 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.933881 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.933935 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.933991 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.934054 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:02:50.934076 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.934127 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.934176 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.934226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.934294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.934345 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.934394 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.934442 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.934491 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.934540 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.934594 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.934644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.934692 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.934761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.934816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.934869 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.934917 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.934967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.935015 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.935065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.935114 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.935163 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.935249 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.935300 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.935349 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.935404 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.935497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.935548 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.935604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.935654 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.935707 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.935774 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.935823 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.936104 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.936164 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:02:50.936186 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.936239 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.936290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.936341 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.936392 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.936442 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.936493 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:02:50.936585 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:02:50.936671 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:02:50.936799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.936879 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.936946 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.937003 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.937053 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.937105 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.937157 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.937208 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.937259 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.937310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.937361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.937412 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.937463 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.937514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.937565 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.937623 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.937674 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:02:50.937725 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.937777 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.937828 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.937879 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.937930 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.937981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.938033 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.938086 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.938143 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:02:50.938162 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:02:50.938193 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:02:50.938222 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:02:50.938250 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:02:50.938278 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:02:50.938302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.938322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.938332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.938342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.938351 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.938360 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.938370 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:02:50.938379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:02:50.938389 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:02:50.938398 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.938407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.938416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.938430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.938440 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.938460 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.938469 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.938478 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.938487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.938495 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938504 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938513 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.938522 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.938531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.938539 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.938548 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:02:50.938557 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.938565 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.938579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.938589 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.938598 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.938607 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.938616 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.938625 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.938634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.938645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.938654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.938663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.938672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.938681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.938689 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:02:50.938697 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:02:50.938706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:02:50.938714 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.938722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.938730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.938738 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.938747 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938755 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.938763 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.938771 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.938779 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.938787 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.938795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.938811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.938819 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.938827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.938835 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.938843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:02:50.938851 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.938859 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.938867 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.938879 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.938888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.938896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.938904 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.938912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.938920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.938931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.938939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.938948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.938956 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.938963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.938970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:02:50.938978 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:02:50.938985 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:02:50.938993 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.939001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.939009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.939018 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.939026 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.939040 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.939048 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.939056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.939064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.939072 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.939094 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.939101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.939108 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.939115 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:02:50.939122 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.939130 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.939137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.939144 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.939152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.939159 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.939166 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.939174 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.939181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:02:50.939191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.939199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:02:50.939207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:02:50.939214 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:02:50.939222 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:02:50.939229 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:02:50.939236 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:02:50.939244 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:02:50.939252 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:02:50.939259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:02:50.939266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:02:50.939274 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:02:50.939286 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.939302 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:02:50.939310 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:02:50.939317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:02:50.939325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:02:50.939332 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:02:50.939347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:02:50.939354 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:02:50.939361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:02:50.939368 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:02:50.939376 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:02:50.939382 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:02:50.939390 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:02:50.939396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:02:50.939404 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:02:50.939411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:02:50.939418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:02:50.939426 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:02:50.939433 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:02:50.939695 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:02:50.939707 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:02:50.939713 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:02:50.939719 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:02:50.939726 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:02:50.939731 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:02:50.939735 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:02:50.939747 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:02:50.939758 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:02:50.939807 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.939814 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:02:50.939828 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:02:50.939851 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:02:50.939859 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:02:50.939863 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:02:50.939867 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:02:50.939873 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:02:50.939885 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.939893 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.939898 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.939911 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.939921 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:02:50.939926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:02:50.939952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.939962 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:02:50.939967 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.939991 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:02:50.939997 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:02:50.940002 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:02:50.940005 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:02:50.940010 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:02:50.940013 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:02:50.940018 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:02:50.940023 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:02:50.940034 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176833" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:02:50.940045 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.940053 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.940057 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:02:50.940063 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.940069 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:02:50.940074 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:02:50.940099 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:02:50.940107 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.940112 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.940119 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.940123 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:02:50.940135 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:02:50.940143 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:02:50.940147 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:02:50.940152 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:02:50.940159 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176833" 2019-10-14 20:02:50.940167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:02:50.940171 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:02:50.940177 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:02:50.940183 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:02:50.940189 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-10-14 20:02:50.940195 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:02:50.940202 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:02:50.940206 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:02:50.940210 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:02:50.940216 wsdl: in serializeType: returning: 176833 2019-10-14 20:02:50.940220 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176833 2019-10-14 20:02:50.940243 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176833 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:02:50.940248 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:02:50.940254 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7540"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:02:50.940270 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:02:50.940275 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176833 2019-10-14 20:02:50.940287 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:02:50.940366 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:02:50.940302 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:02:50.940314 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:02:50.940319 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:02:50.940324 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:02:50.940328 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:02:50.940335 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:02:50.940346 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:02:50.940354 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:02:50.940360 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:02:50.940374 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:02:50.940385 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:02:50.940392 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:02:50.946566 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:02:50.946613 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:02:50.946632 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:02:50.946639 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:02:50.946646 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:02:50.946652 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:02:50.946656 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:02:50.946661 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:02:50.946667 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:02:50.946695 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:02:50.954362 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:02:50.954396 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:02:50.954402 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:02:50.954411 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:02:50.954417 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:02:50.954423 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:02:50.954430 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:02:50.954436 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:02:50.954441 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:02:50.954447 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:02:34 GMT 2019-10-14 20:02:50.954453 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:02:50.954459 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:02:50.954465 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:02:50.954476 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:02:50.954505 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:02:50.954517 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:02:50.954527 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:02:50.954532 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:02:50.954537 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:02:50.954571 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:02:50.954597 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:02:50.954608 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:02:50.954655 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:02:50.954668 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:02:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:02:50.954729 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:02:50.954746 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:02:50.954778 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:02:50.954785 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:02:50.954919 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:02:50.955039 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:02:50.955046 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:02:50.955056 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:02:50.955068 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:02:50.955093 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:02:50.955149 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:02:50.955176 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:02:50.955189 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:02:50.955197 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:02:50.955202 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:02:50.955208 nusoap_client: detail =